Томашевић, Милан

Link to this page

Authority KeyName Variants
4eeb7e88-09f9-4479-b76a-799c2231682a
 • Томашевић, Милан (9)
 • Tomašević, Milan (1)
Projects

Author's Bibliography

Научни рад и род: синхроне и дијахроне перспективе

Прелић, Младена; Томашевић, Милан

(Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA, 2020)

TY - JOUR
AU - Прелић, Младена
AU - Томашевић, Милан
PY - 2020
AB - Родни односи имају много аспеката, а њихово истраживање открива
да патријархат има мноштво лица. Увелико превазилазећи просторне и
временске границе традицијских друштава, за која се често, мада нетачно,
везује, он се, некад очигледно, некад прикривено, преображава и уклапа у
различите идеологије и друштвене системе. Овај темат, који је посвећен
научном раду из аспекта рода такође нам открива неке видове тог проблема. Радови који су у темату презентирани указују на неке од кључних
проблема још увек постојећих родних неравноправности (овом приликом
уочаваних на примеру научног рада), попут разлика у декларисаним јавним
политикама и њиховом остваривању, родних стереотипа и свакодневних
пракси, којима се прећутно и неосвешћено перпетуирају патријархални
односи, али и стратегија (углавном личних) којима жене/научнице на њих
одговарају. Радови такође указују и на методе истраживања научног, али и
уметничког стваралаштва из женске перспективе. Најзад, они нуде и нова
читања и тумачења порука и дилема које су нам оставиле наше претходнице,
зачуђујуће актуелних и данас.
PB - Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA
T2 - Гласник Етнографског Института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
T1 - Научни рад и род: синхроне и дијахроне перспективе
T1 - Academic Careers and Gender: Synchronic and Diachronic Perspectives
SP - 255
EP - 259
VL - 68
IS - 2
DO - 10.2298/GEI2002255P
ER - 
@article{
author = "Прелић, Младена and Томашевић, Милан",
year = "2020",
abstract = "Родни односи имају много аспеката, а њихово истраживање открива
да патријархат има мноштво лица. Увелико превазилазећи просторне и
временске границе традицијских друштава, за која се често, мада нетачно,
везује, он се, некад очигледно, некад прикривено, преображава и уклапа у
различите идеологије и друштвене системе. Овај темат, који је посвећен
научном раду из аспекта рода такође нам открива неке видове тог проблема. Радови који су у темату презентирани указују на неке од кључних
проблема још увек постојећих родних неравноправности (овом приликом
уочаваних на примеру научног рада), попут разлика у декларисаним јавним
политикама и њиховом остваривању, родних стереотипа и свакодневних
пракси, којима се прећутно и неосвешћено перпетуирају патријархални
односи, али и стратегија (углавном личних) којима жене/научнице на њих
одговарају. Радови такође указују и на методе истраживања научног, али и
уметничког стваралаштва из женске перспективе. Најзад, они нуде и нова
читања и тумачења порука и дилема које су нам оставиле наше претходнице,
зачуђујуће актуелних и данас.",
publisher = "Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA",
journal = "Гласник Етнографског Института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA",
title = "Научни рад и род: синхроне и дијахроне перспективе, Academic Careers and Gender: Synchronic and Diachronic Perspectives",
pages = "255-259",
volume = "68",
number = "2",
doi = "10.2298/GEI2002255P"
}
Прелић, М.,& Томашевић, М. (2020). Academic Careers and Gender: Synchronic and Diachronic Perspectives.
Гласник Етнографског Института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA., 68(2), 255-259.
https://doi.org/10.2298/GEI2002255P
Прелић М, Томашевић М. Academic Careers and Gender: Synchronic and Diachronic Perspectives. Гласник Етнографског Института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA. 2020;68(2):255-259.
doi:10.2298/GEI2002255P.
Прелић Младена, Томашевић Милан, "Academic Careers and Gender: Synchronic and Diachronic Perspectives" Гласник Етнографског Института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA, 68, no. 2 (2020):255-259,
https://doi.org/10.2298/GEI2002255P .

