Ивановић, Ненад Б.

Link to this page

Authority KeyName Variants
132c0343-7056-4cd1-b866-0fa393ea0cd9
 • Ивановић, Ненад Б. (43)
 • Ивановић, Ненад (1)
Projects

Author's Bibliography

Лингвистички аспекти филозофске мисли Љубомира Недића (1858–1902)

Ивановић, Ненад Б.

(Београд : Међународни славистички центар на Филолошком факултету, 2021)

TY - JOUR
AU - Ивановић, Ненад Б.
PY - 2021
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/11936
AB - to the field of linguistics can be divided into two thematic wholes: 1) the description of the
logic category of notion as opposed to the linguistic category of word, and 2) the logic representation
of јudgement in relation to the linguistic representation of sentence. In this paper we analyze philosophical
views of Ljubomir Nedić in relation to the two abovementioned wholes. Then we proceed to
consider the significance of Nedić’s scientific views in the context of the Serbian linguistics at the end
of the 19th century.
AB - Филозофска мисао Љубомира Недића која стоји у непосредној вези са лингвистиком
може се класификовати у две тематске целине: 1) опис основних одлика појма као логичке
категорије у односу на реч као категорију граматичког система, и 2) опис логичке представе суда у односу на лингвистичку представу реченице. У раду се износе и анализирају филозофски погледи Љ. Недића која стоје у вези са обе изложене целине, а затим се разматра
значај тих погледа за српску лингвистику с краја 19. века.
PB - Београд : Међународни славистички центар на Филолошком факултету
T2 - Научни састанак слависта у Вукове дане
T1 - Лингвистички аспекти филозофске мисли Љубомира Недића (1858–1902)
T1 - Linguistic Aspects of Phylosophical Thought of Ljubomir Nedić (1858–1902)
SP - 101
EP - 108
VL - 50
IS - 1
DO - 10.18485/msc.2021.50.1.ch9
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11936
ER - 
@article{
author = "Ивановић, Ненад Б.",
year = "2021",
abstract = "to the field of linguistics can be divided into two thematic wholes: 1) the description of the
logic category of notion as opposed to the linguistic category of word, and 2) the logic representation
of јudgement in relation to the linguistic representation of sentence. In this paper we analyze philosophical
views of Ljubomir Nedić in relation to the two abovementioned wholes. Then we proceed to
consider the significance of Nedić’s scientific views in the context of the Serbian linguistics at the end
of the 19th century., Филозофска мисао Љубомира Недића која стоји у непосредној вези са лингвистиком
може се класификовати у две тематске целине: 1) опис основних одлика појма као логичке
категорије у односу на реч као категорију граматичког система, и 2) опис логичке представе суда у односу на лингвистичку представу реченице. У раду се износе и анализирају филозофски погледи Љ. Недића која стоје у вези са обе изложене целине, а затим се разматра
значај тих погледа за српску лингвистику с краја 19. века.",
publisher = "Београд : Међународни славистички центар на Филолошком факултету",
journal = "Научни састанак слависта у Вукове дане",
title = "Лингвистички аспекти филозофске мисли Љубомира Недића (1858–1902), Linguistic Aspects of Phylosophical Thought of Ljubomir Nedić (1858–1902)",
pages = "101-108",
volume = "50",
number = "1",
doi = "10.18485/msc.2021.50.1.ch9",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11936"
}
Ивановић, Н. Б.. (2021). Лингвистички аспекти филозофске мисли Љубомира Недића (1858–1902). in Научни састанак слависта у Вукове дане
Београд : Међународни славистички центар на Филолошком факултету., 50(1), 101-108.
https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.1.ch9
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11936
Ивановић НБ. Лингвистички аспекти филозофске мисли Љубомира Недића (1858–1902). in Научни састанак слависта у Вукове дане. 2021;50(1):101-108.
doi:10.18485/msc.2021.50.1.ch9
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11936 .
Ивановић, Ненад Б., "Лингвистички аспекти филозофске мисли Љубомира Недића (1858–1902)" in Научни састанак слависта у Вукове дане, 50, no. 1 (2021):101-108,
https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.1.ch9 .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11936 .

Лексикографски рад Милана Кујунџића (1842–1893) у светлу његовог приступа лексичком систему

Ивановић, Ненад Б.

(Београд : Међународни славистички центар на Филолошком факултету, 2020)

TY - JOUR
AU - Ивановић, Ненад Б.
PY - 2020
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/11931
AB - In this paper we analyze the dictionary (in manuscript form) by Milan Kujundžić (Aberdar),
one of the most significant Serbian philosophers of the XIXth century. This dictionary is kept in the
Archives of the Republic of Serbia under the title The Mother’s Treasure (Majčino blago). The paper
analyzes this dictionaries’ lexicographical procedures, which were carried out by Milan Kujundžić in
the light of his theoretical approach to the lexical system (phylosophical and psychological alike).
AB - Рад представља опис и анализу рукописног речника филозофа и књижевника Милана Кујунџића (Абердара), једног од најзначајнијих српских филозофа друге половине
XIX века. Поменути речник, у форми бележнице под насловом Мајчино благо, чува се у
рукописном фонду М. Кујунџића у Архиву Србије. Начела обраде лексичког материјала у
речнику М. Кујунџића, као и значај његовог рукописног речника у целини, образлажу се у
светлу његових теоријских поставки о (раз)говорном језику. Ове поставке најдетаљније су
изложене у Кујунџићевој књизи Наука о свести (1872), другом делу његове филозофске
студије Кратки преглед хармоније у свету. Задатак нашег рада је да анализира лексикографски поступак М. Кујунџића спроведен у рукописном речнику Мајчино благо и да тиме
укаже на његово место у српској лексикографији XIX века.
PB - Београд : Међународни славистички центар на Филолошком факултету
T2 - Научни састанак слависта у Вукове дане
T1 - Лексикографски рад Милана Кујунџића (1842–1893) у светлу његовог приступа лексичком систему
T1 - Lexicographic Work of Milan Kujundžić (1842–1893) in the Light of His Approach to the Lexical System
SP - 123
EP - 135
VL - 49
IS - 1
DO - 10.18485/msc.2020.49.1.ch10
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11931
ER - 
@article{
author = "Ивановић, Ненад Б.",
year = "2020",
abstract = "In this paper we analyze the dictionary (in manuscript form) by Milan Kujundžić (Aberdar),
one of the most significant Serbian philosophers of the XIXth century. This dictionary is kept in the
Archives of the Republic of Serbia under the title The Mother’s Treasure (Majčino blago). The paper
analyzes this dictionaries’ lexicographical procedures, which were carried out by Milan Kujundžić in
the light of his theoretical approach to the lexical system (phylosophical and psychological alike)., Рад представља опис и анализу рукописног речника филозофа и књижевника Милана Кујунџића (Абердара), једног од најзначајнијих српских филозофа друге половине
XIX века. Поменути речник, у форми бележнице под насловом Мајчино благо, чува се у
рукописном фонду М. Кујунџића у Архиву Србије. Начела обраде лексичког материјала у
речнику М. Кујунџића, као и значај његовог рукописног речника у целини, образлажу се у
светлу његових теоријских поставки о (раз)говорном језику. Ове поставке најдетаљније су
изложене у Кујунџићевој књизи Наука о свести (1872), другом делу његове филозофске
студије Кратки преглед хармоније у свету. Задатак нашег рада је да анализира лексикографски поступак М. Кујунџића спроведен у рукописном речнику Мајчино благо и да тиме
укаже на његово место у српској лексикографији XIX века.",
publisher = "Београд : Међународни славистички центар на Филолошком факултету",
journal = "Научни састанак слависта у Вукове дане",
title = "Лексикографски рад Милана Кујунџића (1842–1893) у светлу његовог приступа лексичком систему, Lexicographic Work of Milan Kujundžić (1842–1893) in the Light of His Approach to the Lexical System",
pages = "123-135",
volume = "49",
number = "1",
doi = "10.18485/msc.2020.49.1.ch10",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11931"
}
Ивановић, Н. Б.. (2020). Лексикографски рад Милана Кујунџића (1842–1893) у светлу његовог приступа лексичком систему. in Научни састанак слависта у Вукове дане
Београд : Међународни славистички центар на Филолошком факултету., 49(1), 123-135.
https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.1.ch10
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11931
Ивановић НБ. Лексикографски рад Милана Кујунџића (1842–1893) у светлу његовог приступа лексичком систему. in Научни састанак слависта у Вукове дане. 2020;49(1):123-135.
doi:10.18485/msc.2020.49.1.ch10
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11931 .
Ивановић, Ненад Б., "Лексикографски рад Милана Кујунџића (1842–1893) у светлу његовог приступа лексичком систему" in Научни састанак слависта у Вукове дане, 49, no. 1 (2020):123-135,
https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.1.ch10 .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11931 .

Марјан Марковиќ, Зузана Тополињска. Македонски - полски: семантичка деривација на одбрани прасловенски корени

Ивановић, Ненад Б.

