Пантовић, Бранислав

Link to this page

Authority KeyName Variants
ce8f3821-2c5f-4e62-991f-77579caca515
 • Пантовић, Бранислав (6)
Projects

Author's Bibliography

Инструментализација институција културе у међународним односима: Културни центар Србије (Париз) и Турски културни центар „Јунус Емре“ (Нови Пaзaр)

Пантовић, Бранислав; Аксић, Нина

(Београд : Универзитет уметности, 2017)

TY - JOUR
AU - Пантовић, Бранислав
AU - Аксић, Нина
PY - 2017
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/7372
AB - Овим радом биће представљена истраживања улоге културних центара Републике Србије у Новом Пазару и Паризу, тачније – департмана Турски културни центар „Јунус Емре“ при Културном центру Нови Пазар и Културног центра Србије у Паризу. Базирајући истраживање на три сегмента (оснивање и развој, програмске активности, организација и функционисање), приказаће се не само начин на који културни центри повезују Србију са Турском и Француском, већ и њихова дипломатска инструментализација у служби међународне сарадње. Циљ рада је (1) да се прикаже утицај културе као ресурса једне земље у међународном амбијенту, (2) да се прикажу различите активности званичних културних центара као адекватне активности у међународним односима, (3) да се представи ова, теоретски и практично, још увек недовољно истражена тема.
AB - This paper presents research on the role of public cultural centers of the in Novi Pazar and Paris, respectively, Turkish Cultural Center "Yunus Emre" as the department of the Cultural Center of Novi Pazar and the Cultural Center of Serbia in Paris. Based on a survey of three segments (establishment and development, program activities, organization and operation), not just the way in which cultural centers are linking Serbia with Turkey and France is revealed, but also instrumentalization of cultural centers is considered as a significant diplomatic moment in the framework of international cooperation. The aim is to (1) show the influence of culture as a resource of a country in the international environment, (2) show diversity of activities of official cultural centers as appropriate action in international relations, and (3) present one, still theoretically and practically, unexplored topic.
PB - Београд : Универзитет уметности
T2 - Зборник радова Факултета драмских уметности : часопис Института за позориште, филм, радио и телевизију / Anthology of essays by Faculty of dramatic arts : journal of the Institute of Theatre, Film, Radio and Television
T1 - Инструментализација институција културе у међународним односима: Културни центар Србије (Париз) и Турски културни центар „Јунус Емре“ (Нови Пaзaр)
T1 - The instrumentalization of cultural institutions: Cultural Center of Serbia (Paris) and Turkish Cultural Center Yunus Emre (Novi Pazar)
SP - 163
EP - 175
VL - 31
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7372
ER - 
@article{
author = "Пантовић, Бранислав and Аксић, Нина",
year = "2017",
