Чавошки, Коста

Link to this page

Authority KeyName Variants
f983ff02-cb45-418c-9cf4-c8fbf0ce93c1
 • Чавошки, Коста (11)
Projects
No records found.

Author's Bibliography

Државни поредак : суверенитет у времену глобализације : зборник : [представљање књиге на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 22. септембар 2020. године]

Костић, Владимир С.; Чавошки, Коста; Костић, Александар

(Београд : Српска академија наука и уметности, 2021)

TY - GEN
AU - Костић, Владимир С.
AU - Чавошки, Коста
AU - Костић, Александар
PY - 2021
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/13239
AB - Државни поредак : суверенитет у времену глобализације : зборник / уредник Александар Костић. – Београд : САНУ, 2019.
Говорили: академик Владимир С. Костић, академик Коста Чавошки , академик Александар Костић. У Београду, уторак 22. септембар 2020. у 13 часова.
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
T2 - Трибина Библиотеке САНУ
T1 - Државни поредак : суверенитет у времену глобализације : зборник : [представљање књиге на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 22. септембар 2020. године]
SP - 95
EP - 106
VL - 9
IS - 9
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_13239
ER - 
@misc{
author = "Костић, Владимир С. and Чавошки, Коста and Костић, Александар",
year = "2021",
abstract = "Државни поредак : суверенитет у времену глобализације : зборник / уредник Александар Костић. – Београд : САНУ, 2019.
Говорили: академик Владимир С. Костић, академик Коста Чавошки , академик Александар Костић. У Београду, уторак 22. септембар 2020. у 13 часова.",
publisher = "Београд : Српска академија наука и уметности",
journal = "Трибина Библиотеке САНУ",
title = "Државни поредак : суверенитет у времену глобализације : зборник : [представљање књиге на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 22. септембар 2020. године]",
pages = "95-106",
volume = "9",
number = "9",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_13239"
}
Костић, В. С., Чавошки, К.,& Костић, А.. (2021). Државни поредак : суверенитет у времену глобализације : зборник : [представљање књиге на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 22. септембар 2020. године]. in Трибина Библиотеке САНУ
Београд : Српска академија наука и уметности., 9(9), 95-106.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_13239
Костић ВС, Чавошки К, Костић А. Државни поредак : суверенитет у времену глобализације : зборник : [представљање књиге на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 22. септембар 2020. године]. in Трибина Библиотеке САНУ. 2021;9(9):95-106.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_13239 .
Костић, Владимир С., Чавошки, Коста, Костић, Александар, "Државни поредак : суверенитет у времену глобализације : зборник : [представљање књиге на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 22. септембар 2020. године]" in Трибина Библиотеке САНУ, 9, no. 9 (2021):95-106,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_13239 .

Слободан Јовановић о личностима револуционара

Чавошки, Коста

(Београд : Српска академија наука и уметности, 2020)

