Fundić, Dušan

Link to this page

Authority KeyName Variants
orcid::0000-0002-7675-5624
 • Fundić, Dušan (11)
 • Фундић, Душан (1)
Projects

Author's Bibliography

Аустро-Угарска и обликовање Албаније : (1896-1914)

Фундић, Душан

(Универзитет у Београду, Филозофски факултет, 2019)

TY - THES
AU - Фундић, Душан
PY - 2019
UR - http://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=6856
UR - https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:19972/bdef:Content/download
UR - http://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=530658199
UR - http://nardus.mpn.gov.rs/123456789/11295
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/6607
AB - Циљ докторске дисертације „Аустро-Угарска и обликовање Албаније(1896-1914)“ је истраживање места Албанаца и Албаније у спољној политициДвојне Монархије на Балканском полуострву током последњих деценија предПрви светски рат. Пример аустро-албанских односа одабран је јер су посебнопосле 1896/97. године аустроугарски државници обликовали идеју настанкаАлбаније, било као аутономне или независне државе, са вишеструкимзначајем за саму Монархију. Методологија примењена у истраживањузаснована је на анализи друштвеног и интелектуалног контекста архивскеграђе која се потом укршта са анализом владајућих дискурса важних за темудисертације.Циљ истраживања био је да се укаже на најважније обрасце деловањаАустро-Угарске како би остварила своје циљеве у Албанији схваћене каопредуслов превласти на Балканском полуострву. Сузбијање уплитања осталихвеликих сила у првом реду Италије као и албанских суседа, Србије и Црне Горебило је покретачка идеја државника Двојне Монархије како би се онемогућилоприсуство било које непожељне стране на источној обали Јадранског мора.Како би наведена намера била остварена аустроугарски конзулиуспостављали су различите облике сарадње са локалним албанскимполитичким елитама у намери да их придобију за идеју настанка нове државе,финансијски и саветнички подржавани су сви појединци и удружења која суширила идеје албанског национализма, посебно путем штампе, помаган је радна стандардизацији језика и писма и пружана широка подршка образовању уАлбанији. Посебно је истакнут значај аустроугарских албанолога и њиховогутицаја на преобликовање албанског националистичког дискурса.Последице аустроугарског империјалног пројекта истражене су ианализом првих година постојања албанске државе (1912-1914). Оличен уВилхелму од Вида, владару Албаније који је био избор Аустро-Угарске,империјални подухват Беча доживео је пораз пред унутрашњим отпоримамуслиманске побуне коју су подржали њени супарници
AB - Doctoral dissertation „Austria-Hungary and the Shaping of Albania (1896-1914)“ aims to explore the place of Albania and Albanians in the foreign policy ofthe Double Monarchy in the Balkan Peninsula during the decades preceding the FirstWorld War. An example of Austro-Albanian relations was chosen because after1896/97 the idea of the creation of Albania as an autonomous or independent statewith various significances for the Monarchy itself was shaped by its statesmen. Theapplied methodology is based on the analysis of the social and intellectual contextof archival sources which is then combined with the analysis of the prevailingdiscourses crucial for the subject of the dissertation.The aim of the research was to point out the crucial Austria-Hungary’spatterns of action for achieving its goals in Albania, which was understood as aprerequisite of the Balkan hegemony. The suppression of the interference of otherGreat Powers, foremost Italy, as well as of the neighbouring countries of Serbia andMontenegro was the urging idea of the Monarchy’s statesmen in order to preventthe presence of any undesirable rival on the eastern Adriatic coast.For this purpose, the Austro-Hungarian consuls established various forms ofcooperation with the local Albanian political elites to win them over for the idea ofthe emergence of a new state. All individuals and associations that spread the ideasof Albanian nationalism, especially through the press, were financially andotherwise supported. Work on the standardization of the Albanian language andalphabet were combined with an extensive support of education in Albania.Emphasis is placed on the importance of Austro-Hungarian albanologists and theirinfluence on the transformation of the Albanian nationalist discourse.The consequences of the Austro-Hungarian imperial project were underlinedby researching its peak during the first years of the Albanian independence (1912-1914). Symbolized in the ruler of Albania, Wilhelm of Wied, who was the choice ofthe Austro-Hungarian decision makers, their imperial undertaking was defeated bythe internal resistance of the Muslim rebellion supported by its rivals
PB - Универзитет у Београду, Филозофски факултет
T2 - Универзитет у Београду
T1 - Аустро-Угарска и обликовање Албаније : (1896-1914)
