Павловић, Мирјана

Link to this page

Authority KeyName Variants
3386a54d-1f26-439f-89a0-2e721c746b85
 • Павловић, Мирјана (14)
 • Pavlović, Mirjana (2)
Projects

Author's Bibliography

Галипољци у Пехчеву, Македонија. Приче о пореклу и насељавању

Павловић, Мирјана

(Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA, 2018)

TY - JOUR
AU - Павловић, Мирјана
PY - 2018
UR - http://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/766/692
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/7580
AB - Галипољци у Пехчеву, у варошици у данашњој источној Македонији, потомци су
становништва са полуострва Галипоље у Турској. До краја Првог светског рата
њихови преци су неколико векова живели у селу Бајрамич, да би 1922. године били
протерани и плански насељени у Краљевину Југославију, у село Пехчево у
Македонији. У првом делу рада изнети су историјски и подаци из литературе, као и
сазнања казивача сакупљена током теренских истраживања у августа 2016. године о
пореклу и миграцијама Галипољаца. Други део рада посвећен је анализи обликовања,
модификовања, преношења и интерпретирања предања о пореклу у прошлости и
данас.
AB - Gallipols in Pehčevo, a small town in what is today Eastern Macedonia, are descendants of
population originating from the Gallipoli (Gelibolu) Peninsula in Turkey. Until the end of
the First World War their ancestors had for several centuries lived in the village of Bajramič
(Bayramli); in 1922 they were expelled and resettled in the village of Pehčevo in Macedonia,
then part of the Kingdom of Yugoslavia. In the first part of this paper historical data and
facts from the literature are presented, as well as informants’ accounts on the origin and
migration of Gallipols, collected during field research in August 2016. The second part
contains the analysis of the formation, modification, passing down, and interpretation of the
traditions on community’s origin in the past and present.
PB - Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA
T2 - Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
T1 - Галипољци у Пехчеву, Македонија. Приче о пореклу и насељавању
T1 - Gallipols in Pehčevo, Macedonia. Narratives about Origin and Settlement
SP - 601
EP - 616
VL - 66
IS - 3
DO - 10.2298/GEI1803601P
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7580
ER - 
@article{
author = "Павловић, Мирјана",
year = "2018",
abstract = "Галипољци у Пехчеву, у варошици у данашњој источној Македонији, потомци су
становништва са полуострва Галипоље у Турској. До краја Првог светског рата
њихови преци су неколико векова живели у селу Бајрамич, да би 1922. године били
протерани и плански насељени у Краљевину Југославију, у село Пехчево у
Македонији. У првом делу рада изнети су историјски и подаци из литературе, као и
сазнања казивача сакупљена током теренских истраживања у августа 2016. године о
пореклу и миграцијама Галипољаца. Други део рада посвећен је анализи обликовања,
модификовања, преношења и интерпретирања предања о пореклу у прошлости и
данас., Gallipols in Pehčevo, a small town in what is today Eastern Macedonia, are descendants of
population originating from the Gallipoli (Gelibolu) Peninsula in Turkey. Until the end of
the First World War their ancestors had for several centuries lived in the village of Bajramič
(Bayramli); in 1922 they were expelled and resettled in the village of Pehčevo in Macedonia,
then part of the Kingdom of Yugoslavia. In the first part of this paper historical data and
facts from the literature are presented, as well as informants’ accounts on the origin and
migration of Gallipols, collected during field research in August 2016. The second part
contains the analysis of the formation, modification, passing down, and interpretation of the
traditions on community’s origin in the past and present.",
publisher = "Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA",
journal = "Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA",
title = "Галипољци у Пехчеву, Македонија. Приче о пореклу и насељавању, Gallipols in Pehčevo, Macedonia. Narratives about Origin and Settlement",
pages = "601-616",
volume = "66",
number = "3",
doi = "10.2298/GEI1803601P",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7580"
}
Павловић, М.. (2018). Галипољци у Пехчеву, Македонија. Приче о пореклу и насељавању. in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA., 66(3), 601-616.
https://doi.org/10.2298/GEI1803601P
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7580
Павловић М. Галипољци у Пехчеву, Македонија. Приче о пореклу и насељавању. in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA. 2018;66(3):601-616.
doi:10.2298/GEI1803601P
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7580 .
Павловић, Мирјана, "Галипољци у Пехчеву, Македонија. Приче о пореклу и насељавању" in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA, 66, no. 3 (2018):601-616,
https://doi.org/10.2298/GEI1803601P .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7580 .

Ретроспективе српске етнологије

Павловић, Мирјана

(Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA, 2018)

TY - JOUR
AU - Павловић, Мирјана
PY - 2018
UR - http://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/265/210
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/7608
AB - Тема прве свеске Гласника Етнографског института САНУ за 2018.
годину нуди поглед уназад на личности, установе и теоријско-методолошке
правце у српској етнологији (и антропологији). „Историјске ретроспективе
етнологије и антропологије“ представљају групу научних радова који дају
нове доприносе критичким интерпретацијама дисциплинарне прошлости у
нас. Разматрања етноантрополошке историје су последњих година све
бројнија у Србији и суседним земљама, и овај темат употпуњује овај успешан
низ студија, настојећи да додатно осветли развој етнологије у 20. веку на
овдашњем простору. Већина радова у овом темату настала је као резултат
излагања на међународној научној конференцији „Ретроспективе и
перспективе етнологије и антропологије“ (Сирогојно, 8. до 10. септембар
2017. године) којом је обележена седамдесета годишњица оснивања
Етнографског института САНУ.
PB - Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA
T2 - Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
T1 - Ретроспективе српске етнологије
T1 - Retrospectives of Serbian Ethnology
SP - 7
EP - 9
VL - 66
IS - 1
DO - 10.2298/GEI1801007P
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7608
ER - 
@article{
author = "Павловић, Мирјана",
year = "2018",
abstract = "Тема прве свеске Гласника Етнографског института САНУ за 2018.
годину нуди поглед уназад на личности, установе и теоријско-методолошке
правце у српској етнологији (и антропологији). „Историјске ретроспективе
етнологије и антропологије“ представљају групу научних радова који дају
нове доприносе критичким интерпретацијама дисциплинарне прошлости у
нас. Разматрања етноантрополошке историје су последњих година све
бројнија у Србији и суседним земљама, и овај темат употпуњује овај успешан
низ студија, настојећи да додатно осветли развој етнологије у 20. веку на
овдашњем простору. Већина радова у овом темату настала је као резултат
излагања на међународној научној конференцији „Ретроспективе и
перспективе етнологије и антропологије“ (Сирогојно, 8. до 10. септембар
2017. године) којом је обележена седамдесета годишњица оснивања
Етнографског института САНУ.",
publisher = "Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA",
journal = "Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA",
title = "Ретроспективе српске етнологије, Retrospectives of Serbian Ethnology",
pages = "7-9",
volume = "66",
number = "1",
doi = "10.2298/GEI1801007P",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7608"
}
Павловић, М.. (2018). Ретроспективе српске етнологије. in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA., 66(1), 7-9.
https://doi.org/10.2298/GEI1801007P
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7608
Павловић М. Ретроспективе српске етнологије. in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA. 2018;66(1):7-9.
doi:10.2298/GEI1801007P
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7608 .
Павловић, Мирјана, "Ретроспективе српске етнологије" in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA, 66, no. 1 (2018):7-9,
https://doi.org/10.2298/GEI1801007P .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7608 .