TY - CONF
AU - Чавошки, Коста
PY - 2020
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/12133
AB - ‒ Предмет овог рада јесте кратак приказ личности револуционара у књизи 
Вођи Француске револуције, коју је написао Слободан Јовановић. Он, додуше, не даје дефиницију 
револуције, али излаже све њене битне одлике. Најпре, она је „побуњена гомила“ и „велики 
покрет маса“. Затим, њој је својствена једна моћна и уверљива идеја која је у стању да овлада 
народним масама и доведе их до незаустављивог фанатизма. Трећа одлика револуције јесте 
правни нихилизам, који се нарочито очитовао у суђењу Лују XVI 10. августа 1792. године, што 
је иначе важећи Устав од 1791. године забрањивао. За такав изузетан подухват, каква је била 
Француска револуција, били су потребни и изузетни људи, који су били наоружани пророци у 
Макијавелијевом смислу те речи – пророци нове вере и предводници надмоћне оружане силе, 
која ће ту нову веру наметнути, не би ли она овладала народом. Ти велики револуционари које 
је Слободан Јовановић приказао били су Мирабо, Дантон, Димурије и Робеспјер.
AB - The subject matter of this article is a short review of revolutionary characters in the 
book The Leaders of French Revolution, written by Slobodan Jovanović. He did not give the 
very definition of the revolution as such but exposed all its substantial features. At first, it is 
a “revolted crowd” and a “big mass movement”. Secondly, its particular feature is a powerful 
and convincing idea which is able to empower the people and wake in them unstopable fanat icism. The third feature of revolution is legal nihilism, which particularly had been expressed 
in the trial of Louis XVI on August 1792, which the Constitution of 1791 did not allow. For 
such an extraordinary enterprise as the French Revolution special men were needed, which 
in Machiavelli’s sense were armed prophets of a new faith and leaders of a powerful force 
which could that faith inprint in the souls fo the people. According to Slobodan Jovanović, 
Mirabeau, Dumourieu, Danton adn Robespiere were great revolutionaries.
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
C3 - Слободан Јовановић : поводом 150 година од рођења
T1 - Слободан Јовановић о личностима револуционара
T1 - Slobodan Jovanović on revolutionary characters
SP - 103
EP - 113
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12133
ER - 
@conference{
author = "Чавошки, Коста",
year = "2020",
abstract = "‒ Предмет овог рада јесте кратак приказ личности револуционара у књизи 
Вођи Француске револуције, коју је написао Слободан Јовановић. Он, додуше, не даје дефиницију 
револуције, али излаже све њене битне одлике. Најпре, она је „побуњена гомила“ и „велики 
покрет маса“. Затим, њој је својствена једна моћна и уверљива идеја која је у стању да овлада 
народним масама и доведе их до незаустављивог фанатизма. Трећа одлика револуције јесте 
правни нихилизам, који се нарочито очитовао у суђењу Лују XVI 10. августа 1792. године, што 
је иначе важећи Устав од 1791. године забрањивао. За такав изузетан подухват, каква је била 
Француска револуција, били су потребни и изузетни људи, који су били наоружани пророци у 
Макијавелијевом смислу те речи – пророци нове вере и предводници надмоћне оружане силе, 
која ће ту нову веру наметнути, не би ли она овладала народом. Ти велики револуционари које 
је Слободан Јовановић приказао били су Мирабо, Дантон, Димурије и Робеспјер., The subject matter of this article is a short review of revolutionary characters in the 
book The Leaders of French Revolution, written by Slobodan Jovanović. He did not give the 
very definition of the revolution as such but exposed all its substantial features. At first, it is 
a “revolted crowd” and a “big mass movement”. Secondly, its particular feature is a powerful 
and convincing idea which is able to empower the people and wake in them unstopable fanat icism. The third feature of revolution is legal nihilism, which particularly had been expressed 
in the trial of Louis XVI on August 1792, which the Constitution of 1791 did not allow. For 
such an extraordinary enterprise as the French Revolution special men were needed, which 
in Machiavelli’s sense were armed prophets of a new faith and leaders of a powerful force 
which could that faith inprint in the souls fo the people. According to Slobodan Jovanović, 
Mirabeau, Dumourieu, Danton adn Robespiere were great revolutionaries.",
publisher = "Београд : Српска академија наука и уметности",
journal = "Слободан Јовановић : поводом 150 година од рођења",
title = "Слободан Јовановић о личностима револуционара, Slobodan Jovanović on revolutionary characters",
pages = "103-113",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12133"
}
Чавошки, К.. (2020). Слободан Јовановић о личностима револуционара. in Слободан Јовановић : поводом 150 година од рођења
Београд : Српска академија наука и уметности., 103-113.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12133
Чавошки К. Слободан Јовановић о личностима револуционара. in Слободан Јовановић : поводом 150 година од рођења. 2020;:103-113.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12133 .
Чавошки, Коста, "Слободан Јовановић о личностима револуционара" in Слободан Јовановић : поводом 150 година од рођења (2020):103-113,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12133 .

Поредак и сувереност

Чавошки, Коста

(Београд : Српска академија наука и уметности, 2019)

