Ристић, Стана

Link to this page

Authority KeyName Variants
f5d9c4ba-0cf5d9c4ba-0c8e-4802-b47c-e9b8915e23ac8e-4802-b47c-e9b8915e23ac
 • Ристић, Стана (2)
Projects

Author's Bibliography

Грађа речника САНУ – потребе и могућности дигитализације у светлу савремених приступа

Ристић, Стана; Ивановић, Ненад Б.; Јакић, Милена М.; Лазић Коњик, Ивана

(Београд : Институт за српски језик САНУ, 2016)

TY - CHAP
AU - Ристић, Стана
AU - Ивановић, Ненад Б.
AU - Јакић, Милена М.
AU - Лазић Коњик, Ивана
PY - 2016
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/907
AB - У раду се, у три засебна дела, даје опис структуре грађе Речника САНУ и процеса његове израде у светлу планирања дигитализације и аутоматизације рада на овом речнику. У првом делу говори се о месту Речника САНУ у европској академијској лексикографији, како у смислу његовог обима и темпа израде, тако и у смислу репрезентативности његове грађе за опис савременог српског књижевног језика. Други део рада говори о потребама и оптималним начинима дигитализације различитих типова грађе за Речник САНУ, имајући у виду чињеницу да грађа тренутно постоји у папирном формату. У трећем делу говори се о елементима корисничког окружења за израду Речника САНУ, али и о другим могућностима експлоатације дигитализоване грађе.
AB - In this paper we describe the significance of the DSASA in Serbian and European lexicography. We have reached the following conclusions: 1) The language corpus for the DSASA was collated according to specific set of principles. 2) The dynamics of the production of the DSASA resembles the dynamics of the production of other dictionaries of similar scope and correlates the number of its entries. 3) Digitizing procedures need to take into account the physical state of the material, its significance and function in the compilation of the dictionary, as well as the other possibilities that open up. 4) The most important benefits from the digitization are: the preservation of cultural heritage, greater availability of the material, increased speed of production, more efficient use of the collated material and its presentation aimed at a wider circle of users.
PB - Београд : Институт за српски језик САНУ
T2 - Лексикологија и лексикографија у светлу савремених приступа - Зборник научних радова
T1 - Грађа речника САНУ – потребе и могућности дигитализације у светлу савремених приступа
SP - 133
EP - 154
DO - 10.5281/zenodo.437537
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_907
ER - 
@inbook{
author = "Ристић, Стана and Ивановић, Ненад Б. and Јакић, Милена М. and Лазић Коњик, Ивана",
year = "2016",
abstract = "У раду се, у три засебна дела, даје опис структуре грађе Речника САНУ и процеса његове израде у светлу планирања дигитализације и аутоматизације рада на овом речнику. У првом делу говори се о месту Речника САНУ у европској академијској лексикографији, како у смислу његовог обима и темпа израде, тако и у смислу репрезентативности његове грађе за опис савременог српског књижевног језика. Други део рада говори о потребама и оптималним начинима дигитализације различитих типова грађе за Речник САНУ, имајући у виду чињеницу да грађа тренутно постоји у папирном формату. У трећем делу говори се о елементима корисничког окружења за израду Речника САНУ, али и о другим могућностима експлоатације дигитализоване грађе., In this paper we describe the significance of the DSASA in Serbian and European lexicography. We have reached the following conclusions: 1) The language corpus for the DSASA was collated according to specific set of principles. 2) The dynamics of the production of the DSASA resembles the dynamics of the production of other dictionaries of similar scope and correlates the number of its entries. 3) Digitizing procedures need to take into account the physical state of the material, its significance and function in the compilation of the dictionary, as well as the other possibilities that open up. 4) The most important benefits from the digitization are: the preservation of cultural heritage, greater availability of the material, increased speed of production, more efficient use of the collated material and its presentation aimed at a wider circle of users.",
publisher = "Београд : Институт за српски језик САНУ",
journal = "Лексикологија и лексикографија у светлу савремених приступа - Зборник научних радова",
booktitle = "Грађа речника САНУ – потребе и могућности дигитализације у светлу савремених приступа",
pages = "133-154",
doi = "10.5281/zenodo.437537",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_907"
}
Ристић, С., Ивановић, Н. Б., Јакић, М. М.,& Лазић Коњик, И.. (2016). Грађа речника САНУ – потребе и могућности дигитализације у светлу савремених приступа. in Лексикологија и лексикографија у светлу савремених приступа - Зборник научних радова
Београд : Институт за српски језик САНУ., 133-154.
https://doi.org/10.5281/zenodo.437537
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_907
Ристић С, Ивановић НБ, Јакић ММ, Лазић Коњик И. Грађа речника САНУ – потребе и могућности дигитализације у светлу савремених приступа. in Лексикологија и лексикографија у светлу савремених приступа - Зборник научних радова. 2016;:133-154.
doi:10.5281/zenodo.437537
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_907 .
Ристић, Стана, Ивановић, Ненад Б., Јакић, Милена М., Лазић Коњик, Ивана, "Грађа речника САНУ – потребе и могућности дигитализације у светлу савремених приступа" in Лексикологија и лексикографија у светлу савремених приступа - Зборник научних радова (2016):133-154,
https://doi.org/10.5281/zenodo.437537 .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_907 .

