Новокмет, Слободан

Link to this page

Authority KeyName Variants
orcid::0000-0002-8525-5680
 • Новокмет, Слободан (27)
 • Новокмет, Слободан Б. (9)
Projects

Author's Bibliography

Шта су гладац и јадац из израза споља гладац а изнутра јадац?

Новокмет, Слободан

(Нови Сад : Матица српска, 2021)

TY - JOUR
AU - Новокмет, Слободан
PY - 2021
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/12599
AB - Циљ овог чланка је испитивање порекла и значења израза "споља гладац а изнутра јадац" у српском језику као и значења лексичких компонената "гладац" и "јадац" које улазе његов склоп, користећи се углавном лексикографским изворима, од Речника САНУ до Вуковог "Српског рјечника".
AB - The aim of this article is to examine the origin and meaning of the expression "spolja gladac a iznutra jadac" in Serbian language as well as the meaning of the lexical components "gladac" and "jadac", using mainly lexicographic sources, from the SANU Dictionary to Vuk's "Serbian Dictionary".
PB - Нови Сад : Матица српска
T2 - Језик данас
T1 - Шта су гладац и јадац из израза споља гладац а изнутра јадац?
SP - 22
EP - 27
VL - 7
IS - 17
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12599
ER - 
@article{
author = "Новокмет, Слободан",
year = "2021",
abstract = "Циљ овог чланка је испитивање порекла и значења израза "споља гладац а изнутра јадац" у српском језику као и значења лексичких компонената "гладац" и "јадац" које улазе његов склоп, користећи се углавном лексикографским изворима, од Речника САНУ до Вуковог "Српског рјечника"., The aim of this article is to examine the origin and meaning of the expression "spolja gladac a iznutra jadac" in Serbian language as well as the meaning of the lexical components "gladac" and "jadac", using mainly lexicographic sources, from the SANU Dictionary to Vuk's "Serbian Dictionary".",
publisher = "Нови Сад : Матица српска",
journal = "Језик данас",
title = "Шта су гладац и јадац из израза споља гладац а изнутра јадац?",
pages = "22-27",
volume = "7",
number = "17",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12599"
}
Новокмет, С.. (2021). Шта су гладац и јадац из израза споља гладац а изнутра јадац?. in Језик данас
Нови Сад : Матица српска., 7(17), 22-27.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12599
Новокмет С. Шта су гладац и јадац из израза споља гладац а изнутра јадац?. in Језик данас. 2021;7(17):22-27.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12599 .
Новокмет, Слободан, "Шта су гладац и јадац из израза споља гладац а изнутра јадац?" in Језик данас, 7, no. 17 (2021):22-27,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12599 .

Лексикографска анализа "Речника страних речи, које се јављају у нас те их ваља разумети, а понешто их се и клонити" Јована Грчића из 1904. године

Новокмет, Слободан

(Београд : Филолошки факултет, 2021)

TY - JOUR
AU - Новокмет, Слободан
PY - 2021
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/12600
AB - Наш рад бави се лексикографском анализом "Речника страних речи, које се
јављају у нас те их ваља разумети, а понешто их се и клонити" Јована Грчића
из 1904. године. Основни фокус рада је на сагледавању концепције речника, то
јест, на анализи његове макро и микро структуре и лексикографских техника
коришћених у његовој изради. Циљ рада јесте да се на примеру једног од наших
првих речника страних речи општег типа утврде методолошки поступци при
обради страних речи карактеристични за српску лексикографију с почетка 20.
века и да се евентуално укаже на њихове недостатке у односу на приступ обради
страних речи у савременој лексикографији.
AB - Our paper deals with an analysis of the "Dictionary of foreign words occurring in our
language, so they should be understood, and somewhat even avoided", written by Jovan
Grčić in 1904, from a lexicographic point of view, meaning that the main focus of the paper
is understanding the concept of the Dictionary, its macro- and micro-structure. This paper
aims to use the example of one of the first general dictionaries of foreign words in Serbian
to establish the methodological procedures for foreign word processing typical of the Serbian
lexicography from the beginning of the 20th century.
PB - Београд : Филолошки факултет
T2 - Српски језик
T1 - Лексикографска анализа "Речника страних речи, које се јављају у нас те их ваља разумети, а понешто их се и клонити" Јована Грчића из 1904. године
T1 - A Lexicographic Analysis of the "Dictionary of Foreign Words Occurring in our Language, so they Should be Understood, and Somewhat Even Avoided" Written by Jovan Grčić in 1904
SP - 475
EP - 490
IS - 26
DO - 0.18485/sj.2021.26.1.27
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12600
ER - 
@article{
author = "Новокмет, Слободан",
year = "2021",
abstract = "Наш рад бави се лексикографском анализом "Речника страних речи, које се
јављају у нас те их ваља разумети, а понешто их се и клонити" Јована Грчића
из 1904. године. Основни фокус рада је на сагледавању концепције речника, то
јест, на анализи његове макро и микро структуре и лексикографских техника
коришћених у његовој изради. Циљ рада јесте да се на примеру једног од наших
првих речника страних речи општег типа утврде методолошки поступци при
обради страних речи карактеристични за српску лексикографију с почетка 20.
века и да се евентуално укаже на њихове недостатке у односу на приступ обради
страних речи у савременој лексикографији., Our paper deals with an analysis of the "Dictionary of foreign words occurring in our
language, so they should be understood, and somewhat even avoided", written by Jovan
Grčić in 1904, from a lexicographic point of view, meaning that the main focus of the paper
is understanding the concept of the Dictionary, its macro- and micro-structure. This paper
aims to use the example of one of the first general dictionaries of foreign words in Serbian
to establish the methodological procedures for foreign word processing typical of the Serbian
lexicography from the beginning of the 20th century.",
publisher = "Београд : Филолошки факултет",
journal = "Српски језик",
title = "Лексикографска анализа "Речника страних речи, које се јављају у нас те их ваља разумети, а понешто их се и клонити" Јована Грчића из 1904. године, A Lexicographic Analysis of the "Dictionary of Foreign Words Occurring in our Language, so they Should be Understood, and Somewhat Even Avoided" Written by Jovan Grčić in 1904",
pages = "475-490",
number = "26",
doi = "0.18485/sj.2021.26.1.27",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12600"
}
Новокмет, С.. (2021). Лексикографска анализа "Речника страних речи, које се јављају у нас те их ваља разумети, а понешто их се и клонити" Јована Грчића из 1904. године. in Српски језик
Београд : Филолошки факултет.(26), 475-490.
https://doi.org/0.18485/sj.2021.26.1.27
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12600
Новокмет С. Лексикографска анализа "Речника страних речи, које се јављају у нас те их ваља разумети, а понешто их се и клонити" Јована Грчића из 1904. године. in Српски језик. 2021;(26):475-490.
doi:0.18485/sj.2021.26.1.27
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12600 .
Новокмет, Слободан, "Лексикографска анализа "Речника страних речи, које се јављају у нас те их ваља разумети, а понешто их се и клонити" Јована Грчића из 1904. године" in Српски језик, no. 26 (2021):475-490,
https://doi.org/0.18485/sj.2021.26.1.27 .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12600 .

Нове речи у српском јавном дискурсу као последица пандемије ковида 19

Новокмет, Слободан; Николић, Марина М.; Слијепчевић Бјеливук, Светлана М.

(Косовска Митровица : Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 2021)

TY - JOUR
AU - Новокмет, Слободан
AU - Николић, Марина М.
AU - Слијепчевић Бјеливук, Светлана М.
PY - 2021
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/12601
AB - Циљ рада је приказати лексичке промене у српском јавном дискурсу изазване пандемијом ковида 19, који проузрокује вирус из групе коронавируса. У раду су анализиране речи и 
изрази који су врло брзо са лексичке периферије, из медицинске терминологије, прошириле домен своје употребе и постале део општег лексичког фонда, као и нове
творенице њима мотивисане, које још увек немају довољну фреквентност да би им се могао одредити тачан статус. Представљени су етимолошки, лексичко-семантички и творбени профили таквих речи и израза (позајмљивање, промена или развијање нових значења код већ постојећих речи, искоришћавање творбених потенцијала српског језика и
итд.), њихове стилске и прагматичке особине, а размотрена су и одређена правописна питања у вези са њиховим писањем.
AB - The aim of this work is to present the lexical changes in the Serbian language caused by the COVID-19 pandemic. The paper analyses new words that appeared in the Serbian language which very quickly expanded the domain of their use from specific medical terminology and became part of everyday spoken Serbian language, including new words motivated by them. 
Types of neologisms emergence are presented (borrowing from the English language, changing or developing new meanings of the existing words, exploiting the derivative potential of the Serbian language, etc.), as well as their stylistic, orthographic, and pragmatic features. After a detailed analysis, we included a dictionary of neologisms followed by the in dispensable comments.
PB - Косовска Митровица : Филозофски факултет Универзитета у Приштини
T2 - Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини
T1 - Нове речи у српском јавном дискурсу као последица пандемије ковида 19
T1 - New Words in Serbian Public Discourse as a Consequence of the COVID-19 Pandemic
SP - 365
EP - 390
VL - 51
IS - 1
DO - 10.5937/ ZRFFP 51-30158
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12601
ER - 
@article{
author = "Новокмет, Слободан and Николић, Марина М. and Слијепчевић Бјеливук, Светлана М.",
year = "2021",
abstract = "Циљ рада је приказати лексичке промене у српском јавном дискурсу изазване пандемијом ковида 19, који проузрокује вирус из групе коронавируса. У раду су анализиране речи и 
изрази који су врло брзо са лексичке периферије, из медицинске терминологије, прошириле домен своје употребе и постале део општег лексичког фонда, као и нове
творенице њима мотивисане, које још увек немају довољну фреквентност да би им се могао одредити тачан статус. Представљени су етимолошки, лексичко-семантички и творбени профили таквих речи и израза (позајмљивање, промена или развијање нових значења код већ постојећих речи, искоришћавање творбених потенцијала српског језика и
итд.), њихове стилске и прагматичке особине, а размотрена су и одређена правописна питања у вези са њиховим писањем., The aim of this work is to present the lexical changes in the Serbian language caused by the COVID-19 pandemic. The paper analyses new words that appeared in the Serbian language which very quickly expanded the domain of their use from specific medical terminology and became part of everyday spoken Serbian language, including new words motivated by them. 
Types of neologisms emergence are presented (borrowing from the English language, changing or developing new meanings of the existing words, exploiting the derivative potential of the Serbian language, etc.), as well as their stylistic, orthographic, and pragmatic features. After a detailed analysis, we included a dictionary of neologisms followed by the in dispensable comments.",
publisher = "Косовска Митровица : Филозофски факултет Универзитета у Приштини",
journal = "Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини",
title = "Нове речи у српском јавном дискурсу као последица пандемије ковида 19, New Words in Serbian Public Discourse as a Consequence of the COVID-19 Pandemic",
pages = "365-390",
volume = "51",
number = "1",
doi = "10.5937/ ZRFFP 51-30158",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12601"
}
Новокмет, С., Николић, М. М.,& Слијепчевић Бјеливук, С. М.. (2021). Нове речи у српском јавном дискурсу као последица пандемије ковида 19. in Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини
Косовска Митровица : Филозофски факултет Универзитета у Приштини., 51(1), 365-390.
https://doi.org/10.5937/ ZRFFP 51-30158
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12601
Новокмет С, Николић ММ, Слијепчевић Бјеливук СМ. Нове речи у српском јавном дискурсу као последица пандемије ковида 19. in Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини. 2021;51(1):365-390.
doi:10.5937/ ZRFFP 51-30158
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12601 .
Новокмет, Слободан, Николић, Марина М., Слијепчевић Бјеливук, Светлана М., "Нове речи у српском јавном дискурсу као последица пандемије ковида 19" in Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини, 51, no. 1 (2021):365-390,
https://doi.org/10.5937/ ZRFFP 51-30158 .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12601 .