(Београд : Институт за српски језик САНУ, 2020)

TY - JOUR
AU - Ивановић, Ненад Б.
PY - 2020
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/9259
PB - Београд : Институт за српски језик САНУ
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
T2 - Јужнословенски филолог
T1 - Марјан Марковиќ, Зузана Тополињска. Македонски - полски: семантичка деривација на одбрани прасловенски корени
VL - 76
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9259
ER - 
@article{
author = "Ивановић, Ненад Б.",
year = "2020",
publisher = "Београд : Институт за српски језик САНУ, Београд : Српска академија наука и уметности",
journal = "Јужнословенски филолог",
title = "Марјан Марковиќ, Зузана Тополињска. Македонски - полски: семантичка деривација на одбрани прасловенски корени",
volume = "76",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9259"
}
Ивановић, Н. Б.. (2020). Марјан Марковиќ, Зузана Тополињска. Македонски - полски: семантичка деривација на одбрани прасловенски корени. in Јужнословенски филолог
Београд : Институт за српски језик САНУ., 76.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9259
Ивановић НБ. Марјан Марковиќ, Зузана Тополињска. Македонски - полски: семантичка деривација на одбрани прасловенски корени. in Јужнословенски филолог. 2020;76.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9259 .
Ивановић, Ненад Б., "Марјан Марковиќ, Зузана Тополињска. Македонски - полски: семантичка деривација на одбрани прасловенски корени" in Јужнословенски филолог, 76 (2020),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9259 .

Позив и упутство за купљење речи по народу за Речник Српске краљевске академије (1889) : значајан прилог српској лексикографској култури

Ивановић, Ненад Б.

(Београд : Институт за српски језик САНУ, 2019)

TY - JOUR
AU - Ивановић, Ненад Б.
PY - 2019
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/9270
AB - У раду се анализира Позив и Упутство за купљење речи по народу
за речник Српске краљевске академије (1898), документ од великог значаја
за историју српске лексикографије. Даје се преглед околности у којима је
настао овај документ, а затим се разматрају његове целине у контексту актуелних идеја с краја XIX века о речима и њиховој речничкој обради.
AB - In this paper we analyze the Call and Guidelines for Collecting Vernacular
Lexis, a document published in 1898 by Serbian Academy of Sciences
and Arts. Given that this document has great significance for the
history of Serbian lexicographical culture, we carry its analysis both from
historical and linguistic viewpoint. From this analysis we draw conclusions
about the impact of the Call and Guidelines on the history of Serbian lexicography
and lexicology.
PB - Београд : Институт за српски језик САНУ
T2 - Наш језик
T1 - Позив и упутство за купљење речи по народу за Речник Српске краљевске академије (1889) : значајан прилог српској лексикографској култури
T1 - Call and Guidelines for Collecting Vernacular Lexis (1898): an Important Contribution to Serbian Lexicographical Culture
SP - 47
EP - 75
VL - 50
IS - 1
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9270
ER - 
@article{
author = "Ивановић, Ненад Б.",
year = "2019",
abstract = "У раду се анализира Позив и Упутство за купљење речи по народу
за речник Српске краљевске академије (1898), документ од великог значаја
за историју српске лексикографије. Даје се преглед околности у којима је
настао овај документ, а затим се разматрају његове целине у контексту актуелних идеја с краја XIX века о речима и њиховој речничкој обради., In this paper we analyze the Call and Guidelines for Collecting Vernacular
Lexis, a document published in 1898 by Serbian Academy of Sciences
and Arts. Given that this document has great significance for the
history of Serbian lexicographical culture, we carry its analysis both from
historical and linguistic viewpoint. From this analysis we draw conclusions
about the impact of the Call and Guidelines on the history of Serbian lexicography
and lexicology.",
publisher = "Београд : Институт за српски језик САНУ",
journal = "Наш језик",
title = "Позив и упутство за купљење речи по народу за Речник Српске краљевске академије (1889) : значајан прилог српској лексикографској култури, Call and Guidelines for Collecting Vernacular Lexis (1898): an Important Contribution to Serbian Lexicographical Culture",
pages = "47-75",
volume = "50",
number = "1",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9270"
}
Ивановић, Н. Б.. (2019). Позив и упутство за купљење речи по народу за Речник Српске краљевске академије (1889) : значајан прилог српској лексикографској култури. in Наш језик
Београд : Институт за српски језик САНУ., 50(1), 47-75.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9270
Ивановић НБ. Позив и упутство за купљење речи по народу за Речник Српске краљевске академије (1889) : значајан прилог српској лексикографској култури. in Наш језик. 2019;50(1):47-75.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9270 .
Ивановић, Ненад Б., "Позив и упутство за купљење речи по народу за Речник Српске краљевске академије (1889) : значајан прилог српској лексикографској култури" in Наш језик, 50, no. 1 (2019):47-75,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9270 .

Лингвистички програм XVI међународног конгреса слависта, Београд, Србија, 20-27. VIII 2018.г.

Ивановић, Ненад Б.

(Београд : Институт за српски језик САНУ, 2019)

TY - JOUR
AU - Ивановић, Ненад Б.
PY - 2019
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/6728
PB - Београд : Институт за српски језик САНУ
T2 - Јужнословенски филолог
T1 - Лингвистички програм XVI међународног конгреса слависта, Београд, Србија, 20-27. VIII 2018.г.
SP - 143
EP - 161
VL - 75
IS - 1
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6728
ER - 
@article{
author = "Ивановић, Ненад Б.",
year = "2019",
publisher = "Београд : Институт за српски језик САНУ",
journal = "Јужнословенски филолог",
title = "Лингвистички програм XVI међународног конгреса слависта, Београд, Србија, 20-27. VIII 2018.г.",
pages = "143-161",
volume = "75",
number = "1",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6728"
}
Ивановић, Н. Б.. (2019). Лингвистички програм XVI међународног конгреса слависта, Београд, Србија, 20-27. VIII 2018.г.. in Јужнословенски филолог
Београд : Институт за српски језик САНУ., 75(1), 143-161.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6728
Ивановић НБ. Лингвистички програм XVI међународног конгреса слависта, Београд, Србија, 20-27. VIII 2018.г.. in Јужнословенски филолог. 2019;75(1):143-161.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6728 .
Ивановић, Ненад Б., "Лингвистички програм XVI међународног конгреса слависта, Београд, Србија, 20-27. VIII 2018.г." in Јужнословенски филолог, 75, no. 1 (2019):143-161,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6728 .

Вукова соба на изложби о српској лексикографији

Ивановић, Ненад Б.

(Београд : Вукова задужбина, 2019)

TY - JOUR
AU - Ивановић, Ненад Б.
PY - 2019
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/4964
PB - Београд : Вукова задужбина
T2 - Даница : српски народни илустровани календар за годину 2019
T1 - Вукова соба на изложби о српској лексикографији
SP - 262
EP - 274
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4964
ER - 
@article{
author = "Ивановић, Ненад Б.",
year = "2019",
publisher = "Београд : Вукова задужбина",
journal = "Даница : српски народни илустровани календар за годину 2019",
title = "Вукова соба на изложби о српској лексикографији",
pages = "262-274",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4964"
}
Ивановић, Н. Б.. (2019). Вукова соба на изложби о српској лексикографији. in Даница : српски народни илустровани календар за годину 2019
Београд : Вукова задужбина., 262-274.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4964
Ивановић НБ. Вукова соба на изложби о српској лексикографији. in Даница : српски народни илустровани календар за годину 2019. 2019;:262-274.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4964 .
Ивановић, Ненад Б., "Вукова соба на изложби о српској лексикографији" in Даница : српски народни илустровани календар за годину 2019 (2019):262-274,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4964 .

Метајезик лексикографске дефиниције у дескриптивном речнику (на материјалу речника српског језика)

Ивановић, Ненад Б.; Коњик Лазић, Ивана; Ристић, Стана

(Београд : Институт за српски језик САНУ, 2018)