abstract = "Овим радом биће представљена истраживања улоге културних центара Републике Србије у Новом Пазару и Паризу, тачније – департмана Турски културни центар „Јунус Емре“ при Културном центру Нови Пазар и Културног центра Србије у Паризу. Базирајући истраживање на три сегмента (оснивање и развој, програмске активности, организација и функционисање), приказаће се не само начин на који културни центри повезују Србију са Турском и Француском, већ и њихова дипломатска инструментализација у служби међународне сарадње. Циљ рада је (1) да се прикаже утицај културе као ресурса једне земље у међународном амбијенту, (2) да се прикажу различите активности званичних културних центара као адекватне активности у међународним односима, (3) да се представи ова, теоретски и практично, још увек недовољно истражена тема., This paper presents research on the role of public cultural centers of the in Novi Pazar and Paris, respectively, Turkish Cultural Center "Yunus Emre" as the department of the Cultural Center of Novi Pazar and the Cultural Center of Serbia in Paris. Based on a survey of three segments (establishment and development, program activities, organization and operation), not just the way in which cultural centers are linking Serbia with Turkey and France is revealed, but also instrumentalization of cultural centers is considered as a significant diplomatic moment in the framework of international cooperation. The aim is to (1) show the influence of culture as a resource of a country in the international environment, (2) show diversity of activities of official cultural centers as appropriate action in international relations, and (3) present one, still theoretically and practically, unexplored topic.",
publisher = "Београд : Универзитет уметности",
journal = "Зборник радова Факултета драмских уметности : часопис Института за позориште, филм, радио и телевизију / Anthology of essays by Faculty of dramatic arts : journal of the Institute of Theatre, Film, Radio and Television",
title = "Инструментализација институција културе у међународним односима: Културни центар Србије (Париз) и Турски културни центар „Јунус Емре“ (Нови Пaзaр), The instrumentalization of cultural institutions: Cultural Center of Serbia (Paris) and Turkish Cultural Center Yunus Emre (Novi Pazar)",
pages = "163-175",
volume = "31",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7372"
}
Пантовић, Б.,& Аксић, Н.. (2017). Инструментализација институција културе у међународним односима: Културни центар Србије (Париз) и Турски културни центар „Јунус Емре“ (Нови Пaзaр). in Зборник радова Факултета драмских уметности : часопис Института за позориште, филм, радио и телевизију / Anthology of essays by Faculty of dramatic arts : journal of the Institute of Theatre, Film, Radio and Television
Београд : Универзитет уметности., 31, 163-175.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7372
Пантовић Б, Аксић Н. Инструментализација институција културе у међународним односима: Културни центар Србије (Париз) и Турски културни центар „Јунус Емре“ (Нови Пaзaр). in Зборник радова Факултета драмских уметности : часопис Института за позориште, филм, радио и телевизију / Anthology of essays by Faculty of dramatic arts : journal of the Institute of Theatre, Film, Radio and Television. 2017;31:163-175.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7372 .
Пантовић, Бранислав, Аксић, Нина, "Инструментализација институција културе у међународним односима: Културни центар Србије (Париз) и Турски културни центар „Јунус Емре“ (Нови Пaзaр)" in Зборник радова Факултета драмских уметности : часопис Института за позориште, филм, радио и телевизију / Anthology of essays by Faculty of dramatic arts : journal of the Institute of Theatre, Film, Radio and Television, 31 (2017):163-175,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7372 .

