Делић, Јован

Link to this page

Authority KeyName Variants
7d411855-8151-45ec-8e1c-091e1b43df61
 • Делић, Јован (12)
Projects
No records found.

Author's Bibliography

Милутин Бојић као драмски писац и критичар

Делић, Јован

(Београд : Српска академија наука и уметности, 2022)

TY - CONF
AU - Делић, Јован
PY - 2022
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/13298
AB - With seven plays and one hundred and twenty-four theatre reviews, written 
in twenty-five years of his life, Milutin Bojić was vitally connected to drama and 
theater. He wrote historical dramas in verse - from heptameter, through symmetric 
decasyllable to the trochaic symmetrical dodecasyllable, from which he created a 
new verse of Serbian drama and social drama in prose. Miodrag Pavlović praises 
his historical dramas, and Jovan Hristić his social dramas. He followed every 
theatrical performance in Belgrade and his theatre criticism provides an insight 
into the theatrical life of Belgrade before World War I, and also reveals his poetic 
principles. In historical dramas, he thematizes the Serbian Middle Ages and the 
downfall of the Serbian despotism, distancing himself from the epic tradition and 
idealized images of the most powerful Serbian rulers (King Milutin, Tsar Dusan), 
writing even the comedy Uroš’s Marriage about the circumstances at the court of 
the most powerful Serbian tsar. Bojić had a developed sense for history, the need 
to establish continuity with the Middle Ages and the Byzantine tradition; he had a 
gift for irony and comedy, for the intertwining of the comic and the “serious”. His 
social drama Queen Olga, written in prose, deserves special attention. The paper 
is mostly written as the author’s critical dialogue with insights and assessments of 
Jovan Hristić. Bojić’s untimely death interrupted the development of one of the 
greatest talents in drama, but Milutin Bojić remains a great ring in the precious 
series of Serbian poets who were prominent playwrights: Sterija, Njegoš, Đura 
Jakšić, Laza Kostić, Milutin Bojić, Ljubomir Simović.
AB - Овај рад је сажетак нашег увида у драмско стваралаштво Милутина Бојића и у њему се даје осврт на Бојићеве „историјске” и „друштвене” 
драме. У најкраћим цртама скицира се његов однос према позоришту, као и 
трагови утицаја драмског искуства на његову лирику.
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
C3 - Српски књижевници и српско позориште до Првог светског рата
T1 - Милутин Бојић као драмски писац и критичар
T1 - Milutin Bojić as playwright and a critic
SP - 97
EP - 112
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_13298
ER - 
@conference{
author = "Делић, Јован",
year = "2022",
abstract = "With seven plays and one hundred and twenty-four theatre reviews, written 
in twenty-five years of his life, Milutin Bojić was vitally connected to drama and 
theater. He wrote historical dramas in verse - from heptameter, through symmetric 
decasyllable to the trochaic symmetrical dodecasyllable, from which he created a 
new verse of Serbian drama and social drama in prose. Miodrag Pavlović praises 
his historical dramas, and Jovan Hristić his social dramas. He followed every 
theatrical performance in Belgrade and his theatre criticism provides an insight 
into the theatrical life of Belgrade before World War I, and also reveals his poetic 
principles. In historical dramas, he thematizes the Serbian Middle Ages and the 
downfall of the Serbian despotism, distancing himself from the epic tradition and 
idealized images of the most powerful Serbian rulers (King Milutin, Tsar Dusan), 
writing even the comedy Uroš’s Marriage about the circumstances at the court of 
the most powerful Serbian tsar. Bojić had a developed sense for history, the need 
to establish continuity with the Middle Ages and the Byzantine tradition; he had a 
gift for irony and comedy, for the intertwining of the comic and the “serious”. His 
social drama Queen Olga, written in prose, deserves special attention. The paper 
is mostly written as the author’s critical dialogue with insights and assessments of 
Jovan Hristić. Bojić’s untimely death interrupted the development of one of the 
greatest talents in drama, but Milutin Bojić remains a great ring in the precious 
series of Serbian poets who were prominent playwrights: Sterija, Njegoš, Đura 
Jakšić, Laza Kostić, Milutin Bojić, Ljubomir Simović., Овај рад је сажетак нашег увида у драмско стваралаштво Милутина Бојића и у њему се даје осврт на Бојићеве „историјске” и „друштвене” 
драме. У најкраћим цртама скицира се његов однос према позоришту, као и 
трагови утицаја драмског искуства на његову лирику.",
publisher = "Београд : Српска академија наука и уметности",
journal = "Српски књижевници и српско позориште до Првог светског рата",
title = "Милутин Бојић као драмски писац и критичар, Milutin Bojić as playwright and a critic",
pages = "97-112",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_13298"
}
Делић, Ј.. (2022). Милутин Бојић као драмски писац и критичар. in Српски књижевници и српско позориште до Првог светског рата
Београд : Српска академија наука и уметности., 97-112.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_13298
Делић Ј. Милутин Бојић као драмски писац и критичар. in Српски књижевници и српско позориште до Првог светског рата. 2022;:97-112.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_13298 .
Делић, Јован, "Милутин Бојић као драмски писац и критичар" in Српски књижевници и српско позориште до Првог светског рата (2022):97-112,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_13298 .

