Mandić, Marina

Link to this page

Authority KeyName Variants
e5fffd91-06e6-4f52-8433-197575a20adf
 • Mandić, Marina (4)
Projects

Author's Bibliography

Karneval užasa: metaforički diskursi zombi šetnje

Mandić, Marina

(Beograd : Institut za etnologiju i antropologiju, 2020)

TY - JOUR
AU - Mandić, Marina
PY - 2020
AB - Zombi šetnje predstavljaju jednu vrstu karnevala, koji se održavaju širom sveta u svrhu promocije horor žanra. Uzimajući u obzir metaforičke aspekte zombi kinematografije, šetnja zombija u sebi nosi određenu društvenu kritiku i ukazuje na neke od anksioznosti modernog doba, poput straha od infektivnih oboljenja, porasta kapitalističke proizvodnje, rastućih društvenih nejednakosti, itd. Rad se bavi načinima na koje zombi šetnja obuhvata Bahtinove odlike karnevala, sa ciljem da ukaže na metaforičke aspekte manifestacije.
AB - Zombie walks impersonate certain type of the carnival, organized all around the world in purpose of promoting horror genre. Considering metaphorical aspects of zombie cinematography, zombie walk carries certain social criticism and indicates some of the anxieties of modern times, such as fear of infectious diseases, growth of capitalism, social inequalities, etc. The paper will analyze ways in which zombie walk resembles Bakhtin's features of the carnival, in purpose to point out metaphorical aspects of the manifestation.
PB - Beograd : Institut za etnologiju i antropologiju
PB - Beograd : Univerzitet u Beogradu - Filozofski fakultet
T2 - Antropologija
T1 - Karneval užasa: metaforički diskursi zombi šetnje
T1 - Carnival of horror: metaphorical discourses of zombie walks
SP - 319
EP - 330
VL - 20
IS - 2
ER - 
@article{
author = "Mandić, Marina",
year = "2020",
abstract = "Zombi šetnje predstavljaju jednu vrstu karnevala, koji se održavaju širom sveta u svrhu promocije horor žanra. Uzimajući u obzir metaforičke aspekte zombi kinematografije, šetnja zombija u sebi nosi određenu društvenu kritiku i ukazuje na neke od anksioznosti modernog doba, poput straha od infektivnih oboljenja, porasta kapitalističke proizvodnje, rastućih društvenih nejednakosti, itd. Rad se bavi načinima na koje zombi šetnja obuhvata Bahtinove odlike karnevala, sa ciljem da ukaže na metaforičke aspekte manifestacije., Zombie walks impersonate certain type of the carnival, organized all around the world in purpose of promoting horror genre. Considering metaphorical aspects of zombie cinematography, zombie walk carries certain social criticism and indicates some of the anxieties of modern times, such as fear of infectious diseases, growth of capitalism, social inequalities, etc. The paper will analyze ways in which zombie walk resembles Bakhtin's features of the carnival, in purpose to point out metaphorical aspects of the manifestation.",
publisher = "Beograd : Institut za etnologiju i antropologiju, Beograd : Univerzitet u Beogradu - Filozofski fakultet",
journal = "Antropologija",
title = "Karneval užasa: metaforički diskursi zombi šetnje, Carnival of horror: metaphorical discourses of zombie walks",
pages = "319-330",
volume = "20",
number = "2"
}
Mandić, M. (2020). Carnival of horror: metaphorical discourses of zombie walks.
Antropologija
Beograd : Univerzitet u Beogradu - Filozofski fakultet., 20(2), 319-330.
Mandić M. Carnival of horror: metaphorical discourses of zombie walks. Antropologija. 2020;20(2):319-330.
Mandić Marina, "Carnival of horror: metaphorical discourses of zombie walks" Antropologija, 20, no. 2 (2020):319-330

Između stvarnog i zamišljenog: infektivna oboljenja u kinematografiji na primeru filma Variola Vera

