Ђорђевић, Весна Н.

Link to this page

Authority KeyName Variants
c0d3326f-1ffc-4f2d-9f3a-983c93f7b1af
 • Ђорђевић, Весна Н. (4)
 • Ђорђевић, Весна (1)
Projects

Author's Bibliography

Урок у српској народној традицији

Ђорђевић, Весна; Аксић, Нина

(Bratislava : Univerzita Komenského, 2019)

TY - CHAP
AU - Ђорђевић, Весна
AU - Аксић, Нина
PY - 2019
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10310
AB - The belief in the existence of the ‘evil eye’ and the ability to bewitch somebody or
something using eyes and words, either intentionally or otherwise, is widespread in
Serbian folk tradition. The subject of this paper is the presentation of Serbian linguistic
and ethnological data related to the phenomenon of the ‘evil eye’ which has been taken
from ethnographic material and dictionaries. The analysis shows a strong connection
among language units (lexemes and phrasemes) and ethnological notions about the ‘evil
eye’.
AB - Verovanje u postojanje "uroka" i sposobnost da se neko ili nešto omađija očima i rečima, bilo namerno ili ne, rasprostranjeno je u srpskoj narodnoj tradiciji. Tema ovog rada je predstavljanje srpskih lingvističkih i etnoloških podataka vezanih za fenomen "uroka" koji su preuzeti iz etnografskog materijala i rečnika. Analiza pokazuje snažnu vezu između jezičkih jedinica (lekseme i frazeme) i etnoloških pojmova o "uroku".
PB - Bratislava : Univerzita Komenského
T2 - Percepcia nadprirodzena vo frazeologii, Slavofraz 2019
T1 - Урок у српској народној традицији
T1 - The evil eye in Serbian folk tradition
SP - 120
EP - 126
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10310
ER - 
@inbook{
author = "Ђорђевић, Весна and Аксић, Нина",
year = "2019",
abstract = "The belief in the existence of the ‘evil eye’ and the ability to bewitch somebody or
something using eyes and words, either intentionally or otherwise, is widespread in
Serbian folk tradition. The subject of this paper is the presentation of Serbian linguistic
and ethnological data related to the phenomenon of the ‘evil eye’ which has been taken
from ethnographic material and dictionaries. The analysis shows a strong connection
among language units (lexemes and phrasemes) and ethnological notions about the ‘evil
eye’., Verovanje u postojanje "uroka" i sposobnost da se neko ili nešto omađija očima i rečima, bilo namerno ili ne, rasprostranjeno je u srpskoj narodnoj tradiciji. Tema ovog rada je predstavljanje srpskih lingvističkih i etnoloških podataka vezanih za fenomen "uroka" koji su preuzeti iz etnografskog materijala i rečnika. Analiza pokazuje snažnu vezu između jezičkih jedinica (lekseme i frazeme) i etnoloških pojmova o "uroku".",
publisher = "Bratislava : Univerzita Komenského",
journal = "Percepcia nadprirodzena vo frazeologii, Slavofraz 2019",
booktitle = "Урок у српској народној традицији, The evil eye in Serbian folk tradition",
pages = "120-126",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10310"
}
Ђорђевић, В.,& Аксић, Н.. (2019). Урок у српској народној традицији. in Percepcia nadprirodzena vo frazeologii, Slavofraz 2019
Bratislava : Univerzita Komenského., 120-126.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10310
Ђорђевић В, Аксић Н. Урок у српској народној традицији. in Percepcia nadprirodzena vo frazeologii, Slavofraz 2019. 2019;:120-126.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10310 .
Ђорђевић, Весна, Аксић, Нина, "Урок у српској народној традицији" in Percepcia nadprirodzena vo frazeologii, Slavofraz 2019 (2019):120-126,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10310 .

Видско парњаштво и акционалност (префикс за-)

Ђорђевић, Весна Н.

