Вуксановић-Мацура, Злата

Link to this page

Authority KeyName Variants
orcid::0000-0003-4256-41496519
 • Вуксановић-Мацура, Злата (8)
Projects

Author's Bibliography

Појава, успон и пад континуираног планирања у Србији 1970–2020.

Мацура, Владимир; Вуксановић-Мацура, Злата

(Београд: Удружење урбаниста Србије, 2020)

TY - CONF
AU - Мацура, Владимир
AU - Вуксановић-Мацура, Злата
PY - 2020
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/9087
AB - Kонтинуирано планирање је формалан репетитиван процес ритмичког преиспитивања урбанистичког или регионалног плана, са намером да се план ревидира и мења уколико се покажу несагласности са реалношћу или смер развоја који не иде ка стању града које заједница види као пожељно. Прве идеје о континуираном планирању у домаћој средини јавиле су се раних 1970-их, али нису пренете у праксу. Пуна примена овог планерског концепта повезана је са израдом, спровођењем и ревизијама Генералног плана Београда 2021, усвојеног 2003. године. Овај чланак приказује појаву, успон и пад континуираног планирања у урбанистичкој пракси у Србији. Циљ нам је да укажемо на значај примене концепта континуалног планирања у развоју градова и покренемо дебату о његовом враћању у домаћу планерску праксу.
AB - Continuous planning is a formal, repetitive process of rhythmic revision of an urban or regional plan, intending to revise and change the plan if there are inconsistencies with reality or the development is not in the direction of the state of the city that the community perceives as desirable. The first ideas about continuous planning in Serbia appeared in the early 1970s but did not come into practice. The full implementation of this planning concept is related to the formulation, implementation and revision of the General Plan of Belgrade 2021, adopted in 2003. This article presents the emergence, rise and fall of continuous planning in urban practice in Serbia. We aim to point out the importance of the concept of continuous planning to city development and to initiate a debate on its return to Serbian planning practice.
PB - Београд: Удружење урбаниста Србије
C3 - Будућност градова и урбанизма, 16. Летња школа урбанизма. Међународни научно-стручни скуп
T1 - Појава, успон и пад континуираног планирања у Србији 1970–2020.
T1 - Emergence, Rise and Fall of Continuous Planning in Serbia 1970–2020
SP - 23
EP - 30
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9087
ER - 
@conference{
author = "Мацура, Владимир and Вуксановић-Мацура, Злата",
year = "2020",
abstract = "Kонтинуирано планирање је формалан репетитиван процес ритмичког преиспитивања урбанистичког или регионалног плана, са намером да се план ревидира и мења уколико се покажу несагласности са реалношћу или смер развоја који не иде ка стању града које заједница види као пожељно. Прве идеје о континуираном планирању у домаћој средини јавиле су се раних 1970-их, али нису пренете у праксу. Пуна примена овог планерског концепта повезана је са израдом, спровођењем и ревизијама Генералног плана Београда 2021, усвојеног 2003. године. Овај чланак приказује појаву, успон и пад континуираног планирања у урбанистичкој пракси у Србији. Циљ нам је да укажемо на значај примене концепта континуалног планирања у развоју градова и покренемо дебату о његовом враћању у домаћу планерску праксу., Continuous planning is a formal, repetitive process of rhythmic revision of an urban or regional plan, intending to revise and change the plan if there are inconsistencies with reality or the development is not in the direction of the state of the city that the community perceives as desirable. The first ideas about continuous planning in Serbia appeared in the early 1970s but did not come into practice. The full implementation of this planning concept is related to the formulation, implementation and revision of the General Plan of Belgrade 2021, adopted in 2003. This article presents the emergence, rise and fall of continuous planning in urban practice in Serbia. We aim to point out the importance of the concept of continuous planning to city development and to initiate a debate on its return to Serbian planning practice.",
publisher = "Београд: Удружење урбаниста Србије",
journal = "Будућност градова и урбанизма, 16. Летња школа урбанизма. Међународни научно-стручни скуп",
title = "Појава, успон и пад континуираног планирања у Србији 1970–2020., Emergence, Rise and Fall of Continuous Planning in Serbia 1970–2020",
pages = "23-30",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9087"
}
Мацура, В.,& Вуксановић-Мацура, З.. (2020). Појава, успон и пад континуираног планирања у Србији 1970–2020.. in Будућност градова и урбанизма, 16. Летња школа урбанизма. Међународни научно-стручни скуп
Београд: Удружење урбаниста Србије., 23-30.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9087
Мацура В, Вуксановић-Мацура З. Појава, успон и пад континуираног планирања у Србији 1970–2020.. in Будућност градова и урбанизма, 16. Летња школа урбанизма. Међународни научно-стручни скуп. 2020;:23-30.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9087 .
Мацура, Владимир, Вуксановић-Мацура, Злата, "Појава, успон и пад континуираног планирања у Србији 1970–2020." in Будућност градова и урбанизма, 16. Летња школа урбанизма. Међународни научно-стручни скуп (2020):23-30,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9087 .