TY - JOUR
AU - Ивановић, Ненад Б.
AU - Коњик Лазић, Ивана
AU - Ристић, Стана
PY - 2018
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/4904
AB - У раду представљамо континуирану хијерархијску уређеност лексема које припадају тематском пољу ’кућа, грађевински објекат’ засновану на анализи вертикалног уланчавања концепата присутних у њихо вим лексикографским дефиницијама.
AB - In this paper we present the continuous hierarchical ordering of the first part of the definition of lexemes from the thematic group ‘buildings’ by analyzing the vertical organization of superordination of concepts in the lexicographical definition. We demonstrate that the vertical sequence mounts from a higher level of conceptual categorization, ‘localizer,’ in the form of complex and simple primitives (PLACE> SPAE [WHERE], SPACE> EXPANSE [SOMETHING THAT IS (BOUNDLESSLY) SPREADING IN EVERY DIRECTION]) and descends toward a lower hyperonimic level of ‘buildings’. The suggested model links meanings systematically, on a micro level of meaning within the polysemicstructure, and on a macro level of meanings of lexemes belonging to a thematic group/class, which is significant for the descriptive lexicography and for the modeling of semantic description in the electronic dictionary of the contemporary Serbian language. Such description could facilitate the cross-referencing of lexemes and advanced search, which is essential both for linguists and dictionary users.
PB - Београд : Институт за српски језик САНУ
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
T2 - Јужнословенски филолог
T1 - Метајезик лексикографске дефиниције у дескриптивном речнику (на материјалу речника српског језика)
T1 - The Meta Language of a Lexicographic Definition in the Descriptive Dictionary (Based on the Dictionaries of the Serbian Language)
SP - 81
EP - 96
VL - 74
IS - 1
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4904
ER - 
@article{
author = "Ивановић, Ненад Б. and Коњик Лазић, Ивана and Ристић, Стана",
year = "2018",
abstract = "У раду представљамо континуирану хијерархијску уређеност лексема које припадају тематском пољу ’кућа, грађевински објекат’ засновану на анализи вертикалног уланчавања концепата присутних у њихо вим лексикографским дефиницијама., In this paper we present the continuous hierarchical ordering of the first part of the definition of lexemes from the thematic group ‘buildings’ by analyzing the vertical organization of superordination of concepts in the lexicographical definition. We demonstrate that the vertical sequence mounts from a higher level of conceptual categorization, ‘localizer,’ in the form of complex and simple primitives (PLACE> SPAE [WHERE], SPACE> EXPANSE [SOMETHING THAT IS (BOUNDLESSLY) SPREADING IN EVERY DIRECTION]) and descends toward a lower hyperonimic level of ‘buildings’. The suggested model links meanings systematically, on a micro level of meaning within the polysemicstructure, and on a macro level of meanings of lexemes belonging to a thematic group/class, which is significant for the descriptive lexicography and for the modeling of semantic description in the electronic dictionary of the contemporary Serbian language. Such description could facilitate the cross-referencing of lexemes and advanced search, which is essential both for linguists and dictionary users.",
publisher = "Београд : Институт за српски језик САНУ, Београд : Српска академија наука и уметности",
journal = "Јужнословенски филолог",
title = "Метајезик лексикографске дефиниције у дескриптивном речнику (на материјалу речника српског језика), The Meta Language of a Lexicographic Definition in the Descriptive Dictionary (Based on the Dictionaries of the Serbian Language)",
pages = "81-96",
volume = "74",
number = "1",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4904"
}
Ивановић, Н. Б., Коњик Лазић, И.,& Ристић, С.. (2018). Метајезик лексикографске дефиниције у дескриптивном речнику (на материјалу речника српског језика). in Јужнословенски филолог
Београд : Институт за српски језик САНУ., 74(1), 81-96.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4904
Ивановић НБ, Коњик Лазић И, Ристић С. Метајезик лексикографске дефиниције у дескриптивном речнику (на материјалу речника српског језика). in Јужнословенски филолог. 2018;74(1):81-96.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4904 .
Ивановић, Ненад Б., Коњик Лазић, Ивана, Ристић, Стана, "Метајезик лексикографске дефиниције у дескриптивном речнику (на материјалу речника српског језика)" in Јужнословенски филолог, 74, no. 1 (2018):81-96,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4904 .

Твртко Прћић, Ка савременим српским речницима, Нови Сад, 2018

Ивановић, Ненад Б.

(Београд : Институт за српски језик САНУ, 2018)

TY - JOUR
AU - Ивановић, Ненад Б.
PY - 2018
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/4918
PB - Београд : Институт за српски језик САНУ
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
T2 - Јужнословенски филолог
T1 - Твртко Прћић, Ка савременим српским речницима, Нови Сад, 2018
SP - 278
EP - 284
VL - 74
IS - 2
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4918
ER - 
@article{
author = "Ивановић, Ненад Б.",
year = "2018",
publisher = "Београд : Институт за српски језик САНУ, Београд : Српска академија наука и уметности",
journal = "Јужнословенски филолог",
title = "Твртко Прћић, Ка савременим српским речницима, Нови Сад, 2018",
pages = "278-284",
volume = "74",
number = "2",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4918"
}
Ивановић, Н. Б.. (2018). Твртко Прћић, Ка савременим српским речницима, Нови Сад, 2018. in Јужнословенски филолог
Београд : Институт за српски језик САНУ., 74(2), 278-284.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4918
Ивановић НБ. Твртко Прћић, Ка савременим српским речницима, Нови Сад, 2018. in Јужнословенски филолог. 2018;74(2):278-284.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4918 .
Ивановић, Ненад Б., "Твртко Прћић, Ка савременим српским речницима, Нови Сад, 2018" in Јужнословенски филолог, 74, no. 2 (2018):278-284,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4918 .

Лексикографски поступак у обради префиксираних глагола у једном историјском речнику 19. века

Ивановић, Ненад Б.

(Београд : Међународни славистички центар, 2018)

TY - JOUR
AU - Ивановић, Ненад Б.
PY - 2018
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/4901
AB - У раду се анализира обрада префиксираних глагола у историјском речнику срп-
ског језика, са циљем реконструкције научних принципа који су заслужни за организацију
тог речника као лингвистичког дела. Анализа се спроводи на материјалу Скупа ређи’ срп-
ски’ речи и изреченија (око 1830), рукописног речника непознатог аутора који се чува у
Архиву Српске академије наука и уметности. На основу поступака у речничкој обради
префиксираних глагола реконструишу се творбено-семантички типови уз помоћ којих ау-
тор речника организује лексичку грађу у оквиру речничког чланка глаголских одредница.
Реконструисани творбени типови се затим пореде са Вуковим категоријама које су дате у
спису Творба глагола (1832).
AB - In this paper we analyze procedures in processing verbs with prefixes in the manuscript dictionary entitled A Collection of Rarer Serbian Words and Phrases (which is kept in the Archive of the Serbian Academy of Sciences and Arts).
PB - Београд : Међународни славистички центар
T2 - Научни састанак слависта у Вукове дане
T1 - Лексикографски поступак у обради префиксираних глагола у једном историјском речнику 19. века
T1 - Lexicographical Procedures in Processing Verbs With Prefixes Found in one Manuscript Dictionaryin 19th Century
SP - 147
EP - 160
VL - 47
IS - 1
DO - 10.18485/msc.2018.47.1.ch14
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4901
ER - 
@article{
author = "Ивановић, Ненад Б.",
year = "2018",
abstract = "У раду се анализира обрада префиксираних глагола у историјском речнику срп-
ског језика, са циљем реконструкције научних принципа који су заслужни за организацију
тог речника као лингвистичког дела. Анализа се спроводи на материјалу Скупа ређи’ срп-
ски’ речи и изреченија (око 1830), рукописног речника непознатог аутора који се чува у
Архиву Српске академије наука и уметности. На основу поступака у речничкој обради
префиксираних глагола реконструишу се творбено-семантички типови уз помоћ којих ау-
тор речника организује лексичку грађу у оквиру речничког чланка глаголских одредница.
Реконструисани творбени типови се затим пореде са Вуковим категоријама које су дате у
спису Творба глагола (1832)., In this paper we analyze procedures in processing verbs with prefixes in the manuscript dictionary entitled A Collection of Rarer Serbian Words and Phrases (which is kept in the Archive of the Serbian Academy of Sciences and Arts).",
publisher = "Београд : Међународни славистички центар",
journal = "Научни састанак слависта у Вукове дане",
title = "Лексикографски поступак у обради префиксираних глагола у једном историјском речнику 19. века, Lexicographical Procedures in Processing Verbs With Prefixes Found in one Manuscript Dictionaryin 19th Century",
pages = "147-160",
volume = "47",
number = "1",
doi = "10.18485/msc.2018.47.1.ch14",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4901"
}
Ивановић, Н. Б.. (2018). Лексикографски поступак у обради префиксираних глагола у једном историјском речнику 19. века. in Научни састанак слависта у Вукове дане
Београд : Међународни славистички центар., 47(1), 147-160.
https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.1.ch14
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4901
Ивановић НБ. Лексикографски поступак у обради префиксираних глагола у једном историјском речнику 19. века. in Научни састанак слависта у Вукове дане. 2018;47(1):147-160.
doi:10.18485/msc.2018.47.1.ch14
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4901 .
Ивановић, Ненад Б., "Лексикографски поступак у обради префиксираних глагола у једном историјском речнику 19. века" in Научни састанак слависта у Вукове дане, 47, no. 1 (2018):147-160,
https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.1.ch14 .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4901 .

Место Вука Караџића на изложби о српској лексикографији

Ивановић, Ненад Б.

(Београд : Савез славистичких друштава Србије, 2018)

TY - CHAP
AU - Ивановић, Ненад Б.
PY - 2018
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/4916
AB - Вук Караџић представља најзначајнију личност српске, и једну од најзначајнијих личности европске филологије XIX века; а рад на речнику чини једну од тежишних тачака његовог разгранатог дела.
Стога на изложби „Српска лексикографија од Вука до данас”, која ће се одржати од 15. августа до 7. септембра у Галерији науке и технике САНУ, део посвећен састанку Српског рјечника заузима не само полазно већ и нарочито истакнуто место.
PB - Београд : Савез славистичких друштава Србије
T2 - Стазама славистике : зборник радова објављених у Политици у циклусу У сусрет Конгресу слависта
T1 - Место Вука Караџића на изложби о српској лексикографији
SP - 165
EP - 167
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4916
ER - 
@inbook{
author = "Ивановић, Ненад Б.",
year = "2018",
abstract = "Вук Караџић представља најзначајнију личност српске, и једну од најзначајнијих личности европске филологије XIX века; а рад на речнику чини једну од тежишних тачака његовог разгранатог дела.
Стога на изложби „Српска лексикографија од Вука до данас”, која ће се одржати од 15. августа до 7. септембра у Галерији науке и технике САНУ, део посвећен састанку Српског рјечника заузима не само полазно већ и нарочито истакнуто место.",
publisher = "Београд : Савез славистичких друштава Србије",
journal = "Стазама славистике : зборник радова објављених у Политици у циклусу У сусрет Конгресу слависта",
booktitle = "Место Вука Караџића на изложби о српској лексикографији",
pages = "165-167",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4916"
}
Ивановић, Н. Б.. (2018). Место Вука Караџића на изложби о српској лексикографији. in Стазама славистике : зборник радова објављених у Политици у циклусу У сусрет Конгресу слависта
Београд : Савез славистичких друштава Србије., 165-167.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4916
Ивановић НБ. Место Вука Караџића на изложби о српској лексикографији. in Стазама славистике : зборник радова објављених у Политици у циклусу У сусрет Конгресу слависта. 2018;:165-167.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4916 .
Ивановић, Ненад Б., "Место Вука Караџића на изложби о српској лексикографији" in Стазама славистике : зборник радова објављених у Политици у циклусу У сусрет Конгресу слависта (2018):165-167,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4916 .