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6607
ER - 
@phdthesis{
author = "Фундић, Душан",
year = "2019",
abstract = "Циљ докторске дисертације „Аустро-Угарска и обликовање Албаније(1896-1914)“ је истраживање места Албанаца и Албаније у спољној политициДвојне Монархије на Балканском полуострву током последњих деценија предПрви светски рат. Пример аустро-албанских односа одабран је јер су посебнопосле 1896/97. године аустроугарски државници обликовали идеју настанкаАлбаније, било као аутономне или независне државе, са вишеструкимзначајем за саму Монархију. Методологија примењена у истраживањузаснована је на анализи друштвеног и интелектуалног контекста архивскеграђе која се потом укршта са анализом владајућих дискурса важних за темудисертације.Циљ истраживања био је да се укаже на најважније обрасце деловањаАустро-Угарске како би остварила своје циљеве у Албанији схваћене каопредуслов превласти на Балканском полуострву. Сузбијање уплитања осталихвеликих сила у првом реду Италије као и албанских суседа, Србије и Црне Горебило је покретачка идеја државника Двојне Монархије како би се онемогућилоприсуство било које непожељне стране на источној обали Јадранског мора.Како би наведена намера била остварена аустроугарски конзулиуспостављали су различите облике сарадње са локалним албанскимполитичким елитама у намери да их придобију за идеју настанка нове државе,финансијски и саветнички подржавани су сви појединци и удружења која суширила идеје албанског национализма, посебно путем штампе, помаган је радна стандардизацији језика и писма и пружана широка подршка образовању уАлбанији. Посебно је истакнут значај аустроугарских албанолога и њиховогутицаја на преобликовање албанског националистичког дискурса.Последице аустроугарског империјалног пројекта истражене су ианализом првих година постојања албанске државе (1912-1914). Оличен уВилхелму од Вида, владару Албаније који је био избор Аустро-Угарске,империјални подухват Беча доживео је пораз пред унутрашњим отпоримамуслиманске побуне коју су подржали њени супарници, Doctoral dissertation „Austria-Hungary and the Shaping of Albania (1896-1914)“ aims to explore the place of Albania and Albanians in the foreign policy ofthe Double Monarchy in the Balkan Peninsula during the decades preceding the FirstWorld War. An example of Austro-Albanian relations was chosen because after1896/97 the idea of the creation of Albania as an autonomous or independent statewith various significances for the Monarchy itself was shaped by its statesmen. Theapplied methodology is based on the analysis of the social and intellectual contextof archival sources which is then combined with the analysis of the prevailingdiscourses crucial for the subject of the dissertation.The aim of the research was to point out the crucial Austria-Hungary’spatterns of action for achieving its goals in Albania, which was understood as aprerequisite of the Balkan hegemony. The suppression of the interference of otherGreat Powers, foremost Italy, as well as of the neighbouring countries of Serbia andMontenegro was the urging idea of the Monarchy’s statesmen in order to preventthe presence of any undesirable rival on the eastern Adriatic coast.For this purpose, the Austro-Hungarian consuls established various forms ofcooperation with the local Albanian political elites to win them over for the idea ofthe emergence of a new state. All individuals and associations that spread the ideasof Albanian nationalism, especially through the press, were financially andotherwise supported. Work on the standardization of the Albanian language andalphabet were combined with an extensive support of education in Albania.Emphasis is placed on the importance of Austro-Hungarian albanologists and theirinfluence on the transformation of the Albanian nationalist discourse.The consequences of the Austro-Hungarian imperial project were underlinedby researching its peak during the first years of the Albanian independence (1912-1914). Symbolized in the ruler of Albania, Wilhelm of Wied, who was the choice ofthe Austro-Hungarian decision makers, their imperial undertaking was defeated bythe internal resistance of the Muslim rebellion supported by its rivals",
publisher = "Универзитет у Београду, Филозофски факултет",
journal = "Универзитет у Београду",
title = "Аустро-Угарска и обликовање Албаније : (1896-1914)",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6607"
}
Фундић, Д.. (2019). Аустро-Угарска и обликовање Албаније : (1896-1914). in Универзитет у Београду
Универзитет у Београду, Филозофски факултет..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6607
Фундић Д. Аустро-Угарска и обликовање Албаније : (1896-1914). in Универзитет у Београду. 2019;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6607 .
Фундић, Душан, "Аустро-Угарска и обликовање Албаније : (1896-1914)" in Универзитет у Београду (2019),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6607 .

