Ђукић Дејановић, Славица

Link to this page

Authority KeyName Variants
f5f3dfd3-ffcb-4b18-99b7-ba1a8884da3b
 • Ђукић Дејановић, Славица (2)
Projects
No records found.

Author's Bibliography

Ка бољој демографској будућности Србије : [представљање књигe на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 16. април 2019. године

Костић, Владимир С.; Ђукић Дејановић, Славица; Рашевић, Мирјана; Вуксановић, Миро

(Београд : Српска академија наука и уметности, 2020)

TY - GEN
AU - Костић, Владимир С.
AU - Ђукић Дејановић, Славица
AU - Рашевић, Мирјана
AU - Вуксановић, Миро
PY - 2020
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10816
AB - Ка бољој демографској будућности Србије / уредници Владимир С. Костић, Славица Ђукић Дејановић, Мирјана Рашевић. – Београд : САНУ : Институт друштвених наука, 2018.
Говорили: академик Владимир С. Костић, проф. др Славица Ђукић Дејановић, проф. др Мирјана Рашевић. У Београду, уторак 16. април 2019. у 13 часова.
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
T2 - Трибина Библиотеке САНУ
T1 - Ка бољој демографској будућности Србије : [представљање књигe на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 16. април 2019. године
SP - 89
EP - 102
VL - 8
IS - 8
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10816
ER - 
@misc{
author = "Костић, Владимир С. and Ђукић Дејановић, Славица and Рашевић, Мирјана and Вуксановић, Миро",
year = "2020",
abstract = "Ка бољој демографској будућности Србије / уредници Владимир С. Костић, Славица Ђукић Дејановић, Мирјана Рашевић. – Београд : САНУ : Институт друштвених наука, 2018.
Говорили: академик Владимир С. Костић, проф. др Славица Ђукић Дејановић, проф. др Мирјана Рашевић. У Београду, уторак 16. април 2019. у 13 часова.",
publisher = "Београд : Српска академија наука и уметности",
journal = "Трибина Библиотеке САНУ",
title = "Ка бољој демографској будућности Србије : [представљање књигe на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 16. април 2019. године",
pages = "89-102",
volume = "8",
number = "8",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10816"
}
Костић, В. С., Ђукић Дејановић, С., Рашевић, М.,& Вуксановић, М.. (2020). Ка бољој демографској будућности Србије : [представљање књигe на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 16. април 2019. године. in Трибина Библиотеке САНУ
Београд : Српска академија наука и уметности., 8(8), 89-102.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10816
Костић ВС, Ђукић Дејановић С, Рашевић М, Вуксановић М. Ка бољој демографској будућности Србије : [представљање књигe на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 16. април 2019. године. in Трибина Библиотеке САНУ. 2020;8(8):89-102.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10816 .
Костић, Владимир С., Ђукић Дејановић, Славица, Рашевић, Мирјана, Вуксановић, Миро, "Ка бољој демографској будућности Србије : [представљање књигe на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 16. април 2019. године" in Трибина Библиотеке САНУ, 8, no. 8 (2020):89-102,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10816 .

Политички одговор на демографске изазове

Рашевић, Мирјана; Ђукић Дејановић, Славица

(Београд : Српска академија наука и уметности, 2018)

