Левушкина, Ружица

Link to this page

Authority KeyName Variants
orcid::0000-0003-3559-1085
 • Левушкина, Ружица (37)
 • Бајић, Ружица (19)
 • Баич, Ружица (8)
 • Левушкина, Ружица С. (4)
 • Бајић, Ружица С. (1)
Projects

Author's Bibliography

Свештеномученик Серафим Џарић - животопис, писано насљеђе и црквени живот Пљеваља у његово вријеме

Левушкина, Ружица

(Ниш : Центар за црквене студије, 2021)

TY - CHAP
AU - Левушкина, Ружица
PY - 2021
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10679
AB - У раду је детаљно описан живот свештеномученика Серафима Џарића, првенствено на основу аутобиографије овог светог новомученика. Наведено је шта тачно сачињава његову, жанровски разно- образну, писану заоставштину. Посебно је описан Љетопис који је писао. Кроз проучавање ове заоставштине прате се и коментаришу поједини детаљи из црквеног живота народа Пљеваља у вријеме када је Св. Серафим Џарић живио, а посебно док је био игуман манастира Свете Тројице код Пљеваља (1915-1941).
AB - В статье подробно описывается жизнь священномученика Серафима
Джарича, в первую очередь на основе его автобиографии Мо] доживла].
Также указывается, что именно, кроме автобиографии, составляет его
письменное наследие, отличающееся жанровым разнообразием. Детально
проанализирована его Летопись. Изучая данное наследие, отмечаются и
комментируются некоторые детали из церковной жизни народа Плевля в
то время, когда жил святой Серафим Джарич, и особенно когда он был
игуменом монастыря Святой Троицы в Плевля (1915-1941).
PB - Ниш : Центар за црквене студије
PB - Ниш : Међународни центар за православне студије
T2 - Осам векова Српске православне цркве у Црној Гори : од Зетске епископије до Митрополије црногорско-приморске : тематски зборник
T1 - Свештеномученик Серафим Џарић - животопис, писано насљеђе и црквени живот Пљеваља у његово вријеме
T1 - Священномученик Серафим Джарич - жизнеописание, письменное наследие и церковная жизнь плевля в его время
SP - 433
EP - 458
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10679
ER - 
@inbook{
author = "Левушкина, Ружица",
year = "2021",
abstract = "У раду је детаљно описан живот свештеномученика Серафима Џарића, првенствено на основу аутобиографије овог светог новомученика. Наведено је шта тачно сачињава његову, жанровски разно- образну, писану заоставштину. Посебно је описан Љетопис који је писао. Кроз проучавање ове заоставштине прате се и коментаришу поједини детаљи из црквеног живота народа Пљеваља у вријеме када је Св. Серафим Џарић живио, а посебно док је био игуман манастира Свете Тројице код Пљеваља (1915-1941)., В статье подробно описывается жизнь священномученика Серафима
Джарича, в первую очередь на основе его автобиографии Мо] доживла].
Также указывается, что именно, кроме автобиографии, составляет его
письменное наследие, отличающееся жанровым разнообразием. Детально
проанализирована его Летопись. Изучая данное наследие, отмечаются и
комментируются некоторые детали из церковной жизни народа Плевля в
то время, когда жил святой Серафим Джарич, и особенно когда он был
игуменом монастыря Святой Троицы в Плевля (1915-1941).",
publisher = "Ниш : Центар за црквене студије, Ниш : Међународни центар за православне студије",
journal = "Осам векова Српске православне цркве у Црној Гори : од Зетске епископије до Митрополије црногорско-приморске : тематски зборник",
booktitle = "Свештеномученик Серафим Џарић - животопис, писано насљеђе и црквени живот Пљеваља у његово вријеме, Священномученик Серафим Джарич - жизнеописание, письменное наследие и церковная жизнь плевля в его время",
pages = "433-458",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10679"
}
Левушкина, Р.. (2021). Свештеномученик Серафим Џарић - животопис, писано насљеђе и црквени живот Пљеваља у његово вријеме. in Осам векова Српске православне цркве у Црној Гори : од Зетске епископије до Митрополије црногорско-приморске : тематски зборник
Ниш : Центар за црквене студије., 433-458.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10679
Левушкина Р. Свештеномученик Серафим Џарић - животопис, писано насљеђе и црквени живот Пљеваља у његово вријеме. in Осам векова Српске православне цркве у Црној Гори : од Зетске епископије до Митрополије црногорско-приморске : тематски зборник. 2021;:433-458.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10679 .
Левушкина, Ружица, "Свештеномученик Серафим Џарић - животопис, писано насљеђе и црквени живот Пљеваља у његово вријеме" in Осам векова Српске православне цркве у Црној Гори : од Зетске епископије до Митрополије црногорско-приморске : тематски зборник (2021):433-458,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10679 .

Електронска форма Речника САНУ као извор за израду речника српске лингвистичке терминологије

Јовановић, Владан; Левушкина, Ружица

(Zagreb : Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2020)

TY - JOUR
AU - Јовановић, Владан
AU - Левушкина, Ружица
PY - 2020
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/9587
AB - У раду се истражују лингвистички термини у Речнику САНУ добијени методом
екстраховања ове лексике из дигиталне форме овог речника, коју засад чини 20
објављених књига (А–погдегод). Осим представљања методолошких поступака
помоћу којих се дошло до речничког корпуса лингвистичких термина, у раду се
утврђује релевантност корпуса добијеног поменутим методама, а део добијеног
материјала сравњује се и проверава са материјалом у другим речницима – у првом
реду специјалним речницима лингвистичких термина. Циљ рада је да се покаже како
и у којој мери електронска форма Речника САНУ може послужити као релевантна
база за израду Речника српске лингвистичке терминологије.
AB - This paper analyzes linguistic terms in the Dictionary of the Serbian Academy of Sciences
and Arts (RSANU) extracted from the digital version of the dictionary. Twenty
volumes of the dictionary have been published so far (А-погдегод) and they are in the
process of digitalization. In addition to the presentation of the methods for the extraction
of linguistic terms, the paper also deals with the relevance of a corpus compiled in
this manner. A part of the corpus is checked against the material from other dictionaries,
primarily a number of specialized dictionaries of linguistic terms. The paper aims
to provide an answer to the following questions: Can the electronic RSANU dictionary
be used as a relevant resource for the creation of the Dictionary of Serbian linguistic
terminology and, if so, to what extent.
AB - U radu se istražuje jezikoslovno nazivlje u Rečniku SANU koje je dobiveno crpenjem
naziva iz digitalnoga oblika rječnika, koji se zasad sastoji od 20 objavljenih knjiga
(A–pogdegod). Osim predstavljanja metodoloških postupaka s pomoću kojih se došlo
do rječničkoga korpusa jezikoslovnoga nazivlja, u radu se utvrđuje relevantnost korpusa
dobivenoga tim metodom, a dio se građe provjerava i u drugim rječnicima – u prvome
redu strukovnim rječnicima jezikoslovnoga nazivlja. Cilj je rada pokazati kako i u kojoj
mjeri elektronički oblik Rečnika SANU može poslužiti kao relevantna baza za izradu
Rečnika srpske lingvističke terminologije.
PB - Zagreb : Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
T2 - Rasprave
T1 - Електронска форма Речника САНУ као извор за израду речника српске лингвистичке терминологије
T1 - The Electronic SASA Dictionary as Resource for a Serbian Dictionary of Linguistics
T1 - Elektronički oblik Rečnika SANU kao izvor za izradu rječnika srpskoga jezikoslovnog nazivlja
SP - 717
EP - 731
VL - 46
IS - 2
DO - 10.31724/rihjj.46.2.14
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9587
ER - 
@article{
author = "Јовановић, Владан and Левушкина, Ружица",
year = "2020",
abstract = "У раду се истражују лингвистички термини у Речнику САНУ добијени методом
екстраховања ове лексике из дигиталне форме овог речника, коју засад чини 20
објављених књига (А–погдегод). Осим представљања методолошких поступака
помоћу којих се дошло до речничког корпуса лингвистичких термина, у раду се
утврђује релевантност корпуса добијеног поменутим методама, а део добијеног
материјала сравњује се и проверава са материјалом у другим речницима – у првом
реду специјалним речницима лингвистичких термина. Циљ рада је да се покаже како
и у којој мери електронска форма Речника САНУ може послужити као релевантна
база за израду Речника српске лингвистичке терминологије., This paper analyzes linguistic terms in the Dictionary of the Serbian Academy of Sciences
and Arts (RSANU) extracted from the digital version of the dictionary. Twenty
volumes of the dictionary have been published so far (А-погдегод) and they are in the
process of digitalization. In addition to the presentation of the methods for the extraction
of linguistic terms, the paper also deals with the relevance of a corpus compiled in
this manner. A part of the corpus is checked against the material from other dictionaries,
primarily a number of specialized dictionaries of linguistic terms. The paper aims
to provide an answer to the following questions: Can the electronic RSANU dictionary
be used as a relevant resource for the creation of the Dictionary of Serbian linguistic
terminology and, if so, to what extent., U radu se istražuje jezikoslovno nazivlje u Rečniku SANU koje je dobiveno crpenjem
naziva iz digitalnoga oblika rječnika, koji se zasad sastoji od 20 objavljenih knjiga
(A–pogdegod). Osim predstavljanja metodoloških postupaka s pomoću kojih se došlo
do rječničkoga korpusa jezikoslovnoga nazivlja, u radu se utvrđuje relevantnost korpusa
dobivenoga tim metodom, a dio se građe provjerava i u drugim rječnicima – u prvome
redu strukovnim rječnicima jezikoslovnoga nazivlja. Cilj je rada pokazati kako i u kojoj
mjeri elektronički oblik Rečnika SANU može poslužiti kao relevantna baza za izradu
Rečnika srpske lingvističke terminologije.",
publisher = "Zagreb : Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje",
journal = "Rasprave",
title = "Електронска форма Речника САНУ као извор за израду речника српске лингвистичке терминологије, The Electronic SASA Dictionary as Resource for a Serbian Dictionary of Linguistics, Elektronički oblik Rečnika SANU kao izvor za izradu rječnika srpskoga jezikoslovnog nazivlja",
pages = "717-731",
volume = "46",
number = "2",
doi = "10.31724/rihjj.46.2.14",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9587"
}
Јовановић, В.,& Левушкина, Р.. (2020). Електронска форма Речника САНУ као извор за израду речника српске лингвистичке терминологије. in Rasprave
Zagreb : Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje., 46(2), 717-731.
https://doi.org/10.31724/rihjj.46.2.14
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9587
Јовановић В, Левушкина Р. Електронска форма Речника САНУ као извор за израду речника српске лингвистичке терминологије. in Rasprave. 2020;46(2):717-731.
doi:10.31724/rihjj.46.2.14
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9587 .
Јовановић, Владан, Левушкина, Ружица, "Електронска форма Речника САНУ као извор за израду речника српске лингвистичке терминологије" in Rasprave, 46, no. 2 (2020):717-731,
https://doi.org/10.31724/rihjj.46.2.14 .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9587 .

