Спасојевић, Марина

Link to this page

Authority KeyName Variants
5fd13dd3-1a93-4351-83a6-62be10427059
 • Спасојевић, Марина (42)
 • Спасојевић, Марина Љ. (4)
Projects

Author's Bibliography

Путеви двовидских глагола у српском и македонском језику

Спасојевић, Марина

(Скопје : Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура,, 2020)

TY - JOUR
AU - Спасојевић, Марина
PY - 2020
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/11520
AB - Двовидски   глаголи   представљају   посебан   начин испољавања једне од најкомплекснијих категорија глаголског система - глаголског вида. Наиме, нема јединственог мишљења о томе када се развила ова категорија, каква је њена природа, тј. спада ли у морфолошке, синтаксичке, семантичке, лексичке итд., каква је природа њених бинарних, међусобно супротстављених чланова  опозиције  свршено  (перфективно)  :  несвршено (имперфективно).
PB - Скопје : Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура,
T2 - XLVI меѓународна научнаконференција на LII летна школана Меѓународниотсеминар за македонски јазик,литература и култураОхрид, 23 – 24. 8. 2019 година
T1 - Путеви двовидских глагола у српском и македонском језику
SP - 144
EP - 154
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11520
ER - 
@article{
author = "Спасојевић, Марина",
year = "2020",
abstract = "Двовидски   глаголи   представљају   посебан   начин испољавања једне од најкомплекснијих категорија глаголског система - глаголског вида. Наиме, нема јединственог мишљења о томе када се развила ова категорија, каква је њена природа, тј. спада ли у морфолошке, синтаксичке, семантичке, лексичке итд., каква је природа њених бинарних, међусобно супротстављених чланова  опозиције  свршено  (перфективно)  :  несвршено (имперфективно).",
publisher = "Скопје : Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура,",
journal = "XLVI меѓународна научнаконференција на LII летна школана Меѓународниотсеминар за македонски јазик,литература и култураОхрид, 23 – 24. 8. 2019 година",
title = "Путеви двовидских глагола у српском и македонском језику",
pages = "144-154",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11520"
}
Спасојевић, М.. (2020). Путеви двовидских глагола у српском и македонском језику. in XLVI меѓународна научнаконференција на LII летна школана Меѓународниотсеминар за македонски јазик,литература и култураОхрид, 23 – 24. 8. 2019 година
Скопје : Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура,., 144-154.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11520
Спасојевић М. Путеви двовидских глагола у српском и македонском језику. in XLVI меѓународна научнаконференција на LII летна школана Меѓународниотсеминар за македонски јазик,литература и култураОхрид, 23 – 24. 8. 2019 година. 2020;:144-154.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11520 .
Спасојевић, Марина, "Путеви двовидских глагола у српском и македонском језику" in XLVI меѓународна научнаконференција на LII летна школана Меѓународниотсеминар за македонски јазик,литература и култураОхрид, 23 – 24. 8. 2019 година (2020):144-154,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11520 .

Појмовно-терминолошки апарат при проучавању глаголског вида и сродних појава у србистици у светлу аспектолошких приступа

Спасојевић, Марина Љ.

(Београд : Српска академија наука и уметности, 2017)

TY - CHAP
AU - Спасојевић, Марина Љ.
PY - 2017
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/4547
AB - У науци о српском језику глаголски вид се у оквиру граматика проучава углавном у оквиру традиционалног приступа. Међутим, контрастивна истраживања српског са другим несловенским и словенским језицима у подручју глаголског вида донела су бројна појмовна и терминолошка преклапања или размимоилажења, која проистичу из различитог поимања термина аспект и различитих теоријско-методолошких приступа. Циљ рада је да се направи систематизација основних појмова и термина из области аспектологије, да се укаже на полифункционалност њихове употребе у зависности од теоријско -методолошког приступа и скрене пажња на (не)погодност коришћења одређених термина како би се умањила терминолошка неуједначеност итд.
AB - В науке о сербском языке глагольный вид в грамматиках изучается в основном в рамках традиционного подхода. Однако сопоставительные исследования глагольного вида в сербском и других неславянских и славянских языках – в грамматическом и лексическом аспекте – обусловили многочисленные несовпадения в использовании терминов и понятий и расхождения в их значении, что проистекает из различного понимания самого термина «аспект» и разных теоретико-методологических подходов. Целью работы является систематизация основных понятий и терминов в области аспектологии. Автор стремился указать на полифункциональность употребления терминов в зависимости от теоретико-методологического подхода, а также на (не)желательное использование определенных терминов для того, чтобы уменьшить степень терминологического неединообразия.
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
PB - Београд : Институт за српски језик САНУ
T2 - Словенска терминологија данас
T1 - Појмовно-терминолошки апарат при проучавању глаголског вида и сродних појава у србистици у светлу аспектолошких приступа
T1 - Понятийно-терминологический аппарат при изучении глагольного вида и родственных явлений в сербистике в свете аспектуального подхода
SP - 229
EP - 241
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4547
ER - 
@inbook{
author = "Спасојевић, Марина Љ.",
year = "2017",
abstract = "У науци о српском језику глаголски вид се у оквиру граматика проучава углавном у оквиру традиционалног приступа. Међутим, контрастивна истраживања српског са другим несловенским и словенским језицима у подручју глаголског вида донела су бројна појмовна и терминолошка преклапања или размимоилажења, која проистичу из различитог поимања термина аспект и различитих теоријско-методолошких приступа. Циљ рада је да се направи систематизација основних појмова и термина из области аспектологије, да се укаже на полифункционалност њихове употребе у зависности од теоријско -методолошког приступа и скрене пажња на (не)погодност коришћења одређених термина како би се умањила терминолошка неуједначеност итд., В науке о сербском языке глагольный вид в грамматиках изучается в основном в рамках традиционного подхода. Однако сопоставительные исследования глагольного вида в сербском и других неславянских и славянских языках – в грамматическом и лексическом аспекте – обусловили многочисленные несовпадения в использовании терминов и понятий и расхождения в их значении, что проистекает из различного понимания самого термина «аспект» и разных теоретико-методологических подходов. Целью работы является систематизация основных понятий и терминов в области аспектологии. Автор стремился указать на полифункциональность употребления терминов в зависимости от теоретико-методологического подхода, а также на (не)желательное использование определенных терминов для того, чтобы уменьшить степень терминологического неединообразия.",
publisher = "Београд : Српска академија наука и уметности, Београд : Институт за српски језик САНУ",
journal = "Словенска терминологија данас",
booktitle = "Појмовно-терминолошки апарат при проучавању глаголског вида и сродних појава у србистици у светлу аспектолошких приступа, Понятийно-терминологический аппарат при изучении глагольного вида и родственных явлений в сербистике в свете аспектуального подхода",
pages = "229-241",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4547"
}
Спасојевић, М. Љ.. (2017). Појмовно-терминолошки апарат при проучавању глаголског вида и сродних појава у србистици у светлу аспектолошких приступа. in Словенска терминологија данас
Београд : Српска академија наука и уметности., 229-241.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4547
Спасојевић МЉ. Појмовно-терминолошки апарат при проучавању глаголског вида и сродних појава у србистици у светлу аспектолошких приступа. in Словенска терминологија данас. 2017;:229-241.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4547 .
Спасојевић, Марина Љ., "Појмовно-терминолошки апарат при проучавању глаголског вида и сродних појава у србистици у светлу аспектолошких приступа" in Словенска терминологија данас (2017):229-241,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4547 .

Владан Јовановић, Српска војна лексика и терминологија

Спасојевић, Марина

(Београд : Иститут за српски језик САНУ, 2017)

TY - JOUR
AU - Спасојевић, Марина
PY - 2017
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/8400
PB - Београд : Иститут за српски језик САНУ
T2 - Наш језик
T1 - Владан Јовановић, Српска војна лексика и терминологија
SP - 114
EP - 118
VL - 48
IS - 1-2
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8400
ER - 
@article{
author = "Спасојевић, Марина",
year = "2017",
publisher = "Београд : Иститут за српски језик САНУ",
journal = "Наш језик",
title = "Владан Јовановић, Српска војна лексика и терминологија",
pages = "114-118",
volume = "48",
number = "1-2",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8400"
}
Спасојевић, М.. (2017). Владан Јовановић, Српска војна лексика и терминологија. in Наш језик
Београд : Иститут за српски језик САНУ., 48(1-2), 114-118.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8400
Спасојевић М. Владан Јовановић, Српска војна лексика и терминологија. in Наш језик. 2017;48(1-2):114-118.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8400 .
Спасојевић, Марина, "Владан Јовановић, Српска војна лексика и терминологија" in Наш језик, 48, no. 1-2 (2017):114-118,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8400 .

Белићево схватање глаголског вида и његов утицај на развој аспектолошких погледа у србистици

Спасојевић, Марина

(Београд : Филолошки факултет Универзитета, 2016)