Anthropological Interpretation of Popular Cosmology: Research Perspectives

Tomašević, Milan

(Moscow : N. N. Miklouho-Maklay Institute of Ethnology and Anthropology Russian Academy of Sciences, 2019)

TY - CHAP
AU - Tomašević, Milan
PY - 2019
AB - This paper represents a short, informative essay on current search into the connections between popular culture, science, religion and anthropology. Using the example of popular cosmology, it points to the relationship between identity, science, philosophy and religion within the framework of contemporary Western society. It also points to the significance of semiotic analysis of the popular cosmological narrative and the possibility of interpreting this narrative as a form of folklore. Furthermore, it emphasizes the social significance of popular science as such, within the contexts of the science and culture wars at the turn of the century.
PB - Moscow : N. N. Miklouho-Maklay Institute of Ethnology and Anthropology Russian Academy of Sciences
PB - Belgrade : Institute of Ethnography SASA
T2 - Prospects for Anthropological Research in South-East Europe
T1 - Anthropological Interpretation of Popular Cosmology: Research Perspectives
SP - 43
EP - 65
DO - 10.33876/978-542-110-238-0/43–65
ER - 
@article{
author = "Tomašević, Milan",
year = "2019",
abstract = "This paper represents a short, informative essay on current search into the connections between popular culture, science, religion and anthropology. Using the example of popular cosmology, it points to the relationship between identity, science, philosophy and religion within the framework of contemporary Western society. It also points to the significance of semiotic analysis of the popular cosmological narrative and the possibility of interpreting this narrative as a form of folklore. Furthermore, it emphasizes the social significance of popular science as such, within the contexts of the science and culture wars at the turn of the century.",
publisher = "Moscow : N. N. Miklouho-Maklay Institute of Ethnology and Anthropology Russian Academy of Sciences, Belgrade : Institute of Ethnography SASA",
journal = "Prospects for Anthropological Research in South-East Europe",
title = "Anthropological Interpretation of Popular Cosmology: Research Perspectives",
pages = "43-65",
doi = "10.33876/978-542-110-238-0/43–65"
}
Tomašević, M. (2019). Anthropological Interpretation of Popular Cosmology: Research Perspectives.
Prospects for Anthropological Research in South-East Europe
Belgrade : Institute of Ethnography SASA., 43-65.
https://doi.org/10.33876/978-542-110-238-0/43–65
Tomašević M. Anthropological Interpretation of Popular Cosmology: Research Perspectives. Prospects for Anthropological Research in South-East Europe. 2019;:43-65.
doi:10.33876/978-542-110-238-0/43–65.
Tomašević Milan, "Anthropological Interpretation of Popular Cosmology: Research Perspectives" Prospects for Anthropological Research in South-East Europe (2019):43-65,
https://doi.org/10.33876/978-542-110-238-0/43–65 .

Између наде и страха. Антрополошка интерпретација 'Откровења Светога Јована Богослова'

Томашевић, Милан

(Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA, 2019)