(Београд : Институт за српски језик САНУ, 2019)

TY - JOUR
AU - Ђорђевић, Весна Н.
PY - 2019
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10254
AB - This article deals with the relati on between the pure aspectual meaning
and aktionsart meaning. The central part of the paper is dedicated to the
analysis of dictionary defi nitions and contextual analysis of verbs formed
with prefi x za- whose semantics corresponds to the semantics of a specifi c
actional verb class – inchoative verbs (expressing proces of beginning or
becoming). We have aimed to illustrate that these aktionsart verbs could be
treated as aspectual counterparts as well, because their lexical meanings are
corresponding with imperfective counterparts.
AB - У овом раду се разматра однос између акционалности и видског
парњаштва. Анализирани су глаголи изведени префиксом за- који се у литератури сматрају носиоцима почетног акционалног значења, са циљем да
се помоћу анализе речничких дефиниција и контекстуалне анализе утврди
постоји ли значењска подударност између посматраних глагола на за- и
њихових мотивних глагола, у ком случају ти глаголи остварују однос видског парњаштва са својим мотивним глаголима. Издвојене су две групе глагола на за- с почетним значењем (инхоативни и ингресивни глаголи) који
задовољавају услове да буду сматрани видским парњацима.
PB - Београд : Институт за српски језик САНУ
T2 - Наш језик
T1 - Видско парњаштво и акционалност (префикс за-)
T1 - Aspectual Pairs and Aktionsart (Prefix za-)
SP - 161
EP - 168
VL - 50
IS - 2
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10254
ER - 
@article{
author = "Ђорђевић, Весна Н.",
year = "2019",
abstract = "This article deals with the relati on between the pure aspectual meaning
and aktionsart meaning. The central part of the paper is dedicated to the
analysis of dictionary defi nitions and contextual analysis of verbs formed
with prefi x za- whose semantics corresponds to the semantics of a specifi c
actional verb class – inchoative verbs (expressing proces of beginning or
becoming). We have aimed to illustrate that these aktionsart verbs could be
treated as aspectual counterparts as well, because their lexical meanings are
corresponding with imperfective counterparts., У овом раду се разматра однос између акционалности и видског
парњаштва. Анализирани су глаголи изведени префиксом за- који се у литератури сматрају носиоцима почетног акционалног значења, са циљем да
се помоћу анализе речничких дефиниција и контекстуалне анализе утврди
постоји ли значењска подударност између посматраних глагола на за- и
њихових мотивних глагола, у ком случају ти глаголи остварују однос видског парњаштва са својим мотивним глаголима. Издвојене су две групе глагола на за- с почетним значењем (инхоативни и ингресивни глаголи) који
задовољавају услове да буду сматрани видским парњацима.",
publisher = "Београд : Институт за српски језик САНУ",
journal = "Наш језик",
title = "Видско парњаштво и акционалност (префикс за-), Aspectual Pairs and Aktionsart (Prefix za-)",
pages = "161-168",
volume = "50",
number = "2",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10254"
}
Ђорђевић, В. Н.. (2019). Видско парњаштво и акционалност (префикс за-). in Наш језик
Београд : Институт за српски језик САНУ., 50(2), 161-168.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10254
Ђорђевић ВН. Видско парњаштво и акционалност (префикс за-). in Наш језик. 2019;50(2):161-168.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10254 .
Ђорђевић, Весна Н., "Видско парњаштво и акционалност (префикс за-)" in Наш језик, 50, no. 2 (2019):161-168,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10254 .

Библиографија радова др Срете Танасића

Ђорђевић, Весна Н.

(Београд : Институт за српски језик САНУ, 2019)

TY - JOUR
AU - Ђорђевић, Весна Н.
PY - 2019
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10253
PB - Београд : Институт за српски језик САНУ
T2 - Наш језик
T1 - Библиографија радова др Срете Танасића
SP - 9
EP - 30
VL - 50
IS - 2
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10253
ER - 
@article{
author = "Ђорђевић, Весна Н.",
year = "2019",
publisher = "Београд : Институт за српски језик САНУ",
journal = "Наш језик",
title = "Библиографија радова др Срете Танасића",
pages = "9-30",
volume = "50",
number = "2",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10253"
}
Ђорђевић, В. Н.. (2019). Библиографија радова др Срете Танасића. in Наш језик
Београд : Институт за српски језик САНУ., 50(2), 9-30.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10253
Ђорђевић ВН. Библиографија радова др Срете Танасића. in Наш језик. 2019;50(2):9-30.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10253 .
Ђорђевић, Весна Н., "Библиографија радова др Срете Танасића" in Наш језик, 50, no. 2 (2019):9-30,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10253 .

Народни музички инструменти у српској фолклорној традицији - етнофразеолошки поглед

Ђорђевић, Весна Н.; Аксић, Нина В.