Стилске карактеристике лексике превода текстова из сфере православне духовности на савремени српски језик

Левушкина, Ружица С.

(Opole : Uniwersytet Opolski, 2020)

TY - JOUR
AU - Левушкина, Ружица С.
PY - 2020
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10678
AB - In Serbian theolinguistics, there is a good terminological and theoretical basis for
research of sacral functional stylistics complex, e.g. functional varieties and genres
of the literary language determined by sacral spheres and aims of communication.
In this paper, about 160–170 lexical units from two texts of this sphere and literary
style have been analyzed. The first one is novel Lavr, translated into Serbian from
Russian and the second is Service of the Icon of the Mother of God Ve l i k o r e -
m e t s k a – translated into Serbian from the Church-Slavonic language. The first genre
(novel) belongs to both the sacral and profane sphere, while the second one (service)
is a genre belonging to the sacral sphere only. Stylematic characteristics of lexical
units from these texts have been analyzed, mostly on lexical, phonetic-morphological
and derivational language levels. In almost all cases (except terminology) stylistically
adequate lexemes have been opposed to stylistically neutral (or other) synonym(s).
Although we already know what basic constitutive elements of sacral functional
stylistics complex (churchslavonisms and archaisms) are, there is not enough synchronic
stylistic research of concrete material belonging to sacral functional stylistics
complex in the Serbian linguistics. This offered here is one of the first and we
hope it to be stimulating for other researchers, so that we can create a bigger list
of stylistic adequate lexemes used in sacral genres. This will be useful not only for
stylistics of sacral genres, but also for the theory and practice of translation, as well
as to Serbian and Slavic theolinguistics.
PB - Opole : Uniwersytet Opolski
T2 - Stylistyka
T1 - Стилске карактеристике лексике превода текстова из сфере православне духовности на савремени српски језик
T1 - Stylistic characteristics of lexis from Orthodox spirituality sphere texts translated into contemporary Serbian
SP - 385
EP - 397
VL - 29
VL - 29
DO - 10.25167/Stylistyka29.2020.22
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10678
ER - 
@article{
author = "Левушкина, Ружица С.",
year = "2020",
abstract = "In Serbian theolinguistics, there is a good terminological and theoretical basis for
research of sacral functional stylistics complex, e.g. functional varieties and genres
of the literary language determined by sacral spheres and aims of communication.
In this paper, about 160–170 lexical units from two texts of this sphere and literary
style have been analyzed. The first one is novel Lavr, translated into Serbian from
Russian and the second is Service of the Icon of the Mother of God Ve l i k o r e -
m e t s k a – translated into Serbian from the Church-Slavonic language. The first genre
(novel) belongs to both the sacral and profane sphere, while the second one (service)
is a genre belonging to the sacral sphere only. Stylematic characteristics of lexical
units from these texts have been analyzed, mostly on lexical, phonetic-morphological
and derivational language levels. In almost all cases (except terminology) stylistically
adequate lexemes have been opposed to stylistically neutral (or other) synonym(s).
Although we already know what basic constitutive elements of sacral functional
stylistics complex (churchslavonisms and archaisms) are, there is not enough synchronic
stylistic research of concrete material belonging to sacral functional stylistics
complex in the Serbian linguistics. This offered here is one of the first and we
hope it to be stimulating for other researchers, so that we can create a bigger list
of stylistic adequate lexemes used in sacral genres. This will be useful not only for
stylistics of sacral genres, but also for the theory and practice of translation, as well
as to Serbian and Slavic theolinguistics.",
publisher = "Opole : Uniwersytet Opolski",
journal = "Stylistyka",
title = "Стилске карактеристике лексике превода текстова из сфере православне духовности на савремени српски језик, Stylistic characteristics of lexis from Orthodox spirituality sphere texts translated into contemporary Serbian",
pages = "385-397",
volume = "29, 29",
doi = "10.25167/Stylistyka29.2020.22",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10678"
}
Левушкина, Р. С.. (2020). Стилске карактеристике лексике превода текстова из сфере православне духовности на савремени српски језик. in Stylistyka
Opole : Uniwersytet Opolski., 29, 385-397.
https://doi.org/10.25167/Stylistyka29.2020.22
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10678
Левушкина РС. Стилске карактеристике лексике превода текстова из сфере православне духовности на савремени српски језик. in Stylistyka. 2020;29:385-397.
doi:10.25167/Stylistyka29.2020.22
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10678 .
Левушкина, Ружица С., "Стилске карактеристике лексике превода текстова из сфере православне духовности на савремени српски језик" in Stylistyka, 29 (2020):385-397,
https://doi.org/10.25167/Stylistyka29.2020.22 .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10678 .

Шта је (актуелни) молебан и служе ли се ових дана молебни или молебани

Левушкина, Ружица; Савић, Виктор

(Београд : Институт за српски језик САНУ, 2020)

TY - JOUR
AU - Левушкина, Ружица
AU - Савић, Виктор
PY - 2020
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10401
PB - Београд : Институт за српски језик САНУ
T2 - Наш језик
T1 - Шта је (актуелни) молебан и служе ли се ових дана молебни или молебани
SP - 103
EP - 105
VL - 51
IS - 1
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10401
ER - 
@article{
author = "Левушкина, Ружица and Савић, Виктор",
year = "2020",
publisher = "Београд : Институт за српски језик САНУ",
journal = "Наш језик",
title = "Шта је (актуелни) молебан и служе ли се ових дана молебни или молебани",
pages = "103-105",
volume = "51",
number = "1",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10401"
}
Левушкина, Р.,& Савић, В.. (2020). Шта је (актуелни) молебан и служе ли се ових дана молебни или молебани. in Наш језик
Београд : Институт за српски језик САНУ., 51(1), 103-105.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10401
Левушкина Р, Савић В. Шта је (актуелни) молебан и служе ли се ових дана молебни или молебани. in Наш језик. 2020;51(1):103-105.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10401 .
Левушкина, Ружица, Савић, Виктор, "Шта је (актуелни) молебан и служе ли се ових дана молебни или молебани" in Наш језик, 51, no. 1 (2020):103-105,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10401 .

Темељни прилог развоју и разумевању теолингвистике.

Левушкина, Ружица

(Ниш : Центар за црквене студије, 2020)

TY - JOUR
AU - Левушкина, Ружица
PY - 2020
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10788
PB - Ниш : Центар за црквене студије
T2 - Црквене студије
T1 - Темељни прилог развоју и разумевању теолингвистике.
SP - 469
EP - 472
VL - 17
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10788
ER - 
@article{
author = "Левушкина, Ружица",
year = "2020",
publisher = "Ниш : Центар за црквене студије",
journal = "Црквене студије",
title = "Темељни прилог развоју и разумевању теолингвистике.",
pages = "469-472",
volume = "17",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10788"
}
Левушкина, Р.. (2020). Темељни прилог развоју и разумевању теолингвистике.. in Црквене студије
Ниш : Центар за црквене студије., 17, 469-472.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10788
Левушкина Р. Темељни прилог развоју и разумевању теолингвистике.. in Црквене студије. 2020;17:469-472.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10788 .
Левушкина, Ружица, "Темељни прилог развоју и разумевању теолингвистике." in Црквене студије, 17 (2020):469-472,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10788 .