TY - JOUR
AU - Томашевић, Милан
PY - 2019
AB - На основу структуралистичких интерпретација религијских наратива, текст нуди
анализу порука садржаних у Апокалипси, одређену претеристичким приступом и
проматрањем вредности тих порука за изворни контекст у коме је књига писана.
Анализом текста који изговарају главни ликови наратива у структурно изузетно
удаљеним епизодама, успоставља се парадигматска веза која разоткрива релевантно
значење и смисао Откровења. Прво се проматрају Исусова Писма упућена младим
хришћанским заједницама у римској Азији са почетка текста. Потом, анализира се
говор Трећег анђела који се налази у средини књиге. Напокон, сагледава се обраћање
самог Бога на крају текста. Анализом формулативних исказа и метафора, анализа
Апокалипсу препознаје као посланицу упућену младом религијском покрету који се
налази усред процеса успостављања идентитета, али и пред несумњиво тегобним и
турбулентним периодом пуним изазова за младу Цркву.
AB - On the basis of structuralist interpretations of religious narratives, the text offers an analysis
of the messages contained in the Apocalypse, determined by the preteristic approach and the
value of those messages for the original context in which the book is written. By analyzing
the text pronounced by the main characters of the narrative in structurally distant episodes, a
paradigmatic connection is established that reveals the relevant meaning of Revelation. First,
paper analysis Jesus' letters addressed to young Christian communities in Roman Asia, from
the beginning of the text. Then, it is analyzed the Third Angel's speech from the middle of
the book. Finally, the message of the very God at the end of the text is seen. Through the
analysis of formulatory statements and metaphors, the Apocalypse is recognized as a epistle
addressed to a young religious movement that is in the middle of the process of establishing its identity, but also undoubtedly in a difficult and turbulent period full of challenges for the
young Church.
PB - Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA
T2 - Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
T1 - Између наде и страха. Антрополошка интерпретација 'Откровења Светога Јована Богослова'
T1 - Between Hope and Fear: Anthropological Analysis of the ‘Revelation to John’
SP - 445
EP - 462
VL - 67
IS - 2
DO - 10.2298/GEI1902445T
ER - 
@article{
author = "Томашевић, Милан",
year = "2019",
abstract = "На основу структуралистичких интерпретација религијских наратива, текст нуди
анализу порука садржаних у Апокалипси, одређену претеристичким приступом и
проматрањем вредности тих порука за изворни контекст у коме је књига писана.
Анализом текста који изговарају главни ликови наратива у структурно изузетно
удаљеним епизодама, успоставља се парадигматска веза која разоткрива релевантно
значење и смисао Откровења. Прво се проматрају Исусова Писма упућена младим
хришћанским заједницама у римској Азији са почетка текста. Потом, анализира се
говор Трећег анђела који се налази у средини књиге. Напокон, сагледава се обраћање
самог Бога на крају текста. Анализом формулативних исказа и метафора, анализа
Апокалипсу препознаје као посланицу упућену младом религијском покрету који се
налази усред процеса успостављања идентитета, али и пред несумњиво тегобним и
турбулентним периодом пуним изазова за младу Цркву., On the basis of structuralist interpretations of religious narratives, the text offers an analysis
of the messages contained in the Apocalypse, determined by the preteristic approach and the
value of those messages for the original context in which the book is written. By analyzing
the text pronounced by the main characters of the narrative in structurally distant episodes, a
paradigmatic connection is established that reveals the relevant meaning of Revelation. First,
paper analysis Jesus' letters addressed to young Christian communities in Roman Asia, from
the beginning of the text. Then, it is analyzed the Third Angel's speech from the middle of
the book. Finally, the message of the very God at the end of the text is seen. Through the
analysis of formulatory statements and metaphors, the Apocalypse is recognized as a epistle
addressed to a young religious movement that is in the middle of the process of establishing its identity, but also undoubtedly in a difficult and turbulent period full of challenges for the
young Church.",
publisher = "Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA",
journal = "Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA",
title = "Између наде и страха. Антрополошка интерпретација 'Откровења Светога Јована Богослова', Between Hope and Fear: Anthropological Analysis of the ‘Revelation to John’",
pages = "445-462",
volume = "67",
number = "2",
doi = "10.2298/GEI1902445T"
}
Томашевић, М. (2019). Between Hope and Fear: Anthropological Analysis of the ‘Revelation to John’.
Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA., 67(2), 445-462.
https://doi.org/10.2298/GEI1902445T
Томашевић М. Between Hope and Fear: Anthropological Analysis of the ‘Revelation to John’. Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA. 2019;67(2):445-462.
doi:10.2298/GEI1902445T.
Томашевић Милан, "Between Hope and Fear: Anthropological Analysis of the ‘Revelation to John’" Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA, 67, no. 2 (2019):445-462,
https://doi.org/10.2298/GEI1902445T .

Живот у сивилу: приказ књиге Тихане Рубић 'Незапосленост у граду – антропологија рада и неформалне економије'

Томашевић, Милан

(Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA, 2019)

TY - JOUR
AU - Томашевић, Милан
PY - 2019
PB - Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA
T2 - Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
T1 - Живот у сивилу: приказ књиге Тихане Рубић 'Незапосленост у граду – антропологија рада и неформалне економије'
SP - 203
EP - 204
VL - 67
IS - 1
ER - 
@article{
author = "Томашевић, Милан",
year = "2019",
publisher = "Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA",
journal = "Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA",
title = "Живот у сивилу: приказ књиге Тихане Рубић 'Незапосленост у граду – антропологија рада и неформалне економије'",
pages = "203-204",
volume = "67",
number = "1"
}
Томашевић, М. (2019). Живот у сивилу: приказ књиге Тихане Рубић 'Незапосленост у граду – антропологија рада и неформалне економије'.
Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA., 67(1), 203-204.
Томашевић М. Живот у сивилу: приказ књиге Тихане Рубић 'Незапосленост у граду – антропологија рада и неформалне економије'. Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA. 2019;67(1):203-204.
Томашевић Милан, "Живот у сивилу: приказ књиге Тихане Рубић 'Незапосленост у граду – антропологија рада и неформалне економије'" Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA, 67, no. 1 (2019):203-204

