Слијепчевић, Светлана

Link to this page

Authority KeyName Variants
a55f022b-7999-4ab3-9053-e380839e2779
 • Слијепчевић, Светлана (11)
 • Слијепчевић, Светлана М. (1)
Projects

Author's Bibliography

Језичко нормирање и интернет

Новокмет, Слободан; Слијепчевић, Светлана; Николић, Марина

(Косовска Митровица : Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 2018)

TY - JOUR
AU - Новокмет, Слободан
AU - Слијепчевић, Светлана
AU - Николић, Марина
PY - 2018
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/4870
AB - Циљ реферата је да представи на које начине на интернету могу учествовати лингвисти као кодификатори, затим наставници, новинари и сви други који (у неком тренутку) имају улогу едукатора, али и свакодневни говорници и корисници интернета - реализатори. Такође, биће дати предлози за коришћење интернета као скупа различитих алата и репрезентативних база података који могу помоћи у језичком нормирању, пре свега на нивоу корпуса (стандардизовање граматике и лексикона једног језика), али и пружити помоћ на нивоу едукације и развоја компетенције говорника.
PB - Косовска Митровица : Филозофски факултет Универзитета у Приштини
T2 - Наука без граница - међународни тематски зборник 1
T1 - Језичко нормирање и интернет
SP - 57
EP - 68
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4870
ER - 
@article{
author = "Новокмет, Слободан and Слијепчевић, Светлана and Николић, Марина",
year = "2018",
abstract = "Циљ реферата је да представи на које начине на интернету могу учествовати лингвисти као кодификатори, затим наставници, новинари и сви други који (у неком тренутку) имају улогу едукатора, али и свакодневни говорници и корисници интернета - реализатори. Такође, биће дати предлози за коришћење интернета као скупа различитих алата и репрезентативних база података који могу помоћи у језичком нормирању, пре свега на нивоу корпуса (стандардизовање граматике и лексикона једног језика), али и пружити помоћ на нивоу едукације и развоја компетенције говорника.",
publisher = "Косовска Митровица : Филозофски факултет Универзитета у Приштини",
journal = "Наука без граница - међународни тематски зборник 1",
title = "Језичко нормирање и интернет",
pages = "57-68",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4870"
}
Новокмет, С., Слијепчевић, С.,& Николић, М.. (2018). Језичко нормирање и интернет. in Наука без граница - међународни тематски зборник 1
Косовска Митровица : Филозофски факултет Универзитета у Приштини., 57-68.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4870
Новокмет С, Слијепчевић С, Николић М. Језичко нормирање и интернет. in Наука без граница - међународни тематски зборник 1. 2018;:57-68.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4870 .
Новокмет, Слободан, Слијепчевић, Светлана, Николић, Марина, "Језичко нормирање и интернет" in Наука без граница - међународни тематски зборник 1 (2018):57-68,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4870 .

Персуазивни и манипулативни потенцијал глаголских облика у рекламно-пропагандном жанру у политичком дискурсу

Слијепчевић, Светлана

(Niš : Filozofski fakultet, 2017)

TY - CONF
AU - Слијепчевић, Светлана
PY - 2017
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/12478
AB - The corpus for this study consists of advertising and promotional material in Serbia
used in election campaigns in the period from 1990 to 2014. Posters, leaflets, and
video-clips were considered in this study. The most general criteria with which we
complied it is formulated in the works of leading critical linguists – in the political
discourse analysis all linguistic strategies that can be politically contextualized must
be taken in consideration. In more specific words, we have directed our attention in
this study towards the most frequent verb forms which are politically potent, motivated
by manipulative or persuasive goals. The methodology involved the formal linguistic
analytical and descriptive approach accompanied by critical interpretation.
AB - Предмет овог рада јесте персуазивни и манипулативни потенцијал
глаголских облика у рекламно-пропагандном жанру у политичком дискурсу на
материјалу српског језика. Циљ рада јесте испитати значења најфреквентнијих
глаголских облика у слоганима и лецима коришћеним у изборним кампањама
за локалне, парламентарне и председничке изборе у периоду од 1990. године до
2014. године, као и указати на стилску маркираност појединих глаголских облика. Полазимо од претпоставке да се у рекламно-пропагандном жанру као централном жанру политичког дискурса персуазивна и манипулативна стратегија
остварују различитим језичким средствима, те тако стилски потентни постају
и глаголски облици. Истраживање показује да су доминантни глаголски облици
презент и футур први, при чему је евидентна изнијансираност у значењу у зависности од лингвистичког, али и ванлингвистичког контекста.
PB - Niš : Filozofski fakultet
C3 - Jezik, književnost, vreme : zbornik radova. Jezička istraživanja
T1 - Персуазивни и манипулативни потенцијал глаголских облика у рекламно-пропагандном жанру у политичком дискурсу
T1 - Persuasive and Manipulative Potential of Verb Forms in the Genre of Advertising and Propaganda in the Political Discourse
SP - 269
EP - 283
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12478
ER - 
@conference{
author = "Слијепчевић, Светлана",
year = "2017",
abstract = "The corpus for this study consists of advertising and promotional material in Serbia
used in election campaigns in the period from 1990 to 2014. Posters, leaflets, and
video-clips were considered in this study. The most general criteria with which we
complied it is formulated in the works of leading critical linguists – in the political
discourse analysis all linguistic strategies that can be politically contextualized must
be taken in consideration. In more specific words, we have directed our attention in
this study towards the most frequent verb forms which are politically potent, motivated
by manipulative or persuasive goals. The methodology involved the formal linguistic
analytical and descriptive approach accompanied by critical interpretation., Предмет овог рада јесте персуазивни и манипулативни потенцијал
глаголских облика у рекламно-пропагандном жанру у политичком дискурсу на
материјалу српског језика. Циљ рада јесте испитати значења најфреквентнијих
глаголских облика у слоганима и лецима коришћеним у изборним кампањама
за локалне, парламентарне и председничке изборе у периоду од 1990. године до
2014. године, као и указати на стилску маркираност појединих глаголских облика. Полазимо од претпоставке да се у рекламно-пропагандном жанру као централном жанру политичког дискурса персуазивна и манипулативна стратегија
остварују различитим језичким средствима, те тако стилски потентни постају
и глаголски облици. Истраживање показује да су доминантни глаголски облици
презент и футур први, при чему је евидентна изнијансираност у значењу у зависности од лингвистичког, али и ванлингвистичког контекста.",
publisher = "Niš : Filozofski fakultet",
journal = "Jezik, književnost, vreme : zbornik radova. Jezička istraživanja",
title = "Персуазивни и манипулативни потенцијал глаголских облика у рекламно-пропагандном жанру у политичком дискурсу, Persuasive and Manipulative Potential of Verb Forms in the Genre of Advertising and Propaganda in the Political Discourse",
pages = "269-283",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12478"
}
Слијепчевић, С.. (2017). Персуазивни и манипулативни потенцијал глаголских облика у рекламно-пропагандном жанру у политичком дискурсу. in Jezik, književnost, vreme : zbornik radova. Jezička istraživanja
Niš : Filozofski fakultet., 269-283.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12478
Слијепчевић С. Персуазивни и манипулативни потенцијал глаголских облика у рекламно-пропагандном жанру у политичком дискурсу. in Jezik, književnost, vreme : zbornik radova. Jezička istraživanja. 2017;:269-283.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12478 .
Слијепчевић, Светлана, "Персуазивни и манипулативни потенцијал глаголских облика у рекламно-пропагандном жанру у политичком дискурсу" in Jezik, književnost, vreme : zbornik radova. Jezička istraživanja (2017):269-283,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12478 .