Лексикографическая обработка некоторых лексем и фразеологизмов, обозначающих реалии из области православной духовности, в дескриптивных словарях современного сербского языка

Вуловић, Наташа; Левушкина, Ружица

(Улья́новск : Казанский государственный медицинский университет, 2019)

TY - JOUR
AU - Вуловић, Наташа
AU - Левушкина, Ружица
PY - 2019
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/4813
AB - В статье рассматривается лексикографическая обработка десяти глаголов и некоторых фразеологизмов с этими глаголами как компонентами в дескриптивных словарях современного сербского языка. Указываются некоторые недостатки в их лексикографической обработке. Также рассматривается связь между некоторыми значениями фразеологизмов и христианским мировоззрением.
AB - The article deals with the lexicographic and phraseographic processing of the data provided
by three Serbian dictionaries on verbs occurring in Orthodoxy texts. The authors reveal
erroneous semantic descriptions and lexicographic notes on these verbs. They also
comment meanings of some idioms with some of these verbs as components. Semantic connection
of the idioms with Christian view of the world has been analyzed.
PB - Улья́новск : Казанский государственный медицинский университет
PB - Opole : Instityt Slawistyki Uniwersytetu Opolskiego
T2 - ХрестоматиЯ теолингвистики
T1 - Лексикографическая обработка некоторых лексем и фразеологизмов, обозначающих реалии из области православной духовности, в дескриптивных словарях современного сербского языка
T1 - On Lexicographic and Phraseographic Processing of the Lexemes Connected to Orthodox Sphere in Descriptive Dictionaries of Contemporary Serbian
SP - 64
EP - 73
VL - 2
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4813
ER - 
@article{
author = "Вуловић, Наташа and Левушкина, Ружица",
year = "2019",
abstract = "В статье рассматривается лексикографическая обработка десяти глаголов и некоторых фразеологизмов с этими глаголами как компонентами в дескриптивных словарях современного сербского языка. Указываются некоторые недостатки в их лексикографической обработке. Также рассматривается связь между некоторыми значениями фразеологизмов и христианским мировоззрением., The article deals with the lexicographic and phraseographic processing of the data provided
by three Serbian dictionaries on verbs occurring in Orthodoxy texts. The authors reveal
erroneous semantic descriptions and lexicographic notes on these verbs. They also
comment meanings of some idioms with some of these verbs as components. Semantic connection
of the idioms with Christian view of the world has been analyzed.",
publisher = "Улья́новск : Казанский государственный медицинский университет, Opole : Instityt Slawistyki Uniwersytetu Opolskiego",
journal = "ХрестоматиЯ теолингвистики",
title = "Лексикографическая обработка некоторых лексем и фразеологизмов, обозначающих реалии из области православной духовности, в дескриптивных словарях современного сербского языка, On Lexicographic and Phraseographic Processing of the Lexemes Connected to Orthodox Sphere in Descriptive Dictionaries of Contemporary Serbian",
pages = "64-73",
volume = "2",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4813"
}
Вуловић, Н.,& Левушкина, Р.. (2019). Лексикографическая обработка некоторых лексем и фразеологизмов, обозначающих реалии из области православной духовности, в дескриптивных словарях современного сербского языка. in ХрестоматиЯ теолингвистики
Улья́новск : Казанский государственный медицинский университет., 2, 64-73.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4813
Вуловић Н, Левушкина Р. Лексикографическая обработка некоторых лексем и фразеологизмов, обозначающих реалии из области православной духовности, в дескриптивных словарях современного сербского языка. in ХрестоматиЯ теолингвистики. 2019;2:64-73.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4813 .
Вуловић, Наташа, Левушкина, Ружица, "Лексикографическая обработка некоторых лексем и фразеологизмов, обозначающих реалии из области православной духовности, в дескриптивных словарях современного сербского языка" in ХрестоматиЯ теолингвистики, 2 (2019):64-73,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4813 .

Употреба богослужбених језика у манастирима и храмовима Српске Православне Цркве : ставови о даљем превођењу

Левушкина, Ружица С.

(Olsztyn : Centrum Badań Europy Wschodniej, 2019)

TY - JOUR
AU - Левушкина, Ружица С.
PY - 2019
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/11215
AB - It is known that in the Serbian Orthodox Church, both the Church Slavonic
language of the Russian edition and the modern Serbian language are in liturgical use. The
aim of a broader, more comprehensive research was to obtain more precise data on the use
of liturgical languages in the Serbian Orthodox Church, to discover the (in) connection
between the use of language and the diocese, and even the state in which individual monasteries
(temples) SOC finds, and to draw conclusions about how much the Church
Slavonic language is retained, ie lost in liturgical use, whether there is a change in relation
to the use of these two languages in worship in the recent past (late twentieth century) and
today and what is the tendency of this changes if it exists.
PB - Olsztyn : Centrum Badań Europy Wschodniej
T2 - Fontes Slaviae Orthodoxae
T1 - Употреба богослужбених језика у манастирима и храмовима Српске Православне Цркве : ставови о даљем превођењу
T1 - Use of liturgical languages in monasteries and temples of the Serbian Orthodox Church : views on further translation
SP - 187
EP - 197
VL - 3
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11215
ER - 
@article{
author = "Левушкина, Ружица С.",
year = "2019",
abstract = "It is known that in the Serbian Orthodox Church, both the Church Slavonic
language of the Russian edition and the modern Serbian language are in liturgical use. The
aim of a broader, more comprehensive research was to obtain more precise data on the use
of liturgical languages in the Serbian Orthodox Church, to discover the (in) connection
between the use of language and the diocese, and even the state in which individual monasteries
(temples) SOC finds, and to draw conclusions about how much the Church
Slavonic language is retained, ie lost in liturgical use, whether there is a change in relation
to the use of these two languages in worship in the recent past (late twentieth century) and
today and what is the tendency of this changes if it exists.",
publisher = "Olsztyn : Centrum Badań Europy Wschodniej",
journal = "Fontes Slaviae Orthodoxae",
title = "Употреба богослужбених језика у манастирима и храмовима Српске Православне Цркве : ставови о даљем превођењу, Use of liturgical languages in monasteries and temples of the Serbian Orthodox Church : views on further translation",
pages = "187-197",
volume = "3",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11215"
}
Левушкина, Р. С.. (2019). Употреба богослужбених језика у манастирима и храмовима Српске Православне Цркве : ставови о даљем превођењу. in Fontes Slaviae Orthodoxae
Olsztyn : Centrum Badań Europy Wschodniej., 3, 187-197.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11215
Левушкина РС. Употреба богослужбених језика у манастирима и храмовима Српске Православне Цркве : ставови о даљем превођењу. in Fontes Slaviae Orthodoxae. 2019;3:187-197.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11215 .
Левушкина, Ружица С., "Употреба богослужбених језика у манастирима и храмовима Српске Православне Цркве : ставови о даљем превођењу" in Fontes Slaviae Orthodoxae, 3 (2019):187-197,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11215 .

Теолингвистика у Србији: путеви даљег развоја

Левушкина, Ружица

(Воронеж : ИСТОКИ, 2019)

TY - CONF
AU - Левушкина, Ружица
PY - 2019
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/9597
AB - У раду се разматра статус теолингвистике као лингвистичке дисциплине у Србији, њена достигнућа и путеви даљег развоја. Могућности даљег развоја ове дисциплине зависе претежно од кадровских и финансијских фактора. За разлику од других лингвистичких дисциплина, теоцентрична парадигма основна је у овим истраживањима, што је повезано и са начином живота и владањем оних који се њоме баве.
AB - In this paper, the status of theolinguistics as a linguistic discipline in Serbia is considered, as well as its achievements and the challenges and directions of further research. The latter are primarily practitioner-and resource-dependent. Unlike other linguistic disciplines, this strand of research is theocentric and this fact is connected with the way of life and conduct of those engaged in theolinguistics.
PB - Воронеж : ИСТОКИ
C3 - Второй Международный конгресс православных ученых в Сербии, Польше, Белоруссии «Христианство и вызовы современного общества»
T1 - Теолингвистика у Србији: путеви даљег развоја
T1 - Theolinguistics in Serbia: Ways for Further Research
SP - 213
EP - 223
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9597
ER - 
@conference{
author = "Левушкина, Ружица",
year = "2019",
abstract = "У раду се разматра статус теолингвистике као лингвистичке дисциплине у Србији, њена достигнућа и путеви даљег развоја. Могућности даљег развоја ове дисциплине зависе претежно од кадровских и финансијских фактора. За разлику од других лингвистичких дисциплина, теоцентрична парадигма основна је у овим истраживањима, што је повезано и са начином живота и владањем оних који се њоме баве., In this paper, the status of theolinguistics as a linguistic discipline in Serbia is considered, as well as its achievements and the challenges and directions of further research. The latter are primarily practitioner-and resource-dependent. Unlike other linguistic disciplines, this strand of research is theocentric and this fact is connected with the way of life and conduct of those engaged in theolinguistics.",
publisher = "Воронеж : ИСТОКИ",
journal = "Второй Международный конгресс православных ученых в Сербии, Польше, Белоруссии «Христианство и вызовы современного общества»",
title = "Теолингвистика у Србији: путеви даљег развоја, Theolinguistics in Serbia: Ways for Further Research",
pages = "213-223",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9597"
}
Левушкина, Р.. (2019). Теолингвистика у Србији: путеви даљег развоја. in Второй Международный конгресс православных ученых в Сербии, Польше, Белоруссии «Христианство и вызовы современного общества»
Воронеж : ИСТОКИ., 213-223.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9597
Левушкина Р. Теолингвистика у Србији: путеви даљег развоја. in Второй Международный конгресс православных ученых в Сербии, Польше, Белоруссии «Христианство и вызовы современного общества». 2019;:213-223.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9597 .
Левушкина, Ружица, "Теолингвистика у Србији: путеви даљег развоја" in Второй Международный конгресс православных ученых в Сербии, Польше, Белоруссии «Христианство и вызовы современного общества» (2019):213-223,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9597 .

ХVII Међународна научна конференција Ономастика Поволжја

Левушкина, Ружица

(Београд : Славистичко друштво Србије, 2019)

TY - JOUR
AU - Левушкина, Ружица
PY - 2019
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/7275
PB - Београд : Славистичко друштво Србије
T2 - Славистика
T1 - ХVII Међународна научна конференција Ономастика Поволжја
SP - 268
EP - 270
VL - 23
VL - 2
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7275
ER - 
@article{
author = "Левушкина, Ружица",
year = "2019",
publisher = "Београд : Славистичко друштво Србије",
journal = "Славистика",
title = "ХVII Међународна научна конференција Ономастика Поволжја",
pages = "268-270",
volume = "23, 2",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7275"
}
Левушкина, Р.. (2019). ХVII Међународна научна конференција Ономастика Поволжја. in Славистика
Београд : Славистичко друштво Србије., 23, 268-270.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7275
Левушкина Р. ХVII Међународна научна конференција Ономастика Поволжја. in Славистика. 2019;23:268-270.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7275 .
Левушкина, Ружица, "ХVII Међународна научна конференција Ономастика Поволжја" in Славистика, 23 (2019):268-270,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7275 .