Када престаје детињство? Дечији бракови у ромској популацији у Србији: етнографско истраживање

Томашевић, Милан

(Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA, 2018)

TY - JOUR
AU - Томашевић, Милан
PY - 2018
AB - Праксу дечјих бракова треба искоренити зато што угрожава права деце и неоспорно им наноси штету. Поред тога, дечји бракови генеришу читав низ проблема, од оних у вези са недостатком образовања, преко незапослености и сиромаштва, до потпуне осујећености у остваривању права на квалитетан и испуњен живот у сваком погледу. Заједници је неопходно понудити алтернативе. Укључити је у токове образовања и тржишта рада, без имплицитне дискриминације, социјалне мимикрије и „стаклене таванице“. Исто тако, ако се
очекују промене у ромским заједницама, већинско друштво мора да се суочи са сопственом одговорношћу, са опресијом који врши како на манифестном, тако и на латентном нивоу. Не сме се заборавити да праксе дечјих бракова једнако има у доминантном друштву. Исто, ни они не смеју бити толерисани.
PB - Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA
T2 - Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
T1 - Када престаје детињство? Дечији бракови у ромској популацији у Србији: етнографско истраживање
SP - 439
EP - 443
VL - 66
IS - 2
ER - 
@article{
author = "Томашевић, Милан",
year = "2018",
abstract = "Праксу дечјих бракова треба искоренити зато што угрожава права деце и неоспорно им наноси штету. Поред тога, дечји бракови генеришу читав низ проблема, од оних у вези са недостатком образовања, преко незапослености и сиромаштва, до потпуне осујећености у остваривању права на квалитетан и испуњен живот у сваком погледу. Заједници је неопходно понудити алтернативе. Укључити је у токове образовања и тржишта рада, без имплицитне дискриминације, социјалне мимикрије и „стаклене таванице“. Исто тако, ако се
очекују промене у ромским заједницама, већинско друштво мора да се суочи са сопственом одговорношћу, са опресијом који врши како на манифестном, тако и на латентном нивоу. Не сме се заборавити да праксе дечјих бракова једнако има у доминантном друштву. Исто, ни они не смеју бити толерисани.",
publisher = "Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA",
journal = "Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA",
title = "Када престаје детињство? Дечији бракови у ромској популацији у Србији: етнографско истраживање",
pages = "439-443",
volume = "66",
number = "2"
}
Томашевић, М. (2018). Када престаје детињство? Дечији бракови у ромској популацији у Србији: етнографско истраживање.
Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA., 66(2), 439-443.
Томашевић М. Када престаје детињство? Дечији бракови у ромској популацији у Србији: етнографско истраживање. Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA. 2018;66(2):439-443.
Томашевић Милан, "Када престаје детињство? Дечији бракови у ромској популацији у Србији: етнографско истраживање" Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA, 66, no. 2 (2018):439-443

Етнографски институт САНУ и ‘Ноћ истраживача’ – трогодишња хроника

Жакула, Соња; Томашевић, Милан

(Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA, 2017)

TY - JOUR
AU - Жакула, Соња
AU - Томашевић, Милан
PY - 2017
AB - Учешће Етнографског института у оквиру Ноћи истраживача пружа прилику
да се јавност подсети на ширину тема којима се антропологија бави и приступа
којима анализира различите феномене и процесе. Са друге стране, особености
саме презентације и публике која посећује манифестацију постављају одређена
ограничења, изискујући значајан напор, посвећеност и креативност у описивању
онога што антропологија јесте и онога какве резултате нуди заједници.
PB - Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA
T2 - Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
T1 - Етнографски институт САНУ и ‘Ноћ истраживача’ – трогодишња хроника
SP - 239
EP - 241
VL - 65
IS - 1
ER - 
@article{
author = "Жакула, Соња and Томашевић, Милан",
year = "2017",
abstract = "Учешће Етнографског института у оквиру Ноћи истраживача пружа прилику
да се јавност подсети на ширину тема којима се антропологија бави и приступа
којима анализира различите феномене и процесе. Са друге стране, особености
саме презентације и публике која посећује манифестацију постављају одређена
ограничења, изискујући значајан напор, посвећеност и креативност у описивању
онога што антропологија јесте и онога какве резултате нуди заједници.",
publisher = "Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA",
journal = "Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA",
title = "Етнографски институт САНУ и ‘Ноћ истраживача’ – трогодишња хроника",
pages = "239-241",
volume = "65",
number = "1"
}
Жакула, С.,& Томашевић, М. (2017). Етнографски институт САНУ и ‘Ноћ истраживача’ – трогодишња хроника.
Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA., 65(1), 239-241.
Жакула С, Томашевић М. Етнографски институт САНУ и ‘Ноћ истраживача’ – трогодишња хроника. Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA. 2017;65(1):239-241.
Жакула Соња, Томашевић Милан, "Етнографски институт САНУ и ‘Ноћ истраживача’ – трогодишња хроника" Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA, 65, no. 1 (2017):239-241

