Сикимић, Биљана

Link to this page

Authority KeyName Variants
0fec2804-8c42-442d-a6f6-4e1923a120bd
 • Сикимић, Биљана (10)
Projects

Author's Bibliography

Етнолингвистички и антрополошколингвистички аспекти истраживања Срба у Румунији : искуства теренског рада

Сикимић, Биљана

(Београд : Српска академија наука и уметности, 2021)

TY - CONF
AU - Сикимић, Биљана
PY - 2021
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/13214
AB - Прилог сумира резултате рада на језичкој документацији 
у оквиру тимских теренских истраживања обављених у периоду 2016–2019. у 
организацији Центра за научна истраживања и културу Срба у Румунији при 
Савезу Срба у Румунији. Као шири научни контекст оцењују се и резултати 
других теренских истраживања Срба и српског језика у румунском Банату 
обављених од стране истраживача из различитих хуманистичких дисциплина 
из неколико научних центара из Србије током последњих двадесетак година. 
Предлажу се могућности за адекватно архивирање, презентирање и научну 
елаборацију теренске грађе из угла антрополошке лингвистике и социолингвистике.
AB - The article summarizes the results of the work on language documentation 
within the team field research conducted in the period 2016–2019 and organized by the Center for Scientific Research and Culture of Serbs in Romania at the 
Association of Serbs in Romania. The results of other, prior fieldwork of Serbs 
and the Serbian language in Banat, Romania, conducted by researchers from vari ous disciplines and coming from different scientific centers in Serbia during the 
last twenty years, are also assessed as a broader scientific context. Possibilities for 
adequate archiving, presentation and scientific elaboration of field material from 
the point of view of anthropological linguistics and sociolinguistics are proposed.
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
C3 - Срби у Румунији : садашње стање и перспективе : зборник радова са округлог стола одржаног 6. децембра 2019.
T1 - Етнолингвистички и антрополошколингвистички аспекти истраживања Срба у Румунији : искуства теренског рада
T1 - Ethnolinguistics, linguistic anthropology and fieldwork experiences in the research of Serbian language and traditional culture in Romania
SP - 51
EP - 66
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_13214
ER - 
@conference{
author = "Сикимић, Биљана",
year = "2021",
abstract = "Прилог сумира резултате рада на језичкој документацији 
у оквиру тимских теренских истраживања обављених у периоду 2016–2019. у 
организацији Центра за научна истраживања и културу Срба у Румунији при 
Савезу Срба у Румунији. Као шири научни контекст оцењују се и резултати 
других теренских истраживања Срба и српског језика у румунском Банату 
обављених од стране истраживача из различитих хуманистичких дисциплина 
из неколико научних центара из Србије током последњих двадесетак година. 
Предлажу се могућности за адекватно архивирање, презентирање и научну 
елаборацију теренске грађе из угла антрополошке лингвистике и социолингвистике., The article summarizes the results of the work on language documentation 
within the team field research conducted in the period 2016–2019 and organized by the Center for Scientific Research and Culture of Serbs in Romania at the 
Association of Serbs in Romania. The results of other, prior fieldwork of Serbs 
and the Serbian language in Banat, Romania, conducted by researchers from vari ous disciplines and coming from different scientific centers in Serbia during the 
last twenty years, are also assessed as a broader scientific context. Possibilities for 
adequate archiving, presentation and scientific elaboration of field material from 
the point of view of anthropological linguistics and sociolinguistics are proposed.",
publisher = "Београд : Српска академија наука и уметности",
journal = "Срби у Румунији : садашње стање и перспективе : зборник радова са округлог стола одржаног 6. децембра 2019.",
title = "Етнолингвистички и антрополошколингвистички аспекти истраживања Срба у Румунији : искуства теренског рада, Ethnolinguistics, linguistic anthropology and fieldwork experiences in the research of Serbian language and traditional culture in Romania",
pages = "51-66",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_13214"
}
Сикимић, Б.. (2021). Етнолингвистички и антрополошколингвистички аспекти истраживања Срба у Румунији : искуства теренског рада. in Срби у Румунији : садашње стање и перспективе : зборник радова са округлог стола одржаног 6. децембра 2019.
Београд : Српска академија наука и уметности., 51-66.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_13214
Сикимић Б. Етнолингвистички и антрополошколингвистички аспекти истраживања Срба у Румунији : искуства теренског рада. in Срби у Румунији : садашње стање и перспективе : зборник радова са округлог стола одржаног 6. децембра 2019.. 2021;:51-66.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_13214 .
Сикимић, Биљана, "Етнолингвистички и антрополошколингвистички аспекти истраживања Срба у Румунији : искуства теренског рада" in Срби у Румунији : садашње стање и перспективе : зборник радова са округлог стола одржаног 6. децембра 2019. (2021):51-66,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_13214 .