The Albanian Question in Serbian-Italian Relations 1914-1918

Fundić, Dušan

(Belgrade : Institute for Balkan Studies of the SASA, 2019)

TY - CHAP
AU - Fundić, Dušan
PY - 2019
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/7896
AB - The rivalry between Serbia and Italy over the Adriatic region also involved Albania as a point of dispute. The political leaderships of both countries were driven by the war aim of putting an end to Austro-Hungarian hegemony in south-east Europe and of preventing any other country from taking its place. Each of the two countries sought for some time to establish its influence in Albania either through a local proxy, Essad Pasha Toptani, or by occupying the parts of Albania considered important for its perceived strategic interests after the war.
PB - Belgrade : Institute for Balkan Studies of the SASA
T2 - Serbia and Italy in the Great War
T1 - The Albanian Question in Serbian-Italian Relations 1914-1918
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7896
ER - 
@inbook{
author = "Fundić, Dušan",
year = "2019",
abstract = "The rivalry between Serbia and Italy over the Adriatic region also involved Albania as a point of dispute. The political leaderships of both countries were driven by the war aim of putting an end to Austro-Hungarian hegemony in south-east Europe and of preventing any other country from taking its place. Each of the two countries sought for some time to establish its influence in Albania either through a local proxy, Essad Pasha Toptani, or by occupying the parts of Albania considered important for its perceived strategic interests after the war.",
publisher = "Belgrade : Institute for Balkan Studies of the SASA",
journal = "Serbia and Italy in the Great War",
booktitle = "The Albanian Question in Serbian-Italian Relations 1914-1918",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7896"
}
Fundić, D.. (2019). The Albanian Question in Serbian-Italian Relations 1914-1918. in Serbia and Italy in the Great War
Belgrade : Institute for Balkan Studies of the SASA..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7896
Fundić D. The Albanian Question in Serbian-Italian Relations 1914-1918. in Serbia and Italy in the Great War. 2019;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7896 .
Fundić, Dušan, "The Albanian Question in Serbian-Italian Relations 1914-1918" in Serbia and Italy in the Great War (2019),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7896 .

The Austro-Hungarian Occupation of Serbia as a “Civilizing Mission” (1915–1918)

Fundić, Dušan

(Belgrade : Institute for Balkan Studies, Serbian Academy of Sciences and Arts, 2018)

TY - JOUR
AU - Fundić, Dušan
PY - 2018
UR - https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=751342
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/6091
AB - This paper analyses the Austro-Hungarian occupation of Serbia during the First World War and the activity of the occupation administration of the Military Governorate in the context of its “civilizing mission”. It points to the aspects of the occupation that reveal the Austro-Hungarians’ self-perception as bringers of culture and civilization as conducive to creating an ideological basis for a war against Serbia. The paper also presents their outlook on the world in the age of empires and their idea of establishing what they saw as a more acceptable cultural basis of Serbian national identity shaped primarily by loyalty to the Austro-Hungarian Emperor and King and the ideals of order and discipline. The process is studied through analysing the occupation policies aimed at depoliticizing the public sphere by closing the pre-war institutions of culture and education and introducing educational patterns primarily based on the Austro-Hungarian experience in Bosnia and Herzegovina.
PB - Belgrade : Institute for Balkan Studies, Serbian Academy of Sciences and Arts
T2 - Balcanica
T1 - The Austro-Hungarian Occupation of Serbia as a “Civilizing Mission” (1915–1918)
SP - 57
EP - 68
IS - XLIX
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6091
ER - 
@article{
author = "Fundić, Dušan",
year = "2018",
abstract = "This paper analyses the Austro-Hungarian occupation of Serbia during the First World War and the activity of the occupation administration of the Military Governorate in the context of its “civilizing mission”. It points to the aspects of the occupation that reveal the Austro-Hungarians’ self-perception as bringers of culture and civilization as conducive to creating an ideological basis for a war against Serbia. The paper also presents their outlook on the world in the age of empires and their idea of establishing what they saw as a more acceptable cultural basis of Serbian national identity shaped primarily by loyalty to the Austro-Hungarian Emperor and King and the ideals of order and discipline. The process is studied through analysing the occupation policies aimed at depoliticizing the public sphere by closing the pre-war institutions of culture and education and introducing educational patterns primarily based on the Austro-Hungarian experience in Bosnia and Herzegovina.",
publisher = "Belgrade : Institute for Balkan Studies, Serbian Academy of Sciences and Arts",
journal = "Balcanica",
title = "The Austro-Hungarian Occupation of Serbia as a “Civilizing Mission” (1915–1918)",
pages = "57-68",
number = "XLIX",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6091"
}
Fundić, D.. (2018). The Austro-Hungarian Occupation of Serbia as a “Civilizing Mission” (1915–1918). in Balcanica
Belgrade : Institute for Balkan Studies, Serbian Academy of Sciences and Arts.(XLIX), 57-68.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6091
Fundić D. The Austro-Hungarian Occupation of Serbia as a “Civilizing Mission” (1915–1918). in Balcanica. 2018;(XLIX):57-68.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6091 .
Fundić, Dušan, "The Austro-Hungarian Occupation of Serbia as a “Civilizing Mission” (1915–1918)" in Balcanica, no. XLIX (2018):57-68,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6091 .