Mandić, Marina

(Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, Odeljenje za etnologiju i antropologiju, 2019)

TY - JOUR
AU - Mandić, Marina
PY - 2019
AB - Narativi o epidemijama infektivnih oboljenja, kako imaginarnih tako i onih
koja su poznata ljudskim društvima postaju sve češća tema popularne kulture, a posebno
filmske industrije. Kao jedna od stalno prisutnih pretnji tokom istorije čovečanstva,
infektivna oboljenja su odigrala značajnu ulogu u oblikovanju i promeni društvenih
zajednica i kao takva ostavila dubok kulturološki trag na društvene grupe i njihove
savremene mitove. Variola, odnosno velike boginje ubrajaju se među najinfektivnija
oboljenja sa kojima se čovečanstvo susrelo tokom svoje istorije, a bolest se javljala i na
domaćim prostorima tokom različitih istorijskih perioda. Rad se bavi analizom načina
na koje filmska industrija koncipira epidemije infektivnih oboljenja, prvenstveno na
primeru filma Variola Vera smeštenog u jugoslovenski kulturni i društveni kontekst,
kao i odnosima dramskog i stvarnog u reprezentaciji ove bolesti i njenih društvenih
aspekata.
AB - The ideas about the epidemics of infectious diseases, both imagined and those
that are known to human societies, are becoming more frequent topic of popular
culture, that is the film industry. As one of the ever-present threats during the development of civilization through history, infectious diseases have played a
significant role in shaping and changing social communities and, as such, have
left a deep historical and cultural trace on social groups and their contemporary
mythologies. Variola, that is smallpox, is among the most infectious diseases
that human society has encountered in history, and the disease was also present
on the territory of the former Yugoslavia during different historical periods. The
paper deals with the Variola Vera film analysis, that is with the film ideas of the
latest epidemic of the variola that occurred in the former Yugoslavia in 1972,
in order to point out the ways in which the infectious diseases are presented on
film, as well as the relation between historical data and film adaptation in the
case of variola.
PB - Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, Odeljenje za etnologiju i antropologiju
T2 - Etnoantropološki problemi / Issues in Ethnology and Anthropology
T1 - Između stvarnog i zamišljenog: infektivna oboljenja u kinematografiji na primeru filma Variola Vera
T1 - Between the Real and the Imagined: Variola Vera Epidemic in the Area of Yugoslavia Through Film Narrative
SP - 487
EP - 505
VL - 14
IS - 2
DO - 10.21301/eap.v14i2.4
ER - 
@article{
author = "Mandić, Marina",
year = "2019",
abstract = "Narativi o epidemijama infektivnih oboljenja, kako imaginarnih tako i onih
koja su poznata ljudskim društvima postaju sve češća tema popularne kulture, a posebno
filmske industrije. Kao jedna od stalno prisutnih pretnji tokom istorije čovečanstva,
infektivna oboljenja su odigrala značajnu ulogu u oblikovanju i promeni društvenih
zajednica i kao takva ostavila dubok kulturološki trag na društvene grupe i njihove
savremene mitove. Variola, odnosno velike boginje ubrajaju se među najinfektivnija
oboljenja sa kojima se čovečanstvo susrelo tokom svoje istorije, a bolest se javljala i na
domaćim prostorima tokom različitih istorijskih perioda. Rad se bavi analizom načina
na koje filmska industrija koncipira epidemije infektivnih oboljenja, prvenstveno na
primeru filma Variola Vera smeštenog u jugoslovenski kulturni i društveni kontekst,
kao i odnosima dramskog i stvarnog u reprezentaciji ove bolesti i njenih društvenih
aspekata., The ideas about the epidemics of infectious diseases, both imagined and those
that are known to human societies, are becoming more frequent topic of popular
culture, that is the film industry. As one of the ever-present threats during the development of civilization through history, infectious diseases have played a
significant role in shaping and changing social communities and, as such, have
left a deep historical and cultural trace on social groups and their contemporary
mythologies. Variola, that is smallpox, is among the most infectious diseases
that human society has encountered in history, and the disease was also present
on the territory of the former Yugoslavia during different historical periods. The
paper deals with the Variola Vera film analysis, that is with the film ideas of the
latest epidemic of the variola that occurred in the former Yugoslavia in 1972,
in order to point out the ways in which the infectious diseases are presented on
film, as well as the relation between historical data and film adaptation in the
case of variola.",
publisher = "Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, Odeljenje za etnologiju i antropologiju",
journal = "Etnoantropološki problemi / Issues in Ethnology and Anthropology",
title = "Između stvarnog i zamišljenog: infektivna oboljenja u kinematografiji na primeru filma Variola Vera, Between the Real and the Imagined: Variola Vera Epidemic in the Area of Yugoslavia Through Film Narrative",
pages = "487-505",
volume = "14",
number = "2",
doi = "10.21301/eap.v14i2.4"
}
Mandić, M. (2019). Between the Real and the Imagined: Variola Vera Epidemic in the Area of Yugoslavia Through Film Narrative.
Etnoantropološki problemi / Issues in Ethnology and Anthropology
Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, Odeljenje za etnologiju i antropologiju., 14(2), 487-505.
https://doi.org/10.21301/eap.v14i2.4
Mandić M. Between the Real and the Imagined: Variola Vera Epidemic in the Area of Yugoslavia Through Film Narrative. Etnoantropološki problemi / Issues in Ethnology and Anthropology. 2019;14(2):487-505.
doi:10.21301/eap.v14i2.4.
Mandić Marina, "Between the Real and the Imagined: Variola Vera Epidemic in the Area of Yugoslavia Through Film Narrative" Etnoantropološki problemi / Issues in Ethnology and Anthropology, 14, no. 2 (2019):487-505,
https://doi.org/10.21301/eap.v14i2.4 .