Поетика српске модерне и њени рефлекси у савременом српском пјесништву

Делић, Јован

(Београд : Српска академија наука и уметности, 2020)

TY - CONF
AU - Делић, Јован
PY - 2020
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/12032
AB - In this paper we try to overcome the polemical position in the study of the 
Serbian modern and avant-garde and to point out the strong reflexes of the poetics 
of the Serbian modern to contemporary Serbian poetry in terms of verse, poetic 
form, return to bound verse and rhyme, and search and innovation in language 
and rhythm, in arousing interest in Byzantium and efforts for the integration of 
the whole and continuity of Serbian poetry.
AB - У раду настојимо да превладамо полемичку позицију при проучавању српске модерне и авангарде и укажемо на снажне рефлексе поетике 
српске модерне на савремено српско пјесништво на плану стиха, пјесничког 
облика, у повратку везаном стиху и рими, и трагању и иновацијама у језику 
и ритму, у буђењу интереса за Византију и напорима за уцјеловљењем и континуитетом српског пјесништва.
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
C3 - Развој поетике српске књижевности: теорија књижевности код Срба
T1 - Поетика српске модерне и њени рефлекси у савременом српском пјесништву
T1 - Poetics of the Serbian modern and its reflexes in contemporary Serbian poetry
SP - 129
EP - 145
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12032
ER - 
@conference{
author = "Делић, Јован",
year = "2020",
abstract = "In this paper we try to overcome the polemical position in the study of the 
Serbian modern and avant-garde and to point out the strong reflexes of the poetics 
of the Serbian modern to contemporary Serbian poetry in terms of verse, poetic 
form, return to bound verse and rhyme, and search and innovation in language 
and rhythm, in arousing interest in Byzantium and efforts for the integration of 
the whole and continuity of Serbian poetry., У раду настојимо да превладамо полемичку позицију при проучавању српске модерне и авангарде и укажемо на снажне рефлексе поетике 
српске модерне на савремено српско пјесништво на плану стиха, пјесничког 
облика, у повратку везаном стиху и рими, и трагању и иновацијама у језику 
и ритму, у буђењу интереса за Византију и напорима за уцјеловљењем и континуитетом српског пјесништва.",
publisher = "Београд : Српска академија наука и уметности",
journal = "Развој поетике српске књижевности: теорија књижевности код Срба",
title = "Поетика српске модерне и њени рефлекси у савременом српском пјесништву, Poetics of the Serbian modern and its reflexes in contemporary Serbian poetry",
pages = "129-145",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12032"
}
Делић, Ј.. (2020). Поетика српске модерне и њени рефлекси у савременом српском пјесништву. in Развој поетике српске књижевности: теорија књижевности код Срба
Београд : Српска академија наука и уметности., 129-145.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12032
Делић Ј. Поетика српске модерне и њени рефлекси у савременом српском пјесништву. in Развој поетике српске књижевности: теорија књижевности код Срба. 2020;:129-145.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12032 .
Делић, Јован, "Поетика српске модерне и њени рефлекси у савременом српском пјесништву" in Развој поетике српске књижевности: теорија књижевности код Срба (2020):129-145,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12032 .

Владан Ђорђевић у науци о књижевности

Делић, Јован

(Београд : Српска академија наука и уметности, 2020)

TY - CONF
AU - Делић, Јован
PY - 2020
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/12071
AB - У раду настојимо да сажето прикажемо досадашња проучавања књижевног 
опуса Владана Ђорђевића и његов статус у српској историји књижевности.
AB - The paper presents three doctoral dissertations on Vladan Đorđević and investigates the 
status of this author in Serbian literature and the science of literature. Particularly prominent are 
Dušan Ivanić’s nuanced views on Vladan Đorđević’s position in the development of the Serbian 
realism short stories and Đorđević’s extremely significant editorial work. It also discusses the 
type, nature and status of Đorđević’s novels in the Serbian criticism and history of literature, as 
well as the importance of his memoir prose.
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
C3 - Владан Ђорђевић : поводом сто седамдесет шест година од рођења = Vladan Đorđević : on the occasion of the 176th anniversary of his birth
T1 - Владан Ђорђевић у науци о књижевности
T1 - Vladan Đorđević and the Science of Literature
SP - 363
EP - 377
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12071
ER - 
@conference{
author = "Делић, Јован",
year = "2020",
abstract = "У раду настојимо да сажето прикажемо досадашња проучавања књижевног 
опуса Владана Ђорђевића и његов статус у српској историји књижевности., The paper presents three doctoral dissertations on Vladan Đorđević and investigates the 
status of this author in Serbian literature and the science of literature. Particularly prominent are 
Dušan Ivanić’s nuanced views on Vladan Đorđević’s position in the development of the Serbian 
realism short stories and Đorđević’s extremely significant editorial work. It also discusses the 
type, nature and status of Đorđević’s novels in the Serbian criticism and history of literature, as 
well as the importance of his memoir prose.",
publisher = "Београд : Српска академија наука и уметности",
journal = "Владан Ђорђевић : поводом сто седамдесет шест година од рођења = Vladan Đorđević : on the occasion of the 176th anniversary of his birth",
title = "Владан Ђорђевић у науци о књижевности, Vladan Đorđević and the Science of Literature",
pages = "363-377",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12071"
}
Делић, Ј.. (2020). Владан Ђорђевић у науци о књижевности. in Владан Ђорђевић : поводом сто седамдесет шест година од рођења = Vladan Đorđević : on the occasion of the 176th anniversary of his birth
Београд : Српска академија наука и уметности., 363-377.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12071
Делић Ј. Владан Ђорђевић у науци о књижевности. in Владан Ђорђевић : поводом сто седамдесет шест година од рођења = Vladan Đorđević : on the occasion of the 176th anniversary of his birth. 2020;:363-377.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12071 .
Делић, Јован, "Владан Ђорђевић у науци о књижевности" in Владан Ђорђевић : поводом сто седамдесет шест година од рођења = Vladan Đorđević : on the occasion of the 176th anniversary of his birth (2020):363-377,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12071 .

