Obradović, Bojana

Link to this page

Authority KeyName Variants
orcid::0000-0002-7276-0442
 • Obradović, Bojana (2)
Projects
No records found.

Author's Bibliography

Interdisciplinary crossover for rapid advancements - collaboration between medical and engineering scientists with the focus on Serbia

Ignjatović, Nenad; Mitković, Milorad; Obradović, Bojana; Stamenković, Dragoslav; Dankuc, Dragan; Manić, Miodrag; Grbović, Aleksandar; Kovačević, Branko; Đukanović, Ljubica

(Serbian Medical Society, 2021)

TY - JOUR
AU - Ignjatović, Nenad
AU - Mitković, Milorad
AU - Obradović, Bojana
AU - Stamenković, Dragoslav
AU - Dankuc, Dragan
AU - Manić, Miodrag
AU - Grbović, Aleksandar
AU - Kovačević, Branko
AU - Đukanović, Ljubica
PY - 2021
AB - Over the past decades, development of engineering sciences has vastly contributed to advancements in medicine by production of numerous devices for diagnostics and treatment. In the middle of the 20th century, a new scientific field, biomedical engineering (BE), was established, which has developed into an extremely complex scientific discipline requiring a distinctive educational profile. Various study programs in BE have been established at universities around the world but also at several universities in Serbia. Also, intensive research in this field is performed at several scientific institutions in Serbia. In the present paper, short summaries of the research results of several groups of engineers and medical doctors are presented as an illustration of the wide field of BE research and possibilities of its application in diagnosis and therapy of various diseases.
PB - Serbian Medical Society
T2 - Srpski arhiv za celokupno lekarstvo
T1 - Interdisciplinary crossover for rapid advancements - collaboration between medical and engineering scientists with the focus on Serbia
SP - 229
EP - 235
VL - 149
IS - 3-4
DO - 10.2298/SARH210110021D
ER - 
@article{
author = "Ignjatović, Nenad and Mitković, Milorad and Obradović, Bojana and Stamenković, Dragoslav and Dankuc, Dragan and Manić, Miodrag and Grbović, Aleksandar and Kovačević, Branko and Đukanović, Ljubica",
year = "2021",
abstract = "Over the past decades, development of engineering sciences has vastly contributed to advancements in medicine by production of numerous devices for diagnostics and treatment. In the middle of the 20th century, a new scientific field, biomedical engineering (BE), was established, which has developed into an extremely complex scientific discipline requiring a distinctive educational profile. Various study programs in BE have been established at universities around the world but also at several universities in Serbia. Also, intensive research in this field is performed at several scientific institutions in Serbia. In the present paper, short summaries of the research results of several groups of engineers and medical doctors are presented as an illustration of the wide field of BE research and possibilities of its application in diagnosis and therapy of various diseases.",
publisher = "Serbian Medical Society",
journal = "Srpski arhiv za celokupno lekarstvo",
title = "Interdisciplinary crossover for rapid advancements - collaboration between medical and engineering scientists with the focus on Serbia",
pages = "229-235",
volume = "149",
number = "3-4",
doi = "10.2298/SARH210110021D"
}
Ignjatović, N., Mitković, M., Obradović, B., Stamenković, D., Dankuc, D., Manić, M., Grbović, A., Kovačević, B.,& Đukanović, L. (2021). Interdisciplinary crossover for rapid advancements - collaboration between medical and engineering scientists with the focus on Serbia.
Srpski arhiv za celokupno lekarstvo
Serbian Medical Society., 149(3-4), 229-235.
https://doi.org/10.2298/SARH210110021D
Ignjatović N, Mitković M, Obradović B, Stamenković D, Dankuc D, Manić M, Grbović A, Kovačević B, Đukanović L. Interdisciplinary crossover for rapid advancements - collaboration between medical and engineering scientists with the focus on Serbia. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo. 2021;149(3-4):229-235.
doi:10.2298/SARH210110021D.
Ignjatović Nenad, Mitković Milorad, Obradović Bojana, Stamenković Dragoslav, Dankuc Dragan, Manić Miodrag, Grbović Aleksandar, Kovačević Branko, Đukanović Ljubica, "Interdisciplinary crossover for rapid advancements - collaboration between medical and engineering scientists with the focus on Serbia" Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, 149, no. 3-4 (2021):229-235,
https://doi.org/10.2298/SARH210110021D .