Називи животиња у функцији номинације човека према друштвеној улози у жаргону српског језика

Новокмет, Слободан Б.

(Београд : Међународни славистички центар на Филолошком факултету, 2020)

TY - JOUR
AU - Новокмет, Слободан Б.
PY - 2020
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/11933
AB - Предмет рада јесу називи животиња и њихови деривати којима се, у жаргонском
регистру, у секундарној семантичкој реализацији реферише на човека као представника
одређене професије, друштвеног положаја или националности. Основни циљ рада јесте
да на лексичкој грађи, сакупљеној из речникâ српскога језика, жаргонских речника и из
електронског корпуса, утврдимо све релевантне лексичке механизме који доводе до преноса номинације са животиње на човека као социјално биће и класификујемо грађу према
семантичком критеријуму. У истраживање укључујемо и лингвокултуролошке аспекте
који треба да рефлектују аксилошке ставове српске лингвокултуролошке заједнице према
представницима одређених животиња и човеку као носицу одређених друштвених улога.
AB - The subject of this paper is a lexicological and linguo-cultural analysis of zoological lexemes
(zoonyms) whose basic meanings denote animals, and whose secondary realisations refer to humans as
social beings, including their professions, social status or nationality. Examples are collected through
Serbian slang dictionaries and Serbian language dictionaries. The main purpose of this paper is to
give an answer to the question of why zoonyms in the said categories are productive in this kind of
metaphorical transformation of names and references to humans as social beings through linking a
lexical-semantic analysis of examples and analysis of extra-linguistic, social, and culturological circumstances.
PB - Београд : Међународни славистички центар на Филолошком факултету
T2 - Научни састанак слависта у Вукове дане
T1 - Називи животиња у функцији номинације човека према друштвеној улози у жаргону српског језика
T1 - Zoonyms Referring to Humans as Social Beings in Serbian Sleng
SP - 307
EP - 318
VL - 49
IS - 1
DO - 10.18485/msc.2020.49.1.ch26
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11933
ER - 
@article{
author = "Новокмет, Слободан Б.",
year = "2020",
abstract = "Предмет рада јесу називи животиња и њихови деривати којима се, у жаргонском
регистру, у секундарној семантичкој реализацији реферише на човека као представника
одређене професије, друштвеног положаја или националности. Основни циљ рада јесте
да на лексичкој грађи, сакупљеној из речникâ српскога језика, жаргонских речника и из
електронског корпуса, утврдимо све релевантне лексичке механизме који доводе до преноса номинације са животиње на човека као социјално биће и класификујемо грађу према
семантичком критеријуму. У истраживање укључујемо и лингвокултуролошке аспекте
који треба да рефлектују аксилошке ставове српске лингвокултуролошке заједнице према
представницима одређених животиња и човеку као носицу одређених друштвених улога., The subject of this paper is a lexicological and linguo-cultural analysis of zoological lexemes
(zoonyms) whose basic meanings denote animals, and whose secondary realisations refer to humans as
social beings, including their professions, social status or nationality. Examples are collected through
Serbian slang dictionaries and Serbian language dictionaries. The main purpose of this paper is to
give an answer to the question of why zoonyms in the said categories are productive in this kind of
metaphorical transformation of names and references to humans as social beings through linking a
lexical-semantic analysis of examples and analysis of extra-linguistic, social, and culturological circumstances.",
publisher = "Београд : Међународни славистички центар на Филолошком факултету",
journal = "Научни састанак слависта у Вукове дане",
title = "Називи животиња у функцији номинације човека према друштвеној улози у жаргону српског језика, Zoonyms Referring to Humans as Social Beings in Serbian Sleng",
pages = "307-318",
volume = "49",
number = "1",
doi = "10.18485/msc.2020.49.1.ch26",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11933"
}
Новокмет, С. Б.. (2020). Називи животиња у функцији номинације човека према друштвеној улози у жаргону српског језика. in Научни састанак слависта у Вукове дане
Београд : Међународни славистички центар на Филолошком факултету., 49(1), 307-318.
https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.1.ch26
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11933
Новокмет СБ. Називи животиња у функцији номинације човека према друштвеној улози у жаргону српског језика. in Научни састанак слависта у Вукове дане. 2020;49(1):307-318.
doi:10.18485/msc.2020.49.1.ch26
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11933 .
Новокмет, Слободан Б., "Називи животиња у функцији номинације човека према друштвеној улози у жаргону српског језика" in Научни састанак слависта у Вукове дане, 49, no. 1 (2020):307-318,
https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.1.ch26 .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11933 .

Називи животиња у српском језику : семантичка и лингвокултуролошка анализа

Новокмет, Слободан Б.

(Београд : Институт за српски језик САНУ, 2020)

TY - BOOK
AU - Новокмет, Слободан Б.
PY - 2020
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/12180
AB - Основной акцент в данной монографии уделяется зоологической
лексике сербского языка и ее лексико-семантическому и лингвокультурологическому анализу. Особое внимание посвящается определению
лексических механизмов, участвующих в активизации вторичных значений данной лексики и ее тематическо-семантической классификации.
Часть работы посвящена оценке лексикографических процедур, связанных с обработкой зоологической лексики в словарях сербского языка,
в первую очередь в Словаре сербскохорватского литературного и народного языка. В контексте науки о языке, данную монографию можно
отнести к области лексикологии и лексикографии, однако тематический
корпус позволяет отнести ее к междисциплинарному объединению различных социально-гуманистических дисциплин. Учитывая тот факт,
что животные являются важной частью культурного, мифологического и фольклорного наследия сербской культуры, данное исследование
можно также рассматривать как лингвокультурологическое.
Материалом для исследования послужили зоологические лексемы, собранные из лексикографических источников, основной базой которых является Словарь САНИ. Названия животных и их реализация в
контексте вторичных значений не только на лексическом, но, по мере
необходимости, и на других языковых уровнях, от которых зависит
их применение, таких как социально-исторический, территориальный
и функционально-стилистический. Целью настоящей монографии является изучение, исходя из лексикографических определений лексем
из корпуса, характера полисемантической дисперсии их элементов и
принципов формирования их смысловых структур. Одной из целей является и анализ предшествующих методов лексикографической обработки вторичных значений зоологических лексем в словарях, в первую
очередь в Словаре САНИ, в результате чего формируется предложение по улучшению процесса обработки полисемантических лексем в описательных словарях. Эти знания помогают нам интерпретировать культурные рамки, в которых создается коллективное отношение к конкретным животным или группам животных.
AB - The focus of this monograph is the zoological lexicon of the Serbian
language and its lexico-semantic and linguo-cultural analysis. Particular attention
is paid to identifying the lexical mechanisms involved in activating
the secondary meanings of this lexicon and its thematic-semantic classification. A part of the monograph is dedicated to an evaluation of the lexicographical
procedures connected to the processing of zoological lexicon
in Serbian language dictionaries, primarily the Rečnik srpskohrvatskog
književnog i narodnog jezika [Dictionary of Serbo-Croatian Literary and
Vernacular Language]. In the context of language science, this monograph
has its place in lexicology and lexicography; however, the thematic corpus
guides it toward being an interdisciplinary unification of different socio-humanistic
disciplines. Since animals form an important part of the cultural,
mythological and folkloric heritage of Serbian culture, this research can also
be considered as linguo-culturological.
The research material comprises zoological lexemes collected from
lexicographical sources, mainly the Rečnik SANU [Dictionary of the Serbian
Academy of Sciences and Arts]. We look at the names of animals and their
secondary realisations not only at the lexical level but also, as needed, at
the other linguistic levels on which their use depends, such as the sociohistorical,
territorial and functional-stylistic level. Starting with the lexicographical
definitions of lexemes from the corpus, the goal of this monograph
is to investigate the nature of the polysemantic dispersion of its members
and the principles of the formation of their meaning structures. Another of
the goals is to analyse the current procedures of lexicographic processing of
the secondary meanings of zoological lexemes in dictionaries, primarily in
the Rečnik SANU, leading us to a proposal for improving the procedures of
processing polysemantic lexemes in descriptive dictionaries. These findings
help us to interpret the culturological frameworks in which a collective attitude
toward certain animals or group of animals is created.
PB - Београд : Институт за српски језик САНУ
T1 - Називи животиња у српском језику : семантичка и лингвокултуролошка анализа
T1 - Названия животных в сербском языке : семантический и лингвокультурный анализ
T1 - Animal Names in Serbian Language : Semantic and Linguo-Cultural Analysis
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12180
ER - 
@book{
author = "Новокмет, Слободан Б.",
year = "2020",
abstract = "Основной акцент в данной монографии уделяется зоологической
лексике сербского языка и ее лексико-семантическому и лингвокультурологическому анализу. Особое внимание посвящается определению
лексических механизмов, участвующих в активизации вторичных значений данной лексики и ее тематическо-семантической классификации.
Часть работы посвящена оценке лексикографических процедур, связанных с обработкой зоологической лексики в словарях сербского языка,
в первую очередь в Словаре сербскохорватского литературного и народного языка. В контексте науки о языке, данную монографию можно
отнести к области лексикологии и лексикографии, однако тематический
корпус позволяет отнести ее к междисциплинарному объединению различных социально-гуманистических дисциплин. Учитывая тот факт,
что животные являются важной частью культурного, мифологического и фольклорного наследия сербской культуры, данное исследование
можно также рассматривать как лингвокультурологическое.
Материалом для исследования послужили зоологические лексемы, собранные из лексикографических источников, основной базой которых является Словарь САНИ. Названия животных и их реализация в
контексте вторичных значений не только на лексическом, но, по мере
необходимости, и на других языковых уровнях, от которых зависит
их применение, таких как социально-исторический, территориальный
и функционально-стилистический. Целью настоящей монографии является изучение, исходя из лексикографических определений лексем
из корпуса, характера полисемантической дисперсии их элементов и
принципов формирования их смысловых структур. Одной из целей является и анализ предшествующих методов лексикографической обработки вторичных значений зоологических лексем в словарях, в первую
очередь в Словаре САНИ, в результате чего формируется предложение по улучшению процесса обработки полисемантических лексем в описательных словарях. Эти знания помогают нам интерпретировать культурные рамки, в которых создается коллективное отношение к конкретным животным или группам животных., The focus of this monograph is the zoological lexicon of the Serbian
language and its lexico-semantic and linguo-cultural analysis. Particular attention
is paid to identifying the lexical mechanisms involved in activating
the secondary meanings of this lexicon and its thematic-semantic classification. A part of the monograph is dedicated to an evaluation of the lexicographical
procedures connected to the processing of zoological lexicon
in Serbian language dictionaries, primarily the Rečnik srpskohrvatskog
književnog i narodnog jezika [Dictionary of Serbo-Croatian Literary and
Vernacular Language]. In the context of language science, this monograph
has its place in lexicology and lexicography; however, the thematic corpus
guides it toward being an interdisciplinary unification of different socio-humanistic
disciplines. Since animals form an important part of the cultural,
mythological and folkloric heritage of Serbian culture, this research can also
be considered as linguo-culturological.
The research material comprises zoological lexemes collected from
lexicographical sources, mainly the Rečnik SANU [Dictionary of the Serbian
Academy of Sciences and Arts]. We look at the names of animals and their
secondary realisations not only at the lexical level but also, as needed, at
the other linguistic levels on which their use depends, such as the sociohistorical,
territorial and functional-stylistic level. Starting with the lexicographical
definitions of lexemes from the corpus, the goal of this monograph
is to investigate the nature of the polysemantic dispersion of its members
and the principles of the formation of their meaning structures. Another of
the goals is to analyse the current procedures of lexicographic processing of
the secondary meanings of zoological lexemes in dictionaries, primarily in
the Rečnik SANU, leading us to a proposal for improving the procedures of
processing polysemantic lexemes in descriptive dictionaries. These findings
help us to interpret the culturological frameworks in which a collective attitude
toward certain animals or group of animals is created.",
publisher = "Београд : Институт за српски језик САНУ",
title = "Називи животиња у српском језику : семантичка и лингвокултуролошка анализа, Названия животных в сербском языке : семантический и лингвокультурный анализ, Animal Names in Serbian Language : Semantic and Linguo-Cultural Analysis",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12180"
}
Новокмет, С. Б.. (2020). Називи животиња у српском језику : семантичка и лингвокултуролошка анализа. 
Београд : Институт за српски језик САНУ..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12180
Новокмет СБ. Називи животиња у српском језику : семантичка и лингвокултуролошка анализа. 2020;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12180 .
Новокмет, Слободан Б., "Називи животиња у српском језику : семантичка и лингвокултуролошка анализа" (2020),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12180 .