Културни центри и њихова улога: Културни центар Нови Пазар и Културни центар Србије (Париз)

Аксић, Нина; Пантовић, Бранислав

(Београд : Етнографски институт САНУ, 2017)

TY - JOUR
AU - Аксић, Нина
AU - Пантовић, Бранислав
PY - 2017
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/7337
AB - Овим радом се отвара дискусија на тему деловања културних центара као
(потенцијално) утицајних институција на локалном и међународном нивоу. Жеља
аутора је да се, посредством анализе програма Културног центра Нови Пазар и
Kултурног центра Србије из Париза, истакне улога културних центара као посредника
званичне политике. Аутори се посебно осврћу на употребу традиционалних елемената
у програмима, па стога на конкретним примерима „разоткривају“ дихотомију –
коришћењe елемената културе између задовољавања културних потреба публике и
инструментализација културе. Намера аутора је била да се, анализом делатности
центара на локалном и међународном нивоу, култура представи као национални
ресурс помоћу кога се може утицати на друштво. Тиме се скреће пажња на процес
дефинисања програма, од кодирања поруке/информације до њеног сврсисходног
преношења преко неке врсте активности (приредба, изложба, концерт и сл.).
AB - This paper open a discussion on the functioning of cultural centers, as (potentially)
influential institutions at local and international level. Аuthors wish is, by analyzing the
program of the Cultural Centre Novi Pazar and the Cultural Centre of Serbia in Paris, to highlight the role of cultural centers as intermediaries of official policy. Authors specifically
discuss the usage of traditional elements in programs, and therefore, in explicit examples
"expose" the usage dichotomy – in-betweens satisfying cultural needs of society and
instrumentalization of culture. Тhrough the activity of centers at local and international level,
the intention of authors is to present culture as a national resource with which can be made
the influence on society. Thus, attention is drawn to the process of defining the program –
from the message/information encoding to its purposeful transfer through a range of
activities (events, exhibitions, concerts, etc.).
PB - Београд : Етнографски институт САНУ
T2 - Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
T1 - Културни центри и њихова улога: Културни центар Нови Пазар и Културни центар Србије (Париз)
T1 - Cultural Centres and Their Role: The Cultural Centre Novi Pazar and the Cultural Centre of Serbia (Paris)
SP - 177
EP - 190
VL - 65
IS - 1
DO - 10.2298/GEI1701177A
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7337
ER - 
@article{
author = "Аксић, Нина and Пантовић, Бранислав",
year = "2017",
abstract = "Овим радом се отвара дискусија на тему деловања културних центара као
(потенцијално) утицајних институција на локалном и међународном нивоу. Жеља
аутора је да се, посредством анализе програма Културног центра Нови Пазар и
Kултурног центра Србије из Париза, истакне улога културних центара као посредника
званичне политике. Аутори се посебно осврћу на употребу традиционалних елемената
у програмима, па стога на конкретним примерима „разоткривају“ дихотомију –
коришћењe елемената културе између задовољавања културних потреба публике и
инструментализација културе. Намера аутора је била да се, анализом делатности
центара на локалном и међународном нивоу, култура представи као национални
ресурс помоћу кога се може утицати на друштво. Тиме се скреће пажња на процес
дефинисања програма, од кодирања поруке/информације до њеног сврсисходног
преношења преко неке врсте активности (приредба, изложба, концерт и сл.)., This paper open a discussion on the functioning of cultural centers, as (potentially)
influential institutions at local and international level. Аuthors wish is, by analyzing the
program of the Cultural Centre Novi Pazar and the Cultural Centre of Serbia in Paris, to highlight the role of cultural centers as intermediaries of official policy. Authors specifically
discuss the usage of traditional elements in programs, and therefore, in explicit examples
"expose" the usage dichotomy – in-betweens satisfying cultural needs of society and
instrumentalization of culture. Тhrough the activity of centers at local and international level,
the intention of authors is to present culture as a national resource with which can be made
the influence on society. Thus, attention is drawn to the process of defining the program –
from the message/information encoding to its purposeful transfer through a range of
activities (events, exhibitions, concerts, etc.).",
publisher = "Београд : Етнографски институт САНУ",
journal = "Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA",
title = "Културни центри и њихова улога: Културни центар Нови Пазар и Културни центар Србије (Париз), Cultural Centres and Their Role: The Cultural Centre Novi Pazar and the Cultural Centre of Serbia (Paris)",
pages = "177-190",
volume = "65",
number = "1",
doi = "10.2298/GEI1701177A",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7337"
}
Аксић, Н.,& Пантовић, Б.. (2017). Културни центри и њихова улога: Културни центар Нови Пазар и Културни центар Србије (Париз). in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
Београд : Етнографски институт САНУ., 65(1), 177-190.
https://doi.org/10.2298/GEI1701177A
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7337
Аксић Н, Пантовић Б. Културни центри и њихова улога: Културни центар Нови Пазар и Културни центар Србије (Париз). in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA. 2017;65(1):177-190.
doi:10.2298/GEI1701177A
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7337 .
Аксић, Нина, Пантовић, Бранислав, "Културни центри и њихова улога: Културни центар Нови Пазар и Културни центар Србије (Париз)" in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA, 65, no. 1 (2017):177-190,
https://doi.org/10.2298/GEI1701177A .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7337 .

Значај ‘двоструке укорењености’. (Потенцијал исељеника у међународним интеракцијама и креирању имиџа држава)

Пантовић, Бранислав; Башић, Ивана

(Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA, 2015)