Лексикографија српског књижевног језика - лексикографски програм у Матици српској

Ивановић, Ненад Б.; Миланов, Наташа М.

(Београд : Савез славистичких друштава Србије, 2018)

TY - CHAP
AU - Ивановић, Ненад Б.
AU - Миланов, Наташа М.
PY - 2018
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/4909
AB - У раду се обрађују историјски и лексикографски аспекти програма израде речника у Матици српској.
PB - Београд : Савез славистичких друштава Србије
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
T2 - Српска лексикографија од Вука до данас : каталог изложбе
T1 - Лексикографија српског књижевног језика - лексикографски програм у Матици српској
SP - 83
EP - 95
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4909
ER - 
@inbook{
author = "Ивановић, Ненад Б. and Миланов, Наташа М.",
year = "2018",
abstract = "У раду се обрађују историјски и лексикографски аспекти програма израде речника у Матици српској.",
publisher = "Београд : Савез славистичких друштава Србије, Београд : Српска академија наука и уметности",
journal = "Српска лексикографија од Вука до данас : каталог изложбе",
booktitle = "Лексикографија српског књижевног језика - лексикографски програм у Матици српској",
pages = "83-95",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4909"
}
Ивановић, Н. Б.,& Миланов, Н. М.. (2018). Лексикографија српског књижевног језика - лексикографски програм у Матици српској. in Српска лексикографија од Вука до данас : каталог изложбе
Београд : Савез славистичких друштава Србије., 83-95.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4909
Ивановић НБ, Миланов НМ. Лексикографија српског књижевног језика - лексикографски програм у Матици српској. in Српска лексикографија од Вука до данас : каталог изложбе. 2018;:83-95.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4909 .
Ивановић, Ненад Б., Миланов, Наташа М., "Лексикографија српског књижевног језика - лексикографски програм у Матици српској" in Српска лексикографија од Вука до данас : каталог изложбе (2018):83-95,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4909 .

Речник српскохрватског књижевног и народног језика Српске академије наука и уметности

Ивановић, Ненад Б.

(Београд : Српска академија наука и уметности, 2018)

TY - CHAP
AU - Ивановић, Ненад Б.
PY - 2018
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/4908
AB - У раду се обрађују историјски и методолошки аспекти израде Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ.
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
PB - Београд : Савез славистичких друштава Србије
T2 - Српска лексикографија од Вука до данас : каталог изложбе
T1 - Речник српскохрватског књижевног и народног језика Српске академије наука и уметности
SP - 67
EP - 79
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4908
ER - 
@inbook{
author = "Ивановић, Ненад Б.",
year = "2018",
abstract = "У раду се обрађују историјски и методолошки аспекти израде Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ.",
publisher = "Београд : Српска академија наука и уметности, Београд : Савез славистичких друштава Србије",
journal = "Српска лексикографија од Вука до данас : каталог изложбе",
booktitle = "Речник српскохрватског књижевног и народног језика Српске академије наука и уметности",
pages = "67-79",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4908"
}
Ивановић, Н. Б.. (2018). Речник српскохрватског књижевног и народног језика Српске академије наука и уметности. in Српска лексикографија од Вука до данас : каталог изложбе
Београд : Српска академија наука и уметности., 67-79.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4908
Ивановић НБ. Речник српскохрватског књижевног и народног језика Српске академије наука и уметности. in Српска лексикографија од Вука до данас : каталог изложбе. 2018;:67-79.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4908 .
Ивановић, Ненад Б., "Речник српскохрватског књижевног и народног језика Српске академије наука и уметности" in Српска лексикографија од Вука до данас : каталог изложбе (2018):67-79,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4908 .

Описни речници савременог српског језика – ауторски приступ

Ивановић, Ненад Б.

(Београд : Српска академија наука и уметности, 2018)

TY - JOUR
AU - Ивановић, Ненад Б.
PY - 2018
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/4907
AB - У чланку се обрађују описни речници савременог српског језика са ауторским приступом.
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
PB - Београд : Савез славистичких друштава Србије
T2 - Српска лексикографија од Вука до данас : каталог изложбе
T1 - Описни речници савременог српског језика – ауторски приступ
SP - 99
EP - 109
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4907
ER - 
@article{
author = "Ивановић, Ненад Б.",
year = "2018",
abstract = "У чланку се обрађују описни речници савременог српског језика са ауторским приступом.",
publisher = "Београд : Српска академија наука и уметности, Београд : Савез славистичких друштава Србије",
journal = "Српска лексикографија од Вука до данас : каталог изложбе",
title = "Описни речници савременог српског језика – ауторски приступ",
pages = "99-109",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4907"
}
Ивановић, Н. Б.. (2018). Описни речници савременог српског језика – ауторски приступ. in Српска лексикографија од Вука до данас : каталог изложбе
Београд : Српска академија наука и уметности., 99-109.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4907
Ивановић НБ. Описни речници савременог српског језика – ауторски приступ. in Српска лексикографија од Вука до данас : каталог изложбе. 2018;:99-109.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4907 .
Ивановић, Ненад Б., "Описни речници савременог српског језика – ауторски приступ" in Српска лексикографија од Вука до данас : каталог изложбе (2018):99-109,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4907 .

„Почнимо пречишћавати језик!“ (лексикографски прилог Ј. Ј. Змаја листу „Јавор“ из 1863. године)

Ивановић, Ненад Б.

(Нови Сад : Матица српска, 2018)

TY - JOUR
AU - Ивановић, Ненад Б.
PY - 2018
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/4906
AB - У раду се анализира речник страних речи под насловом „Почнимо пречишћавати / пречишћати језик“ који је излазио у осам наставака у листу „Јавор“, од 10. јануара до 20. марта 1863. године. Методом историјске реконструкције утврђује се да је аутор овог речника српски књижевник Ј. Ј. Змај. Затим се анализира лексика затечена у Змајевом речнику, као и његов лексикографски поступак примењен у обради страних речи. У закључку се говори о значају овог речника за различите области српске лексикографије.
PB - Нови Сад : Матица српска
T2 - Језик данас
T1 - „Почнимо пречишћавати језик!“ (лексикографски прилог Ј. Ј. Змаја листу „Јавор“ из 1863. године)
SP - 1
EP - 10
VL - 14
IS - 12
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4906
ER - 
@article{
author = "Ивановић, Ненад Б.",
year = "2018",
abstract = "У раду се анализира речник страних речи под насловом „Почнимо пречишћавати / пречишћати језик“ који је излазио у осам наставака у листу „Јавор“, од 10. јануара до 20. марта 1863. године. Методом историјске реконструкције утврђује се да је аутор овог речника српски књижевник Ј. Ј. Змај. Затим се анализира лексика затечена у Змајевом речнику, као и његов лексикографски поступак примењен у обради страних речи. У закључку се говори о значају овог речника за различите области српске лексикографије.",
publisher = "Нови Сад : Матица српска",
journal = "Језик данас",
title = "„Почнимо пречишћавати језик!“ (лексикографски прилог Ј. Ј. Змаја листу „Јавор“ из 1863. године)",
pages = "1-10",
volume = "14",
number = "12",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4906"
}
Ивановић, Н. Б.. (2018). „Почнимо пречишћавати језик!“ (лексикографски прилог Ј. Ј. Змаја листу „Јавор“ из 1863. године). in Језик данас
Нови Сад : Матица српска., 14(12), 1-10.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4906
Ивановић НБ. „Почнимо пречишћавати језик!“ (лексикографски прилог Ј. Ј. Змаја листу „Јавор“ из 1863. године). in Језик данас. 2018;14(12):1-10.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4906 .
Ивановић, Ненад Б., "„Почнимо пречишћавати језик!“ (лексикографски прилог Ј. Ј. Змаја листу „Јавор“ из 1863. године)" in Језик данас, 14, no. 12 (2018):1-10,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4906 .