Хроника Међународног научног скупа „Лексикографија и лексикологија у светлу актуелних проблема“

Новокмет, Слободан Б.

(Београд : Институт за српски језик САНУ, 2020)

TY - JOUR
AU - Новокмет, Слободан Б.
PY - 2020
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10692
PB - Београд : Институт за српски језик САНУ
T2 - Наш језик
T1 - Хроника Међународног научног скупа „Лексикографија и лексикологија у светлу актуелних проблема“
SP - 83
EP - 95
VL - 51
IS - 2
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10692
ER - 
@article{
author = "Новокмет, Слободан Б.",
year = "2020",
publisher = "Београд : Институт за српски језик САНУ",
journal = "Наш језик",
title = "Хроника Међународног научног скупа „Лексикографија и лексикологија у светлу актуелних проблема“",
pages = "83-95",
volume = "51",
number = "2",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10692"
}
Новокмет, С. Б.. (2020). Хроника Међународног научног скупа „Лексикографија и лексикологија у светлу актуелних проблема“. in Наш језик
Београд : Институт за српски језик САНУ., 51(2), 83-95.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10692
Новокмет СБ. Хроника Међународног научног скупа „Лексикографија и лексикологија у светлу актуелних проблема“. in Наш језик. 2020;51(2):83-95.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10692 .
Новокмет, Слободан Б., "Хроника Међународног научног скупа „Лексикографија и лексикологија у светлу актуелних проблема“" in Наш језик, 51, no. 2 (2020):83-95,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10692 .

Неформални приступи неговању језичке културе на интернету

Николић, Марина М.; Новокмет, Слободан Б.; Слијепчевић Бјеливук, Светлана М.

(Косовска Митровица : Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 2020)

TY - CHAP
AU - Николић, Марина М.
AU - Новокмет, Слободан Б.
AU - Слијепчевић Бјеливук, Светлана М.
PY - 2020
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/12406
AB - The subject of our paper are possibilities of informal (non-institutional)
aspects of popularization of language culture on the Internet for the purpose of
linguistic research. Growth of information technology contributes to neglecting
official language literature (such as grammars, textbooks, and dictionaries) and
more often turning to digital media. Beside Facebook, as a centre for various
language groups (with a substantial number of followers who, on a daily basis,
discuss different types of language issues), Instagram became more and more
popular with users who find different ways of expressing and receiving
language content. Social networks allow its users to post comic books, caricatures,
pictures, memes, as a subject of our paper, with creative visual solutions
of presenting various grammar rules, word etymologies, language advice, etc.
Also, in our paper, we are going to present different language surveys on Facebook
and Instagram. Analysis and examinations of language surveys surge
interests in language culture and offer us relevant answers (depending on the
number of participants) on diverse language perplexities, which cannot be
found in official literature.
AB - Предмет нашег рада су могућности неформалног (неинституционалног) бављења језичком културом на интернету с циљем њене популаризације у научно-образовне сврхе и с циљем њеног изучавања за потребе лингвистичких истраживања. Развој информационе технологије, који је, између осталог, довео до брзе размене информација преко интернета, резултирао је занемаривањем језичких приручника на рачун дигиталних медија. За разлику од језичких група на Фејсбуку, које су најчешће деловале као место за давање одговора на различита језичка питања или за дискутовање о конкретним примерима (од језичких лапсуса, грешака и пропуста који се могу чути у медијима до дефинисања нових, непознатих, страних, жаргонских, варијантних речи и неологизама), Инстаграм нуди нови приступ у ширењу и неговању правилног језичког изражавања. Помоћу стрипа, карикатура, слика или мема (енгл. meme), које су у последње време све заступљеније на друштвеним мрежама и које ћемо анализирати у нашем раду, креативно визуелно представљање граматичких и правописних правила, језичких савета, занимљивости, етимологија речи и израза и сл., има много већи утицај на кориснике интернета, будући да је визуелни подстицај ефектнији.
PB - Косовска Митровица : Филозофски факултет Универзитета у Приштини
T2 - Наука без граница 3 : Међународни тематски зборник, 2. Језик и језици
T1 - Неформални приступи неговању језичке културе на интернету
T1 - Informal Approaches to Nurturing Language Culture on the Internet
SP - 101
EP - 110
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12406
ER - 
@inbook{
author = "Николић, Марина М. and Новокмет, Слободан Б. and Слијепчевић Бјеливук, Светлана М.",
year = "2020",
abstract = "The subject of our paper are possibilities of informal (non-institutional)
aspects of popularization of language culture on the Internet for the purpose of
linguistic research. Growth of information technology contributes to neglecting
official language literature (such as grammars, textbooks, and dictionaries) and
more often turning to digital media. Beside Facebook, as a centre for various
language groups (with a substantial number of followers who, on a daily basis,
discuss different types of language issues), Instagram became more and more
popular with users who find different ways of expressing and receiving
language content. Social networks allow its users to post comic books, caricatures,
pictures, memes, as a subject of our paper, with creative visual solutions
of presenting various grammar rules, word etymologies, language advice, etc.
Also, in our paper, we are going to present different language surveys on Facebook
and Instagram. Analysis and examinations of language surveys surge
interests in language culture and offer us relevant answers (depending on the
number of participants) on diverse language perplexities, which cannot be
found in official literature., Предмет нашег рада су могућности неформалног (неинституционалног) бављења језичком културом на интернету с циљем њене популаризације у научно-образовне сврхе и с циљем њеног изучавања за потребе лингвистичких истраживања. Развој информационе технологије, који је, између осталог, довео до брзе размене информација преко интернета, резултирао је занемаривањем језичких приручника на рачун дигиталних медија. За разлику од језичких група на Фејсбуку, које су најчешће деловале као место за давање одговора на различита језичка питања или за дискутовање о конкретним примерима (од језичких лапсуса, грешака и пропуста који се могу чути у медијима до дефинисања нових, непознатих, страних, жаргонских, варијантних речи и неологизама), Инстаграм нуди нови приступ у ширењу и неговању правилног језичког изражавања. Помоћу стрипа, карикатура, слика или мема (енгл. meme), које су у последње време све заступљеније на друштвеним мрежама и које ћемо анализирати у нашем раду, креативно визуелно представљање граматичких и правописних правила, језичких савета, занимљивости, етимологија речи и израза и сл., има много већи утицај на кориснике интернета, будући да је визуелни подстицај ефектнији.",
publisher = "Косовска Митровица : Филозофски факултет Универзитета у Приштини",
journal = "Наука без граница 3 : Међународни тематски зборник, 2. Језик и језици",
booktitle = "Неформални приступи неговању језичке културе на интернету, Informal Approaches to Nurturing Language Culture on the Internet",
pages = "101-110",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12406"
}
Николић, М. М., Новокмет, С. Б.,& Слијепчевић Бјеливук, С. М.. (2020). Неформални приступи неговању језичке културе на интернету. in Наука без граница 3 : Међународни тематски зборник, 2. Језик и језици
Косовска Митровица : Филозофски факултет Универзитета у Приштини., 101-110.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12406
Николић ММ, Новокмет СБ, Слијепчевић Бјеливук СМ. Неформални приступи неговању језичке културе на интернету. in Наука без граница 3 : Међународни тематски зборник, 2. Језик и језици. 2020;:101-110.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12406 .
Николић, Марина М., Новокмет, Слободан Б., Слијепчевић Бјеливук, Светлана М., "Неформални приступи неговању језичке културе на интернету" in Наука без граница 3 : Међународни тематски зборник, 2. Језик и језици (2020):101-110,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12406 .

Како нам интернет може помоћи у настави српског језика и књижевности?

Новокмет, Слободан Б.

(Београд : Друштво за српскохрватски језик и књижевност Србије, 2020)

TY - JOUR
AU - Новокмет, Слободан Б.
PY - 2020
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/9932
AB - The subject of our paper is review of digital tools and contents available on internet which
professors of Serbian language and literature could use for various purposes, from teaching
school classes to preparing students for exams, projects, competitions etc. We are going to talk
especially about online lexicography (online dictionaries available on the internet), the part of
social networks in education and various websites and blogs with a roll of popularization of
Serbian language and literature on internet.
AB - Предмет овог рада је сажети преглед ресурса доступних на интернету који умногоме
могу олакшати рад наставницима и професорима српског језика и књижевности у припреми
часова, пројеката, радионица и секција из језика и књижевности у времену када настава
све више излази из традиционалних оквира и ослања се на електронско учење. Посебан
осврт у овом раду биће на онлајн лексикографији (доступним електронским речницима српскога језика на интернету), улози друштвених мрежа у припреми часова, као и препоруци
едукативних сајтова и блогова чија је улога, између осталог, усмерена ка неговању језичке
културе српског језика.
PB - Београд : Друштво за српскохрватски језик и књижевност Србије
T2 - Књижевност и језик
T1 - Како нам интернет може помоћи у настави српског језика и књижевности?
T1 - How Can we Use Internet for Learning Serbian Language and Literature in Schools?
SP - 119
EP - 128
VL - 67
IS - 1
DO - 10.18485/kij.2020.67.1.10
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9932
ER - 
@article{
author = "Новокмет, Слободан Б.",
year = "2020",
abstract = "The subject of our paper is review of digital tools and contents available on internet which
professors of Serbian language and literature could use for various purposes, from teaching
school classes to preparing students for exams, projects, competitions etc. We are going to talk
especially about online lexicography (online dictionaries available on the internet), the part of
social networks in education and various websites and blogs with a roll of popularization of
Serbian language and literature on internet., Предмет овог рада је сажети преглед ресурса доступних на интернету који умногоме
могу олакшати рад наставницима и професорима српског језика и књижевности у припреми
часова, пројеката, радионица и секција из језика и књижевности у времену када настава
све више излази из традиционалних оквира и ослања се на електронско учење. Посебан
осврт у овом раду биће на онлајн лексикографији (доступним електронским речницима српскога језика на интернету), улози друштвених мрежа у припреми часова, као и препоруци
едукативних сајтова и блогова чија је улога, између осталог, усмерена ка неговању језичке
културе српског језика.",
publisher = "Београд : Друштво за српскохрватски језик и књижевност Србије",
journal = "Књижевност и језик",
title = "Како нам интернет може помоћи у настави српског језика и књижевности?, How Can we Use Internet for Learning Serbian Language and Literature in Schools?",
pages = "119-128",
volume = "67",
number = "1",
doi = "10.18485/kij.2020.67.1.10",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9932"
}
Новокмет, С. Б.. (2020). Како нам интернет може помоћи у настави српског језика и књижевности?. in Књижевност и језик
Београд : Друштво за српскохрватски језик и књижевност Србије., 67(1), 119-128.
https://doi.org/10.18485/kij.2020.67.1.10
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9932
Новокмет СБ. Како нам интернет може помоћи у настави српског језика и књижевности?. in Књижевност и језик. 2020;67(1):119-128.
doi:10.18485/kij.2020.67.1.10
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9932 .
Новокмет, Слободан Б., "Како нам интернет може помоћи у настави српског језика и књижевности?" in Књижевност и језик, 67, no. 1 (2020):119-128,
https://doi.org/10.18485/kij.2020.67.1.10 .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9932 .