Црквенословенски језик и језичка идеологија

Левушкина, Ружица С.

(Нови Сад : Научно удружење за развој српских студија НУРСС, 2019)

TY - JOUR
AU - Левушкина, Ружица С.
PY - 2019
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/7195
AB - Циљ овог рада јесте да се црквенословенски језик као један од језика богослужења Православне цркве истакне и размотри с тачке гледишта језичке идеологије.
С тим у вези употребљене су методе ове дисциплине која се развила у оквирима
лингвистичке антропологије, а чији је задатак да истражује везе између језика и језичких појава с једне и друштвених и општих појава (нпр. знање, моћ, нација, пол, аутентичност) с друге стране. Резултат истраживања треба да покаже место и улогу црквенословенског језика у делу савременог словенског православног света, првенствено у Српској православној цркви. Закључак је да црквенословенски језик има добар потенцијал за свој даљи развој и употребу, али да у српској средини овај потенцијал није довољно искоришћен. Предлаже се да се више ради на томе да се оваква
ситуација промени, првенствено на пољу едуковања и на промоцији овог језика. Последње наведено још један је од циљева овог рада.
AB - The aim of this paper is to feature the Church Slavonic language as one of the liturgical languages of the Orthodox Church and take it into consideration from the language ideology point of view. In this regard, certain methods of the language ideology research have been used. The task of this approach, which was developed within linguistic anthropology, is to explore the links between language and linguistic phenomena, on the one hand, and social and general phenomena (for example: knowledge, power, nationality, gender, authenticity etc.), on the other hand. The result of this research should throw light on the place and role of Church Slavonic in the part of contemporary Slavic orthodox world, primarily in the Serbian Orthodox Church. The conclusion is that, despite its insufficient use in the Serbian environment, Church Slavonic has good potential for further development and application. We need to put in more effort, especially when it comes to teaching and promoting this language, if our aim is to change the current state of affairs. This paper will hopefully play a part in this endeavor.
PB - Нови Сад : Научно удружење за развој српских студија НУРСС
T2 - Serbian Studies Research
T1 - Црквенословенски језик и језичка идеологија
T1 - Church Slavonic Language and Language Ideology
SP - 33
EP - 46
VL - 10
IS - 1
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7195
ER - 
@article{
author = "Левушкина, Ружица С.",
year = "2019",
abstract = "Циљ овог рада јесте да се црквенословенски језик као један од језика богослужења Православне цркве истакне и размотри с тачке гледишта језичке идеологије.
С тим у вези употребљене су методе ове дисциплине која се развила у оквирима
лингвистичке антропологије, а чији је задатак да истражује везе између језика и језичких појава с једне и друштвених и општих појава (нпр. знање, моћ, нација, пол, аутентичност) с друге стране. Резултат истраживања треба да покаже место и улогу црквенословенског језика у делу савременог словенског православног света, првенствено у Српској православној цркви. Закључак је да црквенословенски језик има добар потенцијал за свој даљи развој и употребу, али да у српској средини овај потенцијал није довољно искоришћен. Предлаже се да се више ради на томе да се оваква
ситуација промени, првенствено на пољу едуковања и на промоцији овог језика. Последње наведено још један је од циљева овог рада., The aim of this paper is to feature the Church Slavonic language as one of the liturgical languages of the Orthodox Church and take it into consideration from the language ideology point of view. In this regard, certain methods of the language ideology research have been used. The task of this approach, which was developed within linguistic anthropology, is to explore the links between language and linguistic phenomena, on the one hand, and social and general phenomena (for example: knowledge, power, nationality, gender, authenticity etc.), on the other hand. The result of this research should throw light on the place and role of Church Slavonic in the part of contemporary Slavic orthodox world, primarily in the Serbian Orthodox Church. The conclusion is that, despite its insufficient use in the Serbian environment, Church Slavonic has good potential for further development and application. We need to put in more effort, especially when it comes to teaching and promoting this language, if our aim is to change the current state of affairs. This paper will hopefully play a part in this endeavor.",
publisher = "Нови Сад : Научно удружење за развој српских студија НУРСС",
journal = "Serbian Studies Research",
title = "Црквенословенски језик и језичка идеологија, Church Slavonic Language and Language Ideology",
pages = "33-46",
volume = "10",
number = "1",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7195"
}
Левушкина, Р. С.. (2019). Црквенословенски језик и језичка идеологија. in Serbian Studies Research
Нови Сад : Научно удружење за развој српских студија НУРСС., 10(1), 33-46.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7195
Левушкина РС. Црквенословенски језик и језичка идеологија. in Serbian Studies Research. 2019;10(1):33-46.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7195 .
Левушкина, Ружица С., "Црквенословенски језик и језичка идеологија" in Serbian Studies Research, 10, no. 1 (2019):33-46,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7195 .

Православный ономастикон в сербском языке и сербской лингвистике (пути дальнейших иследований)

Левушкина, Ружица

(Великий Новгород : Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого, 2019)

TY - CONF
AU - Левушкина, Ружица
PY - 2019
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/6690
AB - В данной статье на основе существующей классификации и терминологии сербского
православного ономастикона предлагаются некоторые приёмы, пути и методы его дальней-
ших исследований в сербской лингвистике, с целью его более подробного описания в буду-
щем и развития как сербской ономастики и лексикологии, так и сербской теолингвистики и
лингвистики вообще.
AB - On the basis of the existing classification and terminology, in this paper we indicate
approaches, methods and techniques for further Serbian Orthodox onomasticon research. The
aim of the further research is to describe Serbian Orthodox onomasticon (hagioanthroponyms,
ecclesionyms, theonyms, heorthonyms etc.) in more detail, in order to expand and enrich Serbian
onomastics, lexicology and Serbian theolinguistics and linguistics in general.
PB - Великий Новгород : Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого
C3 - Ономастика поволжья : Материалы XVII Международной научной конференции Великий Новгород
T1 - Православный ономастикон в сербском языке и сербской лингвистике (пути дальнейших иследований)
T1 - Orthodox Sphere Onomasticon in Serbian Language and Linguistics (Further Research)
SP - 77
EP - 82
DO - 10.34680/2019.onomastics.77
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6690
ER - 
@conference{
author = "Левушкина, Ружица",
year = "2019",
abstract = "В данной статье на основе существующей классификации и терминологии сербского
православного ономастикона предлагаются некоторые приёмы, пути и методы его дальней-
ших исследований в сербской лингвистике, с целью его более подробного описания в буду-
щем и развития как сербской ономастики и лексикологии, так и сербской теолингвистики и
лингвистики вообще., On the basis of the existing classification and terminology, in this paper we indicate
approaches, methods and techniques for further Serbian Orthodox onomasticon research. The
aim of the further research is to describe Serbian Orthodox onomasticon (hagioanthroponyms,
ecclesionyms, theonyms, heorthonyms etc.) in more detail, in order to expand and enrich Serbian
onomastics, lexicology and Serbian theolinguistics and linguistics in general.",
publisher = "Великий Новгород : Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого",
journal = "Ономастика поволжья : Материалы XVII Международной научной конференции Великий Новгород",
title = "Православный ономастикон в сербском языке и сербской лингвистике (пути дальнейших иследований), Orthodox Sphere Onomasticon in Serbian Language and Linguistics (Further Research)",
pages = "77-82",
doi = "10.34680/2019.onomastics.77",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6690"
}
Левушкина, Р.. (2019). Православный ономастикон в сербском языке и сербской лингвистике (пути дальнейших иследований). in Ономастика поволжья : Материалы XVII Международной научной конференции Великий Новгород
Великий Новгород : Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого., 77-82.
https://doi.org/10.34680/2019.onomastics.77
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6690
Левушкина Р. Православный ономастикон в сербском языке и сербской лингвистике (пути дальнейших иследований). in Ономастика поволжья : Материалы XVII Международной научной конференции Великий Новгород. 2019;:77-82.
doi:10.34680/2019.onomastics.77
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6690 .
Левушкина, Ружица, "Православный ономастикон в сербском языке и сербской лингвистике (пути дальнейших иследований)" in Ономастика поволжья : Материалы XVII Международной научной конференции Великий Новгород (2019):77-82,
https://doi.org/10.34680/2019.onomastics.77 .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6690 .

Русская и сербская православные культуры – сравнительный лексический анализ

Левушкина, Ружица

(Нижний Новгород : Мининский университет, 2019)

TY - CONF
AU - Левушкина, Ружица
PY - 2019
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/6378
AB - В статье проводится синхронический сравнительный анализ лексики православной культуры сербского и русского языков. Данная лексика описывается на основе сравнительного анализа различных лексических параллелей.
AB - This paper deals with synchronic comparative analysis of Orthodox culture lexis in Russian and Serbian. The lexis is described in terms of different lexical parallels.
PB - Нижний Новгород : Мининский университет
C3 - Научная дискуссия : вопросы филологии и методики преподавания иностранных языков
T1 - Русская и сербская православные культуры – сравнительный лексический анализ
SP - 67
EP - 74
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6378
ER - 
@conference{
author = "Левушкина, Ружица",
year = "2019",
abstract = "В статье проводится синхронический сравнительный анализ лексики православной культуры сербского и русского языков. Данная лексика описывается на основе сравнительного анализа различных лексических параллелей., This paper deals with synchronic comparative analysis of Orthodox culture lexis in Russian and Serbian. The lexis is described in terms of different lexical parallels.",
publisher = "Нижний Новгород : Мининский университет",
journal = "Научная дискуссия : вопросы филологии и методики преподавания иностранных языков",
title = "Русская и сербская православные культуры – сравнительный лексический анализ",
pages = "67-74",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6378"
}
Левушкина, Р.. (2019). Русская и сербская православные культуры – сравнительный лексический анализ. in Научная дискуссия : вопросы филологии и методики преподавания иностранных языков
Нижний Новгород : Мининский университет., 67-74.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6378
Левушкина Р. Русская и сербская православные культуры – сравнительный лексический анализ. in Научная дискуссия : вопросы филологии и методики преподавания иностранных языков. 2019;:67-74.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6378 .
Левушкина, Ружица, "Русская и сербская православные культуры – сравнительный лексический анализ" in Научная дискуссия : вопросы филологии и методики преподавания иностранных языков (2019):67-74,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6378 .