Од братства и јединства до пријатељства за нова времена: Марибор – Краљево

Павловић, Мирјана

(Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA, 2016)

TY - JOUR
AU - Павловић, Мирјана
PY - 2016
UR - http://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/149/106
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/7711
AB - На основу мемоарске литературе, чланака из штампе и сећања казивача, у раду се
 анализирају односи између Марибора и Краљева и њихових суграђана. На
 успостављање различитих облика и нивоа њихових односа, али и на обликовање
 меморабила о њима у великој мери утицала је политика и идеологија.
AB - Based on memoires, printed media sources and informants' recollections, this paper
 discusses relations between towns of Maribor (Slovenia) and Kraljevo (Serbia) and between
 inhabitants of these two towns. Politics and ideology have immensely influenced
 establishing of different forms and levels of mutual connections, but also the creation of
 memories about these relations.
PB - Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA
T2 - Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
T1 - Од братства и јединства до пријатељства за нова времена: Марибор – Краљево
T1 - From 'Brotherhood and Unity' to 'Friendship for New Times': Maribor – Kraljevo
SP - 51
EP - 64
VL - 64
IS - 1
DO - 10.2298/GEI1601051P
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7711
ER - 
@article{
author = "Павловић, Мирјана",
year = "2016",
abstract = "На основу мемоарске литературе, чланака из штампе и сећања казивача, у раду се
 анализирају односи између Марибора и Краљева и њихових суграђана. На
 успостављање различитих облика и нивоа њихових односа, али и на обликовање
 меморабила о њима у великој мери утицала је политика и идеологија., Based on memoires, printed media sources and informants' recollections, this paper
 discusses relations between towns of Maribor (Slovenia) and Kraljevo (Serbia) and between
 inhabitants of these two towns. Politics and ideology have immensely influenced
 establishing of different forms and levels of mutual connections, but also the creation of
 memories about these relations.",
publisher = "Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA",
journal = "Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA",
title = "Од братства и јединства до пријатељства за нова времена: Марибор – Краљево, From 'Brotherhood and Unity' to 'Friendship for New Times': Maribor – Kraljevo",
pages = "51-64",
volume = "64",
number = "1",
doi = "10.2298/GEI1601051P",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7711"
}
Павловић, М.. (2016). Од братства и јединства до пријатељства за нова времена: Марибор – Краљево. in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA., 64(1), 51-64.
https://doi.org/10.2298/GEI1601051P
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7711
Павловић М. Од братства и јединства до пријатељства за нова времена: Марибор – Краљево. in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA. 2016;64(1):51-64.
doi:10.2298/GEI1601051P
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7711 .
Павловић, Мирјана, "Од братства и јединства до пријатељства за нова времена: Марибор – Краљево" in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA, 64, no. 1 (2016):51-64,
https://doi.org/10.2298/GEI1601051P .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7711 .

Миграција становништва са територије Србије у Турску у историјској перспективи. Проблеми концепције истраживања

Павловић, Мирјана

(Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA, 2015)

TY - JOUR
AU - Павловић, Мирјана
PY - 2015
UR - http://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/234/182
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/7861
AB - У првом делу рада хронолошки се прати исељавање ста
 новништва различите етничке припадности са територије
 данашње Србије на територију данашње Турске, док се у
 другом анализирају основне карактеристике свих таласа
 сумарно, као и предлози, перспективе и концепције будућих истраживања.
AB - The first part of the paper presents in chronological order emigration of different ethnicities from the territory of today's Serbia to the territory of present-day Turkey, while the second part of the paper analyzes the main features of all emigration waves in brief and proposes perspectives and concepts for future research.
PB - Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA
T2 - Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
T1 - Миграција становништва са територије Србије у Турску у историјској перспективи. Проблеми концепције истраживања
T1 - The Migration of Population from the Territory of Serbia to Turkey in a Historical Perspective
SP - 581
EP - 593
VL - 63
IS - 3
DO - 10.2298/GEI1503581P
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7861
ER - 
@article{
author = "Павловић, Мирјана",
year = "2015",
abstract = "У првом делу рада хронолошки се прати исељавање ста
 новништва различите етничке припадности са територије
 данашње Србије на територију данашње Турске, док се у
 другом анализирају основне карактеристике свих таласа
 сумарно, као и предлози, перспективе и концепције будућих истраживања., The first part of the paper presents in chronological order emigration of different ethnicities from the territory of today's Serbia to the territory of present-day Turkey, while the second part of the paper analyzes the main features of all emigration waves in brief and proposes perspectives and concepts for future research.",
publisher = "Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA",
journal = "Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA",
title = "Миграција становништва са територије Србије у Турску у историјској перспективи. Проблеми концепције истраживања, The Migration of Population from the Territory of Serbia to Turkey in a Historical Perspective",
pages = "581-593",
volume = "63",
number = "3",
doi = "10.2298/GEI1503581P",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7861"
}
Павловић, М.. (2015). Миграција становништва са територије Србије у Турску у историјској перспективи. Проблеми концепције истраживања. in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA., 63(3), 581-593.
https://doi.org/10.2298/GEI1503581P
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7861
Павловић М. Миграција становништва са територије Србије у Турску у историјској перспективи. Проблеми концепције истраживања. in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA. 2015;63(3):581-593.
doi:10.2298/GEI1503581P
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7861 .
Павловић, Мирјана, "Миграција становништва са територије Србије у Турску у историјској перспективи. Проблеми концепције истраживања" in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA, 63, no. 3 (2015):581-593,
https://doi.org/10.2298/GEI1503581P .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7861 .

Држава, статистика, мањине и моћ: етнички ‘други’ у Кнежевини и Краљевини Србији у огледалу пописа становништва

Павловић, Мирјана; Прелић, Младена

(Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA, 2015)