Очување, заштита и перспективе ромског језика у Србији ; Роми Србије у XXI веку ; Права нaционалних мањина у уставноправном систему Републике Србије : [представљање књигa на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 8, октобар 2019.]

Варади, Тибор; Сикимић, Биљана; Ацковић, Драгољуб; Вуксановић, Миро

(Београд : Српска академија наука и уметности, 2020)

TY - GEN
AU - Варади, Тибор
AU - Сикимић, Биљана
AU - Ацковић, Драгољуб
AU - Вуксановић, Миро
PY - 2020
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10826
AB - Очување, заштита и перспективе ромског језика у Србији : зборник радова са научног скупа одржаног 20–21. октобра 2016. / уредни ци Тибор Варади, Биљана Сикимић. – Београд : САНУ, 2018;
Роми Србије у XXI веку / уредник Тибор Варади. – Београд : САНУ, 2018;
Права националних мањина у уставноправном систему Републике Србије : зборник радова са Округлог стола одржаног 27. новембра 2017. / уредник Тибор Варади. – Београд : САНУ, 2019.
Говорили: академик Тибор Варади, др Биљана Сикимић, др Драгољуб Ацковић.
У Београду, уторак 8. октобар 2019. у 13 часова.
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
T2 - Трибина Библиотеке САНУ
T1 - Очување, заштита и перспективе ромског језика у Србији ; Роми Србије у XXI веку ; Права нaционалних мањина у уставноправном систему Републике Србије : [представљање књигa на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 8, октобар 2019.]
SP - 233
EP - 245
VL - 8
IS - 8
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10826
ER - 
@misc{
author = "Варади, Тибор and Сикимић, Биљана and Ацковић, Драгољуб and Вуксановић, Миро",
year = "2020",
abstract = "Очување, заштита и перспективе ромског језика у Србији : зборник радова са научног скупа одржаног 20–21. октобра 2016. / уредни ци Тибор Варади, Биљана Сикимић. – Београд : САНУ, 2018;
Роми Србије у XXI веку / уредник Тибор Варади. – Београд : САНУ, 2018;
Права националних мањина у уставноправном систему Републике Србије : зборник радова са Округлог стола одржаног 27. новембра 2017. / уредник Тибор Варади. – Београд : САНУ, 2019.
Говорили: академик Тибор Варади, др Биљана Сикимић, др Драгољуб Ацковић.
У Београду, уторак 8. октобар 2019. у 13 часова.",
publisher = "Београд : Српска академија наука и уметности",
journal = "Трибина Библиотеке САНУ",
title = "Очување, заштита и перспективе ромског језика у Србији ; Роми Србије у XXI веку ; Права нaционалних мањина у уставноправном систему Републике Србије : [представљање књигa на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 8, октобар 2019.]",
pages = "233-245",
volume = "8",
number = "8",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10826"
}
Варади, Т., Сикимић, Б., Ацковић, Д.,& Вуксановић, М.. (2020). Очување, заштита и перспективе ромског језика у Србији ; Роми Србије у XXI веку ; Права нaционалних мањина у уставноправном систему Републике Србије : [представљање књигa на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 8, октобар 2019.]. in Трибина Библиотеке САНУ
Београд : Српска академија наука и уметности., 8(8), 233-245.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10826
Варади Т, Сикимић Б, Ацковић Д, Вуксановић М. Очување, заштита и перспективе ромског језика у Србији ; Роми Србије у XXI веку ; Права нaционалних мањина у уставноправном систему Републике Србије : [представљање књигa на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 8, октобар 2019.]. in Трибина Библиотеке САНУ. 2020;8(8):233-245.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10826 .
Варади, Тибор, Сикимић, Биљана, Ацковић, Драгољуб, Вуксановић, Миро, "Очување, заштита и перспективе ромског језика у Србији ; Роми Србије у XXI веку ; Права нaционалних мањина у уставноправном систему Републике Србије : [представљање књигa на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 8, октобар 2019.]" in Трибина Библиотеке САНУ, 8, no. 8 (2020):233-245,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10826 .