Rađanje živih mrtvaca: karakteristike žanra zombi filma i Romerova vizija apokalipse

Mandić, Marina

(Beograd : Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet, 2018)

TY - JOUR
AU - Mandić, Marina
PY - 2018
AB - Nastao 1968. godine filmom „Noć živih mrtvaca”, američkog režisera
Džordža A. Romera, zombi žanr predstavlja sintezu žanrova apokalipse, naučne fantastike, horora i filmova o čudovištima. Inspirisan prethodnim filmskim tradicijama, Romero kombinovanjem elemenata pomenutih žanrova nudi sopstvenu viziju kraja sveta
oličenu u postojanju čudovišta koje je istovremeno povod katastrofe i posledica koja
karakteriše društveno okruženje.
Romerovi filmovi predstavljaju metaforičko ogledalo društvenih okolnosti u kojima su
nastali, te njihov razvoj možemo posmatrati kao dnevnik u koji su decenijama upisivana značenja određenih vremenskih epoha, društvenih dešavanja, kako od strane autora,
tako i od strane publike koja uživa u ovim filmovima i tumači ih skladno sopstvenim
iskustvima. Svojim specifičnim jezikom, zombi apokalipsa dekonstruiše ustanovljene
društvene diskurse i konstruiše ih ponovo u narativnoj formi koja za cilj ima da izazove
uznemirenost, strah i apokaliptičnu fantaziju zasnovanu na propasti zapadnog društvenog diskursa
AB - Starting from the theoretical explications of the genre film and Cawelti’s concept of formula, this paper relates to the genre conceptualization and contextualization
of the popular zombie film narrative. Pioneered by George Romero in 1968, and his
film “Night of the Living Dead”, zombie film genre represents a synthesis of the apocalypse formula, science fiction, horror and the monster movie. Inspired by previous
film traditions, Romero combines the elements of the mentioned film genres, offering
his own vision of the end of the world, epitomized in the presence of a monster which
appears simultaneously as the cause of the catastrophe and as the dominant social setting. Romero’s films can be viewed a metaphorical mirror of the era and the social
climate in which they appeared. Their development can be seen as a decades old diary
in which the signs of the times and social events are being inscribed by the author
himself, as well as by the audience, which views these films and interprets based on
their own experience. With their specific language, zombie apocalypse deconstructs the
social discourse and constructs it again in the narrative form which aims to arouse
uneasiness and fear, as well as to create a particular survivalist fantasy without a happy
ending. These emotions and meanings altogether hint at the apocalyptic character of
the contemporary society.
PB - Beograd : Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet
PB - Beograd: Institut za etnologiju i antropologiju
T2 - Antropologija
T1 - Rađanje živih mrtvaca: karakteristike žanra zombi filma i Romerova vizija apokalipse
SP - 173
EP - 190
VL - 3
IS - 18
ER - 
@article{
author = "Mandić, Marina",
year = "2018",
abstract = "Nastao 1968. godine filmom „Noć živih mrtvaca”, američkog režisera