Урбана матрица Крагујевца средином 19. века

Вуксановић-Мацура, Злата

(Крагујевац : Центар за научноистраживачки рад САНУ и Универзитет у Крагујевцу, 2020)

TY - CHAP
AU - Вуксановић-Мацура, Злата
PY - 2020
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/9964
AB - Рад се бави процесом формирања и развоја урбане матрице Крагујевца у првој половини 19. века, када је био престоница Србије (1817–1841) и место у коме се налазио званичан двор кнеза Милоша. Изградњом двора, која је отпочела 1817. године, град је поред језгра које је постојало из доба отоманске владавине, добио још један центар око кога је почело да се шири ново престоничко ткиво. У раду су анализирани урбани процеси који су се одигравали унутар старе органске матрица која данас представља језгро града, те трансформације простора и грађевина које су чиниле Дворски комплекс кнеза Милоша. Разматрани су фактори који су допринели да се урбана матрица Старог језгра задржала све до данас, као и зашто је нестао Дворски комплекс. Рад је написан на основу секундарних извора, ретко коришћених изворних планова града и фотодокументације.
PB - Крагујевац : Центар за научноистраживачки рад САНУ и Универзитет у Крагујевцу
T2 - Од престонице до индустријског центра: Крагујевац средином 19. века
T1 - Урбана матрица Крагујевца средином 19. века
SP - 15
VL - 40
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9964
ER - 
@inbook{
author = "Вуксановић-Мацура, Злата",
year = "2020",
abstract = "Рад се бави процесом формирања и развоја урбане матрице Крагујевца у првој половини 19. века, када је био престоница Србије (1817–1841) и место у коме се налазио званичан двор кнеза Милоша. Изградњом двора, која је отпочела 1817. године, град је поред језгра које је постојало из доба отоманске владавине, добио још један центар око кога је почело да се шири ново престоничко ткиво. У раду су анализирани урбани процеси који су се одигравали унутар старе органске матрица која данас представља језгро града, те трансформације простора и грађевина које су чиниле Дворски комплекс кнеза Милоша. Разматрани су фактори који су допринели да се урбана матрица Старог језгра задржала све до данас, као и зашто је нестао Дворски комплекс. Рад је написан на основу секундарних извора, ретко коришћених изворних планова града и фотодокументације.",
publisher = "Крагујевац : Центар за научноистраживачки рад САНУ и Универзитет у Крагујевцу",
journal = "Од престонице до индустријског центра: Крагујевац средином 19. века",
booktitle = "Урбана матрица Крагујевца средином 19. века",
pages = "15",
volume = "40",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9964"
}
Вуксановић-Мацура, З.. (2020). Урбана матрица Крагујевца средином 19. века. in Од престонице до индустријског центра: Крагујевац средином 19. века
Крагујевац : Центар за научноистраживачки рад САНУ и Универзитет у Крагујевцу., 40, 15.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9964
Вуксановић-Мацура З. Урбана матрица Крагујевца средином 19. века. in Од престонице до индустријског центра: Крагујевац средином 19. века. 2020;40:15.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9964 .
Вуксановић-Мацура, Злата, "Урбана матрица Крагујевца средином 19. века" in Од престонице до индустријског центра: Крагујевац средином 19. века, 40 (2020):15,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9964 .

Урбанистичке иновације из Генералног плана 2003: чување идентитета Београда

Мацура, Владимир; Стојков, Борислав; Цвејић, Јасминка; Ђорђевић Цигановић, Јованка; Михаљевић, Вера; Ференчак, Миодраг; Куртовић Фолић, Нађа; Стојановић, Божидар; Вуксановић-Мацура, Злата; Милановић, Душан; Милашиновић Марић, Дијана

(Београд : Институт за архитектуру и урбанизам, 2019)