TY - JOUR
AU - Павловић, Мирјана
AU - Прелић, Младена
PY - 2015
UR - http://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/291/236
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/7988
AB - У раду се бавимо етнички различитим категоријама становништва Кнежевине и Краљевине Србије у пописима становништва 1834–1910. Не бавимо се првенствено бројчаним резултатима и статистичким анализама, већ пописима као таквим, које сматрамо значајним инструментом у рукама државе, која има моћ да пребројава, разграничава и
 категоризује становништво. Начин на који су етнички другачије групе становника третиране у пописима сматрамо индикативним и за њихов положај у држави.
AB - In this paper we deal with ethnically diverse categories of residents of the Duchy and the Kingdom
of Serbia in national censuses conducted between 1834 and 1910, with an accent on those conducted from 1862 – the period when official state statistics institutions were established. We do not deal foremost with numbers and statistical analyses, but with censuses as such – as we consider censuses to be an important instrument in the hands of the state which has the power to count, delineate and categorize the population.
PB - Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA
T2 - Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
T1 - Држава, статистика, мањине и моћ: етнички ‘други’ у Кнежевини и Краљевини Србији у огледалу пописа становништва
T1 - The State, Statistics, Minorities and Power: ethnic ‘Others’ in the Duchy and Kingdom of Serbia as Viewed through the Lens of National Census
SP - 147
EP - 165
VL - 63
IS - 1
DO - 10.2298/GEI1501147P
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7988
ER - 
@article{
author = "Павловић, Мирјана and Прелић, Младена",
year = "2015",
abstract = "У раду се бавимо етнички различитим категоријама становништва Кнежевине и Краљевине Србије у пописима становништва 1834–1910. Не бавимо се првенствено бројчаним резултатима и статистичким анализама, већ пописима као таквим, које сматрамо значајним инструментом у рукама државе, која има моћ да пребројава, разграничава и
 категоризује становништво. Начин на који су етнички другачије групе становника третиране у пописима сматрамо индикативним и за њихов положај у држави., In this paper we deal with ethnically diverse categories of residents of the Duchy and the Kingdom
of Serbia in national censuses conducted between 1834 and 1910, with an accent on those conducted from 1862 – the period when official state statistics institutions were established. We do not deal foremost with numbers and statistical analyses, but with censuses as such – as we consider censuses to be an important instrument in the hands of the state which has the power to count, delineate and categorize the population.",
publisher = "Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA",
journal = "Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA",
title = "Држава, статистика, мањине и моћ: етнички ‘други’ у Кнежевини и Краљевини Србији у огледалу пописа становништва, The State, Statistics, Minorities and Power: ethnic ‘Others’ in the Duchy and Kingdom of Serbia as Viewed through the Lens of National Census",
pages = "147-165",
volume = "63",
number = "1",
doi = "10.2298/GEI1501147P",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7988"
}
Павловић, М.,& Прелић, М.. (2015). Држава, статистика, мањине и моћ: етнички ‘други’ у Кнежевини и Краљевини Србији у огледалу пописа становништва. in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA., 63(1), 147-165.
https://doi.org/10.2298/GEI1501147P
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7988
Павловић М, Прелић М. Држава, статистика, мањине и моћ: етнички ‘други’ у Кнежевини и Краљевини Србији у огледалу пописа становништва. in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA. 2015;63(1):147-165.
doi:10.2298/GEI1501147P
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7988 .
Павловић, Мирјана, Прелић, Младена, "Држава, статистика, мањине и моћ: етнички ‘други’ у Кнежевини и Краљевини Србији у огледалу пописа становништва" in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA, 63, no. 1 (2015):147-165,
https://doi.org/10.2298/GEI1501147P .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7988 .
3
1

Срби у Батањи: Истраживања Етнографског института САНУ

Lukić Krstanović, Miroslava; Pavlović, Mirjana

(Будимпешта : Српски институт, 2013)

TY - CHAP
AU - Lukić Krstanović, Miroslava
AU - Pavlović, Mirjana
PY - 2013
UR - https://etno-institut.co.rs/storage/198/5e5edda73716f_Etnologija-Srba-u-Ma%C4%91arskoj-ZBORNIK.pdf
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/8622
AB - У излагању представиће се научно-методолошки процес истраживања и досадашњи резултати рада на теми Срби у Батањи етничка
идентификација и стратификација. Истраживачка стратегија подразумева: историјску димензију – реконструкцију прошлости, синхронијску
раван – проучавање свакодневног живота у мултиетничкој средини и
симболички систем у обликовању етничког идентитета. Етнолошки рад
подразумева комплексна теренска истраживања која се заснивају на сакупљању обимне писане и усмене грађе, фото и видео записима, анкетама и
интервијума и др. У излагању се назначавају даље смернице и перспективе
истраживања етничких процеса у оквиру савремених процеса интеграција и културних и друштвених специфичности. У том смислу етнолошка
монографска истраживања мултиетничких средина и регионалних целина јесу релевантни научни пројекти у међуинституционалној и међудржавној сарадњи.
AB - The paper shall present scientific-methodological research process and so far
achieved results of work on the topic Serbs in Battonya – ethnic identification and
stratification. The research strategy entails: diachronic realm – reconstruction of
past, synchronic realm – studying of the everyday life in a multiethnic environment and symbolic system in shaping the ethnic identity. Ethnological work
involves complex field research based on collection of voluminous written and
oral material, photo and video records, polls and interviews etc. The presentation
indicates further guidelines and perspectives of research of ethnic processes
within contemporary integration processes and cultural and social specificities.
In that sense, ethnological monographic research of multiethnic environments
and regional entities indeed are relevant scientific projects in inter-institutional
and international cooperation.
AB - A cikkben bemutatásra kerülnek a „Battonyai szerbek: etnikai identifikáció és
rétegződés” [Срби у Батањи, етничка идентификација и стратификација]
téma kutatásának tudományos-módszertani folyamatai és eddigi eredményei. A
tudományos stratégia magába foglalja a történelmi dimenziót (a múlt rekonstruálását, az egyidejű megközelítést), a mindennapi élet tanulmányozását egy többnemzetiségű környezetben és az etnikai identitást formáló szimbólumok rendszerét. Az etnológiai kutatómunka a terepen elvégzett komplex kutatásokon
alapult, melynek során nagy mennyiségű írott és szájhagyomány útján terjedő
forrást gyűjtöttünk, továbbá fotót és filmfelvételt, kérdőíves felmérést és interjút
készítettünk. A cikkben megjelöljük a jelenlegi integrációs folyamatok és kulturális-társadalmi sajátosságok között lejátszódó etnikai folyamatok további kutatásainak irányait és perspektíváit. Ebben az értelemben, a multietnikus közösségek és regionális egységek monografikus kutatása releváns tudományos projekteket képeznek az intézményközi és nemzetközi, államhatárokon átívelő kutatások terén.
PB - Будимпешта : Српски институт
PB - Београд : Етнографски институт САНУ
T2 - Етнологија Срба у Мађарској: стање и перспективе / Ethnology of Serbs in Hungary : Situation and Perspectives / Magyarországi szerbek etnológiája: helyzetkép és távlatok
T1 - Срби у Батањи: Истраживања Етнографског института САНУ
T1 - Serbs in Battonya: research of the Institute of ethnography SASA
T1 - A battonyai szerbek: a Szerb Tudományos és Művészeti Akadémia Néprajzi Intézetének kutatásai
SP - 77
EP - 84
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8622
ER - 
@inbook{
author = "Lukić Krstanović, Miroslava and Pavlović, Mirjana",
year = "2013",
abstract = "У излагању представиће се научно-методолошки процес истраживања и досадашњи резултати рада на теми Срби у Батањи етничка
идентификација и стратификација. Истраживачка стратегија подразумева: историјску димензију – реконструкцију прошлости, синхронијску
раван – проучавање свакодневног живота у мултиетничкој средини и
симболички систем у обликовању етничког идентитета. Етнолошки рад
подразумева комплексна теренска истраживања која се заснивају на сакупљању обимне писане и усмене грађе, фото и видео записима, анкетама и
интервијума и др. У излагању се назначавају даље смернице и перспективе
истраживања етничких процеса у оквиру савремених процеса интеграција и културних и друштвених специфичности. У том смислу етнолошка
монографска истраживања мултиетничких средина и регионалних целина јесу релевантни научни пројекти у међуинституционалној и међудржавној сарадњи., The paper shall present scientific-methodological research process and so far
achieved results of work on the topic Serbs in Battonya – ethnic identification and
stratification. The research strategy entails: diachronic realm – reconstruction of
past, synchronic realm – studying of the everyday life in a multiethnic environment and symbolic system in shaping the ethnic identity. Ethnological work
involves complex field research based on collection of voluminous written and
oral material, photo and video records, polls and interviews etc. The presentation
indicates further guidelines and perspectives of research of ethnic processes
within contemporary integration processes and cultural and social specificities.
In that sense, ethnological monographic research of multiethnic environments
and regional entities indeed are relevant scientific projects in inter-institutional
and international cooperation., A cikkben bemutatásra kerülnek a „Battonyai szerbek: etnikai identifikáció és
rétegződés” [Срби у Батањи, етничка идентификација и стратификација]
téma kutatásának tudományos-módszertani folyamatai és eddigi eredményei. A
tudományos stratégia magába foglalja a történelmi dimenziót (a múlt rekonstruálását, az egyidejű megközelítést), a mindennapi élet tanulmányozását egy többnemzetiségű környezetben és az etnikai identitást formáló szimbólumok rendszerét. Az etnológiai kutatómunka a terepen elvégzett komplex kutatásokon
alapult, melynek során nagy mennyiségű írott és szájhagyomány útján terjedő
forrást gyűjtöttünk, továbbá fotót és filmfelvételt, kérdőíves felmérést és interjút
készítettünk. A cikkben megjelöljük a jelenlegi integrációs folyamatok és kulturális-társadalmi sajátosságok között lejátszódó etnikai folyamatok további kutatásainak irányait és perspektíváit. Ebben az értelemben, a multietnikus közösségek és regionális egységek monografikus kutatása releváns tudományos projekteket képeznek az intézményközi és nemzetközi, államhatárokon átívelő kutatások terén.",
publisher = "Будимпешта : Српски институт, Београд : Етнографски институт САНУ",
journal = "Етнологија Срба у Мађарској: стање и перспективе / Ethnology of Serbs in Hungary : Situation and Perspectives / Magyarországi szerbek etnológiája: helyzetkép és távlatok",
booktitle = "Срби у Батањи: Истраживања Етнографског института САНУ, Serbs in Battonya: research of the Institute of ethnography SASA, A battonyai szerbek: a Szerb Tudományos és Művészeti Akadémia Néprajzi Intézetének kutatásai",
pages = "77-84",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8622"
}
Lukić Krstanović, M.,& Pavlović, M.. (2013). Срби у Батањи: Истраживања Етнографског института САНУ. in Етнологија Срба у Мађарској: стање и перспективе / Ethnology of Serbs in Hungary : Situation and Perspectives / Magyarországi szerbek etnológiája: helyzetkép és távlatok
Будимпешта : Српски институт., 77-84.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8622
Lukić Krstanović M, Pavlović M. Срби у Батањи: Истраживања Етнографског института САНУ. in Етнологија Срба у Мађарској: стање и перспективе / Ethnology of Serbs in Hungary : Situation and Perspectives / Magyarországi szerbek etnológiája: helyzetkép és távlatok. 2013;:77-84.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8622 .
Lukić Krstanović, Miroslava, Pavlović, Mirjana, "Срби у Батањи: Истраживања Етнографског института САНУ" in Етнологија Срба у Мађарској: стање и перспективе / Ethnology of Serbs in Hungary : Situation and Perspectives / Magyarországi szerbek etnológiája: helyzetkép és távlatok (2013):77-84,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8622 .