Концепт лепоте у Андрићевим приповеткама (Аникина времена, Јелена, жена које нема, мост на жепи)

Ристић, Стана

(Graz : Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität, 2012)

TY - JOUR
AU - Ристић, Стана
PY - 2012
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/6768
AB - У раду је представљен концепт лепоте у насловљеним Андрићевим приповет-
кама у три међусобно повезане и условљене равни: у равни језичке (наивне) слике
света, која је својствена носиоцима српског језика, у равни уметничко-естетског
комплекса, који се може разматрати у контексту развоја појма естетике у европској
култури и уметности, и у равни мисаоно-филозофског промишљања овог феномена.
AB - It has been shown in this article that the concept of beauty in the abovementioned
Andrić’s stories is realized along three interconnected and interdependent
planes: a plane of linguistic (folk) worldview, typical of the Serbian speakers, a plane of
artistic-aesthetic complex and, finally, a plane of reflective-philosophical considerations
of this phenomenon.
On the bases of excerpted structural units signifying concepts of beauty, gestalt,
frames and scenarios, we have pointed out that Andrić’s sense of aesthetics, realized in
the concept of beauty as a bait and a trap in a man’s life path, in ontological sense,
follows the mainstream of European aesthetics, ranging from the ancient Greek metaphysical,
cosmological concept of eternal beauty, followed by the metaphysical theological
concept of beauty as „the divine light“, to European new age and the deconstruction
of the concept of beauty in the age of modernism.
Therefore, this linguistic investigation has proved that Andrić’s concept of beauty,
explicitly stated in a note on beauty and implicitly realized in his stories, may well
serve as a basis for its critical appraisal in the context of European historical development
of the philosophical and artistic notion of aesthetics.
PB - Graz : Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität
PB - Beograd : Beogradska knjiga
T2 - Ivo Andrić – literat und diplomat im schatten zweier weltkriege (1925–1941) = Ivo Andrić – književnik i diplomata u sjeni dvaju svjetskih ratova (1925–1941)
T1 - Концепт лепоте у Андрићевим приповеткама (Аникина времена, Јелена, жена које нема, мост на жепи)
T1 - Thе Concept of Beauty in Andrić’s Stories (Anika’s Times, Jelena, The Woman Of My Dream, The Bridge On The Žepa)
SP - 535
EP - 553
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6768
ER - 
@article{
author = "Ристић, Стана",
year = "2012",
abstract = "У раду је представљен концепт лепоте у насловљеним Андрићевим приповет-
кама у три међусобно повезане и условљене равни: у равни језичке (наивне) слике
света, која је својствена носиоцима српског језика, у равни уметничко-естетског
комплекса, који се може разматрати у контексту развоја појма естетике у европској
култури и уметности, и у равни мисаоно-филозофског промишљања овог феномена., It has been shown in this article that the concept of beauty in the abovementioned
Andrić’s stories is realized along three interconnected and interdependent
planes: a plane of linguistic (folk) worldview, typical of the Serbian speakers, a plane of
artistic-aesthetic complex and, finally, a plane of reflective-philosophical considerations
of this phenomenon.
On the bases of excerpted structural units signifying concepts of beauty, gestalt,
frames and scenarios, we have pointed out that Andrić’s sense of aesthetics, realized in
the concept of beauty as a bait and a trap in a man’s life path, in ontological sense,
follows the mainstream of European aesthetics, ranging from the ancient Greek metaphysical,
cosmological concept of eternal beauty, followed by the metaphysical theological
concept of beauty as „the divine light“, to European new age and the deconstruction
of the concept of beauty in the age of modernism.
Therefore, this linguistic investigation has proved that Andrić’s concept of beauty,
explicitly stated in a note on beauty and implicitly realized in his stories, may well
serve as a basis for its critical appraisal in the context of European historical development
of the philosophical and artistic notion of aesthetics.",
publisher = "Graz : Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität, Beograd : Beogradska knjiga",
journal = "Ivo Andrić – literat und diplomat im schatten zweier weltkriege (1925–1941) = Ivo Andrić – književnik i diplomata u sjeni dvaju svjetskih ratova (1925–1941)",
title = "Концепт лепоте у Андрићевим приповеткама (Аникина времена, Јелена, жена које нема, мост на жепи), Thе Concept of Beauty in Andrić’s Stories (Anika’s Times, Jelena, The Woman Of My Dream, The Bridge On The Žepa)",
pages = "535-553",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6768"
}
Ристић, С.. (2012). Концепт лепоте у Андрићевим приповеткама (Аникина времена, Јелена, жена које нема, мост на жепи). in Ivo Andrić – literat und diplomat im schatten zweier weltkriege (1925–1941) = Ivo Andrić – književnik i diplomata u sjeni dvaju svjetskih ratova (1925–1941)
Graz : Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität., 535-553.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6768
Ристић С. Концепт лепоте у Андрићевим приповеткама (Аникина времена, Јелена, жена које нема, мост на жепи). in Ivo Andrić – literat und diplomat im schatten zweier weltkriege (1925–1941) = Ivo Andrić – književnik i diplomata u sjeni dvaju svjetskih ratova (1925–1941). 2012;:535-553.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6768 .
Ристић, Стана, "Концепт лепоте у Андрићевим приповеткама (Аникина времена, Јелена, жена које нема, мост на жепи)" in Ivo Andrić – literat und diplomat im schatten zweier weltkriege (1925–1941) = Ivo Andrić – književnik i diplomata u sjeni dvaju svjetskih ratova (1925–1941) (2012):535-553,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6768 .