Петровић, Снежана

Link to this page

Authority KeyName Variants
5aed56bc-419d-4065-a39e-52bd20cc58e1
 • Петровић, Снежана (20)
Projects

Author's Bibliography

Турцизми у српском призренском говору : на материјалу из рукописне збирке речи Димитрија Чемеркића

Петровић, Снежана

(Београд : Институт за српски језик САНУ, 2012)

TY - BOOK
AU - Петровић, Снежана
PY - 2012
PB - Београд : Институт за српски језик САНУ
T1 - Турцизми у српском призренском говору : на материјалу из рукописне збирке речи Димитрија Чемеркића
T1 - Turcisms in the Serbian Speech of Prizren : based on material from the Lexicon manuscript by Dimitrije Čemerikić
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_1306
ER - 
@book{
author = "Петровић, Снежана",
year = "2012",
publisher = "Београд : Институт за српски језик САНУ",
title = "Турцизми у српском призренском говору : на материјалу из рукописне збирке речи Димитрија Чемеркића, Turcisms in the Serbian Speech of Prizren : based on material from the Lexicon manuscript by Dimitrije Čemerikić",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_1306"
}
Петровић, С. (2012). Turcisms in the Serbian Speech of Prizren : based on material from the Lexicon manuscript by Dimitrije Čemerikić.

Београд : Институт за српски језик САНУ..
Петровић С. Turcisms in the Serbian Speech of Prizren : based on material from the Lexicon manuscript by Dimitrije Čemerikić. 2012;.
Петровић Снежана, "Turcisms in the Serbian Speech of Prizren : based on material from the Lexicon manuscript by Dimitrije Čemerikić" (2012)

Етимолошки симпозијум Брно 2011

Влајић-Поповић, Јасна; Бјелетић, Марта; Петровић, Снежана

(Нови Сад : Матица српска, 2012)

TY - JOUR
AU - Влајић-Поповић, Јасна
AU - Бјелетић, Марта
AU - Петровић, Снежана
PY - 2012
PB - Нови Сад : Матица српска
T2 - Зборник Матице српске за филологију и лингвистику
T1 - Етимолошки симпозијум Брно 2011
SP - 267
EP - 271
VL - 55
IS - 2
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_1956
ER - 
@article{
author = "Влајић-Поповић, Јасна and Бјелетић, Марта and Петровић, Снежана",
year = "2012",
publisher = "Нови Сад : Матица српска",
journal = "Зборник Матице српске за филологију и лингвистику",
title = "Етимолошки симпозијум Брно 2011",
pages = "267-271",
volume = "55",
number = "2",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_1956"
}
Влајић-Поповић, Ј., Бјелетић, М.,& Петровић, С. (2012). Етимолошки симпозијум Брно 2011.
Зборник Матице српске за филологију и лингвистику
Нови Сад : Матица српска., 55(2), 267-271.
Влајић-Поповић Ј, Бјелетић М, Петровић С. Етимолошки симпозијум Брно 2011. Зборник Матице српске за филологију и лингвистику. 2012;55(2):267-271.
Влајић-Поповић Јасна, Бјелетић Марта, Петровић Снежана, "Етимолошки симпозијум Брно 2011" Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, 55, no. 2 (2012):267-271

Турцизми у црногорским народним говорима (1)

Петровић, Снежана

(Нови Сад : Матица српска, 2011)

TY - JOUR
AU - Петровић, Снежана
PY - 2011
AB - У раду
се са фонетског,
семантичког,
творбеног
и етимолошког
аспекта
анализирају
следећи
турцизми
из црногорских
народних
говора:
јанглуш
‘забуном’,
мирићеп
‘мастило’,
џиздан
‘новчаник’,
ћепча
‘кутлача’,
тептер
‘пакетић
папира
за цигарете’,
сератлија
‘угледан
главар,
господин’,
топрак
‘кућа,
дом, огњиште,
порекло’,
отопрачити
(се) ‘засести,
одомаћитит
се’.
AB - This paper
analyzes the following
Turkish
loanwords from the Montenegrin
vernaculars
from a phonetic,
semantic,
word formation
and etymological
aspects: jangluš
‘by mistake’,
mirićep
‘ink’, džizdan
‘purse’,
ćepča
‘ladle’,
tepter
‘a small package
of cigarette
paper’,
seratlija
‘a respectable
leader,
gentleman’,
toprak
‘house,
home,
hearth,
origin’,
otopračiti
(se) ‘sit
for some
time,
become
domesticized’.
PB - Нови Сад : Матица српска
T2 - Зборник Матице српске за филологију и лингвистику
T1 - Турцизми у црногорским народним говорима (1)
T1 - Turkish Loanwords in the Dialects of Montenegro (1)
SP - 2
SP - 191
EP - 197
VL - 54
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6580
ER - 
@article{
author = "Петровић, Снежана",
year = "2011",
abstract = "У раду
се са фонетског,
семантичког,
творбеног
и етимолошког
аспекта
анализирају
следећи
турцизми
из црногорских
народних
говора:
јанглуш
‘забуном’,
мирићеп
‘мастило’,
џиздан
‘новчаник’,
ћепча
‘кутлача’,
тептер
‘пакетић
папира
за цигарете’,
сератлија
‘угледан
главар,
господин’,
топрак
‘кућа,
дом, огњиште,
порекло’,
отопрачити
(се) ‘засести,
одомаћитит
се’., This paper
analyzes the following
Turkish
loanwords from the Montenegrin
vernaculars
from a phonetic,
semantic,
word formation
and etymological
aspects: jangluš
‘by mistake’,
mirićep
‘ink’, džizdan
‘purse’,
ćepča
‘ladle’,
tepter
‘a small package
of cigarette
paper’,
seratlija
‘a respectable
leader,
gentleman’,
toprak
‘house,
home,
hearth,
origin’,
otopračiti
(se) ‘sit
for some
time,
become
domesticized’.",
publisher = "Нови Сад : Матица српска",
journal = "Зборник Матице српске за филологију и лингвистику",
title = "Турцизми у црногорским народним говорима (1), Turkish Loanwords in the Dialects of Montenegro (1)",
pages = "2-191-197",
volume = "54",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6580"
}
Петровић, С. (2011). Turkish Loanwords in the Dialects of Montenegro (1).
Зборник Матице српске за филологију и лингвистику
Нови Сад : Матица српска., 54, 191-197.
Петровић С. Turkish Loanwords in the Dialects of Montenegro (1). Зборник Матице српске за филологију и лингвистику. 2011;54:191-197.
Петровић Снежана, "Turkish Loanwords in the Dialects of Montenegro (1)" Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, 54 (2011):191-197