Онлајн речници и народна лексикографија

Милосављевић, Бојана; Новокмет, Слободан; Тодић, Бојана

(Нови Сад : Филозофски факултет, 2019)

TY - JOUR
AU - Милосављевић, Бојана
AU - Новокмет, Слободан
AU - Тодић, Бојана
PY - 2019
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/7029
AB - У раду се говори о савременим тенденцијама у развоју српске лексикографије за које је карактеристично учешће многобројних и анонимних (углавном нестручних) ентузијаста у изради речничких прилога. Уводи се термин из руске литературе – народна лексикографија (рус. народная лексикография), који обухвата актуелне лексикографске активности уобичајено именоване енглеским термином краудсорсинг (енгл. crowdsourcing). Предмет истраживања представљају електронски, онлајн речници отвореног типа Викиречник и Вукајлија, при чему се тежи сагледавању њихових типолошких карактеристика, као и анализи њихове макроструктуре и микроструктуре како би се увидела потреба за методолошки организованијим и усмеренијим приступом наведеним појавама.
AB - In this paper we consider a contemporary practice in Serbian lexicography which engages a number of anonymous
(mostly beginners and amateurs) enthusiasts who contribute to the development of online dictionaries with their
own articles. We examine the Russian linguistic term – folk lexicography, which can be determined by the Anglo-
Saxon term – crowdsourcing. The subject of our research are the so-called open online dictionaries (like Vikirečnik
and Vukajlija), with a special attention to their typical characteristics and the analysis of their macro- and microstructure.
The aim of our research is to suggest a suitable and more organized system of online dictionaries and
databases in this type of crowdsourcing.
PB - Нови Сад : Филозофски факултет
T2 - Језици и културе у времену и простору
T1 - Онлајн речници и народна лексикографија
T1 - Online Dictionaries and Folk Lexicography
SP - 313
EP - 325
VL - 8
IS - 1
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7029
ER - 
@article{
author = "Милосављевић, Бојана and Новокмет, Слободан and Тодић, Бојана",
year = "2019",
abstract = "У раду се говори о савременим тенденцијама у развоју српске лексикографије за које је карактеристично учешће многобројних и анонимних (углавном нестручних) ентузијаста у изради речничких прилога. Уводи се термин из руске литературе – народна лексикографија (рус. народная лексикография), који обухвата актуелне лексикографске активности уобичајено именоване енглеским термином краудсорсинг (енгл. crowdsourcing). Предмет истраживања представљају електронски, онлајн речници отвореног типа Викиречник и Вукајлија, при чему се тежи сагледавању њихових типолошких карактеристика, као и анализи њихове макроструктуре и микроструктуре како би се увидела потреба за методолошки организованијим и усмеренијим приступом наведеним појавама., In this paper we consider a contemporary practice in Serbian lexicography which engages a number of anonymous
(mostly beginners and amateurs) enthusiasts who contribute to the development of online dictionaries with their
own articles. We examine the Russian linguistic term – folk lexicography, which can be determined by the Anglo-
Saxon term – crowdsourcing. The subject of our research are the so-called open online dictionaries (like Vikirečnik
and Vukajlija), with a special attention to their typical characteristics and the analysis of their macro- and microstructure.
The aim of our research is to suggest a suitable and more organized system of online dictionaries and
databases in this type of crowdsourcing.",
publisher = "Нови Сад : Филозофски факултет",
journal = "Језици и културе у времену и простору",
title = "Онлајн речници и народна лексикографија, Online Dictionaries and Folk Lexicography",
pages = "313-325",
volume = "8",
number = "1",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7029"
}
Милосављевић, Б., Новокмет, С.,& Тодић, Б.. (2019). Онлајн речници и народна лексикографија. in Језици и културе у времену и простору
Нови Сад : Филозофски факултет., 8(1), 313-325.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7029
Милосављевић Б, Новокмет С, Тодић Б. Онлајн речници и народна лексикографија. in Језици и културе у времену и простору. 2019;8(1):313-325.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7029 .
Милосављевић, Бојана, Новокмет, Слободан, Тодић, Бојана, "Онлајн речници и народна лексикографија" in Језици и културе у времену и простору, 8, no. 1 (2019):313-325,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7029 .

Негативни стереотипи о животињама у српској језичкој слици света

Новокмет, Слободан

(Софија : Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2019)

TY - CONF
AU - Новокмет, Слободан
PY - 2019
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/9152
AB - The subject of this paper is a lexicological and linguo-cultural analysis of zoological
lexemes in the Serbian language and establishing basic stereotypes in the Serbian culture
about various animals whose secondary semantic realizations refer to humans. The aim of
this paper is to determine negative cultural and national stereotypes about animals and to
establish typical relationships of the Serbian language community toward animals (through
extra-linguistic, social, and culturological circumstances).
PB - Софија : Университетско издателство „Св. Климент Охридски“
C3 - Стереотипът в славянските езици, литератури и култури, Сборник с доклади от Четиринадесетите международни славистични четения София, 26–28 април 2018 г.
T1 - Негативни стереотипи о животињама у српској језичкој слици света
SP - 155
EP - 162
VL - 1
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9152
ER - 
@conference{
author = "Новокмет, Слободан",
year = "2019",
abstract = "The subject of this paper is a lexicological and linguo-cultural analysis of zoological
lexemes in the Serbian language and establishing basic stereotypes in the Serbian culture
about various animals whose secondary semantic realizations refer to humans. The aim of
this paper is to determine negative cultural and national stereotypes about animals and to
establish typical relationships of the Serbian language community toward animals (through
extra-linguistic, social, and culturological circumstances).",
publisher = "Софија : Университетско издателство „Св. Климент Охридски“",
journal = "Стереотипът в славянските езици, литератури и култури, Сборник с доклади от Четиринадесетите международни славистични четения София, 26–28 април 2018 г.",
title = "Негативни стереотипи о животињама у српској језичкој слици света",
pages = "155-162",
volume = "1",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9152"
}
Новокмет, С.. (2019). Негативни стереотипи о животињама у српској језичкој слици света. in Стереотипът в славянските езици, литератури и култури, Сборник с доклади от Четиринадесетите международни славистични четения София, 26–28 април 2018 г.
Софија : Университетско издателство „Св. Климент Охридски“., 1, 155-162.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9152
Новокмет С. Негативни стереотипи о животињама у српској језичкој слици света. in Стереотипът в славянските езици, литератури и култури, Сборник с доклади от Четиринадесетите международни славистични четения София, 26–28 април 2018 г.. 2019;1:155-162.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9152 .
Новокмет, Слободан, "Негативни стереотипи о животињама у српској језичкој слици света" in Стереотипът в славянските езици, литератури и култури, Сборник с доклади от Четиринадесетите международни славистични четения София, 26–28 април 2018 г., 1 (2019):155-162,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9152 .

Називи животиња у хомонимским паровима у Речнику САНУ

Новокмет, Слободан

(Београд : Филолошки факултет, 2019)

TY - JOUR
AU - Новокмет, Слободан
PY - 2019
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/7032
AB - Предмет рада јесу називи животиња који се налазе у хомонимским паровима у Речнику САНУ. Циљ рада јесте да утврдимо који типови одредница стоје у хомонимским односима заједно са називима животиња и да ли су задовољени формални критеријуми да те одреднице стоје у односу хомонимије, као и да ли има примера у којима се распад полисемантичке структуре зоонима третира као хомонимски однос. С тим у вези утврдићемо шта треба да буду кључни критеријуми за одређивање хомонимског односa.
AB - The aim of our paper is homonymy of animal names in Dictionary SASA. The goals are to determine the types of words in homonymy relations with animal names and to establish common criteria for this type of relations amongst lexemes. Also, we want to examine are there any examples of homonymy derived from the former polysemy of lexemes denoting animals in Serbian language. we will try to offer some possible solutions for lexicographers dealing with homonymy in dictionaries.
PB - Београд : Филолошки факултет
T2 - Научни састанак слависта у Вукове дане
T1 - Називи животиња у хомонимским паровима у Речнику САНУ
T1 - Homonymy of animal names in Dictionnary SASA
SP - 291
EP - 301
VL - 1
IS - 48
DO - 10.18485/msc.2019.48.1.ch2
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7032
ER - 
@article{
author = "Новокмет, Слободан",
year = "2019",
abstract = "Предмет рада јесу називи животиња који се налазе у хомонимским паровима у Речнику САНУ. Циљ рада јесте да утврдимо који типови одредница стоје у хомонимским односима заједно са називима животиња и да ли су задовољени формални критеријуми да те одреднице стоје у односу хомонимије, као и да ли има примера у којима се распад полисемантичке структуре зоонима третира као хомонимски однос. С тим у вези утврдићемо шта треба да буду кључни критеријуми за одређивање хомонимског односa., The aim of our paper is homonymy of animal names in Dictionary SASA. The goals are to determine the types of words in homonymy relations with animal names and to establish common criteria for this type of relations amongst lexemes. Also, we want to examine are there any examples of homonymy derived from the former polysemy of lexemes denoting animals in Serbian language. we will try to offer some possible solutions for lexicographers dealing with homonymy in dictionaries.",
publisher = "Београд : Филолошки факултет",
journal = "Научни састанак слависта у Вукове дане",
title = "Називи животиња у хомонимским паровима у Речнику САНУ, Homonymy of animal names in Dictionnary SASA",
pages = "291-301",
volume = "1",
number = "48",
doi = "10.18485/msc.2019.48.1.ch2",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7032"
}
Новокмет, С.. (2019). Називи животиња у хомонимским паровима у Речнику САНУ. in Научни састанак слависта у Вукове дане
Београд : Филолошки факултет., 1(48), 291-301.
https://doi.org/10.18485/msc.2019.48.1.ch2
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7032
Новокмет С. Називи животиња у хомонимским паровима у Речнику САНУ. in Научни састанак слависта у Вукове дане. 2019;1(48):291-301.
doi:10.18485/msc.2019.48.1.ch2
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7032 .
Новокмет, Слободан, "Називи животиња у хомонимским паровима у Речнику САНУ" in Научни састанак слависта у Вукове дане, 1, no. 48 (2019):291-301,
https://doi.org/10.18485/msc.2019.48.1.ch2 .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7032 .