TY - JOUR
AU - Пантовић, Бранислав
AU - Башић, Ивана
PY - 2015
UR - http://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/293/238
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/7987
AB - У раду се, имајући у виду претходна етноантрополошка, социолошка, политиколошка и комуниколошка истраживања, разматра утицај трансмиграната на стварање и развој интеракција између земље порекла и земље дестинације. Истражује се потенцијал исељеника у активностима посредовања између различитих држава, друштава и култура,
те у формирању имиџа државе. Циљ рада је подстицање истраживањâ и дискусијâ о односу између исељеника, матице и земље пријема, дијаспори као потенцијалу за
развој међународних односа, те примене научних закључака на креирање државне стратегије у погледу дефинисања међународних односа и идентитетске политике.
AB - This paper closely examines the influence of trans-migrants on the formation and development of interactions between the country of origin and the adoptedcountry, based on the previous ethnoantropological, politicological, sociological and communicological researches. The potential of migrant activities is studied in interactions between countries, societies and cultures, as well as in the formation of national and country images. The dual identity and dual ideology of trans-migrants is viewed as an important factor for possible improvement of international relations, while avoiding unnecessary segregations and conflicts.
PB - Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA
T2 - Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
T1 - Значај ‘двоструке укорењености’. (Потенцијал исељеника у међународним интеракцијама и креирању имиџа држава)
T1 - The Importance of ‘Double Embeddedness’. (The Potential of Migrants in International Interactions and in the Creation of National Images)
SP - 177
EP - 192
VL - 63
IS - 1
DO - 10.2298/GEI1501177P
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7987
ER - 
@article{
author = "Пантовић, Бранислав and Башић, Ивана",
year = "2015",
abstract = "У раду се, имајући у виду претходна етноантрополошка, социолошка, политиколошка и комуниколошка истраживања, разматра утицај трансмиграната на стварање и развој интеракција између земље порекла и земље дестинације. Истражује се потенцијал исељеника у активностима посредовања између различитих држава, друштава и култура,
те у формирању имиџа државе. Циљ рада је подстицање истраживањâ и дискусијâ о односу између исељеника, матице и земље пријема, дијаспори као потенцијалу за
развој међународних односа, те примене научних закључака на креирање државне стратегије у погледу дефинисања међународних односа и идентитетске политике., This paper closely examines the influence of trans-migrants on the formation and development of interactions between the country of origin and the adoptedcountry, based on the previous ethnoantropological, politicological, sociological and communicological researches. The potential of migrant activities is studied in interactions between countries, societies and cultures, as well as in the formation of national and country images. The dual identity and dual ideology of trans-migrants is viewed as an important factor for possible improvement of international relations, while avoiding unnecessary segregations and conflicts.",
publisher = "Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA",
journal = "Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA",
title = "Значај ‘двоструке укорењености’. (Потенцијал исељеника у међународним интеракцијама и креирању имиџа држава), The Importance of ‘Double Embeddedness’. (The Potential of Migrants in International Interactions and in the Creation of National Images)",
pages = "177-192",
volume = "63",
number = "1",
doi = "10.2298/GEI1501177P",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7987"
}
Пантовић, Б.,& Башић, И.. (2015). Значај ‘двоструке укорењености’. (Потенцијал исељеника у међународним интеракцијама и креирању имиџа држава). in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA., 63(1), 177-192.
https://doi.org/10.2298/GEI1501177P
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7987
Пантовић Б, Башић И. Значај ‘двоструке укорењености’. (Потенцијал исељеника у међународним интеракцијама и креирању имиџа држава). in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA. 2015;63(1):177-192.
doi:10.2298/GEI1501177P
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7987 .
Пантовић, Бранислав, Башић, Ивана, "Значај ‘двоструке укорењености’. (Потенцијал исељеника у међународним интеракцијама и креирању имиџа држава)" in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA, 63, no. 1 (2015):177-192,
https://doi.org/10.2298/GEI1501177P .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7987 .

Настава југословенских учитеља у Аргентини 1939–1944.

Стефановић-Бановић, Милеса; Пантовић, Бранислав

(Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA, 2014)