Патмос: ни ту ни тамо. Друштвено-културни контекст настанка 'Откривења Светог Јована Богослова'

Томашевић, Милан

(Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA, 2017)

TY - JOUR
AU - Томашевић, Милан
PY - 2017
AB - Рад описује друштвене услове који су владали Римским царством на прелому ера, као
и културни миље из кога је проистекла јудеохришћанска апокалиптична мисао.
Такође, настоји да представи и истакне различита схватања порекла Апокалипсе,
односно да подвуче контроверзе које су неодвојиве од тог текста. Напокон, рад
упућује на читав низ постојећих тумачења и могућности употребе апокалиптичне
књижевности. Намера рада је да представи културни и политички контекст, што ће,
другом приликом, олакшати антрополошку интерпретацију Откривења.
AB - Paper presents political and cultural conditions suitably for emerging of apocalyptic
literature and offers a description of social setup of Roman Empire, Judaic society division
and emerging of early Christianity. Main aim is to show complex interconnection of
apocalyptic literature, separation of church and synagogue, relationship with a cult of
Emperor and competition with a gnostic communities and teachings in modern day western
Turkey. Paper introduces different ways of interpreting Apocalypse to John, and different
analysis of its structure. Also, it offers interpretations of symbols used by author and
different views on idea of Millennium.
PB - Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA
T2 - Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
T1 - Патмос: ни ту ни тамо. Друштвено-културни контекст настанка 'Откривења Светог Јована Богослова'
T1 - Patmos: Neither Here Nor There. Socio-cultural Context for Occurrence of ’Revelation to John’
SP - 457
EP - 474
VL - 65
IS - 2
DO - 10.2298/GEI1702457T
ER - 
@article{
author = "Томашевић, Милан",
year = "2017",
abstract = "Рад описује друштвене услове који су владали Римским царством на прелому ера, као
и културни миље из кога је проистекла јудеохришћанска апокалиптична мисао.
Такође, настоји да представи и истакне различита схватања порекла Апокалипсе,
односно да подвуче контроверзе које су неодвојиве од тог текста. Напокон, рад
упућује на читав низ постојећих тумачења и могућности употребе апокалиптичне
књижевности. Намера рада је да представи културни и политички контекст, што ће,
другом приликом, олакшати антрополошку интерпретацију Откривења., Paper presents political and cultural conditions suitably for emerging of apocalyptic
literature and offers a description of social setup of Roman Empire, Judaic society division
and emerging of early Christianity. Main aim is to show complex interconnection of
apocalyptic literature, separation of church and synagogue, relationship with a cult of
Emperor and competition with a gnostic communities and teachings in modern day western
Turkey. Paper introduces different ways of interpreting Apocalypse to John, and different
analysis of its structure. Also, it offers interpretations of symbols used by author and
different views on idea of Millennium.",
publisher = "Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA",
journal = "Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA",
title = "Патмос: ни ту ни тамо. Друштвено-културни контекст настанка 'Откривења Светог Јована Богослова', Patmos: Neither Here Nor There. Socio-cultural Context for Occurrence of ’Revelation to John’",
pages = "457-474",
volume = "65",
number = "2",
doi = "10.2298/GEI1702457T"
}
Томашевић, М. (2017). Patmos: Neither Here Nor There. Socio-cultural Context for Occurrence of ’Revelation to John’.
Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA., 65(2), 457-474.
https://doi.org/10.2298/GEI1702457T
Томашевић М. Patmos: Neither Here Nor There. Socio-cultural Context for Occurrence of ’Revelation to John’. Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA. 2017;65(2):457-474.
doi:10.2298/GEI1702457T.
Томашевић Милан, "Patmos: Neither Here Nor There. Socio-cultural Context for Occurrence of ’Revelation to John’" Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA, 65, no. 2 (2017):457-474,
https://doi.org/10.2298/GEI1702457T .