Прилог проучавању турцизама из Врања и суседних говора

Петровић, Снежана

(Београд : Филолошки факултет, 2009)


                      

                      
Петровић, С. (2009). Прилог проучавању турцизама из Врања и суседних говора.
Истоци и утоци : сећање на Славољуба Ђинђића : зборник радова
Београд : Филолошки факултет..
Петровић С. Прилог проучавању турцизама из Врања и суседних говора. Истоци и утоци : сећање на Славољуба Ђинђића : зборник радова. 2009;.
Петровић Снежана, "Прилог проучавању турцизама из Врања и суседних говора" Истоци и утоци : сећање на Славољуба Ђинђића : зборник радова (2009)

From the noun (h)atar 'will, favour, mercy' to the adjective bezajtren 'careless'

Петровић, Снежана

(2009)

TY - JOUR
AU - Петровић, Снежана
PY - 2009
AB - The paper analyzes different forms and meanings of the Turkish loan-word (h)atar 'will, favour, mercy' and its lexical family. It also emphasizes the use of the words analyzed in specific phraseological structures and the meanings derived from respective contexts. These are accompanied by parallels from other Balkan languages as well as their Turkish prototypes - whenever they are attested. The paper also offers an etymological explanation of the dialectal adjective bezajtren 'careless'.
AB - U radu se daje analiza različitih oblika i značenja zabeleženih kod leksičke porodice turcizma (h)atar 'volja, naklonost, milost'. Posebno se tumače izrazi u kojima se ova reč javlja i navode paralele iz drugih balkanskih jezika i mogući turski frazeološki predlošci. Predlaže se etimološko tumačenje prideva bezajtren 'neobazriv'.
T2 - Јужнословенски филолог
T1 - From the noun (h)atar 'will, favour, mercy' to the adjective bezajtren 'careless'
T1 - Од именице (х)атар 'воља, наклоност, милост' до придева безајтрен 'необазрив'
SP - 319
EP - 330
IS - 65
DO - 10.2298/JFI0965319P
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3199
ER - 
@article{
author = "Петровић, Снежана",
year = "2009",
abstract = "The paper analyzes different forms and meanings of the Turkish loan-word (h)atar 'will, favour, mercy' and its lexical family. It also emphasizes the use of the words analyzed in specific phraseological structures and the meanings derived from respective contexts. These are accompanied by parallels from other Balkan languages as well as their Turkish prototypes - whenever they are attested. The paper also offers an etymological explanation of the dialectal adjective bezajtren 'careless'., U radu se daje analiza različitih oblika i značenja zabeleženih kod leksičke porodice turcizma (h)atar 'volja, naklonost, milost'. Posebno se tumače izrazi u kojima se ova reč javlja i navode paralele iz drugih balkanskih jezika i mogući turski frazeološki predlošci. Predlaže se etimološko tumačenje prideva bezajtren 'neobazriv'.",
journal = "Јужнословенски филолог",
title = "From the noun (h)atar 'will, favour, mercy' to the adjective bezajtren 'careless', Од именице (х)атар 'воља, наклоност, милост' до придева безајтрен 'необазрив'",
pages = "319-330",
number = "65",
doi = "10.2298/JFI0965319P",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3199"
}
Петровић, С. (2009). Од именице (х)атар 'воља, наклоност, милост' до придева безајтрен 'необазрив'.
Јужнословенски филолог(65), 319-330.
https://doi.org/10.2298/JFI0965319P
Петровић С. Од именице (х)атар 'воља, наклоност, милост' до придева безајтрен 'необазрив'. Јужнословенски филолог. 2009;(65):319-330.
doi:10.2298/JFI0965319P.
Петровић Снежана, "Од именице (х)атар 'воља, наклоност, милост' до придева безајтрен 'необазрив'" Јужнословенски филолог, no. 65 (2009):319-330,
https://doi.org/10.2298/JFI0965319P .