TY - JOUR
AU - Мацура, Владимир
AU - Стојков, Борислав
AU - Цвејић, Јасминка
AU - Ђорђевић Цигановић, Јованка
AU - Михаљевић, Вера
AU - Ференчак, Миодраг
AU - Куртовић Фолић, Нађа
AU - Стојановић, Божидар
AU - Вуксановић-Мацура, Злата
AU - Милановић, Душан
AU - Милашиновић Марић, Дијана
PY - 2019
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/7035
AB - Урбанистичке иновације које су се појавиле у Генералном плану Београда, који је Скупштина града Београда усвојила септембра 2003. год., предмет су овог рада. Приказано је дванаест нових просторних решења која су директно повезана са општим циљевима плана. То су предлози за велике градске пројекте који су креирани током израде Плана 2001–2003. год., а који нису постојали у ранијим генералним плановима из 1951, 1972. и 1985. год., и њиховим ревизијама. Пројекти су били одговор на комплексно економско, социјално и урбанистичко стање Београда настало након распада Југославије. Односили су се на регион града, Ушће, дунавску оријентацију Београда, систем зеленила, трајне вредности града, спонтано грађена насеља, културна добра, градске центре, привредне зоне и животну средину, социјално становање, саобраћај и модерну архитектуру. Чланак су написали урбанисти различитих профила, који су учествовали у изради Генералног плана 2003. год. и који су његови врсни познаваоци. Примарни извори које су аутори користили за анализу били су формални документ публикован у Службеном листу града Београда, као и званични графички прилози Генералног плана објављени на ЦД-РОМ-у. За сваки од приказаних пројеката дати су дефиниција, мотив због кога је креиран и његово урбанистичко решење. Анализа урбанистичких иновација дала је ново разумевање намере тадашњег Београда да град буде темељно обновљен и да отвори нове путеве развоја после трагичних деведесетих година прошлог века, али уз чување сопственог идентитета заснованог на особеностима које га разликују од других европских метропола, а у исто време га чине самосвојним градом.
AB - The subject of this paper is urban innovations that emerged from the Belgrade Master Plan, adopted by the Belgrade Assembly in September 2003. Twelve new spatial solutions that were directly related to the overall goals of the plan are presented. These are proposals for grand city projects created in 2001-2003 during the development of the Master Plan, which did not exist in the earlier master plans from 1951, 1972, and 1985, and their revisions. These projects were a response to the difficult economic, social, and urban situation of Belgrade in the aftermath of the breakup of Yugoslavia. They relate to the city region, the Confluence, the Danube orientation of Belgrade, the greenery system, the lasting values of the city, spontaneously constructed settlements, cultural assets, city centres, business and industrial zones and environment, social housing, transport, and modern architecture. Urban planners of different profiles who wrote this article were also engaged in the formulation of the Master Plan and are well acquainted with it. In the analysis, the authors relied on a formal document published in the Official Gazette of the City of Belgrade, and a CD-ROM containing the official maps of the Master Plan. For each project, its definition, the motive for the creation and its urban solution are given. An analysis of urban innovation has given a new understanding of Belgrade’s intention to thoroughly improve the city and open up new ways of development, after the tragic 1990s, while safeguarding its identity based on features that differentiate it from other European metropolises and making it as self-contained cities.
PB - Београд : Институт за архитектуру и урбанизам
T2 - Arhitektura i urbanizam
T1 - Урбанистичке иновације из Генералног плана 2003: чување идентитета Београда
T1 - Urban innovations from the 2003 Master Plan: preserving Belgrade’s identity
SP - 40
EP - 59
IS - 49
DO - 10.5937/a-u0-23981
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7035
ER - 
@article{
author = "Мацура, Владимир and Стојков, Борислав and Цвејић, Јасминка and Ђорђевић Цигановић, Јованка and Михаљевић, Вера and Ференчак, Миодраг and Куртовић Фолић, Нађа and Стојановић, Божидар and Вуксановић-Мацура, Злата and Милановић, Душан and Милашиновић Марић, Дијана",
year = "2019",
abstract = "Урбанистичке иновације које су се појавиле у Генералном плану Београда, који је Скупштина града Београда усвојила септембра 2003. год., предмет су овог рада. Приказано је дванаест нових просторних решења која су директно повезана са општим циљевима плана. То су предлози за велике градске пројекте који су креирани током израде Плана 2001–2003. год., а који нису постојали у ранијим генералним плановима из 1951, 1972. и 1985. год., и њиховим ревизијама. Пројекти су били одговор на комплексно економско, социјално и урбанистичко стање Београда настало након распада Југославије. Односили су се на регион града, Ушће, дунавску оријентацију Београда, систем зеленила, трајне вредности града, спонтано грађена насеља, културна добра, градске центре, привредне зоне и животну средину, социјално становање, саобраћај и модерну архитектуру. Чланак су написали урбанисти различитих профила, који су учествовали у изради Генералног плана 2003. год. и који су његови врсни познаваоци. Примарни извори које су аутори користили за анализу били су формални документ публикован у Службеном листу града Београда, као и званични графички прилози Генералног плана објављени на ЦД-РОМ-у. За сваки од приказаних пројеката дати су дефиниција, мотив због кога је креиран и његово урбанистичко решење. Анализа урбанистичких иновација дала је ново разумевање намере тадашњег Београда да град буде темељно обновљен и да отвори нове путеве развоја после трагичних деведесетих година прошлог века, али уз чување сопственог идентитета заснованог на особеностима које га разликују од других европских метропола, а у исто време га чине самосвојним градом., The subject of this paper is urban innovations that emerged from the Belgrade Master Plan, adopted by the Belgrade Assembly in September 2003. Twelve new spatial solutions that were directly related to the overall goals of the plan are presented. These are proposals for grand city projects created in 2001-2003 during the development of the Master Plan, which did not exist in the earlier master plans from 1951, 1972, and 1985, and their revisions. These projects were a response to the difficult economic, social, and urban situation of Belgrade in the aftermath of the breakup of Yugoslavia. They relate to the city region, the Confluence, the Danube orientation of Belgrade, the greenery system, the lasting values of the city, spontaneously constructed settlements, cultural assets, city centres, business and industrial zones and environment, social housing, transport, and modern architecture. Urban planners of different profiles who wrote this article were also engaged in the formulation of the Master Plan and are well acquainted with it. In the analysis, the authors relied on a formal document published in the Official Gazette of the City of Belgrade, and a CD-ROM containing the official maps of the Master Plan. For each project, its definition, the motive for the creation and its urban solution are given. An analysis of urban innovation has given a new understanding of Belgrade’s intention to thoroughly improve the city and open up new ways of development, after the tragic 1990s, while safeguarding its identity based on features that differentiate it from other European metropolises and making it as self-contained cities.",
publisher = "Београд : Институт за архитектуру и урбанизам",
journal = "Arhitektura i urbanizam",
title = "Урбанистичке иновације из Генералног плана 2003: чување идентитета Београда, Urban innovations from the 2003 Master Plan: preserving Belgrade’s identity",
pages = "40-59",
number = "49",
doi = "10.5937/a-u0-23981",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7035"
}
Мацура, В., Стојков, Б., Цвејић, Ј., Ђорђевић Цигановић, Ј., Михаљевић, В., Ференчак, М., Куртовић Фолић, Н., Стојановић, Б., Вуксановић-Мацура, З., Милановић, Д.,& Милашиновић Марић, Д.. (2019). Урбанистичке иновације из Генералног плана 2003: чување идентитета Београда. in Arhitektura i urbanizam
Београд : Институт за архитектуру и урбанизам.(49), 40-59.
https://doi.org/10.5937/a-u0-23981
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7035
Мацура В, Стојков Б, Цвејић Ј, Ђорђевић Цигановић Ј, Михаљевић В, Ференчак М, Куртовић Фолић Н, Стојановић Б, Вуксановић-Мацура З, Милановић Д, Милашиновић Марић Д. Урбанистичке иновације из Генералног плана 2003: чување идентитета Београда. in Arhitektura i urbanizam. 2019;(49):40-59.
doi:10.5937/a-u0-23981
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7035 .
Мацура, Владимир, Стојков, Борислав, Цвејић, Јасминка, Ђорђевић Цигановић, Јованка, Михаљевић, Вера, Ференчак, Миодраг, Куртовић Фолић, Нађа, Стојановић, Божидар, Вуксановић-Мацура, Злата, Милановић, Душан, Милашиновић Марић, Дијана, "Урбанистичке иновације из Генералног плана 2003: чување идентитета Београда" in Arhitektura i urbanizam, no. 49 (2019):40-59,
https://doi.org/10.5937/a-u0-23981 .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7035 .
2