TY - JOUR
AU - Стефановић-Бановић, Милеса
AU - Пантовић, Бранислав
PY - 2014
UR - http://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/341/282
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/8071
AB - у раду се бавимо извештајима југословенских
учитеља од 1939. до 1944. године, који су у Аргентини
држали наставу исељеницима, организовану од
стране Владе краљевине Југославије. извештаји
учитеља Посланству у Буенос аиресу сведоче о
настојањима краљевине Југославије да се одупре
асимилацији и да промовише и јача „југословенско
национално јединство“. они такође приказују опште
друштвене прилике међу исељеништвом, различите
детаље из свакодневног живота исељеникâ и
учитељâ, и доносе вредне податке о бројним
политичким, економским, социјалним и културним
проблемима ове дијаспоре у Аргентини и о њеним
односима са матицом.
AB - In this paper we present reports of Yugoslav teachers
who held classes to immigrants in Argentina 1939-1944,
organized by the government of Kingdom of Yugoslavia.
Teachers’ reports to Yugoslav Embassy in Buenos
Aires testify of Kingdom of Yugoslavia efforts to oppose
assimilation and promote and strengthen “Yugoslav
national unity”. The reports also describe general social
circumstances of Yugoslav immigrants, show various
details from their everyday life and contain valuable
data on numerous political, economic, social and
cultural problems of this diaspora in Argentina and their
relationship with motherland.
We believe that archive materials presented in this paper opens numerous
questions which could be topics of separate researches. Some of them could be the
following: To which extent the teachers’ reports represented the actual situation and to
which they were shaped to match policy and expectations of Kingdom of Yugoslavia?
What was the actual influence of teachers to spreading the “national unity” among
immigrants? Have their work left trace in Yugoslav diaspora and in which way?
Beside all of the open issues, it is certain that teachers’ reports contain valuable
data on immigrants’ everyday life, curriculum, schooling conditions, relationship with
motherland, etc.
PB - Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA
T2 - Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
T1 - Настава југословенских учитеља у Аргентини 1939–1944.
T1 - Yugoslav Teachers in Argentina 1939–1944
SP - 227
EP - 244
VL - 62
IS - 1
DO - 10.2298/GEI1401227S
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8071
ER - 
@article{
author = "Стефановић-Бановић, Милеса and Пантовић, Бранислав",
year = "2014",
abstract = "у раду се бавимо извештајима југословенских
учитеља од 1939. до 1944. године, који су у Аргентини
држали наставу исељеницима, организовану од
стране Владе краљевине Југославије. извештаји
учитеља Посланству у Буенос аиресу сведоче о
настојањима краљевине Југославије да се одупре
асимилацији и да промовише и јача „југословенско
национално јединство“. они такође приказују опште
друштвене прилике међу исељеништвом, различите
детаље из свакодневног живота исељеникâ и
учитељâ, и доносе вредне податке о бројним
политичким, економским, социјалним и културним
проблемима ове дијаспоре у Аргентини и о њеним
односима са матицом., In this paper we present reports of Yugoslav teachers
who held classes to immigrants in Argentina 1939-1944,
organized by the government of Kingdom of Yugoslavia.
Teachers’ reports to Yugoslav Embassy in Buenos
Aires testify of Kingdom of Yugoslavia efforts to oppose
assimilation and promote and strengthen “Yugoslav
national unity”. The reports also describe general social
circumstances of Yugoslav immigrants, show various
details from their everyday life and contain valuable
data on numerous political, economic, social and
cultural problems of this diaspora in Argentina and their
relationship with motherland.
We believe that archive materials presented in this paper opens numerous
questions which could be topics of separate researches. Some of them could be the
following: To which extent the teachers’ reports represented the actual situation and to
which they were shaped to match policy and expectations of Kingdom of Yugoslavia?
What was the actual influence of teachers to spreading the “national unity” among
immigrants? Have their work left trace in Yugoslav diaspora and in which way?
Beside all of the open issues, it is certain that teachers’ reports contain valuable
data on immigrants’ everyday life, curriculum, schooling conditions, relationship with
motherland, etc.",
publisher = "Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA",
journal = "Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA",
title = "Настава југословенских учитеља у Аргентини 1939–1944., Yugoslav Teachers in Argentina 1939–1944",
pages = "227-244",
volume = "62",
number = "1",
doi = "10.2298/GEI1401227S",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8071"
}
Стефановић-Бановић, М.,& Пантовић, Б.. (2014). Настава југословенских учитеља у Аргентини 1939–1944.. in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA., 62(1), 227-244.
https://doi.org/10.2298/GEI1401227S
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8071
Стефановић-Бановић М, Пантовић Б. Настава југословенских учитеља у Аргентини 1939–1944.. in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA. 2014;62(1):227-244.
doi:10.2298/GEI1401227S
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8071 .
Стефановић-Бановић, Милеса, Пантовић, Бранислав, "Настава југословенских учитеља у Аргентини 1939–1944." in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA, 62, no. 1 (2014):227-244,
https://doi.org/10.2298/GEI1401227S .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8071 .