Понешто о Ћопићу ; Дело Милоша Црњанског ; Српска књижевност данас : [представљање књигa на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 15. октобар 2019. године]

Пилиповић, Стеван; Пауновић, Зоран; Делић, Јован; Недић, Марко; Вуксановић, Миро

(Београд : Српска академија наука и уметности, 2020)

TY - GEN
AU - Пилиповић, Стеван
AU - Пауновић, Зоран
AU - Делић, Јован
AU - Недић, Марко
AU - Вуксановић, Миро
PY - 2020
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10827
AB - Понешто о Ћопићу / Светозар Кољевић ; приредио Богдан Ракић. – Нови Сад : Академска књига : Српска академија наука и уметности, Огранак, 2018;
Дело Милоша Црњанског : (радови са Округлог стола, 12. IX 2018) / уредник Миро Вуксановић. – Нови Сад : Српска академија наука и уметности, Огранак, 2018;
Српска књижевност данас : (зборник радова са округлих столова 2014–2017) / уредник Миро Вуксановић. – Нови Сад : Српска академија наука и уметности, Огранак, 2018.
Поздравна реч: академик Стеван Пилиповић, председник Огранка САНУ у Новом Саду.
Говорили: дописни члан САНУ Зоран Пауновић, дописни члан САНУ Јован Делић, др Марко Недић. У Београду, уторак 15. октобар 2019. у 13 часова.
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
T2 - Трибина Библиотеке САНУ
T1 - Понешто о Ћопићу ; Дело Милоша Црњанског ; Српска књижевност данас : [представљање књигa на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 15. октобар 2019. године]
SP - 247
EP - 272
VL - 8
IS - 8
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10827
ER - 
@misc{
author = "Пилиповић, Стеван and Пауновић, Зоран and Делић, Јован and Недић, Марко and Вуксановић, Миро",
year = "2020",
abstract = "Понешто о Ћопићу / Светозар Кољевић ; приредио Богдан Ракић. – Нови Сад : Академска књига : Српска академија наука и уметности, Огранак, 2018;
Дело Милоша Црњанског : (радови са Округлог стола, 12. IX 2018) / уредник Миро Вуксановић. – Нови Сад : Српска академија наука и уметности, Огранак, 2018;
Српска књижевност данас : (зборник радова са округлих столова 2014–2017) / уредник Миро Вуксановић. – Нови Сад : Српска академија наука и уметности, Огранак, 2018.
Поздравна реч: академик Стеван Пилиповић, председник Огранка САНУ у Новом Саду.
Говорили: дописни члан САНУ Зоран Пауновић, дописни члан САНУ Јован Делић, др Марко Недић. У Београду, уторак 15. октобар 2019. у 13 часова.",
publisher = "Београд : Српска академија наука и уметности",
journal = "Трибина Библиотеке САНУ",
title = "Понешто о Ћопићу ; Дело Милоша Црњанског ; Српска књижевност данас : [представљање књигa на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 15. октобар 2019. године]",
pages = "247-272",
volume = "8",
number = "8",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10827"
}
Пилиповић, С., Пауновић, З., Делић, Ј., Недић, М.,& Вуксановић, М.. (2020). Понешто о Ћопићу ; Дело Милоша Црњанског ; Српска књижевност данас : [представљање књигa на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 15. октобар 2019. године]. in Трибина Библиотеке САНУ
Београд : Српска академија наука и уметности., 8(8), 247-272.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10827
Пилиповић С, Пауновић З, Делић Ј, Недић М, Вуксановић М. Понешто о Ћопићу ; Дело Милоша Црњанског ; Српска књижевност данас : [представљање књигa на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 15. октобар 2019. године]. in Трибина Библиотеке САНУ. 2020;8(8):247-272.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10827 .
Пилиповић, Стеван, Пауновић, Зоран, Делић, Јован, Недић, Марко, Вуксановић, Миро, "Понешто о Ћопићу ; Дело Милоша Црњанског ; Српска књижевност данас : [представљање књигa на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 15. октобар 2019. године]" in Трибина Библиотеке САНУ, 8, no. 8 (2020):247-272,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10827 .