Интегративни преглед радова о становању и насељима Рома објављених у оквиру истраживачких активности Одбора САНУ за проучавање живота и обичаја Рома

Вуксановић-Мацура, Злата; Мацура, Владимир; Вујовић, Сретен

(Београд: САНУ, 2019)

TY - CHAP
AU - Вуксановић-Мацура, Злата
AU - Мацура, Владимир
AU - Вујовић, Сретен
PY - 2019
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/6609
AB - Текст садржи интегративни преглед радова о становању и насељима Рома који су израђени у оквиру истраживачких активности Одбора за проучавање живота и обичаја Рома Одељења друштвених Српске академије наука и уметности. Настао је поводом обележавања три деценије рада Одбора и део је целине од четири прилога који обрађују кључне теме којима се бавио Одбор у том периоду. У овом прилогу је приказано и анализирано 40 радова, што су чланци објављени у зборницима Одбора и две изложбе које је Одбор организовао, а сви су посвећени проблематици становања и насеља Рома. Сагледан је допринос тих радова за научна истраживања проблематике становања и насеља Рома у Србији и шире, у Европи, затим је истакнуто богатство специфичних тема које су обрађивали аутори текстова, те указано на могуће правце даљег рада и истраживања Одбора на овој проблематици.
PB - Београд: САНУ
T2 - Тридесет година рада Одбора за проучавање живота и обичаја Рома: 1989–2019
T1 - Интегративни преглед радова о становању и насељима Рома објављених у оквиру истраживачких активности Одбора САНУ за проучавање живота и обичаја Рома
SP - 90
EP - 106
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6609
ER - 
@inbook{
author = "Вуксановић-Мацура, Злата and Мацура, Владимир and Вујовић, Сретен",
year = "2019",
abstract = "Текст садржи интегративни преглед радова о становању и насељима Рома који су израђени у оквиру истраживачких активности Одбора за проучавање живота и обичаја Рома Одељења друштвених Српске академије наука и уметности. Настао је поводом обележавања три деценије рада Одбора и део је целине од четири прилога који обрађују кључне теме којима се бавио Одбор у том периоду. У овом прилогу је приказано и анализирано 40 радова, што су чланци објављени у зборницима Одбора и две изложбе које је Одбор организовао, а сви су посвећени проблематици становања и насеља Рома. Сагледан је допринос тих радова за научна истраживања проблематике становања и насеља Рома у Србији и шире, у Европи, затим је истакнуто богатство специфичних тема које су обрађивали аутори текстова, те указано на могуће правце даљег рада и истраживања Одбора на овој проблематици.",
publisher = "Београд: САНУ",
journal = "Тридесет година рада Одбора за проучавање живота и обичаја Рома: 1989–2019",
booktitle = "Интегративни преглед радова о становању и насељима Рома објављених у оквиру истраживачких активности Одбора САНУ за проучавање живота и обичаја Рома",
pages = "90-106",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6609"
}
Вуксановић-Мацура, З., Мацура, В.,& Вујовић, С.. (2019). Интегративни преглед радова о становању и насељима Рома објављених у оквиру истраживачких активности Одбора САНУ за проучавање живота и обичаја Рома. in Тридесет година рада Одбора за проучавање живота и обичаја Рома: 1989–2019
Београд: САНУ., 90-106.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6609
Вуксановић-Мацура З, Мацура В, Вујовић С. Интегративни преглед радова о становању и насељима Рома објављених у оквиру истраживачких активности Одбора САНУ за проучавање живота и обичаја Рома. in Тридесет година рада Одбора за проучавање живота и обичаја Рома: 1989–2019. 2019;:90-106.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6609 .
Вуксановић-Мацура, Злата, Мацура, Владимир, Вујовић, Сретен, "Интегративни преглед радова о становању и насељима Рома објављених у оквиру истраживачких активности Одбора САНУ за проучавање живота и обичаја Рома" in Тридесет година рада Одбора за проучавање живота и обичаја Рома: 1989–2019 (2019):90-106,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6609 .