Хуманистичке дисциплине у раду Одбора САНУ за проучавање живота и обичаја Рома

Сикимић, Биљана

(Београд : Српска академија наука и уметности, 2019)

TY - CONF
AU - Сикимић, Биљана
PY - 2019
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/9396
AB - Радови објављени у зборницима Одбора обухватају веома широк географски опсег – не рачунајући историјске радове, и радове који се односе на период
Југославије – који донекле отвара увиде у балканску и централноевропску
перспективу и представља преглед актуелног стања традицијске и савремене
културе и језика Рома и сродних група у Словенији, Хрватској, Аустрији, Босни
и Херцеговини, Црној Гори, Бугарској, Северној Македонији и делимично
Румунији.12 Отворен је простор за разумевање ромске културе и језика као
трансграничне уз уважавање локалних специфичности.
Отворен је простор за дијалог и супротстављена мишљења о стандардизацији ромског језика. У неким радовима се могу наћи и полемички тонови па
и отворена критика актуелне језичке политике. Осим фундаменталних лингвистичких питања – у која свакако спада стандардизација ромског језика –
знатан број прилога се бави примењеном лингвистиком. Релативно слабо
интересовање истраживача из других хуманистичких дисциплина, пре свега,
фолклориста, етномузиколога, историчара, одражава реално стање у научној
политици и друштву у Србији у коме се латентна стигма Рома и ромске културе
уопште преноси и на истраживаче ромологе.
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
C3 - Тридесет година рада одбора за проучавање живота и обичаја Рома : 1989-2019
T1 - Хуманистичке дисциплине у раду Одбора САНУ за проучавање живота и обичаја Рома
SP - 71
EP - 87
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9396
ER - 
@conference{
author = "Сикимић, Биљана",
year = "2019",
abstract = "Радови објављени у зборницима Одбора обухватају веома широк географски опсег – не рачунајући историјске радове, и радове који се односе на период
Југославије – који донекле отвара увиде у балканску и централноевропску
перспективу и представља преглед актуелног стања традицијске и савремене
културе и језика Рома и сродних група у Словенији, Хрватској, Аустрији, Босни
и Херцеговини, Црној Гори, Бугарској, Северној Македонији и делимично
Румунији.12 Отворен је простор за разумевање ромске културе и језика као
трансграничне уз уважавање локалних специфичности.
Отворен је простор за дијалог и супротстављена мишљења о стандардизацији ромског језика. У неким радовима се могу наћи и полемички тонови па
и отворена критика актуелне језичке политике. Осим фундаменталних лингвистичких питања – у која свакако спада стандардизација ромског језика –
знатан број прилога се бави примењеном лингвистиком. Релативно слабо
интересовање истраживача из других хуманистичких дисциплина, пре свега,
фолклориста, етномузиколога, историчара, одражава реално стање у научној
политици и друштву у Србији у коме се латентна стигма Рома и ромске културе
уопште преноси и на истраживаче ромологе.",
publisher = "Београд : Српска академија наука и уметности",
journal = "Тридесет година рада одбора за проучавање живота и обичаја Рома : 1989-2019",
title = "Хуманистичке дисциплине у раду Одбора САНУ за проучавање живота и обичаја Рома",
pages = "71-87",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9396"
}
Сикимић, Б.. (2019). Хуманистичке дисциплине у раду Одбора САНУ за проучавање живота и обичаја Рома. in Тридесет година рада одбора за проучавање живота и обичаја Рома : 1989-2019
Београд : Српска академија наука и уметности., 71-87.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9396
Сикимић Б. Хуманистичке дисциплине у раду Одбора САНУ за проучавање живота и обичаја Рома. in Тридесет година рада одбора за проучавање живота и обичаја Рома : 1989-2019. 2019;:71-87.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9396 .
Сикимић, Биљана, "Хуманистичке дисциплине у раду Одбора САНУ за проучавање живота и обичаја Рома" in Тридесет година рада одбора за проучавање живота и обичаја Рома : 1989-2019 (2019):71-87,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9396 .