'Наша' дијаспора у Аргентини − историјски преглед и прелиминарна истраживања

Стефановић-Бановић, Милеса; Пантовић, Бранислав

(Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA, 2013)

TY - JOUR
AU - Стефановић-Бановић, Милеса
AU - Пантовић, Бранислав
PY - 2013
UR - http://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/384/323
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/8229
AB - На територији Републике
Аргентине данас живи око 30 000 људи
српског и црногорског порекла, већим
делом са простора данашње Црне Горе
и Хрватске, а мањим делом из Србије и
Босне и Херцеговине. Премда истог
порекла као и северноамеричка,
аргентинска емиграција је развила специфичан и комплексан друштвени
и културни карактер.
Рад представља историјски преглед и кратак осврт на савремену
ситуацију, са циљем да се укаже на поменуту заједницу и на потенцијале
истраживања ове до сада недовољно проучаване емиграције.
AB - There are about 30 000 people of Serbian
and Montenegrin origin living in Republic of
Argentina today. They mostly originate from the
territories of today’s Montenegro and Croatia
(Dalmatia), and, to a lesser extent, from Serbia
and Bosnia and Herzegovina. Emigration in
Argentina, despite the same origin as the one in
North America, has developed distinguishing
social and cultural character.
The presented historical synoptic and brief review of the present state point out
that this unexplored immigrant population in South America represents a complex
phenomenon, a community which identity has embedded various historical, political,
cultural, religious and ideological layers.
PB - Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA
T2 - Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
T1 - 'Наша' дијаспора у Аргентини − историјски преглед и прелиминарна истраживања
T1 - 'Our' Diaspora in Argentina– Historical Overview and Preliminary Research
SP - 119
EP - 131
VL - 61
IS - 1
DO - 10.2298/GEI1301119S
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8229
ER - 
@article{
author = "Стефановић-Бановић, Милеса and Пантовић, Бранислав",
year = "2013",
abstract = "На територији Републике
Аргентине данас живи око 30 000 људи
српског и црногорског порекла, већим
делом са простора данашње Црне Горе
и Хрватске, а мањим делом из Србије и
Босне и Херцеговине. Премда истог
порекла као и северноамеричка,
аргентинска емиграција је развила специфичан и комплексан друштвени
и културни карактер.
Рад представља историјски преглед и кратак осврт на савремену
ситуацију, са циљем да се укаже на поменуту заједницу и на потенцијале
истраживања ове до сада недовољно проучаване емиграције., There are about 30 000 people of Serbian
and Montenegrin origin living in Republic of
Argentina today. They mostly originate from the
territories of today’s Montenegro and Croatia
(Dalmatia), and, to a lesser extent, from Serbia
and Bosnia and Herzegovina. Emigration in
Argentina, despite the same origin as the one in
North America, has developed distinguishing
social and cultural character.
The presented historical synoptic and brief review of the present state point out
that this unexplored immigrant population in South America represents a complex
phenomenon, a community which identity has embedded various historical, political,
cultural, religious and ideological layers.",
publisher = "Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA",
journal = "Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA",
title = "'Наша' дијаспора у Аргентини − историјски преглед и прелиминарна истраживања, 'Our' Diaspora in Argentina– Historical Overview and Preliminary Research",
pages = "119-131",
volume = "61",
number = "1",
doi = "10.2298/GEI1301119S",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8229"
}
Стефановић-Бановић, М.,& Пантовић, Б.. (2013). 'Наша' дијаспора у Аргентини − историјски преглед и прелиминарна истраживања. in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA., 61(1), 119-131.
https://doi.org/10.2298/GEI1301119S
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8229
Стефановић-Бановић М, Пантовић Б. 'Наша' дијаспора у Аргентини − историјски преглед и прелиминарна истраживања. in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA. 2013;61(1):119-131.
doi:10.2298/GEI1301119S
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8229 .
Стефановић-Бановић, Милеса, Пантовић, Бранислав, "'Наша' дијаспора у Аргентини − историјски преглед и прелиминарна истраживања" in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA, 61, no. 1 (2013):119-131,
https://doi.org/10.2298/GEI1301119S .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8229 .
3