(Косовска Митровица : Универзитет у Приштини, Филозофски факултет, 2016)

TY - JOUR
AU - Ђорђевић, Весна Н.
AU - Аксић, Нина В.
PY - 2016
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/7346
AB - У раду се сагледава значај и улога народних музичких инструмената ународној традицији на основу представа ових инструмената у српској етнографској грађи и фразеолошком фонду. Семантичком дескрипцијом фразеологизама, који као централну компоненту садрже музички
инструмент, биће испитано како се различити културни садржаји, карактеристични за дату националну културу, огледају у фразеолошком фонду језика те културе. Биће представљени наведени инструменти и дата кратка етнолошка анализа њихове улоге у народном животу, као и репертоар и семантички опис фразеологизама чији је централни лексички елемент назив неког народног музичког инструмента.
AB - The aim of this work is to give an insight in the significance and role of native musical instruments in Serbian folk tradition based on the representation of these instruments in the Serbian ethnographic material. The focus will also be on the semantic description of phraseological units that have those instruments as central components, in order to show how different cultural contents, typical for a particular native culture, are precisely reflected in the phraseology and language fund of that culture. We will first try to present those instruments and provide brief ethnological analysis of their role in the folk life, followed by the whole repertoire and semantic
description of phrasemes, whose central lexical element has the name of a folk musical instrument or some related actions. Ethnographic and phraseological data related to folk instruments was taken from the Serbian ethnographic material and dictionaries of Serbian language. The analysis
showed that in Serbian traditional culture musical instruments were used as a signaling tools as well as for communication between people and higher powers.
PB - Косовска Митровица : Универзитет у Приштини, Филозофски факултет
T2 - Зборник радова Филозофског факултета / Recueil de travaux de la Faculté de philosophie / Collection of papers of the Faculty of Philosophy
T1 - Народни музички инструменти у српској фолклорној традицији - етнофразеолошки поглед
T1 - Traditional musical instruments in Serbian folk tradition – etnophraseological perspective
SP - 93
EP - 116
VL - 46
IS - 4
DO - 10.5937/ZRFFP46-12561
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7346
ER - 
@article{
author = "Ђорђевић, Весна Н. and Аксић, Нина В.",
year = "2016",
abstract = "У раду се сагледава значај и улога народних музичких инструмената ународној традицији на основу представа ових инструмената у српској етнографској грађи и фразеолошком фонду. Семантичком дескрипцијом фразеологизама, који као централну компоненту садрже музички
инструмент, биће испитано како се различити културни садржаји, карактеристични за дату националну културу, огледају у фразеолошком фонду језика те културе. Биће представљени наведени инструменти и дата кратка етнолошка анализа њихове улоге у народном животу, као и репертоар и семантички опис фразеологизама чији је централни лексички елемент назив неког народног музичког инструмента., The aim of this work is to give an insight in the significance and role of native musical instruments in Serbian folk tradition based on the representation of these instruments in the Serbian ethnographic material. The focus will also be on the semantic description of phraseological units that have those instruments as central components, in order to show how different cultural contents, typical for a particular native culture, are precisely reflected in the phraseology and language fund of that culture. We will first try to present those instruments and provide brief ethnological analysis of their role in the folk life, followed by the whole repertoire and semantic
description of phrasemes, whose central lexical element has the name of a folk musical instrument or some related actions. Ethnographic and phraseological data related to folk instruments was taken from the Serbian ethnographic material and dictionaries of Serbian language. The analysis
showed that in Serbian traditional culture musical instruments were used as a signaling tools as well as for communication between people and higher powers.",
publisher = "Косовска Митровица : Универзитет у Приштини, Филозофски факултет",
journal = "Зборник радова Филозофског факултета / Recueil de travaux de la Faculté de philosophie / Collection of papers of the Faculty of Philosophy",
title = "Народни музички инструменти у српској фолклорној традицији - етнофразеолошки поглед, Traditional musical instruments in Serbian folk tradition – etnophraseological perspective",
pages = "93-116",
volume = "46",
number = "4",
doi = "10.5937/ZRFFP46-12561",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7346"
}
Ђорђевић, В. Н.,& Аксић, Н. В.. (2016). Народни музички инструменти у српској фолклорној традицији - етнофразеолошки поглед. in Зборник радова Филозофског факултета / Recueil de travaux de la Faculté de philosophie / Collection of papers of the Faculty of Philosophy
Косовска Митровица : Универзитет у Приштини, Филозофски факултет., 46(4), 93-116.
https://doi.org/10.5937/ZRFFP46-12561
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7346
Ђорђевић ВН, Аксић НВ. Народни музички инструменти у српској фолклорној традицији - етнофразеолошки поглед. in Зборник радова Филозофског факултета / Recueil de travaux de la Faculté de philosophie / Collection of papers of the Faculty of Philosophy. 2016;46(4):93-116.
doi:10.5937/ZRFFP46-12561
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7346 .
Ђорђевић, Весна Н., Аксић, Нина В., "Народни музички инструменти у српској фолклорној традицији - етнофразеолошки поглед" in Зборник радова Филозофског факултета / Recueil de travaux de la Faculté de philosophie / Collection of papers of the Faculty of Philosophy, 46, no. 4 (2016):93-116,
https://doi.org/10.5937/ZRFFP46-12561 .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7346 .