Ковачи у Санџаку

Сикимић, Биљана

(Београд : Српска академија наука и уметности, 2018)

TY - CONF
AU - Сикимић, Биљана
PY - 2018
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10520
AB - Прилог полази од ауторових теренских истраживања
Бошњака и Рома у Санџаку (2013–2015). На основу транскрипата теренских раз-
говора вођених у Новом Пазару и Тутину као и расположиве етнографске грађе,
осветљава се оспоравани идентитет групе Ковача/ковача, муслиманске вероис-
повести и босанског првог језика, које је околно становништво (као и сви старији
етнографски извори) сматрало Ромима, а чије је основно занимање било ковачки
занат. Данас се Ковачи доследно изјашњавају као Бошњаци и практично су у пот-
пуности напустили своје традиционално занимање.
AB - This study is grounded on the author’s field research of Bosniaks and
Roma in Sandžak (2013–2015). Based both on transcripts of field interviews
conducted in Novi Pazar and Tutin, and on the available ethnographic
material, the disputed identity of the Kovači/Blacksmiths group, Muslim
and Bosnian speaking, regarded by the surrounding population (and old
ethnographic sources) as Roma and whose main occupation was blacksmith
craft, is being illuminated. Today, Kovači consistently declare themselves as
Bosniaks and virtually have abandoned their traditional occupation.
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
C3 - Роми Србије у XXI веку
T1 - Ковачи у Санџаку
T1 - Blacksmiths in Sandžak
SP - 101
EP - 117
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10520
ER - 
@conference{
author = "Сикимић, Биљана",
year = "2018",
abstract = "Прилог полази од ауторових теренских истраживања
Бошњака и Рома у Санџаку (2013–2015). На основу транскрипата теренских раз-
говора вођених у Новом Пазару и Тутину као и расположиве етнографске грађе,
осветљава се оспоравани идентитет групе Ковача/ковача, муслиманске вероис-
повести и босанског првог језика, које је околно становништво (као и сви старији
етнографски извори) сматрало Ромима, а чије је основно занимање било ковачки
занат. Данас се Ковачи доследно изјашњавају као Бошњаци и практично су у пот-
пуности напустили своје традиционално занимање., This study is grounded on the author’s field research of Bosniaks and
Roma in Sandžak (2013–2015). Based both on transcripts of field interviews
conducted in Novi Pazar and Tutin, and on the available ethnographic
material, the disputed identity of the Kovači/Blacksmiths group, Muslim
and Bosnian speaking, regarded by the surrounding population (and old
ethnographic sources) as Roma and whose main occupation was blacksmith
craft, is being illuminated. Today, Kovači consistently declare themselves as
Bosniaks and virtually have abandoned their traditional occupation.",
publisher = "Београд : Српска академија наука и уметности",
journal = "Роми Србије у XXI веку",
title = "Ковачи у Санџаку, Blacksmiths in Sandžak",
pages = "101-117",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10520"
}
Сикимић, Б.. (2018). Ковачи у Санџаку. in Роми Србије у XXI веку
Београд : Српска академија наука и уметности., 101-117.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10520
Сикимић Б. Ковачи у Санџаку. in Роми Србије у XXI веку. 2018;:101-117.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10520 .
Сикимић, Биљана, "Ковачи у Санџаку" in Роми Србије у XXI веку (2018):101-117,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10520 .