Мапа текста : [представљање књигa на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 28. мај 2019. године]

Грубачић, Слободан; Делић, Јован; Пауновић, Зоран; Вуксановић, Миро

(Београд : Српска академија наука и уметности, 2020)

TY - GEN
AU - Грубачић, Слободан
AU - Делић, Јован
AU - Пауновић, Зоран
AU - Вуксановић, Миро
PY - 2020
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10818
AB - Мапа текста / Слободан Грубачић. – Сремски Карловци ; Нови Сад : Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 2018. Говорили: дописни члан САНУ Слободан Грубачић, дописни члан САНУ Јован Делић, дописни члан САНУ Зоран Пауновић. У Београду, уторак 28. мај 2019. у 13 часова.
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
T2 - Трибина Библиотеке САНУ
T1 - Мапа текста : [представљање књигa на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 28. мај 2019. године]
SP - 107
EP - 117
VL - 8
IS - 8
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10818
ER - 
@misc{
author = "Грубачић, Слободан and Делић, Јован and Пауновић, Зоран and Вуксановић, Миро",
year = "2020",
abstract = "Мапа текста / Слободан Грубачић. – Сремски Карловци ; Нови Сад : Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 2018. Говорили: дописни члан САНУ Слободан Грубачић, дописни члан САНУ Јован Делић, дописни члан САНУ Зоран Пауновић. У Београду, уторак 28. мај 2019. у 13 часова.",
publisher = "Београд : Српска академија наука и уметности",
journal = "Трибина Библиотеке САНУ",
title = "Мапа текста : [представљање књигa на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 28. мај 2019. године]",
pages = "107-117",
volume = "8",
number = "8",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10818"
}
Грубачић, С., Делић, Ј., Пауновић, З.,& Вуксановић, М.. (2020). Мапа текста : [представљање књигa на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 28. мај 2019. године]. in Трибина Библиотеке САНУ
Београд : Српска академија наука и уметности., 8(8), 107-117.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10818
Грубачић С, Делић Ј, Пауновић З, Вуксановић М. Мапа текста : [представљање књигa на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 28. мај 2019. године]. in Трибина Библиотеке САНУ. 2020;8(8):107-117.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10818 .
Грубачић, Слободан, Делић, Јован, Пауновић, Зоран, Вуксановић, Миро, "Мапа текста : [представљање књигa на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 28. мај 2019. године]" in Трибина Библиотеке САНУ, 8, no. 8 (2020):107-117,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10818 .

Дело Иве Андрића : [представљање књигa на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 5. фебруар 2019. године]

Костић, Владимир С.; Вуксановић, Миро; Милошевић-Ђорђевић, Нада; Делић, Јован; Недић, Марко

(Београд : Српска академија наука и уметности, 2020)

TY - GEN
AU - Костић, Владимир С.
AU - Вуксановић, Миро
AU - Милошевић-Ђорђевић, Нада
AU - Делић, Јован
AU - Недић, Марко
PY - 2020
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10811
AB - Дело Иве Андрића : зборник радова / уредник Миро Вуксановић. – Београд : Српска академија наука и уметности, 2018.
Поздравне речи: академик Владимир С. Костић, председник САНУ, академик Миро Вуксановић, уредник Трибине Библиотеке САНУ.
Говорили: академик Нада Милошевић-Ђорђевић, дописни члан САНУ Јован Делић, др Марко Недић. У Београду, уторак 5. фебруар 2019. у 13 часова.
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
T2 - Трибина Библиотеке САНУ
T1 - Дело Иве Андрића : [представљање књигa на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 5. фебруар 2019. године]
SP - 11
EP - 27
VL - 8
IS - 8
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10811
ER - 
@misc{
author = "Костић, Владимир С. and Вуксановић, Миро and Милошевић-Ђорђевић, Нада and Делић, Јован and Недић, Марко",
year = "2020",
abstract = "Дело Иве Андрића : зборник радова / уредник Миро Вуксановић. – Београд : Српска академија наука и уметности, 2018.
Поздравне речи: академик Владимир С. Костић, председник САНУ, академик Миро Вуксановић, уредник Трибине Библиотеке САНУ.
Говорили: академик Нада Милошевић-Ђорђевић, дописни члан САНУ Јован Делић, др Марко Недић. У Београду, уторак 5. фебруар 2019. у 13 часова.",
publisher = "Београд : Српска академија наука и уметности",
journal = "Трибина Библиотеке САНУ",
title = "Дело Иве Андрића : [представљање књигa на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 5. фебруар 2019. године]",
pages = "11-27",
volume = "8",
number = "8",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10811"
}
Костић, В. С., Вуксановић, М., Милошевић-Ђорђевић, Н., Делић, Ј.,& Недић, М.. (2020). Дело Иве Андрића : [представљање књигa на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 5. фебруар 2019. године]. in Трибина Библиотеке САНУ
Београд : Српска академија наука и уметности., 8(8), 11-27.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10811
Костић ВС, Вуксановић М, Милошевић-Ђорђевић Н, Делић Ј, Недић М. Дело Иве Андрића : [представљање књигa на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 5. фебруар 2019. године]. in Трибина Библиотеке САНУ. 2020;8(8):11-27.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10811 .
Костић, Владимир С., Вуксановић, Миро, Милошевић-Ђорђевић, Нада, Делић, Јован, Недић, Марко, "Дело Иве Андрића : [представљање књигa на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 5. фебруар 2019. године]" in Трибина Библиотеке САНУ, 8, no. 8 (2020):11-27,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10811 .