Лексика православной духовности в сербском и русском языках : (на материале из романа Е. Водолазкина «Лавр» и его перевода на сербский язык)

Левушкина, Ружица

(Москва : Издательство Московского университета, 2019)

TY - CONF
AU - Левушкина, Ружица
PY - 2019
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/6245
AB - Цель работы выявить различия и сходства между употребленными в материале лексемами в русском оригинале и 
сербском переводе романа «Лавр». Большинство из них из (церковно)славянского языка и, как таковые, являются достоинством 
обоих язьжов. Обратим внимание особенно и на лексемы, обозначающие реалии, несуществующие в сербской культуре, и те, 
для которых в переводе можно использовать не одну, а больше лексических единиц, в зависимости от контекста.
AB - The aim of the paper is to analyze the differences and similarities between the Russian and Serbian Orthodox spirituality lexis 
in the novel ”Laurus” and its translation into Serbian. Having their origin in the Church Slavonic language, the majority of these lexemes 
сап be found in both Russian and Serbian. Our focus will, also, be the lexemes denoting phenomena non-existent in Serbian culture, 
as well as those that сап be, depending оп the context, translated by more than опе Serbian counterpart.
PB - Москва : Издательство Московского университета
C3 - Русский язык: исторические судьбы и современность
T1 - Лексика православной духовности в сербском и русском языках : (на материале из романа Е. Водолазкина «Лавр» и его перевода на сербский язык)
SP - 385
EP - 386
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6245
ER - 
@conference{
author = "Левушкина, Ружица",
year = "2019",
abstract = "Цель работы выявить различия и сходства между употребленными в материале лексемами в русском оригинале и 
сербском переводе романа «Лавр». Большинство из них из (церковно)славянского языка и, как таковые, являются достоинством 
обоих язьжов. Обратим внимание особенно и на лексемы, обозначающие реалии, несуществующие в сербской культуре, и те, 
для которых в переводе можно использовать не одну, а больше лексических единиц, в зависимости от контекста., The aim of the paper is to analyze the differences and similarities between the Russian and Serbian Orthodox spirituality lexis 
in the novel ”Laurus” and its translation into Serbian. Having their origin in the Church Slavonic language, the majority of these lexemes 
сап be found in both Russian and Serbian. Our focus will, also, be the lexemes denoting phenomena non-existent in Serbian culture, 
as well as those that сап be, depending оп the context, translated by more than опе Serbian counterpart.",
publisher = "Москва : Издательство Московского университета",
journal = "Русский язык: исторические судьбы и современность",
title = "Лексика православной духовности в сербском и русском языках : (на материале из романа Е. Водолазкина «Лавр» и его перевода на сербский язык)",
pages = "385-386",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6245"
}
Левушкина, Р.. (2019). Лексика православной духовности в сербском и русском языках : (на материале из романа Е. Водолазкина «Лавр» и его перевода на сербский язык). in Русский язык: исторические судьбы и современность
Москва : Издательство Московского университета., 385-386.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6245
Левушкина Р. Лексика православной духовности в сербском и русском языках : (на материале из романа Е. Водолазкина «Лавр» и его перевода на сербский язык). in Русский язык: исторические судьбы и современность. 2019;:385-386.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6245 .
Левушкина, Ружица, "Лексика православной духовности в сербском и русском языках : (на материале из романа Е. Водолазкина «Лавр» и его перевода на сербский язык)" in Русский язык: исторические судьбы и современность (2019):385-386,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6245 .

Преподобномученица Јелисавета Фјодоровна и њена Обитељ милосрђа

Левушкина, Ружица

(Ниш : Центар за црквене студије, 2019)

TY - JOUR
AU - Левушкина, Ружица
PY - 2019
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/5020
AB - В статье описана жизнь преподобномученицы Елисаветы
Фёдоровной. Её отец был немец, мать англичанка, а она сама вышла
замуж за русского великого князя Сергея Александровича Романова и
стала искренно русской. После семи лет жизни в браке перешла из
лютеранства в православие. Особенно важна её роль в формировани
монашеско-благотворительного общества – Марфо-Мариинской
обители милосердия. Возникновение такого вида общины – новое в
Православной Церкви. Священноначалие благословило существование
Марфо-Мариинской обители милосредия и жизнь по особенному Уставу
в ней. Описывается уклад жизни Обители, а также и плоды, которые
Православной Церкви принёс как сам монастырь, так и его
основательница, преподобномученица Елисавета Фёдоровна.
AB - У раду се излаже животопис преподобномученице
Јелисавете Фјодоровне. По мајци Енглескиња, по оцу Немица, она је била
удата за руског кнеза Сергеја Александровича Романова. Након седам
година брачног живота, из лутеранства прелази у православље.
Нарочито је важна њена улога у оснивању посебне врсте манастирско-
добротворне заједнице – Обитељи милосрђа. Појава овакве врсте
заједнице представља новину у Православној цркви. Руска православна
црква благословила је постојање Марто-Маријинске обитељи коју је
преподобномученица Јелисавета основала и живот по разрађеном Уставу
у њој. Описује се устројство и живот Обитељи, као и плодови које је у
Православној цркви донео како овај манастир, тако и сама
преподобномученица Јелисавета Фјодоровна.
PB - Ниш : Центар за црквене студије
T2 - Православно монаштво.Тематски зборник посвећен архимандриту Дионисију (Пантелићу), духовнику манастира Светог Стефана у Липовцу, поводом седам деценија његове монашке службе
T1 - Преподобномученица Јелисавета Фјодоровна и њена Обитељ милосрђа
SP - 251
EP - 277
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_5020
ER - 
@article{
author = "Левушкина, Ружица",
year = "2019",
abstract = "В статье описана жизнь преподобномученицы Елисаветы
Фёдоровной. Её отец был немец, мать англичанка, а она сама вышла
замуж за русского великого князя Сергея Александровича Романова и
стала искренно русской. После семи лет жизни в браке перешла из
лютеранства в православие. Особенно важна её роль в формировани
монашеско-благотворительного общества – Марфо-Мариинской
обители милосердия. Возникновение такого вида общины – новое в
Православной Церкви. Священноначалие благословило существование
Марфо-Мариинской обители милосредия и жизнь по особенному Уставу
в ней. Описывается уклад жизни Обители, а также и плоды, которые
Православной Церкви принёс как сам монастырь, так и его
основательница, преподобномученица Елисавета Фёдоровна., У раду се излаже животопис преподобномученице
Јелисавете Фјодоровне. По мајци Енглескиња, по оцу Немица, она је била
удата за руског кнеза Сергеја Александровича Романова. Након седам
година брачног живота, из лутеранства прелази у православље.
Нарочито је важна њена улога у оснивању посебне врсте манастирско-
добротворне заједнице – Обитељи милосрђа. Појава овакве врсте
заједнице представља новину у Православној цркви. Руска православна
црква благословила је постојање Марто-Маријинске обитељи коју је
преподобномученица Јелисавета основала и живот по разрађеном Уставу
у њој. Описује се устројство и живот Обитељи, као и плодови које је у
Православној цркви донео како овај манастир, тако и сама
преподобномученица Јелисавета Фјодоровна.",
publisher = "Ниш : Центар за црквене студије",
journal = "Православно монаштво.Тематски зборник посвећен архимандриту Дионисију (Пантелићу), духовнику манастира Светог Стефана у Липовцу, поводом седам деценија његове монашке службе",
title = "Преподобномученица Јелисавета Фјодоровна и њена Обитељ милосрђа",
pages = "251-277",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_5020"
}
Левушкина, Р.. (2019). Преподобномученица Јелисавета Фјодоровна и њена Обитељ милосрђа. in Православно монаштво.Тематски зборник посвећен архимандриту Дионисију (Пантелићу), духовнику манастира Светог Стефана у Липовцу, поводом седам деценија његове монашке службе
Ниш : Центар за црквене студије., 251-277.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_5020
Левушкина Р. Преподобномученица Јелисавета Фјодоровна и њена Обитељ милосрђа. in Православно монаштво.Тематски зборник посвећен архимандриту Дионисију (Пантелићу), духовнику манастира Светог Стефана у Липовцу, поводом седам деценија његове монашке службе. 2019;:251-277.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_5020 .
Левушкина, Ружица, "Преподобномученица Јелисавета Фјодоровна и њена Обитељ милосрђа" in Православно монаштво.Тематски зборник посвећен архимандриту Дионисију (Пантелићу), духовнику манастира Светог Стефана у Липовцу, поводом седам деценија његове монашке службе (2019):251-277,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_5020 .