O елементиma хагиографије у једном типу политичких летака

Слијепчевић, Светлана

(Београд : Научно друштво за неговање и проучавање српског језика, 2017)

TY - JOUR
AU - Слијепчевић, Светлана
PY - 2017
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/9938
AB - This paper is focused on flyers with political candidate’s biography. Our aim is to
show the stylistic and linguistic features that are common for flyer-biography and hagiography.
One of the main aims of our paper is to indicate (show) how the most of stylistic
and linguistic characteristics are used in a manipulative and persuasive way in this type of
common political propaganda genre.
AB - Предмет овог истраживања јесу леци у којима се износе биографије по-
литичких кандидата. Циљ рада јесте указати на језичко-стилске маркере којима
се хагиографија и биографија политичког кандидата жанровски приближавају.
Полази се од хипотезе да су елементи хагиографије инкорпорирани у политички
летак не из стилских, већ из манипулативних разлога.
PB - Београд : Научно друштво за неговање и проучавање српског језика
PB - Београд : Филолошки факултет
PB - Никшић : Филолошки факултет
T2 - Српски језик
T1 - O елементиma хагиографије у једном типу политичких летака
T1 - The Common Features for Flyer-Biography and Hagiography
SP - 207
EP - 216
VL - 22
DO - 10.18485/sj.2017.22.1.12
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9938
ER - 
@article{
author = "Слијепчевић, Светлана",
year = "2017",
abstract = "This paper is focused on flyers with political candidate’s biography. Our aim is to
show the stylistic and linguistic features that are common for flyer-biography and hagiography.
One of the main aims of our paper is to indicate (show) how the most of stylistic
and linguistic characteristics are used in a manipulative and persuasive way in this type of
common political propaganda genre., Предмет овог истраживања јесу леци у којима се износе биографије по-
литичких кандидата. Циљ рада јесте указати на језичко-стилске маркере којима
се хагиографија и биографија политичког кандидата жанровски приближавају.
Полази се од хипотезе да су елементи хагиографије инкорпорирани у политички
летак не из стилских, већ из манипулативних разлога.",
publisher = "Београд : Научно друштво за неговање и проучавање српског језика, Београд : Филолошки факултет, Никшић : Филолошки факултет",
journal = "Српски језик",
title = "O елементиma хагиографије у једном типу политичких летака, The Common Features for Flyer-Biography and Hagiography",
pages = "207-216",
volume = "22",
doi = "10.18485/sj.2017.22.1.12",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9938"
}
Слијепчевић, С.. (2017). O елементиma хагиографије у једном типу политичких летака. in Српски језик
Београд : Научно друштво за неговање и проучавање српског језика., 22, 207-216.
https://doi.org/10.18485/sj.2017.22.1.12
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9938
Слијепчевић С. O елементиma хагиографије у једном типу политичких летака. in Српски језик. 2017;22:207-216.
doi:10.18485/sj.2017.22.1.12
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9938 .
Слијепчевић, Светлана, "O елементиma хагиографије у једном типу политичких летака" in Српски језик, 22 (2017):207-216,
https://doi.org/10.18485/sj.2017.22.1.12 .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9938 .

Књига о категорији степена у српском језику

Слијепчевић, Светлана

(Никшић : Филолошки факултет, 2016)

TY - JOUR
AU - Слијепчевић, Светлана
PY - 2016
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/12641
AB - Студија Марине Николић о категорији степена у српском језику у систему
сложених реченица представља прерађену верзију докторске дисертације под
називом Категорија степена у систему сложених реченица савременог српског
књижевног језика, која је одбрањена на Филолошком факултету у Београду,
јуна 2012. године. Ова књига је изашла 2014. године у оквиру едиције Монографије Института за српски језик САНУ.
PB - Никшић : Филолошки факултет
PB - Београд : Филолошки факултет
T2 - Српски језик
T1 - Књига о категорији степена у српском језику
SP - 669
EP - 673
VL - 21
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12641
ER - 
@article{
author = "Слијепчевић, Светлана",
year = "2016",
abstract = "Студија Марине Николић о категорији степена у српском језику у систему
сложених реченица представља прерађену верзију докторске дисертације под
називом Категорија степена у систему сложених реченица савременог српског
књижевног језика, која је одбрањена на Филолошком факултету у Београду,
јуна 2012. године. Ова књига је изашла 2014. године у оквиру едиције Монографије Института за српски језик САНУ.",
publisher = "Никшић : Филолошки факултет, Београд : Филолошки факултет",
journal = "Српски језик",
title = "Књига о категорији степена у српском језику",
pages = "669-673",
volume = "21",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12641"
}
Слијепчевић, С.. (2016). Књига о категорији степена у српском језику. in Српски језик
Никшић : Филолошки факултет., 21, 669-673.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12641
Слијепчевић С. Књига о категорији степена у српском језику. in Српски језик. 2016;21:669-673.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12641 .
Слијепчевић, Светлана, "Књига о категорији степена у српском језику" in Српски језик, 21 (2016):669-673,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12641 .