Етимолошки речник српског језика : Свеска 3: БЕ–БЈ

Бјелетић, Марта; Влајић-Поповић, Јасна; Вучковић, Марија; Лома, Александар; Петровић, Снежана

(Београд : Српска академија наука и уметности, 2008)

TY - BOOK
AU - Бјелетић, Марта
AU - Влајић-Поповић, Јасна
AU - Вучковић, Марија
AU - Лома, Александар
AU - Петровић, Снежана
PY - 2008
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
PB - Београд : Институт за српски језик САНУ
T1 - Етимолошки речник српског језика : Свеска 3: БЕ–БЈ
T1 - Dictionnaire etymologique de la langue Serbe : Fascicule 3: BE–BJ
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_1295
ER - 
@book{
author = "Бјелетић, Марта and Влајић-Поповић, Јасна and Вучковић, Марија and Лома, Александар and Петровић, Снежана",
year = "2008",
publisher = "Београд : Српска академија наука и уметности, Београд : Институт за српски језик САНУ",
title = "Етимолошки речник српског језика : Свеска 3: БЕ–БЈ, Dictionnaire etymologique de la langue Serbe : Fascicule 3: BE–BJ",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_1295"
}
Бјелетић, М., Влајић-Поповић, Ј., Вучковић, М., Лома, А.,& Петровић, С. (2008). Dictionnaire etymologique de la langue Serbe : Fascicule 3: BE–BJ.

Београд : Институт за српски језик САНУ..
Бјелетић М, Влајић-Поповић Ј, Вучковић М, Лома А, Петровић С. Dictionnaire etymologique de la langue Serbe : Fascicule 3: BE–BJ. 2008;.
Бјелетић Марта, Влајић-Поповић Јасна, Вучковић Марија, Лома Александар, Петровић Снежана, "Dictionnaire etymologique de la langue Serbe : Fascicule 3: BE–BJ" (2008)

Раздвајање хомонима: словенско - балканска прожимања

Петровић, Снежана

(Београд : САНУ, 2007)


                      

                      
Петровић, С. (2007). Раздвајање хомонима: словенско - балканска прожимања.
Словенска етимологија данас : зборник Симпозијума одржаног од 5. до 10. септембра 2006. године
Београд : САНУ., 349-359.
Петровић С. Раздвајање хомонима: словенско - балканска прожимања. Словенска етимологија данас : зборник Симпозијума одржаног од 5. до 10. септембра 2006. године. 2007;:349-359.
Петровић Снежана, "Раздвајање хомонима: словенско - балканска прожимања" Словенска етимологија данас : зборник Симпозијума одржаног од 5. до 10. септембра 2006. године (2007):349-359

Срп. дијал. кавал „каналић између оџака са расадом поврћа“ – порекло и балканске паралеле

Петровић, Снежана

(Ниш : Филозофски факултет у Нишу, 2006)

TY - JOUR
AU - Петровић, Снежана
PY - 2006
PB - Ниш : Филозофски факултет у Нишу
T2 - Годишњак за српски језик и књижевност
T1 - Срп. дијал. кавал „каналић између оџака са расадом поврћа“ – порекло и балканске паралеле
SP - 345
EP - 350
VL - 20
IS - 8
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_1007
ER - 
@article{
author = "Петровић, Снежана",
year = "2006",
publisher = "Ниш : Филозофски факултет у Нишу",
journal = "Годишњак за српски језик и књижевност",
title = "Срп. дијал. кавал „каналић између оџака са расадом поврћа“ – порекло и балканске паралеле",
pages = "345-350",
volume = "20",
number = "8",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_1007"
}
Петровић, С. (2006). Срп. дијал. кавал „каналић између оџака са расадом поврћа“ – порекло и балканске паралеле.
Годишњак за српски језик и књижевност
Ниш : Филозофски факултет у Нишу., 20(8), 345-350.
Петровић С. Срп. дијал. кавал „каналић између оџака са расадом поврћа“ – порекло и балканске паралеле. Годишњак за српски језик и књижевност. 2006;20(8):345-350.
Петровић Снежана, "Срп. дијал. кавал „каналић између оџака са расадом поврћа“ – порекло и балканске паралеле" Годишњак за српски језик и књижевност, 20, no. 8 (2006):345-350

Етимолошки речник српског језика : Свеска 2: БА-БД

Лома, Александар; Бјелетић, Марта; Влајић-Поповић, Јасна; Вучковић, Марија; Ђокић, Маја; Лома, Александар; Петровић, Снежана

(Београд: Институт за српски језик САНУ, 2006)

TY - BOOK
AU - Лома, Александар
AU - Бјелетић, Марта
AU - Влајић-Поповић, Јасна
AU - Вучковић, Марија
AU - Ђокић, Маја
AU - Лома, Александар
AU - Петровић, Снежана
PY - 2006
PB - Београд: Институт за српски језик САНУ
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
T1 - Етимолошки речник српског језика : Свеска 2: БА-БД
T1 - Dictionnaire etymologique de la langue Serbe : Fascicule 2: BA–BD
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_991
ER - 
@book{
author = "Лома, Александар and Бјелетић, Марта and Влајић-Поповић, Јасна and Вучковић, Марија and Ђокић, Маја and Лома, Александар and Петровић, Снежана",
year = "2006",
publisher = "Београд: Институт за српски језик САНУ, Београд : Српска академија наука и уметности",
title = "Етимолошки речник српског језика : Свеска 2: БА-БД, Dictionnaire etymologique de la langue Serbe : Fascicule 2: BA–BD",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_991"
}
Лома, А., Бјелетић, М., Влајић-Поповић, Ј., Вучковић, М., Ђокић, М., Лома, А.,& Петровић, С. (2006). Dictionnaire etymologique de la langue Serbe : Fascicule 2: BA–BD.