Да ли лежећи полицајац спава или само лежи?

Новокмет, Слободан

(Нови Сад : Матица српска, 2018)

TY - JOUR
AU - Новокмет, Слободан
PY - 2018
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/12602
AB - Рад се бави колоквијалним термином "лежећи полицајац" - његовим тачним значењем, доменом употребе, пореклом, статусом у српском језику, али и другим светским језицима, као и евентуалним монолексемским и другим лексичким супституцијама за ту синтагму које су добијене анкетним истраживањем.
AB - The paper deals with the colloquial term "lying policeman" - its exact meaning, domain of use, origin, status in the Serbian language, but also in other world languages, as well as possible monolexemic and other lexical substitutions for that syntagm, obtained by survey research.
PB - Нови Сад : Матица српска
T2 - Језик данас
T1 - Да ли лежећи полицајац спава или само лежи?
SP - 32
EP - 35
VL - 14
IS - 12
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12602
ER - 
@article{
author = "Новокмет, Слободан",
year = "2018",
abstract = "Рад се бави колоквијалним термином "лежећи полицајац" - његовим тачним значењем, доменом употребе, пореклом, статусом у српском језику, али и другим светским језицима, као и евентуалним монолексемским и другим лексичким супституцијама за ту синтагму које су добијене анкетним истраживањем., The paper deals with the colloquial term "lying policeman" - its exact meaning, domain of use, origin, status in the Serbian language, but also in other world languages, as well as possible monolexemic and other lexical substitutions for that syntagm, obtained by survey research.",
publisher = "Нови Сад : Матица српска",
journal = "Језик данас",
title = "Да ли лежећи полицајац спава или само лежи?",
pages = "32-35",
volume = "14",
number = "12",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12602"
}
Новокмет, С.. (2018). Да ли лежећи полицајац спава или само лежи?. in Језик данас
Нови Сад : Матица српска., 14(12), 32-35.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12602
Новокмет С. Да ли лежећи полицајац спава или само лежи?. in Језик данас. 2018;14(12):32-35.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12602 .
Новокмет, Слободан, "Да ли лежећи полицајац спава или само лежи?" in Језик данас, 14, no. 12 (2018):32-35,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12602 .

Називи животиња у настави лексикологије српског језика

Новокмет, Слободан

(Београд : Друштво за српски језик и књижевност Србије, 2018)

TY - JOUR
AU - Новокмет, Слободан
PY - 2018
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/7028
AB - The subject of our paper is proposal of active inclusion of animal nomenclature in various Serbian lexicology lessons in primary school and high school. Our proposal includes active use of lexemes denoting animals in units like synonyms, antonyms, polysemy, homonym and phraseology. The aim of our proposal is to include dictionaries into lexicology teaching in Serbian schools, to encourage students for independent learning and language research and to expand their knowledge of lexical potentials of the Serbian language.
AB - Предмет овог рада је предлог активне имплементације назива животиња у наставну праксу из области лексикологије српскога језика у основним и средњим школама, пре свега у настави синонимије, антонимије, хипонимије, хомонимије, полисемије и фразеологије, са циљем да се новим примерима ученици заинтересују за самосталан и истраживачки рад, те да се прошири њихово познавање лексичких потенцијала српског језика и употреба речника српскога језика у настави.
PB - Београд : Друштво за српски језик и књижевност Србије
T2 - Књижевност и језик
T1 - Називи животиња у настави лексикологије српског језика
T1 - The Use of Animal Nomenclature in Serbian Lexicology Teaching
SP - 107
EP - 120
VL - 65
IS - 1-2
DO - 10.18485/kij.2018.65.1_2.8
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7028
ER - 
@article{
author = "Новокмет, Слободан",
year = "2018",
abstract = "The subject of our paper is proposal of active inclusion of animal nomenclature in various Serbian lexicology lessons in primary school and high school. Our proposal includes active use of lexemes denoting animals in units like synonyms, antonyms, polysemy, homonym and phraseology. The aim of our proposal is to include dictionaries into lexicology teaching in Serbian schools, to encourage students for independent learning and language research and to expand their knowledge of lexical potentials of the Serbian language., Предмет овог рада је предлог активне имплементације назива животиња у наставну праксу из области лексикологије српскога језика у основним и средњим школама, пре свега у настави синонимије, антонимије, хипонимије, хомонимије, полисемије и фразеологије, са циљем да се новим примерима ученици заинтересују за самосталан и истраживачки рад, те да се прошири њихово познавање лексичких потенцијала српског језика и употреба речника српскога језика у настави.",
publisher = "Београд : Друштво за српски језик и књижевност Србије",
journal = "Књижевност и језик",
title = "Називи животиња у настави лексикологије српског језика, The Use of Animal Nomenclature in Serbian Lexicology Teaching",
pages = "107-120",
volume = "65",
number = "1-2",
doi = "10.18485/kij.2018.65.1_2.8",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7028"
}
Новокмет, С.. (2018). Називи животиња у настави лексикологије српског језика. in Књижевност и језик
Београд : Друштво за српски језик и књижевност Србије., 65(1-2), 107-120.
https://doi.org/10.18485/kij.2018.65.1_2.8
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7028
Новокмет С. Називи животиња у настави лексикологије српског језика. in Књижевност и језик. 2018;65(1-2):107-120.
doi:10.18485/kij.2018.65.1_2.8
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7028 .
Новокмет, Слободан, "Називи животиња у настави лексикологије српског језика" in Књижевност и језик, 65, no. 1-2 (2018):107-120,
https://doi.org/10.18485/kij.2018.65.1_2.8 .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7028 .

Језичко нормирање и интернет

Новокмет, Слободан; Слијепчевић, Светлана; Николић, Марина

(Косовска Митровица : Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 2018)

TY - JOUR
AU - Новокмет, Слободан
AU - Слијепчевић, Светлана
AU - Николић, Марина
PY - 2018
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/4870
AB - Циљ реферата је да представи на које начине на интернету могу учествовати лингвисти као кодификатори, затим наставници, новинари и сви други који (у неком тренутку) имају улогу едукатора, али и свакодневни говорници и корисници интернета - реализатори. Такође, биће дати предлози за коришћење интернета као скупа различитих алата и репрезентативних база података који могу помоћи у језичком нормирању, пре свега на нивоу корпуса (стандардизовање граматике и лексикона једног језика), али и пружити помоћ на нивоу едукације и развоја компетенције говорника.
PB - Косовска Митровица : Филозофски факултет Универзитета у Приштини
T2 - Наука без граница - међународни тематски зборник 1
T1 - Језичко нормирање и интернет
SP - 57
EP - 68
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4870
ER - 
@article{
author = "Новокмет, Слободан and Слијепчевић, Светлана and Николић, Марина",
year = "2018",
abstract = "Циљ реферата је да представи на које начине на интернету могу учествовати лингвисти као кодификатори, затим наставници, новинари и сви други који (у неком тренутку) имају улогу едукатора, али и свакодневни говорници и корисници интернета - реализатори. Такође, биће дати предлози за коришћење интернета као скупа различитих алата и репрезентативних база података који могу помоћи у језичком нормирању, пре свега на нивоу корпуса (стандардизовање граматике и лексикона једног језика), али и пружити помоћ на нивоу едукације и развоја компетенције говорника.",
publisher = "Косовска Митровица : Филозофски факултет Универзитета у Приштини",
journal = "Наука без граница - међународни тематски зборник 1",
title = "Језичко нормирање и интернет",
pages = "57-68",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4870"
}
Новокмет, С., Слијепчевић, С.,& Николић, М.. (2018). Језичко нормирање и интернет. in Наука без граница - међународни тематски зборник 1
Косовска Митровица : Филозофски факултет Универзитета у Приштини., 57-68.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4870
Новокмет С, Слијепчевић С, Николић М. Језичко нормирање и интернет. in Наука без граница - међународни тематски зборник 1. 2018;:57-68.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4870 .
Новокмет, Слободан, Слијепчевић, Светлана, Николић, Марина, "Језичко нормирање и интернет" in Наука без граница - међународни тематски зборник 1 (2018):57-68,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4870 .

Проблеми правописне адаптације компјутерске терминологије у српском и македонском језик

Новокмет, Слободан

(Скопје : Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, 2017)

TY - CONF
AU - Новокмет, Слободан
PY - 2017
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/12603
AB - Предмет нашег рада је проблем адаптације најфреквентнијих термина из
компјутерске технологије у српском и македонском језику. На корпусу
текстова са интернета испитујемо како се бележе лексеме енглеског порекла
из информатичке технологије и који су најосновнији проблеми у вези са
њиховом правописном адаптацијом у српском и македонском језику. Циљ је
да утврдимо степен адаптираности ове врсте терминолошких англицизама у
српском и македонском језику и тиме укажемо на проблем несистемских
правописних решења која би требало да регулишу питање транскрипције и
изговора ових лексема.
AB - Subject of our paper is problem of adaptation of most frequent IT terms in
Serbian and Macedonian languages. We use corpora of text from internet web-sites
to establish usage of Anglicisms in computer technology and our goal is to
determine the most basic problems of their orthography adaptations in Serbian and
Macedonian languages.
PB - Скопје : Универзитет „Св. Кирил и Методиј“
PB - Скопје : Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“
C3 - Македонистиката меѓу традицијата и современите предизвици : Зборник на трудови од Меѓународната научна конференција одржана на 21 и 22 ноември 2013 година во Скопје
T1 - Проблеми правописне адаптације компјутерске терминологије у српском и македонском језик
T1 - Orthograph Problems of Computer Terminologies in Serbian and Macedonian Languages
SP - 373
EP - 380
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12603
ER - 
@conference{
author = "Новокмет, Слободан",
year = "2017",
abstract = "Предмет нашег рада је проблем адаптације најфреквентнијих термина из
компјутерске технологије у српском и македонском језику. На корпусу
текстова са интернета испитујемо како се бележе лексеме енглеског порекла
из информатичке технологије и који су најосновнији проблеми у вези са
њиховом правописном адаптацијом у српском и македонском језику. Циљ је
да утврдимо степен адаптираности ове врсте терминолошких англицизама у
српском и македонском језику и тиме укажемо на проблем несистемских
правописних решења која би требало да регулишу питање транскрипције и
изговора ових лексема., Subject of our paper is problem of adaptation of most frequent IT terms in
Serbian and Macedonian languages. We use corpora of text from internet web-sites
to establish usage of Anglicisms in computer technology and our goal is to
determine the most basic problems of their orthography adaptations in Serbian and
Macedonian languages.",
publisher = "Скопје : Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје : Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“",
journal = "Македонистиката меѓу традицијата и современите предизвици : Зборник на трудови од Меѓународната научна конференција одржана на 21 и 22 ноември 2013 година во Скопје",
title = "Проблеми правописне адаптације компјутерске терминологије у српском и македонском језик, Orthograph Problems of Computer Terminologies in Serbian and Macedonian Languages",
pages = "373-380",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12603"
}
Новокмет, С.. (2017). Проблеми правописне адаптације компјутерске терминологије у српском и македонском језик. in Македонистиката меѓу традицијата и современите предизвици : Зборник на трудови од Меѓународната научна конференција одржана на 21 и 22 ноември 2013 година во Скопје
Скопје : Универзитет „Св. Кирил и Методиј“., 373-380.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12603
Новокмет С. Проблеми правописне адаптације компјутерске терминологије у српском и македонском језик. in Македонистиката меѓу традицијата и современите предизвици : Зборник на трудови од Меѓународната научна конференција одржана на 21 и 22 ноември 2013 година во Скопје. 2017;:373-380.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12603 .
Новокмет, Слободан, "Проблеми правописне адаптације компјутерске терминологије у српском и македонском језик" in Македонистиката меѓу традицијата и современите предизвици : Зборник на трудови од Меѓународната научна конференција одржана на 21 и 22 ноември 2013 година во Скопје (2017):373-380,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12603 .