Концептуализација, стратегије и реализација етничког/националног идентитета у историјском дискурсу

Pavlović, Mirjana

(Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA, 2011)

TY - JOUR
AU - Pavlović, Mirjana
PY - 2011
UR - http://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/447/387
UR - http://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/447/388
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/8518
AB - У раду се разматра концептуализација етничког/националног идентитета Срба у Темишвару и Банату на
колективном и на индивидуалном нивоу, као и у
историјском дискурсу. Осим тога, анализирају се и
различите стратегије које су појединци и заједница
предузимали у његовом формирању, реализацији и
очувању током вишевековног живота на мултиетничком
простору Баната.
AB - This paper discusses conceptualization of ethnic/national identity among the Serbs in Timisoara and Banat, both on the level
of individual and that of collective within historical discourse.
In addition, the paper analyzes diverse strategies that were developed by the individuals and the community during many
centuries of inhabitance of the multi-ethnic area of Banat, in
formation, realization and preservation of ethnicity.
PB - Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA
T2 - Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
T1 - Концептуализација, стратегије и реализација етничког/националног идентитета у историјском дискурсу
T1 - Conceptualization, Strategies and Realization of National Ethnic/Identity in Historical Discourse
SP - 29
EP - 48
VL - 59
IS - 1
DO - 10.2298/GEI1101029P
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8518
ER - 
@article{
author = "Pavlović, Mirjana",
year = "2011",
abstract = "У раду се разматра концептуализација етничког/националног идентитета Срба у Темишвару и Банату на
колективном и на индивидуалном нивоу, као и у
историјском дискурсу. Осим тога, анализирају се и
различите стратегије које су појединци и заједница
предузимали у његовом формирању, реализацији и
очувању током вишевековног живота на мултиетничком
простору Баната., This paper discusses conceptualization of ethnic/national identity among the Serbs in Timisoara and Banat, both on the level
of individual and that of collective within historical discourse.
In addition, the paper analyzes diverse strategies that were developed by the individuals and the community during many
centuries of inhabitance of the multi-ethnic area of Banat, in
formation, realization and preservation of ethnicity.",
publisher = "Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA",
journal = "Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA",
title = "Концептуализација, стратегије и реализација етничког/националног идентитета у историјском дискурсу, Conceptualization, Strategies and Realization of National Ethnic/Identity in Historical Discourse",
pages = "29-48",
volume = "59",
number = "1",
doi = "10.2298/GEI1101029P",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8518"
}
Pavlović, M.. (2011). Концептуализација, стратегије и реализација етничког/националног идентитета у историјском дискурсу. in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA., 59(1), 29-48.
https://doi.org/10.2298/GEI1101029P
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8518
Pavlović M. Концептуализација, стратегије и реализација етничког/националног идентитета у историјском дискурсу. in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA. 2011;59(1):29-48.
doi:10.2298/GEI1101029P
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8518 .
Pavlović, Mirjana, "Концептуализација, стратегије и реализација етничког/националног идентитета у историјском дискурсу" in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA, 59, no. 1 (2011):29-48,
https://doi.org/10.2298/GEI1101029P .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8518 .

Транзиција и обичајни живот Срба у Темишвару

Павловић, Мирјана

(Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA, 2008)