TY - CHAP
AU - Спасојевић, Марина
PY - 2016
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/11524
AB - The verbal aspect, according to Belić, is a morphological (morphologicalsemantic) category which is contained in the verb stem and expressed through the perfective : imperfective opposition. Aspect morphologisation occurred in Proto-Slavic in the process of relating the aspect to the stems. The distinction between perfective and imperfective verbs is based on the criterion of completion of one moment of the verbal action and the boundlessness of its doing. Qe other important fact which characterised Belić’s aspectological views concerns the classi{cation of verbs by aspect (imperfective: progressive and iterative; and perfective: punctual, inchoative, completive, etc.) and the di|erentiation of the (natural) aspect, contained in non-derived imperfective and perfective verbs, and the derived (grammatical or artifcial) aspect, contained in perfectivised and imperfectivised verbs. Belić’s conception of verbal aspect and classi{cations has remained unchanged in Serbian grammars up to the present time. He never accepted the distinction between the aspect as a purely grammatical category and of actionality as lexical.
AB - Једно од бројних плодоносних поља Белићевих разматрања јесу
глаголски вид и глаголска времена, њихов постанак, развој, значење и
узајамност, дакле, видско-временски систем, односно модерном терми-
но логијом речено: темпорално-аспектуални систем. Белићеве резултате
из области темпоралистике – његово схватање индикатива и релатива, и
с тим у вези узајамности вида и времена – подробно је осветлио Михаило
Стевановић у Академијином зборнику о Александру Белићу (Стевановић
1976).1 Овом приликом пажњу ћемо усмерити на Белићева аспектолошка
проучавања. У раду ће се разматрати Белићеве дефиниције глаголског
вида, класификација глагола према виду, као и његова интерпретација
развоја система глаголског вида. Анализа ће бити усмерена у два правца,
са циљем да се утврди, с једне стране, утицај европских лингвистичких
ставова тога времена о аспекту на Белићево учење и Белићев однос пре-
ма њима, а, с друге, утицај Белићеве разраде ове категорије на српску
граматичку традицију.
PB - Београд : Филолошки факултет Универзитета
T2 - Александар Белић, српски лингвиста века. Књ. 1 : O Александру Белићу на Научном састанку слависта у Вукове дане (1971-2016)
T1 - Белићево схватање глаголског вида и његов утицај на развој аспектолошких погледа у србистици
T1 - Belić’s Conception of the Verbal Aspect and his Influence on the Development of Aspectological Views in Serbian Language Studies
EP - 273
VL - 261
DO - 10.18485/belic_slv.2016.1.ch18
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11524
ER - 
@inbook{
author = "Спасојевић, Марина",
year = "2016",
abstract = "The verbal aspect, according to Belić, is a morphological (morphologicalsemantic) category which is contained in the verb stem and expressed through the perfective : imperfective opposition. Aspect morphologisation occurred in Proto-Slavic in the process of relating the aspect to the stems. The distinction between perfective and imperfective verbs is based on the criterion of completion of one moment of the verbal action and the boundlessness of its doing. Qe other important fact which characterised Belić’s aspectological views concerns the classi{cation of verbs by aspect (imperfective: progressive and iterative; and perfective: punctual, inchoative, completive, etc.) and the di|erentiation of the (natural) aspect, contained in non-derived imperfective and perfective verbs, and the derived (grammatical or artifcial) aspect, contained in perfectivised and imperfectivised verbs. Belić’s conception of verbal aspect and classi{cations has remained unchanged in Serbian grammars up to the present time. He never accepted the distinction between the aspect as a purely grammatical category and of actionality as lexical., Једно од бројних плодоносних поља Белићевих разматрања јесу
глаголски вид и глаголска времена, њихов постанак, развој, значење и
узајамност, дакле, видско-временски систем, односно модерном терми-
но логијом речено: темпорално-аспектуални систем. Белићеве резултате
из области темпоралистике – његово схватање индикатива и релатива, и
с тим у вези узајамности вида и времена – подробно је осветлио Михаило
Стевановић у Академијином зборнику о Александру Белићу (Стевановић
1976).1 Овом приликом пажњу ћемо усмерити на Белићева аспектолошка
проучавања. У раду ће се разматрати Белићеве дефиниције глаголског
вида, класификација глагола према виду, као и његова интерпретација
развоја система глаголског вида. Анализа ће бити усмерена у два правца,
са циљем да се утврди, с једне стране, утицај европских лингвистичких
ставова тога времена о аспекту на Белићево учење и Белићев однос пре-
ма њима, а, с друге, утицај Белићеве разраде ове категорије на српску
граматичку традицију.",
publisher = "Београд : Филолошки факултет Универзитета",
journal = "Александар Белић, српски лингвиста века. Књ. 1 : O Александру Белићу на Научном састанку слависта у Вукове дане (1971-2016)",
booktitle = "Белићево схватање глаголског вида и његов утицај на развој аспектолошких погледа у србистици, Belić’s Conception of the Verbal Aspect and his Influence on the Development of Aspectological Views in Serbian Language Studies",
pages = "273",
volume = "261",
doi = "10.18485/belic_slv.2016.1.ch18",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11524"
}
Спасојевић, М.. (2016). Белићево схватање глаголског вида и његов утицај на развој аспектолошких погледа у србистици. in Александар Белић, српски лингвиста века. Књ. 1 : O Александру Белићу на Научном састанку слависта у Вукове дане (1971-2016)
Београд : Филолошки факултет Универзитета., 261.
https://doi.org/10.18485/belic_slv.2016.1.ch18
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11524
Спасојевић М. Белићево схватање глаголског вида и његов утицај на развој аспектолошких погледа у србистици. in Александар Белић, српски лингвиста века. Књ. 1 : O Александру Белићу на Научном састанку слависта у Вукове дане (1971-2016). 2016;261:null-273.
doi:10.18485/belic_slv.2016.1.ch18
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11524 .
Спасојевић, Марина, "Белићево схватање глаголског вида и његов утицај на развој аспектолошких погледа у србистици" in Александар Белић, српски лингвиста века. Књ. 1 : O Александру Белићу на Научном састанку слависта у Вукове дане (1971-2016), 261 (2016),
https://doi.org/10.18485/belic_slv.2016.1.ch18 .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11524 .

Александар Белић као покретач лингвистичке периодике на почетку ХХ века

Спасојевић, Марина

(Београд : Филолошки факултет Универзитета, 2016)

TY - CHAP
AU - Спасојевић, Марина
PY - 2016
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/11559
AB - Александр Белич сыграл важнейшую роль в формировании специализированных
языковых журналов в начале ХХ века. В 1905 году он учредил
Српски дијалектолошки зборник, который включил грамматические и лексические описания сербских народных говоров. Вместе с Любомиром Стояновичем в 1913 году он основал Јужнословенски филолог. В нем печатаются
работы по общему языкознанию, сопоставительной грамматике, контрастивной
грамматике, а также истории языка, современному сербскому и другим славянским языкам. Важное место в данном журнале занимает рубрика, освещающая годовую лингвистическую библиографию. Журнал Наш језик, основанный в 1932 году, посвящен проблемам современного сербского литературного языка. Ключевые слова: Александр Белич, лингвистическая
периодика, Српски дијалектолошки зборник, Јужнословенски филолог, Наш језик.
PB - Београд : Филолошки факултет Универзитета
T2 - Александар Белић српски лингвиста века 1. О Александру Белићу на Научном састанку слависта у Вукове дане (1971–2016)
T1 - Александар Белић као покретач лингвистичке периодике на почетку ХХ века
T1 - Александр Белич как основатель лингвистической периодики в начале XX века
SP - 357
EP - 368
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11559
ER - 
@inbook{
author = "Спасојевић, Марина",
year = "2016",
abstract = "Александр Белич сыграл важнейшую роль в формировании специализированных
языковых журналов в начале ХХ века. В 1905 году он учредил
Српски дијалектолошки зборник, который включил грамматические и лексические описания сербских народных говоров. Вместе с Любомиром Стояновичем в 1913 году он основал Јужнословенски филолог. В нем печатаются
работы по общему языкознанию, сопоставительной грамматике, контрастивной
грамматике, а также истории языка, современному сербскому и другим славянским языкам. Важное место в данном журнале занимает рубрика, освещающая годовую лингвистическую библиографию. Журнал Наш језик, основанный в 1932 году, посвящен проблемам современного сербского литературного языка. Ключевые слова: Александр Белич, лингвистическая
периодика, Српски дијалектолошки зборник, Јужнословенски филолог, Наш језик.",
publisher = "Београд : Филолошки факултет Универзитета",
journal = "Александар Белић српски лингвиста века 1. О Александру Белићу на Научном састанку слависта у Вукове дане (1971–2016)",
booktitle = "Александар Белић као покретач лингвистичке периодике на почетку ХХ века, Александр Белич как основатель лингвистической периодики в начале XX века",
pages = "357-368",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11559"
}
Спасојевић, М.. (2016). Александар Белић као покретач лингвистичке периодике на почетку ХХ века. in Александар Белић српски лингвиста века 1. О Александру Белићу на Научном састанку слависта у Вукове дане (1971–2016)
Београд : Филолошки факултет Универзитета., 357-368.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11559
Спасојевић М. Александар Белић као покретач лингвистичке периодике на почетку ХХ века. in Александар Белић српски лингвиста века 1. О Александру Белићу на Научном састанку слависта у Вукове дане (1971–2016). 2016;:357-368.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11559 .
Спасојевић, Марина, "Александар Белић као покретач лингвистичке периодике на почетку ХХ века" in Александар Белић српски лингвиста века 1. О Александру Белићу на Научном састанку слависта у Вукове дане (1971–2016) (2016):357-368,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11559 .

Глаголски вид, акционалност и друге аспектолошке категорије у контексту

Спасојевић, Марина

(Београд : Институт за српски језик САНУ, 2016)

TY - JOUR
AU - Спасојевић, Марина
PY - 2016
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/11528
AB - Аутономност аспектологије као лингвистичке дисциплине
која за предмет истраживања има – теоријски и дескриптивно, компаративно и типолошки – питања везана за проучавање глаголског
вида и средстава његовог испољавања, односа вида са другим граматичким и лексичко-семантичким категоријама (нпр., време, број,
модалност итд.), те категорија акционалности, теличности итд., потврђује и чињеница да при Међународном комитету слависта, као
једна од најмлађих, делује Аспектолошка комисија, настала трудом
С. Каролака.1 Зборник Глагольный вид: Грамматическое значение
и контекст представља резултат рада са Треће међународне конференције Аспектолошке комисије Међународног комитета слависта,
која је одржана 2011. године на Падовском универзитету.
PB - Београд : Институт за српски језик САНУ
T2 - Јужнословенски филолог
T1 - Глаголски вид, акционалност и друге аспектолошке категорије у контексту
SP - 206
EP - 217
VL - 75
IS - 3-4
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11528
ER - 
@article{
author = "Спасојевић, Марина",
year = "2016",
abstract = "Аутономност аспектологије као лингвистичке дисциплине
која за предмет истраживања има – теоријски и дескриптивно, компаративно и типолошки – питања везана за проучавање глаголског
вида и средстава његовог испољавања, односа вида са другим граматичким и лексичко-семантичким категоријама (нпр., време, број,
модалност итд.), те категорија акционалности, теличности итд., потврђује и чињеница да при Међународном комитету слависта, као
једна од најмлађих, делује Аспектолошка комисија, настала трудом
С. Каролака.1 Зборник Глагольный вид: Грамматическое значение
и контекст представља резултат рада са Треће међународне конференције Аспектолошке комисије Међународног комитета слависта,
која је одржана 2011. године на Падовском универзитету.",
publisher = "Београд : Институт за српски језик САНУ",
journal = "Јужнословенски филолог",
title = "Глаголски вид, акционалност и друге аспектолошке категорије у контексту",
pages = "206-217",
volume = "75",
number = "3-4",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11528"
}
Спасојевић, М.. (2016). Глаголски вид, акционалност и друге аспектолошке категорије у контексту. in Јужнословенски филолог
Београд : Институт за српски језик САНУ., 75(3-4), 206-217.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11528
Спасојевић М. Глаголски вид, акционалност и друге аспектолошке категорије у контексту. in Јужнословенски филолог. 2016;75(3-4):206-217.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11528 .
Спасојевић, Марина, "Глаголски вид, акционалност и друге аспектолошке категорије у контексту" in Јужнословенски филолог, 75, no. 3-4 (2016):206-217,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11528 .

Двовидски глаголи у савременом српском језику

Спасојевић, Марина Љ.