Дан Библиотеке САНУ посвећен Алекси Шантићу (1868–1924– 2018) : [Трибина Библиотеке САНУ, Београд, 12. јун 2018. године]

Костић, Владимир С.; Вуксановић, Миро; Делић, Јован

(Београд : Српска академија наука и уметности, 2019)

TY - GEN
AU - Костић, Владимир С.
AU - Вуксановић, Миро
AU - Делић, Јован
PY - 2019
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/11234
AB - Дан Библиотеке САНУ посвећен Алекси Шантићу (1868–1924–2018).
Поздравне речи: академик Владимир С. Костић, председник САНУ, академик Миро Вуксановић, управник Библиотеке САНУ.
Говорио: проф. др Јован Делић.
Стихове казивао: драмски уметник Небојша Кундачина.
У Београду, уторак 12. јун 2018. у 13 часова.
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
T2 - Трибина Библиотеке САНУ
T1 - Дан Библиотеке САНУ посвећен Алекси Шантићу (1868–1924– 2018) : [Трибина Библиотеке САНУ, Београд, 12. јун 2018. године]
SP - 139
EP - 157
VL - 7
IS - 7
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11234
ER - 
@misc{
author = "Костић, Владимир С. and Вуксановић, Миро and Делић, Јован",
year = "2019",
abstract = "Дан Библиотеке САНУ посвећен Алекси Шантићу (1868–1924–2018).
Поздравне речи: академик Владимир С. Костић, председник САНУ, академик Миро Вуксановић, управник Библиотеке САНУ.
Говорио: проф. др Јован Делић.
Стихове казивао: драмски уметник Небојша Кундачина.
У Београду, уторак 12. јун 2018. у 13 часова.",
publisher = "Београд : Српска академија наука и уметности",
journal = "Трибина Библиотеке САНУ",
title = "Дан Библиотеке САНУ посвећен Алекси Шантићу (1868–1924– 2018) : [Трибина Библиотеке САНУ, Београд, 12. јун 2018. године]",
pages = "139-157",
volume = "7",
number = "7",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11234"
}
Костић, В. С., Вуксановић, М.,& Делић, Ј.. (2019). Дан Библиотеке САНУ посвећен Алекси Шантићу (1868–1924– 2018) : [Трибина Библиотеке САНУ, Београд, 12. јун 2018. године]. in Трибина Библиотеке САНУ
Београд : Српска академија наука и уметности., 7(7), 139-157.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11234
Костић ВС, Вуксановић М, Делић Ј. Дан Библиотеке САНУ посвећен Алекси Шантићу (1868–1924– 2018) : [Трибина Библиотеке САНУ, Београд, 12. јун 2018. године]. in Трибина Библиотеке САНУ. 2019;7(7):139-157.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11234 .
Костић, Владимир С., Вуксановић, Миро, Делић, Јован, "Дан Библиотеке САНУ посвећен Алекси Шантићу (1868–1924– 2018) : [Трибина Библиотеке САНУ, Београд, 12. јун 2018. године]" in Трибина Библиотеке САНУ, 7, no. 7 (2019):139-157,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11234 .

Памћење поезије и уцјеловљење традиције

Делић, Јован

(Београд : Српска академија наука и уметности, 2019)

TY - JOUR
AU - Делић, Јован
PY - 2019
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10369
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
T2 - Приступна предавања дописних чланова / Inaugural Lectures of the Corresponding Members
T1 - Памћење поезије и уцјеловљење традиције
SP - 145
EP - 155
IS - 1
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10369
ER - 
@article{
author = "Делић, Јован",
year = "2019",
publisher = "Београд : Српска академија наука и уметности",
journal = "Приступна предавања дописних чланова / Inaugural Lectures of the Corresponding Members",
title = "Памћење поезије и уцјеловљење традиције",
pages = "145-155",
number = "1",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10369"
}
Делић, Ј.. (2019). Памћење поезије и уцјеловљење традиције. in Приступна предавања дописних чланова / Inaugural Lectures of the Corresponding Members
Београд : Српска академија наука и уметности.(1), 145-155.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10369
Делић Ј. Памћење поезије и уцјеловљење традиције. in Приступна предавања дописних чланова / Inaugural Lectures of the Corresponding Members. 2019;(1):145-155.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10369 .
Делић, Јован, "Памћење поезије и уцјеловљење традиције" in Приступна предавања дописних чланова / Inaugural Lectures of the Corresponding Members, no. 1 (2019):145-155,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10369 .