TY - CONF
AU - Чавошки, Коста
PY - 2019
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10107
AB - Предмет овог рада су поредак и сувереност. Поредак је политички облик
друштва и начин уређења државе као основног жаришта моћи глобалне политичке заједнице. Данас се облик политичког поретка углавном своди на организацију државне власти и начин уређења њеног односа према народу. Сувереност је битно обележје државе
које подразумева непостојање како спољашњих тако ни унутрашњих правних ограничења те власти. Унутар државе суверена власт има слободу измене важећих и доношења
нових закона, а на спољњом плану независност од других држава. Напослетку се разматрају и услови под којима у новом веку мале и средње државе могу бити суверене.
AB - The subject of this paper is order and sovereignty. Order is a political form of
society and way of state organization as the basic center of power of global political community. Today, the form of political order is mainly summarized to organization of state authorities and way of organizing its relation towards the people. Sovereignty is an important
characteristic of state, which implies non-existence of both outer and inner legal boundaries
of authorities. Within the state the sovereign authorities have the liberty to change current
laws and bring new ones, and on the outside, independence from other states. Finally, conditions under which small and medium states can be sovereign in the new century are considered. This requires a suitable balance of several big forces. The Charter of the United Nations
formally guarantees legal equality of all states, but in the contemporary world this is mostly
an illusion. The unacceptable violation of sovereignty represents aggression in form of armed
intervention, most of all the so called humanitarian intervention.
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
C3 - Државни поредак : суверенитет у времену глобализације : зборник радова са симпозијума одржаног 8. и 9. фебруара 2019. године
T1 - Поредак и сувереност
T1 - Order and sovereignty
SP - 15
EP - 24
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10107
ER - 
@conference{
author = "Чавошки, Коста",
year = "2019",
abstract = "Предмет овог рада су поредак и сувереност. Поредак је политички облик
друштва и начин уређења државе као основног жаришта моћи глобалне политичке заједнице. Данас се облик политичког поретка углавном своди на организацију државне власти и начин уређења њеног односа према народу. Сувереност је битно обележје државе
које подразумева непостојање како спољашњих тако ни унутрашњих правних ограничења те власти. Унутар државе суверена власт има слободу измене важећих и доношења
нових закона, а на спољњом плану независност од других држава. Напослетку се разматрају и услови под којима у новом веку мале и средње државе могу бити суверене., The subject of this paper is order and sovereignty. Order is a political form of
society and way of state organization as the basic center of power of global political community. Today, the form of political order is mainly summarized to organization of state authorities and way of organizing its relation towards the people. Sovereignty is an important
characteristic of state, which implies non-existence of both outer and inner legal boundaries
of authorities. Within the state the sovereign authorities have the liberty to change current
laws and bring new ones, and on the outside, independence from other states. Finally, conditions under which small and medium states can be sovereign in the new century are considered. This requires a suitable balance of several big forces. The Charter of the United Nations
formally guarantees legal equality of all states, but in the contemporary world this is mostly
an illusion. The unacceptable violation of sovereignty represents aggression in form of armed
intervention, most of all the so called humanitarian intervention.",
publisher = "Београд : Српска академија наука и уметности",
journal = "Државни поредак : суверенитет у времену глобализације : зборник радова са симпозијума одржаног 8. и 9. фебруара 2019. године",
title = "Поредак и сувереност, Order and sovereignty",
pages = "15-24",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10107"
}
Чавошки, К.. (2019). Поредак и сувереност. in Државни поредак : суверенитет у времену глобализације : зборник радова са симпозијума одржаног 8. и 9. фебруара 2019. године
Београд : Српска академија наука и уметности., 15-24.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10107
Чавошки К. Поредак и сувереност. in Државни поредак : суверенитет у времену глобализације : зборник радова са симпозијума одржаног 8. и 9. фебруара 2019. године. 2019;:15-24.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10107 .
Чавошки, Коста, "Поредак и сувереност" in Државни поредак : суверенитет у времену глобализације : зборник радова са симпозијума одржаног 8. и 9. фебруара 2019. године (2019):15-24,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10107 .

Запамћења : [представљање књиге на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 11. април 2017. године]

Крестић, Василије Ђ.; Чавошки, Коста; Радојевић, Мира; Вуксановић, Миро

(Београд : Српска академија наука и уметности, 2018)

TY - GEN
AU - Крестић, Василије Ђ.
AU - Чавошки, Коста
AU - Радојевић, Мира
AU - Вуксановић, Миро
PY - 2018
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/11191
AB - Запамћења / Василије Ђ. Крестић. – Нови Сад : Матица српска, 2016.
Говорили: академик Василије Ђ. Крестић, академик Коста Чавошки, проф. др Мира Радојевић.
У Београду, уторак 11. април 2017. у 13 часова.
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
T2 - Трибина Библиотеке САНУ
T1 - Запамћења : [представљање књиге на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 11. април 2017. године]
SP - 95
EP - 106
VL - 6
IS - 6
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11191
ER - 
@misc{
author = "Крестић, Василије Ђ. and Чавошки, Коста and Радојевић, Мира and Вуксановић, Миро",
year = "2018",
abstract = "Запамћења / Василије Ђ. Крестић. – Нови Сад : Матица српска, 2016.
Говорили: академик Василије Ђ. Крестић, академик Коста Чавошки, проф. др Мира Радојевић.
У Београду, уторак 11. април 2017. у 13 часова.",
publisher = "Београд : Српска академија наука и уметности",
journal = "Трибина Библиотеке САНУ",
title = "Запамћења : [представљање књиге на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 11. април 2017. године]",
pages = "95-106",
volume = "6",
number = "6",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11191"
}
Крестић, В. Ђ., Чавошки, К., Радојевић, М.,& Вуксановић, М.. (2018). Запамћења : [представљање књиге на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 11. април 2017. године]. in Трибина Библиотеке САНУ
Београд : Српска академија наука и уметности., 6(6), 95-106.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11191
Крестић ВЂ, Чавошки К, Радојевић М, Вуксановић М. Запамћења : [представљање књиге на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 11. април 2017. године]. in Трибина Библиотеке САНУ. 2018;6(6):95-106.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11191 .
Крестић, Василије Ђ., Чавошки, Коста, Радојевић, Мира, Вуксановић, Миро, "Запамћења : [представљање књиге на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 11. април 2017. године]" in Трибина Библиотеке САНУ, 6, no. 6 (2018):95-106,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11191 .