Језичко-стилске одлике рекламно-пропагандног жанра у политичком дискурсу

Слијепчевић, Светлана М.

(Универзитет у Београду, Филолошки факултет, 2016)

TY - THES
AU - Слијепчевић, Светлана М.
PY - 2016
UR - http://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=3457
UR - https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:12055/bdef:Content/download
UR - http://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=48115215
UR - http://nardus.mpn.gov.rs/123456789/6115
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/988
AB - Предмет овог истраживања су језичко-стилске одлике рекламно-пропагандног жанра у оквиру политичког дискурса на материјалу српског језика.Под рекламно-пропагандним жанром у политичком дискурсу подразумевамоговорне, писане и друге симболичке манифестације изражавања мишљења иставова политичких актера у материјалима који се с јасним политичким циљемкористе у предизборним кампањама. Предизборне кампање представљају периоду ком се најинтензивније одвијају пропагандне активности политичких партија, тесе рекламно-пропагандни жанр профилише као репрезентативан жанр у оквируполитичког дискурса.У теоријском делу радa највише пажње посвећено је опису саме природеполитичког дискурса и његовог односа према другим дискурсима, указивању нажанрове који се у оквиру њега развијају, утврђивању места рекламно-пропагандног жанра у односу на друге жанрове, а затим су изнети и релевантнизакључци о рекламно-пропагандном жанру...
AB - The subject of this research is linguistic and stylistic features of advertising andpropaganda genre within the political discourse in the Serbian language material. Bygenre of advertising and propaganda within the political discourse we mean vocal,textual and other symbolical manifestations of expressing opinions and attitudes ofpolitical actors in materials used with clear political objective during electioncampaigns. The election campaigns represent a period in which the election propagandaof political parties is most intensely carried out, so genre of advertising and propagandais seen as a representative genre within the political discourse.In the theoretical part of this study most attention is devoted to the description ofthe very nature of the political discourse and its relation to other discourses, to pointingto the genres developed within it, to establishing the position of genre of advertising andpropaganda in comparison to other ones. Finally, relevant conclusions relating to genreof advertising and propaganda are presented...
PB - Универзитет у Београду, Филолошки факултет
T2 - Универзитет у Београду
T1 - Језичко-стилске одлике рекламно-пропагандног жанра у политичком дискурсу
T1 - Linguistic and stylistic features of the genre of advertising and propaganda in political discourse
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_988
ER - 
@phdthesis{
author = "Слијепчевић, Светлана М.",
year = "2016",
abstract = "Предмет овог истраживања су језичко-стилске одлике рекламно-пропагандног жанра у оквиру политичког дискурса на материјалу српског језика.Под рекламно-пропагандним жанром у политичком дискурсу подразумевамоговорне, писане и друге симболичке манифестације изражавања мишљења иставова политичких актера у материјалима који се с јасним политичким циљемкористе у предизборним кампањама. Предизборне кампање представљају периоду ком се најинтензивније одвијају пропагандне активности политичких партија, тесе рекламно-пропагандни жанр профилише као репрезентативан жанр у оквируполитичког дискурса.У теоријском делу радa највише пажње посвећено је опису саме природеполитичког дискурса и његовог односа према другим дискурсима, указивању нажанрове који се у оквиру њега развијају, утврђивању места рекламно-пропагандног жанра у односу на друге жанрове, а затим су изнети и релевантнизакључци о рекламно-пропагандном жанру..., The subject of this research is linguistic and stylistic features of advertising andpropaganda genre within the political discourse in the Serbian language material. Bygenre of advertising and propaganda within the political discourse we mean vocal,textual and other symbolical manifestations of expressing opinions and attitudes ofpolitical actors in materials used with clear political objective during electioncampaigns. The election campaigns represent a period in which the election propagandaof political parties is most intensely carried out, so genre of advertising and propagandais seen as a representative genre within the political discourse.In the theoretical part of this study most attention is devoted to the description ofthe very nature of the political discourse and its relation to other discourses, to pointingto the genres developed within it, to establishing the position of genre of advertising andpropaganda in comparison to other ones. Finally, relevant conclusions relating to genreof advertising and propaganda are presented...",
publisher = "Универзитет у Београду, Филолошки факултет",
journal = "Универзитет у Београду",
title = "Језичко-стилске одлике рекламно-пропагандног жанра у политичком дискурсу, Linguistic and stylistic features of the genre of advertising and propaganda in political discourse",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_988"
}
Слијепчевић, С. М.. (2016). Језичко-стилске одлике рекламно-пропагандног жанра у политичком дискурсу. in Универзитет у Београду
Универзитет у Београду, Филолошки факултет..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_988
Слијепчевић СМ. Језичко-стилске одлике рекламно-пропагандног жанра у политичком дискурсу. in Универзитет у Београду. 2016;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_988 .
Слијепчевић, Светлана М., "Језичко-стилске одлике рекламно-пропагандног жанра у политичком дискурсу" in Универзитет у Београду (2016),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_988 .