(Универзитет у Београду, Филолошки факултет, 2015)

TY - THES
AU - Спасојевић, Марина Љ.
PY - 2015
UR - http://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=2539
UR - https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:10590/bdef:Content/download
UR - http://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=47534351
UR - http://nardus.mpn.gov.rs/123456789/4867
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/959
AB - Предмет овог истраживања јесу двовидски глаголи у савременом српском језику, функционисање у видском систему, њихове особине, лексичко-семантичке карактеристике и инвентар.Циљеви рада су да се покаже испољавање вида код ових глагола, тј. да се утврде критеријуми и услови под којима они у одређеном контексту имају једну или другу вредност видске опозиције свршено : несвршено. Затим, да се анализира њихова структура са творбеног, етимолошког и лексичко-семантичког становишта.Истраживање ће бити спроведено на корпусу глагола ексцерпираних из Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ, шестотомног Речника српскохрватскога књижевног језика Матице српске, једнотомног Речника српскога језика и Обратног речника српскога језика Мирослава Николића. Примери су преузимани из поменутих дескриптивних речника и из Корпуса савременог српског језика Математичког факултета у Београду.У раду је најпре изнети историјат аспектолошких проучавања, основни појмови и термини, правци у проучавању и поимању глаголског вида, његово одређење и разграничење од сродних појава, те резултати проучавања глаголског вида и њему блиских појава у србистици.Посебно су издвојени резултати у проучавању двовидских глагола. Анализирани су дијагностички контексти за функционисање двовидских глагола: глаголски облици (веза вида и облика на морфолошком и синтаксичком плану), синтаксичке конструкције које захтевају употребу одређеног вида (нпр. са фазним глаголима, одређене врсте зависних клауза и сл.), лексички маркера и друга допунска средства која указују на перфективност или имперфективност (нпр. прилози и прилошки изрази сл.) итд. Разматрањем конкретних семантичко-синтаксичких реализација двовидских глагола, уочавају се и случајеви немогућности одређивања глаголског вида, тј. могућности његове двојакеинтерпретације без промене смисла, што представља појаву видске неутрализације, и могућности промене смисла исказа у зависности од видске интерпретације, што представља појаву видске хомонимије...
AB - The subjects of this paper are biaspectual verbs in contemporary Serbian, their functioning within the aspectual system, their characteristics, lexical semantic properties and inventory.The aims of this paper are to depict the manifestation of aspect with these verbs, i.e. to determine the criteria and conditions under which in a specific context they exhibit one of the two meanings implied of the aspectual opposition perfective : imperfective. Furthermore, the aim was to analyze their structure from the standpoints of morphology, etymology and lexical semantics.The research will be done on a corpus of verbs excerpted from the Dictionary of the Serbo-Croatian Literary Language and Vernaculars of the Serbian Academy of Sciences and Arts, Dictionary of Serbo-Croatian Literary Language in six volumes published by Matica srpska, one-volume Dictionary of the Serbian Language and Reverse Dictionary of the Serbian Language by Miroslav Nikolic. The examples have been taken from the abovementioned descriptive dictionaries and from the Corpus of Contemporary Serbian at the Faculty of Mathematics in Belgrade.The paper first presents a history of the study of aspectology, the basic notions and terms, directions in the study and understanding of verb aspect, its determination and distinction from related phenomena, as well as the results of investigating verb aspect and the related phenomena in Serbian studies.The results of the study of biaspectual verbs have been specifically singled out. The diagnostic contexts for the functioning of biaspectual verbs have been analyzed: verb forms (the connection between aspect and form on a morphological and syntactic plane), syntactic constructions that require the use of a specific aspect (eg. with aspectual verbs, certain types of clauses etc.), lexical markers and other additional tools that indicate perfectiveness or imperfectiveness (e.g. adverbs or adverbial expressions etc.) and so on. When examining specific semantic-syntactic realizations of biaspectual verbs, it is noted that in some instances it is impossible to determine the verb aspect, i.e.it is possible to interpret it both ways without changing the sense, which is a phenomenon called aspectual neutralization, whereas the possibility of changing the sense of a phrase in relation to aspectual interpretation is a phenomenon known as aspectual homonymy...
PB - Универзитет у Београду, Филолошки факултет
T2 - Универзитет у Београду
T1 - Двовидски глаголи у савременом српском језику
T1 - Biaspectual verbs in contemporary Serbian language
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_959
ER - 
@phdthesis{
author = "Спасојевић, Марина Љ.",
year = "2015",
abstract = "Предмет овог истраживања јесу двовидски глаголи у савременом српском језику, функционисање у видском систему, њихове особине, лексичко-семантичке карактеристике и инвентар.Циљеви рада су да се покаже испољавање вида код ових глагола, тј. да се утврде критеријуми и услови под којима они у одређеном контексту имају једну или другу вредност видске опозиције свршено : несвршено. Затим, да се анализира њихова структура са творбеног, етимолошког и лексичко-семантичког становишта.Истраживање ће бити спроведено на корпусу глагола ексцерпираних из Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ, шестотомног Речника српскохрватскога књижевног језика Матице српске, једнотомног Речника српскога језика и Обратног речника српскога језика Мирослава Николића. Примери су преузимани из поменутих дескриптивних речника и из Корпуса савременог српског језика Математичког факултета у Београду.У раду је најпре изнети историјат аспектолошких проучавања, основни појмови и термини, правци у проучавању и поимању глаголског вида, његово одређење и разграничење од сродних појава, те резултати проучавања глаголског вида и њему блиских појава у србистици.Посебно су издвојени резултати у проучавању двовидских глагола. Анализирани су дијагностички контексти за функционисање двовидских глагола: глаголски облици (веза вида и облика на морфолошком и синтаксичком плану), синтаксичке конструкције које захтевају употребу одређеног вида (нпр. са фазним глаголима, одређене врсте зависних клауза и сл.), лексички маркера и друга допунска средства која указују на перфективност или имперфективност (нпр. прилози и прилошки изрази сл.) итд. Разматрањем конкретних семантичко-синтаксичких реализација двовидских глагола, уочавају се и случајеви немогућности одређивања глаголског вида, тј. могућности његове двојакеинтерпретације без промене смисла, што представља појаву видске неутрализације, и могућности промене смисла исказа у зависности од видске интерпретације, што представља појаву видске хомонимије..., The subjects of this paper are biaspectual verbs in contemporary Serbian, their functioning within the aspectual system, their characteristics, lexical semantic properties and inventory.The aims of this paper are to depict the manifestation of aspect with these verbs, i.e. to determine the criteria and conditions under which in a specific context they exhibit one of the two meanings implied of the aspectual opposition perfective : imperfective. Furthermore, the aim was to analyze their structure from the standpoints of morphology, etymology and lexical semantics.The research will be done on a corpus of verbs excerpted from the Dictionary of the Serbo-Croatian Literary Language and Vernaculars of the Serbian Academy of Sciences and Arts, Dictionary of Serbo-Croatian Literary Language in six volumes published by Matica srpska, one-volume Dictionary of the Serbian Language and Reverse Dictionary of the Serbian Language by Miroslav Nikolic. The examples have been taken from the abovementioned descriptive dictionaries and from the Corpus of Contemporary Serbian at the Faculty of Mathematics in Belgrade.The paper first presents a history of the study of aspectology, the basic notions and terms, directions in the study and understanding of verb aspect, its determination and distinction from related phenomena, as well as the results of investigating verb aspect and the related phenomena in Serbian studies.The results of the study of biaspectual verbs have been specifically singled out. The diagnostic contexts for the functioning of biaspectual verbs have been analyzed: verb forms (the connection between aspect and form on a morphological and syntactic plane), syntactic constructions that require the use of a specific aspect (eg. with aspectual verbs, certain types of clauses etc.), lexical markers and other additional tools that indicate perfectiveness or imperfectiveness (e.g. adverbs or adverbial expressions etc.) and so on. When examining specific semantic-syntactic realizations of biaspectual verbs, it is noted that in some instances it is impossible to determine the verb aspect, i.e.it is possible to interpret it both ways without changing the sense, which is a phenomenon called aspectual neutralization, whereas the possibility of changing the sense of a phrase in relation to aspectual interpretation is a phenomenon known as aspectual homonymy...",
publisher = "Универзитет у Београду, Филолошки факултет",
journal = "Универзитет у Београду",
title = "Двовидски глаголи у савременом српском језику, Biaspectual verbs in contemporary Serbian language",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_959"
}
Спасојевић, М. Љ.. (2015). Двовидски глаголи у савременом српском језику. in Универзитет у Београду
Универзитет у Београду, Филолошки факултет..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_959
Спасојевић МЉ. Двовидски глаголи у савременом српском језику. in Универзитет у Београду. 2015;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_959 .
Спасојевић, Марина Љ., "Двовидски глаголи у савременом српском језику" in Универзитет у Београду (2015),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_959 .

Који глаголи у српском језику дупло виде?

Спасојевић, Марина

(Нови Сад : Матица српска, 2015)

TY - JOUR
AU - Спасојевић, Марина
PY - 2015
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/11527
AB - Према
граматикама
српског
језика,
првенствено
школске
намене,
глаголи
се према
трајању
или виду
деле
најпре
на две групе:
несвршене
(имперфективне)
и свршене
(перфективне).
Поједностављено,
школски
речено,
првима
се означава
(неограничено)
трајање,
као: грмети,
причати,
седети,
читати,
радити,
поигравати
се, лупкати
итд., док се другима
означава
ограничени,
извршени
тренутак
радње,
стања
или збивања,
као: загрмети,
испричати,
преседети,
урадити,
поиграти
се, лупити
итд.
PB - Нови Сад : Матица српска
T2 - Језик данас
T1 - Који глаголи у српском језику дупло виде?
SP - 4
EP - 8
VL - 11
IS - 5-6
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11527
ER - 
@article{
author = "Спасојевић, Марина",
year = "2015",
abstract = "Према
граматикама
српског
језика,
првенствено
школске
намене,
глаголи
се према
трајању
или виду
деле
најпре
на две групе:
несвршене
(имперфективне)
и свршене
(перфективне).
Поједностављено,
школски
речено,
првима
се означава
(неограничено)
трајање,
као: грмети,
причати,
седети,
читати,
радити,
поигравати
се, лупкати
итд., док се другима
означава
ограничени,
извршени
тренутак
радње,
стања
или збивања,
као: загрмети,
испричати,
преседети,
урадити,
поиграти
се, лупити
итд.",
publisher = "Нови Сад : Матица српска",
journal = "Језик данас",
title = "Који глаголи у српском језику дупло виде?",
pages = "4-8",
volume = "11",
number = "5-6",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11527"
}
Спасојевић, М.. (2015). Који глаголи у српском језику дупло виде?. in Језик данас
Нови Сад : Матица српска., 11(5-6), 4-8.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11527
Спасојевић М. Који глаголи у српском језику дупло виде?. in Језик данас. 2015;11(5-6):4-8.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11527 .
Спасојевић, Марина, "Који глаголи у српском језику дупло виде?" in Језик данас, 11, no. 5-6 (2015):4-8,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11527 .