Лого и семиоза (од иконичког знака до симбола у функцији презентације српске културе)

Башић, Ивана С.; Пантовић, Бранислав

(Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA, 2012)

TY - JOUR
AU - Башић, Ивана С.
AU - Пантовић, Бранислав
PY - 2012
UR - http://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/420/357
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/8358
AB - Рад испитује комуникативне могућности дизајна као
 својеврсног универзалног језика. Анализирајући лого за
 дигитални Појмовник српске културе , аутори разматрају
 његову семиотичку природу и идентификују елементе
 дизајна који би требало да представе одређене
 вредности и пренесу жељену поруку.
AB - A logo is most commonly observed as an
emblem with intent to be widely recognised as a
permanent symbol, or an icon, additionally permitting
correlative meanings within a designative context. In the
particular example of the Glossary of Serbian culture logo
the opportunities of elements of design (coded iconic
message, non-coded iconic message and linguistic message) have been analysed
with intention to ascertain communication with future users of the Index conveying
the desired message not only about specificities of Serbian culture but also its
complexity and unifying nature with the global culture. A logo is observed as a
multi-parametric code transcending form a concept of artistic design to a “rhetoric
figure” in context of presentation and promotion of Serbian culture. While the art of
designing, as a discipline, has the objective of artistic modulation, as well as an
aesthetic effect, it also, in this case, represents the form of the governmental
strategy in communication with others and formation of the cultural identity of its
citizens.
PB - Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA
T2 - Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
T1 - Лого и семиоза (од иконичког знака до симбола у функцији презентације српске културе)
T1 - Logo and Semiosis (From an Icon Sign to the Serbian Culture Symbol)
SP - 49
EP - 64
VL - 60
IS - 1
DO - 10.2298/GEI111110002B
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8358
ER - 
@article{
author = "Башић, Ивана С. and Пантовић, Бранислав",
year = "2012",
abstract = "Рад испитује комуникативне могућности дизајна као
 својеврсног универзалног језика. Анализирајући лого за
 дигитални Појмовник српске културе , аутори разматрају
 његову семиотичку природу и идентификују елементе
 дизајна који би требало да представе одређене
 вредности и пренесу жељену поруку., A logo is most commonly observed as an
emblem with intent to be widely recognised as a
permanent symbol, or an icon, additionally permitting
correlative meanings within a designative context. In the
particular example of the Glossary of Serbian culture logo
the opportunities of elements of design (coded iconic
message, non-coded iconic message and linguistic message) have been analysed
with intention to ascertain communication with future users of the Index conveying
the desired message not only about specificities of Serbian culture but also its
complexity and unifying nature with the global culture. A logo is observed as a
multi-parametric code transcending form a concept of artistic design to a “rhetoric
figure” in context of presentation and promotion of Serbian culture. While the art of
designing, as a discipline, has the objective of artistic modulation, as well as an
aesthetic effect, it also, in this case, represents the form of the governmental
strategy in communication with others and formation of the cultural identity of its
citizens.",
publisher = "Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA",
journal = "Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA",
title = "Лого и семиоза (од иконичког знака до симбола у функцији презентације српске културе), Logo and Semiosis (From an Icon Sign to the Serbian Culture Symbol)",
pages = "49-64",
volume = "60",
number = "1",
doi = "10.2298/GEI111110002B",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8358"
}
Башић, И. С.,& Пантовић, Б.. (2012). Лого и семиоза (од иконичког знака до симбола у функцији презентације српске културе). in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA., 60(1), 49-64.
https://doi.org/10.2298/GEI111110002B
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8358
Башић ИС, Пантовић Б. Лого и семиоза (од иконичког знака до симбола у функцији презентације српске културе). in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA. 2012;60(1):49-64.
doi:10.2298/GEI111110002B
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8358 .
Башић, Ивана С., Пантовић, Бранислав, "Лого и семиоза (од иконичког знака до симбола у функцији презентације српске културе)" in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA, 60, no. 1 (2012):49-64,
https://doi.org/10.2298/GEI111110002B .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8358 .