О говору београдских Рома крајем 19. века : Дејвид МекРичи

Сикимић, Биљана

(Београд : Српска академија наука и уметности, 2018)

TY - CONF
AU - Сикимић, Биљана
PY - 2018
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10157
AB - Рад анализира лексичке податке о ромским говорима
града Београда и Земуна забележене 1890. године и објављене 1891. на енглеском језику у часопису Journal of Gypsy Lore Society у форми путописне прозе
британског ромолога и фолклористе Дејвида МекРичија (David MacRitchie,
1851–1925). Лексички подаци у овом раду анализирани из угла историјске дијалектологије, показали су да је МекРичи у Београду имао случајне контакте са
Ромима говорницима различитих дијалеката (балканског и северновлашког),
али не и са говорницима јужновлашког дијалекта чији је говор у Београду,
још 1873. године, забележио Стојан Новаковић. Дејвид МекРичи је, у складу са
ромологијом свог времена, био уверен да бележи говор „српских Цигана“.
AB - The paper analyzes lexical data on Roma vernaculars in the city of Belgrade
and Zemun recorded in 1890 and published in 1891 in English in the Journal of
Gypsy Lore Society in the form of travelogue prose by the distinguished British
Romologist and folklorist David MacRitchie. Lexical data, in this paper analyzed
from the perspective of historical dialectology, showed that MacRitchie in Belgrade had
accidental contacts with Roma speakers of different dialects (Balkan and Northern
Vlach), but not with speakers of the Southern Vlach dialect already recorded in
Belgrade in 1873 by Stojan Novaković. David MacRitchie, in line with the Romani
Studies of his time, was convinced he was recording a speech of “Servian Gypsies”.
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
C3 - Очување, заштита и перспективе ромског језика у Србији : зборник радова са научног скупа одржаног 20-21. октобра 2016
T1 - О говору београдских Рома крајем 19. века : Дејвид МекРичи
T1 - On Belgrade Roma vernacular at the end of 19th century : David MacRitchie
SP - 283
EP - 308
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10157
ER - 
@conference{
author = "Сикимић, Биљана",
year = "2018",
abstract = "Рад анализира лексичке податке о ромским говорима
града Београда и Земуна забележене 1890. године и објављене 1891. на енглеском језику у часопису Journal of Gypsy Lore Society у форми путописне прозе
британског ромолога и фолклористе Дејвида МекРичија (David MacRitchie,
1851–1925). Лексички подаци у овом раду анализирани из угла историјске дијалектологије, показали су да је МекРичи у Београду имао случајне контакте са
Ромима говорницима различитих дијалеката (балканског и северновлашког),
али не и са говорницима јужновлашког дијалекта чији је говор у Београду,
још 1873. године, забележио Стојан Новаковић. Дејвид МекРичи је, у складу са
ромологијом свог времена, био уверен да бележи говор „српских Цигана“., The paper analyzes lexical data on Roma vernaculars in the city of Belgrade
and Zemun recorded in 1890 and published in 1891 in English in the Journal of
Gypsy Lore Society in the form of travelogue prose by the distinguished British
Romologist and folklorist David MacRitchie. Lexical data, in this paper analyzed
from the perspective of historical dialectology, showed that MacRitchie in Belgrade had
accidental contacts with Roma speakers of different dialects (Balkan and Northern
Vlach), but not with speakers of the Southern Vlach dialect already recorded in
Belgrade in 1873 by Stojan Novaković. David MacRitchie, in line with the Romani
Studies of his time, was convinced he was recording a speech of “Servian Gypsies”.",
publisher = "Београд : Српска академија наука и уметности",
journal = "Очување, заштита и перспективе ромског језика у Србији : зборник радова са научног скупа одржаног 20-21. октобра 2016",
title = "О говору београдских Рома крајем 19. века : Дејвид МекРичи, On Belgrade Roma vernacular at the end of 19th century : David MacRitchie",
pages = "283-308",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10157"
}
Сикимић, Б.. (2018). О говору београдских Рома крајем 19. века : Дејвид МекРичи. in Очување, заштита и перспективе ромског језика у Србији : зборник радова са научног скупа одржаног 20-21. октобра 2016
Београд : Српска академија наука и уметности., 283-308.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10157
Сикимић Б. О говору београдских Рома крајем 19. века : Дејвид МекРичи. in Очување, заштита и перспективе ромског језика у Србији : зборник радова са научног скупа одржаног 20-21. октобра 2016. 2018;:283-308.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10157 .
Сикимић, Биљана, "О говору београдских Рома крајем 19. века : Дејвид МекРичи" in Очување, заштита и перспективе ромског језика у Србији : зборник радова са научног скупа одржаног 20-21. октобра 2016 (2018):283-308,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10157 .