Елементи старокњижевног језика у преписци Милосава Здравковића Ресавца

Спасојевић, Марина

(Деспотовац : Народна библиотека „Ресавска школа“, 2015)

TY - JOUR
AU - Спасојевић, Марина
PY - 2015
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/8515
AB - В работе подчеркиваем наличие фонетических, морфологических и лексических свойств, характерых для старых типов литературного языка у сербов (сербскославянский, русскославянский, точнее без
редакционных характерных черт церковнославянского и славяносербского) в служебной и частной переписках князя Милосава Здравковича
Ресавца. Данные языковые элементы, прежде всего, представляют собой манеру, особенность эпистолярного стиля в Сербии в XIX веке,
и, кроме того, они являются отражением учености Здравковича, его
склонности к книгам и просвещенности.
AB - У раду се указује на присуство фонетских, морфолошких и лексичких особина карактеристичних за старије типове књижевног језика
код Срба (српскословенски, рускословенски, односно, без редакцијских
обележја, црквенословенски и славеносрпски) у службеној и приватној
преписци кнеза Милосава Здравковића Ресавца. Ови језички елементи, првенствено, представљају манир, особеност епистоларног стила
у Србији 19. века, а, осим тога, одраз су и Здравковићеве учености и
наклоњености књизи и „просвештенију“.
PB - Деспотовац : Народна библиотека „Ресавска школа“
T2 - Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности VI
T1 - Елементи старокњижевног језика у преписци Милосава Здравковића Ресавца
T1 - Элементы старолитературного языка в переписке Милосава Здравковича Ресавца
SP - 303
EP - 309
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8515
ER - 
@article{
author = "Спасојевић, Марина",
year = "2015",
abstract = "В работе подчеркиваем наличие фонетических, морфологических и лексических свойств, характерых для старых типов литературного языка у сербов (сербскославянский, русскославянский, точнее без
редакционных характерных черт церковнославянского и славяносербского) в служебной и частной переписках князя Милосава Здравковича
Ресавца. Данные языковые элементы, прежде всего, представляют собой манеру, особенность эпистолярного стиля в Сербии в XIX веке,
и, кроме того, они являются отражением учености Здравковича, его
склонности к книгам и просвещенности., У раду се указује на присуство фонетских, морфолошких и лексичких особина карактеристичних за старије типове књижевног језика
код Срба (српскословенски, рускословенски, односно, без редакцијских
обележја, црквенословенски и славеносрпски) у службеној и приватној
преписци кнеза Милосава Здравковића Ресавца. Ови језички елементи, првенствено, представљају манир, особеност епистоларног стила
у Србији 19. века, а, осим тога, одраз су и Здравковићеве учености и
наклоњености књизи и „просвештенију“.",
publisher = "Деспотовац : Народна библиотека „Ресавска школа“",
journal = "Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности VI",
title = "Елементи старокњижевног језика у преписци Милосава Здравковића Ресавца, Элементы старолитературного языка в переписке Милосава Здравковича Ресавца",
pages = "303-309",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8515"
}
Спасојевић, М.. (2015). Елементи старокњижевног језика у преписци Милосава Здравковића Ресавца. in Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности VI
Деспотовац : Народна библиотека „Ресавска школа“., 303-309.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8515
Спасојевић М. Елементи старокњижевног језика у преписци Милосава Здравковића Ресавца. in Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности VI. 2015;:303-309.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8515 .
Спасојевић, Марина, "Елементи старокњижевног језика у преписци Милосава Здравковића Ресавца" in Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности VI (2015):303-309,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8515 .

Комизам антропонима и когномена у делима Бранка Ћопића

Спасојевић, Марина

(Graz : Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz, 2014)

TY - CHAP
AU - Спасојевић, Марина
PY - 2014
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/11538
AB - У раду ће се анализирати антропоними и когномени (надимци) који изазивају комични ефекат у делима Бранка Ћопића. Грађа је ексцерпирана из романа ОРЛО-ВИ РАНО ЛЕТЕ, збирке приповедака БАШТА СЉЕЗОВЕ БОЈЕ и збирке песама ЧАРОБНА ШУМА. У литерарном делу име јунака може произвести посебан стилски ефекат, јер често садржи елементе оцене лика (учитељ Паприка – по изразито црвеном носу, Дане Дрмогаћа – по начину држања и облачења итд.).
AB - This paper analyses anthroponyms and cognomens (nicknames) which provoke comical effect in the works of Branko Ćopić. The material for this analysis is excerpted from novels ORLOVI RANO LETE and MAGAREĆE GODINE, short story collection BAŠTA SLJEZOVE BOJE and collection of poems ČAROBNA ŠUMA. Even though first names and nicknames are semantically empty, in some cases it is still possible to make them more expressive and give them a meaning. Thus, in a literary work the name of a character can produce a special style effect, because it often contains elements of character assessment, such as teacher named Paprika after his very red nose or Dane Drmogaća named after the way he carries and dresses himself.
PB - Graz : Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz
PB - Бања Лука : Народна и универзитетска библиотека Републике Српске у Бањалуци
T2 - Ћопићевско моделовање реалности кроз хумор и сатиру = Modellierung der Realität mittels Humor und Satire bei Branko Ćopić
T1 - Комизам антропонима и когномена у делима Бранка Ћопића
T1 - Comical effect of anthroponyms and cognomens in the works of Branko Ćopić
SP - 347
EP - 360
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11538
ER - 
@inbook{
author = "Спасојевић, Марина",
year = "2014",
abstract = "У раду ће се анализирати антропоними и когномени (надимци) који изазивају комични ефекат у делима Бранка Ћопића. Грађа је ексцерпирана из романа ОРЛО-ВИ РАНО ЛЕТЕ, збирке приповедака БАШТА СЉЕЗОВЕ БОЈЕ и збирке песама ЧАРОБНА ШУМА. У литерарном делу име јунака може произвести посебан стилски ефекат, јер често садржи елементе оцене лика (учитељ Паприка – по изразито црвеном носу, Дане Дрмогаћа – по начину држања и облачења итд.)., This paper analyses anthroponyms and cognomens (nicknames) which provoke comical effect in the works of Branko Ćopić. The material for this analysis is excerpted from novels ORLOVI RANO LETE and MAGAREĆE GODINE, short story collection BAŠTA SLJEZOVE BOJE and collection of poems ČAROBNA ŠUMA. Even though first names and nicknames are semantically empty, in some cases it is still possible to make them more expressive and give them a meaning. Thus, in a literary work the name of a character can produce a special style effect, because it often contains elements of character assessment, such as teacher named Paprika after his very red nose or Dane Drmogaća named after the way he carries and dresses himself.",
publisher = "Graz : Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz, Бања Лука : Народна и универзитетска библиотека Републике Српске у Бањалуци",
journal = "Ћопићевско моделовање реалности кроз хумор и сатиру = Modellierung der Realität mittels Humor und Satire bei Branko Ćopić",
booktitle = "Комизам антропонима и когномена у делима Бранка Ћопића, Comical effect of anthroponyms and cognomens in the works of Branko Ćopić",
pages = "347-360",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11538"
}
Спасојевић, М.. (2014). Комизам антропонима и когномена у делима Бранка Ћопића. in Ћопићевско моделовање реалности кроз хумор и сатиру = Modellierung der Realität mittels Humor und Satire bei Branko Ćopić
Graz : Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz., 347-360.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11538
Спасојевић М. Комизам антропонима и когномена у делима Бранка Ћопића. in Ћопићевско моделовање реалности кроз хумор и сатиру = Modellierung der Realität mittels Humor und Satire bei Branko Ćopić. 2014;:347-360.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11538 .
Спасојевић, Марина, "Комизам антропонима и когномена у делима Бранка Ћопића" in Ћопићевско моделовање реалности кроз хумор и сатиру = Modellierung der Realität mittels Humor und Satire bei Branko Ćopić (2014):347-360,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11538 .

Да ли је лишће пожутело или је пожутило?

Спасојевић, Марина

(Нови Сад : Матица српска, 2014)

TY - JOUR
AU - Спасојевић, Марина
PY - 2014
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/11529
AB - О облицима и значењу глагола на -ети, -ити и -ати
у српском књижевном језику.
PB - Нови Сад : Матица српска
T2 - Језик данас
T1 - Да ли је лишће пожутело или је пожутило?
SP - 30
EP - 37
VL - 10
IS - 1-2
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11529
ER - 
@article{
author = "Спасојевић, Марина",
year = "2014",
abstract = "О облицима и значењу глагола на -ети, -ити и -ати
у српском књижевном језику.",
publisher = "Нови Сад : Матица српска",
journal = "Језик данас",
title = "Да ли је лишће пожутело или је пожутило?",
pages = "30-37",
volume = "10",
number = "1-2",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11529"
}
Спасојевић, М.. (2014). Да ли је лишће пожутело или је пожутило?. in Језик данас
Нови Сад : Матица српска., 10(1-2), 30-37.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11529
Спасојевић М. Да ли је лишће пожутело или је пожутило?. in Језик данас. 2014;10(1-2):30-37.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11529 .
Спасојевић, Марина, "Да ли је лишће пожутело или је пожутило?" in Језик данас, 10, no. 1-2 (2014):30-37,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11529 .

Још један поглед на видске парњаке у српском језику

Ђуровић, Сања; Спасојевић, Марина

(Нови Сад : Матица српска, 2014)

TY - JOUR
AU - Ђуровић, Сања
AU - Спасојевић, Марина
PY - 2014
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/11526
AB - Предмет
рада
јесте
анализа
два имперфективна
глагола:
болети
и писати
и њихових
твореница.
На основу
литературе
о глаголском
виду
и о видским
парњацима,
која
је превасходно
теоријска,
на анализи
два глаголска
гнезда
покушаћемо
да покажемо
у којој
мери
су перфективизација
путем
префиксације
и имперфективизација
граматичка
а у којој
мери
лексичка
појава.
Полазиште
у анализи
је мотивни
имперфективни
глагол
а сагледавају
се значења
префиксираних
глагола
и од њих имперфективизованих
глагола
у односу
на значења
мотивног
глагола
у циљу
одређења
видских
парњака.
AB - The aim of this paper is to analyze two imperfective verbs, boleti and pisati, and their forms. By relying on the relevant literature pertinent to verbal aspect and aspectual verbal pairs, of predominantly theoretic orientation, we aim to look into the two verbal paradigms and establish to which extent the perfectivization and imperfectivization of these verbs depend on the grammar and lexical phenomena. The starting point in our analysis are the two target imperfective verbs while the central part is devoted to identifying the meanings of their verbal prefixed derivatives and their contrasting with the meanings of the imperfective verbs, with the aim of establishing aspectual verbal pairs.
PB - Нови Сад : Матица српска
T2 - Зборник матице српске за филологију и лингвистику
T1 - Још један поглед на видске парњаке у српском језику
T1 - Another Perspective on Aspectual Verbal Pairs in the Serbian Language
SP - 183
EP - 197
IS - 57
IS - 1
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11526
ER - 
@article{
author = "Ђуровић, Сања and Спасојевић, Марина",
year = "2014",
abstract = "Предмет
рада
јесте
анализа
два имперфективна
глагола:
болети
и писати
и њихових
твореница.
На основу
литературе
о глаголском
виду
и о видским
парњацима,
која
је превасходно
теоријска,
на анализи
два глаголска
гнезда
покушаћемо
да покажемо
у којој
мери
су перфективизација
путем
префиксације
и имперфективизација
граматичка
а у којој
мери
лексичка
појава.
Полазиште
у анализи
је мотивни
имперфективни
глагол
а сагледавају
се значења
префиксираних
глагола
и од њих имперфективизованих
глагола
у односу
на значења
мотивног
глагола
у циљу
одређења
видских
парњака., The aim of this paper is to analyze two imperfective verbs, boleti and pisati, and their forms. By relying on the relevant literature pertinent to verbal aspect and aspectual verbal pairs, of predominantly theoretic orientation, we aim to look into the two verbal paradigms and establish to which extent the perfectivization and imperfectivization of these verbs depend on the grammar and lexical phenomena. The starting point in our analysis are the two target imperfective verbs while the central part is devoted to identifying the meanings of their verbal prefixed derivatives and their contrasting with the meanings of the imperfective verbs, with the aim of establishing aspectual verbal pairs.",
publisher = "Нови Сад : Матица српска",
journal = "Зборник матице српске за филологију и лингвистику",
title = "Још један поглед на видске парњаке у српском језику, Another Perspective on Aspectual Verbal Pairs in the Serbian Language",
pages = "183-197",
number = "57, 1",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11526"
}
Ђуровић, С.,& Спасојевић, М.. (2014). Још један поглед на видске парњаке у српском језику. in Зборник матице српске за филологију и лингвистику
Нови Сад : Матица српска.(57), 183-197.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11526
Ђуровић С, Спасојевић М. Још један поглед на видске парњаке у српском језику. in Зборник матице српске за филологију и лингвистику. 2014;(57):183-197.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11526 .
Ђуровић, Сања, Спасојевић, Марина, "Још један поглед на видске парњаке у српском језику" in Зборник матице српске за филологију и лингвистику, no. 57 (2014):183-197,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11526 .