Džordža A. Romera, zombi žanr predstavlja sintezu žanrova apokalipse, naučne fantastike, horora i filmova o čudovištima. Inspirisan prethodnim filmskim tradicijama, Romero kombinovanjem elemenata pomenutih žanrova nudi sopstvenu viziju kraja sveta
oličenu u postojanju čudovišta koje je istovremeno povod katastrofe i posledica koja
karakteriše društveno okruženje.
Romerovi filmovi predstavljaju metaforičko ogledalo društvenih okolnosti u kojima su
nastali, te njihov razvoj možemo posmatrati kao dnevnik u koji su decenijama upisivana značenja određenih vremenskih epoha, društvenih dešavanja, kako od strane autora,
tako i od strane publike koja uživa u ovim filmovima i tumači ih skladno sopstvenim
iskustvima. Svojim specifičnim jezikom, zombi apokalipsa dekonstruiše ustanovljene
društvene diskurse i konstruiše ih ponovo u narativnoj formi koja za cilj ima da izazove
uznemirenost, strah i apokaliptičnu fantaziju zasnovanu na propasti zapadnog društvenog diskursa, Starting from the theoretical explications of the genre film and Cawelti’s concept of formula, this paper relates to the genre conceptualization and contextualization
of the popular zombie film narrative. Pioneered by George Romero in 1968, and his
film “Night of the Living Dead”, zombie film genre represents a synthesis of the apocalypse formula, science fiction, horror and the monster movie. Inspired by previous
film traditions, Romero combines the elements of the mentioned film genres, offering
his own vision of the end of the world, epitomized in the presence of a monster which
appears simultaneously as the cause of the catastrophe and as the dominant social setting. Romero’s films can be viewed a metaphorical mirror of the era and the social
climate in which they appeared. Their development can be seen as a decades old diary
in which the signs of the times and social events are being inscribed by the author
himself, as well as by the audience, which views these films and interprets based on
their own experience. With their specific language, zombie apocalypse deconstructs the
social discourse and constructs it again in the narrative form which aims to arouse
uneasiness and fear, as well as to create a particular survivalist fantasy without a happy
ending. These emotions and meanings altogether hint at the apocalyptic character of
the contemporary society.",
publisher = "Beograd : Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet, Beograd: Institut za etnologiju i antropologiju",
journal = "Antropologija",
title = "Rađanje živih mrtvaca: karakteristike žanra zombi filma i Romerova vizija apokalipse",
pages = "173-190",
volume = "3",
number = "18"
}
Mandić, M. (2018). Rađanje živih mrtvaca: karakteristike žanra zombi filma i Romerova vizija apokalipse.
Antropologija
Beograd: Institut za etnologiju i antropologiju., 3(18), 173-190.
Mandić M. Rađanje živih mrtvaca: karakteristike žanra zombi filma i Romerova vizija apokalipse. Antropologija. 2018;3(18):173-190.
Mandić Marina, "Rađanje živih mrtvaca: karakteristike žanra zombi filma i Romerova vizija apokalipse" Antropologija, 3, no. 18 (2018):173-190

