Узелац, Александар

Link to this page

Authority KeyName Variants
c10d98a6-affb-4586-a492-25543083669a
 • Узелац, Александар (1)
Projects

Author's Bibliography

Базилиск (змија-петао) и његова симболика у општем и јужнословенском контексту

Башић, Ивана; Узелац, Александар

(Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA, 2018)

TY - JOUR
AU - Башић, Ивана
AU - Узелац, Александар
PY - 2018
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/7605
AB - У раду се разматра генеза представа и симболизам једне од најупечатљивијих фигура
имагинираног средњовековног бестијаријума – базилиск, и њему сродних митских
животиња – змије-петла, змијског цара, абраксаса, у општем и јужнословенском
контексту. Анализа писаних извора, од антике, преко средњовековне до ране модерне
епохе, потом народних предања, као и ликовних представа, показује да су базилиск и
њему сродна бића, настала спајањем елемената змије/змаја и петла/птице, иако у сржи
амбивалентни, првобитно имали суштински позитивну симболику и представљали
покретачку силу и активност, надвладавање супротности и успостављање
целовитости, те сложеност људске природе и космичку синтезу.
AB - The paper deals with the genesis of the image and the symbolism of one of the most striking
figures in the imagined medieval bestiary - basilisk, and its related mythical animals -
cockatrice, serpent's king, abraxas, both in the general and South Slavic context. An analysis
of written sources, from antiquity to medieval and early modern epoch, the folk tradition, as
well as artistic representations, show that basilisk and its related forms, emerged through
joining the elements of the snake / dragon and the cock / bird. Although essentially
ambivalent, they had essentially positive symbolism by representing the driving force and
activity, the overcoming of opposites, the establishment of integrity, and the complexity of
human nature and cosmic synthesis.
PB - Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA
T2 - Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
T1 - Базилиск (змија-петао) и његова симболика у општем и јужнословенском контексту
T1 - Basilisk (Cockatrice) and its Symbolism in the General and South Slavic Context
SP - 155
EP - 176
VL - 66
IS - 1
DO - 10.2298/GEI1801155B
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7605
ER - 
@article{
author = "Башић, Ивана and Узелац, Александар",
year = "2018",
abstract = "У раду се разматра генеза представа и симболизам једне од најупечатљивијих фигура
имагинираног средњовековног бестијаријума – базилиск, и њему сродних митских
животиња – змије-петла, змијског цара, абраксаса, у општем и јужнословенском
контексту. Анализа писаних извора, од антике, преко средњовековне до ране модерне
епохе, потом народних предања, као и ликовних представа, показује да су базилиск и
њему сродна бића, настала спајањем елемената змије/змаја и петла/птице, иако у сржи
амбивалентни, првобитно имали суштински позитивну симболику и представљали
покретачку силу и активност, надвладавање супротности и успостављање
целовитости, те сложеност људске природе и космичку синтезу., The paper deals with the genesis of the image and the symbolism of one of the most striking
figures in the imagined medieval bestiary - basilisk, and its related mythical animals -
cockatrice, serpent's king, abraxas, both in the general and South Slavic context. An analysis
of written sources, from antiquity to medieval and early modern epoch, the folk tradition, as
well as artistic representations, show that basilisk and its related forms, emerged through
joining the elements of the snake / dragon and the cock / bird. Although essentially
ambivalent, they had essentially positive symbolism by representing the driving force and
activity, the overcoming of opposites, the establishment of integrity, and the complexity of
human nature and cosmic synthesis.",
publisher = "Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA",
journal = "Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA",
title = "Базилиск (змија-петао) и његова симболика у општем и јужнословенском контексту, Basilisk (Cockatrice) and its Symbolism in the General and South Slavic Context",
pages = "155-176",
volume = "66",
number = "1",
doi = "10.2298/GEI1801155B",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7605"
}
Башић, И.,& Узелац, А.. (2018). Базилиск (змија-петао) и његова симболика у општем и јужнословенском контексту. in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA., 66(1), 155-176.
https://doi.org/10.2298/GEI1801155B
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7605
Башић И, Узелац А. Базилиск (змија-петао) и његова симболика у општем и јужнословенском контексту. in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA. 2018;66(1):155-176.
doi:10.2298/GEI1801155B
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7605 .
Башић, Ивана, Узелац, Александар, "Базилиск (змија-петао) и његова симболика у општем и јужнословенском контексту" in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA, 66, no. 1 (2018):155-176,
https://doi.org/10.2298/GEI1801155B .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7605 .