TY - CHAP
AU - Павловић, Мирјана
PY - 2008
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/7512
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/8693
AB - У раду се разматра трансформација обичаја Срба у
Темишвару под утицајем појединих транзиционих процеса
(реафирмација верске и етничке припадности, промена
односа према мањинама и нагласак на мултикултурализму)
у румунском друштву, као и улога и значењe нових и/или
старих – модификованих обичаја у јавној и приватној
сфери.
AB - Transition as a process of transformation
from a dictatorship and planned economy into a
democratic, pluralistic society and market economy,
has happened in Romania after the1989 revolution.
The process is not over yet, even though Romania
was admitted into EU in 2007. This paper analyzes
several transitional processes, such as reaffirmation
of religious and ethnic membership, and changes towards minorities and
multiculturalism- and their influences on customary life of the Serbs in Timisoara.
The paper accentuates the roles and meanings of new and/or old altered customs in
the life of an individual, family and community, within ethnic and social spheres.
The basis for this analyses is the fieldwork performed in the Serbian minority
community in Timisoara, in 2002-2006, along with literature and magazine Naša
Reč, published in Timisoara in Serbian.
PB - Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA
T2 - Слике културе некад и сад / Images of Culture Then and Now
T1 - Транзиција и обичајни живот Срба у Темишвару
T1 - Transition and Customary Life of the Serbs in Timisoara
SP - 133
EP - 141
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8693
ER - 
@inbook{
author = "Павловић, Мирјана",
year = "2008",
abstract = "У раду се разматра трансформација обичаја Срба у
Темишвару под утицајем појединих транзиционих процеса
(реафирмација верске и етничке припадности, промена
односа према мањинама и нагласак на мултикултурализму)
у румунском друштву, као и улога и значењe нових и/или
старих – модификованих обичаја у јавној и приватној
сфери., Transition as a process of transformation
from a dictatorship and planned economy into a
democratic, pluralistic society and market economy,
has happened in Romania after the1989 revolution.
The process is not over yet, even though Romania
was admitted into EU in 2007. This paper analyzes
several transitional processes, such as reaffirmation
of religious and ethnic membership, and changes towards minorities and
multiculturalism- and their influences on customary life of the Serbs in Timisoara.
The paper accentuates the roles and meanings of new and/or old altered customs in
the life of an individual, family and community, within ethnic and social spheres.
The basis for this analyses is the fieldwork performed in the Serbian minority
community in Timisoara, in 2002-2006, along with literature and magazine Naša
Reč, published in Timisoara in Serbian.",
publisher = "Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA",
journal = "Слике културе некад и сад / Images of Culture Then and Now",
booktitle = "Транзиција и обичајни живот Срба у Темишвару, Transition and Customary Life of the Serbs in Timisoara",
pages = "133-141",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8693"
}
Павловић, М.. (2008). Транзиција и обичајни живот Срба у Темишвару. in Слике културе некад и сад / Images of Culture Then and Now
Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA., 133-141.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8693
Павловић М. Транзиција и обичајни живот Срба у Темишвару. in Слике културе некад и сад / Images of Culture Then and Now. 2008;:133-141.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8693 .
Павловић, Мирјана, "Транзиција и обичајни живот Срба у Темишвару" in Слике културе некад и сад / Images of Culture Then and Now (2008):133-141,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8693 .

Међунационални односи: Срби у Батањи

Павловић, Мирјана

(Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA, 2007)

TY - CHAP
AU - Павловић, Мирјана
PY - 2007
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/8755
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/8764
AB - Међунационални односи између српске мањинске
заједнице у Батањи и већинског мађарског становништва, с
једне стране, као и две мањинске заједнице – српске и
румунске, с друге стране, разматрају се у раду на јавном и
приватном нивоу, као и на личном и колективном плану.
AB - This paper deals with international relations
between the Serbian minority community and the
Hungarian majority in Battonya, and in addition, the
relations between the two minority groups – Serbs and
Romanians, from historical perspective, with a special
emphasis on the attitudes of the Serbian minority. Various
levels and types of the inter-relations among these
communities are being assessed and analyzed – on public,
private, individual and collective level. Moreover, the
paper discusses the most important factors that have influenced the creation of
ethnic boundaries between the Serbs and Hungarians and Romanians on the other
side.
The analysis shows that the inter-relations between the Serbs and
Hungarians have gone through different stages: from a total separation before WW
II, following their institutional cooperation later, to harmonious and deeper personal
relations of the members at present. On the other hand, the inter-relations of the
Serbs and Romanians, during the whole period, were marked by a mutual tolerance
and ethnic boundary flexibility, though recently, there has been some degree of
separation between the two.
PB - Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA
T2 - Култура у трансформацији / Culture in Transformation
T1 - Међунационални односи: Срби у Батањи
T1 - International Relations: Serbs in Battonya
SP - 135
EP - 150
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8764
ER - 
@inbook{
author = "Павловић, Мирјана",
year = "2007",
abstract = "Међунационални односи између српске мањинске
заједнице у Батањи и већинског мађарског становништва, с
једне стране, као и две мањинске заједнице – српске и
румунске, с друге стране, разматрају се у раду на јавном и
приватном нивоу, као и на личном и колективном плану., This paper deals with international relations
between the Serbian minority community and the
Hungarian majority in Battonya, and in addition, the
relations between the two minority groups – Serbs and
Romanians, from historical perspective, with a special
emphasis on the attitudes of the Serbian minority. Various
levels and types of the inter-relations among these
communities are being assessed and analyzed – on public,
private, individual and collective level. Moreover, the
paper discusses the most important factors that have influenced the creation of
ethnic boundaries between the Serbs and Hungarians and Romanians on the other
side.
The analysis shows that the inter-relations between the Serbs and
Hungarians have gone through different stages: from a total separation before WW
II, following their institutional cooperation later, to harmonious and deeper personal
relations of the members at present. On the other hand, the inter-relations of the
Serbs and Romanians, during the whole period, were marked by a mutual tolerance
and ethnic boundary flexibility, though recently, there has been some degree of
separation between the two.",
publisher = "Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA",
journal = "Култура у трансформацији / Culture in Transformation",
booktitle = "Међунационални односи: Срби у Батањи, International Relations: Serbs in Battonya",
pages = "135-150",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8764"
}
Павловић, М.. (2007). Међунационални односи: Срби у Батањи. in Култура у трансформацији / Culture in Transformation
Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA., 135-150.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8764
Павловић М. Међунационални односи: Срби у Батањи. in Култура у трансформацији / Culture in Transformation. 2007;:135-150.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8764 .
Павловић, Мирјана, "Међунационални односи: Срби у Батањи" in Култура у трансформацији / Culture in Transformation (2007):135-150,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8764 .

Асимилација и мањинске организације Срба у Темишвару у историјском дискурсу

Павловић, Мирјана

(Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA, 2007)