Андрићеви прстенови (за поетику композиције Андрићевих романа)

Делић, Јован

(Београд : Српска академија наука и уметности, 2018)

TY - CONF
AU - Делић, Јован
PY - 2018
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/12168
AB - У раду се показује да је прстен омиљена композицијска фигура Андрићевих романа.
AB - The paper examines the poetics of the composition of Ivo Andrić’s novels 
and is written to offer a description and an explanation of a dominant poetic 
feature, characteristic of Andrić’s composing the novels. It is the circular frame 
ring which, as a rule, encompasses a novel. These can be double rings – as in the 
novels The Bridge on the Drina and Bosnian Chronicle, where one ring encircles 
the hero (Mehmed Pasha Sokolović and Jean Daville) and the other goes around 
the novel as a whole – whereas the novel Omer Pasha Latas is encircled with 
the hero’s arrival and departure, which resembles the ring made by Daville’s plot 
line in Bosnian Chronicle. In The Damned Yard, however, Radovan Vučković 
noticed as many as five concentric composition circles, i.e. rings, which prove the 
precision and perfection of the composition of the novel. It is only in the novel The 
Woman from Sarajevo that Andrić does not follow this model closely, although 
we can say that the narration flowing from the news of the Woman’s death in the 
introduction to the description of her dying at the end functions as a ring.
Although Andrić’s rings are undeniably the facts related to the 
composition, they are never solely this, but are deeply multifunctional: they 
establish a chronicler distance from the heroes, activate the leitmotifs turning 
them into suggestive symbols, mythologize the novel and its heroes, and give 
a point to the novel. Andrić’s rings, therefore, gain a symbolic value, convey 
the meaning and function as the main point of the novel.
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
C3 - Дело Иве Андрића
T1 - Андрићеви прстенови (за поетику композиције Андрићевих романа)
T1 - Andrić’s rings (the poetics of the composition of Andrić’s novels)
SP - 441
EP - 452
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12168
ER - 
@conference{
author = "Делић, Јован",
year = "2018",
abstract = "У раду се показује да је прстен омиљена композицијска фигура Андрићевих романа., The paper examines the poetics of the composition of Ivo Andrić’s novels 
and is written to offer a description and an explanation of a dominant poetic 
feature, characteristic of Andrić’s composing the novels. It is the circular frame 
ring which, as a rule, encompasses a novel. These can be double rings – as in the 
novels The Bridge on the Drina and Bosnian Chronicle, where one ring encircles 
the hero (Mehmed Pasha Sokolović and Jean Daville) and the other goes around 
the novel as a whole – whereas the novel Omer Pasha Latas is encircled with 
the hero’s arrival and departure, which resembles the ring made by Daville’s plot 
line in Bosnian Chronicle. In The Damned Yard, however, Radovan Vučković 
noticed as many as five concentric composition circles, i.e. rings, which prove the 
precision and perfection of the composition of the novel. It is only in the novel The 
Woman from Sarajevo that Andrić does not follow this model closely, although 
we can say that the narration flowing from the news of the Woman’s death in the 
introduction to the description of her dying at the end functions as a ring.
Although Andrić’s rings are undeniably the facts related to the 
composition, they are never solely this, but are deeply multifunctional: they 
establish a chronicler distance from the heroes, activate the leitmotifs turning 
them into suggestive symbols, mythologize the novel and its heroes, and give 
a point to the novel. Andrić’s rings, therefore, gain a symbolic value, convey 
the meaning and function as the main point of the novel.",
publisher = "Београд : Српска академија наука и уметности",
journal = "Дело Иве Андрића",
title = "Андрићеви прстенови (за поетику композиције Андрићевих романа), Andrić’s rings (the poetics of the composition of Andrić’s novels)",
pages = "441-452",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12168"
}
Делић, Ј.. (2018). Андрићеви прстенови (за поетику композиције Андрићевих романа). in Дело Иве Андрића
Београд : Српска академија наука и уметности., 441-452.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12168
Делић Ј. Андрићеви прстенови (за поетику композиције Андрићевих романа). in Дело Иве Андрића. 2018;:441-452.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12168 .
Делић, Јован, "Андрићеви прстенови (за поетику композиције Андрићевих романа)" in Дело Иве Андрића (2018):441-452,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12168 .

