Рељић, Митра М.

Link to this page

Authority KeyName Variants
f1347960-0b07-4982-8eb4-003cc1cd5a05
 • Рељић, Митра М. (2)
Projects

Author's Bibliography

О уништеном писаном наслеђу на Косову и Метохији (на примеру сачуваног дела једне породичне архиве)

Рељић, Митра М.

(Београд : Институт за српски језик САНУ, 2019)

TY - JOUR
AU - Рељић, Митра М.
PY - 2019
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10345
AB - В работе анализируется случайно сохраненная и до наших дней
дошедшая часть семейного архива одной из старейших приштинских
семей Хаджи Миличей. Выявляется, что, помимо исторических, социологических, этнографических и пр. данных, в личных документах данного архива хранятся и важные факты касающиеся языковой истории и
языковых изменений в плане ономастики, грамматики, переводческой
практики, языковой политики, коммуникативной культуры и т. д. Делается вывод, что, если в одной семье хранилось такое языковое богатство, нетрудно предположить сколько богатства хранилось в семейных
архивах сотни тысяч сербов, которые албанские узурпаторы сербских
домов в течение всего 1999-го года колясками отвозили в свалку.
AB - У раду се, на примеру случајно сачуваног дела архиве једне од
најстаријих приштинских породица, скреће пажња на обим и врсту уништеног српског језичког наслеђа заједно са хиљадама сличних архива несталих
на Косову и Метохији током последње две деценије. Показује се да, иако у
функционалностилском погледу ограничена, сачувана документарна грађа
представља занимљив извор података како о функционисању српског језика
поткрај османске владавине и у првим деценијама по слобођењу тако и о
неким специфичностима на плану ономастике, граматике, комуникативне
културе, преводилачке праксе, службене и приватне употребе писма.
PB - Београд : Институт за српски језик САНУ
T2 - Наш језик
T1 - О уништеном писаном наслеђу на Косову и Метохији (на примеру сачуваног дела једне породичне архиве)
T1 - Об уничтоженном письменном наследии в косово и метохии (на примере сохраненной части одного семейного архива)
SP - 745
EP - 752
VL - 50
IS - 2
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10345
ER - 
@article{
author = "Рељић, Митра М.",
year = "2019",
abstract = "В работе анализируется случайно сохраненная и до наших дней
дошедшая часть семейного архива одной из старейших приштинских
семей Хаджи Миличей. Выявляется, что, помимо исторических, социологических, этнографических и пр. данных, в личных документах данного архива хранятся и важные факты касающиеся языковой истории и
языковых изменений в плане ономастики, грамматики, переводческой
практики, языковой политики, коммуникативной культуры и т. д. Делается вывод, что, если в одной семье хранилось такое языковое богатство, нетрудно предположить сколько богатства хранилось в семейных
архивах сотни тысяч сербов, которые албанские узурпаторы сербских
домов в течение всего 1999-го года колясками отвозили в свалку., У раду се, на примеру случајно сачуваног дела архиве једне од
најстаријих приштинских породица, скреће пажња на обим и врсту уништеног српског језичког наслеђа заједно са хиљадама сличних архива несталих
на Косову и Метохији током последње две деценије. Показује се да, иако у
функционалностилском погледу ограничена, сачувана документарна грађа
представља занимљив извор података како о функционисању српског језика
поткрај османске владавине и у првим деценијама по слобођењу тако и о
неким специфичностима на плану ономастике, граматике, комуникативне
културе, преводилачке праксе, службене и приватне употребе писма.",
publisher = "Београд : Институт за српски језик САНУ",
journal = "Наш језик",
title = "О уништеном писаном наслеђу на Косову и Метохији (на примеру сачуваног дела једне породичне архиве), Об уничтоженном письменном наследии в косово и метохии (на примере сохраненной части одного семейного архива)",
pages = "745-752",
volume = "50",
number = "2",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10345"
}
Рељић, М. М.. (2019). О уништеном писаном наслеђу на Косову и Метохији (на примеру сачуваног дела једне породичне архиве). in Наш језик
Београд : Институт за српски језик САНУ., 50(2), 745-752.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10345
Рељић ММ. О уништеном писаном наслеђу на Косову и Метохији (на примеру сачуваног дела једне породичне архиве). in Наш језик. 2019;50(2):745-752.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10345 .
Рељић, Митра М., "О уништеном писаном наслеђу на Косову и Метохији (на примеру сачуваног дела једне породичне архиве)" in Наш језик, 50, no. 2 (2019):745-752,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10345 .