Познавање помоћних интерпункцијских знакова код ученика средње школе

Новокмет, Слободан

(Београд : Друштво за српски језик и књижевност, 2017)

TY - JOUR
AU - Новокмет, Слободан
PY - 2017
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/12598
AB - У раду се говори о томе колико наши средњошколци, ученици другог и трећег разреда гимназије, познају помоћне интерпункцијске (правописне) знаке и како их именују. Наиме, један број знакова наш Правопис именује као помоћне интерпункцијске знаке и неки од њих немају стабилне термине. Занимало нас је колико наши средњошколци препознају ове интерпункцијске знаке и које све називе за њих користе. Истраживање је спроведено као анкета, ученицима су понуђени знаци и од њих се тражило да напишу термине којима их они именују. Овоме су били придодати и акценатски знаци.
PB - Београд : Друштво за српски језик и књижевност
T2 - Књижевност и језик
T1 - Познавање помоћних интерпункцијских знакова код ученика средње школе
T1 - Nomination of Subsidiary Orthography Signs with Secondary school students
SP - 201
EP - 219
VL - 64
IS - 1-2
DO - 10.18485/kij.2017.64.1_2.14
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12598
ER - 
@article{
author = "Новокмет, Слободан",
year = "2017",
abstract = "У раду се говори о томе колико наши средњошколци, ученици другог и трећег разреда гимназије, познају помоћне интерпункцијске (правописне) знаке и како их именују. Наиме, један број знакова наш Правопис именује као помоћне интерпункцијске знаке и неки од њих немају стабилне термине. Занимало нас је колико наши средњошколци препознају ове интерпункцијске знаке и које све називе за њих користе. Истраживање је спроведено као анкета, ученицима су понуђени знаци и од њих се тражило да напишу термине којима их они именују. Овоме су били придодати и акценатски знаци.",
publisher = "Београд : Друштво за српски језик и књижевност",
journal = "Књижевност и језик",
title = "Познавање помоћних интерпункцијских знакова код ученика средње школе, Nomination of Subsidiary Orthography Signs with Secondary school students",
pages = "201-219",
volume = "64",
number = "1-2",
doi = "10.18485/kij.2017.64.1_2.14",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12598"
}
Новокмет, С.. (2017). Познавање помоћних интерпункцијских знакова код ученика средње школе. in Књижевност и језик
Београд : Друштво за српски језик и књижевност., 64(1-2), 201-219.
https://doi.org/10.18485/kij.2017.64.1_2.14
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12598
Новокмет С. Познавање помоћних интерпункцијских знакова код ученика средње школе. in Књижевност и језик. 2017;64(1-2):201-219.
doi:10.18485/kij.2017.64.1_2.14
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12598 .
Новокмет, Слободан, "Познавање помоћних интерпункцијских знакова код ученика средње школе" in Књижевност и језик, 64, no. 1-2 (2017):201-219,
https://doi.org/10.18485/kij.2017.64.1_2.14 .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12598 .

Познавање помоћних интерпункцијиских знакова код студената

Новокмет, Слободан; Брборић, Вељко

(Београд : Друштво за српски језик и књижевност Србије, 2017)

TY - JOUR
AU - Новокмет, Слободан
AU - Брборић, Вељко
PY - 2017
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/5048
AB - У раду анализирамо колико наши студенти познају помоћне интерпункцијске (правописне) знаке и како их именују. Један број знакова наш правопис именује као помоћне интерпункцијске знаке и неки од њих немају стабилне термине. Занимало нас је колико студенти српског језика препознају ове знакове и које све различите називе за њих користе. Истраживање је спроведено као анкета, у којој су прво учествовали ученици средњих школа, а крајњи циљ рада је да се понуди упоредна анализа ученичких и студентских одговора и изведу закључци у вези са остваривањем резултата наставе правописа у средњим школама и на студијама српског језика.
PB - Београд : Друштво за српски језик и књижевност Србије
T2 - Књижевност и језик
T1 - Познавање помоћних интерпункцијиских знакова код студената
T1 - Nomination of Subsidiary Orthography Signs with Students of Philology
SP - 383
EP - 394
VL - 64
IS - 3-4
DO - 10.18485/kij.2017.64.3_4.6
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_5048
ER - 
@article{
author = "Новокмет, Слободан and Брборић, Вељко",
year = "2017",
abstract = "У раду анализирамо колико наши студенти познају помоћне интерпункцијске (правописне) знаке и како их именују. Један број знакова наш правопис именује као помоћне интерпункцијске знаке и неки од њих немају стабилне термине. Занимало нас је колико студенти српског језика препознају ове знакове и које све различите називе за њих користе. Истраживање је спроведено као анкета, у којој су прво учествовали ученици средњих школа, а крајњи циљ рада је да се понуди упоредна анализа ученичких и студентских одговора и изведу закључци у вези са остваривањем резултата наставе правописа у средњим школама и на студијама српског језика.",
publisher = "Београд : Друштво за српски језик и књижевност Србије",
journal = "Књижевност и језик",
title = "Познавање помоћних интерпункцијиских знакова код студената, Nomination of Subsidiary Orthography Signs with Students of Philology",
pages = "383-394",
volume = "64",
number = "3-4",
doi = "10.18485/kij.2017.64.3_4.6",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_5048"
}
Новокмет, С.,& Брборић, В.. (2017). Познавање помоћних интерпункцијиских знакова код студената. in Књижевност и језик
Београд : Друштво за српски језик и књижевност Србије., 64(3-4), 383-394.
https://doi.org/10.18485/kij.2017.64.3_4.6
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_5048
Новокмет С, Брборић В. Познавање помоћних интерпункцијиских знакова код студената. in Књижевност и језик. 2017;64(3-4):383-394.
doi:10.18485/kij.2017.64.3_4.6
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_5048 .
Новокмет, Слободан, Брборић, Вељко, "Познавање помоћних интерпункцијиских знакова код студената" in Књижевност и језик, 64, no. 3-4 (2017):383-394,
https://doi.org/10.18485/kij.2017.64.3_4.6 .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_5048 .

Метафорична значења животињских назива која се односе на човека неморалних особина у српском језику

Новокмет, Слободан

(Београд : Филолошки факултет, 2017)

TY - JOUR
AU - Новокмет, Слободан
PY - 2017
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/2250
AB - Предмет нашег рада је семантичка анализа животињских назива који у основном значењу денотирају представнике одређене животињске врсте, а у секундарним реaлизацијама упућују на човека као носиоца неморалних карактерних особина у српском језику. Покушаћемо да утврдимо и на који начин су колективна експресија и културолошка конотација утицали на то да одређени називи за животиње добију негативну секундарну семантичку обележеност у зоосемичком моделу номинације.
AB - The subject of our paper is semantical and linguo-cultural analyzes of the metaphoric meanings of animal names in relation to the unmoral human character traits in Serbian language. By unmoral characteristics we consider those representing unmoral, bad, dishonor behavior as well as those representing lustful sexual behavior. The aim of this paper is to determine which animals’ names are used to present unmoral human character traits and how folk knowledge and cultural connotation of the specific language community determine secondary meanings of animal names, especially those from group of names for pig and dog.
PB - Београд : Филолошки факултет
T2 - Српски језик
T1 - Метафорична значења животињских назива која се односе на човека неморалних особина у српском језику
T1 - Metaphoric meanings of animal names referring to unmoral human character traits in Serbian language
SP - 537
EP - 555
IS - 22
DO - 10.18485/sj.2017.22.1.33
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2250
ER - 
@article{
author = "Новокмет, Слободан",
year = "2017",
abstract = "Предмет нашег рада је семантичка анализа животињских назива који у основном значењу денотирају представнике одређене животињске врсте, а у секундарним реaлизацијама упућују на човека као носиоца неморалних карактерних особина у српском језику. Покушаћемо да утврдимо и на који начин су колективна експресија и културолошка конотација утицали на то да одређени називи за животиње добију негативну секундарну семантичку обележеност у зоосемичком моделу номинације., The subject of our paper is semantical and linguo-cultural analyzes of the metaphoric meanings of animal names in relation to the unmoral human character traits in Serbian language. By unmoral characteristics we consider those representing unmoral, bad, dishonor behavior as well as those representing lustful sexual behavior. The aim of this paper is to determine which animals’ names are used to present unmoral human character traits and how folk knowledge and cultural connotation of the specific language community determine secondary meanings of animal names, especially those from group of names for pig and dog.",
publisher = "Београд : Филолошки факултет",
journal = "Српски језик",
title = "Метафорична значења животињских назива која се односе на човека неморалних особина у српском језику, Metaphoric meanings of animal names referring to unmoral human character traits in Serbian language",
pages = "537-555",
number = "22",
doi = "10.18485/sj.2017.22.1.33",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2250"
}
Новокмет, С.. (2017). Метафорична значења животињских назива која се односе на човека неморалних особина у српском језику. in Српски језик
Београд : Филолошки факултет.(22), 537-555.
https://doi.org/10.18485/sj.2017.22.1.33
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2250
Новокмет С. Метафорична значења животињских назива која се односе на човека неморалних особина у српском језику. in Српски језик. 2017;(22):537-555.
doi:10.18485/sj.2017.22.1.33
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2250 .
Новокмет, Слободан, "Метафорична значења животињских назива која се односе на човека неморалних особина у српском језику" in Српски језик, no. 22 (2017):537-555,
https://doi.org/10.18485/sj.2017.22.1.33 .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2250 .