Из топонимије ресавског краја – ојконими данас са освртом на старије изворе

Спасојевић, Марина

(Деспотовац : Народна библиотека „Ресавска школа“, 2014)

TY - JOUR
AU - Спасојевић, Марина
PY - 2014
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/8512
AB - The paper presents a list of the current names of inhabited places –
oikonyms in the Resava region. The compiled material is compared to the
names of villages recorded in medieval documents, the Braničevo Defter
(Ottoman census book), other census books and maps, as well as in historical,
geographic and ethnographic sources from the 19th and 20th centuries.
Attention is also drawn to the changes that the oikonyms of the villages
whose locations are identified have undergone both in terms of grammar
(changes in gender and number, etc.) and their formative structure and
motivation.
AB - У раду се доноси попис садашњих назива насељених места –
ојконима на подручју Ресаве. Прикупљени материјал се упоређује и са
називима села забележених у средњовековним документима (повељама
и писмима), Браничевском тефтеру, на картама, али и у историјским,
географским и етнографским изворима из XIX и XX века. Указује се на
промене које су ојконими претрпели у граматичком погледу (промена
рода, броја и сл.), као и на њихову творбену структуру и мотивацију.
PB - Деспотовац : Народна библиотека „Ресавска школа“
T2 - Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности V
T1 - Из топонимије ресавског краја – ојконими данас са освртом на старије изворе
T1 - The Toponymy of the Resava Region – Oikonyms from Charters, Through Defters and Maps until the Present
SP - 247
EP - 266
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8512
ER - 
@article{
author = "Спасојевић, Марина",
year = "2014",
abstract = "The paper presents a list of the current names of inhabited places –
oikonyms in the Resava region. The compiled material is compared to the
names of villages recorded in medieval documents, the Braničevo Defter
(Ottoman census book), other census books and maps, as well as in historical,
geographic and ethnographic sources from the 19th and 20th centuries.
Attention is also drawn to the changes that the oikonyms of the villages
whose locations are identified have undergone both in terms of grammar
(changes in gender and number, etc.) and their formative structure and
motivation., У раду се доноси попис садашњих назива насељених места –
ојконима на подручју Ресаве. Прикупљени материјал се упоређује и са
називима села забележених у средњовековним документима (повељама
и писмима), Браничевском тефтеру, на картама, али и у историјским,
географским и етнографским изворима из XIX и XX века. Указује се на
промене које су ојконими претрпели у граматичком погледу (промена
рода, броја и сл.), као и на њихову творбену структуру и мотивацију.",
publisher = "Деспотовац : Народна библиотека „Ресавска школа“",
journal = "Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности V",
title = "Из топонимије ресавског краја – ојконими данас са освртом на старије изворе, The Toponymy of the Resava Region – Oikonyms from Charters, Through Defters and Maps until the Present",
pages = "247-266",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8512"
}
Спасојевић, М.. (2014). Из топонимије ресавског краја – ојконими данас са освртом на старије изворе. in Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности V
Деспотовац : Народна библиотека „Ресавска школа“., 247-266.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8512
Спасојевић М. Из топонимије ресавског краја – ојконими данас са освртом на старије изворе. in Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности V. 2014;:247-266.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8512 .
Спасојевић, Марина, "Из топонимије ресавског краја – ојконими данас са освртом на старије изворе" in Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности V (2014):247-266,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8512 .

Глаголи на -(ј)ети, -им у корелацији са глаголима на -ити, -им у савременом српском језику (нормативни и лексикографски аспект)

Спасојевић, Марина

(Београд : Институт за српски језик САНУ, 2013)

TY - BOOK
AU - Спасојевић, Марина
PY - 2013
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/1307
PB - Београд : Институт за српски језик САНУ
T1 - Глаголи на -(ј)ети, -им у корелацији са глаголима на -ити, -им у савременом српском језику (нормативни и лексикографски аспект)
T1 - Verbs Ending in -(j)eti, -im in Correlation with Verbs Ending in -iti, im in the Serbian Contemprorary Language
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_1307
ER - 
@book{
author = "Спасојевић, Марина",
year = "2013",
publisher = "Београд : Институт за српски језик САНУ",
title = "Глаголи на -(ј)ети, -им у корелацији са глаголима на -ити, -им у савременом српском језику (нормативни и лексикографски аспект), Verbs Ending in -(j)eti, -im in Correlation with Verbs Ending in -iti, im in the Serbian Contemprorary Language",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_1307"
}
Спасојевић, М.. (2013). Глаголи на -(ј)ети, -им у корелацији са глаголима на -ити, -им у савременом српском језику (нормативни и лексикографски аспект). 
Београд : Институт за српски језик САНУ..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_1307
Спасојевић М. Глаголи на -(ј)ети, -им у корелацији са глаголима на -ити, -им у савременом српском језику (нормативни и лексикографски аспект). 2013;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_1307 .
Спасојевић, Марина, "Глаголи на -(ј)ети, -им у корелацији са глаголима на -ити, -им у савременом српском језику (нормативни и лексикографски аспект)" (2013),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_1307 .

Прилог познавању лексике ресавског краја – етници и ктетици

Спасојевић, Марина

(Рача : Центар за митолошке студије, 2013)

TY - JOUR
AU - Спасојевић, Марина
PY - 2013
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/11565
AB - В данной работе представлен материал из области немного бол ее широкой чем та, которая определена бассейном реки Ресава. Конкретно, с территории муниципалитетов Деспотовац и Свилайнац мы приносим ойконимы (названия населенных пунктов) и от них производные этнохоронимы и притяжательные прилагательные,
используемые в речи жителей этой области. Материал пронализирован и в словообразовательном аспекте, чтобы определить самые частые словообразовательные модели. Самое частое - суффиксальное
словообразование. У этнохоронимов доминирует суффикс
-(ј)анин, для лиц мужского пола, и-(ј)анка, для лиц женского
пола, а затемац, для лиц мужского, и -ка, для лиц женского пола. У прилагательных самым частым является суффиксски. Примеры внутреннего словообразования (путем изменения ударения)
встречаются редко. От немногочисленных двучленных ойконимов этнохоронимы и к ним относящиеся прилагательные образуются
от существительного в их составе. Также, существуют и описательные обороты человек / онај из + родительный названия села.
AB - У раду се представљају етници и ктетици изведени од ојконима који су забележени у сливу реке Ресаве. Прикупљени материал
анализиран је са творбеног аспекта.
PB - Рача : Центар за митолошке студије
T2 - Митолошки зборник
T1 - Прилог познавању лексике ресавског краја – етници и ктетици
T1 - Приложение к исследованию лексики ресавской области - этнохоронимы и притяжательные прилагательные
SP - 279
EP - 295
VL - 29
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11565
ER - 
@article{
author = "Спасојевић, Марина",
year = "2013",
abstract = "В данной работе представлен материал из области немного бол ее широкой чем та, которая определена бассейном реки Ресава. Конкретно, с территории муниципалитетов Деспотовац и Свилайнац мы приносим ойконимы (названия населенных пунктов) и от них производные этнохоронимы и притяжательные прилагательные,
используемые в речи жителей этой области. Материал пронализирован и в словообразовательном аспекте, чтобы определить самые частые словообразовательные модели. Самое частое - суффиксальное
словообразование. У этнохоронимов доминирует суффикс
-(ј)анин, для лиц мужского пола, и-(ј)анка, для лиц женского
пола, а затемац, для лиц мужского, и -ка, для лиц женского пола. У прилагательных самым частым является суффиксски. Примеры внутреннего словообразования (путем изменения ударения)
встречаются редко. От немногочисленных двучленных ойконимов этнохоронимы и к ним относящиеся прилагательные образуются
от существительного в их составе. Также, существуют и описательные обороты человек / онај из + родительный названия села., У раду се представљају етници и ктетици изведени од ојконима који су забележени у сливу реке Ресаве. Прикупљени материал
анализиран је са творбеног аспекта.",
publisher = "Рача : Центар за митолошке студије",
journal = "Митолошки зборник",
title = "Прилог познавању лексике ресавског краја – етници и ктетици, Приложение к исследованию лексики ресавской области - этнохоронимы и притяжательные прилагательные",
pages = "279-295",
volume = "29",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11565"
}
Спасојевић, М.. (2013). Прилог познавању лексике ресавског краја – етници и ктетици. in Митолошки зборник
Рача : Центар за митолошке студије., 29, 279-295.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11565
Спасојевић М. Прилог познавању лексике ресавског краја – етници и ктетици. in Митолошки зборник. 2013;29:279-295.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11565 .
Спасојевић, Марина, "Прилог познавању лексике ресавског краја – етници и ктетици" in Митолошки зборник, 29 (2013):279-295,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11565 .

Научни скуп Српски језик и актуелна питања језичке политике

Спасојевић, Марина

(Београд : Институт за српски језик САНУ, 2013)

