Џодић, Радан

Link to this page

Authority KeyName Variants
f9b9e3ad-f949-43c7-b176-95904ad8321a
 • Џодић, Радан (2)
Projects
No records found.

Author's Bibliography

Превенција у функцији заштите здравља у Републици Србији : [представљање књиге на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 21. мај 2019.]

Ракић, Љубиша; Џодић, Радан; Пекмезовић, Татјана; Јовановић, Верица; Вуксановић, Миро

(Београд : Српска академија наука и уметности, 2020)

TY - GEN
AU - Ракић, Љубиша
AU - Џодић, Радан
AU - Пекмезовић, Татјана
AU - Јовановић, Верица
AU - Вуксановић, Миро
PY - 2020
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10817
AB - Превенција у функцији заштите здравља у Републици Србији / уредник Љубиша Ракић. – Београд : САНУ, 2019. Говорили: академик Љубиша Ракић, проф. др Радан Џодић, проф. др Татјана Пекмезовић, доц. др Верица Јовановић. У Београду, уторак 21. мај 2019. у 13 часова.
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
T2 - Трибина Библиотеке САНУ
T1 - Превенција у функцији заштите здравља у Републици Србији : [представљање књиге на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 21. мај 2019.]
SP - 103
EP - 106
VL - 8
IS - 8
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10817
ER - 
@misc{
author = "Ракић, Љубиша and Џодић, Радан and Пекмезовић, Татјана and Јовановић, Верица and Вуксановић, Миро",
year = "2020",
abstract = "Превенција у функцији заштите здравља у Републици Србији / уредник Љубиша Ракић. – Београд : САНУ, 2019. Говорили: академик Љубиша Ракић, проф. др Радан Џодић, проф. др Татјана Пекмезовић, доц. др Верица Јовановић. У Београду, уторак 21. мај 2019. у 13 часова.",
publisher = "Београд : Српска академија наука и уметности",
journal = "Трибина Библиотеке САНУ",
title = "Превенција у функцији заштите здравља у Републици Србији : [представљање књиге на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 21. мај 2019.]",
pages = "103-106",
volume = "8",
number = "8",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10817"
}
Ракић, Љ., Џодић, Р., Пекмезовић, Т., Јовановић, В.,& Вуксановић, М.. (2020). Превенција у функцији заштите здравља у Републици Србији : [представљање књиге на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 21. мај 2019.]. in Трибина Библиотеке САНУ
Београд : Српска академија наука и уметности., 8(8), 103-106.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10817
Ракић Љ, Џодић Р, Пекмезовић Т, Јовановић В, Вуксановић М. Превенција у функцији заштите здравља у Републици Србији : [представљање књиге на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 21. мај 2019.]. in Трибина Библиотеке САНУ. 2020;8(8):103-106.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10817 .
Ракић, Љубиша, Џодић, Радан, Пекмезовић, Татјана, Јовановић, Верица, Вуксановић, Миро, "Превенција у функцији заштите здравља у Републици Србији : [представљање књиге на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 21. мај 2019.]" in Трибина Библиотеке САНУ, 8, no. 8 (2020):103-106,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10817 .

Превентивне активности у систему здравствене заштите у Републици Србији

Џодић, Радан

(Београд : Српска академија наука и уметности, 2019)