Три поеме : [представљање књигa на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 26. април 2016. године]

Делић, Јован; Ђорђић, Стојан; Бећковић, Матија; Вуксановић, Миро

(Београд : Српска академија наука и уметности, 2017)

TY - GEN
AU - Делић, Јован
AU - Ђорђић, Стојан
AU - Бећковић, Матија
AU - Вуксановић, Миро
PY - 2017
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10910
AB - Три поеме / Матија Бећковић. – Београд : Српска књижевна задруга, 2015.
Говорили: проф. др Јован Делић, проф. др Стојан Ђорђић.
Стихове казује: академик Матија Бећковић. У Београду, уторак 26. април 2016. у 13 часова.
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
T2 - Трибина Библиотеке САНУ
T1 - Три поеме : [представљање књигa на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 26. април 2016. године]
SP - 119
EP - 136
VL - 5
IS - 5
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10910
ER - 
@misc{
author = "Делић, Јован and Ђорђић, Стојан and Бећковић, Матија and Вуксановић, Миро",
year = "2017",
abstract = "Три поеме / Матија Бећковић. – Београд : Српска књижевна задруга, 2015.
Говорили: проф. др Јован Делић, проф. др Стојан Ђорђић.
Стихове казује: академик Матија Бећковић. У Београду, уторак 26. април 2016. у 13 часова.",
publisher = "Београд : Српска академија наука и уметности",
journal = "Трибина Библиотеке САНУ",
title = "Три поеме : [представљање књигa на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 26. април 2016. године]",
pages = "119-136",
volume = "5",
number = "5",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10910"
}
Делић, Ј., Ђорђић, С., Бећковић, М.,& Вуксановић, М.. (2017). Три поеме : [представљање књигa на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 26. април 2016. године]. in Трибина Библиотеке САНУ
Београд : Српска академија наука и уметности., 5(5), 119-136.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10910
Делић Ј, Ђорђић С, Бећковић М, Вуксановић М. Три поеме : [представљање књигa на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 26. април 2016. године]. in Трибина Библиотеке САНУ. 2017;5(5):119-136.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10910 .
Делић, Јован, Ђорђић, Стојан, Бећковић, Матија, Вуксановић, Миро, "Три поеме : [представљање књигa на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 26. април 2016. године]" in Трибина Библиотеке САНУ, 5, no. 5 (2017):119-136,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10910 .

Од епитафа, преко сонета, до Ратних другова, од прве до друге Европске ноћи : од идеје до реализације двију збирки Станислава Винавера

Делић, Јован

(Београд : Српска академија наука и уметности, 2017)

TY - JOUR
AU - Делић, Јован
PY - 2017
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/9832
AB - Предмет овога рада су три пјесме Станислава Винавера из Злих волшебника (1920) које видимо као зачетак његових збирки Ратни другови (1939) и Евроpска ноћ (1952).
Овај рад покушава да одговори на питање: колико је стара Винаверова
идеја о збирци Раtни ɡруgови (1939) и о збирци Евроpска ноћ (1952). Три
пјесме из збирке Зли волшебници као да нуде одговор. Аутор овога рада је
увјерен – и то овим радом доказује – да зачетке Ратних ɡругова имамо у пјесми-епитафу без наслова која почиње стихом Два војника журно коpају среɡ
блата и у сонету испод којега је у загради исписано име Бан Нушић, а који
почиње стихом: Од како смо дошли до ивице села.
Зачетак и идеју Европске ноћи налазимо у пјесми сачињеној из двију
осмерачких сестина са почетним стихом: Море већ је привиђење. Испод те
пјесме, у загради, исписано је Европска ноћ.
Од идеје до реализације Раtних друgова протекло је деветнаест, а до
Европске ноћи чак тридесет двије године.
AB - This work tries to answer the question: how old is Vinaver’s idea of War friends
(1939) and European night (1952) collection of poems? Three poems from „Evil enchanters“
collection seem to offer an answer. The author of this work is convinced – and verifies
it through this work – that the beginnings of War friends can be spotted in the poem-epitaph
with no title, starting with a verse „Two soldiers hurriedly dig among the mud“ and in
a sonet that has a name Ban Nušić written in parentheses under it, and beggins with a verse:
„Since we came to the edge of the village“.
The origins and the idea of European night are found in a poem made of two octosyllabic
sestines with a beggining verse: The sea is an illusion. In parentheses beneath the
song it says European night.
It took nineteen years from the initial idea until the realization of War friends, and
thirty two until European night.
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
T2 - Глас САНУ
T1 - Од епитафа, преко сонета, до Ратних другова, од прве до друге Европске ноћи : од идеје до реализације двију збирки Станислава Винавера
T1 - From epitaphs, through sonnets, to War friends, from first to second European night
SP - 101
EP - 106
VL - 427
IS - 30
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9832
ER - 
@article{
author = "Делић, Јован",
year = "2017",
abstract = "Предмет овога рада су три пјесме Станислава Винавера из Злих волшебника (1920) које видимо као зачетак његових збирки Ратни другови (1939) и Евроpска ноћ (1952).
Овај рад покушава да одговори на питање: колико је стара Винаверова
идеја о збирци Раtни ɡруgови (1939) и о збирци Евроpска ноћ (1952). Три
пјесме из збирке Зли волшебници као да нуде одговор. Аутор овога рада је
увјерен – и то овим радом доказује – да зачетке Ратних ɡругова имамо у пјесми-епитафу без наслова која почиње стихом Два војника журно коpају среɡ
блата и у сонету испод којега је у загради исписано име Бан Нушић, а који
почиње стихом: Од како смо дошли до ивице села.
Зачетак и идеју Европске ноћи налазимо у пјесми сачињеној из двију
осмерачких сестина са почетним стихом: Море већ је привиђење. Испод те
пјесме, у загради, исписано је Европска ноћ.
Од идеје до реализације Раtних друgова протекло је деветнаест, а до
Европске ноћи чак тридесет двије године., This work tries to answer the question: how old is Vinaver’s idea of War friends
(1939) and European night (1952) collection of poems? Three poems from „Evil enchanters“
collection seem to offer an answer. The author of this work is convinced – and verifies
it through this work – that the beginnings of War friends can be spotted in the poem-epitaph
with no title, starting with a verse „Two soldiers hurriedly dig among the mud“ and in
a sonet that has a name Ban Nušić written in parentheses under it, and beggins with a verse:
„Since we came to the edge of the village“.
The origins and the idea of European night are found in a poem made of two octosyllabic
sestines with a beggining verse: The sea is an illusion. In parentheses beneath the
song it says European night.
It took nineteen years from the initial idea until the realization of War friends, and
thirty two until European night.",
publisher = "Београд : Српска академија наука и уметности",
journal = "Глас САНУ",
title = "Од епитафа, преко сонета, до Ратних другова, од прве до друге Европске ноћи : од идеје до реализације двију збирки Станислава Винавера, From epitaphs, through sonnets, to War friends, from first to second European night",
pages = "101-106",
volume = "427",
number = "30",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9832"
}
Делић, Ј.. (2017). Од епитафа, преко сонета, до Ратних другова, од прве до друге Европске ноћи : од идеје до реализације двију збирки Станислава Винавера. in Глас САНУ
Београд : Српска академија наука и уметности., 427(30), 101-106.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9832
Делић Ј. Од епитафа, преко сонета, до Ратних другова, од прве до друге Европске ноћи : од идеје до реализације двију збирки Станислава Винавера. in Глас САНУ. 2017;427(30):101-106.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9832 .
Делић, Јован, "Од епитафа, преко сонета, до Ратних другова, од прве до друге Европске ноћи : од идеје до реализације двију збирки Станислава Винавера" in Глас САНУ, 427, no. 30 (2017):101-106,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9832 .