Моћ и превласт : Тукидидова политичка мисао : [представљање књиге на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 29. март 2016. године]

Баста, Данило Н.; Чавошки, Коста; Вуксановић, Миро

(Београд : Српска академија наука и уметности, 2017)

TY - GEN
AU - Баста, Данило Н.
AU - Чавошки, Коста
AU - Вуксановић, Миро
PY - 2017
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10908
AB - Моћ и превласт : Тукидидова политичка мисао / Коста Чавошки. –Београд : Catena Mundi, 2015.
Говорили: академик Данило Н. Баста, академик Коста Чавошки.
У Београду, уторак 29. март 2016. у 13 часова.
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
T2 - Трибина Библиотеке САНУ
T1 - Моћ и превласт : Тукидидова политичка мисао : [представљање књиге на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 29. март 2016. године]
SP - 93
EP - 104
VL - 5
IS - 5
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10908
ER - 
@misc{
author = "Баста, Данило Н. and Чавошки, Коста and Вуксановић, Миро",
year = "2017",
abstract = "Моћ и превласт : Тукидидова политичка мисао / Коста Чавошки. –Београд : Catena Mundi, 2015.
Говорили: академик Данило Н. Баста, академик Коста Чавошки.
У Београду, уторак 29. март 2016. у 13 часова.",
publisher = "Београд : Српска академија наука и уметности",
journal = "Трибина Библиотеке САНУ",
title = "Моћ и превласт : Тукидидова политичка мисао : [представљање књиге на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 29. март 2016. године]",
pages = "93-104",
volume = "5",
number = "5",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10908"
}
Баста, Д. Н., Чавошки, К.,& Вуксановић, М.. (2017). Моћ и превласт : Тукидидова политичка мисао : [представљање књиге на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 29. март 2016. године]. in Трибина Библиотеке САНУ
Београд : Српска академија наука и уметности., 5(5), 93-104.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10908
Баста ДН, Чавошки К, Вуксановић М. Моћ и превласт : Тукидидова политичка мисао : [представљање књиге на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 29. март 2016. године]. in Трибина Библиотеке САНУ. 2017;5(5):93-104.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10908 .
Баста, Данило Н., Чавошки, Коста, Вуксановић, Миро, "Моћ и превласт : Тукидидова политичка мисао : [представљање књиге на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 29. март 2016. године]" in Трибина Библиотеке САНУ, 5, no. 5 (2017):93-104,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10908 .

Научно наслеђе Радомира Д. Лукића : зборник радова са научног скупа одржаног 11–12. децембра 2014. : [представљање књигa на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 23. фебруар 2016. године]

Чавошки, Коста; Антонић, Слободан; Баста, Данило Н.; Вуксановић, Миро

(Београд : Српска академија наука и уметности, 2017)

TY - GEN
AU - Чавошки, Коста
AU - Антонић, Слободан
AU - Баста, Данило Н.
AU - Вуксановић, Миро
PY - 2017
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10905
AB - Научно наслеђе Радомира Д. Лукића : зборник радова са научног скупа одржаног 11–12. децембра 2014. / уредници Данило Баста, Сима Аврамовић. – Београд : САНУ : Правни факултет, 2015.
Говорили: академик Коста Чавошки, проф. др Слободан Антонић, академик Данило Н. Баста.
У Београду, уторак 23. фебруар 2016. у 13 часова.
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
T2 - Трибина Библиотеке САНУ
T1 - Научно наслеђе Радомира Д. Лукића : зборник радова са научног скупа одржаног 11–12. децембра 2014. : [представљање књигa на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 23. фебруар 2016. године]
SP - 51
EP - 63
VL - 5
IS - 5
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10905
ER - 
@misc{
author = "Чавошки, Коста and Антонић, Слободан and Баста, Данило Н. and Вуксановић, Миро",
year = "2017",
abstract = "Научно наслеђе Радомира Д. Лукића : зборник радова са научног скупа одржаног 11–12. децембра 2014. / уредници Данило Баста, Сима Аврамовић. – Београд : САНУ : Правни факултет, 2015.
Говорили: академик Коста Чавошки, проф. др Слободан Антонић, академик Данило Н. Баста.
У Београду, уторак 23. фебруар 2016. у 13 часова.",
publisher = "Београд : Српска академија наука и уметности",
journal = "Трибина Библиотеке САНУ",
title = "Научно наслеђе Радомира Д. Лукића : зборник радова са научног скупа одржаног 11–12. децембра 2014. : [представљање књигa на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 23. фебруар 2016. године]",
pages = "51-63",
volume = "5",
number = "5",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10905"
}
Чавошки, К., Антонић, С., Баста, Д. Н.,& Вуксановић, М.. (2017). Научно наслеђе Радомира Д. Лукића : зборник радова са научног скупа одржаног 11–12. децембра 2014. : [представљање књигa на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 23. фебруар 2016. године]. in Трибина Библиотеке САНУ
Београд : Српска академија наука и уметности., 5(5), 51-63.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10905
Чавошки К, Антонић С, Баста ДН, Вуксановић М. Научно наслеђе Радомира Д. Лукића : зборник радова са научног скупа одржаног 11–12. децембра 2014. : [представљање књигa на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 23. фебруар 2016. године]. in Трибина Библиотеке САНУ. 2017;5(5):51-63.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10905 .
Чавошки, Коста, Антонић, Слободан, Баста, Данило Н., Вуксановић, Миро, "Научно наслеђе Радомира Д. Лукића : зборник радова са научног скупа одржаног 11–12. децембра 2014. : [представљање књигa на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 23. фебруар 2016. године]" in Трибина Библиотеке САНУ, 5, no. 5 (2017):51-63,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10905 .