Урбанизација и промена просторних образаца трговине у Србији у 19. веку

Вуксановић-Мацура, Злата; Тодорић, Јована

(Београд: Историјски институт; Нижњи Новгород: Државни универзитет за архитектуру и грађевину, 2019)

TY - CHAP
AU - Вуксановић-Мацура, Злата
AU - Тодорић, Јована
PY - 2019
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/8879
AB - Рад приказује промене просторних образаца трговине у Србији у 19. веку настале под утицајем процеса урбанизације. Анализирано је како су се раст броја становника у урбаним срединама и други чиниоци, те последично ширење градске територије и трансформација постојећих структура и функција, одражавали на физички оквир трговине и простор у коме се одвијала. На основу картографског материјала, писаних извора и литературе, анализиране су промене форме и садржаја чаршија, које су се током 19. века у многим српским варошима претварале у трговачке улице са модерним специјализованима радњама. Посебна пажња је посвећена разумевању ових процеса у Београду у коме се сплет некадашњих чаршија постепено преобликовао, формирајући трговинско-пословно средиште престонице.
AB - The paper outlines the changes in commercial spatial patterns in Serbia in the 19th century, brought about by the urbanization process. It presents an analysis of the ways in which population growth in urban areas and other factors, as well as the resulting expansion of the urban territory and the transformation of the already existing structures and functions, were reflected on the physical framework for commercial activities and the space in which they were taking place. Based on cartographic materials and written sources, it traces changes in the form and contents of Ottoman-type commercial urban centres (čaršija), which were transforming, in many Serbian towns, throughout the 19th century, into commercial streets with modern specialized shops.
AB - В статье анализируются изменения форм торговых площадей, наступившие в процессе урбанизации в Сербии в 19 веке. Предоставлен анализ того, каким образом рост населения в городских районах, последующее расширение городских территорий, трансформация уже существовавших структур и функций, а также и другие факторы, влияли на торговую деятельность и пространство, на котором она разворачивалась.
Основываясь на картографических материалах и письменных источниках, отслеживаются изменения формы и содержания торговых городских центров османского типа (срб. чаршија), которые во многих сербских городах 19 века трансформировались в торговые улицы с современными специализированными магазинами. Постепенное освобождение от
османской власти и обретение независимости, также стимулировалось экономическими изменениями, а именно, введением капитализма в Сербию. Тем не менее, три небольших османских торговых центра, ― которые слились в середине 19-го века, сформировав сеть торговых улиц, составляющих тогда центральную часть Белграда, ― и сегодня находятся
в непосредственной близости от центра города. В конце 19 и начале 20 веков торговые улицы полностью занимали центральную часть Белграда, которую сразу после Первой мировой войны назвали «городом».
PB - Београд: Историјски институт; Нижњи Новгород: Државни универзитет за архитектуру и грађевину
T2 - Урбанизација у источној и југоисточној Европи / Урбанизация в Восточной и Юго-восточной Европе
T1 - Урбанизација и промена просторних образаца трговине у Србији у 19. веку
SP - 197
EP - 215
DO - 10.34298/9788677431341.11
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8879
ER - 
@inbook{
author = "Вуксановић-Мацура, Злата and Тодорић, Јована",
year = "2019",
abstract = "Рад приказује промене просторних образаца трговине у Србији у 19. веку настале под утицајем процеса урбанизације. Анализирано је како су се раст броја становника у урбаним срединама и други чиниоци, те последично ширење градске територије и трансформација постојећих структура и функција, одражавали на физички оквир трговине и простор у коме се одвијала. На основу картографског материјала, писаних извора и литературе, анализиране су промене форме и садржаја чаршија, које су се током 19. века у многим српским варошима претварале у трговачке улице са модерним специјализованима радњама. Посебна пажња је посвећена разумевању ових процеса у Београду у коме се сплет некадашњих чаршија постепено преобликовао, формирајући трговинско-пословно средиште престонице., The paper outlines the changes in commercial spatial patterns in Serbia in the 19th century, brought about by the urbanization process. It presents an analysis of the ways in which population growth in urban areas and other factors, as well as the resulting expansion of the urban territory and the transformation of the already existing structures and functions, were reflected on the physical framework for commercial activities and the space in which they were taking place. Based on cartographic materials and written sources, it traces changes in the form and contents of Ottoman-type commercial urban centres (čaršija), which were transforming, in many Serbian towns, throughout the 19th century, into commercial streets with modern specialized shops., В статье анализируются изменения форм торговых площадей, наступившие в процессе урбанизации в Сербии в 19 веке. Предоставлен анализ того, каким образом рост населения в городских районах, последующее расширение городских территорий, трансформация уже существовавших структур и функций, а также и другие факторы, влияли на торговую деятельность и пространство, на котором она разворачивалась.
Основываясь на картографических материалах и письменных источниках, отслеживаются изменения формы и содержания торговых городских центров османского типа (срб. чаршија), которые во многих сербских городах 19 века трансформировались в торговые улицы с современными специализированными магазинами. Постепенное освобождение от
османской власти и обретение независимости, также стимулировалось экономическими изменениями, а именно, введением капитализма в Сербию. Тем не менее, три небольших османских торговых центра, ― которые слились в середине 19-го века, сформировав сеть торговых улиц, составляющих тогда центральную часть Белграда, ― и сегодня находятся
в непосредственной близости от центра города. В конце 19 и начале 20 веков торговые улицы полностью занимали центральную часть Белграда, которую сразу после Первой мировой войны назвали «городом».",
publisher = "Београд: Историјски институт; Нижњи Новгород: Државни универзитет за архитектуру и грађевину",
journal = "Урбанизација у источној и југоисточној Европи / Урбанизация в Восточной и Юго-восточной Европе",
booktitle = "Урбанизација и промена просторних образаца трговине у Србији у 19. веку",
pages = "197-215",
doi = "10.34298/9788677431341.11",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8879"
}
Вуксановић-Мацура, З.,& Тодорић, Ј.. (2019). Урбанизација и промена просторних образаца трговине у Србији у 19. веку. in Урбанизација у источној и југоисточној Европи / Урбанизация в Восточной и Юго-восточной Европе
Београд: Историјски институт; Нижњи Новгород: Државни универзитет за архитектуру и грађевину., 197-215.
https://doi.org/10.34298/9788677431341.11
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8879
Вуксановић-Мацура З, Тодорић Ј. Урбанизација и промена просторних образаца трговине у Србији у 19. веку. in Урбанизација у источној и југоисточној Европи / Урбанизация в Восточной и Юго-восточной Европе. 2019;:197-215.
doi:10.34298/9788677431341.11
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8879 .
Вуксановић-Мацура, Злата, Тодорић, Јована, "Урбанизација и промена просторних образаца трговине у Србији у 19. веку" in Урбанизација у источној и југоисточној Европи / Урбанизация в Восточной и Юго-восточной Европе (2019):197-215,
https://doi.org/10.34298/9788677431341.11 .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8879 .