О савременим косовскометохијским ходонимима (социолингвистички аспект)

Рељић, Митра М.

(Београд : Институт за српски језик САНУ, 2016)

TY - JOUR
AU - Рељић, Митра М.
PY - 2016
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/6436
AB - У раду се, применом методе квантитативне и квалитативне анализе
и интерпретације те каузалне методе, разматра савремена косовскометохијска ходонимија. Општа запажања илуструју се делом актуелне урбанонимије Косовске Митровице. Анализом албанојезичке ходонимије у
јужном и српскојезичке ходонимије у северном делу града сагледавају
се разлике на нивоу културних и друштвених приоритета житеља с једне
и друге стране Ибра, начин и степен потирања старог и успостављања
новог идентитета града, улога и значај ходонима у обликовању културе
сећања, јавног мишљења и вредносног система друштва. Утврђује се
да албанојезичке, као и српскојезичке ходониме карактеришу они меморативног типа, да у оквиру албанојезичких меморатива примарно место
заузимају имена учесника побуна и ратова, док међу српским меморативима то место припада људима из области културе, да, иако вишеструко мањи у односу на албанојезички, српскојезички корпус ходонима
одликује донекле већа мотивска разноврсност, као и да је актуелна политизација далеко израженија у албанојезичкој неголи српскојезичкој
ходонимији.
AB - В статье на материале албаноязычной годонимии в южной части и сербоязычной годонимии в северной части Косовской Митровицы рассматриваются актуальная идейно-политическая ориентация, различия в сфере культурных и общественных приоритетов жителей по ту и другую стороны реки Ибар, степень и
способы стирания старой и становления новой идентичности города. Утверждается, что годонимы, кроме всего прочего, играют важную роль в формировании
общественного мнения и ценностной ориентации населения. Анализ показал, что албаноязычную, так же, как и сербоязычную годонимии характеризуют годонимы меморативного типа; среди албаноязычных меморативов ведущее место занимают имена участников бунтов и войн, в то время как среди сербских
годонимов это место принадлежит деятелям культуры; несмотря на значительно
меньшее количество примеров относительно албаноязычного корпуса, сербоязычный корпус годонимов отличается большим разнообразием мотивирующих
основ.
AB - This paper, based on the analysis of Albanian odonyms in the southern part of
Kosovska Mitrovica and Serbian odonyms in the northern part of Kosovska Mitrovica, examines the current ideological and political orientations, differences in regard to
cultural and social priorities of residents living on both sides of the Ibar River, as well
as the manner and extent of abolishing the old and establishing the new town identity.
It is established that odonyms, among other things, play an important role in shaping
the public opinion and value system of the population. The research has shown that
both Albanian and Serbian odonyms are of the commemorative type, and that Albanian
commemorative odonyms primarily consist of names of war and rebellion participants,
whereas Serbian commemorative odonyms are devoted to cultural dignitaries. Furthermore, although Albanian odonyms considerably outnumber the Serbian odonym
corpus, the latter is characterised by a greater variety of motifs.
PB - Београд : Институт за српски језик САНУ
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
T2 - Јужнословенски филолог
T1 - О савременим косовскометохијским ходонимима (социолингвистички аспект)
T1 - О современных косовско-метохийских годонимах (социолингвистический аспект)
T1 - On Conteporary Odonyms of Kosovo and Metohija (Sociolinguistic Aspect)
SP - 139
EP - 156
VL - 72
IS - 1-2
DO - 10.2298/JFI1602139R
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6436
ER - 
@article{
author = "Рељић, Митра М.",
year = "2016",
abstract = "У раду се, применом методе квантитативне и квалитативне анализе
и интерпретације те каузалне методе, разматра савремена косовскометохијска ходонимија. Општа запажања илуструју се делом актуелне урбанонимије Косовске Митровице. Анализом албанојезичке ходонимије у