Новојављени свети наследници светитеља Саве и химнографија о њима

Левушкина, Ружица

(Ниш : Центар за црквене студије, 2019)

TY - JOUR
AU - Левушкина, Ружица
PY - 2019
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/4812
AB - Износе се кратки животописи новојављених светих
Српске православне цркве скончалих у архијерејском чину као и Св. Сава. Упоредо са
животописима наводе се и подаци о постојећим химнографским текстовима написаним
у спомен и част ових светитеља: аутори, језик на којем су текстови написани,
химнографски жанр, постојећи библиографски подаци. На крају се износе чињенице и
предлози о томе шта је још потребно учинити на пољу савремене српске химнографије,
нарочито кад су у питању светитељи СПЦ о којима је реч.
AB - В статье приводятся жизнеописания новоявленных святых Сербской
Православной Церкви скончавшихся в архиерейском сане также, как и свт. Савва
Сербский. Наряду с жизнеописаниями, приводятся данные о существующих
гимнографических текстах написанных в честь этих святых: авторы, язык, на котором
написаны тексты, гимнографический жанр, известные библиографические сведения. В
конце приводятся факты и предложения о том, что ещё надо сделать в рамках
современной сербской гимнографии, касаемо новопрославленных святых Сербской
Православной Церкви, о которых в статье шла речь.
PB - Ниш : Центар за црквене студије
PB - Ниш : Универзитет у Нишу, Центар за византијско-словенске студије
PB - Ниш : Међународни центар за православне студије
T2 - Црквене студије
T1 - Новојављени свети наследници светитеља Саве и химнографија о њима
T1 - Новоявленные наследники святителя Саввы сербского и гимнография в их чест
SP - 695
EP - 708
VL - 16
IS - 2
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4812
ER - 
@article{
author = "Левушкина, Ружица",
year = "2019",
abstract = "Износе се кратки животописи новојављених светих
Српске православне цркве скончалих у архијерејском чину као и Св. Сава. Упоредо са
животописима наводе се и подаци о постојећим химнографским текстовима написаним
у спомен и част ових светитеља: аутори, језик на којем су текстови написани,
химнографски жанр, постојећи библиографски подаци. На крају се износе чињенице и
предлози о томе шта је још потребно учинити на пољу савремене српске химнографије,
нарочито кад су у питању светитељи СПЦ о којима је реч., В статье приводятся жизнеописания новоявленных святых Сербской
Православной Церкви скончавшихся в архиерейском сане также, как и свт. Савва
Сербский. Наряду с жизнеописаниями, приводятся данные о существующих
гимнографических текстах написанных в честь этих святых: авторы, язык, на котором
написаны тексты, гимнографический жанр, известные библиографические сведения. В
конце приводятся факты и предложения о том, что ещё надо сделать в рамках
современной сербской гимнографии, касаемо новопрославленных святых Сербской
Православной Церкви, о которых в статье шла речь.",
publisher = "Ниш : Центар за црквене студије, Ниш : Универзитет у Нишу, Центар за византијско-словенске студије, Ниш : Међународни центар за православне студије",
journal = "Црквене студије",
title = "Новојављени свети наследници светитеља Саве и химнографија о њима, Новоявленные наследники святителя Саввы сербского и гимнография в их чест",
pages = "695-708",
volume = "16",
number = "2",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4812"
}
Левушкина, Р.. (2019). Новојављени свети наследници светитеља Саве и химнографија о њима. in Црквене студије
Ниш : Центар за црквене студије., 16(2), 695-708.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4812
Левушкина Р. Новојављени свети наследници светитеља Саве и химнографија о њима. in Црквене студије. 2019;16(2):695-708.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4812 .
Левушкина, Ружица, "Новојављени свети наследници светитеља Саве и химнографија о њима" in Црквене студије, 16, no. 2 (2019):695-708,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4812 .

Превод романа "Лавр" на српски језик - илустрација потребе за специјализованим описним речником из сфере православне духовности

Левушкина, Ружица

(Удружење научних и стручних преводилаца Србије (УПИТ), 2018)

TY - GEN
AU - Левушкина, Ружица
PY - 2018
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/4586
AB - The novel Laurus of the contemporary Russian writer and doctor of science in philology Yevgeny Vodolazkin won two prestigious Russian prizes for the year 2013 and to date has been translated into about 25 languages. The translation into Serbian of this "non-historical novel", as named by the writer in the subtitle, was completed in the same year and is the only one currently existing translation. The text concerned intergrates both novelistic and hagiographic genres.
In this paper we deal with (un)successfully chosen translation equivalents of particular lexical and, if applicable, syntactic units in this literary work, predominantly in the field of Orthodox spirituality. In this way, we would like to illustrate the need for existence of a specialized descriptive dictionary in the field of Orthodox spirituality. Using the examples from this novel we shall try to present a microstructure of the future dictionary of this kind we named "Thematic Thesaurus of Orthodox Spirituality Lexis" (TTOSL).
The aim of this paper is to reconsider and establish a part of the terminology related to the Orthodox spirituality, and other words in this field in the contemporary Serbian language through description thereof in the specialized dictionary, and possibly to propose some different, more durable and/or already existing solutions in the lexical system of the Serbian language. The accompanying goal would be to improve the existing translation of the novel in Serbian.
AB - Роман „Лавр“ савременог руског писца и доктора филолошких наука Јевгенија Водолазкина – добитник је две престижне руске награде за 2013. годину и до данас је преведен је на око 25 језика. Превод на српски језик овог „неисторијског романа“, како га писац назива у поднаслову, био је завршен исте те године и једини је који тренутно постоји. Ради се о тексту у коме су обједињени жанрови романа и житија. У раду се бавиmo (не)успешно одабраним преводним еквивалентима појединих лексичких, према потреби и синтаксичких јединица у овом књижевном делу, првенствено из области православне духовности. На тај начин желели бисмо да илуструјемо потребу за постојањем специјалног дескриптивног речника из сфере православне духовности. На примерима из овог романа настојаћемо да покажемо микроструктуру будућег речника ове врсте који смо назвали Тематски тезаурус лексема из сфере православне духовности (ТТЛПД). Циљ рада је да се део терминологије православне духовности, као и друге лексеме ове сфере – још једном размотре и утврде у савременом српском језику кроз њихов опис у специјалном речнику, те да се евентуално предложе нека другачија, трајнија и(ли) већ у лексичком систему српског језика постојећа решења. Пратећи циљ био би побољшање постојећег превода романа на српски језик.
PB - Удружење научних и стручних преводилаца Србије (УПИТ)
PB - Београд : Удружење научних и стручних преводилаца Србије (УПИТ)
T2 - Петнаеста Међународна научна конференција "Преводиоци и изазови III миленијума". Зборник апстраката
T1 - Превод романа "Лавр" на српски језик - илустрација потребе за специјализованим описним речником из сфере православне духовности
T1 - Translation of the novel Lavr into Serbian - illustration of the need for a specialized descriptive dictionary in the sphere of Orthodox spirituality
SP - 52
EP - 53
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4586
ER - 
@misc{
author = "Левушкина, Ружица",
year = "2018",
abstract = "The novel Laurus of the contemporary Russian writer and doctor of science in philology Yevgeny Vodolazkin won two prestigious Russian prizes for the year 2013 and to date has been translated into about 25 languages. The translation into Serbian of this "non-historical novel", as named by the writer in the subtitle, was completed in the same year and is the only one currently existing translation. The text concerned intergrates both novelistic and hagiographic genres.
In this paper we deal with (un)successfully chosen translation equivalents of particular lexical and, if applicable, syntactic units in this literary work, predominantly in the field of Orthodox spirituality. In this way, we would like to illustrate the need for existence of a specialized descriptive dictionary in the field of Orthodox spirituality. Using the examples from this novel we shall try to present a microstructure of the future dictionary of this kind we named "Thematic Thesaurus of Orthodox Spirituality Lexis" (TTOSL).
The aim of this paper is to reconsider and establish a part of the terminology related to the Orthodox spirituality, and other words in this field in the contemporary Serbian language through description thereof in the specialized dictionary, and possibly to propose some different, more durable and/or already existing solutions in the lexical system of the Serbian language. The accompanying goal would be to improve the existing translation of the novel in Serbian., Роман „Лавр“ савременог руског писца и доктора филолошких наука Јевгенија Водолазкина – добитник је две престижне руске награде за 2013. годину и до данас је преведен је на око 25 језика. Превод на српски језик овог „неисторијског романа“, како га писац назива у поднаслову, био је завршен исте те године и једини је који тренутно постоји. Ради се о тексту у коме су обједињени жанрови романа и житија. У раду се бавиmo (не)успешно одабраним преводним еквивалентима појединих лексичких, према потреби и синтаксичких јединица у овом књижевном делу, првенствено из области православне духовности. На тај начин желели бисмо да илуструјемо потребу за постојањем специјалног дескриптивног речника из сфере православне духовности. На примерима из овог романа настојаћемо да покажемо микроструктуру будућег речника ове врсте који смо назвали Тематски тезаурус лексема из сфере православне духовности (ТТЛПД). Циљ рада је да се део терминологије православне духовности, као и друге лексеме ове сфере – још једном размотре и утврде у савременом српском језику кроз њихов опис у специјалном речнику, те да се евентуално предложе нека другачија, трајнија и(ли) већ у лексичком систему српског језика постојећа решења. Пратећи циљ био би побољшање постојећег превода романа на српски језик.",
publisher = "Удружење научних и стручних преводилаца Србије (УПИТ), Београд : Удружење научних и стручних преводилаца Србије (УПИТ)",
journal = "Петнаеста Међународна научна конференција "Преводиоци и изазови III миленијума". Зборник апстраката",
title = "Превод романа "Лавр" на српски језик - илустрација потребе за специјализованим описним речником из сфере православне духовности, Translation of the novel Lavr into Serbian - illustration of the need for a specialized descriptive dictionary in the sphere of Orthodox spirituality",
pages = "52-53",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4586"
}
Левушкина, Р.. (2018). Превод романа "Лавр" на српски језик - илустрација потребе за специјализованим описним речником из сфере православне духовности. in Петнаеста Међународна научна конференција "Преводиоци и изазови III миленијума". Зборник апстраката
Удружење научних и стручних преводилаца Србије (УПИТ)., 52-53.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4586
Левушкина Р. Превод романа "Лавр" на српски језик - илустрација потребе за специјализованим описним речником из сфере православне духовности. in Петнаеста Међународна научна конференција "Преводиоци и изазови III миленијума". Зборник апстраката. 2018;:52-53.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4586 .
Левушкина, Ружица, "Превод романа "Лавр" на српски језик - илустрација потребе за специјализованим описним речником из сфере православне духовности" in Петнаеста Међународна научна конференција "Преводиоци и изазови III миленијума". Зборник апстраката (2018):52-53,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4586 .