О концептуализацији појмова истина и лаж у српском језику

Слијепчевић, Светлана; Спасојевић, Анета; Новокмет, Слободан

(Ниш : Филозофски факултет, 2013)

TY - CONF
AU - Слијепчевић, Светлана
AU - Спасојевић, Анета
AU - Новокмет, Слободан
PY - 2013
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/13231
AB - У овом раду бавимо се концептуализацијом појмова лаж и истина. Нанме, Роб када говоримо о томе да истина или лаж боле, то значи да ми истину односно лаж доживљавамо као нешто што нам може нанети физичку сензацију бола, односно физичку повреду. То, даље, значи да се у српском језику истина, мада је говорници вреднују високо, разуме једнако болно као и лаж, која се у нашој култури посматра као изузетно негативна појава. Корпус чине различите врсте реченица ексцерпиране из Електронског корпуса српског језика. У проширеној верзији Електронског корпуса налазе се текстови различитих функционалних стилова (публицистичког, књижевноуметничког, научног), те се стога овај корпус чини репрезентативним. Циљ рада је показати сличности и разлике у концелтуализацији ова два логички, искуствено и вредносно супротстављена појма. Наше истраживање показује да постоје изразите заједничке компоненте у поимању ИСТИНЕ и ЛАЖИ, упркос суштинској логичкој супротстављености ових категорија, и да су сличности у човековом а доживљају поменутих категорија веома изражене.
AB - This paper explores metaphorical conceptualization of the domains truth and lie in Serbian language.
PB - Ниш : Филозофски факултет
C3 - Jezik, književnost, vrednosti. Jezička istraživanja
T1 - О концептуализацији појмова истина и лаж у српском језику
T1 - The Metaphor System for Truth and Lie in Serbian Language
SP - 75
EP - 85
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_13231
ER - 
@conference{
author = "Слијепчевић, Светлана and Спасојевић, Анета and Новокмет, Слободан",
year = "2013",
abstract = "У овом раду бавимо се концептуализацијом појмова лаж и истина. Нанме, Роб када говоримо о томе да истина или лаж боле, то значи да ми истину односно лаж доживљавамо као нешто што нам може нанети физичку сензацију бола, односно физичку повреду. То, даље, значи да се у српском језику истина, мада је говорници вреднују високо, разуме једнако болно као и лаж, која се у нашој култури посматра као изузетно негативна појава. Корпус чине различите врсте реченица ексцерпиране из Електронског корпуса српског језика. У проширеној верзији Електронског корпуса налазе се текстови различитих функционалних стилова (публицистичког, књижевноуметничког, научног), те се стога овај корпус чини репрезентативним. Циљ рада је показати сличности и разлике у концелтуализацији ова два логички, искуствено и вредносно супротстављена појма. Наше истраживање показује да постоје изразите заједничке компоненте у поимању ИСТИНЕ и ЛАЖИ, упркос суштинској логичкој супротстављености ових категорија, и да су сличности у човековом а доживљају поменутих категорија веома изражене., This paper explores metaphorical conceptualization of the domains truth and lie in Serbian language.",
publisher = "Ниш : Филозофски факултет",
journal = "Jezik, književnost, vrednosti. Jezička istraživanja",
title = "О концептуализацији појмова истина и лаж у српском језику, The Metaphor System for Truth and Lie in Serbian Language",
pages = "75-85",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_13231"
}
Слијепчевић, С., Спасојевић, А.,& Новокмет, С.. (2013). О концептуализацији појмова истина и лаж у српском језику. in Jezik, književnost, vrednosti. Jezička istraživanja
Ниш : Филозофски факултет., 75-85.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_13231
Слијепчевић С, Спасојевић А, Новокмет С. О концептуализацији појмова истина и лаж у српском језику. in Jezik, književnost, vrednosti. Jezička istraživanja. 2013;:75-85.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_13231 .
Слијепчевић, Светлана, Спасојевић, Анета, Новокмет, Слободан, "О концептуализацији појмова истина и лаж у српском језику" in Jezik, književnost, vrednosti. Jezička istraživanja (2013):75-85,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_13231 .

O konceptualizaciji pojmova istina i laž u srpskom jeziku

Слијепчевић, Светлана; Спасојевић, Анета; Новокмет, Слободан

(Niš : Filozofski fakultet, 2013)