Београд : Српска академија наука и уметности..
Лома А, Бјелетић М, Влајић-Поповић Ј, Вучковић М, Ђокић М, Лома А, Петровић С. Dictionnaire etymologique de la langue Serbe : Fascicule 2: BA–BD. 2006;.
Лома Александар, Бјелетић Марта, Влајић-Поповић Јасна, Вучковић Марија, Ђокић Маја, Лома Александар, Петровић Снежана, "Dictionnaire etymologique de la langue Serbe : Fascicule 2: BA–BD" (2006)

Неки методолошки проблеми у изради прве свеске Етимолошког речника српског језика

Влајић-Поповић, Јасна; Петровић, Снежана

(Београд : Институт за српски језик САНУ, 2005)

TY - CHAP
AU - Влајић-Поповић, Јасна
AU - Петровић, Снежана
PY - 2005
PB - Београд : Институт за српски језик САНУ
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
PB - Нови Сад : Матица српска
PB - Суботица : Градска библиотека
PB - Београд : Народна библиотека
PB - Ниш : Филозофски факултет
T2 - Живот и дело академика Павла Ивића
T1 - Неки методолошки проблеми у изради прве свеске Етимолошког речника српског језика
SP - 141
EP - 148
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3660
ER - 
@article{
author = "Влајић-Поповић, Јасна and Петровић, Снежана",
year = "2005",
publisher = "Београд : Институт за српски језик САНУ, Београд : Српска академија наука и уметности, Нови Сад : Матица српска, Суботица : Градска библиотека, Београд : Народна библиотека, Ниш : Филозофски факултет",
journal = "Живот и дело академика Павла Ивића",
title = "Неки методолошки проблеми у изради прве свеске Етимолошког речника српског језика",
pages = "141-148",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3660"
}
Влајић-Поповић, Ј.,& Петровић, С. (2005). Неки методолошки проблеми у изради прве свеске Етимолошког речника српског језика.
Живот и дело академика Павла Ивића
Ниш : Филозофски факултет., 141-148.
Влајић-Поповић Ј, Петровић С. Неки методолошки проблеми у изради прве свеске Етимолошког речника српског језика. Живот и дело академика Павла Ивића. 2005;:141-148.
Влајић-Поповић Јасна, Петровић Снежана, "Неки методолошки проблеми у изради прве свеске Етимолошког речника српског језика" Живот и дело академика Павла Ивића (2005):141-148

Оливера Јашар-Настева (25. новембар 1922 - 9. јануар 2000)

Петровић, Снежана

(Београд : Институт за српски језик САНУ, 2003)

TY - JOUR
AU - Петровић, Снежана
PY - 2003
PB - Београд : Институт за српски језик САНУ
T2 - Јужнословенски филолог
T1 - Оливера Јашар-Настева (25. новембар 1922 - 9. јануар 2000)
SP - 239
EP - 244
VL - 59
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6706
ER - 
@article{
author = "Петровић, Снежана",
year = "2003",
publisher = "Београд : Институт за српски језик САНУ",
journal = "Јужнословенски филолог",
title = "Оливера Јашар-Настева (25. новембар 1922 - 9. јануар 2000)",
pages = "239-244",
volume = "59",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6706"
}
Петровић, С. (2003). Оливера Јашар-Настева (25. новембар 1922 - 9. јануар 2000).
Јужнословенски филолог
Београд : Институт за српски језик САНУ., 59, 239-244.
Петровић С. Оливера Јашар-Настева (25. новембар 1922 - 9. јануар 2000). Јужнословенски филолог. 2003;59:239-244.
Петровић Снежана, "Оливера Јашар-Настева (25. новембар 1922 - 9. јануар 2000)" Јужнословенски филолог, 59 (2003):239-244

Етимолошки речник српског језика : Свеска 1: A

Бјелетић, Марта; Лома, Александар; Влајић-Поповић, Јасна; Петровић, Снежана; Лома, Александар

(Београд : Српска академија наука и уметности, 2003)

TY - BOOK
AU - Бјелетић, Марта
AU - Лома, Александар
AU - Влајић-Поповић, Јасна
AU - Петровић, Снежана
AU - Лома, Александар
PY - 2003
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
PB - Београд : Институт за српски језик САНУ
T1 - Етимолошки речник српског језика : Свеска 1: A
T1 - Dictionnaire etymologique de la langue Serbe : Fascicule 1: А
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_990
ER - 
@book{
author = "Бјелетић, Марта and Лома, Александар and Влајић-Поповић, Јасна and Петровић, Снежана and Лома, Александар",
year = "2003",
publisher = "Београд : Српска академија наука и уметности, Београд : Институт за српски језик САНУ",
title = "Етимолошки речник српског језика : Свеска 1: A, Dictionnaire etymologique de la langue Serbe : Fascicule 1: А",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_990"
}
Бјелетић, М., Лома, А., Влајић-Поповић, Ј., Петровић, С.,& Лома, А. (2003). Dictionnaire etymologique de la langue Serbe : Fascicule 1: А.

