Поповић, Љубомир

Link to this page

Authority KeyName Variants
7cdba7b9-5b71-454e-b8b8-7c8c20cc0802
 • Поповић, Љубомир (16)
Projects
No records found.

Author's Bibliography

Кушаров модел заједничког књижевног језика и правописа за Хрвате и Србе

Поповић, Љубомир

(Београд : Иститут за српски језик САНУ, 2001)

TY - JOUR
AU - Поповић, Љубомир
PY - 2001
AB - In the 1880s the Croatian linguist Marcel Кušar developed a program for the
forming of a literary language and orthography common to the Croats and the
Serbs. The paper attempts to describe Kušars program as a system of principles for
the forming and elaboration of a literary language and its written form, applied to
the Croato-Serbian language situation in the post-Illyrian and post-Vukovian era.
AB - У раду се приказује и анализира модел за стварање заједничког књижевног језика и правописа за Хрвате и Србе који је осамдесетих година прошлог
века конципирао хрватски лингвиста Марцел Кушар.
PB - Београд : Иститут за српски језик САНУ
T2 - Наш језик
T1 - Кушаров модел заједничког књижевног језика и правописа за Хрвате и Србе
T1 - Кusar:s Mоdel оf а Соmmоn Litеrary Language and Orthogrарhy fоr the Сrоаts and Serbs
SP - 6
EP - 44
VL - 34
IS - 1-2
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7735
ER - 
@article{
author = "Поповић, Љубомир",
year = "2001",
abstract = "In the 1880s the Croatian linguist Marcel Кušar developed a program for the
forming of a literary language and orthography common to the Croats and the
Serbs. The paper attempts to describe Kušars program as a system of principles for
the forming and elaboration of a literary language and its written form, applied to
the Croato-Serbian language situation in the post-Illyrian and post-Vukovian era., У раду се приказује и анализира модел за стварање заједничког књижевног језика и правописа за Хрвате и Србе који је осамдесетих година прошлог
века конципирао хрватски лингвиста Марцел Кушар.",
publisher = "Београд : Иститут за српски језик САНУ",
journal = "Наш језик",
title = "Кушаров модел заједничког књижевног језика и правописа за Хрвате и Србе, Кusar:s Mоdel оf а Соmmоn Litеrary Language and Orthogrарhy fоr the Сrоаts and Serbs",
pages = "6-44",
volume = "34",
number = "1-2",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7735"
}
Поповић, Љ. (2001). Кusar:s Mоdel оf а Соmmоn Litеrary Language and Orthogrарhy fоr the Сrоаts and Serbs.
Наш језик
Београд : Иститут за српски језик САНУ., 34(1-2), 6-44.
Поповић Љ. Кusar:s Mоdel оf а Соmmоn Litеrary Language and Orthogrарhy fоr the Сrоаts and Serbs. Наш језик. 2001;34(1-2):6-44.
Поповић Љубомир, "Кusar:s Mоdel оf а Соmmоn Litеrary Language and Orthogrарhy fоr the Сrоаts and Serbs" Наш језик, 34, no. 1-2 (2001):6-44

Марцел Кушар о разликама између хрватског и српског књижевног језика

Поповић, Љубомир

(2000)

TY - JOUR
AU - Поповић, Љубомир
PY - 2000
T2 - Јужнословенски филолог
T1 - Марцел Кушар о разликама између хрватског и српског књижевног језика
SP - 841
EP - 851
VL - 56
IS - 3-4
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3073
ER - 
@article{
author = "Поповић, Љубомир",
year = "2000",
journal = "Јужнословенски филолог",
title = "Марцел Кушар о разликама између хрватског и српског књижевног језика",
pages = "841-851",
volume = "56",
number = "3-4",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3073"
}
Поповић, Љ. (2000). Марцел Кушар о разликама између хрватског и српског књижевног језика.
Јужнословенски филолог, 56(3-4), 841-851.
Поповић Љ. Марцел Кушар о разликама између хрватског и српског књижевног језика. Јужнословенски филолог. 2000;56(3-4):841-851.
Поповић Љубомир, "Марцел Кушар о разликама између хрватског и српског књижевног језика" Јужнословенски филолог, 56, no. 3-4 (2000):841-851

Понављање речи ради стилског појачавања значења (свршетак)

Поповић, Љубомир

(Београд : Иститут за српскохрватски језик, 1996)