Номинација симбола "@" (ет) у савременом српском језику

Новокмет, Слободан

(Београд : Филолошки факултет, 2017)

TY - JOUR
AU - Новокмет, Слободан
PY - 2017
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/2246
AB - Предмет овог рада је номинација компјутерског симбола „@” у српској говорној средини. Циљ рада је да увидом у анкету о најчешћим називима за овај симбол, у којој је учествовало 280 испитаника, утврдимо у ком смеру је ишао процес номинације овог термина и какав је статус његових различитих назива у терминосистему компјутерске науке, какав је њихов структруни и мотивацијиски састав и које су им функционално-стилске вредности.
The subject of our paper is nomination of at (@) computer symbol in contemporary Serbian language. The main source of our research and analysis is a survey in which 280 people took part. One of the main goals of our paper is to determine what is the status of various names for this symbol of modern electronic communication in computer terminology system and what is the structure and motivation for these lexical units. One of the goals is to establish a classification of names for symbol @, regardless of the peculiar features of various functional styles in Serbian language, such as casual, non-formal, scientific ect.
PB - Београд : Филолошки факултет
T2 - Научни састанак слависта у Вукове дане
T1 - Номинација симбола "@" (ет) у савременом српском језику
SP - 377
EP - 388
VL - 46
IS - 1
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2246
ER - 
@article{
author = "Новокмет, Слободан",
year = "2017",
abstract = "Предмет овог рада је номинација компјутерског симбола „@” у српској говорној средини. Циљ рада је да увидом у анкету о најчешћим називима за овај симбол, у којој је учествовало 280 испитаника, утврдимо у ком смеру је ишао процес номинације овог термина и какав је статус његових различитих назива у терминосистему компјутерске науке, какав је њихов структруни и мотивацијиски састав и које су им функционално-стилске вредности.
The subject of our paper is nomination of at (@) computer symbol in contemporary Serbian language. The main source of our research and analysis is a survey in which 280 people took part. One of the main goals of our paper is to determine what is the status of various names for this symbol of modern electronic communication in computer terminology system and what is the structure and motivation for these lexical units. One of the goals is to establish a classification of names for symbol @, regardless of the peculiar features of various functional styles in Serbian language, such as casual, non-formal, scientific ect.",
publisher = "Београд : Филолошки факултет",
journal = "Научни састанак слависта у Вукове дане",
title = "Номинација симбола "@" (ет) у савременом српском језику",
pages = "377-388",
volume = "46",
number = "1",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2246"
}
Новокмет, С.. (2017). Номинација симбола "@" (ет) у савременом српском језику. in Научни састанак слависта у Вукове дане
Београд : Филолошки факултет., 46(1), 377-388.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2246
Новокмет С. Номинација симбола "@" (ет) у савременом српском језику. in Научни састанак слависта у Вукове дане. 2017;46(1):377-388.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2246 .
Новокмет, Слободан, "Номинација симбола "@" (ет) у савременом српском језику" in Научни састанак слависта у Вукове дане, 46, no. 1 (2017):377-388,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2246 .

Метафорична значења животињских назива која се односе на човека ниске интелигенције у српском језику

Новокмет, Слободан

(Нови Сад : Матица српска, 2017)

TY - JOUR
AU - Новокмет, Слободан
PY - 2017
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/1178
AB - Предмет нашег рада је лексиколошка и лингвокултуролошка анализа животињских назива који у основном значењу денотирају животињу (најчешће из категорије домаће стоке и пернате живине), а у секундарним реaлизацијама упућују на човека ниске интелигенције. Кроз повезивање лексичко-семантичке анализе примера, теорије о великом ланцу постојања, анализе изванјезичких, друштвених и културолошких околности тражи се одговор на питање зашто су зооними из поменутих категорија продуктивни при оваквом начину метафоричке трансформације назива и упућивања на човека ниских интелектуалних капацитета.
AB - The subject of this paper is a lexicological and linguo-cultural analysis of zoological lexemes whose basic meanings denote animals (most often those in the categories of domestic cattle and poultry) and whose secondary realizations refer to humans of low intelligence. The answer to the question why zoonyms in the said categories are productive in this kind of metaphorical transformation of names and references to humans of low intellectual capacity is sought through linking a lexical-semantic analysis of examples, the Great Chain of Being theory, and an analysis of extra-linguistic, social, and culturological circumstances.
PB - Нови Сад : Матица српска
T2 - Зборник Матице српске за филологију и лингвистику
T1 - Метафорична значења животињских назива која се односе на човека ниске интелигенције у српском језику
T1 - Metaphorical meanings of zoonyms referring to humans of low intelligence in the Serbian language
SP - 103
EP - 117
IS - LX/1
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_1178
ER - 
@article{
author = "Новокмет, Слободан",
year = "2017",
abstract = "Предмет нашег рада је лексиколошка и лингвокултуролошка анализа животињских назива који у основном значењу денотирају животињу (најчешће из категорије домаће стоке и пернате живине), а у секундарним реaлизацијама упућују на човека ниске интелигенције. Кроз повезивање лексичко-семантичке анализе примера, теорије о великом ланцу постојања, анализе изванјезичких, друштвених и културолошких околности тражи се одговор на питање зашто су зооними из поменутих категорија продуктивни при оваквом начину метафоричке трансформације назива и упућивања на човека ниских интелектуалних капацитета., The subject of this paper is a lexicological and linguo-cultural analysis of zoological lexemes whose basic meanings denote animals (most often those in the categories of domestic cattle and poultry) and whose secondary realizations refer to humans of low intelligence. The answer to the question why zoonyms in the said categories are productive in this kind of metaphorical transformation of names and references to humans of low intellectual capacity is sought through linking a lexical-semantic analysis of examples, the Great Chain of Being theory, and an analysis of extra-linguistic, social, and culturological circumstances.",
publisher = "Нови Сад : Матица српска",
journal = "Зборник Матице српске за филологију и лингвистику",
title = "Метафорична значења животињских назива која се односе на човека ниске интелигенције у српском језику, Metaphorical meanings of zoonyms referring to humans of low intelligence in the Serbian language",
pages = "103-117",
number = "LX/1",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_1178"
}
Новокмет, С.. (2017). Метафорична значења животињских назива која се односе на човека ниске интелигенције у српском језику. in Зборник Матице српске за филологију и лингвистику
Нови Сад : Матица српска.(LX/1), 103-117.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_1178
Новокмет С. Метафорична значења животињских назива која се односе на човека ниске интелигенције у српском језику. in Зборник Матице српске за филологију и лингвистику. 2017;(LX/1):103-117.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_1178 .
Новокмет, Слободан, "Метафорична значења животињских назива која се односе на човека ниске интелигенције у српском језику" in Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, no. LX/1 (2017):103-117,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_1178 .

Правопис у теорији и пракси

Новокмет, Слободан Б.

(Никшић : Филолошки факултет, 2016)

TY - JOUR
AU - Новокмет, Слободан Б.
PY - 2016
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/12622
AB - У оквиру едиције Књижевност и језик Друштва за српски језик и књижевност Србије изашло је крајем 2015. године и 38. дело – Друго и допуњено
издање књиге „Правопис и школа” др Вељка Брборића, чије се прво издање
појавило 2011. године. Друштво за српски језик и књижевност Србије овиме
је наставило традицију да редовно објављује стручне књиге из области теоријског и практичног бављења српским језиком и књижевношћу еминентних
професора и предавача са Филолошког факултета, али и ван њега. У оквиру
издања посвећених науци о српском језику Друштво је већ представило књиге
које се на стручан и методолошки примерен начин баве синтаксом српског
језика, прозодијским и акценатским системом, фразеологијом и националном
културом, творбом речи, историјом српског језика, питањима стила и методолошких приступа у настави српскога језика и чија се употреба у научном
и наставном сагледавању и проучавању српског језика показала кроз године
важном и неопходном.
PB - Никшић : Филолошки факултет
PB - Београд : Филолошки факултет
T2 - Српски језик
T1 - Правопис у теорији и пракси
SP - 665
EP - 668
VL - 21
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12622
ER - 
@article{
author = "Новокмет, Слободан Б.",
year = "2016",
abstract = "У оквиру едиције Књижевност и језик Друштва за српски језик и књижевност Србије изашло је крајем 2015. године и 38. дело – Друго и допуњено
издање књиге „Правопис и школа” др Вељка Брборића, чије се прво издање
појавило 2011. године. Друштво за српски језик и књижевност Србије овиме
је наставило традицију да редовно објављује стручне књиге из области теоријског и практичног бављења српским језиком и књижевношћу еминентних
професора и предавача са Филолошког факултета, али и ван њега. У оквиру
издања посвећених науци о српском језику Друштво је већ представило књиге
које се на стручан и методолошки примерен начин баве синтаксом српског
језика, прозодијским и акценатским системом, фразеологијом и националном
културом, творбом речи, историјом српског језика, питањима стила и методолошких приступа у настави српскога језика и чија се употреба у научном
и наставном сагледавању и проучавању српског језика показала кроз године
важном и неопходном.",
publisher = "Никшић : Филолошки факултет, Београд : Филолошки факултет",
journal = "Српски језик",
title = "Правопис у теорији и пракси",
pages = "665-668",
volume = "21",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12622"
}
Новокмет, С. Б.. (2016). Правопис у теорији и пракси. in Српски језик
Никшић : Филолошки факултет., 21, 665-668.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12622
Новокмет СБ. Правопис у теорији и пракси. in Српски језик. 2016;21:665-668.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12622 .
Новокмет, Слободан Б., "Правопис у теорији и пракси" in Српски језик, 21 (2016):665-668,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12622 .

46. семинар српског језика, књижевности и културе

Новокмет, Слободан

(Beograd : Udruženje naučnih i stručnih prevodilaca SR Srbije, 2016)

TY - JOUR
AU - Новокмет, Слободан
PY - 2016
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/11228
AB - На Филолошком факултету jе традиционално, ове године 46. пут по реду, одржан Скуп слависта – Семинар српског језика, књижевности и културе, који похађају
најистакнутији млади студенти славистике са више од десетак универзитетских и слaвистичких центара у Европи. Семинар се одржава сваке године у организацији Међународног славистичког центра Филолошког факултета у Београду, уз помоћ Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
PB - Beograd : Udruženje naučnih i stručnih prevodilaca SR Srbije
T2 - Prevodilac
T1 - 46. семинар српског језика, књижевности и културе
SP - 85
EP - 88
VL - 35
VL - 3-4
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11228
ER - 
@article{
author = "Новокмет, Слободан",
year = "2016",
abstract = "На Филолошком факултету jе традиционално, ове године 46. пут по реду, одржан Скуп слависта – Семинар српског језика, књижевности и културе, који похађају
најистакнутији млади студенти славистике са више од десетак универзитетских и слaвистичких центара у Европи. Семинар се одржава сваке године у организацији Међународног славистичког центра Филолошког факултета у Београду, уз помоћ Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.",
publisher = "Beograd : Udruženje naučnih i stručnih prevodilaca SR Srbije",
journal = "Prevodilac",
title = "46. семинар српског језика, књижевности и културе",
pages = "85-88",
volume = "35, 3-4",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11228"
}
Новокмет, С.. (2016). 46. семинар српског језика, књижевности и културе. in Prevodilac
Beograd : Udruženje naučnih i stručnih prevodilaca SR Srbije., 35, 85-88.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11228
Новокмет С. 46. семинар српског језика, књижевности и културе. in Prevodilac. 2016;35:85-88.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11228 .
Новокмет, Слободан, "46. семинар српског језика, књижевности и културе" in Prevodilac, 35 (2016):85-88,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11228 .