Лекторат српског језика на Филозофском факултету Универзитета Коменски у Братилсави

Ђорђевић, Весна Н.

(Београд : Институт за српски језик САНУ, 2014)

TY - JOUR
AU - Ђорђевић, Весна Н.
PY - 2014
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/7523
AB - The main goal of this paper is to give insight to the work of the lectorate of Serbian
language at Comenius University in Bratislava, which started in September 2012.
Firstly, we will show the history of the Comenius University in Bratislava, as well as the
history of the Faculty of Philosophy and the Department of Slavic Studies, where the
Serbian language is studied. Secondly, this paper will display the work and the experience
of the Serbian lecturer throughout this period, with all encountered difficulties,
and it will suggest guidelines for the improvement of the lectorate, which will be shown
in the conclusion of this paper.
AB - У раду је представљен лекторат за српски језик на Филозофском факултету Универзитета Коменски у Братислави, покренут школске 2012/2013.
године. У првом делу биће речи о историјату Универзитета Коменски (УК)
у Братислави и Филозофског факултета УК, као и Катедре за словенску
филологију, на којој се српски језик изучава. Другим делом студије приказаћемо двогодишњи рад српског лектората у Братислави, а посебна пажња
биће посвећена судбини лектората српског језика у Словачкој и разлозима
због којих се кроатистика и србистика нису развијале истим интензитетом.
PB - Београд : Институт за српски језик САНУ
T2 - Наш језик
T1 - Лекторат српског језика на Филозофском факултету Универзитета Коменски у Братилсави
T1 - The Lectorate of Serbian Language at Faculty of Philosophy Comenius University in Bratislava
EP - 105
EP - 113
VL - 45
IS - 3-4
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7523
ER - 
@article{
author = "Ђорђевић, Весна Н.",
year = "2014",
abstract = "The main goal of this paper is to give insight to the work of the lectorate of Serbian
language at Comenius University in Bratislava, which started in September 2012.
Firstly, we will show the history of the Comenius University in Bratislava, as well as the
history of the Faculty of Philosophy and the Department of Slavic Studies, where the
Serbian language is studied. Secondly, this paper will display the work and the experience
of the Serbian lecturer throughout this period, with all encountered difficulties,
and it will suggest guidelines for the improvement of the lectorate, which will be shown
in the conclusion of this paper., У раду је представљен лекторат за српски језик на Филозофском факултету Универзитета Коменски у Братислави, покренут школске 2012/2013.
године. У првом делу биће речи о историјату Универзитета Коменски (УК)
у Братислави и Филозофског факултета УК, као и Катедре за словенску
филологију, на којој се српски језик изучава. Другим делом студије приказаћемо двогодишњи рад српског лектората у Братислави, а посебна пажња
биће посвећена судбини лектората српског језика у Словачкој и разлозима
због којих се кроатистика и србистика нису развијале истим интензитетом.",
publisher = "Београд : Институт за српски језик САНУ",
journal = "Наш језик",
title = "Лекторат српског језика на Филозофском факултету Универзитета Коменски у Братилсави, The Lectorate of Serbian Language at Faculty of Philosophy Comenius University in Bratislava",
pages = "105-113",
volume = "45",
number = "3-4",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7523"
}
Ђорђевић, В. Н.. (2014). Лекторат српског језика на Филозофском факултету Универзитета Коменски у Братилсави. in Наш језик
Београд : Институт за српски језик САНУ., 45(3-4).
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7523
Ђорђевић ВН. Лекторат српског језика на Филозофском факултету Универзитета Коменски у Братилсави. in Наш језик. 2014;45(3-4):null-105.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7523 .
Ђорђевић, Весна Н., "Лекторат српског језика на Филозофском факултету Универзитета Коменски у Братилсави" in Наш језик, 45, no. 3-4 (2014),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7523 .