TY - JOUR
AU - Џодић, Радан
PY - 2019
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10428
AB - Превенција малигних болести има огроман јавно-здравствени значај и представља најефикаснији приступ контроли малигних
болести. На више од 80% свих малигних болести могуће је утицати спречавањем
или модификовањем фактора ризика, тј. спречавањем настанка болести. Јед-
ноставним мерама: елиминацијом пушења, избегавањем употребе алкохола,
правилном и здравом исхраном и довољном физичком активности, број
новооболелих од рака се може редуковати за 40%.
Републичка стручна комисија за онкологију предложила је Министарству
здравља план активности за активно учешће нације у борби против рака, у виду
Националног плана за борбу против рака 2018–2023. према француском моделу.
Сарадња Републике Србије са француском Владом и најпрестижнијим
француским институцијама за лечење рака датира још од 2002. године. У
оквиру пројекта Реформе високог школства, чији је координатор са српске
стране био аутор овог текста Радан Џодић, око 100 онколога Србије и Црне
Горе различитих профила усавршавало се у најбољим онколошким центрима
у Француској, а трошкове усавршавања сносила је француска Влада. Поред
тога, потписан је петогодишњи уговор о сарадњи у области онкологије између
Универзитета, Медицинског факултета и Института „Пјер и Марија Кири“ у
Паризу и Универзитета, Медицинског факултета у Београду и Института за
онкологију и радиологију Србије, 15. децембра 2016. године у Паризу.
С обзиром на квалитет француског Plan cancer-a, сарадњу у области
онкологије која траје дуже од деценије, исти је адаптиран за наше услове и
биће дат Влади Србије на усвајање.
Циљ овог Плана је да се превенцијом и раним откривањем рака, применом
савременог хируршког, радиотерапијског лечења, као и лечења иновативним
лековима, излечи што више болесника, уз очување квалитета живота током
лечења болести, али и после лечења.
Ради веће ефикасности, потребно је да се оптимизује руковођење
Планом и програмима у борби против рака, као и да се у потпуности укључе
болесници и корисници здравственог система. Овај План треба да буде део
националне здравствене стратегије.
Само целовитом применом Плана биће могуће смањити смртност од
злоћудих болести у Србији, која ће бити поредива са смртношћу од рака у
развијеним зе мљама.
AB - Th e prevention of mali gnant diseases has an enormous public health signifi cance
and is the most eff ective approach to malignant diseases control. More than 80%
of all malignancies can be aff ected by preventing or modifying risk factors, i.e. by
preventing the onset of the disease. Simple measures: eliminating smoking, avoiding
alcohol use, proper and healthy nutrition and suffi cient physical activity, can reduce
cancer incidence by 40%.
Th e National Expert Committee for Oncology has proposed to the Ministry
of Health of Republic of Serbia a plan of activities for the active participation of
the nation in the fi ght against cancer, in the form of the National Cancer Plan
2018–2023, following the French model.
Th e cooperation of the Republic of Serbia with the French Government and
the most prestigious French institutions for cancer treatment dates back to 2002.
Within the Reform of higher education project, whose coordinator on the Serbian
side was the author of this text Radan Džodić, about 100 oncologists from Serbia
and Montenegro, of various profi les, were trained in the best oncology centers in
France, and the costs of training were borne by the French Government. In addition,
a fi ve-year agreement on oncology cooperation between the University, the Medical
Faculty and the Pierre and Maria Kiri Institute in Paris and the University, the
Medical Faculty in Belgrade and the Institute of Oncology and Radiology of Serbia
was signed on December 15, 2016 in Paris.
Considering the quality of the French Cancer Plan, the co-operation in the
fi eld of oncology, which lasts for more than a decade, the plan has been adapted to
our setting and will be given to the Government of Serbia for adoption.
Th e aim of this Plan is to cure as many patients as possible by preventing
and early cancer detection, using modern surgical, radiotherapy treatment and
treatment with innovative drugs, while preserving the quality of life during and
aft er disease treatment.
For greater effi ciency, it is necessary to optimize the management of the Plan
and programs in the fi ght against cancer, and to fully involve patients and users of
the health system. Th is Plan should be part of a national health strategy.
Only by full implementation of the Plan it will be possible to reduce cancer
mortality in Serbia, which will be comparable to cancer mortality in developed countries.
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
T2 - Превенција у функцији заштите здравља у Републици Србији / Prevention in the function of health promotion in Republic of Serbia
T1 - Превентивне активности у систему здравствене заштите у Републици Србији
T1 - Preventive activities in the health care system in the Republic of Serbia
SP - 57
EP - 86
IS - 2
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10428
ER - 
@article{
author = "Џодић, Радан",
year = "2019",
abstract = "Превенција малигних болести има огроман јавно-здравствени значај и представља најефикаснији приступ контроли малигних
болести. На више од 80% свих малигних болести могуће је утицати спречавањем
или модификовањем фактора ризика, тј. спречавањем настанка болести. Јед-
ноставним мерама: елиминацијом пушења, избегавањем употребе алкохола,
правилном и здравом исхраном и довољном физичком активности, број
