Шева, Нада

Link to this page

Authority KeyName Variants
c192f50f-f05b-43cf-a130-6040a8cc30e4
 • Шева, Нада (1)
Projects

Author's Bibliography

Квантитативно испитивање декомпонованог / перифрастичног предиката у српском језику

Јакић, Милена; Шева, Нада

(Нови Сад : Матица Српска, 2011)

TY - JOUR
AU - Јакић, Милена
AU - Шева, Нада
PY - 2011
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/9502
AB - У раду
се на узорку
новинског
текста
политичке
рубрике
испитују
типови
предикација
у оквиру
којих
су се јавили
семикопулативни
глаголи
преузети
од
М. Радовановића
(1977). Примери
пронађени
у језичком
узорку
анализирају
се
квантитативно
кроз четири
нивоа
дефиниције
декомпонованог
предиката:
структурног,
творбеног,
семантичког
и типа
предиката
који
се декомпонује.
Поред
тога,
уместо
досадашње
дефиниције
именског
дела
декомпонованог
предиката
(Nomen
deverbativum),
нуди
се прецизнији
принцип
њиховог
одабира.
На тај начин
у већој
мери
се показује
законитост
у степену
семантичке
диференцијације
глаголске
именице
на површинском
нивоу,
од мотивног
глагола
на дубинском
нивоу
декомпоноване
конструкције.
На крају
рада
приказана
је анализа
која
показује
важност
сваког
од нивоа
дефиниције
за разликовање
декомпонованих
од перифрастичних
предиката.
AB - In this research
we examined
different
types of predications
that consisted
of semicopulative
verbs presented
in Radovanović (1977). Exemplars
from newspaper
texts sample
are
described
in terms of quantitative
analysis through
four
levels
of decomposed
predicate
definition:
structural,
word formation,
semantic
level
and level
of type of predicate
that is decomposed.
In addition,
we discuss
current
definition
of nominal
part of decomposed
predicate
(Nomen
deverbativum)
and we propose
more
precise
criteria
of their
classification.
Through
this analysis we established
correlation
between
noun type on surface
level
and its semantic
equivalence
with verb at the deep
structure
level.
Final
analysis underlined
the importance
of
each level
of definition
for differentitation
between
decomposed
and periphrastic
predicate.
PB - Нови Сад : Матица Српска
T2 - Зборник Матице српске за славистику
T1 - Квантитативно испитивање декомпонованог / перифрастичног предиката у српском језику
T1 - Quantitative Analysis of Decomposed / Periphrastic Predicate in Serbian
SP - 117
EP - 136
VL - 80
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9502
ER - 
@article{
author = "Јакић, Милена and Шева, Нада",
year = "2011",
abstract = "У раду
се на узорку
новинског
текста
политичке
рубрике
испитују
типови
предикација
у оквиру
којих
су се јавили
семикопулативни
глаголи
преузети
од
М. Радовановића
(1977). Примери
пронађени
у језичком
узорку
анализирају
се
квантитативно
кроз четири
нивоа
дефиниције
декомпонованог
предиката:
структурног,
творбеног,
семантичког
и типа
предиката
који
се декомпонује.
Поред
тога,
уместо
досадашње
дефиниције
именског
дела
декомпонованог
предиката
(Nomen
deverbativum),
нуди
се прецизнији
принцип
њиховог
одабира.
На тај начин
у већој
мери
се показује
законитост
у степену
семантичке
диференцијације
глаголске
именице
на површинском
нивоу,
од мотивног
глагола
на дубинском
нивоу
декомпоноване
конструкције.
На крају
рада
приказана
је анализа
која
показује
важност
сваког
од нивоа
дефиниције
за разликовање
декомпонованих
од перифрастичних
предиката., In this research
we examined
different
types of predications
that consisted
of semicopulative
verbs presented
in Radovanović (1977). Exemplars
from newspaper
texts sample
are
described
in terms of quantitative
analysis through
four
levels
of decomposed
predicate
definition:
structural,
word formation,
semantic
level
and level
of type of predicate
that is decomposed.
In addition,
we discuss
current
definition
of nominal
part of decomposed
predicate
(Nomen
deverbativum)
and we propose
more
precise
criteria
of their
classification.
Through
this analysis we established
correlation
between
noun type on surface
level
and its semantic
equivalence
with verb at the deep
structure
level.
Final
analysis underlined
the importance
of
each level
of definition
for differentitation
between
decomposed
and periphrastic
predicate.",
publisher = "Нови Сад : Матица Српска",
journal = "Зборник Матице српске за славистику",
title = "Квантитативно испитивање декомпонованог / перифрастичног предиката у српском језику, Quantitative Analysis of Decomposed / Periphrastic Predicate in Serbian",
pages = "117-136",
volume = "80",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9502"
}
Јакић, М.,& Шева, Н.. (2011). Квантитативно испитивање декомпонованог / перифрастичног предиката у српском језику. in Зборник Матице српске за славистику
Нови Сад : Матица Српска., 80, 117-136.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9502
Јакић М, Шева Н. Квантитативно испитивање декомпонованог / перифрастичног предиката у српском језику. in Зборник Матице српске за славистику. 2011;80:117-136.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9502 .
Јакић, Милена, Шева, Нада, "Квантитативно испитивање декомпонованог / перифрастичног предиката у српском језику" in Зборник Матице српске за славистику, 80 (2011):117-136,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9502 .