TY - CONF
AU - Рашевић, Мирјана
AU - Ђукић Дејановић, Славица
PY - 2018
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10557
AB - Популациони изазови су високо рангирани на политичким агендама у XXI
веку. Отуда постоји посебна потреба да се проучавају карактеристике, детерминишући
фактори, последице, законитости у кретању и очекиване промене у будућности сваког
од издвојених популационих изазова. То је задатак демографа. Истовремено се од ис-
траживача науке о становништву очекује да помогну у проналажењу одговора на акту-
елне дилеме са којима се владе суочавају. То претпоставља постојање дијалога између
демографа и доносилаца одлука. Ова врста дијалога није тако честа у Србији. Она је
битна да би популациона политика била заснована на чињеницама. Но, заједничко раз-
мишљање демографа и доносилаца одлука о одговору на демографске изазове изнето
у раду је још значајнији корак од успостављања дијалога у овој сфери. Фокус у раду је
на политичком одговору Србије на низак ниво рађања, популационо старење и веће
исељавање од усељавања у земљу. Поред оцене стања политичког одговора у ове три
сфере, изнесена су и очекивања везана за надградњу политичког одговора Србије на
издвојене демографске проблеме, заснована на релевантним теоријским разматрањи-
ма, резултатима спроведених истраживања, искуствима других земаља и препорукама
међународних организација.
AB - Population challenges rank high on the 21st century policy agendas. Hence the
special need to study the characteristics, determining factors, consequences, rules governing
the trends and the expected evolution of each of the identified population challenges in the
future. This is the task for demographers. Furthermore, demographic researchers are expected
to be instrumental in finding answers to the topical dilemmas faced by governments. This
assumes the existence of a dialogue between demographers and decision-makers. This kind of
dialogue is not so common in Serbia. It is critical for ensuring a fact-based population policy.
However, the demographers’ and decision-makers’ joint consideration of the response to demographic
challenges, presented in this paper, is an even more meaningful step than the establishment
of the dialogue in this field. The paper focuses on Serbia’s policy response to low
birth levels, population ageing and the fact that emigration exceeds immigration. In addition
to the assessment of the status of the policy response in these three fields, it also presents expectations
regarding the enhancement of Serbia’s policy response to the selected demographic
challenges, based on relevant theoretical considerations, the results of undertaken studies, the
experiences of other countries and the recommendations of international organisations.
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
C3 - Економија : запосленост и рад у Србији у XXI веку
T1 - Политички одговор на демографске изазове
T1 - Policy responses to demographic challenges
SP - 73
EP - 92
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10557
ER - 
@conference{
author = "Рашевић, Мирјана and Ђукић Дејановић, Славица",
year = "2018",
abstract = "Популациони изазови су високо рангирани на политичким агендама у XXI
веку. Отуда постоји посебна потреба да се проучавају карактеристике, детерминишући
фактори, последице, законитости у кретању и очекиване промене у будућности сваког
од издвојених популационих изазова. То је задатак демографа. Истовремено се од ис-
траживача науке о становништву очекује да помогну у проналажењу одговора на акту-
елне дилеме са којима се владе суочавају. То претпоставља постојање дијалога између
демографа и доносилаца одлука. Ова врста дијалога није тако честа у Србији. Она је
битна да би популациона политика била заснована на чињеницама. Но, заједничко раз-
мишљање демографа и доносилаца одлука о одговору на демографске изазове изнето
у раду је још значајнији корак од успостављања дијалога у овој сфери. Фокус у раду је
на политичком одговору Србије на низак ниво рађања, популационо старење и веће
исељавање од усељавања у земљу. Поред оцене стања политичког одговора у ове три
сфере, изнесена су и очекивања везана за надградњу политичког одговора Србије на
издвојене демографске проблеме, заснована на релевантним теоријским разматрањи-
ма, резултатима спроведених истраживања, искуствима других земаља и препорукама
међународних организација., Population challenges rank high on the 21st century policy agendas. Hence the
special need to study the characteristics, determining factors, consequences, rules governing
the trends and the expected evolution of each of the identified population challenges in the
future. This is the task for demographers. Furthermore, demographic researchers are expected
to be instrumental in finding answers to the topical dilemmas faced by governments. This
assumes the existence of a dialogue between demographers and decision-makers. This kind of
dialogue is not so common in Serbia. It is critical for ensuring a fact-based population policy.
However, the demographers’ and decision-makers’ joint consideration of the response to demographic
challenges, presented in this paper, is an even more meaningful step than the establishment
of the dialogue in this field. The paper focuses on Serbia’s policy response to low
birth levels, population ageing and the fact that emigration exceeds immigration. In addition
to the assessment of the status of the policy response in these three fields, it also presents expectations
regarding the enhancement of Serbia’s policy response to the selected demographic
challenges, based on relevant theoretical considerations, the results of undertaken studies, the
experiences of other countries and the recommendations of international organisations.",
publisher = "Београд : Српска академија наука и уметности",
journal = "Економија : запосленост и рад у Србији у XXI веку",
title = "Политички одговор на демографске изазове, Policy responses to demographic challenges",
pages = "73-92",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10557"
}
Рашевић, М.,& Ђукић Дејановић, С.. (2018). Политички одговор на демографске изазове. in Економија : запосленост и рад у Србији у XXI веку
Београд : Српска академија наука и уметности., 73-92.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10557
Рашевић М, Ђукић Дејановић С. Политички одговор на демографске изазове. in Економија : запосленост и рад у Србији у XXI веку. 2018;:73-92.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10557 .
Рашевић, Мирјана, Ђукић Дејановић, Славица, "Политички одговор на демографске изазове" in Економија : запосленост и рад у Србији у XXI веку (2018):73-92,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10557 .