јужном и српскојезичке ходонимије у северном делу града сагледавају
се разлике на нивоу културних и друштвених приоритета житеља с једне
и друге стране Ибра, начин и степен потирања старог и успостављања
новог идентитета града, улога и значај ходонима у обликовању културе
сећања, јавног мишљења и вредносног система друштва. Утврђује се
да албанојезичке, као и српскојезичке ходониме карактеришу они меморативног типа, да у оквиру албанојезичких меморатива примарно место
заузимају имена учесника побуна и ратова, док међу српским меморативима то место припада људима из области културе, да, иако вишеструко мањи у односу на албанојезички, српскојезички корпус ходонима
одликује донекле већа мотивска разноврсност, као и да је актуелна политизација далеко израженија у албанојезичкој неголи српскојезичкој
ходонимији., В статье на материале албаноязычной годонимии в южной части и сербоязычной годонимии в северной части Косовской Митровицы рассматриваются актуальная идейно-политическая ориентация, различия в сфере культурных и общественных приоритетов жителей по ту и другую стороны реки Ибар, степень и
способы стирания старой и становления новой идентичности города. Утверждается, что годонимы, кроме всего прочего, играют важную роль в формировании
общественного мнения и ценностной ориентации населения. Анализ показал, что албаноязычную, так же, как и сербоязычную годонимии характеризуют годонимы меморативного типа; среди албаноязычных меморативов ведущее место занимают имена участников бунтов и войн, в то время как среди сербских
годонимов это место принадлежит деятелям культуры; несмотря на значительно
меньшее количество примеров относительно албаноязычного корпуса, сербоязычный корпус годонимов отличается большим разнообразием мотивирующих
основ., This paper, based on the analysis of Albanian odonyms in the southern part of
Kosovska Mitrovica and Serbian odonyms in the northern part of Kosovska Mitrovica, examines the current ideological and political orientations, differences in regard to
cultural and social priorities of residents living on both sides of the Ibar River, as well
as the manner and extent of abolishing the old and establishing the new town identity.
It is established that odonyms, among other things, play an important role in shaping
the public opinion and value system of the population. The research has shown that
both Albanian and Serbian odonyms are of the commemorative type, and that Albanian
commemorative odonyms primarily consist of names of war and rebellion participants,
whereas Serbian commemorative odonyms are devoted to cultural dignitaries. Furthermore, although Albanian odonyms considerably outnumber the Serbian odonym
corpus, the latter is characterised by a greater variety of motifs.",
publisher = "Београд : Институт за српски језик САНУ, Београд : Српска академија наука и уметности",
journal = "Јужнословенски филолог",
title = "О савременим косовскометохијским ходонимима (социолингвистички аспект), О современных косовско-метохийских годонимах (социолингвистический аспект), On Conteporary Odonyms of Kosovo and Metohija (Sociolinguistic Aspect)",
pages = "139-156",
volume = "72",
number = "1-2",
doi = "10.2298/JFI1602139R",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6436"
}
Рељић, М. М.. (2016). О савременим косовскометохијским ходонимима (социолингвистички аспект). in Јужнословенски филолог
Београд : Институт за српски језик САНУ., 72(1-2), 139-156.
https://doi.org/10.2298/JFI1602139R
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6436
Рељић ММ. О савременим косовскометохијским ходонимима (социолингвистички аспект). in Јужнословенски филолог. 2016;72(1-2):139-156.
doi:10.2298/JFI1602139R
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6436 .
Рељић, Митра М., "О савременим косовскометохијским ходонимима (социолингвистички аспект)" in Јужнословенски филолог, 72, no. 1-2 (2016):139-156,
https://doi.org/10.2298/JFI1602139R .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6436 .