Традиционалне бајте и окућнице Рома у Подунављу

Сикимић, Биљана

(Београд : Српска академија наука и уметности, 2017, 2017)

TY - CHAP
AU - Сикимић, Биљана
PY - 2017
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/9199
AB - На основу теренских истраживања Рома католика у Подунављу, који говоре румунски језик, у ромолошкој литератури, познатих као Бањаши, Бајаши, Бејаши, Рудари (које обавља тим Балканолошког института Српске академије наука и уметности почевши од 2004. године до данас) и релевантне етнографске литературе, овај прилог реконструише два елемента традиционалног градитељства: колибу за становање, бајту, грађену од дрвених стубова, покривену земљом и травом; и специфичну хлебну пећ, која се и данас гради на отвореном простору традиционалном техником, сагоревањем унутрашње плетене конструкције од прућа. Рад истовремено прати савремене трансформације старих бањашких насеља: Бачког Моноштора, Апатина, Сонте, Богојева, Вајске, Слане баре и Шангаја у Новом Саду, и Адорјана, која се налазе у Бачкој.
AB - Based on fieldwork data on Roman Catholic Romanian-speaking Roma in the Danube region (in scholarly literature known as Banjaš, Bayash, Beyash, Rudari) collected in a research project implemented by the Institute for Balkan Studies of SASA since 2004 and the body of available ethnographic literature on the subject, the paper seeks to reconstruct two elements of traditional architecture: a cottage as a living space (the so-called bajta) built of stone posts, covered with earth and grass; and a specific type of stove for baking everyday bread; such stoves are still built in the open air using the traditional technique: burning the inner structure of the stove consisting of a wicker basket. The paper also traces modern transformations of the former Bayash settlements on the banks of the Danube River: Bački Monoštor, Apatin, Sonta, Bogojevo, Vajska, two Novi Sad neighbourhoods – Slana Bara and Šangaj, and the neighbourhood of Adorjan on the banks of the Tisa River.
PB - Београд : Српска академија наука и уметности, 2017
T2 - Становање Рома у Србији : стање и изазови
T1 - Традиционалне бајте и окућнице Рома у Подунављу
T1 - Traditional Roma Bajta and its Infield in the Danube Region
SP - 229
EP - 252
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9199
ER - 
@inbook{
author = "Сикимић, Биљана",
year = "2017",
abstract = "На основу теренских истраживања Рома католика у Подунављу, који говоре румунски језик, у ромолошкој литератури, познатих као Бањаши, Бајаши, Бејаши, Рудари (које обавља тим Балканолошког института Српске академије наука и уметности почевши од 2004. године до данас) и релевантне етнографске литературе, овај прилог реконструише два елемента традиционалног градитељства: колибу за становање, бајту, грађену од дрвених стубова, покривену земљом и травом; и специфичну хлебну пећ, која се и данас гради на отвореном простору традиционалном техником, сагоревањем унутрашње плетене конструкције од прућа. Рад истовремено прати савремене трансформације старих бањашких насеља: Бачког Моноштора, Апатина, Сонте, Богојева, Вајске, Слане баре и Шангаја у Новом Саду, и Адорјана, која се налазе у Бачкој., Based on fieldwork data on Roman Catholic Romanian-speaking Roma in the Danube region (in scholarly literature known as Banjaš, Bayash, Beyash, Rudari) collected in a research project implemented by the Institute for Balkan Studies of SASA since 2004 and the body of available ethnographic literature on the subject, the paper seeks to reconstruct two elements of traditional architecture: a cottage as a living space (the so-called bajta) built of stone posts, covered with earth and grass; and a specific type of stove for baking everyday bread; such stoves are still built in the open air using the traditional technique: burning the inner structure of the stove consisting of a wicker basket. The paper also traces modern transformations of the former Bayash settlements on the banks of the Danube River: Bački Monoštor, Apatin, Sonta, Bogojevo, Vajska, two Novi Sad neighbourhoods – Slana Bara and Šangaj, and the neighbourhood of Adorjan on the banks of the Tisa River.",
publisher = "Београд : Српска академија наука и уметности, 2017",
journal = "Становање Рома у Србији : стање и изазови",
booktitle = "Традиционалне бајте и окућнице Рома у Подунављу, Traditional Roma Bajta and its Infield in the Danube Region",
pages = "229-252",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9199"
}
Сикимић, Б.. (2017). Традиционалне бајте и окућнице Рома у Подунављу. in Становање Рома у Србији : стање и изазови
Београд : Српска академија наука и уметности, 2017., 229-252.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9199
Сикимић Б. Традиционалне бајте и окућнице Рома у Подунављу. in Становање Рома у Србији : стање и изазови. 2017;:229-252.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9199 .
Сикимић, Биљана, "Традиционалне бајте и окућнице Рома у Подунављу" in Становање Рома у Србији : стање и изазови (2017):229-252,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9199 .