новооболелих од рака се може редуковати за 40%.
Републичка стручна комисија за онкологију предложила је Министарству
здравља план активности за активно учешће нације у борби против рака, у виду
Националног плана за борбу против рака 2018–2023. према француском моделу.
Сарадња Републике Србије са француском Владом и најпрестижнијим
француским институцијама за лечење рака датира још од 2002. године. У
оквиру пројекта Реформе високог школства, чији је координатор са српске
стране био аутор овог текста Радан Џодић, око 100 онколога Србије и Црне
Горе различитих профила усавршавало се у најбољим онколошким центрима
у Француској, а трошкове усавршавања сносила је француска Влада. Поред
тога, потписан је петогодишњи уговор о сарадњи у области онкологије између
Универзитета, Медицинског факултета и Института „Пјер и Марија Кири“ у
Паризу и Универзитета, Медицинског факултета у Београду и Института за
онкологију и радиологију Србије, 15. децембра 2016. године у Паризу.
С обзиром на квалитет француског Plan cancer-a, сарадњу у области
онкологије која траје дуже од деценије, исти је адаптиран за наше услове и
биће дат Влади Србије на усвајање.
Циљ овог Плана је да се превенцијом и раним откривањем рака, применом
савременог хируршког, радиотерапијског лечења, као и лечења иновативним
лековима, излечи што више болесника, уз очување квалитета живота током
лечења болести, али и после лечења.
Ради веће ефикасности, потребно је да се оптимизује руковођење
Планом и програмима у борби против рака, као и да се у потпуности укључе
болесници и корисници здравственог система. Овај План треба да буде део
националне здравствене стратегије.
Само целовитом применом Плана биће могуће смањити смртност од
злоћудих болести у Србији, која ће бити поредива са смртношћу од рака у
развијеним зе мљама., Th e prevention of mali gnant diseases has an enormous public health signifi cance
and is the most eff ective approach to malignant diseases control. More than 80%
of all malignancies can be aff ected by preventing or modifying risk factors, i.e. by
preventing the onset of the disease. Simple measures: eliminating smoking, avoiding
alcohol use, proper and healthy nutrition and suffi cient physical activity, can reduce
cancer incidence by 40%.
Th e National Expert Committee for Oncology has proposed to the Ministry
of Health of Republic of Serbia a plan of activities for the active participation of
the nation in the fi ght against cancer, in the form of the National Cancer Plan
2018–2023, following the French model.
Th e cooperation of the Republic of Serbia with the French Government and
the most prestigious French institutions for cancer treatment dates back to 2002.
Within the Reform of higher education project, whose coordinator on the Serbian
side was the author of this text Radan Džodić, about 100 oncologists from Serbia
and Montenegro, of various profi les, were trained in the best oncology centers in
France, and the costs of training were borne by the French Government. In addition,
a fi ve-year agreement on oncology cooperation between the University, the Medical
Faculty and the Pierre and Maria Kiri Institute in Paris and the University, the
Medical Faculty in Belgrade and the Institute of Oncology and Radiology of Serbia
was signed on December 15, 2016 in Paris.
Considering the quality of the French Cancer Plan, the co-operation in the
fi eld of oncology, which lasts for more than a decade, the plan has been adapted to
our setting and will be given to the Government of Serbia for adoption.
Th e aim of this Plan is to cure as many patients as possible by preventing
and early cancer detection, using modern surgical, radiotherapy treatment and
treatment with innovative drugs, while preserving the quality of life during and
aft er disease treatment.
For greater effi ciency, it is necessary to optimize the management of the Plan
and programs in the fi ght against cancer, and to fully involve patients and users of
the health system. Th is Plan should be part of a national health strategy.
Only by full implementation of the Plan it will be possible to reduce cancer
mortality in Serbia, which will be comparable to cancer mortality in developed countries.",
publisher = "Београд : Српска академија наука и уметности",
journal = "Превенција у функцији заштите здравља у Републици Србији / Prevention in the function of health promotion in Republic of Serbia",
title = "Превентивне активности у систему здравствене заштите у Републици Србији, Preventive activities in the health care system in the Republic of Serbia",
pages = "57-86",
number = "2",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10428"
}
Џодић, Р.. (2019). Превентивне активности у систему здравствене заштите у Републици Србији. in Превенција у функцији заштите здравља у Републици Србији / Prevention in the function of health promotion in Republic of Serbia
Београд : Српска академија наука и уметности.(2), 57-86.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10428
Џодић Р. Превентивне активности у систему здравствене заштите у Републици Србији. in Превенција у функцији заштите здравља у Републици Србији / Prevention in the function of health promotion in Republic of Serbia. 2019;(2):57-86.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10428 .
Џодић, Радан, "Превентивне активности у систему здравствене заштите у Републици Србији" in Превенција у функцији заштите здравља у Републици Србији / Prevention in the function of health promotion in Republic of Serbia, no. 2 (2019):57-86,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10428 .