TY - JOUR
AU - Поповић, Љубомир
PY - 1996
PB - Београд : Иститут за српскохрватски језик
T2 - Наш језик
T1 - Понављање речи ради стилског појачавања значења (свршетак)
SP - 231
EP - 246
VL - 17
IS - 4
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8171
ER - 
@article{
author = "Поповић, Љубомир",
year = "1996",
publisher = "Београд : Иститут за српскохрватски језик",
journal = "Наш језик",
title = "Понављање речи ради стилског појачавања значења (свршетак)",
pages = "231-246",
volume = "17",
number = "4",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8171"
}
Поповић, Љ. (1996). Понављање речи ради стилског појачавања значења (свршетак).
Наш језик
Београд : Иститут за српскохрватски језик., 17(4), 231-246.
Поповић Љ. Понављање речи ради стилског појачавања значења (свршетак). Наш језик. 1996;17(4):231-246.
Поповић Љубомир, "Понављање речи ради стилског појачавања значења (свршетак)" Наш језик, 17, no. 4 (1996):231-246

Један нарочити тип напоредних конструкција с придевским односним реченицама

Поповић, Љубомир

(Београд : Иститут за српскохрватски језик, 1990)

TY - JOUR
AU - Поповић, Љубомир
PY - 1990
AB - This paper deals with one type of coordinative constructions
formed of heterogeneous members, namely, of adjectival phrases, and
adjectival relative clauses, e.g. “jedna oblast opasna i koja nije za njega"
(lit. “a domain dangerous and which is not for him”). The types and functions of such apo koinou coordinative constructions are described and
analysed, and so are the possibilities of their “homogenization«.
AB - Предмет овога рада су координативне конструкције формиране од
хетерогених чланова, и то од фраза и односних реченица са придевском
вредношћу, нпр. „једна област опасна и која није за њега”. У раду су описани и анализирани типови и функције оваквих конструкција, као и могућ
ности њихове „хомогенизације”.
PB - Београд : Иститут за српскохрватски језик
T2 - Наш језик
T1 - Један нарочити тип напоредних конструкција с придевским односним реченицама
T1 - A Special Type of Coordinative Constructions with Adjectival Relative Clauses
SP - 246
EP - 261
VL - 28
IS - 4-5
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7914
ER - 
@article{
author = "Поповић, Љубомир",
year = "1990",
abstract = "This paper deals with one type of coordinative constructions
formed of heterogeneous members, namely, of adjectival phrases, and
adjectival relative clauses, e.g. “jedna oblast opasna i koja nije za njega"
(lit. “a domain dangerous and which is not for him”). The types and functions of such apo koinou coordinative constructions are described and
analysed, and so are the possibilities of their “homogenization«., Предмет овога рада су координативне конструкције формиране од
хетерогених чланова, и то од фраза и односних реченица са придевском
вредношћу, нпр. „једна област опасна и која није за њега”. У раду су описани и анализирани типови и функције оваквих конструкција, као и могућ
ности њихове „хомогенизације”.",
publisher = "Београд : Иститут за српскохрватски језик",
journal = "Наш језик",
title = "Један нарочити тип напоредних конструкција с придевским односним реченицама, A Special Type of Coordinative Constructions with Adjectival Relative Clauses",
pages = "246-261",
volume = "28",
number = "4-5",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7914"
}
Поповић, Љ. (1990). A Special Type of Coordinative Constructions with Adjectival Relative Clauses.
Наш језик
Београд : Иститут за српскохрватски језик., 28(4-5), 246-261.
Поповић Љ. A Special Type of Coordinative Constructions with Adjectival Relative Clauses. Наш језик. 1990;28(4-5):246-261.
Поповић Љубомир, "A Special Type of Coordinative Constructions with Adjectival Relative Clauses" Наш језик, 28, no. 4-5 (1990):246-261

О неким појавама амбигвитета у вези са комбиновањем детерминације и координације

Поповић, Љубомир

(Београд : Иститут за српскохрватски језик, 1979)

TY - JOUR
AU - Поповић, Љубомир
PY - 1979
PB - Београд : Иститут за српскохрватски језик
T2 - Наш језик
T1 - О неким појавама амбигвитета у вези са комбиновањем детерминације и координације
SP - 3
EP - 20
VL - 24
IS - 1-2
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8024
ER - 
@article{
author = "Поповић, Љубомир",
year = "1979",
publisher = "Београд : Иститут за српскохрватски језик",
journal = "Наш језик",
title = "О неким појавама амбигвитета у вези са комбиновањем детерминације и координације",
pages = "3-20",
volume = "24",
number = "1-2",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8024"
}
Поповић, Љ. (1979). О неким појавама амбигвитета у вези са комбиновањем детерминације и координације.
Наш језик
Београд : Иститут за српскохрватски језик., 24(1-2), 3-20.
Поповић Љ. О неким појавама амбигвитета у вези са комбиновањем детерминације и координације. Наш језик. 1979;24(1-2):3-20.
Поповић Љубомир, "О неким појавама амбигвитета у вези са комбиновањем детерминације и координације" Наш језик, 24, no. 1-2 (1979):3-20