TY - CHAP
AU - Павловић, Мирјана
PY - 2007
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/8755
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/8765
AB - Након приказа мањинских институција различитог типа у
 прошлости и данас, у раду се анализира њихова улога у
 борби против асимилације и у очувању националног
 идентитета и културне баштине Срба у Темишвару. Поред
 тога, разматра се и њихов допринос формирању
 специфичне мањинске културе Срба у Темишвару, као и
 њеној афирмацији у ширем друштву и у матици.
AB - The first part of the paper includes a broad
description of a variety of the Serbian minority activities
in Timisoara – from religious and cultural to beneficiary,
sports and political. The second part of the paper
discusses the minority’ efforts in keeping and expressing
national identity, in the process of assimilation. The
minority’ activities and organizations, in the past as well
in the present, have, apart from being centers of a social
life, a very important role in preservation of the national identity, recognized by the
informants also. They also represented means and centers used to fight assimilation
(influences of German, Hungarian and Romanian origins) that had tried to influence
the Serbian minority for more than three centuries. The organizations also have
played an important part in formation of the specific Serbian culture in Timisoara,
but also in wider Romanian society and in the homeland.
PB - Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA
T2 - Култура у трансформацији / Culture in Transformation
T1 - Асимилација и мањинске организације Срба у Темишвару у историјском дискурсу
T1 - Assimilation and Serbian minority organization in Timisoara: a historical discourse
SP - 119
EP - 134
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8765
ER - 
@inbook{
author = "Павловић, Мирјана",
year = "2007",
abstract = "Након приказа мањинских институција различитог типа у
 прошлости и данас, у раду се анализира њихова улога у
 борби против асимилације и у очувању националног
 идентитета и културне баштине Срба у Темишвару. Поред
 тога, разматра се и њихов допринос формирању
 специфичне мањинске културе Срба у Темишвару, као и
 њеној афирмацији у ширем друштву и у матици., The first part of the paper includes a broad
description of a variety of the Serbian minority activities
in Timisoara – from religious and cultural to beneficiary,
sports and political. The second part of the paper
discusses the minority’ efforts in keeping and expressing
national identity, in the process of assimilation. The
minority’ activities and organizations, in the past as well
in the present, have, apart from being centers of a social
life, a very important role in preservation of the national identity, recognized by the
informants also. They also represented means and centers used to fight assimilation
(influences of German, Hungarian and Romanian origins) that had tried to influence
the Serbian minority for more than three centuries. The organizations also have
played an important part in formation of the specific Serbian culture in Timisoara,
but also in wider Romanian society and in the homeland.",
publisher = "Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA",
journal = "Култура у трансформацији / Culture in Transformation",
booktitle = "Асимилација и мањинске организације Срба у Темишвару у историјском дискурсу, Assimilation and Serbian minority organization in Timisoara: a historical discourse",
pages = "119-134",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8765"
}
Павловић, М.. (2007). Асимилација и мањинске организације Срба у Темишвару у историјском дискурсу. in Култура у трансформацији / Culture in Transformation
Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA., 119-134.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8765
Павловић М. Асимилација и мањинске организације Срба у Темишвару у историјском дискурсу. in Култура у трансформацији / Culture in Transformation. 2007;:119-134.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8765 .
Павловић, Мирјана, "Асимилација и мањинске организације Срба у Темишвару у историјском дискурсу" in Култура у трансформацији / Culture in Transformation (2007):119-134,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8765 .

Божићни обичаји Срба у Темишвару

Павловић, Мирјана

(Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA, 2006)

TY - JOUR
AU - Павловић, Мирјана
PY - 2006
UR - http://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/679/609
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/8834
AB - У раду се разматрају различити типови промена традиционалног
модела божићних обичаја Срба у Темишвару, у различитим временским периодима. Акценат је на анализи његове улоге и значаја у
савременом животу породице и мањинске заједнице, како у етничком,
тако и у социјалном смислу.
AB - The first part of the paper describes a variety of changes that encompass the traditional model of Christmas celebration among Serbs living in Timisoara Romania (reduction, simplification, revival of tradition, adoption of foreign cultural elements and so on), during different time periods. My analysis shows that Christmas customs stand for as markers of the Serbian family and minority in both ethnic and social sense; at the same time, the customs serve as means of ethnic identification and facilitate social hierarchy within the given minority and majority.
PB - Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA
T2 - Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
T1 - Божићни обичаји Срба у Темишвару
T1 - Christmas Customs Among Serbs in Timisoara
SP - 333
EP - 344
VL - 54
DO - 10.2298/GEI0654333P
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8834
ER - 
@article{
author = "Павловић, Мирјана",
year = "2006",
abstract = "У раду се разматрају различити типови промена традиционалног
модела божићних обичаја Срба у Темишвару, у различитим временским периодима. Акценат је на анализи његове улоге и значаја у
савременом животу породице и мањинске заједнице, како у етничком,
тако и у социјалном смислу., The first part of the paper describes a variety of changes that encompass the traditional model of Christmas celebration among Serbs living in Timisoara Romania (reduction, simplification, revival of tradition, adoption of foreign cultural elements and so on), during different time periods. My analysis shows that Christmas customs stand for as markers of the Serbian family and minority in both ethnic and social sense; at the same time, the customs serve as means of ethnic identification and facilitate social hierarchy within the given minority and majority.",
publisher = "Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA",
journal = "Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA",
title = "Божићни обичаји Срба у Темишвару, Christmas Customs Among Serbs in Timisoara",
pages = "333-344",
volume = "54",
doi = "10.2298/GEI0654333P",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8834"
}
Павловић, М.. (2006). Божићни обичаји Срба у Темишвару. in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA., 54, 333-344.
https://doi.org/10.2298/GEI0654333P
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8834
Павловић М. Божићни обичаји Срба у Темишвару. in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA. 2006;54:333-344.
doi:10.2298/GEI0654333P
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8834 .
Павловић, Мирјана, "Божићни обичаји Срба у Темишвару" in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA, 54 (2006):333-344,
https://doi.org/10.2298/GEI0654333P .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8834 .

Етницитет и интеграција у историјском контексту : Срби у Темишвару

Павловић, Мирјана

(Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA, 2005)

TY - JOUR
AU - Павловић, Мирјана
PY - 2005
UR - http://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/698/627
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/8799
AB - Однос између етницитета и различитих фаза интеграције (адаптација,
акултурација, асимилација) српске етничке заједнице у Темишвару
анализиран је у различитим историјским периодима (турско,
аустроугарско, румунско доба) с акцентом на административну
поделу, просторну сегрегацију, као и социјалну и популациону
мобилности српског становништва.
AB - The relationship between an ethnicity and different phases of integration (adaptation, acculturation, assimilation) of the Serbian ethnic community in Timisoara is being discussed in various historical periods (the Turkish, Austro-Hungarian and Romanian periods), with an emphasis on an administrative division, space segregation and social mobility of the Serbian population. The analysis shows that the Serbs in Timisoara have been exposed to various kinds of acculturation and assimilation which have sometimes been aggressive, resulting in decrease of the Serbian population. In spite of these facts, the Serbs are nevertheless solidly integrated in the socio-economic life of the city, preserving at the same time, specific cultural characteristics and maintaining a network of institutions of various kinds that affect social life of the community, at the level of the city and the state.
PB - Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA
T2 - Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
T1 - Етницитет и интеграција у историјском контексту : Срби у Темишвару
T1 - Ethnicity and Integration in the Historical Context : Serbs in Timisoara
SP - 93
EP - 104
VL - 53
DO - 10.2298/GEI0553093P
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8799
ER - 
@article{
author = "Павловић, Мирјана",
year = "2005",
abstract = "Однос између етницитета и различитих фаза интеграције (адаптација,
акултурација, асимилација) српске етничке заједнице у Темишвару
анализиран је у различитим историјским периодима (турско,
аустроугарско, румунско доба) с акцентом на административну
поделу, просторну сегрегацију, као и социјалну и популациону
мобилности српског становништва., The relationship between an ethnicity and different phases of integration (adaptation, acculturation, assimilation) of the Serbian ethnic community in Timisoara is being discussed in various historical periods (the Turkish, Austro-Hungarian and Romanian periods), with an emphasis on an administrative division, space segregation and social mobility of the Serbian population. The analysis shows that the Serbs in Timisoara have been exposed to various kinds of acculturation and assimilation which have sometimes been aggressive, resulting in decrease of the Serbian population. In spite of these facts, the Serbs are nevertheless solidly integrated in the socio-economic life of the city, preserving at the same time, specific cultural characteristics and maintaining a network of institutions of various kinds that affect social life of the community, at the level of the city and the state.",
publisher = "Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA",
journal = "Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA",
title = "Етницитет и интеграција у историјском контексту : Срби у Темишвару, Ethnicity and Integration in the Historical Context : Serbs in Timisoara",
pages = "93-104",
volume = "53",
doi = "10.2298/GEI0553093P",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8799"
}
Павловић, М.. (2005). Етницитет и интеграција у историјском контексту : Срби у Темишвару. in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA., 53, 93-104.
https://doi.org/10.2298/GEI0553093P
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8799
Павловић М. Етницитет и интеграција у историјском контексту : Срби у Темишвару. in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA. 2005;53:93-104.
doi:10.2298/GEI0553093P
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8799 .
Павловић, Мирјана, "Етницитет и интеграција у историјском контексту : Срби у Темишвару" in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA, 53 (2005):93-104,
https://doi.org/10.2298/GEI0553093P .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8799 .