British-Serbian Relations from the 18th to 21th Centuries, ed. Slobodan G. Markovich. Belgrade: Faculty of Political Sciences, University of Belgrade & Zepter Book World, 2018, 521 p.

Fundić, Dušan

(Belgrade : Institute for Balkan Studies, Serbian Academy of Sciences and Arts, 2018)

TY - JOUR
AU - Fundić, Dušan
PY - 2018
UR - https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=751728
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/6074
PB - Belgrade : Institute for Balkan Studies, Serbian Academy of Sciences and Arts
T2 - Balcanica
T1 - British-Serbian Relations from the 18th to 21th Centuries, ed. Slobodan G. Markovich. Belgrade: Faculty of Political Sciences, University of Belgrade & Zepter Book World, 2018, 521 p.
SP - 265
EP - 268
IS - XLIX
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6074
ER - 
@article{
author = "Fundić, Dušan",
year = "2018",
publisher = "Belgrade : Institute for Balkan Studies, Serbian Academy of Sciences and Arts",
journal = "Balcanica",
title = "British-Serbian Relations from the 18th to 21th Centuries, ed. Slobodan G. Markovich. Belgrade: Faculty of Political Sciences, University of Belgrade & Zepter Book World, 2018, 521 p.",
pages = "265-268",
number = "XLIX",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6074"
}
Fundić, D.. (2018). British-Serbian Relations from the 18th to 21th Centuries, ed. Slobodan G. Markovich. Belgrade: Faculty of Political Sciences, University of Belgrade & Zepter Book World, 2018, 521 p.. in Balcanica
Belgrade : Institute for Balkan Studies, Serbian Academy of Sciences and Arts.(XLIX), 265-268.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6074
Fundić D. British-Serbian Relations from the 18th to 21th Centuries, ed. Slobodan G. Markovich. Belgrade: Faculty of Political Sciences, University of Belgrade & Zepter Book World, 2018, 521 p.. in Balcanica. 2018;(XLIX):265-268.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6074 .
Fundić, Dušan, "British-Serbian Relations from the 18th to 21th Centuries, ed. Slobodan G. Markovich. Belgrade: Faculty of Political Sciences, University of Belgrade & Zepter Book World, 2018, 521 p." in Balcanica, no. XLIX (2018):265-268,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6074 .

The Oxford Handbook of the History of Nationalism, ed. John Breuilly. Oxford: Oxford University Press, 2013, xli + 775 p.

Fundić, Dušan

(Belgrade : Institute for Balkan Studies, Serbian Academy of Sciences and Arts, 2017)

TY - JOUR
AU - Fundić, Dušan
PY - 2017
UR - https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=667587
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/6102
PB - Belgrade : Institute for Balkan Studies, Serbian Academy of Sciences and Arts
T2 - Balcanica
T1 - The Oxford Handbook of the History of Nationalism, ed. John Breuilly. Oxford: Oxford University Press, 2013, xli + 775 p.
SP - 374
EP - 376
IS - XLVIII
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6102
ER - 
@article{
author = "Fundić, Dušan",
year = "2017",
publisher = "Belgrade : Institute for Balkan Studies, Serbian Academy of Sciences and Arts",
journal = "Balcanica",
title = "The Oxford Handbook of the History of Nationalism, ed. John Breuilly. Oxford: Oxford University Press, 2013, xli + 775 p.",
pages = "374-376",
number = "XLVIII",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6102"
}
Fundić, D.. (2017). The Oxford Handbook of the History of Nationalism, ed. John Breuilly. Oxford: Oxford University Press, 2013, xli + 775 p.. in Balcanica
Belgrade : Institute for Balkan Studies, Serbian Academy of Sciences and Arts.(XLVIII), 374-376.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6102
Fundić D. The Oxford Handbook of the History of Nationalism, ed. John Breuilly. Oxford: Oxford University Press, 2013, xli + 775 p.. in Balcanica. 2017;(XLVIII):374-376.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6102 .
Fundić, Dušan, "The Oxford Handbook of the History of Nationalism, ed. John Breuilly. Oxford: Oxford University Press, 2013, xli + 775 p." in Balcanica, no. XLVIII (2017):374-376,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6102 .

