Вуксановић-Мацура, Злата

Link to this page

Authority KeyName Variants
orcid::0000-0003-4256-41496519
  • Вуксановић-Мацура, Злата (8)
Projects

Author's Bibliography

Појава, успон и пад континуираног планирања у Србији 1970–2020.

Мацура, Владимир; Вуксановић-Мацура, Злата

(Београд: Удружење урбаниста Србије, 2020)