TY - CONF
AU - Слијепчевић, Светлана
AU - Спасојевић, Анета
AU - Новокмет, Слободан
PY - 2013
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/12465
AB - У овом раду бавимо се концептуализацијом појмова лаж и истина. Наиме,
када говоримо о томе да истина или лаж боле, то значи да ми истину односно лаж
доживљавамо као нешто што нам може нанети физичку сензацију бола, односно
физичку повреду. То, даље, значи да се у српском језику истина, мада је говорници
вреднују високо, разуме једнако болно као и лаж, која се у нашој култури посматра
као изузетно негативна појава. Корпус чине различите врсте реченица ексцерпирне из Електронског корпуса српског језика. У проширеној верзији Електронског
корпуса налазе се текстови различитих функционалних стилова (публицистичког,
књижевноуметничког, научног), те се стога овај корпус чини репрезентативним.
Циљ рада је показати сличности и разлике у концептуализацији ова два логички,
искуствено и вредносно супротстављена појма. Наше истраживање показује да
постоје изразите заједничке компоненте у поимању истине и лажи, упркос суштинској логичкој супротстављености ових категорија, и да су сличности у човековом
доживљају поменутих категорија веома изражене.
AB - This paper explores metaphorical conceptualization of the domains truth and lie in
Serbian language. After a global overview of main examinations in theory of conceptual metaphors, we analyze metaphores with the domains truth and lie on examples excerpted
from Electronic Corpus of Serbian Language. The aim of this paper is to show basic
similarities and differences in conceptualization of truth and lie. This two concepts
empiricaly stand in logical, experiental and valuative opposition. Our research reveals
that there are distinct common components in conceptualization of truth and lie. For
example, when we say that truth and lie hurts, it suggests that we experience both of this
concepts as something harmful.
PB - Niš : Filozofski fakultet
C3 - Jezik, književnost, vrednosti : zbornik radova. Jezička istraživanja
T1 - O konceptualizaciji pojmova istina i laž u srpskom jeziku
T1 - The Metaphor System for Truth and Lie in Ser bian Language
SP - 75
EP - 85
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12465
ER - 
@conference{
author = "Слијепчевић, Светлана and Спасојевић, Анета and Новокмет, Слободан",
year = "2013",
abstract = "У овом раду бавимо се концептуализацијом појмова лаж и истина. Наиме,
када говоримо о томе да истина или лаж боле, то значи да ми истину односно лаж
доживљавамо као нешто што нам може нанети физичку сензацију бола, односно
физичку повреду. То, даље, значи да се у српском језику истина, мада је говорници
вреднују високо, разуме једнако болно као и лаж, која се у нашој култури посматра
као изузетно негативна појава. Корпус чине различите врсте реченица ексцерпирне из Електронског корпуса српског језика. У проширеној верзији Електронског
корпуса налазе се текстови различитих функционалних стилова (публицистичког,
књижевноуметничког, научног), те се стога овај корпус чини репрезентативним.
Циљ рада је показати сличности и разлике у концептуализацији ова два логички,
искуствено и вредносно супротстављена појма. Наше истраживање показује да
постоје изразите заједничке компоненте у поимању истине и лажи, упркос суштинској логичкој супротстављености ових категорија, и да су сличности у човековом
доживљају поменутих категорија веома изражене., This paper explores metaphorical conceptualization of the domains truth and lie in
Serbian language. After a global overview of main examinations in theory of conceptual metaphors, we analyze metaphores with the domains truth and lie on examples excerpted
from Electronic Corpus of Serbian Language. The aim of this paper is to show basic
similarities and differences in conceptualization of truth and lie. This two concepts
empiricaly stand in logical, experiental and valuative opposition. Our research reveals
that there are distinct common components in conceptualization of truth and lie. For
example, when we say that truth and lie hurts, it suggests that we experience both of this
concepts as something harmful.",
publisher = "Niš : Filozofski fakultet",
journal = "Jezik, književnost, vrednosti : zbornik radova. Jezička istraživanja",
title = "O konceptualizaciji pojmova istina i laž u srpskom jeziku, The Metaphor System for Truth and Lie in Ser bian Language",
pages = "75-85",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12465"
}
Слијепчевић, С., Спасојевић, А.,& Новокмет, С.. (2013). O konceptualizaciji pojmova istina i laž u srpskom jeziku. in Jezik, književnost, vrednosti : zbornik radova. Jezička istraživanja
Niš : Filozofski fakultet., 75-85.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12465
Слијепчевић С, Спасојевић А, Новокмет С. O konceptualizaciji pojmova istina i laž u srpskom jeziku. in Jezik, književnost, vrednosti : zbornik radova. Jezička istraživanja. 2013;:75-85.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12465 .
Слијепчевић, Светлана, Спасојевић, Анета, Новокмет, Слободан, "O konceptualizaciji pojmova istina i laž u srpskom jeziku" in Jezik, književnost, vrednosti : zbornik radova. Jezička istraživanja (2013):75-85,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12465 .

О развоју термина мајка, отац, син и кћи у индоевропским језицима (с посебним освртом на српски и албански)

Слијепчевић, Светлана

(Крагујевац : Филолошко-уметнички факултет, 2013)

TY - CONF
AU - Слијепчевић, Светлана
PY - 2013
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/12323
AB - This paper provides an overview as well as a comparative analysis of lexical units that refer to the
closest kinship terms "mother", "father", "son", and "daughter" in Indo-European languages, with particular
reference to Serbian on one and the Albanian language on the other side. The aim of the paper is to
demonstrate various issues with regard to the very relationship between the terms used for immediate male
and female ancestors. At the same time, the more general aim of the paper is to verify the hypothesis on the
existence of the matriarchate as a primary form of the Indo-European society based on the absence of certain
vital patriarchal kinship terms with the Balts, Slavs and Albanians and in contrast, the retention of the female
kinship terms in Slavic languages.
AB - У раду се даје преглед, као и компаративна анализа потврда за четири термина нају-
жег сродства мајка, отац, син и кћи у индоевропским језицима, с посебним освртом на
српски језик с једне, и албански језик са друге стране. Циљ рада је да се покаже проблематичност у одређењу самог односа између термина мушког и женског претка у првом колену. Истовремено, на општијем плану, циљ је проверити хипотезу о постојању матријархата као примарног облика индоевропског друштва на основу одсуства неких основних
патријархалних термина сродства код Балта, Словена и Албанаца и, насупрот томе, чување термина сродства по женској линији у словенским језицима. Оваква неподударност
у развитку може послужити и као сведочанство неравноправног односа између мушкарца и жене у првобитном друштву.
PB - Крагујевац : Филолошко-уметнички факултет
C3 - Савремена проучавања језика и књижевности : зборник радова са IV научног скупа младих филолога Србије одржаног 14. марта 2012. године на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу. Књ. 1
T1 - О развоју термина мајка, отац, син и кћи у индоевропским језицима (с посебним освртом на српски и албански)
T1 - About the Development of the Terms Mother, Father, Son and Daughter in Indo-European Languages (With Particular Reference to Serbian And Albanian)
SP - 33
EP - 42
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12323
ER - 
@conference{
author = "Слијепчевић, Светлана",
year = "2013",
abstract = "This paper provides an overview as well as a comparative analysis of lexical units that refer to the
closest kinship terms "mother", "father", "son", and "daughter" in Indo-European languages, with particular
reference to Serbian on one and the Albanian language on the other side. The aim of the paper is to
demonstrate various issues with regard to the very relationship between the terms used for immediate male
and female ancestors. At the same time, the more general aim of the paper is to verify the hypothesis on the
existence of the matriarchate as a primary form of the Indo-European society based on the absence of certain
vital patriarchal kinship terms with the Balts, Slavs and Albanians and in contrast, the retention of the female
kinship terms in Slavic languages., У раду се даје преглед, као и компаративна анализа потврда за четири термина нају-
жег сродства мајка, отац, син и кћи у индоевропским језицима, с посебним освртом на
српски језик с једне, и албански језик са друге стране. Циљ рада је да се покаже проблематичност у одређењу самог односа између термина мушког и женског претка у првом колену. Истовремено, на општијем плану, циљ је проверити хипотезу о постојању матријархата као примарног облика индоевропског друштва на основу одсуства неких основних
патријархалних термина сродства код Балта, Словена и Албанаца и, насупрот томе, чување термина сродства по женској линији у словенским језицима. Оваква неподударност
у развитку може послужити и као сведочанство неравноправног односа између мушкарца и жене у првобитном друштву.",
publisher = "Крагујевац : Филолошко-уметнички факултет",
journal = "Савремена проучавања језика и књижевности : зборник радова са IV научног скупа младих филолога Србије одржаног 14. марта 2012. године на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу. Књ. 1",
title = "О развоју термина мајка, отац, син и кћи у индоевропским језицима (с посебним освртом на српски и албански), About the Development of the Terms Mother, Father, Son and Daughter in Indo-European Languages (With Particular Reference to Serbian And Albanian)",
pages = "33-42",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12323"
}
Слијепчевић, С.. (2013). О развоју термина мајка, отац, син и кћи у индоевропским језицима (с посебним освртом на српски и албански). in Савремена проучавања језика и књижевности : зборник радова са IV научног скупа младих филолога Србије одржаног 14. марта 2012. године на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу. Књ. 1
Крагујевац : Филолошко-уметнички факултет., 33-42.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12323
Слијепчевић С. О развоју термина мајка, отац, син и кћи у индоевропским језицима (с посебним освртом на српски и албански). in Савремена проучавања језика и књижевности : зборник радова са IV научног скупа младих филолога Србије одржаног 14. марта 2012. године на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу. Књ. 1. 2013;:33-42.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12323 .
Слијепчевић, Светлана, "О развоју термина мајка, отац, син и кћи у индоевропским језицима (с посебним освртом на српски и албански)" in Савремена проучавања језика и књижевности : зборник радова са IV научног скупа младих филолога Србије одржаног 14. марта 2012. године на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу. Књ. 1 (2013):33-42,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12323 .