Marvin Benjamin Fried, Austro-Hungarian War Aims in the Balkans during World War I. London: Palgrave Macmillan, 2014, xviii + 294 p. and Jonathan E. Gumz, The Resurrection and Collapse of Empire in Habsburg Serbia, 1914–1918. Cambridge and New York: Cambridge University Press, 2009, xii + 275 p.

Fundić, Dušan

(Belgrade : Institute for Balkan Studies, Serbian Academy of Sciences and Arts, 2016)

TY - JOUR
AU - Fundić, Dušan
PY - 2016
UR - https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=496369
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/5706
PB - Belgrade : Institute for Balkan Studies, Serbian Academy of Sciences and Arts
T2 - Balcanica
T1 - Marvin Benjamin Fried, Austro-Hungarian War Aims in the Balkans during World War I. London: Palgrave Macmillan, 2014, xviii + 294 p. and Jonathan E. Gumz, The Resurrection and Collapse of Empire in Habsburg Serbia, 1914–1918. Cambridge and New York: Cambridge University Press, 2009, xii + 275 p.
SP - 375
EP - 379
IS - XLVII
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_5706
ER - 
@article{
author = "Fundić, Dušan",
year = "2016",
publisher = "Belgrade : Institute for Balkan Studies, Serbian Academy of Sciences and Arts",
journal = "Balcanica",
title = "Marvin Benjamin Fried, Austro-Hungarian War Aims in the Balkans during World War I. London: Palgrave Macmillan, 2014, xviii + 294 p. and Jonathan E. Gumz, The Resurrection and Collapse of Empire in Habsburg Serbia, 1914–1918. Cambridge and New York: Cambridge University Press, 2009, xii + 275 p.",
pages = "375-379",
number = "XLVII",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_5706"
}
Fundić, D.. (2016). Marvin Benjamin Fried, Austro-Hungarian War Aims in the Balkans during World War I. London: Palgrave Macmillan, 2014, xviii + 294 p. and Jonathan E. Gumz, The Resurrection and Collapse of Empire in Habsburg Serbia, 1914–1918. Cambridge and New York: Cambridge University Press, 2009, xii + 275 p.. in Balcanica
Belgrade : Institute for Balkan Studies, Serbian Academy of Sciences and Arts.(XLVII), 375-379.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_5706
Fundić D. Marvin Benjamin Fried, Austro-Hungarian War Aims in the Balkans during World War I. London: Palgrave Macmillan, 2014, xviii + 294 p. and Jonathan E. Gumz, The Resurrection and Collapse of Empire in Habsburg Serbia, 1914–1918. Cambridge and New York: Cambridge University Press, 2009, xii + 275 p.. in Balcanica. 2016;(XLVII):375-379.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_5706 .
Fundić, Dušan, "Marvin Benjamin Fried, Austro-Hungarian War Aims in the Balkans during World War I. London: Palgrave Macmillan, 2014, xviii + 294 p. and Jonathan E. Gumz, The Resurrection and Collapse of Empire in Habsburg Serbia, 1914–1918. Cambridge and New York: Cambridge University Press, 2009, xii + 275 p." in Balcanica, no. XLVII (2016):375-379,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_5706 .

The Christian Heritage of Kosovo and Metohija. The Historical and Spiritual Heartland of the Serbian People. Editor-in-Chief Bishop Maxim (Vasiljević), Chief Contributing Editor Dušan T. Bataković. Los Angeles 2015, 1007 p.