О двозначним конструкцијама

Поповић, Љубомир

(Београд : Иститут за српскохрватски језик, 1978)

TY - JOUR
AU - Поповић, Љубомир
PY - 1978
PB - Београд : Иститут за српскохрватски језик
T2 - Наш језик
T1 - О двозначним конструкцијама
SP - 95
EP - 103
VL - 23
IS - 3-4
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8057
ER - 
@article{
author = "Поповић, Љубомир",
year = "1978",
publisher = "Београд : Иститут за српскохрватски језик",
journal = "Наш језик",
title = "О двозначним конструкцијама",
pages = "95-103",
volume = "23",
number = "3-4",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8057"
}
Поповић, Љ. (1978). О двозначним конструкцијама.
Наш језик
Београд : Иститут за српскохрватски језик., 23(3-4), 95-103.
Поповић Љ. О двозначним конструкцијама. Наш језик. 1978;23(3-4):95-103.
Поповић Љубомир, "О двозначним конструкцијама" Наш језик, 23, no. 3-4 (1978):95-103

Зависносложене реченице за исказивање ексцесивности

Поповић, Љубомир

(Београд : Иститут за српскохрватски језик, 1977)

TY - JOUR
AU - Поповић, Љубомир
PY - 1977
PB - Београд : Иститут за српскохрватски језик
T2 - Наш језик
T1 - Зависносложене реченице за исказивање ексцесивности
SP - 21
EP - 29
VL - 23
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8049
ER - 
@article{
author = "Поповић, Љубомир",
year = "1977",
publisher = "Београд : Иститут за српскохрватски језик",
journal = "Наш језик",
title = "Зависносложене реченице за исказивање ексцесивности",
pages = "21-29",
volume = "23",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8049"
}
Поповић, Љ. (1977). Зависносложене реченице за исказивање ексцесивности.
Наш језик
Београд : Иститут за српскохрватски језик., 23, 21-29.
Поповић Љ. Зависносложене реченице за исказивање ексцесивности. Наш језик. 1977;23:21-29.
Поповић Љубомир, "Зависносложене реченице за исказивање ексцесивности" Наш језик, 23 (1977):21-29

Језички часописи Института за српски језик

Стевановић, Михаило; Николић, Берислав; Станојчић, Живојин; Поповић, Љубомир; Игњатовић, Душанка

(Београд : Иститут за српскохрватски језик, 1974)

TY - JOUR
AU - Стевановић, Михаило
AU - Николић, Берислав
AU - Станојчић, Живојин
AU - Поповић, Љубомир
AU - Игњатовић, Душанка
PY - 1974
PB - Београд : Иститут за српскохрватски језик
T2 - Наш језик
T1 - Језички часописи Института за српски језик
SP - 23
EP - 44
VL - 20
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8111
ER - 
@article{
author = "Стевановић, Михаило and Николић, Берислав and Станојчић, Живојин and Поповић, Љубомир and Игњатовић, Душанка",
year = "1974",
publisher = "Београд : Иститут за српскохрватски језик",
journal = "Наш језик",
title = "Језички часописи Института за српски језик",
pages = "23-44",
volume = "20",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8111"
}
Стевановић, М., Николић, Б., Станојчић, Ж., Поповић, Љ.,& Игњатовић, Д. (1974). Језички часописи Института за српски језик.
Наш језик
Београд : Иститут за српскохрватски језик., 20, 23-44.
Стевановић М, Николић Б, Станојчић Ж, Поповић Љ, Игњатовић Д. Језички часописи Института за српски језик. Наш језик. 1974;20:23-44.
Стевановић Михаило, Николић Берислав, Станојчић Живојин, Поповић Љубомир, Игњатовић Душанка, "Језички часописи Института за српски језик" Наш језик, 20 (1974):23-44

О неким типовима адноминалних реченица са везником кад

Поповић, Љубомир

(Београд : Институт за српскохрватски језик, 1973)