Београд : Институт за српски језик САНУ..
Бјелетић М, Лома А, Влајић-Поповић Ј, Петровић С, Лома А. Dictionnaire etymologique de la langue Serbe : Fascicule 1: А. 2003;.
Бјелетић Марта, Лома Александар, Влајић-Поповић Јасна, Петровић Снежана, Лома Александар, "Dictionnaire etymologique de la langue Serbe : Fascicule 1: А" (2003)

Путеви лексичког позајмљивања на Балкану - позајмљенице из албанског у српском призренском говору

Петровић, Снежана

(2003)

TY - JOUR
AU - Петровић, Снежана
PY - 2003
AB - During the past centuries the city of Prizren has persisted as a unique multiethnic and multicultural environment atypical even for the Balkans, well-known for its ethnic, linguistic, cultural and religious diversity. Various nations used to live and pass through Prizren in the course of more than six centuries – the Serbs Turks, Albanians, Aromanians, Greeks and others – leaving their specific marks, visible on the city itself as well as the life and the mentality of its inhabitants. One of the most vivid testimonies to this long-term coexistence can be seen in vernaculars of the local population. This paper presents some Albanian loan-words from the Serbian speech of Prizren hitherto not registered (or not recognised as such) in the respective etymological dictionaries and linguistic studies. The aim of this work is to offer their etymological analysis, through an investigation of the ways and mechanisms of lexical borrowing in the limited area of this town and to observe this phenomenon in a broader Balkan perspective. Analyzed are the following words: bajmak m., adj. indecl. "with bow legs (of man or horse)", cub adj. indecl. "short; short-tailed", cub m., adj. indecl. "robber, outlaw", ćul adj. indecl. "soaking wet", điza f. "kind of crumbly cheese", glistra f. "worm", korse, korsem, krsem adv. "perhaps, as if", kulme n., kuljma f. "top of the roof", ljajka f. "lie", ljaper m. "idler", ljočka f. "darling, sweetheart", ljum adj. indecl. "dear", ljunga f. "boil; swelling", putarka f. "salted and dried caviar", ravš adv. "flat", roktar m. "servant, attendant", škret adj. "lonely, deserted, empty", škrum adj. indecl. "dry as ashes".
AB - U radu se etimološki analiziraju sledeće pozajmljenice iz albanskog u srpskom prizrenskom govoru: bajmak m., adj. indecl. "(čovek ili životinja) krivih nogu", cub adj. indecl. "kratak; kus" cub m., adj. indecl. "hajduk, odmetnik", ćul adj. indecl. "potpuno mokar", điza f. "vrsta sitnog, trošnog sira", glistra f. "glista" korse, korsem, krsem adv. "tobože, kobajagi", kulme n., kuljma f. "vrh krova", ljajka f. "laž", ljaper m. "mangup", ljočka f. "duša srce", ljum adj. indecl. "dragi", ljunga f. "izraslina, otok" putarka f. "osušena i usoljena riblja ikra", ravš adv. "ravno" roktar m. "sluga, najamnik", škret adj. "pust", škrum adj. indecl. "potpuno suv".
T2 - Balcanica
T1 - Путеви лексичког позајмљивања на Балкану - позајмљенице из албанског у српском призренском говору
SP - 157
EP - 172
IS - 34
DO - 10.2298/BALC0334157P
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4167
ER - 
@article{
author = "Петровић, Снежана",
year = "2003",
abstract = "During the past centuries the city of Prizren has persisted as a unique multiethnic and multicultural environment atypical even for the Balkans, well-known for its ethnic, linguistic, cultural and religious diversity. Various nations used to live and pass through Prizren in the course of more than six centuries – the Serbs Turks, Albanians, Aromanians, Greeks and others – leaving their specific marks, visible on the city itself as well as the life and the mentality of its inhabitants. One of the most vivid testimonies to this long-term coexistence can be seen in vernaculars of the local population. This paper presents some Albanian loan-words from the Serbian speech of Prizren hitherto not registered (or not recognised as such) in the respective etymological dictionaries and linguistic studies. The aim of this work is to offer their etymological analysis, through an investigation of the ways and mechanisms of lexical borrowing in the limited area of this town and to observe this phenomenon in a broader Balkan perspective. Analyzed are the following words: bajmak m., adj. indecl. "with bow legs (of man or horse)", cub adj. indecl. "short; short-tailed", cub m., adj. indecl. "robber, outlaw", ćul adj. indecl. "soaking wet", điza f. "kind of crumbly cheese", glistra f. "worm", korse, korsem, krsem adv. "perhaps, as if", kulme n., kuljma f. "top of the roof", ljajka f. "lie", ljaper m. "idler", ljočka f. "darling, sweetheart", ljum adj. indecl. "dear", ljunga f. "boil; swelling", putarka f. "salted and dried caviar", ravš adv. "flat", roktar m. "servant, attendant", škret adj. "lonely, deserted, empty", škrum adj. indecl. "dry as ashes"., U radu se etimološki analiziraju sledeće pozajmljenice iz albanskog u srpskom prizrenskom govoru: bajmak m., adj. indecl. "(čovek ili životinja) krivih nogu", cub adj. indecl. "kratak; kus" cub m., adj. indecl. "hajduk, odmetnik", ćul adj. indecl. "potpuno mokar", điza f. "vrsta sitnog, trošnog sira", glistra f. "glista" korse, korsem, krsem adv. "tobože, kobajagi", kulme n., kuljma f. "vrh krova", ljajka f. "laž", ljaper m. "mangup", ljočka f. "duša srce", ljum adj. indecl. "dragi", ljunga f. "izraslina, otok" putarka f. "osušena i usoljena riblja ikra", ravš adv. "ravno" roktar m. "sluga, najamnik", škret adj. "pust", škrum adj. indecl. "potpuno suv".",
journal = "Balcanica",
title = "Путеви лексичког позајмљивања на Балкану - позајмљенице из албанског у српском призренском говору",
pages = "157-172",
number = "34",
doi = "10.2298/BALC0334157P",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4167"
}
Петровић, С. (2003). Путеви лексичког позајмљивања на Балкану - позајмљенице из албанског у српском призренском говору.
Balcanica(34), 157-172.
https://doi.org/10.2298/BALC0334157P
Петровић С. Путеви лексичког позајмљивања на Балкану - позајмљенице из албанског у српском призренском говору. Balcanica. 2003;(34):157-172.
doi:10.2298/BALC0334157P.
Петровић Снежана, "Путеви лексичког позајмљивања на Балкану - позајмљенице из албанског у српском призренском говору" Balcanica, no. 34 (2003):157-172,
https://doi.org/10.2298/BALC0334157P .