Fundić, Dušan

(Belgrade : Institute for Balkan Studies, Serbian Academy of Sciences and Arts, 2016)

TY - JOUR
AU - Fundić, Dušan
PY - 2016
UR - https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=496333
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/6095
PB - Belgrade : Institute for Balkan Studies, Serbian Academy of Sciences and Arts
T2 - Balcanica
T1 - The Christian Heritage of Kosovo and Metohija. The Historical and Spiritual Heartland of the Serbian People. Editor-in-Chief Bishop Maxim (Vasiljević), Chief Contributing Editor Dušan T. Bataković. Los Angeles 2015, 1007 p.
SP - 345
EP - 347
IS - XLVII
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6095
ER - 
@article{
author = "Fundić, Dušan",
year = "2016",
publisher = "Belgrade : Institute for Balkan Studies, Serbian Academy of Sciences and Arts",
journal = "Balcanica",
title = "The Christian Heritage of Kosovo and Metohija. The Historical and Spiritual Heartland of the Serbian People. Editor-in-Chief Bishop Maxim (Vasiljević), Chief Contributing Editor Dušan T. Bataković. Los Angeles 2015, 1007 p.",
pages = "345-347",
number = "XLVII",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6095"
}
Fundić, D.. (2016). The Christian Heritage of Kosovo and Metohija. The Historical and Spiritual Heartland of the Serbian People. Editor-in-Chief Bishop Maxim (Vasiljević), Chief Contributing Editor Dušan T. Bataković. Los Angeles 2015, 1007 p.. in Balcanica
Belgrade : Institute for Balkan Studies, Serbian Academy of Sciences and Arts.(XLVII), 345-347.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6095
Fundić D. The Christian Heritage of Kosovo and Metohija. The Historical and Spiritual Heartland of the Serbian People. Editor-in-Chief Bishop Maxim (Vasiljević), Chief Contributing Editor Dušan T. Bataković. Los Angeles 2015, 1007 p.. in Balcanica. 2016;(XLVII):345-347.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6095 .
Fundić, Dušan, "The Christian Heritage of Kosovo and Metohija. The Historical and Spiritual Heartland of the Serbian People. Editor-in-Chief Bishop Maxim (Vasiljević), Chief Contributing Editor Dušan T. Bataković. Los Angeles 2015, 1007 p." in Balcanica, no. XLVII (2016):345-347,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6095 .

The Serbs and the First World War 1914–1918, ed. Dragoljub R. Živojinović. Belgrade: Serbian Academy of Sciences and Arts, 2015, 474 p.

Fundić, Dušan

(Belgrade : Institute for Balkan Studies, Serbian Academy of Sciences and Arts, 2016)

TY - JOUR
AU - Fundić, Dušan
PY - 2016
UR - https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=496357
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/5645
PB - Belgrade : Institute for Balkan Studies, Serbian Academy of Sciences and Arts
T2 - Balcanica
T1 - The Serbs and the First World War 1914–1918, ed. Dragoljub R. Živojinović. Belgrade: Serbian Academy of Sciences and Arts, 2015, 474 p.
SP - 364
EP - 369
IS - XLVII
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_5645
ER - 
@article{
author = "Fundić, Dušan",
year = "2016",
publisher = "Belgrade : Institute for Balkan Studies, Serbian Academy of Sciences and Arts",
journal = "Balcanica",
title = "The Serbs and the First World War 1914–1918, ed. Dragoljub R. Živojinović. Belgrade: Serbian Academy of Sciences and Arts, 2015, 474 p.",
pages = "364-369",
number = "XLVII",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_5645"
}
Fundić, D.. (2016). The Serbs and the First World War 1914–1918, ed. Dragoljub R. Živojinović. Belgrade: Serbian Academy of Sciences and Arts, 2015, 474 p.. in Balcanica
Belgrade : Institute for Balkan Studies, Serbian Academy of Sciences and Arts.(XLVII), 364-369.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_5645
Fundić D. The Serbs and the First World War 1914–1918, ed. Dragoljub R. Živojinović. Belgrade: Serbian Academy of Sciences and Arts, 2015, 474 p.. in Balcanica. 2016;(XLVII):364-369.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_5645 .
Fundić, Dušan, "The Serbs and the First World War 1914–1918, ed. Dragoljub R. Živojinović. Belgrade: Serbian Academy of Sciences and Arts, 2015, 474 p." in Balcanica, no. XLVII (2016):364-369,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_5645 .

Dušan Berić, Hrvatsko pravaštvo i Srbi [The Croatian Rightist Movement and the Serbs], I-II. Novi Sad: Orpheus, 2005, 720 + 698 p.