О правди и правичности

Чавошки, Коста

(Београд : Српска академија наука и уметности, 2017)

TY - BOOK
AU - Чавошки, Коста
PY - 2017
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/9019
AB - Људе од пера у поодмаклим годинама мање брине неумитни крај,
а више губитак способности темељите анализе, дубљег промишљања,
складног развијања, жаришне идеје и јасног и разговетног писања. То ме
је у седамдесет и трећој години живота навело да изнова опробам своју
способност писања монографија, које се у мојој струци сматрају најтежим
подухватом.
За предмет таквог истраживања и проучавања одабрао сам енглеско
право правичности, о којем у нас још нико није писао. Реч је о особеном
праву које се од XIV века стварало и развијало упоредо с common law-ом.
Пошто је руководно начело овог права била правда, отеловљена у Божјем
или природном праву, уму или духу common law-а, његов изворни смисао
био је морализовање права. Енглески правници, додуше, нису били склони дубљем промишљању и опсежнијем развијању идеје правде, него пре
казуистичком расуђивању приликом решавања појединачних случајева.
Али ми је ипак пошло за руком да, поред Бректона из XIII века, откријем
три правна мислиоца из XVI века, од којих су двојица и правни филозофи,
чија се дела помињу само у књигама најугледнијих правних историчара.
Сам појам правде и правичности енглески правни мислиоци су
највећма преузели од Аристотела, а у неколико и од Томе Аквинског, а
били су упућени и у римске и канонске замисли правде и правичности.
То је био разлог што сам уводни део ове књиге посветио Аристотеловој
идеји правде.
Напослетку нисам одолео а да се не позабавим јадним стањем у
којем се налазе наше савремено законодавство, судска пракса и какватаква правна мисао, што је укључивало и скромна истраживања значења
правде и правичности у нашем језику. Запажања до којих сам притом
дошао умногоме су разочаравајућа.
VIII Коста Чавошки
Цео овај подухват не би био изводљив без помоћи мојих пријатеља.
Леон Коен, који је, поред осталог, и врстан зналац античке филозофије,
упутио ме је у неколико најбољих књига о Аристотеловој етици, а потом
ми помогао да подробније означим изводе из Аристотелове Никомахове
етике. Такође је прочитао први део посвећен Аристотеловој идеји правде,
означио поједине нејасноће у преводима Аристотелових дела на српски
језик, саветовао ми да погледам и преводе на енглески језик и упутио
предлоге како да исправим поједина запажања и закључке.
Владимир В. Водинелић, који је по свој прилици наш најбољи зналац грађанског права, ставио ми је на располагање 103 одлуке Уставног
суда Србије и пресуде других редовних судова у којима се помиње реч
правичност. А потом ми је, на основу увида у рукопис, упутио већи број
напомена, примедаба и предлога, који су ми били од велике помоћи, нарочито приликом коначног уобличавања трећег дела ове књиге.
Највеће изненађење за мене је био исход релативно опсежног прегледа различитих значења речи „правда“, „правичност“ и „правица“ у
нашем језику. То не бих могао да учиним да ми наш познати филолог
Рада Стијовић није ставила на располагање све исписе о тим речима, на
основу којих ће сарадници Института за српски језик САНУ сачинити
одговарајуће одреднице у Речнику српско-хрватског књижевног и народног
језика САНУ. Поред тога, она је обезбедила и дешифровање скраћених
ознака о томе одакле ти изводи потичу и ко је њихов аутор.
Чак и површни зналци енглеске правне историје одмах ће разабрати
да се ова књига није могла написати без коришћења неке старије и веће
универзитетске библиотеке у Великој Британији и одговарајућих књига
и чланака у електронском облику, који су, уз накнаду, доступни наставницима појединих универзитета. Библиотека САНУ и Универзитет у
Београду таквим могућностима, нажалост, не располажу.
Ову књигу писао сам и у нади да ћу њоме наше правнике, а нарочито
универзитетске наставнике и судије, навести да бар унеколико измене
своје, по мојем суду, погрешно разумевање правде и правичности.
1. септембра 2017. године
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
T1 - О правди и правичности
T1 - Оn justice and equity
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9019
ER - 
@book{
author = "Чавошки, Коста",
year = "2017",
abstract = "Људе од пера у поодмаклим годинама мање брине неумитни крај,