Првослав Радић - Турски суфикси у српском језику - са освртом на стање у македонском и бугарском: Библиотека Јужнословенског филолога, нова серија, књ. 17, Београд, 2001

Петровић, Снежана

(2002)

TY - JOUR
AU - Петровић, Снежана
PY - 2002
T2 - Јужнословенски филолог
T1 - Првослав Радић - Турски суфикси у српском језику - са освртом на стање у македонском и бугарском: Библиотека Јужнословенског филолога, нова серија, књ. 17, Београд, 2001
SP - 132
EP - 136
IS - 58
DO - 10.2298/JFI0258132P
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2937
ER - 
@article{
author = "Петровић, Снежана",
year = "2002",
journal = "Јужнословенски филолог",
title = "Првослав Радић - Турски суфикси у српском језику - са освртом на стање у македонском и бугарском: Библиотека Јужнословенског филолога, нова серија, књ. 17, Београд, 2001",
pages = "132-136",
number = "58",
doi = "10.2298/JFI0258132P",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2937"
}
Петровић, С. (2002). Првослав Радић - Турски суфикси у српском језику - са освртом на стање у македонском и бугарском: Библиотека Јужнословенског филолога, нова серија, књ. 17, Београд, 2001.
Јужнословенски филолог(58), 132-136.
https://doi.org/10.2298/JFI0258132P
Петровић С. Првослав Радић - Турски суфикси у српском језику - са освртом на стање у македонском и бугарском: Библиотека Јужнословенског филолога, нова серија, књ. 17, Београд, 2001. Јужнословенски филолог. 2002;(58):132-136.
doi:10.2298/JFI0258132P.
Петровић Снежана, "Првослав Радић - Турски суфикси у српском језику - са освртом на стање у македонском и бугарском: Библиотека Јужнословенског филолога, нова серија, књ. 17, Београд, 2001" Јужнословенски филолог, no. 58 (2002):132-136,
https://doi.org/10.2298/JFI0258132P .

Дијалекти у контакту - порекло и фонетски лик шест турцизама из јужне Србије

Петровић, Снежана

(2000)

TY - JOUR
AU - Петровић, Снежана
PY - 2000
T2 - Јужнословенски филолог
T1 - Дијалекти у контакту - порекло и фонетски лик шест турцизама из јужне Србије
SP - 803
EP - 812
VL - 56
IS - 3-4
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3092
ER - 
@article{
author = "Петровић, Снежана",
year = "2000",
journal = "Јужнословенски филолог",
title = "Дијалекти у контакту - порекло и фонетски лик шест турцизама из јужне Србије",
pages = "803-812",
volume = "56",
number = "3-4",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3092"
}
Петровић, С. (2000). Дијалекти у контакту - порекло и фонетски лик шест турцизама из јужне Србије.
Јужнословенски филолог, 56(3-4), 803-812.
Петровић С. Дијалекти у контакту - порекло и фонетски лик шест турцизама из јужне Србије. Јужнословенски филолог. 2000;56(3-4):803-812.
Петровић Снежана, "Дијалекти у контакту - порекло и фонетски лик шест турцизама из јужне Србије" Јужнословенски филолог, 56, no. 3-4 (2000):803-812

Ни абера нема

Петровић, Снежана

(Београд : Институ за српски језик САНУ, 1999)


                      

                      
Петровић, С. (1999). Ни абера нема.
Наш језик
Београд : Институ за српски језик САНУ., 33(1-2), 90-98.
Петровић С. Ни абера нема. Наш језик. 1999;33(1-2):90-98.
Петровић Снежана, "Ни абера нема" Наш језик, 33, no. 1-2 (1999):90-98

Међународни симпозијум посвећен деведесетогодишњици рођења Владимира Георгиева, Банкја код Софије, 21–22. октобар 1998. године

Влајић-Поповић, Јасна; Лома, Александар; Бјелетић, Марта; Петровић, Снежана

(Београд : Институт за српски језик САНУ, 1999)