Савремена словенска тезаурусна лексикографија – поређење основних лексикографских поступака

Ивановић, Ненад Б.; Ристић, Стана

(Москва : Mеждународный комитет славистов – Kомиссия по лексикологии и лексикографии – Nациональный комитет славистов российской федерации, 2018)

TY - CONF
AU - Ивановић, Ненад Б.
AU - Ристић, Стана
PY - 2018
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/4900
AB - У раду се разматрају основни лексикографски поступци у структурирању речничког чланка у описним тезаурусним речницима четири словенска језика: српског (у даљем тексту: РСАНУ), руског (БАС), бугарског (РБАН) и пољског (SJP PAN), са циљем да се установе сличности и разлике у инвентару јединица лексикографског метајезика.
PB - Москва : Mеждународный комитет славистов – Kомиссия по лексикологии и лексикографии – Nациональный комитет славистов российской федерации
PB - Москва : ЛЕКСРУС
C3 - Доклады и выступления на заседании Комиссии по лексикологии и лексикографии при Международном комитете славистов
T1 - Савремена словенска тезаурусна лексикографија – поређење основних лексикографских поступака
SP - 18
EP - 33
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4900
ER - 
@conference{
author = "Ивановић, Ненад Б. and Ристић, Стана",
year = "2018",
abstract = "У раду се разматрају основни лексикографски поступци у структурирању речничког чланка у описним тезаурусним речницима четири словенска језика: српског (у даљем тексту: РСАНУ), руског (БАС), бугарског (РБАН) и пољског (SJP PAN), са циљем да се установе сличности и разлике у инвентару јединица лексикографског метајезика.",
publisher = "Москва : Mеждународный комитет славистов – Kомиссия по лексикологии и лексикографии – Nациональный комитет славистов российской федерации, Москва : ЛЕКСРУС",
journal = "Доклады и выступления на заседании Комиссии по лексикологии и лексикографии при Международном комитете славистов",
title = "Савремена словенска тезаурусна лексикографија – поређење основних лексикографских поступака",
pages = "18-33",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4900"
}
Ивановић, Н. Б.,& Ристић, С.. (2018). Савремена словенска тезаурусна лексикографија – поређење основних лексикографских поступака. in Доклады и выступления на заседании Комиссии по лексикологии и лексикографии при Международном комитете славистов
Москва : Mеждународный комитет славистов – Kомиссия по лексикологии и лексикографии – Nациональный комитет славистов российской федерации., 18-33.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4900
Ивановић НБ, Ристић С. Савремена словенска тезаурусна лексикографија – поређење основних лексикографских поступака. in Доклады и выступления на заседании Комиссии по лексикологии и лексикографии при Международном комитете славистов. 2018;:18-33.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4900 .
Ивановић, Ненад Б., Ристић, Стана, "Савремена словенска тезаурусна лексикографија – поређење основних лексикографских поступака" in Доклады и выступления на заседании Комиссии по лексикологии и лексикографии при Международном комитете славистов (2018):18-33,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4900 .

Ка почецима научног метода у српскоj дескриптивноj лексикографиjи (анализа Покушенија смислосродног речника Ј. С. Поповића из 1847. године)

Ивановић, Ненад Б.

(Praha : Slovanský ústav AV ČR, 2018)

TY - JOUR
AU - Ивановић, Ненад Б.
PY - 2018
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/4902
AB - This paper represents theoretical and methodological analyses of a work entitled A Sample Dictionary of Synonyms, the first scientific description of synonymous words in Serbian philology, which was written and published by Jovan Sterija Popović in 1847. The first part of the paper establishes the scientific basis of the method of analysis of synonyms, which was applied in the Sample Dictionary by J. S. Popović. The second part of the paper analyzes the procedures for defining the synonyms which were applied in the Sample Dictionary. The analysis is carried out with synonymous verbs of the type moliti (‘to ask’). With this in view, we formulate certain concluding remarks about the Sample Dictionary and its place in the history of contemporary Serbian descriptive lexicography.
PB - Praha : Slovanský ústav AV ČR
T2 - Slovanská lexikografie počátkem 21. století
T1 - Ка почецима научног метода у српскоj дескриптивноj лексикографиjи (анализа Покушенија смислосродног речника Ј. С. Поповића из 1847. године)
T1 - On the Origins of a Scientific Method in Serbian Descriptive Lexicography (an Analysis of A Sample Dictionary of Synonyms by J. S. Popović, Dating from 1847)
SP - 449
EP - 458
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4902
ER - 
@article{
author = "Ивановић, Ненад Б.",
year = "2018",
abstract = "This paper represents theoretical and methodological analyses of a work entitled A Sample Dictionary of Synonyms, the first scientific description of synonymous words in Serbian philology, which was written and published by Jovan Sterija Popović in 1847. The first part of the paper establishes the scientific basis of the method of analysis of synonyms, which was applied in the Sample Dictionary by J. S. Popović. The second part of the paper analyzes the procedures for defining the synonyms which were applied in the Sample Dictionary. The analysis is carried out with synonymous verbs of the type moliti (‘to ask’). With this in view, we formulate certain concluding remarks about the Sample Dictionary and its place in the history of contemporary Serbian descriptive lexicography.",
publisher = "Praha : Slovanský ústav AV ČR",
journal = "Slovanská lexikografie počátkem 21. století",
title = "Ка почецима научног метода у српскоj дескриптивноj лексикографиjи (анализа Покушенија смислосродног речника Ј. С. Поповића из 1847. године), On the Origins of a Scientific Method in Serbian Descriptive Lexicography (an Analysis of A Sample Dictionary of Synonyms by J. S. Popović, Dating from 1847)",
pages = "449-458",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4902"
}
Ивановић, Н. Б.. (2018). Ка почецима научног метода у српскоj дескриптивноj лексикографиjи (анализа Покушенија смислосродног речника Ј. С. Поповића из 1847. године). in Slovanská lexikografie počátkem 21. století
Praha : Slovanský ústav AV ČR., 449-458.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4902
Ивановић НБ. Ка почецима научног метода у српскоj дескриптивноj лексикографиjи (анализа Покушенија смислосродног речника Ј. С. Поповића из 1847. године). in Slovanská lexikografie počátkem 21. století. 2018;:449-458.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4902 .
Ивановић, Ненад Б., "Ка почецима научног метода у српскоj дескриптивноj лексикографиjи (анализа Покушенија смислосродног речника Ј. С. Поповића из 1847. године)" in Slovanská lexikografie počátkem 21. století (2018):449-458,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4902 .

Један прилог историји српске лексикографије (Рукописна збирка народних речи В. С. Караџића у грађи за Речник САНУ)

Ивановић, Ненад Б.

(Београд : Институт за српски језик САНУ, 2017)

TY - JOUR
AU - Ивановић, Ненад Б.
PY - 2017
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/4903
AB - У раду се говори о Рукописној збирци народних речи В. С. Караџића у грађи за РСАНУ. На основу доступних архивских података разматрају се настанак збирке и њен пријем у речничку грађу, а на основу оног дела збирке који је обрађен у РСАНУ одређују се њено порекло и извор. Истраживање је спроведено са циљем одређивања места Вукове збирке у повести српске лексикографије 19. века
AB - In this paper we analize The Collection of Words in Manuscript
Form by Vuk Stef. Karadžić from historical and linguistic perspective.
Special attention is paid to Adam Dragosavljević’s lexicographic work in
the field of word collecting from Srem and Baranja as a direct source to
this Collection of Words.
PB - Београд : Институт за српски језик САНУ
T2 - Наш језик
T1 - Један прилог историји српске лексикографије (Рукописна збирка народних речи В. С. Караџића у грађи за Речник САНУ)
T1 - A Contribution to the History of Serbian Lexicography (a Collection of Words in Manuscript Form by Vuk Stef. Karadžić as Part of Corpus Material for the Dictionary of the Serbian Academy)
SP - 57
EP - 65
VL - 48
IS - 3-4
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4903
ER - 
@article{
author = "Ивановић, Ненад Б.",
year = "2017",
abstract = "У раду се говори о Рукописној збирци народних речи В. С. Караџића у грађи за РСАНУ. На основу доступних архивских података разматрају се настанак збирке и њен пријем у речничку грађу, а на основу оног дела збирке који је обрађен у РСАНУ одређују се њено порекло и извор. Истраживање је спроведено са циљем одређивања места Вукове збирке у повести српске лексикографије 19. века, In this paper we analize The Collection of Words in Manuscript
Form by Vuk Stef. Karadžić from historical and linguistic perspective.
Special attention is paid to Adam Dragosavljević’s lexicographic work in
the field of word collecting from Srem and Baranja as a direct source to
this Collection of Words.",
publisher = "Београд : Институт за српски језик САНУ",
journal = "Наш језик",
title = "Један прилог историји српске лексикографије (Рукописна збирка народних речи В. С. Караџића у грађи за Речник САНУ), A Contribution to the History of Serbian Lexicography (a Collection of Words in Manuscript Form by Vuk Stef. Karadžić as Part of Corpus Material for the Dictionary of the Serbian Academy)",
pages = "57-65",
volume = "48",
number = "3-4",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4903"
}
Ивановић, Н. Б.. (2017). Један прилог историји српске лексикографије (Рукописна збирка народних речи В. С. Караџића у грађи за Речник САНУ). in Наш језик
Београд : Институт за српски језик САНУ., 48(3-4), 57-65.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4903
Ивановић НБ. Један прилог историји српске лексикографије (Рукописна збирка народних речи В. С. Караџића у грађи за Речник САНУ). in Наш језик. 2017;48(3-4):57-65.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4903 .
Ивановић, Ненад Б., "Један прилог историји српске лексикографије (Рукописна збирка народних речи В. С. Караџића у грађи за Речник САНУ)" in Наш језик, 48, no. 3-4 (2017):57-65,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4903 .