Метафорична значења лексема из лексичко-семантичке групе назива за псе која се односе на људске особине

Новокмет, Слободан

(Београд : Друштво за српски језик и књижевност Србије, 2016)

TY - JOUR
AU - Новокмет, Слободан
PY - 2016
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/4765
AB - Предмет нашег рада је лексиколошка и лингвокултуролошка анализа зоолошких лексема које у основном значењу денотирају животињу из категорије пас (пас, кер, куја, кучка, џукела и сл.), а које у различитим секундарним реалзацијама реферишу на човека као носиоца одређених, углавном негативно конотираних особина. Преко теорије о Великом ланцу постојања и семантичке анализе примера, покушаћемо да утврдимо а) на које људске особине реферишу лексеме којима се именују пси и б) на који начин су народно знање, колективна експресија и културолошка конотација, својствени за народну националну културу, утицали на то да зооними из ове категорије добију, махом, негативну секундарну семантичку обележеност.
PB - Београд : Друштво за српски језик и књижевност Србије
T2 - Књижевност и језик
T1 - Метафорична значења лексема из лексичко-семантичке групе назива за псе која се односе на људске особине
SP - 49
EP - 66
VL - 53
IS - 1-2
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4765
ER - 
@article{
author = "Новокмет, Слободан",
year = "2016",
abstract = "Предмет нашег рада је лексиколошка и лингвокултуролошка анализа зоолошких лексема које у основном значењу денотирају животињу из категорије пас (пас, кер, куја, кучка, џукела и сл.), а које у различитим секундарним реалзацијама реферишу на човека као носиоца одређених, углавном негативно конотираних особина. Преко теорије о Великом ланцу постојања и семантичке анализе примера, покушаћемо да утврдимо а) на које људске особине реферишу лексеме којима се именују пси и б) на који начин су народно знање, колективна експресија и културолошка конотација, својствени за народну националну културу, утицали на то да зооними из ове категорије добију, махом, негативну секундарну семантичку обележеност.",
publisher = "Београд : Друштво за српски језик и књижевност Србије",
journal = "Књижевност и језик",
title = "Метафорична значења лексема из лексичко-семантичке групе назива за псе која се односе на људске особине",
pages = "49-66",
volume = "53",
number = "1-2",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4765"
}
Новокмет, С.. (2016). Метафорична значења лексема из лексичко-семантичке групе назива за псе која се односе на људске особине. in Књижевност и језик
Београд : Друштво за српски језик и књижевност Србије., 53(1-2), 49-66.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4765
Новокмет С. Метафорична значења лексема из лексичко-семантичке групе назива за псе која се односе на људске особине. in Књижевност и језик. 2016;53(1-2):49-66.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4765 .
Новокмет, Слободан, "Метафорична значења лексема из лексичко-семантичке групе назива за псе која се односе на људске особине" in Књижевност и језик, 53, no. 1-2 (2016):49-66,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4765 .

Семантичка анализа лексема које означавају животиње у савременом српском језику

Новокмет, Слободан

(Универзитет у Београду, Филолошки факултет, 2016)

TY - THES
AU - Новокмет, Слободан
PY - 2016
UR - http://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=3993
UR - https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:13417/bdef:Content/download
UR - https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:13429/bdef:Izvestaj/download
UR - http://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=48150287
UR - http://nardus.mpn.gov.rs/123456789/6693
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/977
AB - Предмет овог докторског истраживања је семантичка анализа лексике са значењем назива животиња у савременом српском језику, њена класификација, а с тим у вези и предлог њене лексикографске обраде.У истраживању су коришћене конструктивна, стилистичка, аналитичка, корпусна, методе теоријске, компоненцијалне и концептуалне анализе, анализе речничких дефиниција и контекстуалне анализе. У контексту ужих проучавања у науци о језику, место овог истраживања је у оквирима лексикологије и лексикографије.Материјал за истраживање чини око 700 лексичких јединица са значењем назива животиња и њихових деривата и око 2000 секундарних значења, сакупљених из лексикографских извора чију основну базу чини Речник САНУ. На овом корпусу ураёена је и класификација лексема по тематским групама и то на основу 1) семантичког критеријума и 2) критеријума мотивације за развијање секундарних значења. То значи да се лексичке јединице класификују на основу појединачних значења и да различите лексеме, на основу полисемантичке структуре, могу спадати у више различитих тематско-мотивских група. У наш корпус убрајамо зоониме који у склопу своје семантичке структуре имају најмање једно секундарно лексичко значење као и њихове деривате и композите који развијају основно или секундарно значење удаљено од полазног појма животињског представника. У лексичке јединице са значењем назива животиње (или зоониме) убрајамо све оне јединице које су, пре свега, у дескриптивним речницима српског језика означене квалификативом зоол., али генерално све које именују животињске врсте (било да је у питању народна, покрајинска или разговорна лексика)...
AB - The subject of this doctoral research is semantic analysis of lexemes denoting animals in contemporary Serbian language, their classification, and the corresponding proposal of their lexicographical processing.The research used constructive, stylistic, analytical, corpus methods, methods of theoretical, componential, and conceptual analysis, analysis of dictionary definitions, and contextual analysis. In the narrower study context of the science of language, the place of this research is within the framework of lexicology and lexicography.Research material includes about 700 lexical units denoting animals and their derivatives, and about 2,000 secondary meanings, collected from lexical sources whose main base is the dictionary of Serbian Academy of Sciences and Arts. This corpus was used for the classification of lexemes by thematic groups, based on 1) semantic criterion and 2) criterion of motivation for the development of secondary meanings. This means that the lexical units are classified on the basis of individual meanings, and that different lexemes, on the basis of polysemantic structure, can fall into different thematic-motive groups. This corpus includes animal names, which, within their semantic structure, have at least one secondary lexical meaning, as well as their derivatives and composites that develop primary or secondary meaning away from the initial concept of animal representative. The lexical units denoting animals (or zoonyms) include all those units that are, primarily in descriptive Serbian language dictionaries, marked by the qualifier ―zool.‖, but generally all denoting animal types (whether these are national, provincial, or conversational lexemes)...
PB - Универзитет у Београду, Филолошки факултет
T2 - Универзитет у Београду
T1 - Семантичка анализа лексема које означавају животиње у савременом српском језику
T1 - Semantic analysis of lexemes denoting animals in contemporary Serbian language; Семантический анализ лексем, обозначающих животных в современном сербском языке.
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_977
ER - 
@phdthesis{
author = "Новокмет, Слободан",
year = "2016",
abstract = "Предмет овог докторског истраживања је семантичка анализа лексике са значењем назива животиња у савременом српском језику, њена класификација, а с тим у вези и предлог њене лексикографске обраде.У истраживању су коришћене конструктивна, стилистичка, аналитичка, корпусна, методе теоријске, компоненцијалне и концептуалне анализе, анализе речничких дефиниција и контекстуалне анализе. У контексту ужих проучавања у науци о језику, место овог истраживања је у оквирима лексикологије и лексикографије.Материјал за истраживање чини око 700 лексичких јединица са значењем назива животиња и њихових деривата и око 2000 секундарних значења, сакупљених из лексикографских извора чију основну базу чини Речник САНУ. На овом корпусу ураёена је и класификација лексема по тематским групама и то на основу 1) семантичког критеријума и 2) критеријума мотивације за развијање секундарних значења. То значи да се лексичке јединице класификују на основу појединачних значења и да различите лексеме, на основу полисемантичке структуре, могу спадати у више различитих тематско-мотивских група. У наш корпус убрајамо зоониме који у склопу своје семантичке структуре имају најмање једно секундарно лексичко значење као и њихове деривате и композите који развијају основно или секундарно значење удаљено од полазног појма животињског представника. У лексичке јединице са значењем назива животиње (или зоониме) убрајамо све оне јединице које су, пре свега, у дескриптивним речницима српског језика означене квалификативом зоол., али генерално све које именују животињске врсте (било да је у питању народна, покрајинска или разговорна лексика)..., The subject of this doctoral research is semantic analysis of lexemes denoting animals in contemporary Serbian language, their classification, and the corresponding proposal of their lexicographical processing.The research used constructive, stylistic, analytical, corpus methods, methods of theoretical, componential, and conceptual analysis, analysis of dictionary definitions, and contextual analysis. In the narrower study context of the science of language, the place of this research is within the framework of lexicology and lexicography.Research material includes about 700 lexical units denoting animals and their derivatives, and about 2,000 secondary meanings, collected from lexical sources whose main base is the dictionary of Serbian Academy of Sciences and Arts. This corpus was used for the classification of lexemes by thematic groups, based on 1) semantic criterion and 2) criterion of motivation for the development of secondary meanings. This means that the lexical units are classified on the basis of individual meanings, and that different lexemes, on the basis of polysemantic structure, can fall into different thematic-motive groups. This corpus includes animal names, which, within their semantic structure, have at least one secondary lexical meaning, as well as their derivatives and composites that develop primary or secondary meaning away from the initial concept of animal representative. The lexical units denoting animals (or zoonyms) include all those units that are, primarily in descriptive Serbian language dictionaries, marked by the qualifier ―zool.‖, but generally all denoting animal types (whether these are national, provincial, or conversational lexemes)...",
publisher = "Универзитет у Београду, Филолошки факултет",
journal = "Универзитет у Београду",
title = "Семантичка анализа лексема које означавају животиње у савременом српском језику, Semantic analysis of lexemes denoting animals in contemporary Serbian language; Семантический анализ лексем, обозначающих животных в современном сербском языке.",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_977"
}
Новокмет, С.. (2016). Семантичка анализа лексема које означавају животиње у савременом српском језику. in Универзитет у Београду
Универзитет у Београду, Филолошки факултет..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_977
Новокмет С. Семантичка анализа лексема које означавају животиње у савременом српском језику. in Универзитет у Београду. 2016;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_977 .
Новокмет, Слободан, "Семантичка анализа лексема које означавају животиње у савременом српском језику" in Универзитет у Београду (2016),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_977 .

Примена Речника САНУ у средњошколској настави српског језика и књижевности

Новокмет, Слободан; Богдановић, Маријана

(Београд : Друштво за српски језик и књижевност Србије, 2015)

TY - JOUR
AU - Новокмет, Слободан
AU - Богдановић, Маријана
PY - 2015
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/2168
AB - Предмет рада јесте анализа примене Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ као активног приручног средства у средњошколској настави српског језика и књижевности. У првом делу рада дат је тематски и садржајни приказ Речника САНУ, а потом су представљени начини инкорпорирања речничких података, изражених лексикографским метајезиком, у обради конкретних наставних јединица из српског језика и књижевности. Водећи се актуелним програмским садржајим за средњошколски ниво образовања, разматрана је употреба Речника САНУ у настави књижевности, настави историје српског језика, акцентологије и морфологије.
PB - Београд : Друштво за српски језик и књижевност Србије
T2 - Књижевност и језик
T1 - Примена Речника САНУ у средњошколској настави српског језика и књижевности
T1 - Use of Dictionary of the Serbian Academy in teaching practice of Serbian Language and Literature
SP - 173
EP - 189
VL - 52
IS - 1-2
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2168
ER - 
@article{
author = "Новокмет, Слободан and Богдановић, Маријана",
year = "2015",
abstract = "Предмет рада јесте анализа примене Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ као активног приручног средства у средњошколској настави српског језика и књижевности. У првом делу рада дат је тематски и садржајни приказ Речника САНУ, а потом су представљени начини инкорпорирања речничких података, изражених лексикографским метајезиком, у обради конкретних наставних јединица из српског језика и књижевности. Водећи се актуелним програмским садржајим за средњошколски ниво образовања, разматрана је употреба Речника САНУ у настави књижевности, настави историје српског језика, акцентологије и морфологије.",
publisher = "Београд : Друштво за српски језик и књижевност Србије",
journal = "Књижевност и језик",
title = "Примена Речника САНУ у средњошколској настави српског језика и књижевности, Use of Dictionary of the Serbian Academy in teaching practice of Serbian Language and Literature",
pages = "173-189",
volume = "52",
number = "1-2",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2168"
}
Новокмет, С.,& Богдановић, М.. (2015). Примена Речника САНУ у средњошколској настави српског језика и књижевности. in Књижевност и језик
Београд : Друштво за српски језик и књижевност Србије., 52(1-2), 173-189.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2168
Новокмет С, Богдановић М. Примена Речника САНУ у средњошколској настави српског језика и књижевности. in Књижевност и језик. 2015;52(1-2):173-189.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2168 .
Новокмет, Слободан, Богдановић, Маријана, "Примена Речника САНУ у средњошколској настави српског језика и књижевности" in Књижевност и језик, 52, no. 1-2 (2015):173-189,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2168 .