О песмама, поемама и поетици Матије Бећковића : зборник радова : [представљање књигe на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 27. новембар 2012. године]

Вуксановић, Миро; Кољевић, Светозар; Делић, Јован

(Београд : Српска академија наука и уметности, 2013)

TY - GEN
AU - Вуксановић, Миро
AU - Кољевић, Светозар
AU - Делић, Јован
PY - 2013
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/9708
AB - О песмама, поемама и поетици Матије Бећковића : зборник радова
/ [уредници Јован Делић, Драган Хамовић]. – Београд : Институт за
књижевност и уметност : Учитељски факултет ; Требиње : Дучићеве
вечери поезије, 2012.
Говорили: академик Светозар Кољевић,
академик Матија Бећковић и
проф. др Јован Делић. 
У Београду, уторак 27. новембар 2012. у 13.00 часова.
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
T2 - Трибина Библиотеке САНУ
T1 - О песмама, поемама и поетици Матије Бећковића : зборник радова : [представљање књигe на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 27. новембар 2012. године]
SP - 259
EP - 267
VL - 1
IS - 1
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9708
ER - 
@misc{
author = "Вуксановић, Миро and Кољевић, Светозар and Делић, Јован",
year = "2013",
abstract = "О песмама, поемама и поетици Матије Бећковића : зборник радова
/ [уредници Јован Делић, Драган Хамовић]. – Београд : Институт за
књижевност и уметност : Учитељски факултет ; Требиње : Дучићеве
вечери поезије, 2012.
Говорили: академик Светозар Кољевић,
академик Матија Бећковић и
проф. др Јован Делић. 
У Београду, уторак 27. новембар 2012. у 13.00 часова.",
publisher = "Београд : Српска академија наука и уметности",
journal = "Трибина Библиотеке САНУ",
title = "О песмама, поемама и поетици Матије Бећковића : зборник радова : [представљање књигe на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 27. новембар 2012. године]",
pages = "259-267",
volume = "1",
number = "1",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9708"
}
Вуксановић, М., Кољевић, С.,& Делић, Ј.. (2013). О песмама, поемама и поетици Матије Бећковића : зборник радова : [представљање књигe на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 27. новембар 2012. године]. in Трибина Библиотеке САНУ
Београд : Српска академија наука и уметности., 1(1), 259-267.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9708
Вуксановић М, Кољевић С, Делић Ј. О песмама, поемама и поетици Матије Бећковића : зборник радова : [представљање књигe на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 27. новембар 2012. године]. in Трибина Библиотеке САНУ. 2013;1(1):259-267.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9708 .
Вуксановић, Миро, Кољевић, Светозар, Делић, Јован, "О песмама, поемама и поетици Матије Бећковића : зборник радова : [представљање књигe на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 27. новембар 2012. године]" in Трибина Библиотеке САНУ, 1, no. 1 (2013):259-267,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9708 .