Fundić, Dušan

(Belgrade : Institute for Balkan Studies, Serbian Academy of Sciences and Arts, 2015)

TY - JOUR
AU - Fundić, Dušan
PY - 2015
UR - https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=308611
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/5646
PB - Belgrade : Institute for Balkan Studies, Serbian Academy of Sciences and Arts
T2 - Balcanica
T1 - Dušan Berić, Hrvatsko pravaštvo i Srbi [The Croatian Rightist Movement and the Serbs], I-II. Novi Sad: Orpheus, 2005, 720 + 698 p.
SP - 414
EP - 415
IS - XLVI
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_5646
ER - 
@article{
author = "Fundić, Dušan",
year = "2015",
publisher = "Belgrade : Institute for Balkan Studies, Serbian Academy of Sciences and Arts",
journal = "Balcanica",
title = "Dušan Berić, Hrvatsko pravaštvo i Srbi [The Croatian Rightist Movement and the Serbs], I-II. Novi Sad: Orpheus, 2005, 720 + 698 p.",
pages = "414-415",
number = "XLVI",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_5646"
}
Fundić, D.. (2015). Dušan Berić, Hrvatsko pravaštvo i Srbi [The Croatian Rightist Movement and the Serbs], I-II. Novi Sad: Orpheus, 2005, 720 + 698 p.. in Balcanica
Belgrade : Institute for Balkan Studies, Serbian Academy of Sciences and Arts.(XLVI), 414-415.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_5646
Fundić D. Dušan Berić, Hrvatsko pravaštvo i Srbi [The Croatian Rightist Movement and the Serbs], I-II. Novi Sad: Orpheus, 2005, 720 + 698 p.. in Balcanica. 2015;(XLVI):414-415.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_5646 .
Fundić, Dušan, "Dušan Berić, Hrvatsko pravaštvo i Srbi [The Croatian Rightist Movement and the Serbs], I-II. Novi Sad: Orpheus, 2005, 720 + 698 p." in Balcanica, no. XLVI (2015):414-415,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_5646 .

Stefan Rohdewald, Götter der Nationen: Religiöse Erinnerungsfiguren in Serbien, Bulgarien und Makedonien bis1944. Cologne – Weimar – Vienna: Böhlau Verlag, 2014, 905 p.

Fundić, Dušan; Vasiljević, Marija

(Belgrade : Institute for Balkan Studies, Serbian Academy of Sciences and Arts, 2015)

TY - JOUR
AU - Fundić, Dušan
AU - Vasiljević, Marija
PY - 2015
UR - https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=308619
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/6024
PB - Belgrade : Institute for Balkan Studies, Serbian Academy of Sciences and Arts
T2 - Balcanica
T1 - Stefan Rohdewald, Götter der Nationen: Religiöse Erinnerungsfiguren in Serbien, Bulgarien und Makedonien bis1944. Cologne – Weimar – Vienna: Böhlau Verlag, 2014, 905 p.
SP - 434
EP - 437
IS - XLVI
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6024
ER - 
@article{
author = "Fundić, Dušan and Vasiljević, Marija",
year = "2015",
publisher = "Belgrade : Institute for Balkan Studies, Serbian Academy of Sciences and Arts",
journal = "Balcanica",
title = "Stefan Rohdewald, Götter der Nationen: Religiöse Erinnerungsfiguren in Serbien, Bulgarien und Makedonien bis1944. Cologne – Weimar – Vienna: Böhlau Verlag, 2014, 905 p.",
pages = "434-437",
number = "XLVI",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6024"
}
Fundić, D.,& Vasiljević, M.. (2015). Stefan Rohdewald, Götter der Nationen: Religiöse Erinnerungsfiguren in Serbien, Bulgarien und Makedonien bis1944. Cologne – Weimar – Vienna: Böhlau Verlag, 2014, 905 p.. in Balcanica
Belgrade : Institute for Balkan Studies, Serbian Academy of Sciences and Arts.(XLVI), 434-437.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6024
Fundić D, Vasiljević M. Stefan Rohdewald, Götter der Nationen: Religiöse Erinnerungsfiguren in Serbien, Bulgarien und Makedonien bis1944. Cologne – Weimar – Vienna: Böhlau Verlag, 2014, 905 p.. in Balcanica. 2015;(XLVI):434-437.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6024 .
Fundić, Dušan, Vasiljević, Marija, "Stefan Rohdewald, Götter der Nationen: Religiöse Erinnerungsfiguren in Serbien, Bulgarien und Makedonien bis1944. Cologne – Weimar – Vienna: Böhlau Verlag, 2014, 905 p." in Balcanica, no. XLVI (2015):434-437,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6024 .

