Живаљевић, Ивана

Link to this page

Authority KeyName Variants
86cf27b7-a074-465e-8c57-c4b3875ba89c
 • Живаљевић, Ивана (1)
Projects

Author's Bibliography

Изучавање људско–животињских односа у антропологији и археологији II

Жакула, Соња; Живаљевић, Ивана

(Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA, 2019)

TY - JOUR
AU - Жакула, Соња
AU - Живаљевић, Ивана
PY - 2019
AB - Овај текст представља други од планирана два чланка у којима се бавимо проблемом
изучавања људско–животињских односа у етнологији и антропологији и археологији.
У првом раду (Жакула и Живаљевић 2018), мапирале смо начине на које је питање
животиња и њихових међуодноса са људима у нашим дисциплинама третирано до,
угрубо, осамдесетих година 20. века. У овом раду представићемо нове истраживачке
приступе који су се развили од краја 20. века надаље, а који се одликују, пре свега,
третманом животиња као активних учесница у људском друштву и култури, и могу се
објединити под кишобран-термином животињски обрт.
AB - This paper represents the second of two planned articles in which we focus on the issue of
the study of human-animal relations in ethnology and anthropology and archaeology. In the
first paper (Žakula & Živaljević 2018), we mapped out the ways in which the issue of
animals and their interrelations with humans was treated in our disciplines up untill, roughly,
the 1980's. In this paper, we will present new research tendencies which developed since the
1980's and are characterized by the treatment of animals as active participants in human
society and culture, and can be lumped together under the umbrella term the animal turn.
PB - Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA
T2 - Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
T1 - Изучавање људско–животињских односа у антропологији и археологији II
T1 - The study of human-animal relations in anthropology and archaeology II
SP - 153
EP - 172
VL - 67
IS - 1
DO - 10.2298/GEI1901153Z
ER - 
@article{
author = "Жакула, Соња and Живаљевић, Ивана",
year = "2019",
abstract = "Овај текст представља други од планирана два чланка у којима се бавимо проблемом
изучавања људско–животињских односа у етнологији и антропологији и археологији.
У првом раду (Жакула и Живаљевић 2018), мапирале смо начине на које је питање
животиња и њихових међуодноса са људима у нашим дисциплинама третирано до,
угрубо, осамдесетих година 20. века. У овом раду представићемо нове истраживачке
приступе који су се развили од краја 20. века надаље, а који се одликују, пре свега,
третманом животиња као активних учесница у људском друштву и култури, и могу се
објединити под кишобран-термином животињски обрт., This paper represents the second of two planned articles in which we focus on the issue of
the study of human-animal relations in ethnology and anthropology and archaeology. In the
first paper (Žakula & Živaljević 2018), we mapped out the ways in which the issue of
animals and their interrelations with humans was treated in our disciplines up untill, roughly,
the 1980's. In this paper, we will present new research tendencies which developed since the
1980's and are characterized by the treatment of animals as active participants in human
society and culture, and can be lumped together under the umbrella term the animal turn.",
publisher = "Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA",
journal = "Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA",
title = "Изучавање људско–животињских односа у антропологији и археологији II, The study of human-animal relations in anthropology and archaeology II",
pages = "153-172",
volume = "67",
number = "1",
doi = "10.2298/GEI1901153Z"
}
Жакула, С.,& Живаљевић, И. (2019). The study of human-animal relations in anthropology and archaeology II.
Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA., 67(1), 153-172.
https://doi.org/10.2298/GEI1901153Z
Жакула С, Живаљевић И. The study of human-animal relations in anthropology and archaeology II. Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA. 2019;67(1):153-172.
doi:10.2298/GEI1901153Z.
Жакула Соња, Живаљевић Ивана, "The study of human-animal relations in anthropology and archaeology II" Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA, 67, no. 1 (2019):153-172,
https://doi.org/10.2298/GEI1901153Z .
1