а више губитак способности темељите анализе, дубљег промишљања,
складног развијања, жаришне идеје и јасног и разговетног писања. То ме
је у седамдесет и трећој години живота навело да изнова опробам своју
способност писања монографија, које се у мојој струци сматрају најтежим
подухватом.
За предмет таквог истраживања и проучавања одабрао сам енглеско
право правичности, о којем у нас још нико није писао. Реч је о особеном
праву које се од XIV века стварало и развијало упоредо с common law-ом.
Пошто је руководно начело овог права била правда, отеловљена у Божјем
или природном праву, уму или духу common law-а, његов изворни смисао
био је морализовање права. Енглески правници, додуше, нису били склони дубљем промишљању и опсежнијем развијању идеје правде, него пре
казуистичком расуђивању приликом решавања појединачних случајева.
Али ми је ипак пошло за руком да, поред Бректона из XIII века, откријем
три правна мислиоца из XVI века, од којих су двојица и правни филозофи,
чија се дела помињу само у књигама најугледнијих правних историчара.
Сам појам правде и правичности енглески правни мислиоци су
највећма преузели од Аристотела, а у неколико и од Томе Аквинског, а
били су упућени и у римске и канонске замисли правде и правичности.
То је био разлог што сам уводни део ове књиге посветио Аристотеловој
идеји правде.
Напослетку нисам одолео а да се не позабавим јадним стањем у
којем се налазе наше савремено законодавство, судска пракса и какватаква правна мисао, што је укључивало и скромна истраживања значења
правде и правичности у нашем језику. Запажања до којих сам притом
дошао умногоме су разочаравајућа.
VIII Коста Чавошки
Цео овај подухват не би био изводљив без помоћи мојих пријатеља.
Леон Коен, који је, поред осталог, и врстан зналац античке филозофије,
упутио ме је у неколико најбољих књига о Аристотеловој етици, а потом
ми помогао да подробније означим изводе из Аристотелове Никомахове
етике. Такође је прочитао први део посвећен Аристотеловој идеји правде,
означио поједине нејасноће у преводима Аристотелових дела на српски
језик, саветовао ми да погледам и преводе на енглески језик и упутио
предлоге како да исправим поједина запажања и закључке.
Владимир В. Водинелић, који је по свој прилици наш најбољи зналац грађанског права, ставио ми је на располагање 103 одлуке Уставног
суда Србије и пресуде других редовних судова у којима се помиње реч
правичност. А потом ми је, на основу увида у рукопис, упутио већи број
напомена, примедаба и предлога, који су ми били од велике помоћи, нарочито приликом коначног уобличавања трећег дела ове књиге.
Највеће изненађење за мене је био исход релативно опсежног прегледа различитих значења речи „правда“, „правичност“ и „правица“ у
нашем језику. То не бих могао да учиним да ми наш познати филолог
Рада Стијовић није ставила на располагање све исписе о тим речима, на
основу којих ће сарадници Института за српски језик САНУ сачинити
одговарајуће одреднице у Речнику српско-хрватског књижевног и народног
језика САНУ. Поред тога, она је обезбедила и дешифровање скраћених
ознака о томе одакле ти изводи потичу и ко је њихов аутор.
Чак и површни зналци енглеске правне историје одмах ће разабрати
да се ова књига није могла написати без коришћења неке старије и веће
универзитетске библиотеке у Великој Британији и одговарајућих књига
и чланака у електронском облику, који су, уз накнаду, доступни наставницима појединих универзитета. Библиотека САНУ и Универзитет у
Београду таквим могућностима, нажалост, не располажу.
Ову књигу писао сам и у нади да ћу њоме наше правнике, а нарочито
универзитетске наставнике и судије, навести да бар унеколико измене
своје, по мојем суду, погрешно разумевање правде и правичности.
1. септембра 2017. године",
publisher = "Београд : Српска академија наука и уметности",
title = "О правди и правичности, Оn justice and equity",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9019"
}
Чавошки, К.. (2017). О правди и правичности. 
Београд : Српска академија наука и уметности..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9019
Чавошки К. О правди и правичности. 2017;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9019 .
Чавошки, Коста, "О правди и правичности" (2017),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9019 .