Траговима српске лексикографске културе (анализа једног рукописног речника из прве половине XIX века)

Ивановић, Ненад Б.

(Београд : Друштво за српски језик и књижевност, 2017)

TY - JOUR
AU - Ивановић, Ненад Б.
PY - 2017
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/4905
AB - Рад представља историјско-лексикографску анализу рукописног речника српског раз-
говорног језика из прве половине XIX века, који се под називом Скуп ређи’ српски’ речи и
изреченија чува у Архиву Српске академије наука и уметности. На материјалу овог речника
описују се врсте језичке грађе које га сачињавају, као и лексикографске технике у њиховом
представљању и обради. На основу тога, доносе се закључци о методолошком опсегу и
дометима српске лексикографије у датом периоду.
AB - Работа содержит описание и анализ рукописного словаря сербского разговорного языка из первой половины XIX века «Собрание редких сербских слов и изречений» из Архива Сербской академии наук и искусств. При помощи анализа языкового материала в данном словаре, а также способов его представления и характеристики реконструируется методологический диапазон дескриптивной лексикографии указанного периода.Исследование относится к области лингвистической истории и лексикографической критики и указывает на богатство сербских лексикографических решений XIX века, а также на их научную актуальность. В работе показано, что «Собрание редких сербских слов и изречений» во многом предвосхищает современные лексикографические теории в области представления и маркирования лексического разнообразия, категоризации и описания понятий, а также анализа специальной терминологии.В свете вышесказанного исследование данного источника приводит нас к выводу, что сербская лексикография XIX века представляет собой многозначное и многослойное цельное явление. Лучше всего его можно представить как сосуществование различных методологических течений и подходов, включающих знания о языке и его актуальном употреблении, знания о понятиях и их категоризации, а также об энциклопедии как о месте пересечения языковых и понятийных систем.
PB - Београд : Друштво за српски језик и књижевност
T2 - Књижевност и језик
T1 - Траговима српске лексикографске културе (анализа једног рукописног речника из прве половине XIX века)
T1 - По следам сербской лексикографической культуры (анализ одного рукописного словаря из первой половины XIX век
SP - 77
EP - 89
VL - 64
IS - 1-2
DO - 10.18485/kij.2017.64.1_2.6
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4905
ER - 
@article{
author = "Ивановић, Ненад Б.",
year = "2017",
abstract = "Рад представља историјско-лексикографску анализу рукописног речника српског раз-
говорног језика из прве половине XIX века, који се под називом Скуп ређи’ српски’ речи и
изреченија чува у Архиву Српске академије наука и уметности. На материјалу овог речника
описују се врсте језичке грађе које га сачињавају, као и лексикографске технике у њиховом
представљању и обради. На основу тога, доносе се закључци о методолошком опсегу и
дометима српске лексикографије у датом периоду., Работа содержит описание и анализ рукописного словаря сербского разговорного языка из первой половины XIX века «Собрание редких сербских слов и изречений» из Архива Сербской академии наук и искусств. При помощи анализа языкового материала в данном словаре, а также способов его представления и характеристики реконструируется методологический диапазон дескриптивной лексикографии указанного периода.Исследование относится к области лингвистической истории и лексикографической критики и указывает на богатство сербских лексикографических решений XIX века, а также на их научную актуальность. В работе показано, что «Собрание редких сербских слов и изречений» во многом предвосхищает современные лексикографические теории в области представления и маркирования лексического разнообразия, категоризации и описания понятий, а также анализа специальной терминологии.В свете вышесказанного исследование данного источника приводит нас к выводу, что сербская лексикография XIX века представляет собой многозначное и многослойное цельное явление. Лучше всего его можно представить как сосуществование различных методологических течений и подходов, включающих знания о языке и его актуальном употреблении, знания о понятиях и их категоризации, а также об энциклопедии как о месте пересечения языковых и понятийных систем.",
publisher = "Београд : Друштво за српски језик и књижевност",
journal = "Књижевност и језик",
title = "Траговима српске лексикографске културе (анализа једног рукописног речника из прве половине XIX века), По следам сербской лексикографической культуры (анализ одного рукописного словаря из первой половины XIX век",
pages = "77-89",
volume = "64",
number = "1-2",
doi = "10.18485/kij.2017.64.1_2.6",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4905"
}
Ивановић, Н. Б.. (2017). Траговима српске лексикографске културе (анализа једног рукописног речника из прве половине XIX века). in Књижевност и језик
Београд : Друштво за српски језик и књижевност., 64(1-2), 77-89.
https://doi.org/10.18485/kij.2017.64.1_2.6
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4905
Ивановић НБ. Траговима српске лексикографске културе (анализа једног рукописног речника из прве половине XIX века). in Књижевност и језик. 2017;64(1-2):77-89.
doi:10.18485/kij.2017.64.1_2.6
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4905 .
Ивановић, Ненад Б., "Траговима српске лексикографске културе (анализа једног рукописног речника из прве половине XIX века)" in Књижевност и језик, 64, no. 1-2 (2017):77-89,
https://doi.org/10.18485/kij.2017.64.1_2.6 .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4905 .

О лексикографији Александра Белића – из необјављених рукописа

Ристић, Стана; Ивановић, Ненад Б.

(Београд : Филолошки факултет, 2017)

TY - JOUR
AU - Ристић, Стана
AU - Ивановић, Ненад Б.
PY - 2017
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/4911
AB - Издање следећих рукописа А. Белића са критичким напоменама у тексту: 1. Писмо Александра Белића Председништву Краљ. Академије (10. 1. 1921) 2. Писмо Александра Белића Академији филолошких наука (23. 1. 1921) 3. Александар Белић, Српски речник књижевнога и народнога језика (1926) 4. Александар Белић, Увод (у први том Речника САНУ), нацрт (1955)
PB - Београд : Филолошки факултет
T2 - Александар Белић, српски лингвиста века. Књ. 2
T1 - О лексикографији Александра Белића – из необјављених рукописа
SP - 195
EP - 260
DO - 10.18485/belic_slv.2017.2.ch10
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4911
ER - 
@article{
author = "Ристић, Стана and Ивановић, Ненад Б.",
year = "2017",
abstract = "Издање следећих рукописа А. Белића са критичким напоменама у тексту: 1. Писмо Александра Белића Председништву Краљ. Академије (10. 1. 1921) 2. Писмо Александра Белића Академији филолошких наука (23. 1. 1921) 3. Александар Белић, Српски речник књижевнога и народнога језика (1926) 4. Александар Белић, Увод (у први том Речника САНУ), нацрт (1955)",
publisher = "Београд : Филолошки факултет",
journal = "Александар Белић, српски лингвиста века. Књ. 2",
title = "О лексикографији Александра Белића – из необјављених рукописа",
pages = "195-260",
doi = "10.18485/belic_slv.2017.2.ch10",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4911"
}
Ристић, С.,& Ивановић, Н. Б.. (2017). О лексикографији Александра Белића – из необјављених рукописа. in Александар Белић, српски лингвиста века. Књ. 2
Београд : Филолошки факултет., 195-260.
https://doi.org/10.18485/belic_slv.2017.2.ch10
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4911
Ристић С, Ивановић НБ. О лексикографији Александра Белића – из необјављених рукописа. in Александар Белић, српски лингвиста века. Књ. 2. 2017;:195-260.
doi:10.18485/belic_slv.2017.2.ch10
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4911 .
Ристић, Стана, Ивановић, Ненад Б., "О лексикографији Александра Белића – из необјављених рукописа" in Александар Белић, српски лингвиста века. Књ. 2 (2017):195-260,
https://doi.org/10.18485/belic_slv.2017.2.ch10 .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4911 .

Лексикографски поступак у Огледу Речника СКА (1944) и Речнику САНУ (на примеру обраде полисемних речи)

Ивановић, Ненад Б.

(Београд : Филолошки факултет, 2017)