Sjedinjene Države “Zombilenda”: migracije u popularnoj kulturi na primeru epidemije zombija

Mandić, Marina

(Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, Odeljenje za etnologiju i antropologiju, 2016)

TY - JOUR
AU - Mandić, Marina
PY - 2016
AB - Migracije su jedan od centralnih diskursa savremenog društva: one su
katalizator socijalnih promena, utiču na promenu socijalne strukture, odnosa i položaja,
kako samih migranata, tako i stanovnika zemalja domaćina. U okolnostima epidemije
zombija razlozi i ciljevi migriranja mogu biti pojednostavljeni na jedan osnovni
motiv: napuštanje i izbegavanje predela zahvaćenih zombijima zbog preživljavanja.
Smatram da mogućnost odlaska predstavlja mogućnost preživljavanja, što direktno
utiče na formiranje mreža novih društvenih odnosa, samim tim i opstanka društva.
Tom logikom, migracije se pojavljuju kao jedan od osnovnih metoda preživljavanja
u zombi narativu, odnosno kao osnovni metod reizgradnje i redefinisanja društvenog
sistema.
Iako postoje različiti pristupi migracijama, autori koji proučavaju ovo polje ne spominju
niti istražuju migracije predstavljene u popularnoj kulturi. Istovremeno, autori
koji se bave proučavanjem filmova sa tematikom zombija ne posvećuju svoju pažnju
procesu migracija. Rad ukazuje na jednu vrstu “izmišljenih” migracija, odnosno na oblik
migracija koje svojim metaforičkim narativom prikazuju obrasce bliske obrascima koje
primećujemo u savremenom društvu. Analiziraju se oblici migracija koji se pojavljuju u
popkulturnom narativu, odnosno, prikazuju načini na koje se teorijski koncepti upotrebljavani
da definišu vrste migracija u stvarnim društvenim tokovima, mogu upotrebiti i
pri analizi narativa zombi filmova.
AB - Migrations are one of the central discourses of contemporary society: they
are the catalyst of social change; they influence changes in social structure, relations
and positions, for migrants themselves as well as the residents of host
countries. In the circumstances of a zombie outbreak the reasons and goals of
migration can be simplified to one basic motive: leaving and avoiding areas
populated by zombies with the aim of basic survival. I believe that the possibility
of leaving represents the possibility of survival, which directly influences the
formation of new networks of social relations, and thus, the survival of society.
Following this logic, migrations emerge as one of the basic methods of survival
in the zombie narrative, or rather, the basic method of rebuilding and redefining
the social system.
Even though there are different approaches to migration, authors who study
this field do not mention or study migration represented in popular culture. At
the same time, authors who study zombie movies do not give their attention
to the process of migration. The paper points to a specific form of “invented”
migrations, or rather a form of migration which, through its metaphorical narration
displays patterns similar to patterns visible in contemporary society. The
paper will analyze forms of migration which appear in pop-culture narratives,
or rather, display the ways in which theoretical concepts use to define types of
migration in real social contexts can be used to analyze the narratives of zombie
movies.
PB - Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, Odeljenje za etnologiju i antropologiju
T2 - Etnoantropološki problemi / Issues in Ethnology and Anthropology
T1 - Sjedinjene Države “Zombilenda”: migracije u popularnoj kulturi na primeru epidemije zombija
SP - 413
EP - 434
VL - 11
IS - 2
DO - 10.21301/eap.v11i2.5
ER - 
@article{
author = "Mandić, Marina",
year = "2016",
abstract = "Migracije su jedan od centralnih diskursa savremenog društva: one su
katalizator socijalnih promena, utiču na promenu socijalne strukture, odnosa i položaja,
kako samih migranata, tako i stanovnika zemalja domaćina. U okolnostima epidemije