TY - JOUR
AU - Влајић-Поповић, Јасна
AU - Лома, Александар
AU - Бјелетић, Марта
AU - Петровић, Снежана
PY - 1999
PB - Београд : Институт за српски језик САНУ
T2 - Јужнословенски филолог
T1 - Међународни симпозијум посвећен деведесетогодишњици рођења Владимира Георгиева, 	Банкја код Софије, 21–22. октобар 1998. године
SP - 169
EP - 170
VL - 55
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2128
ER - 
@article{
author = "Влајић-Поповић, Јасна and Лома, Александар and Бјелетић, Марта and Петровић, Снежана",
year = "1999",
publisher = "Београд : Институт за српски језик САНУ",
journal = "Јужнословенски филолог",
title = "Међународни симпозијум посвећен деведесетогодишњици рођења Владимира Георгиева, 	Банкја код Софије, 21–22. октобар 1998. године",
pages = "169-170",
volume = "55",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2128"
}
Влајић-Поповић, Ј., Лома, А., Бјелетић, М.,& Петровић, С. (1999). Међународни симпозијум посвећен деведесетогодишњици рођења Владимира Георгиева, 	Банкја код Софије, 21–22. октобар 1998. године.
Јужнословенски филолог
Београд : Институт за српски језик САНУ., 55, 169-170.
Влајић-Поповић Ј, Лома А, Бјелетић М, Петровић С. Међународни симпозијум посвећен деведесетогодишњици рођења Владимира Георгиева, 	Банкја код Софије, 21–22. октобар 1998. године. Јужнословенски филолог. 1999;55:169-170.
Влајић-Поповић Јасна, Лома Александар, Бјелетић Марта, Петровић Снежана, "Међународни симпозијум посвећен деведесетогодишњици рођења Владимира Георгиева, 	Банкја код Софије, 21–22. октобар 1998. године" Јужнословенски филолог, 55 (1999):169-170

Сx. бага „обољење зглобова код коња и људи“ и сродне речи

Петровић, Снежана

(1998)

TY - JOUR
AU - Петровић, Снежана
PY - 1998
AB - The paper begins with the division of two homonymous Turkish loans in Serbo-Croatian: boga f. 'tortoise shell; something made of tortoise shell or similar material' and baga f. 'kind of human or horse disease'. After a survey of the history of this topic, an etimological analysis of these words is given as well as an inventory of all undoubtedly or probably related lexemes. Since this word-family is very prone to expressivisation of form and meaning, included are such SCr. lexemes as bagar m. 'lame horse; weak horse in general; fig. pejor. partially or completely lame man; disabled, weak man' and oboglamiti pf. '(of a horse) get ill from baga', that resulted from formal and/or semantic contamination with other, etimologically unrelated words.
AB - U radu se, kroz istorijat problema i razdvajanje pojedinih homonima, daje etimološka analiza sh. turcizma baga 'oboljenje zglobova kod konja i ljudi' i njoj srodnih reči.
T2 - Јужнословенски филолог
T1 - Сx. бага „обољење зглобова код коња и људи“ и сродне речи
SP - 175
EP - 185
IS - 54
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2771
ER - 
@article{
author = "Петровић, Снежана",
year = "1998",
abstract = "The paper begins with the division of two homonymous Turkish loans in Serbo-Croatian: boga f. 'tortoise shell; something made of tortoise shell or similar material' and baga f. 'kind of human or horse disease'. After a survey of the history of this topic, an etimological analysis of these words is given as well as an inventory of all undoubtedly or probably related lexemes. Since this word-family is very prone to expressivisation of form and meaning, included are such SCr. lexemes as bagar m. 'lame horse; weak horse in general; fig. pejor. partially or completely lame man; disabled, weak man' and oboglamiti pf. '(of a horse) get ill from baga', that resulted from formal and/or semantic contamination with other, etimologically unrelated words., U radu se, kroz istorijat problema i razdvajanje pojedinih homonima, daje etimološka analiza sh. turcizma baga 'oboljenje zglobova kod konja i ljudi' i njoj srodnih reči.",
journal = "Јужнословенски филолог",
title = "Сx. бага „обољење зглобова код коња и људи“ и сродне речи",
pages = "175-185",
number = "54",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2771"
}
Петровић, С. (1998). Сx. бага „обољење зглобова код коња и људи“ и сродне речи.
Јужнословенски филолог(54), 175-185.
Петровић С. Сx. бага „обољење зглобова код коња и људи“ и сродне речи. Јужнословенски филолог. 1998;(54):175-185.
Петровић Снежана, "Сx. бага „обољење зглобова код коња и људи“ и сродне речи" Јужнословенски филолог, no. 54 (1998):175-185

Сх. бага „обољење зглобова код коња и људи“ и сродне речи

Петровић, Снежана

(Београд : Институ за српски језик САНУ, 1998)