Глобализација и регионални културни идентитет

Павловић, Мирјана

(Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA, 2005)

TY - CHAP
AU - Павловић, Мирјана
PY - 2005
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/7492
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/8753
AB - Свест о банатској регионалној посебности, оличеној у
мултикултурализму и толеранцији као иманентним одликама
региона у српској заједници у Темишвару, с једне стране
доприноси лакшим европским интеграцијама, а с друге – у
самој заједници продубљује јаз који се манифестно приказује
као разлика у обичајном животу и менталитету, док у суштини
представља последицу борбе за боље друштвене позиције
унутар заједнице.
AB - This paper discusses the issue of ethnic/regional identity among Serbian national minority living in Timisoara, Romania. We examine how the Serbs perceive the
relationship between globalization, which acts as a system of complex, diverse and
sometimes contradictory political and cultural processes, and the course of reaffirmation of their regional identity (the Banat district). The analysis shows that the Serbs
have not developed a formed perception of the Banat regional identity; however, they
do acknowledge the Banat region and Timisoara as places with extraordinary cultural
values that represent symbols of European multicultural situation and tolerance. Such
an opinion could facilitate the desirable processes of European integration, but at the
same time, could intensify the gap within the Serbian community. This gap appears as
a difference in cultural and character features, but in fact, it represents a struggle for
higher social positions within the Serbian community.
PB - Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA
T2 - Етнологија и антропологија : стање и перспективе / Ethnology and Anthropology : Contemporary Standings and Perspectives
T1 - Глобализација и регионални културни идентитет
T1 - Globalization and Regional Cultural Identity
SP - 209
EP - 217
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8753
ER - 
@inbook{
author = "Павловић, Мирјана",
year = "2005",
abstract = "Свест о банатској регионалној посебности, оличеној у
мултикултурализму и толеранцији као иманентним одликама
региона у српској заједници у Темишвару, с једне стране
доприноси лакшим европским интеграцијама, а с друге – у
самој заједници продубљује јаз који се манифестно приказује
као разлика у обичајном животу и менталитету, док у суштини
представља последицу борбе за боље друштвене позиције
унутар заједнице., This paper discusses the issue of ethnic/regional identity among Serbian national minority living in Timisoara, Romania. We examine how the Serbs perceive the
relationship between globalization, which acts as a system of complex, diverse and
sometimes contradictory political and cultural processes, and the course of reaffirmation of their regional identity (the Banat district). The analysis shows that the Serbs
have not developed a formed perception of the Banat regional identity; however, they
do acknowledge the Banat region and Timisoara as places with extraordinary cultural
values that represent symbols of European multicultural situation and tolerance. Such
an opinion could facilitate the desirable processes of European integration, but at the
same time, could intensify the gap within the Serbian community. This gap appears as
a difference in cultural and character features, but in fact, it represents a struggle for
higher social positions within the Serbian community.",
publisher = "Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA",
journal = "Етнологија и антропологија : стање и перспективе / Ethnology and Anthropology : Contemporary Standings and Perspectives",
booktitle = "Глобализација и регионални културни идентитет, Globalization and Regional Cultural Identity",
pages = "209-217",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8753"
}
Павловић, М.. (2005). Глобализација и регионални културни идентитет. in Етнологија и антропологија : стање и перспективе / Ethnology and Anthropology : Contemporary Standings and Perspectives
Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA., 209-217.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8753
Павловић М. Глобализација и регионални културни идентитет. in Етнологија и антропологија : стање и перспективе / Ethnology and Anthropology : Contemporary Standings and Perspectives. 2005;:209-217.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8753 .
Павловић, Мирјана, "Глобализација и регионални културни идентитет" in Етнологија и антропологија : стање и перспективе / Ethnology and Anthropology : Contemporary Standings and Perspectives (2005):209-217,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8753 .

Матерњи језик као један од етничких симбола Срба у Темишвару

Павловић, Мирјана

(Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA, 2004)

TY - JOUR
AU - Павловић, Мирјана
PY - 2004
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/8782
AB - Матерњи језик као симбол етничког идентитета разматра се у раду на примеру Срба у Темишвару. Анализирана је његова употреба, промене, као и фактори који су допринели његовом очувању у вишенационалној средини.
AB - Based on the data gathered during original research in the Serbian community of Timisoara, in 2002. and 2003, this paper discusses one of the symbols of ethnic identity, namely, the native language. The methods used in the research include questionnaires, interviews, everyday conversation and the participant-observation technique. The analysis covers various aspects and levels of knowledge, as well as the usage of Serbian language; in addition it also includes the most important features that influence the language's persistence during many centuries, as well as noted changes in a multinational environment. Namely, the Serbs in Timisoara have preserved their native, Serbian language as a second language; then-native Serbian language is constantly under the heavy influence of the Romanian language which is the dominant and official language in the area. The analysis shows that the knowledge of Serbian is much higher among the Serbs who received education in their native language, as well as among the older generation while mixed marriages with Romanians contribute to its loss. Romanian language, on the other hand, gradually becomes more and more dominant even in the traditional spheres of life where native language was once in use among family members, minority organizations and in interactions among Mends of Serbian origin. Moreover, mixed marriages and education in the native language influence the persistence of the native language. In spite of many changes in all aspects and usages, Serbian language still remains the symbol of ethnic identity among the Serbs in Timisoara: the language marks the special unity among the Serbs in relation to the surrounding majority and other ethnic groups in the city of Timisoara, and functions as a connection with the tradition and culture of the homeland.
PB - Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA
T2 - Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
T1 - Матерњи језик као један од етничких симбола Срба у Темишвару
T1 - Native language as an ethnic symbol Serbs in Timisoara
SP - 117
EP - 127
VL - 52
DO - 10.2298/GEI0452117P
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8782
ER - 
@article{
author = "Павловић, Мирјана",
year = "2004",
abstract = "Матерњи језик као симбол етничког идентитета разматра се у раду на примеру Срба у Темишвару. Анализирана је његова употреба, промене, као и фактори који су допринели његовом очувању у вишенационалној средини., Based on the data gathered during original research in the Serbian community of Timisoara, in 2002. and 2003, this paper discusses one of the symbols of ethnic identity, namely, the native language. The methods used in the research include questionnaires, interviews, everyday conversation and the participant-observation technique. The analysis covers various aspects and levels of knowledge, as well as the usage of Serbian language; in addition it also includes the most important features that influence the language's persistence during many centuries, as well as noted changes in a multinational environment. Namely, the Serbs in Timisoara have preserved their native, Serbian language as a second language; then-native Serbian language is constantly under the heavy influence of the Romanian language which is the dominant and official language in the area. The analysis shows that the knowledge of Serbian is much higher among the Serbs who received education in their native language, as well as among the older generation while mixed marriages with Romanians contribute to its loss. Romanian language, on the other hand, gradually becomes more and more dominant even in the traditional spheres of life where native language was once in use among family members, minority organizations and in interactions among Mends of Serbian origin. Moreover, mixed marriages and education in the native language influence the persistence of the native language. In spite of many changes in all aspects and usages, Serbian language still remains the symbol of ethnic identity among the Serbs in Timisoara: the language marks the special unity among the Serbs in relation to the surrounding majority and other ethnic groups in the city of Timisoara, and functions as a connection with the tradition and culture of the homeland.",
publisher = "Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA",
journal = "Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA",
title = "Матерњи језик као један од етничких симбола Срба у Темишвару, Native language as an ethnic symbol Serbs in Timisoara",
pages = "117-127",
volume = "52",
doi = "10.2298/GEI0452117P",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8782"
}
Павловић, М.. (2004). Матерњи језик као један од етничких симбола Срба у Темишвару. in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA., 52, 117-127.
https://doi.org/10.2298/GEI0452117P
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8782
Павловић М. Матерњи језик као један од етничких симбола Срба у Темишвару. in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA. 2004;52:117-127.
doi:10.2298/GEI0452117P
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8782 .
Павловић, Мирјана, "Матерњи језик као један од етничких симбола Срба у Темишвару" in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA, 52 (2004):117-127,
https://doi.org/10.2298/GEI0452117P .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8782 .