TY - JOUR
AU - Спасојевић, Марина
PY - 2013
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/11547
AB - У Српској академији наука и уметности 28. октобра 2013. године
одржан је научни скуп посвећен питањима везаним за актуелно функционисање и очување српског књижевнојезичког стандарда, али и српског
језика уопште у свим видовима његових реализација, не само у Србији
већ и у земљама у окружењу у којима је српски службени језик или језик
мањинске популације. Једнодневни, али изузетно садржајан састанак
еминентних лингвиста одвијао се у организацији Одељења језика и књижевности САНУ, испред којег је у Организационом одбору стајао академик Предраг Пипер, затим Одбора за стандардизацију српског језика, у
чије име је у Одбору био академик Иван Клајн, Института за српски језик САНУ, чији је директор проф. др Срето Танасић био председник Одбора, и Фонда „Ђорђе Зечевић“ за заштиту и унапређење ћирилице. Секретар Организационог одбора скупа био је мр Јован Вуксановић. Овако
значајном скупу, насловљеном Српски језик и актуелна питања језичке
политике, присуствовали су и представници академија, Матице српске,
Српске књижевне задруге и државне управе, а све са циљем да закључци
буду оперативни и да се обезбеди њихова примена у пракси. Након што
је проф. др Срето Танасић отворио састанак, учесницима се обратила гђа
Јасмина Митровић Марић, саветник председника Републике Србије и
члан Кабинета председника, а као представник Националног савета за
културу г. Душко Паунковић. Поздравне речи је, такође, испред Академије наука и уметности Републике Српске упутио академик Слободан
Реметић, испред Српске академије наука и уметности, Одељења за књижевност и језик академик Предраг Пипер, испред Матице српске проф.
др Драган Станић, испред Српског националног вијећа у Хрватској
проф. др Милорад Пуповац и испред Одбора за српски језик Српске
књижевне задруге проф. др Милош Ковачевић.
PB - Београд : Институт за српски језик САНУ
T2 - Наш језик
T1 - Научни скуп Српски језик и актуелна питања језичке политике
SP - 89
EP - 96
VL - 44
IS - 3-4
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11547
ER - 
@article{
author = "Спасојевић, Марина",
year = "2013",
abstract = "У Српској академији наука и уметности 28. октобра 2013. године
одржан је научни скуп посвећен питањима везаним за актуелно функционисање и очување српског књижевнојезичког стандарда, али и српског
језика уопште у свим видовима његових реализација, не само у Србији
већ и у земљама у окружењу у којима је српски службени језик или језик
мањинске популације. Једнодневни, али изузетно садржајан састанак
еминентних лингвиста одвијао се у организацији Одељења језика и књижевности САНУ, испред којег је у Организационом одбору стајао академик Предраг Пипер, затим Одбора за стандардизацију српског језика, у
чије име је у Одбору био академик Иван Клајн, Института за српски језик САНУ, чији је директор проф. др Срето Танасић био председник Одбора, и Фонда „Ђорђе Зечевић“ за заштиту и унапређење ћирилице. Секретар Организационог одбора скупа био је мр Јован Вуксановић. Овако
значајном скупу, насловљеном Српски језик и актуелна питања језичке
политике, присуствовали су и представници академија, Матице српске,
Српске књижевне задруге и државне управе, а све са циљем да закључци
буду оперативни и да се обезбеди њихова примена у пракси. Након што
је проф. др Срето Танасић отворио састанак, учесницима се обратила гђа
Јасмина Митровић Марић, саветник председника Републике Србије и
члан Кабинета председника, а као представник Националног савета за
културу г. Душко Паунковић. Поздравне речи је, такође, испред Академије наука и уметности Републике Српске упутио академик Слободан
Реметић, испред Српске академије наука и уметности, Одељења за књижевност и језик академик Предраг Пипер, испред Матице српске проф.
др Драган Станић, испред Српског националног вијећа у Хрватској
проф. др Милорад Пуповац и испред Одбора за српски језик Српске
књижевне задруге проф. др Милош Ковачевић.",
publisher = "Београд : Институт за српски језик САНУ",
journal = "Наш језик",
title = "Научни скуп Српски језик и актуелна питања језичке политике",
pages = "89-96",
volume = "44",
number = "3-4",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11547"
}
Спасојевић, М.. (2013). Научни скуп Српски језик и актуелна питања језичке политике. in Наш језик
Београд : Институт за српски језик САНУ., 44(3-4), 89-96.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11547
Спасојевић М. Научни скуп Српски језик и актуелна питања језичке политике. in Наш језик. 2013;44(3-4):89-96.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11547 .
Спасојевић, Марина, "Научни скуп Српски језик и актуелна питања језичке политике" in Наш језик, 44, no. 3-4 (2013):89-96,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11547 .

Антропонимија у Андрићевом роману На Дрини ћуприја

Спасојевић, Марина

(Graz : Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz, 2013)

TY - CHAP
AU - Спасојевић, Марина
PY - 2013
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/11523
AB - В настоящей работе представлен инвентарь имен собственных, прозвищ,
патронимов, фамилий и замужних имен в романе Мост на Дрине. Материал
выкладывается по конфессионально-национальной принадлежности их носителей
и по полу, а в этих рамках антропонимы распределяются по мотивировке, словообразовательной структуре и происхождению. Отмечается несколько пластов: 1.
пласт славянской народной и библейской ветхозаветной и христианской ономастики, характерной для сербов; 2. ономастика ориентального происхождения, пришедшая с османскими турками (очень большая доля выпадает на нее); 3. ономастический пласт, носителями которого являются евреи (ветхозаветные имена, но слова и
из среды, из которых они приехали); 4. пласт немецкой ономастики в результате
влияния австро-венгерской власти и ее использования молодыми образованными
жителями Вишеграда и т. д. Оказывается, что в ономастиконе переплетаются имена старожилов и переселенцев. Также указывается на способ адаптации их имен к
сербской грамматической системе и ономастиконе, что проявляется в способе словопроизводства прозвищно-гипокористических образований и фамилий. Антропонимы здесь имеют функцию документальности и передачи специфики времени и
среды.
PB - Graz : Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz
PB - Beograd : Beogradska knjiga
PB - Banja Luka : Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske
T2 - Andrićeva ćuprija = Andrićs Brücke
T1 - Антропонимија у Андрићевом роману На Дрини ћуприја
T1 - Антропонимия в романе Андрича Мост на Дрине
SP - 869
EP - 892
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11523
ER - 
@inbook{
author = "Спасојевић, Марина",
year = "2013",
abstract = "В настоящей работе представлен инвентарь имен собственных, прозвищ,
патронимов, фамилий и замужних имен в романе Мост на Дрине. Материал
выкладывается по конфессионально-национальной принадлежности их носителей
и по полу, а в этих рамках антропонимы распределяются по мотивировке, словообразовательной структуре и происхождению. Отмечается несколько пластов: 1.
пласт славянской народной и библейской ветхозаветной и христианской ономастики, характерной для сербов; 2. ономастика ориентального происхождения, пришедшая с османскими турками (очень большая доля выпадает на нее); 3. ономастический пласт, носителями которого являются евреи (ветхозаветные имена, но слова и
из среды, из которых они приехали); 4. пласт немецкой ономастики в результате
влияния австро-венгерской власти и ее использования молодыми образованными
жителями Вишеграда и т. д. Оказывается, что в ономастиконе переплетаются имена старожилов и переселенцев. Также указывается на способ адаптации их имен к
сербской грамматической системе и ономастиконе, что проявляется в способе словопроизводства прозвищно-гипокористических образований и фамилий. Антропонимы здесь имеют функцию документальности и передачи специфики времени и
среды.",
publisher = "Graz : Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz, Beograd : Beogradska knjiga, Banja Luka : Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske",
journal = "Andrićeva ćuprija = Andrićs Brücke",
booktitle = "Антропонимија у Андрићевом роману На Дрини ћуприја, Антропонимия в романе Андрича Мост на Дрине",
pages = "869-892",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11523"
}
Спасојевић, М.. (2013). Антропонимија у Андрићевом роману На Дрини ћуприја. in Andrićeva ćuprija = Andrićs Brücke
Graz : Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz., 869-892.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11523
Спасојевић М. Антропонимија у Андрићевом роману На Дрини ћуприја. in Andrićeva ćuprija = Andrićs Brücke. 2013;:869-892.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11523 .
Спасојевић, Марина, "Антропонимија у Андрићевом роману На Дрини ћуприја" in Andrićeva ćuprija = Andrićs Brücke (2013):869-892,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11523 .

Ка моделовању српске именичке парадигме. Н. В. Супрунчук: Сербское субстантивное словоизменение, Б. Ю. Норман (ред.), Белорусский государственный университет, Минск, 2012

Спасојевић, Марина Љ.

(2013)

TY - JOUR
AU - Спасојевић, Марина Љ.
PY - 2013
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/2819
T2 - Јужнословенски филолог
T1 - Ка моделовању српске именичке парадигме. Н. В. Супрунчук: Сербское субстантивное словоизменение, Б. Ю. Норман (ред.), Белорусский государственный университет, Минск, 2012
SP - 473
EP - 480
IS - 69
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2819
ER - 
@article{
author = "Спасојевић, Марина Љ.",
year = "2013",
journal = "Јужнословенски филолог",
title = "Ка моделовању српске именичке парадигме. Н. В. Супрунчук: Сербское субстантивное словоизменение, Б. Ю. Норман (ред.), Белорусский государственный университет, Минск, 2012",
pages = "473-480",
number = "69",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2819"
}
Спасојевић, М. Љ.. (2013). Ка моделовању српске именичке парадигме. Н. В. Супрунчук: Сербское субстантивное словоизменение, Б. Ю. Норман (ред.), Белорусский государственный университет, Минск, 2012. in Јужнословенски филолог(69), 473-480.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2819
Спасојевић МЉ. Ка моделовању српске именичке парадигме. Н. В. Супрунчук: Сербское субстантивное словоизменение, Б. Ю. Норман (ред.), Белорусский государственный университет, Минск, 2012. in Јужнословенски филолог. 2013;(69):473-480.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2819 .
Спасојевић, Марина Љ., "Ка моделовању српске именичке парадигме. Н. В. Супрунчук: Сербское субстантивное словоизменение, Б. Ю. Норман (ред.), Белорусский государственный университет, Минск, 2012" in Јужнословенски филолог, no. 69 (2013):473-480,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2819 .

Из фитонимије ресавског краја (коровска флора)

Спасојевић, Марина

(Деспотовац : Народна библиотека „Ресавска школа“, 2013)

TY - JOUR
AU - Спасојевић, Марина
PY - 2013
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/8510
AB - У раду се представља и са лексиколошког, творбеног и структурног аспекта анализира инвентар лексема које се у области Горње Ресаве
користе за номинацију реалија из сфере коровских биљака.
AB - In this paper, the author presents a collection of folk terms of wild
meadow plants growing in Resava region. The analyses included structure,
motivation and some lexical characteristics of this folk terms. The differentiation
between the subdialects in designation of one and the same plant is
most frequently caused by different choice of motives for its naming.
PB - Деспотовац : Народна библиотека „Ресавска школа“
T2 - Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности IV
T1 - Из фитонимије ресавског краја (коровска флора)
T1 - From Phytonymy of Resava (The Terms for Weeds)
SP - 267
EP - 274
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8510
ER - 
@article{
author = "Спасојевић, Марина",
year = "2013",
abstract = "У раду се представља и са лексиколошког, творбеног и структурног аспекта анализира инвентар лексема које се у области Горње Ресаве
користе за номинацију реалија из сфере коровских биљака., In this paper, the author presents a collection of folk terms of wild
meadow plants growing in Resava region. The analyses included structure,
motivation and some lexical characteristics of this folk terms. The differentiation
between the subdialects in designation of one and the same plant is
most frequently caused by different choice of motives for its naming.",
publisher = "Деспотовац : Народна библиотека „Ресавска школа“",
journal = "Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности IV",
title = "Из фитонимије ресавског краја (коровска флора), From Phytonymy of Resava (The Terms for Weeds)",
pages = "267-274",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8510"
}
Спасојевић, М.. (2013). Из фитонимије ресавског краја (коровска флора). in Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности IV
Деспотовац : Народна библиотека „Ресавска школа“., 267-274.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8510
Спасојевић М. Из фитонимије ресавског краја (коровска флора). in Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности IV. 2013;:267-274.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8510 .
Спасојевић, Марина, "Из фитонимије ресавског краја (коровска флора)" in Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности IV (2013):267-274,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8510 .