TY - JOUR
AU - Петровић, Снежана
PY - 1998
AB - The paper begins with the division of two homonymous Turkish loans јп Serbo-Croatian: boga f. "tortoise shell; something made of tortoise shell or similar material" and baga f. "kind of human or horse disease". After а survey of the history of this topic, an etymological analysis of these words is given as well as an inventory of an undoubtedly or probably related lexemes. Since this word-family is very prone to expressivisation of form and meaning, included are such SCr. lexemes as bagar т. "lame horse; weak horse iп general; fig. pejor. partially or completely lame man; disabled, weak man" and oboglamiti pf. "(of а horse) get ill from baga", that resulted from formal and/or semantic contamination with other, etymologically unrelated words.
PB - Београд : Институ за српски језик САНУ
T2 - Јужнословенски филолог
T1 - Сх. бага „обољење зглобова код коња и људи“ и сродне речи
SP - 175
EP - 185
VL - 54
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_1005
ER - 
@article{
author = "Петровић, Снежана",
year = "1998",
abstract = "The paper begins with the division of two homonymous Turkish loans јп Serbo-Croatian: boga f. "tortoise shell; something made of tortoise shell or similar material" and baga f. "kind of human or horse disease". After а survey of the history of this topic, an etymological analysis of these words is given as well as an inventory of an undoubtedly or probably related lexemes. Since this word-family is very prone to expressivisation of form and meaning, included are such SCr. lexemes as bagar т. "lame horse; weak horse iп general; fig. pejor. partially or completely lame man; disabled, weak man" and oboglamiti pf. "(of а horse) get ill from baga", that resulted from formal and/or semantic contamination with other, etymologically unrelated words.",
publisher = "Београд : Институ за српски језик САНУ",
journal = "Јужнословенски филолог",
title = "Сх. бага „обољење зглобова код коња и људи“ и сродне речи",
pages = "175-185",
volume = "54",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_1005"
}
Петровић, С. (1998). Сх. бага „обољење зглобова код коња и људи“ и сродне речи.
Јужнословенски филолог
Београд : Институ за српски језик САНУ., 54, 175-185.
Петровић С. Сх. бага „обољење зглобова код коња и људи“ и сродне речи. Јужнословенски филолог. 1998;54:175-185.
Петровић Снежана, "Сх. бага „обољење зглобова код коња и људи“ и сродне речи" Јужнословенски филолог, 54 (1998):175-185

Парне речи и понављања турског порекла у српскохрватском језику кроз разне језичке нивое

Петровић, Снежана

(Београд : Међународни славистички центар на Филолошком факултету, 1993)

TY - JOUR
AU - Петровић, Снежана
PY - 1993
AB - В настоящей работе анализируется следующие парные слова и повторы турецко-
го происхождения в сербохорватском языке: дар-мар, еглен- оеглен. тандара-мандара
чат-пат и и-ми и шатра-патра шукадар-букадар-шуру-муру и лр. `Для обозначения
ланных лексических единиц в работе предлагаются термины. встречающиеся в научной
литературе: парные слова (для словосочетаний. составленных из двух слов. которые
имеют самостоятелъное значение). полные повторы (для словосчетаний образованных
простым удвоением одного слова) и трансформированные повторы (для словосочета-
ний. первая частъ козорых имеет самостоятелъное значение. а вторая является видом
ритмического отзвука).
В статъе указывается на некоторые проблемы, являющиеся при трактовке этых
слов в сербохорватской лингвистической литературе и словарях.
PB - Београд : Међународни славистички центар на Филолошком факултету
T2 - Научни састанак слависта у Вукове дане
T1 - Парне речи и понављања турског порекла у српскохрватском језику кроз разне језичке нивое
T1 - Парнье слова и повторы турецкого происхождения в сербохорватском языке по разным уровням языа
SP - 102
EP - 109
VL - 21
IS - 2
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6712
ER - 
@article{
author = "Петровић, Снежана",
year = "1993",
abstract = "В настоящей работе анализируется следующие парные слова и повторы турецко-
го происхождения в сербохорватском языке: дар-мар, еглен- оеглен. тандара-мандара
чат-пат и и-ми и шатра-патра шукадар-букадар-шуру-муру и лр. `Для обозначения
ланных лексических единиц в работе предлагаются термины. встречающиеся в научной
литературе: парные слова (для словосочетаний. составленных из двух слов. которые
имеют самостоятелъное значение). полные повторы (для словосчетаний образованных
простым удвоением одного слова) и трансформированные повторы (для словосочета-
ний. первая частъ козорых имеет самостоятелъное значение. а вторая является видом
ритмического отзвука).
В статъе указывается на некоторые проблемы, являющиеся при трактовке этых
слов в сербохорватской лингвистической литературе и словарях.",
publisher = "Београд : Међународни славистички центар на Филолошком факултету",
journal = "Научни састанак слависта у Вукове дане",
title = "Парне речи и понављања турског порекла у српскохрватском језику кроз разне језичке нивое, Парнье слова и повторы турецкого происхождения в сербохорватском языке по разным уровням языа",
pages = "102-109",
volume = "21",
number = "2",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6712"
}
Петровић, С. (1993). Парнье слова и повторы турецкого происхождения в сербохорватском языке по разным уровням языа.
Научни састанак слависта у Вукове дане
Београд : Међународни славистички центар на Филолошком факултету., 21(2), 102-109.
Петровић С. Парнье слова и повторы турецкого происхождения в сербохорватском языке по разным уровням языа. Научни састанак слависта у Вукове дане. 1993;21(2):102-109.
Петровић Снежана, "Парнье слова и повторы турецкого происхождения в сербохорватском языке по разным уровням языа" Научни састанак слависта у Вукове дане, 21, no. 2 (1993):102-109