O језичким недоумицама корисника друштвене мреже Фејсбук

Слијепчевић, Светлана; Новокмет, Слободан

(Niš : Filozofski fakultet, 2012)

TY - CONF
AU - Слијепчевић, Светлана
AU - Новокмет, Слободан
PY - 2012
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/12479
AB - In recent years comunication on the Internet became a dominant type of global
comunication. Social networks, such as Facebook, already have hundreds of millions
members, and each day gain new ones. Comunication on social networks inevitably
change language itself, and members often have to adapt themselves on that type of
virtual writen comunication. Because of this, it is not unusual to have many so-called
language groups, expecialy on Facebook, with a lot of members who gather to discuss
about various language problems and to seek solutions for some difficulties in their own
knowledge. The aim of this paper is to show, on the example of these language groups,
1) common types of language problems for Serbian users of Facebook and 2) if those
difficulties could be tracked in referent gramatical literature. This paper should give us
the answer about types of language problems for the internet and social network users in
Serbia today. Also, we can point to special language problems that should be thoroughly
examined in textbooks and grammar.
AB - С обзиром на то да последњих неколико година комуникација путем
интернета постаје све доминантнији облик размене информација, развијање
тзв. друштвених мрежа, међу којима оне са највише чланова каква је Фејсбук,
неминовно повлачи и промене у језику, али истовремено отвара могућност (само)
преиспитивања свих оних који се тим и таквим језиком служе. Овај рад бави се
питањима и недоумицама чланова различитих група оформљених у циљу решавања
језичких проблема. Циљ рада је да покаже: 1) који су то најчешћи језички проблеми
за које корисници Фејсбука на српском језику траже савете и решења и 2) које су
то језичке недоумице чланова које се не могу пронаћи у језичким приручницима
или за које је литература тешко доступна. Практична примена оваквог истраживања
огледа се и у томе што даје одговор на питање с каквим се језичким потешкоћама
суочавају просечни корисници интернета и друштвених мрежа данас у Србији.
Такође, можемо скренути пажњу на оне језичке појаве које нису довољно обрађене
у одговарајућим приручницима, те тиме дати предлог за њихово разматрање.
PB - Niš : Filozofski fakultet
C3 - Jezik, književnost, komunikacija : jezička istraživanja : zbornik radova
T1 - O језичким недоумицама корисника друштвене мреже Фејсбук
T1 - Language Difficulties on Facebook Social Network
SP - 199
EP - 211
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12479
ER - 
@conference{
author = "Слијепчевић, Светлана and Новокмет, Слободан",
year = "2012",
abstract = "In recent years comunication on the Internet became a dominant type of global
comunication. Social networks, such as Facebook, already have hundreds of millions
members, and each day gain new ones. Comunication on social networks inevitably
change language itself, and members often have to adapt themselves on that type of
virtual writen comunication. Because of this, it is not unusual to have many so-called
language groups, expecialy on Facebook, with a lot of members who gather to discuss
about various language problems and to seek solutions for some difficulties in their own
knowledge. The aim of this paper is to show, on the example of these language groups,
1) common types of language problems for Serbian users of Facebook and 2) if those
difficulties could be tracked in referent gramatical literature. This paper should give us
the answer about types of language problems for the internet and social network users in
Serbia today. Also, we can point to special language problems that should be thoroughly
examined in textbooks and grammar., С обзиром на то да последњих неколико година комуникација путем
интернета постаје све доминантнији облик размене информација, развијање
тзв. друштвених мрежа, међу којима оне са највише чланова каква је Фејсбук,
неминовно повлачи и промене у језику, али истовремено отвара могућност (само)
преиспитивања свих оних који се тим и таквим језиком служе. Овај рад бави се
питањима и недоумицама чланова различитих група оформљених у циљу решавања
језичких проблема. Циљ рада је да покаже: 1) који су то најчешћи језички проблеми
за које корисници Фејсбука на српском језику траже савете и решења и 2) које су
то језичке недоумице чланова које се не могу пронаћи у језичким приручницима
или за које је литература тешко доступна. Практична примена оваквог истраживања
огледа се и у томе што даје одговор на питање с каквим се језичким потешкоћама
суочавају просечни корисници интернета и друштвених мрежа данас у Србији.
Такође, можемо скренути пажњу на оне језичке појаве које нису довољно обрађене
у одговарајућим приручницима, те тиме дати предлог за њихово разматрање.",
publisher = "Niš : Filozofski fakultet",
journal = "Jezik, književnost, komunikacija : jezička istraživanja : zbornik radova",
title = "O језичким недоумицама корисника друштвене мреже Фејсбук, Language Difficulties on Facebook Social Network",
pages = "199-211",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12479"
}
Слијепчевић, С.,& Новокмет, С.. (2012). O језичким недоумицама корисника друштвене мреже Фејсбук. in Jezik, književnost, komunikacija : jezička istraživanja : zbornik radova
Niš : Filozofski fakultet., 199-211.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12479
Слијепчевић С, Новокмет С. O језичким недоумицама корисника друштвене мреже Фејсбук. in Jezik, književnost, komunikacija : jezička istraživanja : zbornik radova. 2012;:199-211.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12479 .
Слијепчевић, Светлана, Новокмет, Слободан, "O језичким недоумицама корисника друштвене мреже Фејсбук" in Jezik, književnost, komunikacija : jezička istraživanja : zbornik radova (2012):199-211,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12479 .