Законик цара Стефана Душана. Књ. 4, том 1–2 : [представљање књиге на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 20. октобра 2015. године]

Костић, Владимир С.; Живојиновић, Мирјана; Бубало, Ђорђе; Чавошки, Коста; Вуксановић, Миро

(Београд : Српска академија наука и уметности, 2016)

TY - GEN
AU - Костић, Владимир С.
AU - Живојиновић, Мирјана
AU - Бубало, Ђорђе
AU - Чавошки, Коста
AU - Вуксановић, Миро
PY - 2016
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10804
AB - Законик цара Стефана Душана. Књ. 4, том 1–2 / уредници Коста Чавошки, Ђорђе Бубало. – Београд : САНУ, 2015.
Поздравна реч: академик Владимир С. Костић, председник САНУ.
Говорили: академик Мирјана Живојиновић, проф. др Ђорђе Бубало, дописни члан Коста Чавошки. У Београду, уторак 20. октобар 2015. у 13 часова.
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
T2 - Трибина Библиотеке САНУ
T1 - Законик цара Стефана Душана. Књ. 4, том 1–2 : [представљање књиге на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 20. октобра 2015. године]
SP - 205
EP - 2019
VL - 4
IS - 4
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10804
ER - 
@misc{
author = "Костић, Владимир С. and Живојиновић, Мирјана and Бубало, Ђорђе and Чавошки, Коста and Вуксановић, Миро",
year = "2016",
abstract = "Законик цара Стефана Душана. Књ. 4, том 1–2 / уредници Коста Чавошки, Ђорђе Бубало. – Београд : САНУ, 2015.
Поздравна реч: академик Владимир С. Костић, председник САНУ.
Говорили: академик Мирјана Живојиновић, проф. др Ђорђе Бубало, дописни члан Коста Чавошки. У Београду, уторак 20. октобар 2015. у 13 часова.",
publisher = "Београд : Српска академија наука и уметности",
journal = "Трибина Библиотеке САНУ",
title = "Законик цара Стефана Душана. Књ. 4, том 1–2 : [представљање књиге на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 20. октобра 2015. године]",
pages = "205-2019",
volume = "4",
number = "4",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10804"
}
Костић, В. С., Живојиновић, М., Бубало, Ђ., Чавошки, К.,& Вуксановић, М.. (2016). Законик цара Стефана Душана. Књ. 4, том 1–2 : [представљање књиге на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 20. октобра 2015. године]. in Трибина Библиотеке САНУ
Београд : Српска академија наука и уметности., 4(4), 205-2019.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10804
Костић ВС, Живојиновић М, Бубало Ђ, Чавошки К, Вуксановић М. Законик цара Стефана Душана. Књ. 4, том 1–2 : [представљање књиге на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 20. октобра 2015. године]. in Трибина Библиотеке САНУ. 2016;4(4):205-2019.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10804 .
Костић, Владимир С., Живојиновић, Мирјана, Бубало, Ђорђе, Чавошки, Коста, Вуксановић, Миро, "Законик цара Стефана Душана. Књ. 4, том 1–2 : [представљање књиге на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 20. октобра 2015. године]" in Трибина Библиотеке САНУ, 4, no. 4 (2016):205-2019,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10804 .

Реквијем републиканском духу слободе

Чавошки, Коста

(Београд : Српска академија наука и уметности, 2016)

TY - JOUR
AU - Чавошки, Коста
PY - 2016
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/9519
AB - Предмет овог рада је затирање републиканског духа слободе у другој половини првог века нове ере. У њему се разматрају следећа питања:
1. улога судбине и слободног избора,
2. сен негдашње републиканске слободе,
3. антрополошки песимизам,
4. неограниченост власти под принципатом,
5. исквареност populusa,
6. ишчезавање беседништва,
7. увреда величанства,
8. кварење правног поретка,
9. државни разлог,
10. војска и грађански ратови и
11. слава као награда за врлину.
Основа овог рада су највећма Тацитови „Анали“ и „Историје“.
AB - The subject-matter of this article is the eradication of Roman republican spirit of
freedom in the second half of the first century of the new era. It is devoted to the following
topics:
1. the role of destiny and the freedom of choice
2. shadow of previous republican freedom
3. anthropological pessimism
4. absoluteness of princeps’ power
5. corruption of Roman populus
6. disappearance of the rhetoric
7. high treason
8. corruption of the legal order
9. raison d’état
10. military and civil wars
11. glory as a reward for virtue.
The foundation of this article are mostly the Annals and Histories of Cornelius
Tacitus.
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
T2 - Глас САНУ
T1 - Реквијем републиканском духу слободе
T1 - The Requiem to Republican Spirit of Freedom
SP - 25
EP - 50
VL - 426
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9519
ER - 
@article{
author = "Чавошки, Коста",
year = "2016",
abstract = "Предмет овог рада је затирање републиканског духа слободе у другој половини првог века нове ере. У њему се разматрају следећа питања:
1. улога судбине и слободног избора,
2. сен негдашње републиканске слободе,
3. антрополошки песимизам,
4. неограниченост власти под принципатом,
5. исквареност populusa,
6. ишчезавање беседништва,
7. увреда величанства,
8. кварење правног поретка,
9. државни разлог,
10. војска и грађански ратови и
11. слава као награда за врлину.
Основа овог рада су највећма Тацитови „Анали“ и „Историје“., The subject-matter of this article is the eradication of Roman republican spirit of
freedom in the second half of the first century of the new era. It is devoted to the following
topics:
1. the role of destiny and the freedom of choice
2. shadow of previous republican freedom
3. anthropological pessimism
4. absoluteness of princeps’ power
5. corruption of Roman populus
6. disappearance of the rhetoric
7. high treason
8. corruption of the legal order
9. raison d’état
10. military and civil wars
11. glory as a reward for virtue.
The foundation of this article are mostly the Annals and Histories of Cornelius
Tacitus.",
publisher = "Београд : Српска академија наука и уметности",
journal = "Глас САНУ",
title = "Реквијем републиканском духу слободе, The Requiem to Republican Spirit of Freedom",
pages = "25-50",
volume = "426",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9519"
}
Чавошки, К.. (2016). Реквијем републиканском духу слободе. in Глас САНУ
Београд : Српска академија наука и уметности., 426, 25-50.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9519
Чавошки К. Реквијем републиканском духу слободе. in Глас САНУ. 2016;426:25-50.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9519 .
Чавошки, Коста, "Реквијем републиканском духу слободе" in Глас САНУ, 426 (2016):25-50,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9519 .