Етнички идентитет Срба у Темишвару

Павловић, Мирјана

(Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA, 2003)

TY - CHAP
AU - Павловић, Мирјана
PY - 2003
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/8708
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/8719
AB - Након краћег прегледа историјског развоја и најважнијих савремених одлика Српске заједнице у Темишвару, у раду се анализира најприкладнији приступ у проучавању успостављања, обликовања и испољавања њихивог етничког идентитета. Примењује се ситуационо схватање етницитета уз нагласак на међугрупне контакте, симболичку и субјективну димензију етничког заједништва и различитости.
AB - The Serbs in Temisoara constitute an ethnic/national community of minority type, characterized by a rich history of centuries-long existence in the multi-ethnic setting of a country neighboring to their fatherland, and by a multitude of present-day problems faced in the state hit by social and political transition.
Through the use of symbolic and functional analysis, the paper undertakes to provide an explanation and interpretation as to how and why the Temisoara Serbs have formed, preserved, and expressed their ethnic identity, and to survey the forms and facts of its manifestations in the past and in the present. A contemporary concept of ethnicity/ethnic identity, whose accent is on the situation approach, on the subjective dimension, on the symbolic character, but also on the combined cultural and social aspects of ethnic communion or diversity, represents undoubtedly the most appropriate viewpoint. The focus of research is, consequently, on indicators and symbols (language, faith, traditional customs, norms and values, food, music, etc.) of the actual or imagined compatibility or heterogeneousness in the we-they relations and along the line of ethnic boundaries.
PB - Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA
T2 - Традиционално и савремено у култури Срба / The Traditional and the Contemporary in the Culture of the Serbs
T1 - Етнички идентитет Срба у Темишвару
T1 - Ethnic identity of Serbs in Temisoara
SP - 339
EP - 348
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8719
ER - 
@inbook{
author = "Павловић, Мирјана",
year = "2003",
abstract = "Након краћег прегледа историјског развоја и најважнијих савремених одлика Српске заједнице у Темишвару, у раду се анализира најприкладнији приступ у проучавању успостављања, обликовања и испољавања њихивог етничког идентитета. Примењује се ситуационо схватање етницитета уз нагласак на међугрупне контакте, симболичку и субјективну димензију етничког заједништва и различитости., The Serbs in Temisoara constitute an ethnic/national community of minority type, characterized by a rich history of centuries-long existence in the multi-ethnic setting of a country neighboring to their fatherland, and by a multitude of present-day problems faced in the state hit by social and political transition.
Through the use of symbolic and functional analysis, the paper undertakes to provide an explanation and interpretation as to how and why the Temisoara Serbs have formed, preserved, and expressed their ethnic identity, and to survey the forms and facts of its manifestations in the past and in the present. A contemporary concept of ethnicity/ethnic identity, whose accent is on the situation approach, on the subjective dimension, on the symbolic character, but also on the combined cultural and social aspects of ethnic communion or diversity, represents undoubtedly the most appropriate viewpoint. The focus of research is, consequently, on indicators and symbols (language, faith, traditional customs, norms and values, food, music, etc.) of the actual or imagined compatibility or heterogeneousness in the we-they relations and along the line of ethnic boundaries.",
publisher = "Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA",
journal = "Традиционално и савремено у култури Срба / The Traditional and the Contemporary in the Culture of the Serbs",
booktitle = "Етнички идентитет Срба у Темишвару, Ethnic identity of Serbs in Temisoara",
pages = "339-348",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8719"
}
Павловић, М.. (2003). Етнички идентитет Срба у Темишвару. in Традиционално и савремено у култури Срба / The Traditional and the Contemporary in the Culture of the Serbs
Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA., 339-348.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8719
Павловић М. Етнички идентитет Срба у Темишвару. in Традиционално и савремено у култури Срба / The Traditional and the Contemporary in the Culture of the Serbs. 2003;:339-348.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8719 .
Павловић, Мирјана, "Етнички идентитет Срба у Темишвару" in Традиционално и савремено у култури Срба / The Traditional and the Contemporary in the Culture of the Serbs (2003):339-348,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8719 .

Исто и различито: Срби у Батањи

Павловић, Мирјана

(Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA, 1997)

TY - CHAP
AU - Павловић, Мирјана
PY - 1997
UR - https://etno-institut.co.rs/storage/247/5e6b7cfaeaf85_PI42-ETNI%C4%8CKI-I-ETNOKULTURNI-ODNOSI....pdf
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/8702
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/8711
PB - Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA
T2 - Етнички и етнокултурни контакти у панонско-карпатском простору / Ethnic and Ethno-Cultural Contacts in the Pannonian-Carpathian Area
T1 - Исто и различито: Срби у Батањи
T1 - The Same and Different: The Serbs in Battonya
SP - 103
EP - 110
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8711
ER - 
@inbook{
author = "Павловић, Мирјана",
year = "1997",
publisher = "Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA",
journal = "Етнички и етнокултурни контакти у панонско-карпатском простору / Ethnic and Ethno-Cultural Contacts in the Pannonian-Carpathian Area",
booktitle = "Исто и различито: Срби у Батањи, The Same and Different: The Serbs in Battonya",
pages = "103-110",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8711"
}
Павловић, М.. (1997). Исто и различито: Срби у Батањи. in Етнички и етнокултурни контакти у панонско-карпатском простору / Ethnic and Ethno-Cultural Contacts in the Pannonian-Carpathian Area
Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA., 103-110.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8711
Павловић М. Исто и различито: Срби у Батањи. in Етнички и етнокултурни контакти у панонско-карпатском простору / Ethnic and Ethno-Cultural Contacts in the Pannonian-Carpathian Area. 1997;:103-110.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8711 .
Павловић, Мирјана, "Исто и различито: Срби у Батањи" in Етнички и етнокултурни контакти у панонско-карпатском простору / Ethnic and Ethno-Cultural Contacts in the Pannonian-Carpathian Area (1997):103-110,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8711 .