Словенска терминологија данас. Зборник радова

Левушкина, Ружица

(Београд : Институт за српски језик САНУ, 2018)

TY - JOUR
AU - Левушкина, Ружица
PY - 2018
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/6734
PB - Београд : Институт за српски језик САНУ
T2 - Наш језик
T1 - Словенска терминологија данас. Зборник радова
SP - 63
EP - 76
VL - 49
IS - 2
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6734
ER - 
@article{
author = "Левушкина, Ружица",
year = "2018",
publisher = "Београд : Институт за српски језик САНУ",
journal = "Наш језик",
title = "Словенска терминологија данас. Зборник радова",
pages = "63-76",
volume = "49",
number = "2",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6734"
}
Левушкина, Р.. (2018). Словенска терминологија данас. Зборник радова. in Наш језик
Београд : Институт за српски језик САНУ., 49(2), 63-76.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6734
Левушкина Р. Словенска терминологија данас. Зборник радова. in Наш језик. 2018;49(2):63-76.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6734 .
Левушкина, Ружица, "Словенска терминологија данас. Зборник радова" in Наш језик, 49, no. 2 (2018):63-76,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6734 .

Употреба богослужбених језика у манастирима и храмовима Српске Православне Цркве (ставови о даљем превођењу)

Левушкина, Ружица

(2018)

TY - CONF
AU - Левушкина, Ружица
PY - 2018
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/9241
T1 - Употреба богослужбених језика у манастирима и храмовима Српске Православне Цркве (ставови о даљем превођењу)
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9241
ER - 
@conference{
author = "Левушкина, Ружица",
year = "2018",
title = "Употреба богослужбених језика у манастирима и храмовима Српске Православне Цркве (ставови о даљем превођењу)",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9241"
}
Левушкина, Р.. (2018). Употреба богослужбених језика у манастирима и храмовима Српске Православне Цркве (ставови о даљем превођењу). .
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9241
Левушкина Р. Употреба богослужбених језика у манастирима и храмовима Српске Православне Цркве (ставови о даљем превођењу). 2018;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9241 .
Левушкина, Ружица, "Употреба богослужбених језика у манастирима и храмовима Српске Православне Цркве (ставови о даљем превођењу)" (2018),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9241 .

Преглед савремене терминологије као лингвистичке дисциплине (Сложеникина, Ю.В. Основы терминологии. Лингвистические аспекты теории термина, URSS, Москва, 2018, 114 с.)

Левушкина, Ружица

(Київ : ТК МКС. TC ICSS, 2018)

TY - JOUR
AU - Левушкина, Ружица
PY - 2018
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/4819
PB - Київ : ТК МКС. TC ICSS
T2 - Вісник термінологічної комісії при МКС : Вестник терминологической комиссии при МКС : Bulletin of the terminology commission under
T1 - Преглед савремене терминологије као лингвистичке дисциплине (Сложеникина, Ю.В. Основы терминологии. Лингвистические аспекты теории термина, URSS, Москва, 2018, 114 с.)
SP - 181
EP - 184
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4819
ER - 
@article{
author = "Левушкина, Ружица",
year = "2018",
publisher = "Київ : ТК МКС. TC ICSS",
journal = "Вісник термінологічної комісії при МКС : Вестник терминологической комиссии при МКС : Bulletin of the terminology commission under",
title = "Преглед савремене терминологије као лингвистичке дисциплине (Сложеникина, Ю.В. Основы терминологии. Лингвистические аспекты теории термина, URSS, Москва, 2018, 114 с.)",
pages = "181-184",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4819"
}
Левушкина, Р.. (2018). Преглед савремене терминологије као лингвистичке дисциплине (Сложеникина, Ю.В. Основы терминологии. Лингвистические аспекты теории термина, URSS, Москва, 2018, 114 с.). in Вісник термінологічної комісії при МКС : Вестник терминологической комиссии при МКС : Bulletin of the terminology commission under
Київ : ТК МКС. TC ICSS., 181-184.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4819
Левушкина Р. Преглед савремене терминологије као лингвистичке дисциплине (Сложеникина, Ю.В. Основы терминологии. Лингвистические аспекты теории термина, URSS, Москва, 2018, 114 с.). in Вісник термінологічної комісії при МКС : Вестник терминологической комиссии при МКС : Bulletin of the terminology commission under. 2018;:181-184.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4819 .
Левушкина, Ружица, "Преглед савремене терминологије као лингвистичке дисциплине (Сложеникина, Ю.В. Основы терминологии. Лингвистические аспекты теории термина, URSS, Москва, 2018, 114 с.)" in Вісник термінологічної комісії при МКС : Вестник терминологической комиссии при МКС : Bulletin of the terminology commission under (2018):181-184,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4819 .

Е. В. Плисов (ред.). Современный релиֱиозный дискурс: сֳтруктֳура, сֳтраֳтегии, ֳтрансформации. Нижний Новгород: НИУ РАНХиГС, 2015, 210 стр.

Левушкина, Ружица

(Нови Сад : Матица српска, 2018)

TY - JOUR
AU - Левушкина, Ружица
PY - 2018
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/4647
PB - Нови Сад : Матица српска
T2 - Зборник Матице српске за филологију и лингвистику
T1 - Е. В. Плисов (ред.). Современный релиֱиозный дискурс: сֳтруктֳура, сֳтраֳтегии, ֳтрансформации. Нижний Новгород: НИУ РАНХиГС, 2015, 210 стр.
SP - 177
EP - 181
VL - 61
IS - 2
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4647
ER - 
@article{
author = "Левушкина, Ружица",
year = "2018",
publisher = "Нови Сад : Матица српска",
journal = "Зборник Матице српске за филологију и лингвистику",
title = "Е. В. Плисов (ред.). Современный релиֱиозный дискурс: сֳтруктֳура, сֳтраֳтегии, ֳтрансформации. Нижний Новгород: НИУ РАНХиГС, 2015, 210 стр.",
pages = "177-181",
volume = "61",
number = "2",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4647"
}
Левушкина, Р.. (2018). Е. В. Плисов (ред.). Современный релиֱиозный дискурс: сֳтруктֳура, сֳтраֳтегии, ֳтрансформации. Нижний Новгород: НИУ РАНХиГС, 2015, 210 стр.. in Зборник Матице српске за филологију и лингвистику
Нови Сад : Матица српска., 61(2), 177-181.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4647
Левушкина Р. Е. В. Плисов (ред.). Современный релиֱиозный дискурс: сֳтруктֳура, сֳтраֳтегии, ֳтрансформации. Нижний Новгород: НИУ РАНХиГС, 2015, 210 стр.. in Зборник Матице српске за филологију и лингвистику. 2018;61(2):177-181.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4647 .
Левушкина, Ружица, "Е. В. Плисов (ред.). Современный релиֱиозный дискурс: сֳтруктֳура, сֳтраֳтегии, ֳтрансформации. Нижний Новгород: НИУ РАНХиГС, 2015, 210 стр." in Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, 61, no. 2 (2018):177-181,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4647 .

Новојављени светитељи Српске православне цркве и химнографија о њима

Левушкина, Ружица

(Београд : Музиколошки институт САНУ, 2018)

TY - CONF
AU - Левушкина, Ружица
PY - 2018
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/4641
PB - Београд : Музиколошки институт САНУ
C3 - Руско‑српске појачке везе Међународна научна конференција; Русско‑сербские певческие связи Международная научная конференция
T1 - Новојављени светитељи Српске православне цркве и химнографија о њима
SP - 34
EP - 37
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4641
ER - 
@conference{
author = "Левушкина, Ружица",
year = "2018",
publisher = "Београд : Музиколошки институт САНУ",
journal = "Руско‑српске појачке везе Међународна научна конференција; Русско‑сербские певческие связи Международная научная конференция",
title = "Новојављени светитељи Српске православне цркве и химнографија о њима",
pages = "34-37",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4641"
}
Левушкина, Р.. (2018). Новојављени светитељи Српске православне цркве и химнографија о њима. in Руско‑српске појачке везе Међународна научна конференција; Русско‑сербские певческие связи Международная научная конференция
Београд : Музиколошки институт САНУ., 34-37.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4641
Левушкина Р. Новојављени светитељи Српске православне цркве и химнографија о њима. in Руско‑српске појачке везе Међународна научна конференција; Русско‑сербские певческие связи Международная научная конференция. 2018;:34-37.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4641 .
Левушкина, Ружица, "Новојављени светитељи Српске православне цркве и химнографија о њима" in Руско‑српске појачке везе Међународна научна конференција; Русско‑сербские певческие связи Международная научная конференция (2018):34-37,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4641 .