Култна места Косова и Метохије

Илић (Мандић), Марија; Јовановић, Владан; Милосављевић, Бојана; Ратковић, Драгана; Сикимић, Биљана; Ћирковић, Светлана

(Приштина / Лепосавић : Институт за српску културу, 2003)

TY - JOUR
AU - Илић (Мандић), Марија
AU - Јовановић, Владан
AU - Милосављевић, Бојана
AU - Ратковић, Драгана
AU - Сикимић, Биљана
AU - Ћирковић, Светлана
PY - 2003
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/8450
PB - Приштина / Лепосавић : Институт за српску културу
T2 - Баштина
T1 - Култна места Косова и Метохије
T1 - The Srines of Kosovo and Metohija in Oral Narratives
SP - 153
EP - 174
IS - 15
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8450
ER - 
@article{
author = "Илић (Мандић), Марија and Јовановић, Владан and Милосављевић, Бојана and Ратковић, Драгана and Сикимић, Биљана and Ћирковић, Светлана",
year = "2003",
publisher = "Приштина / Лепосавић : Институт за српску културу",
journal = "Баштина",
title = "Култна места Косова и Метохије, The Srines of Kosovo and Metohija in Oral Narratives",
pages = "153-174",
number = "15",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8450"
}
Илић (Мандић), М., Јовановић, В., Милосављевић, Б., Ратковић, Д., Сикимић, Б.,& Ћирковић, С.. (2003). Култна места Косова и Метохије. in Баштина
Приштина / Лепосавић : Институт за српску културу.(15), 153-174.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8450
Илић (Мандић) М, Јовановић В, Милосављевић Б, Ратковић Д, Сикимић Б, Ћирковић С. Култна места Косова и Метохије. in Баштина. 2003;(15):153-174.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8450 .
Илић (Мандић), Марија, Јовановић, Владан, Милосављевић, Бојана, Ратковић, Драгана, Сикимић, Биљана, Ћирковић, Светлана, "Култна места Косова и Метохије" in Баштина, no. 15 (2003):153-174,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8450 .

Птица богомољица

Сикимић, Биљана

(Београд : Институт за српски језик САНУ, 1999)

TY - JOUR
AU - Сикимић, Биљана
PY - 1999
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/7750
AB - Three lemmas from the Dictionary of the Serbian Academy of Arts and
Sciences are discussed. All of them refer to the same folklore text realia:
“god-praying bird’ (SCr. bogomoljica etc.). New lexicographic solutions are proposed followed by some ethnolinguistic commentaries about the treatment of small
wild birds on the South Slavic ground (finding their nests, destroying their eggs
and small birds).
AB - Рад даје етнолингвистичку анализу три одреднице Речника САНУ: богомољица, богомољка, богомољчица.
PB - Београд : Институт за српски језик САНУ
T2 - Наш језик
T1 - Птица богомољица
T1 - God-Praying Bird
SP - 76
VL - 33
IS - 1-2
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7750
ER - 
@article{
author = "Сикимић, Биљана",
year = "1999",
abstract = "Three lemmas from the Dictionary of the Serbian Academy of Arts and
Sciences are discussed. All of them refer to the same folklore text realia:
“god-praying bird’ (SCr. bogomoljica etc.). New lexicographic solutions are proposed followed by some ethnolinguistic commentaries about the treatment of small
wild birds on the South Slavic ground (finding their nests, destroying their eggs
and small birds)., Рад даје етнолингвистичку анализу три одреднице Речника САНУ: богомољица, богомољка, богомољчица.",
publisher = "Београд : Институт за српски језик САНУ",
journal = "Наш језик",
title = "Птица богомољица, God-Praying Bird",
pages = "76",
volume = "33",
number = "1-2",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7750"
}
Сикимић, Б.. (1999). Птица богомољица. in Наш језик
Београд : Институт за српски језик САНУ., 33(1-2), 76.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7750
Сикимић Б. Птица богомољица. in Наш језик. 1999;33(1-2):76.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7750 .
Сикимић, Биљана, "Птица богомољица" in Наш језик, 33, no. 1-2 (1999):76,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7750 .