Интегративни преглед радова о становању и насељима Рома објављених у оквиру истраживачких активности Одбора САНУ за проучавање живота и обичаја Рома

Вуксановић-Мацура, Злата; Мацура, Владимир; Вујовић, Сретен

(Београд : Српска академија наука и уметности, 2019)

TY - CONF
AU - Вуксановић-Мацура, Злата
AU - Мацура, Владимир
AU - Вујовић, Сретен
PY - 2019
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/9397
AB - Предмет овог рада су научни текстови са темом становања и насеља Рома
који су настали у оквиру истраживачких активности Комисије, касније Одбора
за проучавање живота и обичаја Рома Одељења друштвених наука САНУ.1
 Oвде
ћемо, стога, говорити о литератури која разматра ту материју, а не о самој проблематици ромских насеља и становања. Но, да би се поједине литерарне
јединице разумеле потребно је да се дотакне суштина ромског становања и
насеља. Тема становања и насеља Рома препозната је као изузетно значајна и
заузела је важно место од самих почетака рада Одбора. Истовремено, иницирана
је у доба крупних промена у држави и друштву, као и системских преокрета у
стамбеној сфери који су се дешавали раних 1990-их, када је право на стан
престало да буде део јавног интереса, опште друштвене бриге и обавеза,
прешавши у домен приватног и личног, што се посебно негативно одражавало на
угрожене друштвене групе, међу којима су се налазили и Роми.
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
C3 - Тридесет година рада одбора за проучавање живота и обичаја Рома : 1989-2019
T1 - Интегративни преглед радова о становању и насељима Рома објављених у оквиру истраживачких активности Одбора САНУ за проучавање живота и обичаја Рома
SP - 89
EP - 105
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9397
ER - 
@conference{
author = "Вуксановић-Мацура, Злата and Мацура, Владимир and Вујовић, Сретен",
year = "2019",
abstract = "Предмет овог рада су научни текстови са темом становања и насеља Рома
који су настали у оквиру истраживачких активности Комисије, касније Одбора
за проучавање живота и обичаја Рома Одељења друштвених наука САНУ.1
 Oвде
ћемо, стога, говорити о литератури која разматра ту материју, а не о самој проблематици ромских насеља и становања. Но, да би се поједине литерарне
јединице разумеле потребно је да се дотакне суштина ромског становања и
насеља. Тема становања и насеља Рома препозната је као изузетно значајна и
заузела је важно место од самих почетака рада Одбора. Истовремено, иницирана
је у доба крупних промена у држави и друштву, као и системских преокрета у
стамбеној сфери који су се дешавали раних 1990-их, када је право на стан
престало да буде део јавног интереса, опште друштвене бриге и обавеза,
прешавши у домен приватног и личног, што се посебно негативно одражавало на
угрожене друштвене групе, међу којима су се налазили и Роми.",
publisher = "Београд : Српска академија наука и уметности",
journal = "Тридесет година рада одбора за проучавање живота и обичаја Рома : 1989-2019",
title = "Интегративни преглед радова о становању и насељима Рома објављених у оквиру истраживачких активности Одбора САНУ за проучавање живота и обичаја Рома",
pages = "89-105",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9397"
}
Вуксановић-Мацура, З., Мацура, В.,& Вујовић, С.. (2019). Интегративни преглед радова о становању и насељима Рома објављених у оквиру истраживачких активности Одбора САНУ за проучавање живота и обичаја Рома. in Тридесет година рада одбора за проучавање живота и обичаја Рома : 1989-2019
Београд : Српска академија наука и уметности., 89-105.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9397
Вуксановић-Мацура З, Мацура В, Вујовић С. Интегративни преглед радова о становању и насељима Рома објављених у оквиру истраживачких активности Одбора САНУ за проучавање живота и обичаја Рома. in Тридесет година рада одбора за проучавање живота и обичаја Рома : 1989-2019. 2019;:89-105.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9397 .
Вуксановић-Мацура, Злата, Мацура, Владимир, Вујовић, Сретен, "Интегративни преглед радова о становању и насељима Рома објављених у оквиру истраживачких активности Одбора САНУ за проучавање живота и обичаја Рома" in Тридесет година рада одбора за проучавање живота и обичаја Рома : 1989-2019 (2019):89-105,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9397 .