Biomaterijali

Balać, Igor; Bugarski, Branko; Ćosić, Irena; Dramićanin, Miroslav; Đorđević, Drago; Filipović, Nenad D.; Ignjatović, Nenad; Janaćković, Đorđe; Kojić, Miloš; Manojlović, Verica; Marković, Zoran; Obradović, Bojana; Pajić Lijaković, Ivana; Pavlović, Miodrag; Plavšić, Milenko; Raković, Dejan; Ranković, Vladimir; Stojanović, Boban; Trajković, Vladimir; Uskoković, Dragan; Uskoković, Petar S.; Veljković, Dejan; Vlastelica, Ivo; Vunjak Novaković, Gordana

(Beograd : Institut tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti; Društvo za istraživanje materijala, 2010)

TY - BOOK
AU - Balać, Igor
AU - Bugarski, Branko
AU - Ćosić, Irena
AU - Dramićanin, Miroslav
AU - Đorđević, Drago
AU - Filipović, Nenad D.
AU - Ignjatović, Nenad
AU - Janaćković, Đorđe
AU - Kojić, Miloš
AU - Manojlović, Verica
AU - Marković, Zoran
AU - Obradović, Bojana
AU - Pajić Lijaković, Ivana
AU - Pavlović, Miodrag
AU - Plavšić, Milenko
AU - Raković, Dejan
AU - Ranković, Vladimir
AU - Stojanović, Boban
AU - Trajković, Vladimir
AU - Uskoković, Dragan
AU - Uskoković, Petar S.
AU - Veljković, Dejan
AU - Vlastelica, Ivo
AU - Vunjak Novaković, Gordana
PY - 2010
AB - Početak XXI veka nesumnjivo je obeležen interdisciplinarnim i multidisciplinarnim naporima istraživača u različitim oblastima nauke. Jedna od najizrazitijih tendencija ovog tipa uočava se u biomedicinskim istraživanjima, gde se združuju napori lekara, biologa, genetičara i biohemičara, s jedne strane, i biofizičara i inženjera, s druge strane – sa ciljem dubljeg razumevanja zdravlja i bolesti, i primene ovih saznanja u biomedicinskoj praksi, tako važnoj u svakodnevnom životu ljudi.
Kao rezultat ovih svetskih trendova, u Srbiji već više godina na nekoliko fakulteta postoji nastava iz oblasti biomedicinskog inženjerstva, sa ciljem da osposobi inženjere ovih usmerenja za multidisciplinarno povezivanje znanja iz oblasti tehnike sa biomedicinskim znanjima. Jedan od bazičnih predmeta ovih usmerenja jesu Biomaterijali, kojima je i posvećen naš udžbenik, čiji je cilj da predstavi pregled teorije i prakse biomaterijala u biomedicinskoj nauci.
Nauka o biomaterijalima je nesumnjivo najmultidisciplinarnija od svih nauka, jer zahteva ovladavanje znanjima iz mnogih oblasti nauke i tehnologije, inženjerstva i medicine, kako bi naučnici iz oblasti biomaterijala mogli da se uhvate u koštac sa ovom profesijom. Zato posle uvodnog dela, udžbenik iz Biomaterijala sadrži četiri celine: (I) Osnovni biomedicinski koncepti i reakcije organizma na biomaterijale, (II) Struktura, fizičko-mehanička karakterizacija i modeliranje biomaterijala i tkiva, (III) Savremeni biomaterijali i tehnologije, (IV) Perspektive biomaterijala i tehnologija, iza kojih slede Zadaci sa rešenjima, Ispitna test pitanja i Ispitna teorijska pitanja, koji pomažu studentima da lakše savladaju veoma obimno i kompleksno gradivo. Na kraju svakog poglavlja data su pitanja za rekapitulaciju, kao i spisak dopunske literature za opcionu detaljniju obradu pojedinih oblasti.
Grupa od dvadeset četiri profesionalca sa univerziteta i naučnih instituta, pod okriljem Instituta tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti, Beograd, i Društva za istraživanje materijala Srbije (MRS Srbija) doprinela je pisanju ovog kapitalnog udžbenika o biomaterijalima, prvog do sada na srpskom jeziku. Mada uključivanje veće grupe autora nužno dovodi do stilske neujednačenosti, ipak je oblast biomaterijala toliko multidisciplinarna da je ovakav pristup bio neophodan, kako uostalom pokazuju slična svetska iskustva sa uključivanjem i preko pedeset autora. Ipak urednici su se potrudili da koliko je to moguće stilski i pedagoški ujednače udžbenik, kako bi bio korisna literatura za sve studente diplomskih, master i doktorskih studija iz biomedicinskog inženjerstva u Srbiji i okruženju.
PB - Beograd : Institut tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti; Društvo za istraživanje materijala
T1 - Biomaterijali
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_121
ER - 
@book{
author = "Balać, Igor and Bugarski, Branko and Ćosić, Irena and Dramićanin, Miroslav and Đorđević, Drago and Filipović, Nenad D. and Ignjatović, Nenad and Janaćković, Đorđe and Kojić, Miloš and Manojlović, Verica and Marković, Zoran and Obradović, Bojana and Pajić Lijaković, Ivana and Pavlović, Miodrag and Plavšić, Milenko and Raković, Dejan and Ranković, Vladimir and Stojanović, Boban and Trajković, Vladimir and Uskoković, Dragan and Uskoković, Petar S. and Veljković, Dejan and Vlastelica, Ivo and Vunjak Novaković, Gordana",