TY - JOUR
AU - Поповић, Љубомир
PY - 1973
PB - Београд : Институт за српскохрватски језик
T2 - Јужнословенски филолог
T1 - О неким типовима адноминалних реченица са везником кад
SP - 541
EP - 549
VL - 30
IS - 1-2
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_5584
ER - 
@article{
author = "Поповић, Љубомир",
year = "1973",
publisher = "Београд : Институт за српскохрватски језик",
journal = "Јужнословенски филолог",
title = "О неким типовима адноминалних реченица са везником кад",
pages = "541-549",
volume = "30",
number = "1-2",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_5584"
}
Поповић, Љ. (1973). О неким типовима адноминалних реченица са везником кад.
Јужнословенски филолог
Београд : Институт за српскохрватски језик., 30(1-2), 541-549.
Поповић Љ. О неким типовима адноминалних реченица са везником кад. Јужнословенски филолог. 1973;30(1-2):541-549.
Поповић Љубомир, "О неким типовима адноминалних реченица са везником кад" Јужнословенски филолог, 30, no. 1-2 (1973):541-549

О начинским реченицама са везником (а) да

Поповић, Љубомир

(Београд : Иститут за српскохрватски језик, 1972)

TY - JOUR
AU - Поповић, Љубомир
PY - 1972
PB - Београд : Иститут за српскохрватски језик
T2 - Наш језик
T1 - О начинским реченицама са везником (а) да
SP - 155
EP - 164
VL - 19
IS - 2-3
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8125
ER - 
@article{
author = "Поповић, Љубомир",
year = "1972",
publisher = "Београд : Иститут за српскохрватски језик",
journal = "Наш језик",
title = "О начинским реченицама са везником (а) да",
pages = "155-164",
volume = "19",
number = "2-3",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8125"
}
Поповић, Љ. (1972). О начинским реченицама са везником (а) да.
Наш језик
Београд : Иститут за српскохрватски језик., 19(2-3), 155-164.
Поповић Љ. О начинским реченицама са везником (а) да. Наш језик. 1972;19(2-3):155-164.
Поповић Љубомир, "О начинским реченицама са везником (а) да" Наш језик, 19, no. 2-3 (1972):155-164

Понављање речи ради стилског појачавања значења (наставиће се)

Поповић, Љубомир

(Београд : Иститут за српскохрватски језик, 1969)

TY - JOUR
AU - Поповић, Љубомир
PY - 1969
PB - Београд : Иститут за српскохрватски језик
T2 - Наш језик
T1 - Понављање речи ради стилског појачавања значења (наставиће се)
SP - 125
EP - 142
VL - 17
IS - 3
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8173
ER - 
@article{
author = "Поповић, Љубомир",
year = "1969",
publisher = "Београд : Иститут за српскохрватски језик",
journal = "Наш језик",
title = "Понављање речи ради стилског појачавања значења (наставиће се)",
pages = "125-142",
volume = "17",
number = "3",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8173"
}
Поповић, Љ. (1969). Понављање речи ради стилског појачавања значења (наставиће се).
Наш језик
Београд : Иститут за српскохрватски језик., 17(3), 125-142.
Поповић Љ. Понављање речи ради стилског појачавања значења (наставиће се). Наш језик. 1969;17(3):125-142.
Поповић Љубомир, "Понављање речи ради стилског појачавања значења (наставиће се)" Наш језик, 17, no. 3 (1969):125-142

Реченице са елиптичним предикатом

Поповић, Љубомир

(Београд : Иститут за српскохрватски језик, 1967)

TY - JOUR
AU - Поповић, Љубомир
PY - 1967
PB - Београд : Иститут за српскохрватски језик
T2 - Наш језик
T1 - Реченице са елиптичним предикатом
SP - 351
EP - 373
VL - 16
IS - 5
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8201
ER - 
@article{
author = "Поповић, Љубомир",
year = "1967",
publisher = "Београд : Иститут за српскохрватски језик",
journal = "Наш језик",
title = "Реченице са елиптичним предикатом",
pages = "351-373",
volume = "16",
number = "5",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8201"
}
Поповић, Љ. (1967). Реченице са елиптичним предикатом.
Наш језик
Београд : Иститут за српскохрватски језик., 16(5), 351-373.
Поповић Љ. Реченице са елиптичним предикатом. Наш језик. 1967;16(5):351-373.
Поповић Љубомир, "Реченице са елиптичним предикатом" Наш језик, 16, no. 5 (1967):351-373

Проблем понављања једног реченичног дела

Поповић, Љубомир

(Београд : Иститут за српскохрватски језик, 1967)