Предговор

Вуксановић-Мацура, Злата

(Београд : Српска академија наука и уметности, 2017, 2017)

TY - JOUR
AU - Вуксановић-Мацура, Злата
PY - 2017
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/9140
AB - Унапређење услова становања један је од предуслова за побољшање општег положаја и друштвене укључености Рома. Одбор (раније Комисија) за проучавање живота и обичаја Рома Одељења друштвених наука Српске академије наука и уметности (САНУ), од свог оснивања 1989. године, велику пажњу посвећује и проблематици становања ове националне мањине.1 Тема становања и насеља Рома обрађивана је и у већем броју радова излаганих на научним скуповима током 90-их година 20. века и потом објављених у зборницима које је приредио Одбор.2 Ови радови су представљали пионирски допринос научном проучавању услова становања и ромских насеља, како у Србији тако и шире у тадашњој Југославији и Европи. У њима су пред научну јавност изношене чињенице о настанку, историјату и условима живота и становања у ромским насељима у појединим градовима у Србији (Нишу, Београду, Зрењанину, Лесковцу и др.)3, те су представљани резултати теренских и акционих истраживања усмерених на побољшање стамбених услова у ромским насељима, попут одрживе обнове Орловског насеља у Београду.4 Зборник насловљен „Становање Рома у Србији: стање и изазови“ је први зборник у целости посвећен проблематици становања који приређује Одбор. Радови сабрани у овом тематском зборнику доносе нова сазнања, податке и чињенице о условима становања Рома у Београду и Србији, анализирајући их и тумачећи у контексту историјских и актуелних догађаја и процеса. Ови оригинални научни радови су претходно били изложени у оквиру два циклуса предавања одржана током две изложбе које је организовао Одбор у галерији науке и технике САНУ
PB - Београд : Српска академија наука и уметности, 2017
T2 - Становање Рома у Србији : стање и изазови
T1 - Предговор
SP - 7
EP - 14
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9140
ER - 
@article{
author = "Вуксановић-Мацура, Злата",
year = "2017",
abstract = "Унапређење услова становања један је од предуслова за побољшање општег положаја и друштвене укључености Рома. Одбор (раније Комисија) за проучавање живота и обичаја Рома Одељења друштвених наука Српске академије наука и уметности (САНУ), од свог оснивања 1989. године, велику пажњу посвећује и проблематици становања ове националне мањине.1 Тема становања и насеља Рома обрађивана је и у већем броју радова излаганих на научним скуповима током 90-их година 20. века и потом објављених у зборницима које је приредио Одбор.2 Ови радови су представљали пионирски допринос научном проучавању услова становања и ромских насеља, како у Србији тако и шире у тадашњој Југославији и Европи. У њима су пред научну јавност изношене чињенице о настанку, историјату и условима живота и становања у ромским насељима у појединим градовима у Србији (Нишу, Београду, Зрењанину, Лесковцу и др.)3, те су представљани резултати теренских и акционих истраживања усмерених на побољшање стамбених услова у ромским насељима, попут одрживе обнове Орловског насеља у Београду.4 Зборник насловљен „Становање Рома у Србији: стање и изазови“ је први зборник у целости посвећен проблематици становања који приређује Одбор. Радови сабрани у овом тематском зборнику доносе нова сазнања, податке и чињенице о условима становања Рома у Београду и Србији, анализирајући их и тумачећи у контексту историјских и актуелних догађаја и процеса. Ови оригинални научни радови су претходно били изложени у оквиру два циклуса предавања одржана током две изложбе које је организовао Одбор у галерији науке и технике САНУ",
publisher = "Београд : Српска академија наука и уметности, 2017",
journal = "Становање Рома у Србији : стање и изазови",
title = "Предговор",
pages = "7-14",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9140"
}
Вуксановић-Мацура, З.. (2017). Предговор. in Становање Рома у Србији : стање и изазови
Београд : Српска академија наука и уметности, 2017., 7-14.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9140
Вуксановић-Мацура З. Предговор. in Становање Рома у Србији : стање и изазови. 2017;:7-14.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9140 .
Вуксановић-Мацура, Злата, "Предговор" in Становање Рома у Србији : стање и изазови (2017):7-14,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9140 .