О апстрактној лексици у политичком дискурсу (на примеру концептуализације Србије)

Слијепчевић, Светлана

(Крагујевац : Филолошко-уметнички факултет, 2012)

TY - CONF
AU - Слијепчевић, Светлана
PY - 2012
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/12321
AB - This paper analyzes the most frequent lexical units in political discourse in Serbia, with special
reference to conceptualization of Serbia. As it is known that lexical meaning appears in the interaction of
language, thinking process and reality, the results of our quantitative research of the most frequent units are
taken as a basis for new research about the nature of political discourse. In this paper we will discuss the most
frequent conceptual metaphors with Serbia as a target domain.
AB - Предмет овог рада су најфреквентније лексеме у политичком дискурсу Србије, с посебним освртом на концептуализацију појма Србија. Корпус чине говори политичара из
саопштења за јавност, транскрипта емисија и др. у периоду од шест месеци (занемарен је
тзв. секундарни политички дискурс, дискурс новинара, политичких аналитичара и сл.).
На основу такве грађе сачињене су листе најфреквентнијих речи. Као што се лексичко
значење остварује у интеракцији између језика, мишљења и стварности, тако су се и резултати оваквог, квантитативног истраживања о најчешћим речима наметнули као по-
лазна основа за темељније изучавање природе политичког говора, мишљења и разумевања стварности. Следећи циљ био је истражити како помоћу лексике коју не можемо
сврстати ни у непожељну ни у претерано експресивну политичари делују на реципијенте.
У овом раду, поред тога што је дат преглед најучесталијих појмовних метафора у оквиру којих се јавља Србија, открива се зашто су баш те метафоре најзаступљеније и какве
утиске остављају на реципијенте.
PB - Крагујевац : Филолошко-уметнички факултет
C3 - Савремена проучавања језика и књижевности : зборник радова са III научног скупа младих филолога Србије одржаног 12. марта 2011. године на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу : год. 3. Књ. 1
T1 - О апстрактној лексици у политичком дискурсу (на примеру концептуализације Србије)
T1 - About Abstract Lexical Units in Political Discourse : With Special Reference to Conceptualization of Serbia
SP - 113
EP - 120
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12321
ER - 
@conference{
author = "Слијепчевић, Светлана",
year = "2012",
abstract = "This paper analyzes the most frequent lexical units in political discourse in Serbia, with special
reference to conceptualization of Serbia. As it is known that lexical meaning appears in the interaction of
language, thinking process and reality, the results of our quantitative research of the most frequent units are
taken as a basis for new research about the nature of political discourse. In this paper we will discuss the most
frequent conceptual metaphors with Serbia as a target domain., Предмет овог рада су најфреквентније лексеме у политичком дискурсу Србије, с посебним освртом на концептуализацију појма Србија. Корпус чине говори политичара из
саопштења за јавност, транскрипта емисија и др. у периоду од шест месеци (занемарен је
тзв. секундарни политички дискурс, дискурс новинара, политичких аналитичара и сл.).
На основу такве грађе сачињене су листе најфреквентнијих речи. Као што се лексичко
значење остварује у интеракцији између језика, мишљења и стварности, тако су се и резултати оваквог, квантитативног истраживања о најчешћим речима наметнули као по-
лазна основа за темељније изучавање природе политичког говора, мишљења и разумевања стварности. Следећи циљ био је истражити како помоћу лексике коју не можемо
сврстати ни у непожељну ни у претерано експресивну политичари делују на реципијенте.
У овом раду, поред тога што је дат преглед најучесталијих појмовних метафора у оквиру којих се јавља Србија, открива се зашто су баш те метафоре најзаступљеније и какве
утиске остављају на реципијенте.",
publisher = "Крагујевац : Филолошко-уметнички факултет",
journal = "Савремена проучавања језика и књижевности : зборник радова са III научног скупа младих филолога Србије одржаног 12. марта 2011. године на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу : год. 3. Књ. 1",
title = "О апстрактној лексици у политичком дискурсу (на примеру концептуализације Србије), About Abstract Lexical Units in Political Discourse : With Special Reference to Conceptualization of Serbia",
pages = "113-120",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12321"
}
Слијепчевић, С.. (2012). О апстрактној лексици у политичком дискурсу (на примеру концептуализације Србије). in Савремена проучавања језика и књижевности : зборник радова са III научног скупа младих филолога Србије одржаног 12. марта 2011. године на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу : год. 3. Књ. 1
Крагујевац : Филолошко-уметнички факултет., 113-120.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12321
Слијепчевић С. О апстрактној лексици у политичком дискурсу (на примеру концептуализације Србије). in Савремена проучавања језика и књижевности : зборник радова са III научног скупа младих филолога Србије одржаног 12. марта 2011. године на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу : год. 3. Књ. 1. 2012;:113-120.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12321 .
Слијепчевић, Светлана, "О апстрактној лексици у политичком дискурсу (на примеру концептуализације Србије)" in Савремена проучавања језика и књижевности : зборник радова са III научног скупа младих филолога Србије одржаног 12. марта 2011. године на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу : год. 3. Књ. 1 (2012):113-120,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12321 .