TY - JOUR
AU - Поповић, Љубомир
PY - 1967
PB - Београд : Иститут за српскохрватски језик
T2 - Наш језик
T1 - Проблем понављања једног реченичног дела
SP - 269
EP - 290
VL - 16
IS - 4
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8194
ER - 
@article{
author = "Поповић, Љубомир",
year = "1967",
publisher = "Београд : Иститут за српскохрватски језик",
journal = "Наш језик",
title = "Проблем понављања једног реченичног дела",
pages = "269-290",
volume = "16",
number = "4",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8194"
}
Поповић, Љ. (1967). Проблем понављања једног реченичног дела.
Наш језик
Београд : Иститут за српскохрватски језик., 16(4), 269-290.
Поповић Љ. Проблем понављања једног реченичног дела. Наш језик. 1967;16(4):269-290.
Поповић Љубомир, "Проблем понављања једног реченичног дела" Наш језик, 16, no. 4 (1967):269-290

Понављање почетног реченичног члана као стилско средство за истицање

Поповић, Љубомир

(Београд : Иститут за српскохрватски језик, 1967)

TY - JOUR
AU - Поповић, Љубомир
PY - 1967
PB - Београд : Иститут за српскохрватски језик
T2 - Наш језик
T1 - Понављање почетног реченичног члана као стилско средство за истицање
SP - 1
EP - 21
VL - 16
IS - 1-2
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8185
ER - 
@article{
author = "Поповић, Љубомир",
year = "1967",
publisher = "Београд : Иститут за српскохрватски језик",
journal = "Наш језик",
title = "Понављање почетног реченичног члана као стилско средство за истицање",
pages = "1-21",
volume = "16",
number = "1-2",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8185"
}
Поповић, Љ. (1967). Понављање почетног реченичног члана као стилско средство за истицање.
Наш језик
Београд : Иститут за српскохрватски језик., 16(1-2), 1-21.
Поповић Љ. Понављање почетног реченичног члана као стилско средство за истицање. Наш језик. 1967;16(1-2):1-21.
Поповић Љубомир, "Понављање почетног реченичног члана као стилско средство за истицање" Наш језик, 16, no. 1-2 (1967):1-21

Предлошки изрази у савременом српскохрватском језику

Поповић, Љубомир

(Београд : Иститут за српскохрватски језик, 1966)

TY - JOUR
AU - Поповић, Љубомир
PY - 1966
PB - Београд : Иститут за српскохрватски језик
T2 - Наш језик
T1 - Предлошки изрази у савременом српскохрватском језику
SP - 195
EP - 220
VL - 15
IS - 3-4
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8246
ER - 
@article{
author = "Поповић, Љубомир",
year = "1966",
publisher = "Београд : Иститут за српскохрватски језик",
journal = "Наш језик",
title = "Предлошки изрази у савременом српскохрватском језику",
pages = "195-220",
volume = "15",
number = "3-4",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8246"
}
Поповић, Љ. (1966). Предлошки изрази у савременом српскохрватском језику.
Наш језик
Београд : Иститут за српскохрватски језик., 15(3-4), 195-220.
Поповић Љ. Предлошки изрази у савременом српскохрватском језику. Наш језик. 1966;15(3-4):195-220.
Поповић Љубомир, "Предлошки изрази у савременом српскохрватском језику" Наш језик, 15, no. 3-4 (1966):195-220

Падежна синонимика у језику Вука Стеф. Караџића

Поповић, Љубомир

(Београд : Иститут за српскохрватски језик, 1964)

TY - JOUR
AU - Поповић, Љубомир
PY - 1964
PB - Београд : Иститут за српскохрватски језик
T2 - Наш језик
T1 - Падежна синонимика у језику Вука Стеф. Караџића
SP - 73
EP - 129
VL - 14
IS - 2-3
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8265
ER - 
@article{
author = "Поповић, Љубомир",
year = "1964",
publisher = "Београд : Иститут за српскохрватски језик",
journal = "Наш језик",
title = "Падежна синонимика у језику Вука Стеф. Караџића",
pages = "73-129",
volume = "14",
number = "2-3",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8265"
}
Поповић, Љ. (1964). Падежна синонимика у језику Вука Стеф. Караџића.
Наш језик
Београд : Иститут за српскохрватски језик., 14(2-3), 73-129.
Поповић Љ. Падежна синонимика у језику Вука Стеф. Караџића. Наш језик. 1964;14(2-3):73-129.
Поповић Љубомир, "Падежна синонимика у језику Вука Стеф. Караџића" Наш језик, 14, no. 2-3 (1964):73-129