Из проблематике проучавања лексике из области прераде млека у ресавском крају (на материјалу из Великог Поповића)

Спасојевић, Марина

(Деспотовац : Народна библиотека „Ресавска школа“, 2013)

TY - JOUR
AU - Спасојевић, Марина
PY - 2013
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/8511
AB - У раду се по лексико-семантичким групама представља лексички материјал из једне области материјалне културе – прераде млека прикупљен у селу Велики Поповић, у средњем делу слива реке Ресаве. Презентовани материјал се анализира са лексичког становишта: издвајају се синоним ски низови (подлев–маја–-сириште), указује се на конкуренцију лексичких јединица, повлачење и специјализацију појединих лексема и њихових семантичких реализација (нпр. млекара "фабрика за прераду млека и млечних прерађевина; просторија са одговарајућом опремом за прикупљање и чување млека у оквиру земљорадничких задруга и сл. фирми“, а не више "просторија/зграда у домаћинству за чување и прераду млека" ). Неколиким дијалекатским текстовима илуструје се функционисање ове лексике у ет нографском и социјалном контексту.
AB - В ра бо те пред ста влен ма те ри ал из од ной обла сти ма те ри а ль ной ку ль-
ту ры – пе ре ра бот ки мо ло ка и ви дов мо лоч ных про дук тов, со бран ный в се ле
Ве ли ки-По по вич, в сред ней ча сти бас се й на ре ки Ре са ва. Пред ста влен ный ма-
те ри ал ана ли зи ру ет ся и с лек си че ской точ ки зре ния: вы де ля ют ся си но ни ми че-
ские ря ды (под лев–ма ја–си ри ште), ука зы ва ет ся на кон ку рен цию лек си че ских
еди ниц, вы те сне ние и спе ци а ли за цию от де ль ных лек сем и их се ман ти че ских
ре а ли за ций (на пр. мле ка ра ’за вод по пе ре ра бот ке мо ло ка и мо лоч ных про дук-
тов; по ме ще ние с со о твет ству ю щ им обо ру до ва ни ем для сбо ра и хра не ния мо-
ло ка в рам ках се ль ско хо зя й ствен ных ко о пе ра ти вов и по доб ных В работе представлен материал из одной области материальной культуры - переработки молока и видов молочных продуктов, собранный в селе
Велики-Попович, в средней части бассейна реки Ресава. Представленный материал анализируется и с лексической точки зрения: выделяются синонимические ряды (иодлев-маа-сиришше), указывается на конкуренцию лексических
единиц, вытеснение и специализацию отдельных лексем и их семантических
реализаций (напр. млекара ’завод по переработке молока и молочных продуктов; помещение с соответствующим оборудованием для сбора и хранения молока в рамках сельскохозяйственных кооперативов и подобных фирм’, а не
уже ’помещение/строение в хозяйстве с таким назначением”) и т. д. Несколькими диалектными текстами иллюстрируется функционирование этой лексики в этнографическом и социальном контекстах.
PB - Деспотовац : Народна библиотека „Ресавска школа“
T2 - Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности IV
T1 - Из проблематике проучавања лексике из области прераде млека у ресавском крају (на материјалу из Великог Поповића)
T1 - Из проблематики изучения лексики обработки молока и молочных продуктов в ресавской обла сти (на материале села Велики-Попович)
SP - 257
EP - 266
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8511
ER - 
@article{
author = "Спасојевић, Марина",
year = "2013",
abstract = "У раду се по лексико-семантичким групама представља лексички материјал из једне области материјалне културе – прераде млека прикупљен у селу Велики Поповић, у средњем делу слива реке Ресаве. Презентовани материјал се анализира са лексичког становишта: издвајају се синоним ски низови (подлев–маја–-сириште), указује се на конкуренцију лексичких јединица, повлачење и специјализацију појединих лексема и њихових семантичких реализација (нпр. млекара "фабрика за прераду млека и млечних прерађевина; просторија са одговарајућом опремом за прикупљање и чување млека у оквиру земљорадничких задруга и сл. фирми“, а не више "просторија/зграда у домаћинству за чување и прераду млека" ). Неколиким дијалекатским текстовима илуструје се функционисање ове лексике у ет нографском и социјалном контексту., В ра бо те пред ста влен ма те ри ал из од ной обла сти ма те ри а ль ной ку ль-
ту ры – пе ре ра бот ки мо ло ка и ви дов мо лоч ных про дук тов, со бран ный в се ле
Ве ли ки-По по вич, в сред ней ча сти бас се й на ре ки Ре са ва. Пред ста влен ный ма-
те ри ал ана ли зи ру ет ся и с лек си че ской точ ки зре ния: вы де ля ют ся си но ни ми че-
ские ря ды (под лев–ма ја–си ри ште), ука зы ва ет ся на кон ку рен цию лек си че ских
еди ниц, вы те сне ние и спе ци а ли за цию от де ль ных лек сем и их се ман ти че ских
ре а ли за ций (на пр. мле ка ра ’за вод по пе ре ра бот ке мо ло ка и мо лоч ных про дук-
тов; по ме ще ние с со о твет ству ю щ им обо ру до ва ни ем для сбо ра и хра не ния мо-
ло ка в рам ках се ль ско хо зя й ствен ных ко о пе ра ти вов и по доб ных В работе представлен материал из одной области материальной культуры - переработки молока и видов молочных продуктов, собранный в селе
Велики-Попович, в средней части бассейна реки Ресава. Представленный материал анализируется и с лексической точки зрения: выделяются синонимические ряды (иодлев-маа-сиришше), указывается на конкуренцию лексических
единиц, вытеснение и специализацию отдельных лексем и их семантических
реализаций (напр. млекара ’завод по переработке молока и молочных продуктов; помещение с соответствующим оборудованием для сбора и хранения молока в рамках сельскохозяйственных кооперативов и подобных фирм’, а не
уже ’помещение/строение в хозяйстве с таким назначением”) и т. д. Несколькими диалектными текстами иллюстрируется функционирование этой лексики в этнографическом и социальном контекстах.",
publisher = "Деспотовац : Народна библиотека „Ресавска школа“",
journal = "Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности IV",
title = "Из проблематике проучавања лексике из области прераде млека у ресавском крају (на материјалу из Великог Поповића), Из проблематики изучения лексики обработки молока и молочных продуктов в ресавской обла сти (на материале села Велики-Попович)",
pages = "257-266",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8511"
}
Спасојевић, М.. (2013). Из проблематике проучавања лексике из области прераде млека у ресавском крају (на материјалу из Великог Поповића). in Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности IV
Деспотовац : Народна библиотека „Ресавска школа“., 257-266.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8511
Спасојевић М. Из проблематике проучавања лексике из области прераде млека у ресавском крају (на материјалу из Великог Поповића). in Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности IV. 2013;:257-266.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8511 .
Спасојевић, Марина, "Из проблематике проучавања лексике из области прераде млека у ресавском крају (на материјалу из Великог Поповића)" in Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности IV (2013):257-266,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8511 .

Наш језик I–XLIII – библиографија са регистрима (1932–2012)

Живановић, Владимир; Спасојевић, Марина; Цвијовић, Драгана; Спасојевић, Анета

(Београд : Институт за српски језик САНУ, 2012)

TY - JOUR
AU - Живановић, Владимир
AU - Спасојевић, Марина
AU - Цвијовић, Драгана
AU - Спасојевић, Анета
PY - 2012
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/1188
PB - Београд : Институт за српски језик САНУ
T2 - Наш језик
T1 - Наш језик I–XLIII – библиографија са регистрима (1932–2012)
SP - 139
EP - 280
VL - 43
IS - 3-4
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_1188
ER - 
@article{
author = "Живановић, Владимир and Спасојевић, Марина and Цвијовић, Драгана and Спасојевић, Анета",
year = "2012",
publisher = "Београд : Институт за српски језик САНУ",
journal = "Наш језик",
title = "Наш језик I–XLIII – библиографија са регистрима (1932–2012)",
pages = "139-280",
volume = "43",
number = "3-4",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_1188"
}
Живановић, В., Спасојевић, М., Цвијовић, Д.,& Спасојевић, А.. (2012). Наш језик I–XLIII – библиографија са регистрима (1932–2012). in Наш језик
Београд : Институт за српски језик САНУ., 43(3-4), 139-280.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_1188
Живановић В, Спасојевић М, Цвијовић Д, Спасојевић А. Наш језик I–XLIII – библиографија са регистрима (1932–2012). in Наш језик. 2012;43(3-4):139-280.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_1188 .
Живановић, Владимир, Спасојевић, Марина, Цвијовић, Драгана, Спасојевић, Анета, "Наш језик I–XLIII – библиографија са регистрима (1932–2012)" in Наш језик, 43, no. 3-4 (2012):139-280,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_1188 .

О особености огласа на интернет сајтовима намењеним оглашавању

Спасојевић, Марина; Милосављевић Тодоровић, Марија

(Крагујевац : Филолошко-уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу, 2012)

TY - JOUR
AU - Спасојевић, Марина
AU - Милосављевић Тодоровић, Марија
PY - 2012
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/11540
AB - У раду се испитују карактеристике и језичке промене до којих доводи могућност слободног постављања огласа на интернет сајт. Овим се показује како се променом једног од
елемената комуникације, у овом случају медија, мењају остали елементи.
AB - This paper examines the characteristics of language and linguistic changes caused by possibilities of
free advertising on web site Limundo. This shows in which ways changing one element of communication
media in this case, change the other elements of that media.
PB - Крагујевац : Филолошко-уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу
T2 - Савремена проучавања језика и књижевности III/1
T1 - О особености огласа на интернет сајтовима намењеним оглашавању
T1 - About Characteristics of Ads on the Internet Websites Advertising Intended
SP - 249
EP - 255
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11540
ER - 
@article{
author = "Спасојевић, Марина and Милосављевић Тодоровић, Марија",
year = "2012",
abstract = "У раду се испитују карактеристике и језичке промене до којих доводи могућност слободног постављања огласа на интернет сајт. Овим се показује како се променом једног од
елемената комуникације, у овом случају медија, мењају остали елементи., This paper examines the characteristics of language and linguistic changes caused by possibilities of
free advertising on web site Limundo. This shows in which ways changing one element of communication
media in this case, change the other elements of that media.",
publisher = "Крагујевац : Филолошко-уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу",
journal = "Савремена проучавања језика и књижевности III/1",
title = "О особености огласа на интернет сајтовима намењеним оглашавању, About Characteristics of Ads on the Internet Websites Advertising Intended",
pages = "249-255",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11540"
}
Спасојевић, М.,& Милосављевић Тодоровић, М.. (2012). О особености огласа на интернет сајтовима намењеним оглашавању. in Савремена проучавања језика и књижевности III/1
Крагујевац : Филолошко-уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу., 249-255.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11540
Спасојевић М, Милосављевић Тодоровић М. О особености огласа на интернет сајтовима намењеним оглашавању. in Савремена проучавања језика и књижевности III/1. 2012;:249-255.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11540 .
Спасојевић, Марина, Милосављевић Тодоровић, Марија, "О особености огласа на интернет сајтовима намењеним оглашавању" in Савремена проучавања језика и књижевности III/1 (2012):249-255,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11540 .