TY - CHAP
AU - Ивановић, Ненад Б.
PY - 2017
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/4910
AB - Овај рад представља упоредну анализу лексикографског поступка у Огледу Речника српскога књижевног и народног језика СКА (1944) и у трећој књизи Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ (1965). Пореде се методе обраде лексема глава и глас у оба речника на плану формулације значења (ширина и сложеност лексикографског описа, еквиваленција речничког описа); и на плану организације и распореда значења у речничком чланку. У оквиру сваког плана поређења врши се лексичкосемантичка и лексичкограматичка анализа чинилаца који мотивишу различите лексикографске приступе лексичком значењу у О. СКА и Р. САНУ III. Приказ ових чинилаца даје се у закључку рада.
PB - Београд : Филолошки факултет
T2 - Путевима речи : зборник радова у част Даринки Гортан Премк
T1 - Лексикографски поступак у Огледу Речника СКА (1944) и Речнику САНУ (на примеру обраде полисемних речи)
T1 - Lexicographical Procedures In the Provisional Dictionary of the Serbian Royal Academy (1944) and the Dictionary of the Serbian Academy (the Case of The Treatment of Polysemous Words)
SP - 325
EP - 337
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4910
ER - 
@inbook{
author = "Ивановић, Ненад Б.",
year = "2017",
abstract = "Овај рад представља упоредну анализу лексикографског поступка у Огледу Речника српскога књижевног и народног језика СКА (1944) и у трећој књизи Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ (1965). Пореде се методе обраде лексема глава и глас у оба речника на плану формулације значења (ширина и сложеност лексикографског описа, еквиваленција речничког описа); и на плану организације и распореда значења у речничком чланку. У оквиру сваког плана поређења врши се лексичкосемантичка и лексичкограматичка анализа чинилаца који мотивишу различите лексикографске приступе лексичком значењу у О. СКА и Р. САНУ III. Приказ ових чинилаца даје се у закључку рада.",
publisher = "Београд : Филолошки факултет",
journal = "Путевима речи : зборник радова у част Даринки Гортан Премк",
booktitle = "Лексикографски поступак у Огледу Речника СКА (1944) и Речнику САНУ (на примеру обраде полисемних речи), Lexicographical Procedures In the Provisional Dictionary of the Serbian Royal Academy (1944) and the Dictionary of the Serbian Academy (the Case of The Treatment of Polysemous Words)",
pages = "325-337",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4910"
}
Ивановић, Н. Б.. (2017). Лексикографски поступак у Огледу Речника СКА (1944) и Речнику САНУ (на примеру обраде полисемних речи). in Путевима речи : зборник радова у част Даринки Гортан Премк
Београд : Филолошки факултет., 325-337.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4910
Ивановић НБ. Лексикографски поступак у Огледу Речника СКА (1944) и Речнику САНУ (на примеру обраде полисемних речи). in Путевима речи : зборник радова у част Даринки Гортан Премк. 2017;:325-337.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4910 .
Ивановић, Ненад Б., "Лексикографски поступак у Огледу Речника СКА (1944) и Речнику САНУ (на примеру обраде полисемних речи)" in Путевима речи : зборник радова у част Даринки Гортан Премк (2017):325-337,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4910 .

Грађа речника САНУ – потребе и могућности дигитализације у светлу савремених приступа

Ристић, Стана; Ивановић, Ненад Б.; Јакић, Милена М.; Лазић Коњик, Ивана

(Београд : Институт за српски језик САНУ, 2016)

TY - CHAP
AU - Ристић, Стана
AU - Ивановић, Ненад Б.
AU - Јакић, Милена М.
AU - Лазић Коњик, Ивана
PY - 2016
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/907
AB - У раду се, у три засебна дела, даје опис структуре грађе Речника САНУ и процеса његове израде у светлу планирања дигитализације и аутоматизације рада на овом речнику. У првом делу говори се о месту Речника САНУ у европској академијској лексикографији, како у смислу његовог обима и темпа израде, тако и у смислу репрезентативности његове грађе за опис савременог српског књижевног језика. Други део рада говори о потребама и оптималним начинима дигитализације различитих типова грађе за Речник САНУ, имајући у виду чињеницу да грађа тренутно постоји у папирном формату. У трећем делу говори се о елементима корисничког окружења за израду Речника САНУ, али и о другим могућностима експлоатације дигитализоване грађе.
AB - In this paper we describe the significance of the DSASA in Serbian and European lexicography. We have reached the following conclusions: 1) The language corpus for the DSASA was collated according to specific set of principles. 2) The dynamics of the production of the DSASA resembles the dynamics of the production of other dictionaries of similar scope and correlates the number of its entries. 3) Digitizing procedures need to take into account the physical state of the material, its significance and function in the compilation of the dictionary, as well as the other possibilities that open up. 4) The most important benefits from the digitization are: the preservation of cultural heritage, greater availability of the material, increased speed of production, more efficient use of the collated material and its presentation aimed at a wider circle of users.
PB - Београд : Институт за српски језик САНУ
T2 - Лексикологија и лексикографија у светлу савремених приступа - Зборник научних радова
T1 - Грађа речника САНУ – потребе и могућности дигитализације у светлу савремених приступа
SP - 133
EP - 154
DO - 10.5281/zenodo.437537
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_907
ER - 
@inbook{
author = "Ристић, Стана and Ивановић, Ненад Б. and Јакић, Милена М. and Лазић Коњик, Ивана",
year = "2016",
abstract = "У раду се, у три засебна дела, даје опис структуре грађе Речника САНУ и процеса његове израде у светлу планирања дигитализације и аутоматизације рада на овом речнику. У првом делу говори се о месту Речника САНУ у европској академијској лексикографији, како у смислу његовог обима и темпа израде, тако и у смислу репрезентативности његове грађе за опис савременог српског књижевног језика. Други део рада говори о потребама и оптималним начинима дигитализације различитих типова грађе за Речник САНУ, имајући у виду чињеницу да грађа тренутно постоји у папирном формату. У трећем делу говори се о елементима корисничког окружења за израду Речника САНУ, али и о другим могућностима експлоатације дигитализоване грађе., In this paper we describe the significance of the DSASA in Serbian and European lexicography. We have reached the following conclusions: 1) The language corpus for the DSASA was collated according to specific set of principles. 2) The dynamics of the production of the DSASA resembles the dynamics of the production of other dictionaries of similar scope and correlates the number of its entries. 3) Digitizing procedures need to take into account the physical state of the material, its significance and function in the compilation of the dictionary, as well as the other possibilities that open up. 4) The most important benefits from the digitization are: the preservation of cultural heritage, greater availability of the material, increased speed of production, more efficient use of the collated material and its presentation aimed at a wider circle of users.",
publisher = "Београд : Институт за српски језик САНУ",
journal = "Лексикологија и лексикографија у светлу савремених приступа - Зборник научних радова",
booktitle = "Грађа речника САНУ – потребе и могућности дигитализације у светлу савремених приступа",
pages = "133-154",
doi = "10.5281/zenodo.437537",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_907"
}
Ристић, С., Ивановић, Н. Б., Јакић, М. М.,& Лазић Коњик, И.. (2016). Грађа речника САНУ – потребе и могућности дигитализације у светлу савремених приступа. in Лексикологија и лексикографија у светлу савремених приступа - Зборник научних радова
Београд : Институт за српски језик САНУ., 133-154.
https://doi.org/10.5281/zenodo.437537
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_907
Ристић С, Ивановић НБ, Јакић ММ, Лазић Коњик И. Грађа речника САНУ – потребе и могућности дигитализације у светлу савремених приступа. in Лексикологија и лексикографија у светлу савремених приступа - Зборник научних радова. 2016;:133-154.
doi:10.5281/zenodo.437537
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_907 .
Ристић, Стана, Ивановић, Ненад Б., Јакић, Милена М., Лазић Коњик, Ивана, "Грађа речника САНУ – потребе и могућности дигитализације у светлу савремених приступа" in Лексикологија и лексикографија у светлу савремених приступа - Зборник научних радова (2016):133-154,
https://doi.org/10.5281/zenodo.437537 .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_907 .

Лексикографска мисао Александра Белића (1926-1955)

Ивановић, Ненад Б.

(Београд : Филолошки факултет, 2016)

TY - CHAP
AU - Ивановић, Ненад Б.
PY - 2016
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/4912
AB - The time period between 1926. and 1955. is critical for the growth of Aleksandar Belić’s lexicographical thought. During this period Belić had established a model of contemporary language, structured the dictionary corpus, constructed the methodology of lexicographical definition, built the inner organization of lexical material, managed the work on the dictionary, etc. With all this in view, this paper analyzes the main components of Belić’s lexicograpxical thought and defines its position in the continuity of lexicographical programmes of the 19th and 20th centuries. Apart from o­ering an insight into important archive material on A. Belić, this paper’s significance lies also in presenting his lexicographical ideas as part of general trends in Serbian and European linguistic science in the twentieth century
PB - Београд : Филолошки факултет
T2 - Александар Белић, српски лингвиста века. Књ. 1
T1 - Лексикографска мисао Александра Белића (1926-1955)
SP - 319
EP - 343
DO - 10.18485/belic_slv.2016.1.ch22
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4912
ER - 
@inbook{
author = "Ивановић, Ненад Б.",
year = "2016",
abstract = "The time period between 1926. and 1955. is critical for the growth of Aleksandar Belić’s lexicographical thought. During this period Belić had established a model of contemporary language, structured the dictionary corpus, constructed the methodology of lexicographical definition, built the inner organization of lexical material, managed the work on the dictionary, etc. With all this in view, this paper analyzes the main components of Belić’s lexicograpxical thought and defines its position in the continuity of lexicographical programmes of the 19th and 20th centuries. Apart from o­ering an insight into important archive material on A. Belić, this paper’s significance lies also in presenting his lexicographical ideas as part of general trends in Serbian and European linguistic science in the twentieth century",
publisher = "Београд : Филолошки факултет",
journal = "Александар Белић, српски лингвиста века. Књ. 1",
booktitle = "Лексикографска мисао Александра Белића (1926-1955)",
pages = "319-343",
doi = "10.18485/belic_slv.2016.1.ch22",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4912"
}
Ивановић, Н. Б.. (2016). Лексикографска мисао Александра Белића (1926-1955). in Александар Белић, српски лингвиста века. Књ. 1
Београд : Филолошки факултет., 319-343.
https://doi.org/10.18485/belic_slv.2016.1.ch22
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4912
Ивановић НБ. Лексикографска мисао Александра Белића (1926-1955). in Александар Белић, српски лингвиста века. Књ. 1. 2016;:319-343.
doi:10.18485/belic_slv.2016.1.ch22
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4912 .
Ивановић, Ненад Б., "Лексикографска мисао Александра Белића (1926-1955)" in Александар Белић, српски лингвиста века. Књ. 1 (2016):319-343,
https://doi.org/10.18485/belic_slv.2016.1.ch22 .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4912 .