Социјално становање у Србији и Роми

Вуксановић-Мацура, Злата

(Београд : Српска академија наука и уметности, 2017)

TY - CHAP
AU - Вуксановић-Мацура, Злата
PY - 2017
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/9147
AB - У раду је разматрано у којој мери програми социјалног становања који се спроводе у Србији у последњих петнаест година обухватају Роме и да ли одговарају на потребе ове стамбено и социјално најугроженије групе. Анализирано је на који начин законска и стратешка решења из области социјалног становања третирају стамбено питање Рома и каква је њихова примена у пракси. генерално говорећи, данас у Србији постоје два основна модела социјалног становања: социјално становање за давање у закуп и социјално становање у заштићеним условима. Анализа показује да је заступљеност Рома у овим програмима веома мала у односу на друге кориснике. Међутим, све чешће се спроводе програми социјалног становања у којима су Роми једини корисници, што доприноси њиховој још већој просторној сегрегацији, док су неке праксе критиковане као дискриминаторске, попут расељавања некадашњих становника неформалних насеља газела и Белвил у новоформиране групације нестамбених контејнера смештених на периферији Београда. У закључку рада су сумирана постигнућа и препреке у реализацији програма социјалног становања у Србији и наглашена неопходност спровођења усмерених истраживања која би допринела целовитом сагледавању досадашњих ефеката ових програма, а у циљу стварања нових и одрживих модела социјалног становања доступних и најугроженијој популацији.
AB - The paper discusses the degree of Roma inclusion in the social housing programmes carried out in Serbia in the past fifteen years and seeks to establish whether these programmes have been able to meet the needs of this residentially and socially highly vulnerable group. An analysis is made of how Roma’s housing problems are addressed by legal and strategic solutions relating to social housing and how these solutions are implemented in practice. Generally speaking, there are two basic models of social housing in Serbia today: rental social housing and social housing in a supportive environment. The analysis shows that the Roma’s share in these programs is very small compared to other users. Furthermore, social housing programmes targeting solely the Roma are being increasingly implemented, thereby contributing to their ever greater residential segregation. Some actions are criticized as discriminatory, such as resettling former residents of the Gazela and Belvil informal settlements in newly formed groupings of non-residential containers located on Belgrade’s outskirts. The conclusion summarizes the achievements of social housing programmes and obstacles to their implementation in Serbia, emphasizing the need to carry out targeted research that would help gain comprehensive insight into these programmes’ impact, with the goal of creating new and sustainable models of social housing affordable to the most vulnerable population.
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
T2 - Становање Рома у Србији : стање и изазови
T1 - Социјално становање у Србији и Роми
T1 - Social Housing in Serbia and Roma
SP - 65
EP - 88
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9147
ER - 
@inbook{
author = "Вуксановић-Мацура, Злата",
year = "2017",
abstract = "У раду је разматрано у којој мери програми социјалног становања који се спроводе у Србији у последњих петнаест година обухватају Роме и да ли одговарају на потребе ове стамбено и социјално најугроженије групе. Анализирано је на који начин законска и стратешка решења из области социјалног становања третирају стамбено питање Рома и каква је њихова примена у пракси. генерално говорећи, данас у Србији постоје два основна модела социјалног становања: социјално становање за давање у закуп и социјално становање у заштићеним условима. Анализа показује да је заступљеност Рома у овим програмима веома мала у односу на друге кориснике. Међутим, све чешће се спроводе програми социјалног становања у којима су Роми једини корисници, што доприноси њиховој још већој просторној сегрегацији, док су неке праксе критиковане као дискриминаторске, попут расељавања некадашњих становника неформалних насеља газела и Белвил у новоформиране групације нестамбених контејнера смештених на периферији Београда. У закључку рада су сумирана постигнућа и препреке у реализацији програма социјалног становања у Србији и наглашена неопходност спровођења усмерених истраживања која би допринела целовитом сагледавању досадашњих ефеката ових програма, а у циљу стварања нових и одрживих модела социјалног становања доступних и најугроженијој популацији., The paper discusses the degree of Roma inclusion in the social housing programmes carried out in Serbia in the past fifteen years and seeks to establish whether these programmes have been able to meet the needs of this residentially and socially highly vulnerable group. An analysis is made of how Roma’s housing problems are addressed by legal and strategic solutions relating to social housing and how these solutions are implemented in practice. Generally speaking, there are two basic models of social housing in Serbia today: rental social housing and social housing in a supportive environment. The analysis shows that the Roma’s share in these programs is very small compared to other users. Furthermore, social housing programmes targeting solely the Roma are being increasingly implemented, thereby contributing to their ever greater residential segregation. Some actions are criticized as discriminatory, such as resettling former residents of the Gazela and Belvil informal settlements in newly formed groupings of non-residential containers located on Belgrade’s outskirts. The conclusion summarizes the achievements of social housing programmes and obstacles to their implementation in Serbia, emphasizing the need to carry out targeted research that would help gain comprehensive insight into these programmes’ impact, with the goal of creating new and sustainable models of social housing affordable to the most vulnerable population.",
publisher = "Београд : Српска академија наука и уметности",
journal = "Становање Рома у Србији : стање и изазови",
booktitle = "Социјално становање у Србији и Роми, Social Housing in Serbia and Roma",
pages = "65-88",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9147"
}
Вуксановић-Мацура, З.. (2017). Социјално становање у Србији и Роми. in Становање Рома у Србији : стање и изазови
Београд : Српска академија наука и уметности., 65-88.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9147
Вуксановић-Мацура З. Социјално становање у Србији и Роми. in Становање Рома у Србији : стање и изазови. 2017;:65-88.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9147 .
Вуксановић-Мацура, Злата, "Социјално становање у Србији и Роми" in Становање Рома у Србији : стање и изазови (2017):65-88,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9147 .