year = "2010",
abstract = "Početak XXI veka nesumnjivo je obeležen interdisciplinarnim i multidisciplinarnim naporima istraživača u različitim oblastima nauke. Jedna od najizrazitijih tendencija ovog tipa uočava se u biomedicinskim istraživanjima, gde se združuju napori lekara, biologa, genetičara i biohemičara, s jedne strane, i biofizičara i inženjera, s druge strane – sa ciljem dubljeg razumevanja zdravlja i bolesti, i primene ovih saznanja u biomedicinskoj praksi, tako važnoj u svakodnevnom životu ljudi.
Kao rezultat ovih svetskih trendova, u Srbiji već više godina na nekoliko fakulteta postoji nastava iz oblasti biomedicinskog inženjerstva, sa ciljem da osposobi inženjere ovih usmerenja za multidisciplinarno povezivanje znanja iz oblasti tehnike sa biomedicinskim znanjima. Jedan od bazičnih predmeta ovih usmerenja jesu Biomaterijali, kojima je i posvećen naš udžbenik, čiji je cilj da predstavi pregled teorije i prakse biomaterijala u biomedicinskoj nauci.
Nauka o biomaterijalima je nesumnjivo najmultidisciplinarnija od svih nauka, jer zahteva ovladavanje znanjima iz mnogih oblasti nauke i tehnologije, inženjerstva i medicine, kako bi naučnici iz oblasti biomaterijala mogli da se uhvate u koštac sa ovom profesijom. Zato posle uvodnog dela, udžbenik iz Biomaterijala sadrži četiri celine: (I) Osnovni biomedicinski koncepti i reakcije organizma na biomaterijale, (II) Struktura, fizičko-mehanička karakterizacija i modeliranje biomaterijala i tkiva, (III) Savremeni biomaterijali i tehnologije, (IV) Perspektive biomaterijala i tehnologija, iza kojih slede Zadaci sa rešenjima, Ispitna test pitanja i Ispitna teorijska pitanja, koji pomažu studentima da lakše savladaju veoma obimno i kompleksno gradivo. Na kraju svakog poglavlja data su pitanja za rekapitulaciju, kao i spisak dopunske literature za opcionu detaljniju obradu pojedinih oblasti.
Grupa od dvadeset četiri profesionalca sa univerziteta i naučnih instituta, pod okriljem Instituta tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti, Beograd, i Društva za istraživanje materijala Srbije (MRS Srbija) doprinela je pisanju ovog kapitalnog udžbenika o biomaterijalima, prvog do sada na srpskom jeziku. Mada uključivanje veće grupe autora nužno dovodi do stilske neujednačenosti, ipak je oblast biomaterijala toliko multidisciplinarna da je ovakav pristup bio neophodan, kako uostalom pokazuju slična svetska iskustva sa uključivanjem i preko pedeset autora. Ipak urednici su se potrudili da koliko je to moguće stilski i pedagoški ujednače udžbenik, kako bi bio korisna literatura za sve studente diplomskih, master i doktorskih studija iz biomedicinskog inženjerstva u Srbiji i okruženju.",
publisher = "Beograd : Institut tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti; Društvo za istraživanje materijala",
title = "Biomaterijali",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_121"
}
Balać, I., Bugarski, B., Ćosić, I., Dramićanin, M., Đorđević, D., Filipović, N. D., Ignjatović, N., Janaćković, Đ., Kojić, M., Manojlović, V., Marković, Z., Obradović, B., Pajić Lijaković, I., Pavlović, M., Plavšić, M., Raković, D., Ranković, V., Stojanović, B., Trajković, V., Uskoković, D., Uskoković, P. S., Veljković, D., Vlastelica, I.,& Vunjak Novaković, G. (2010). Biomaterijali.

Beograd : Institut tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti; Društvo za istraživanje materijala..
Balać I, Bugarski B, Ćosić I, Dramićanin M, Đorđević D, Filipović ND, Ignjatović N, Janaćković Đ, Kojić M, Manojlović V, Marković Z, Obradović B, Pajić Lijaković I, Pavlović M, Plavšić M, Raković D, Ranković V, Stojanović B, Trajković V, Uskoković D, Uskoković PS, Veljković D, Vlastelica I, Vunjak Novaković G. Biomaterijali. 2010;.
Balać Igor, Bugarski Branko, Ćosić Irena, Dramićanin Miroslav, Đorđević Drago, Filipović Nenad D., Ignjatović Nenad, Janaćković Đorđe, Kojić Miloš, Manojlović Verica, Marković Zoran, Obradović Bojana, Pajić Lijaković Ivana, Pavlović Miodrag, Plavšić Milenko, Raković Dejan, Ranković Vladimir, Stojanović Boban, Trajković Vladimir, Uskoković Dragan, Uskoković Petar S., Veljković Dejan, Vlastelica Ivo, Vunjak Novaković Gordana, "Biomaterijali" (2010)