Видске особености глагола у Андрићевим делима 1925–1941: двовидски глагол вид(ј)ети

Спасојевић, Марина

(Graz : Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz, 2012)

TY - CHAP
AU - Спасојевић, Марина
PY - 2012
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/11522
AB - У раду се анализира аспекатска реализација двовидског глагола вид(ј)ети у
Андрићевом стваралаштву од 1925. до 1941. године на примерима из Гралискорпуса. У уводном делу се, на основу досадашње литературе, износе специфичности употребе глаголских облика код Андрића, затим карактеристике двовидских
глагола, као и семантичке и синтаксичке особености глагола вид(ј)ети. У централном делу рада анализира се прикупљена грађа, тј. разматра се у којим се случајевима глагол вид(ј)ети реализује као свршен, у којима као несвршен, а у којима се
може двојако интерпретирати, узимајући у обзир глаголски облик, значење, синтаксичко устројство и контекст.
Циљ рада је, дакле, да се најпре осветли употреба овога глагола у језику самога писца, потом да се допринесе познавању видске реализације двовидских глагола у књижевноуметничком стилу, као и да се укаже на могућности анализе и
проучавања двовидских глагола у српском језику.
AB - The paper analyzes realizations of biaspectual verb vid(j)eti in Andrić’s works
since 1925. to 1941. based on the examples from Gralis-Corpus. The aim is to explain
the use of this verb in Andrić’s works, and contribute to study of biaspectual verbs in
Serbian language.
PB - Graz : Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz
PB - Beograd : Beogradska knjiga
T2 - Ivo Andrić – Literat und Diplomat im Schatten Zweier Weltkriege (1925–1941) = Ivo Andrić – književnik i diplomata u sjeni dvaju svjetskih ratova (1925–1941)
T1 - Видске особености глагола у Андрићевим делима 1925–1941: двовидски глагол вид(ј)ети
T1 - Aspectual Characteristic of Verbs in Andrić’s Works 1925–1941 – Characteristic of Biaspectual Verb vid(j)eti
SP - 565
EP - 576
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11522
ER - 
@inbook{
author = "Спасојевић, Марина",
year = "2012",
abstract = "У раду се анализира аспекатска реализација двовидског глагола вид(ј)ети у
Андрићевом стваралаштву од 1925. до 1941. године на примерима из Гралискорпуса. У уводном делу се, на основу досадашње литературе, износе специфичности употребе глаголских облика код Андрића, затим карактеристике двовидских
глагола, као и семантичке и синтаксичке особености глагола вид(ј)ети. У централном делу рада анализира се прикупљена грађа, тј. разматра се у којим се случајевима глагол вид(ј)ети реализује као свршен, у којима као несвршен, а у којима се
може двојако интерпретирати, узимајући у обзир глаголски облик, значење, синтаксичко устројство и контекст.
Циљ рада је, дакле, да се најпре осветли употреба овога глагола у језику самога писца, потом да се допринесе познавању видске реализације двовидских глагола у књижевноуметничком стилу, као и да се укаже на могућности анализе и
проучавања двовидских глагола у српском језику., The paper analyzes realizations of biaspectual verb vid(j)eti in Andrić’s works
since 1925. to 1941. based on the examples from Gralis-Corpus. The aim is to explain
the use of this verb in Andrić’s works, and contribute to study of biaspectual verbs in
Serbian language.",
publisher = "Graz : Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz, Beograd : Beogradska knjiga",
journal = "Ivo Andrić – Literat und Diplomat im Schatten Zweier Weltkriege (1925–1941) = Ivo Andrić – književnik i diplomata u sjeni dvaju svjetskih ratova (1925–1941)",
booktitle = "Видске особености глагола у Андрићевим делима 1925–1941: двовидски глагол вид(ј)ети, Aspectual Characteristic of Verbs in Andrić’s Works 1925–1941 – Characteristic of Biaspectual Verb vid(j)eti",
pages = "565-576",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11522"
}
Спасојевић, М.. (2012). Видске особености глагола у Андрићевим делима 1925–1941: двовидски глагол вид(ј)ети. in Ivo Andrić – Literat und Diplomat im Schatten Zweier Weltkriege (1925–1941) = Ivo Andrić – književnik i diplomata u sjeni dvaju svjetskih ratova (1925–1941)
Graz : Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz., 565-576.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11522
Спасојевић М. Видске особености глагола у Андрићевим делима 1925–1941: двовидски глагол вид(ј)ети. in Ivo Andrić – Literat und Diplomat im Schatten Zweier Weltkriege (1925–1941) = Ivo Andrić – književnik i diplomata u sjeni dvaju svjetskih ratova (1925–1941). 2012;:565-576.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11522 .
Спасојевић, Марина, "Видске особености глагола у Андрићевим делима 1925–1941: двовидски глагол вид(ј)ети" in Ivo Andrić – Literat und Diplomat im Schatten Zweier Weltkriege (1925–1941) = Ivo Andrić – književnik i diplomata u sjeni dvaju svjetskih ratova (1925–1941) (2012):565-576,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11522 .

42. Међународни научни састанак слависта у Вукове дане

Спасојевић, Марина

(Beograd : Udruženje naučnih i stručnih prevodilaca SR Srbije, 2012)

TY - JOUR
AU - Спасојевић, Марина
PY - 2012
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/11248
AB - Традиционално окупљање слависта, проучавалаца словенских језика и
књижевности, као и оних истраживача који се бавe компаративним проучавањем
словенских и несловенских језика и књижевности, одржано је 42. пут на Филолошком
факултету у Београду у организацији Међународног славистичког центра од 12. до
14. септембра. Учествовали су, осим стручњака из Србије, Републике Српске и Црне
Горе, и бројни гости из светских славистичких центара из Аустрије, Италије, Немачке,
Француске, Америке, Русије, Пољске, Украјине, Белорусије, Румуније, Бугарске,
Словеније итд.
PB - Beograd : Udruženje naučnih i stručnih prevodilaca SR Srbije
T2 - Prevodilac
T1 - 42. Међународни научни састанак слависта у Вукове дане
SP - 143
EP - 148
VL - 31
IS - 3-4
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11248
ER - 
@article{
author = "Спасојевић, Марина",
year = "2012",
abstract = "Традиционално окупљање слависта, проучавалаца словенских језика и
књижевности, као и оних истраживача који се бавe компаративним проучавањем
словенских и несловенских језика и књижевности, одржано је 42. пут на Филолошком
факултету у Београду у организацији Међународног славистичког центра од 12. до
14. септембра. Учествовали су, осим стручњака из Србије, Републике Српске и Црне
Горе, и бројни гости из светских славистичких центара из Аустрије, Италије, Немачке,
Француске, Америке, Русије, Пољске, Украјине, Белорусије, Румуније, Бугарске,
Словеније итд.",
publisher = "Beograd : Udruženje naučnih i stručnih prevodilaca SR Srbije",
journal = "Prevodilac",
title = "42. Међународни научни састанак слависта у Вукове дане",
pages = "143-148",
volume = "31",
number = "3-4",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11248"
}
Спасојевић, М.. (2012). 42. Међународни научни састанак слависта у Вукове дане. in Prevodilac
Beograd : Udruženje naučnih i stručnih prevodilaca SR Srbije., 31(3-4), 143-148.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11248
Спасојевић М. 42. Међународни научни састанак слависта у Вукове дане. in Prevodilac. 2012;31(3-4):143-148.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11248 .
Спасојевић, Марина, "42. Међународни научни састанак слависта у Вукове дане" in Prevodilac, 31, no. 3-4 (2012):143-148,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11248 .

Граматичка структура исказа у огласима продаје на српском језику на интернету

Спасојевић, Марина; Милосављевић-Тодоровић, Марија

(Sarajevo : Slavistički komitet, 2012)

TY - JOUR
AU - Спасојевић, Марина
AU - Милосављевић-Тодоровић, Марија
PY - 2012
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/8502
AB - У раду се са граматичког аспекта анализира текстовна форма малих огласа продаје на српском језику на интернету, као новој врсти медија (на примерима са
сајта за лицитацијску продају Лимундо). Посматрају се реченице са становишта
комуникативне функције, затим реченична структура (реченична конструкција,
врсте зависних реченица, кондензација итд.), као и заступљеност неких морфосинтаксичких карактеристика (пасив и сл.). Циљ је да се покаже да промена медија
оглашавања утиче на промену језичких карактеристика малих огласа продаје, те
се раније кратки и сажети огласи почињу реализовати и као сложене и развијене
форме (по угледу на комерцијални рекламни оглас).
AB - With growing popularity and availability of electronic media in last few years, internet
is more often used for advertising, which led to the creation of specialized sites for shopping
and auctions. Users of these sites are allowed to create their own advertisements
with no limitations in terms of language, and to present information on object they are
selling by photographs and video clips. All this made specific discourse with elements of
newspaper advertising, but in language sense shows certain modifications.
In this paper we will analyze grammar structure of statements, sentence constructions
and types of sentence structures, use of personal verb forms and passive and choice
of lexical material, all based on advertisements published on site Limundo. The goal is
to determine how much information presented by picture affects language structure of
advertisements on the internet.
PB - Sarajevo : Slavistički komitet
T2 - Bosanskohercegovački slavistički kongres I: Zbornik radova (knjiga 1)
T1 - Граматичка структура исказа у огласима продаје на српском језику на интернету
T1 - Grammar Structure of Statements in Discourse of Internet Advertising in the Serbian Language
SP - 645
EP - 655
VL - 1
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8502
ER - 
@article{
author = "Спасојевић, Марина and Милосављевић-Тодоровић, Марија",
year = "2012",
abstract = "У раду се са граматичког аспекта анализира текстовна форма малих огласа продаје на српском језику на интернету, као новој врсти медија (на примерима са
сајта за лицитацијску продају Лимундо). Посматрају се реченице са становишта
комуникативне функције, затим реченична структура (реченична конструкција,
врсте зависних реченица, кондензација итд.), као и заступљеност неких морфосинтаксичких карактеристика (пасив и сл.). Циљ је да се покаже да промена медија
оглашавања утиче на промену језичких карактеристика малих огласа продаје, те
се раније кратки и сажети огласи почињу реализовати и као сложене и развијене
форме (по угледу на комерцијални рекламни оглас)., With growing popularity and availability of electronic media in last few years, internet
is more often used for advertising, which led to the creation of specialized sites for shopping
and auctions. Users of these sites are allowed to create their own advertisements
with no limitations in terms of language, and to present information on object they are
selling by photographs and video clips. All this made specific discourse with elements of
newspaper advertising, but in language sense shows certain modifications.
In this paper we will analyze grammar structure of statements, sentence constructions
and types of sentence structures, use of personal verb forms and passive and choice
of lexical material, all based on advertisements published on site Limundo. The goal is
to determine how much information presented by picture affects language structure of
advertisements on the internet.",
publisher = "Sarajevo : Slavistički komitet",
journal = "Bosanskohercegovački slavistički kongres I: Zbornik radova (knjiga 1)",
title = "Граматичка структура исказа у огласима продаје на српском језику на интернету, Grammar Structure of Statements in Discourse of Internet Advertising in the Serbian Language",
pages = "645-655",
volume = "1",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8502"
}
Спасојевић, М.,& Милосављевић-Тодоровић, М.. (2012). Граматичка структура исказа у огласима продаје на српском језику на интернету. in Bosanskohercegovački slavistički kongres I: Zbornik radova (knjiga 1)
Sarajevo : Slavistički komitet., 1, 645-655.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8502
Спасојевић М, Милосављевић-Тодоровић М. Граматичка структура исказа у огласима продаје на српском језику на интернету. in Bosanskohercegovački slavistički kongres I: Zbornik radova (knjiga 1). 2012;1:645-655.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8502 .
Спасојевић, Марина, Милосављевић-Тодоровић, Марија, "Граматичка структура исказа у огласима продаје на српском језику на интернету" in Bosanskohercegovački slavistički kongres I: Zbornik radova (knjiga 1), 1 (2012):645-655,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8502 .