Институт за српски језик Српске академије наука и уметности

Ивановић, Ненад Б.

(Београд : Друштво за српски језик и књижевност, 2016)

TY - JOUR
AU - Ивановић, Ненад Б.
PY - 2016
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/4963
PB - Београд : Друштво за српски језик и књижевност
T2 - Свет речи
T1 - Институт за српски језик Српске академије наука и уметности
SP - 65
EP - 68
VL - 41-41
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4963
ER - 
@article{
author = "Ивановић, Ненад Б.",
year = "2016",
publisher = "Београд : Друштво за српски језик и књижевност",
journal = "Свет речи",
title = "Институт за српски језик Српске академије наука и уметности",
pages = "65-68",
volume = "41-41",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4963"
}
Ивановић, Н. Б.. (2016). Институт за српски језик Српске академије наука и уметности. in Свет речи
Београд : Друштво за српски језик и књижевност., 41-41, 65-68.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4963
Ивановић НБ. Институт за српски језик Српске академије наука и уметности. in Свет речи. 2016;41-41:65-68.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4963 .
Ивановић, Ненад Б., "Институт за српски језик Српске академије наука и уметности" in Свет речи, 41-41 (2016):65-68,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4963 .

Међународна научна конференција Савремени проблеми лексикографије. Руска академија наука – Институт лингвистичких истраживања РАН – Комисија за лексикографију Међународног славистичког комитета. Санкт Петербург, 27–30. април 2015.

Ивановић, Ненад Б.

(Београд : Институт за српски језик САНУ, 2015)

TY - JOUR
AU - Ивановић, Ненад Б.
PY - 2015
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/4917
PB - Београд : Институт за српски језик САНУ
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
T2 - Јужнословенски филолог
T1 - Међународна научна конференција Савремени проблеми лексикографије. Руска академија наука – Институт лингвистичких истраживања РАН – Комисија за лексикографију Међународног славистичког комитета. Санкт Петербург, 27–30. април 2015.
SP - 289
EP - 297
VL - 71
IS - 3-4
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4917
ER - 
@article{
author = "Ивановић, Ненад Б.",
year = "2015",
publisher = "Београд : Институт за српски језик САНУ, Београд : Српска академија наука и уметности",
journal = "Јужнословенски филолог",
title = "Међународна научна конференција Савремени проблеми лексикографије. Руска академија наука – Институт лингвистичких истраживања РАН – Комисија за лексикографију Међународног славистичког комитета. Санкт Петербург, 27–30. април 2015.",
pages = "289-297",
volume = "71",
number = "3-4",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4917"
}
Ивановић, Н. Б.. (2015). Међународна научна конференција Савремени проблеми лексикографије. Руска академија наука – Институт лингвистичких истраживања РАН – Комисија за лексикографију Међународног славистичког комитета. Санкт Петербург, 27–30. април 2015.. in Јужнословенски филолог
Београд : Институт за српски језик САНУ., 71(3-4), 289-297.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4917
Ивановић НБ. Међународна научна конференција Савремени проблеми лексикографије. Руска академија наука – Институт лингвистичких истраживања РАН – Комисија за лексикографију Међународног славистичког комитета. Санкт Петербург, 27–30. април 2015.. in Јужнословенски филолог. 2015;71(3-4):289-297.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4917 .
Ивановић, Ненад Б., "Међународна научна конференција Савремени проблеми лексикографије. Руска академија наука – Институт лингвистичких истраживања РАН – Комисија за лексикографију Међународног славистичког комитета. Санкт Петербург, 27–30. април 2015." in Јужнословенски филолог, 71, no. 3-4 (2015):289-297,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4917 .

Рачунарске технологије у српској лексикографији (могућности и перспективе)

Ивановић, Ненад Б.

(Београд : Филолошки факултет, 2014)

TY - CHAP
AU - Ивановић, Ненад Б.
PY - 2014
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/4892
AB - У овом поглављу се говори о улози рачунарских технологија у процесу израде описних речника. Разматрају се главне предности дигитализације лексикографског рада, како у домену обраде језика у речнику, тако и у домену представљања обрађених информација корисницима. Заступа се теза да ће лексикографски рад у будућности бити далеко интерактивнији, усмеренији на актуелно језичко стање и више окренут специфичним потребама и захтевима корисника. 
У складу са овим, поглавље је подељено на три тематске целине. 
У првој целини се разматра појам електронског корпуса као основе лексикографског рада у будућности. Описују се основне карактеристике корпуса и говори о његовој припреми за лексикографски рад. 
У другој целини се на конкретним примерима описују технике рада са електронским корпусом, а покреће се и питање односа између традиционалне и корпусне израде описног речника.
Коначно, у трећој целини поглавља говори се о новим начинима представљања језичких информација у електронском речнику, као и о разним новим могућностима које електронско издање описног речника пружа корисницима.
AB - The book Contemporary Serbian Lexicography in Theory and Practice deals with the methods that are applied in monolingual dictionaries of contemporary
Serbian language. Firstly, it highlights the trends in the development of European and worldwide practical and theoretical lexicography, then, it presents the evolution of Serbian monolingual lexicography, which is followed by a descriptive account of standard lexicographical procedures in Serbian lexicography
concerning the selection and collation of the corpus, the organization of lexical entries, providing grammatical information and etymology of the treated lexeme, as well as the manner of qualifying its sphere of usage. This account is followed by a presentation of rules of defining and distribution of senses and the treatment of figurative meaning. Due attention is paid to synonymy, antonymy and hyponymy in lexicographical definitions, in example sentences and other parts of lexical entries. Furthermore, we analyzed the problems that arise in the treatment of phraseologisms and other multiword lexical units in dictionaries. The book ends with an analysis of needs, capacities and the state of the art in using computational technologies in dictionary-making, as well as a glance into the desired future of Serbian lexicography.
PB - Београд : Филолошки факултет
T2 - Савремена српска лексикографија у теорији и пракси
T1 - Рачунарске технологије у српској лексикографији (могућности и перспективе)
T1 - Contemporary Serbian Lexicography in Theory and Practice
SP - 249
EP - 277
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4892
ER - 
@inbook{
author = "Ивановић, Ненад Б.",
year = "2014",
abstract = "У овом поглављу се говори о улози рачунарских технологија у процесу израде описних речника. Разматрају се главне предности дигитализације лексикографског рада, како у домену обраде језика у речнику, тако и у домену представљања обрађених информација корисницима. Заступа се теза да ће лексикографски рад у будућности бити далеко интерактивнији, усмеренији на актуелно језичко стање и више окренут специфичним потребама и захтевима корисника. 
У складу са овим, поглавље је подељено на три тематске целине. 
У првој целини се разматра појам електронског корпуса као основе лексикографског рада у будућности. Описују се основне карактеристике корпуса и говори о његовој припреми за лексикографски рад. 
У другој целини се на конкретним примерима описују технике рада са електронским корпусом, а покреће се и питање односа између традиционалне и корпусне израде описног речника.
Коначно, у трећој целини поглавља говори се о новим начинима представљања језичких информација у електронском речнику, као и о разним новим могућностима које електронско издање описног речника пружа корисницима., The book Contemporary Serbian Lexicography in Theory and Practice deals with the methods that are applied in monolingual dictionaries of contemporary
Serbian language. Firstly, it highlights the trends in the development of European and worldwide practical and theoretical lexicography, then, it presents the evolution of Serbian monolingual lexicography, which is followed by a descriptive account of standard lexicographical procedures in Serbian lexicography
concerning the selection and collation of the corpus, the organization of lexical entries, providing grammatical information and etymology of the treated lexeme, as well as the manner of qualifying its sphere of usage. This account is followed by a presentation of rules of defining and distribution of senses and the treatment of figurative meaning. Due attention is paid to synonymy, antonymy and hyponymy in lexicographical definitions, in example sentences and other parts of lexical entries. Furthermore, we analyzed the problems that arise in the treatment of phraseologisms and other multiword lexical units in dictionaries. The book ends with an analysis of needs, capacities and the state of the art in using computational technologies in dictionary-making, as well as a glance into the desired future of Serbian lexicography.",
publisher = "Београд : Филолошки факултет",
journal = "Савремена српска лексикографија у теорији и пракси",
booktitle = "Рачунарске технологије у српској лексикографији (могућности и перспективе), Contemporary Serbian Lexicography in Theory and Practice",
pages = "249-277",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4892"
}
Ивановић, Н. Б.. (2014). Рачунарске технологије у српској лексикографији (могућности и перспективе). in Савремена српска лексикографија у теорији и пракси
Београд : Филолошки факултет., 249-277.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4892
Ивановић НБ. Рачунарске технологије у српској лексикографији (могућности и перспективе). in Савремена српска лексикографија у теорији и пракси. 2014;:249-277.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4892 .
Ивановић, Ненад Б., "Рачунарске технологије у српској лексикографији (могућности и перспективе)" in Савремена српска лексикографија у теорији и пракси (2014):249-277,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4892 .