Слава и бесмртност

Чавошки, Коста

(Београд : Српска академија наука и уметности, 2016)

TY - JOUR
AU - Чавошки, Коста
PY - 2016
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/9978
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
T2 - Академске беседе / Academic speeches
T1 - Слава и бесмртност
SP - 245
EP - 256
IS - 1
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9978
ER - 
@article{
author = "Чавошки, Коста",
year = "2016",
publisher = "Београд : Српска академија наука и уметности",
journal = "Академске беседе / Academic speeches",
title = "Слава и бесмртност",
pages = "245-256",
number = "1",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9978"
}
Чавошки, К.. (2016). Слава и бесмртност. in Академске беседе / Academic speeches
Београд : Српска академија наука и уметности.(1), 245-256.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9978
Чавошки К. Слава и бесмртност. in Академске беседе / Academic speeches. 2016;(1):245-256.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9978 .
Чавошки, Коста, "Слава и бесмртност" in Академске беседе / Academic speeches, no. 1 (2016):245-256,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9978 .

Друштвена и политичка мисао и делатност Владимира Јовановића : зборник радова са научног скупа одржаног 22. и 23. маја 2008. године : [представљање књигe на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 5. јун 2012. године]

Вуксановић, Миро; Чавошки, Коста; Баста, Данило Н.; Костић, Александар

(Београд : Српска академија наука и уметности, 2013)

TY - GEN
AU - Вуксановић, Миро
AU - Чавошки, Коста
AU - Баста, Данило Н.
AU - Костић, Александар
PY - 2013
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/9703
AB - Друштвена и политичка мисао и делатност Владимира Јовановића
: зборник радова са научног скупа одржаног 22. и 23. маја 2008. године
/ уредници Михаило Марковић, Александар Костић. – Београд : САНУ,
Одељење друштвених наука, 2011.
Говорили: дописни члан Коста Чавошки,
дописни члан Данило Н. Баста и
дописни члан Александар Костић. 
У Београду, уторак 5. јун 2012. у 13.00 часова.
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
T2 - Трибина Библиотеке САНУ
T1 - Друштвена и политичка мисао и делатност Владимира Јовановића : зборник радова са научног скупа одржаног 22. и 23. маја 2008. године : [представљање књигe на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 5. јун 2012. године]
SP - 217
EP - 226
VL - 1
IS - 1
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9703
ER - 
@misc{
author = "Вуксановић, Миро and Чавошки, Коста and Баста, Данило Н. and Костић, Александар",
year = "2013",
abstract = "Друштвена и политичка мисао и делатност Владимира Јовановића
: зборник радова са научног скупа одржаног 22. и 23. маја 2008. године
/ уредници Михаило Марковић, Александар Костић. – Београд : САНУ,
Одељење друштвених наука, 2011.
Говорили: дописни члан Коста Чавошки,
дописни члан Данило Н. Баста и
дописни члан Александар Костић. 
У Београду, уторак 5. јун 2012. у 13.00 часова.",
publisher = "Београд : Српска академија наука и уметности",
journal = "Трибина Библиотеке САНУ",
title = "Друштвена и политичка мисао и делатност Владимира Јовановића : зборник радова са научног скупа одржаног 22. и 23. маја 2008. године : [представљање књигe на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 5. јун 2012. године]",
pages = "217-226",
volume = "1",
number = "1",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9703"
}
Вуксановић, М., Чавошки, К., Баста, Д. Н.,& Костић, А.. (2013). Друштвена и политичка мисао и делатност Владимира Јовановића : зборник радова са научног скупа одржаног 22. и 23. маја 2008. године : [представљање књигe на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 5. јун 2012. године]. in Трибина Библиотеке САНУ
Београд : Српска академија наука и уметности., 1(1), 217-226.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9703
Вуксановић М, Чавошки К, Баста ДН, Костић А. Друштвена и политичка мисао и делатност Владимира Јовановића : зборник радова са научног скупа одржаног 22. и 23. маја 2008. године : [представљање књигe на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 5. јун 2012. године]. in Трибина Библиотеке САНУ. 2013;1(1):217-226.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9703 .
Вуксановић, Миро, Чавошки, Коста, Баста, Данило Н., Костић, Александар, "Друштвена и политичка мисао и делатност Владимира Јовановића : зборник радова са научног скупа одржаног 22. и 23. маја 2008. године : [представљање књигe на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 5. јун 2012. године]" in Трибина Библиотеке САНУ, 1, no. 1 (2013):217-226,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9703 .