Огледна свеска

Ивић, Павле; Ивић, Милка; Бјелетић, Марта; Влајић-Поповић, Јасна; Ивић, Павле; Лома, Александар; Петровић, Снежана; Сикимић, Биљана

(Beograd : Институт за српски језик САНУ, 1998)


                      

                      
Ивић, П., Ивић, М., Бјелетић, М., Влајић-Поповић, Ј., Ивић, П., Лома, А., Петровић, С.,& Сикимић, Б.. (1998). Огледна свеска. 
Beograd : Институт за српски језик САНУ..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_995
Ивић П, Ивић М, Бјелетић М, Влајић-Поповић Ј, Ивић П, Лома А, Петровић С, Сикимић Б. Огледна свеска. 1998;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_995 .
Ивић, Павле, Ивић, Милка, Бјелетић, Марта, Влајић-Поповић, Јасна, Ивић, Павле, Лома, Александар, Петровић, Снежана, Сикимић, Биљана, "Огледна свеска" (1998),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_995 .

Народни називи за кишу са сунцем

Сикимић, Биљана

(Београд : Иститут за српски језик САНУ, 1996)

TY - JOUR
AU - Сикимић, Биљана
PY - 1996
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/7837
AB - The subject of analysis is the interrelatedness of South Slavic folk terms
for the plant illness rust and the meteorological phenomenon of rainfall accompa
nied with sunshine. This meteorological phenomenon is believed to be the main
cause of the plant illness — rust. The following terms with both meteorological
and botanical connotations were discussed lexicographically and etymologically:
ala, tonja, kija, maća, mana, balsara and cvek. The problematic lexicographical
definition of phenomena belonging to the folk culture was pointed out. A hy
pothesis is made about the existence of an incorporeal demonic being, that can
be connected with the plant illness rust.
AB - У раду се анализира међусобна условљеност јужнословенских народних
термина за болест биљака типа пламењача и киша са сунцем — која се сматра
за узрочника ове болести.
PB - Београд : Иститут за српски језик САНУ
T2 - Наш језик
T1 - Народни називи за кишу са сунцем
T1 - Folk Terms for Rain with Sun
EP - 120
VL - 31
VL - 110
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7837
ER - 
@article{
author = "Сикимић, Биљана",
year = "1996",
abstract = "The subject of analysis is the interrelatedness of South Slavic folk terms
for the plant illness rust and the meteorological phenomenon of rainfall accompa
nied with sunshine. This meteorological phenomenon is believed to be the main
cause of the plant illness — rust. The following terms with both meteorological
and botanical connotations were discussed lexicographically and etymologically:
ala, tonja, kija, maća, mana, balsara and cvek. The problematic lexicographical
definition of phenomena belonging to the folk culture was pointed out. A hy
pothesis is made about the existence of an incorporeal demonic being, that can
be connected with the plant illness rust., У раду се анализира међусобна условљеност јужнословенских народних
термина за болест биљака типа пламењача и киша са сунцем — која се сматра
за узрочника ове болести.",
publisher = "Београд : Иститут за српски језик САНУ",
journal = "Наш језик",
title = "Народни називи за кишу са сунцем, Folk Terms for Rain with Sun",
pages = "120",
volume = "31, 110",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7837"
}
Сикимић, Б.. (1996). Народни називи за кишу са сунцем. in Наш језик
Београд : Иститут за српски језик САНУ., 31.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7837
Сикимић Б. Народни називи за кишу са сунцем. in Наш језик. 1996;31:null-120.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7837 .
Сикимић, Биљана, "Народни називи за кишу са сунцем" in Наш језик, 31 (1996),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7837 .