Лексеме из сфере православља у преводу на српски језик романа "Лавр" Евгенија Водоласкина (проблематика (не)одговарајућих преводних еквивалената)

Левушкина, Ружица

(Rīga : Baltkrievijas vēstures un kultūras institūts, 2018)

TY - CHAP
AU - Левушкина, Ружица
PY - 2018
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/4564
AB - Роман „Лавр“ руског доктора филолошких наука и савременог писца – добитник је две престижне руске награде за 2013. годину и у данашње време преведен је на око 25 језика. Превод на српски језик овог „неисторијског романа“ био је завршен исте те године и једини је који тренутно постоји. У раду се бавимо (не)успешно одабраним преводним еквивалентима појединих лексема, првенствено из области терминологије православне духовности. Овај роман прожет је црквеном тематиком, те стога пружа богат материјал за овакво истраживање. Циљеви рада су да се побољша превод овако значајног књижевног остварења, а такође и да се терминологија православне духовности, као и друге лексеме ове области – још једном размотре и утврде у савременом српском језику, те да се предложе нека другачија, трајнија и(ли) већ у лексичком систему српског језика постојећа решења.
PB - Rīga : Baltkrievijas vēstures un kultūras institūts
T2 - Дарагое мне - i моё - беларускае. Навуковы зборнiк да 100-годдзя з дня нараджэння прафесара Ф. М. Янкоўскага
T1 - Лексеме из сфере православља у преводу на српски језик романа "Лавр" Евгенија Водоласкина (проблематика (не)одговарајућих преводних еквивалената)
SP - 140
EP - 144
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4564
ER - 
@inbook{
author = "Левушкина, Ружица",
year = "2018",
abstract = "Роман „Лавр“ руског доктора филолошких наука и савременог писца – добитник је две престижне руске награде за 2013. годину и у данашње време преведен је на око 25 језика. Превод на српски језик овог „неисторијског романа“ био је завршен исте те године и једини је који тренутно постоји. У раду се бавимо (не)успешно одабраним преводним еквивалентима појединих лексема, првенствено из области терминологије православне духовности. Овај роман прожет је црквеном тематиком, те стога пружа богат материјал за овакво истраживање. Циљеви рада су да се побољша превод овако значајног књижевног остварења, а такође и да се терминологија православне духовности, као и друге лексеме ове области – још једном размотре и утврде у савременом српском језику, те да се предложе нека другачија, трајнија и(ли) већ у лексичком систему српског језика постојећа решења.",
publisher = "Rīga : Baltkrievijas vēstures un kultūras institūts",
journal = "Дарагое мне - i моё - беларускае. Навуковы зборнiк да 100-годдзя з дня нараджэння прафесара Ф. М. Янкоўскага",
booktitle = "Лексеме из сфере православља у преводу на српски језик романа "Лавр" Евгенија Водоласкина (проблематика (не)одговарајућих преводних еквивалената)",
pages = "140-144",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4564"
}
Левушкина, Р.. (2018). Лексеме из сфере православља у преводу на српски језик романа "Лавр" Евгенија Водоласкина (проблематика (не)одговарајућих преводних еквивалената). in Дарагое мне - i моё - беларускае. Навуковы зборнiк да 100-годдзя з дня нараджэння прафесара Ф. М. Янкоўскага
Rīga : Baltkrievijas vēstures un kultūras institūts., 140-144.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4564
Левушкина Р. Лексеме из сфере православља у преводу на српски језик романа "Лавр" Евгенија Водоласкина (проблематика (не)одговарајућих преводних еквивалената). in Дарагое мне - i моё - беларускае. Навуковы зборнiк да 100-годдзя з дня нараджэння прафесара Ф. М. Янкоўскага. 2018;:140-144.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4564 .
Левушкина, Ружица, "Лексеме из сфере православља у преводу на српски језик романа "Лавр" Евгенија Водоласкина (проблематика (не)одговарајућих преводних еквивалената)" in Дарагое мне - i моё - беларускае. Навуковы зборнiк да 100-годдзя з дня нараджэння прафесара Ф. М. Янкоўскага (2018):140-144,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4564 .

Терминолошки речници на српском језику и у српској лингвистици крајем 20. и почетком 21. века

Левушкина, Ружица; Јовановић, Владан

(Київ : Термінологічна комісія при Міжнародному комітеті славістів, 2018)

TY - CHAP
AU - Левушкина, Ружица
AU - Јовановић, Владан
PY - 2018
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/3905
PB - Київ : Термінологічна комісія при Міжнародному комітеті славістів
T2 - Слов’янське термінознавство кінца ХХ – початку ХХІ століть, Колективна монографія членів Термінологічної комісії при Міжнародному комітеті славістів
T1 - Терминолошки речници на српском језику и у српској лингвистици крајем 20. и почетком 21. века
SP - 529
EP - 543
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3905
ER - 
@inbook{
author = "Левушкина, Ружица and Јовановић, Владан",
year = "2018",
publisher = "Київ : Термінологічна комісія при Міжнародному комітеті славістів",
journal = "Слов’янське термінознавство кінца ХХ – початку ХХІ століть, Колективна монографія членів Термінологічної комісії при Міжнародному комітеті славістів",
booktitle = "Терминолошки речници на српском језику и у српској лингвистици крајем 20. и почетком 21. века",
pages = "529-543",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3905"
}
Левушкина, Р.,& Јовановић, В.. (2018). Терминолошки речници на српском језику и у српској лингвистици крајем 20. и почетком 21. века. in Слов’янське термінознавство кінца ХХ – початку ХХІ століть, Колективна монографія членів Термінологічної комісії при Міжнародному комітеті славістів
Київ : Термінологічна комісія при Міжнародному комітеті славістів., 529-543.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3905
Левушкина Р, Јовановић В. Терминолошки речници на српском језику и у српској лингвистици крајем 20. и почетком 21. века. in Слов’янське термінознавство кінца ХХ – початку ХХІ століть, Колективна монографія членів Термінологічної комісії при Міжнародному комітеті славістів. 2018;:529-543.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3905 .
Левушкина, Ружица, Јовановић, Владан, "Терминолошки речници на српском језику и у српској лингвистици крајем 20. и почетком 21. века" in Слов’янське термінознавство кінца ХХ – початку ХХІ століть, Колективна монографія членів Термінологічної комісії при Міжнародному комітеті славістів (2018):529-543,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3905 .

Акатистологија

Левушкина, Ружица

(Нови Сад : Матица српска, 2017)

TY - JOUR
AU - Левушкина, Ружица
PY - 2017
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/4686
PB - Нови Сад : Матица српска
T2 - Зборник Матице српске за књижевност и језик 65
T1 - Акатистологија
SP - 711
EP - 714
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4686
ER - 
@article{
author = "Левушкина, Ружица",
year = "2017",
publisher = "Нови Сад : Матица српска",
journal = "Зборник Матице српске за књижевност и језик 65",
title = "Акатистологија",
pages = "711-714",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4686"
}
Левушкина, Р.. (2017). Акатистологија. in Зборник Матице српске за књижевност и језик 65
Нови Сад : Матица српска., 711-714.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4686
Левушкина Р. Акатистологија. in Зборник Матице српске за књижевност и језик 65. 2017;:711-714.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4686 .
Левушкина, Ружица, "Акатистологија" in Зборник Матице српске за књижевност и језик 65 (2017):711-714,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4686 .

Сербское гимнографическое творчество конца ХХ — начала ХХI веков

Левушкина, Ружица; Станчевић, Зоран

(Olsztyn : Centrum badań europy wschodniej, Uniwersytetu warmińsko-mazurskiego w Olsztynie, 2017)

TY - JOUR
AU - Левушкина, Ружица
AU - Станчевић, Зоран
PY - 2017
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/4480
AB - This paper deals with contemporary Serbian hymnography. We learn in short
about the life and hymnography works of Serbian authors who have written and are still
writing hymnography texts. Most of them live and create their works today. Some of them
wrote just one or two hymnography texts and they do not deal with it any more. Others
continue creating. Only two Serbian hymnographers wrote in Church Slavonic language.
One of them, the author of this paper, still writes, but he has not published his works in the
printed form yet. Some Greek and Russian hymnographers wrote the services to Serbian
saints. Although the hymnography work in the Serbian Orthodox Church has not been
sufficiently organized and officially supported, the hymnography texts writing is relatively
developed. What we find particularly important is the fact that there are the new texts in
Church Slavonic, and not only in Serbian, although the quantity of the later is much bigger.
PB - Olsztyn : Centrum badań europy wschodniej, Uniwersytetu warmińsko-mazurskiego w Olsztynie
T2 - Fontes Slaviae Orthodoxae
T1 - Сербское гимнографическое творчество конца ХХ — начала ХХI веков
SP - 31
EP - 41
VL - 1
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4480
ER - 
@article{
author = "Левушкина, Ружица and Станчевић, Зоран",
year = "2017",
abstract = "This paper deals with contemporary Serbian hymnography. We learn in short
about the life and hymnography works of Serbian authors who have written and are still
writing hymnography texts. Most of them live and create their works today. Some of them
wrote just one or two hymnography texts and they do not deal with it any more. Others
continue creating. Only two Serbian hymnographers wrote in Church Slavonic language.
One of them, the author of this paper, still writes, but he has not published his works in the
printed form yet. Some Greek and Russian hymnographers wrote the services to Serbian
saints. Although the hymnography work in the Serbian Orthodox Church has not been
sufficiently organized and officially supported, the hymnography texts writing is relatively
developed. What we find particularly important is the fact that there are the new texts in
Church Slavonic, and not only in Serbian, although the quantity of the later is much bigger.",
publisher = "Olsztyn : Centrum badań europy wschodniej, Uniwersytetu warmińsko-mazurskiego w Olsztynie",
journal = "Fontes Slaviae Orthodoxae",
title = "Сербское гимнографическое творчество конца ХХ — начала ХХI веков",
pages = "31-41",
volume = "1",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4480"
}
Левушкина, Р.,& Станчевић, З.. (2017). Сербское гимнографическое творчество конца ХХ — начала ХХI веков. in Fontes Slaviae Orthodoxae
Olsztyn : Centrum badań europy wschodniej, Uniwersytetu warmińsko-mazurskiego w Olsztynie., 1, 31-41.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4480
Левушкина Р, Станчевић З. Сербское гимнографическое творчество конца ХХ — начала ХХI веков. in Fontes Slaviae Orthodoxae. 2017;1:31-41.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4480 .
Левушкина, Ружица, Станчевић, Зоран, "Сербское гимнографическое творчество конца ХХ — начала ХХI веков" in Fontes Slaviae Orthodoxae, 1 (2017):31-41,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4480 .