41. Научни састанак слависта у Вукове дане

Слијепчевић, Светлана

(Beograd : Udruženje naučnih i stručnih prevodilaca SR Srbije, 2011)

TY - JOUR
AU - Слијепчевић, Светлана
PY - 2011
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/11239
AB - У оквиру Скупа слависта, на Филолошком факултету у Београду је, од 15.
до 17. септембра 2011, одржан 41. научни састанак слависта у Вукове дане.
Овај међународни славистички скуп с вишедеценијском традицијом, у организацији Међународног славистичког центра, окупља врсне домаће и стране
лингвисте и филологе који се баве српским језиком и српском књижевношћу,
али и утицајима и односима српског језика и других словенских језика, као и
књижевностима насталим на тим језицима.
PB - Beograd : Udruženje naučnih i stručnih prevodilaca SR Srbije
T2 - Prevodilac
T1 - 41. Научни састанак слависта у Вукове дане
SP - 86
EP - 88
VL - 30
IS - 3-4
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11239
ER - 
@article{
author = "Слијепчевић, Светлана",
year = "2011",
abstract = "У оквиру Скупа слависта, на Филолошком факултету у Београду је, од 15.
до 17. септембра 2011, одржан 41. научни састанак слависта у Вукове дане.
Овај међународни славистички скуп с вишедеценијском традицијом, у организацији Међународног славистичког центра, окупља врсне домаће и стране
лингвисте и филологе који се баве српским језиком и српском књижевношћу,
али и утицајима и односима српског језика и других словенских језика, као и
књижевностима насталим на тим језицима.",
publisher = "Beograd : Udruženje naučnih i stručnih prevodilaca SR Srbije",
journal = "Prevodilac",
title = "41. Научни састанак слависта у Вукове дане",
pages = "86-88",
volume = "30",
number = "3-4",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11239"
}
Слијепчевић, С.. (2011). 41. Научни састанак слависта у Вукове дане. in Prevodilac
Beograd : Udruženje naučnih i stručnih prevodilaca SR Srbije., 30(3-4), 86-88.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11239
Слијепчевић С. 41. Научни састанак слависта у Вукове дане. in Prevodilac. 2011;30(3-4):86-88.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11239 .
Слијепчевић, Светлана, "41. Научни састанак слависта у Вукове дане" in Prevodilac, 30, no. 3-4 (2011):86-88,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11239 .

О деривацији nomina actoris

Слијепчевић, Светлана

(Београд : Иститут за српски језик САНУ, 2011)

TY - JOUR
AU - Слијепчевић, Светлана
PY - 2011
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/7591
AB - In this paper we discuss word-formation ofnomina actoris ending with suffix -ar.
We find a two models of word-formation for this category of nouns, considering word in
root, and several subcategories, considering word category. Оur main conclusion is that
all nouns ending with suffix -ar belong to nomina actoris category.
AB - У овом раду бавимо се именицама са значењем носиоца занимања које
су изведене суфиксом -ар. Корпус чине nomina actoris изведене суфиксом -ар
ексцерпиране из Обратног речника српскога језика М. Николића. За проверу
значења ових именица користили смо Речник српскога језика из 2007. године и
Речник САНУ. Циљ рада је дати најчешће творбене типове карактеристичне за
именице са значењем носиоца занимања изведене суфиском -ар и утврдити да
ли све ове именице припадају категорији nomina actoris.
PB - Београд : Иститут за српски језик САНУ
T2 - Наш језик
T1 - О деривацији nomina actoris
T1 - Аbоut Word-Formаtion of Nомinа Асtоris
SP - 55
EP - 60
VL - 42
IS - 1-2
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7591
ER - 
@article{
author = "Слијепчевић, Светлана",
year = "2011",
abstract = "In this paper we discuss word-formation ofnomina actoris ending with suffix -ar.
We find a two models of word-formation for this category of nouns, considering word in
root, and several subcategories, considering word category. Оur main conclusion is that
all nouns ending with suffix -ar belong to nomina actoris category., У овом раду бавимо се именицама са значењем носиоца занимања које
су изведене суфиксом -ар. Корпус чине nomina actoris изведене суфиксом -ар
ексцерпиране из Обратног речника српскога језика М. Николића. За проверу
значења ових именица користили смо Речник српскога језика из 2007. године и
Речник САНУ. Циљ рада је дати најчешће творбене типове карактеристичне за
именице са значењем носиоца занимања изведене суфиском -ар и утврдити да
ли све ове именице припадају категорији nomina actoris.",
publisher = "Београд : Иститут за српски језик САНУ",
journal = "Наш језик",
title = "О деривацији nomina actoris, Аbоut Word-Formаtion of Nомinа Асtоris",
pages = "55-60",
volume = "42",
number = "1-2",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7591"
}
Слијепчевић, С.. (2011). О деривацији nomina actoris. in Наш језик
Београд : Иститут за српски језик САНУ., 42(1-2), 55-60.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7591
Слијепчевић С. О деривацији nomina actoris. in Наш језик. 2011;42(1-2):55-60.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7591 .
Слијепчевић, Светлана, "О деривацији nomina actoris" in Наш језик, 42, no. 1-2 (2011):55-60,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7591 .