Herfried Münkler, Der Grosse Krieg. Die Welt 1914–1918. Berlin: Rowohlt, 2013, pp. 924.

Fundić, Dušan

(Belgrade : Institute for Balkan Studies, Serbian Academy of Sciences and Arts, 2014)

TY - JOUR
AU - Fundić, Dušan
PY - 2014
UR - https://www.ceeol.com/search/viewpdf?id=296275
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/5659
PB - Belgrade : Institute for Balkan Studies, Serbian Academy of Sciences and Arts
T2 - Balcanica
T1 - Herfried Münkler, Der Grosse Krieg. Die Welt 1914–1918. Berlin: Rowohlt, 2013, pp. 924.
SP - 491
EP - 494
IS - XLV
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_5659
ER - 
@article{
author = "Fundić, Dušan",
year = "2014",
publisher = "Belgrade : Institute for Balkan Studies, Serbian Academy of Sciences and Arts",
journal = "Balcanica",
title = "Herfried Münkler, Der Grosse Krieg. Die Welt 1914–1918. Berlin: Rowohlt, 2013, pp. 924.",
pages = "491-494",
number = "XLV",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_5659"
}
Fundić, D.. (2014). Herfried Münkler, Der Grosse Krieg. Die Welt 1914–1918. Berlin: Rowohlt, 2013, pp. 924.. in Balcanica
Belgrade : Institute for Balkan Studies, Serbian Academy of Sciences and Arts.(XLV), 491-494.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_5659
Fundić D. Herfried Münkler, Der Grosse Krieg. Die Welt 1914–1918. Berlin: Rowohlt, 2013, pp. 924.. in Balcanica. 2014;(XLV):491-494.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_5659 .
Fundić, Dušan, "Herfried Münkler, Der Grosse Krieg. Die Welt 1914–1918. Berlin: Rowohlt, 2013, pp. 924." in Balcanica, no. XLV (2014):491-494,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_5659 .

Gerhard Hirschfeld & Gerd Krumeich, Deutschland im Ersten Weltkrieg. Frankfurt am Main: S. Fischer Verlag, 2013, pp. 331.

Fundić, Dušan

(Belgrade : Institute for Balkan Studies, Serbian Academy of Sciences and Arts, 2014)

TY - JOUR
AU - Fundić, Dušan
PY - 2014
UR - https://www.ceeol.com/search/viewpdf?id=296275
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/5655
PB - Belgrade : Institute for Balkan Studies, Serbian Academy of Sciences and Arts
T2 - Balcanica
T1 - Gerhard Hirschfeld & Gerd Krumeich, Deutschland im Ersten Weltkrieg. Frankfurt am Main: S. Fischer Verlag, 2013, pp. 331.
SP - 479
EP - 482
IS - XLV
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_5655
ER - 
@article{
author = "Fundić, Dušan",
year = "2014",
publisher = "Belgrade : Institute for Balkan Studies, Serbian Academy of Sciences and Arts",
journal = "Balcanica",
title = "Gerhard Hirschfeld & Gerd Krumeich, Deutschland im Ersten Weltkrieg. Frankfurt am Main: S. Fischer Verlag, 2013, pp. 331.",
pages = "479-482",
number = "XLV",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_5655"
}
Fundić, D.. (2014). Gerhard Hirschfeld & Gerd Krumeich, Deutschland im Ersten Weltkrieg. Frankfurt am Main: S. Fischer Verlag, 2013, pp. 331.. in Balcanica
Belgrade : Institute for Balkan Studies, Serbian Academy of Sciences and Arts.(XLV), 479-482.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_5655
Fundić D. Gerhard Hirschfeld & Gerd Krumeich, Deutschland im Ersten Weltkrieg. Frankfurt am Main: S. Fischer Verlag, 2013, pp. 331.. in Balcanica. 2014;(XLV):479-482.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_5655 .
Fundić, Dušan, "Gerhard Hirschfeld & Gerd Krumeich, Deutschland im Ersten Weltkrieg. Frankfurt am Main: S. Fischer Verlag, 2013, pp. 331." in Balcanica, no. XLV (2014):479-482,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_5655 .