zombija razlozi i ciljevi migriranja mogu biti pojednostavljeni na jedan osnovni
motiv: napuštanje i izbegavanje predela zahvaćenih zombijima zbog preživljavanja.
Smatram da mogućnost odlaska predstavlja mogućnost preživljavanja, što direktno
utiče na formiranje mreža novih društvenih odnosa, samim tim i opstanka društva.
Tom logikom, migracije se pojavljuju kao jedan od osnovnih metoda preživljavanja
u zombi narativu, odnosno kao osnovni metod reizgradnje i redefinisanja društvenog
sistema.
Iako postoje različiti pristupi migracijama, autori koji proučavaju ovo polje ne spominju
niti istražuju migracije predstavljene u popularnoj kulturi. Istovremeno, autori
koji se bave proučavanjem filmova sa tematikom zombija ne posvećuju svoju pažnju
procesu migracija. Rad ukazuje na jednu vrstu “izmišljenih” migracija, odnosno na oblik
migracija koje svojim metaforičkim narativom prikazuju obrasce bliske obrascima koje
primećujemo u savremenom društvu. Analiziraju se oblici migracija koji se pojavljuju u
popkulturnom narativu, odnosno, prikazuju načini na koje se teorijski koncepti upotrebljavani
da definišu vrste migracija u stvarnim društvenim tokovima, mogu upotrebiti i
pri analizi narativa zombi filmova., Migrations are one of the central discourses of contemporary society: they
are the catalyst of social change; they influence changes in social structure, relations
and positions, for migrants themselves as well as the residents of host
countries. In the circumstances of a zombie outbreak the reasons and goals of
migration can be simplified to one basic motive: leaving and avoiding areas
populated by zombies with the aim of basic survival. I believe that the possibility
of leaving represents the possibility of survival, which directly influences the
formation of new networks of social relations, and thus, the survival of society.
Following this logic, migrations emerge as one of the basic methods of survival
in the zombie narrative, or rather, the basic method of rebuilding and redefining
the social system.
Even though there are different approaches to migration, authors who study
this field do not mention or study migration represented in popular culture. At
the same time, authors who study zombie movies do not give their attention
to the process of migration. The paper points to a specific form of “invented”
migrations, or rather a form of migration which, through its metaphorical narration
displays patterns similar to patterns visible in contemporary society. The
paper will analyze forms of migration which appear in pop-culture narratives,
or rather, display the ways in which theoretical concepts use to define types of
migration in real social contexts can be used to analyze the narratives of zombie
movies.",
publisher = "Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, Odeljenje za etnologiju i antropologiju",
journal = "Etnoantropološki problemi / Issues in Ethnology and Anthropology",
title = "Sjedinjene Države “Zombilenda”: migracije u popularnoj kulturi na primeru epidemije zombija",
pages = "413-434",
volume = "11",
number = "2",
doi = "10.21301/eap.v11i2.5"
}
Mandić, M. (2016). Sjedinjene Države “Zombilenda”: migracije u popularnoj kulturi na primeru epidemije zombija.
Etnoantropološki problemi / Issues in Ethnology and Anthropology
Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, Odeljenje za etnologiju i antropologiju., 11(2), 413-434.
https://doi.org/10.21301/eap.v11i2.5
Mandić M. Sjedinjene Države “Zombilenda”: migracije u popularnoj kulturi na primeru epidemije zombija. Etnoantropološki problemi / Issues in Ethnology and Anthropology. 2016;11(2):413-434.
doi:10.21301/eap.v11i2.5.
Mandić Marina, "Sjedinjene Države “Zombilenda”: migracije u popularnoj kulturi na primeru epidemije zombija" Etnoantropološki problemi / Issues in Ethnology and Anthropology, 11, no. 2 (2016):413-434,
https://doi.org/10.21301/eap.v11i2.5 .