Антропологија нових простора

Томашевић, Милан

(Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA, 2016)

TY - JOUR
AU - Томашевић, Милан
PY - 2016
AB - У издању Етнографског института САНУ објављен је пионирски рад домаће
антропологије посвећен освајању једног новог поља истраживања и разумевању
дигиталних култура које настају у оквиру светова великих мрежних видео игара.
Књигом Стварније од стварног. Антропологија Азерота, др Љиљана Гавриловић
одводи нас у виртуелни свет Азерота, синтетичког пространства креираног у
оквиру видео игре World of Warcraft и пружа нам етнографију културе која се
развија у њему. У најкраћем, рад је корисно посматрати из две перспективе,
теоријско-методолошке, која нас упознаје са особеностима истраживања
виртуелних светова, односно из чисто етнографске перспективе, која нас упознаје
са дигиталном културом WoW-a.
PB - Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA
T2 - Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
T1 - Антропологија нових простора
SP - 440
EP - 443
VL - 64
IS - 2
ER - 
@article{
author = "Томашевић, Милан",
year = "2016",
abstract = "У издању Етнографског института САНУ објављен је пионирски рад домаће
антропологије посвећен освајању једног новог поља истраживања и разумевању
дигиталних култура које настају у оквиру светова великих мрежних видео игара.
Књигом Стварније од стварног. Антропологија Азерота, др Љиљана Гавриловић
одводи нас у виртуелни свет Азерота, синтетичког пространства креираног у
оквиру видео игре World of Warcraft и пружа нам етнографију културе која се
развија у њему. У најкраћем, рад је корисно посматрати из две перспективе,
теоријско-методолошке, која нас упознаје са особеностима истраживања
виртуелних светова, односно из чисто етнографске перспективе, која нас упознаје
са дигиталном културом WoW-a.",
publisher = "Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA",
journal = "Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA",
title = "Антропологија нових простора",
pages = "440-443",
volume = "64",
number = "2"
}
Томашевић, М. (2016). Антропологија нових простора.
Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA., 64(2), 440-443.
Томашевић М. Антропологија нових простора. Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA. 2016;64(2):440-443.
Томашевић Милан, "Антропологија нових простора" Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA, 64, no. 2 (2016):440-443

Архитекстура сећања

Томашевић, Милан

(Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA, 2015)

TY - JOUR
AU - Томашевић, Милан
PY - 2015
AB - Књига Град као текст бави се упоредном анализом стратегија коришћења топографије и урбаног називља у конструкцији, деконструкцији и реконструкцији националних идентитета.
 Срђан Радовић анализира процесе који су захватили државе настале на простору Југославије и осветљава настојања елита у кодификацији порука кроз имена улица и тргова у стварању културно политичког имагинаријума савремених нација.Радовић нам осветљава свеприсутно „етничко чишћење одонимије“ на постјугословенским просторима као културну праксу нових националних елита и појашњава нам употребу имагинарних градских рута кроз инструментализацију својеврсних мнемоника важних политичких и културних идеја и сентимената.
PB - Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA
T2 - Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
T1 - Архитекстура сећања
SP - 231
EP - 233
VL - 63
IS - 1
ER - 
@article{
author = "Томашевић, Милан",
year = "2015",
abstract = "Књига Град као текст бави се упоредном анализом стратегија коришћења топографије и урбаног називља у конструкцији, деконструкцији и реконструкцији националних идентитета.
 Срђан Радовић анализира процесе који су захватили државе настале на простору Југославије и осветљава настојања елита у кодификацији порука кроз имена улица и тргова у стварању културно политичког имагинаријума савремених нација.Радовић нам осветљава свеприсутно „етничко чишћење одонимије“ на постјугословенским просторима као културну праксу нових националних елита и појашњава нам употребу имагинарних градских рута кроз инструментализацију својеврсних мнемоника важних политичких и културних идеја и сентимената.",
publisher = "Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA",
journal = "Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA",
title = "Архитекстура сећања",
pages = "231-233",
volume = "63",
number = "1"
}
Томашевић, М. (2015). Архитекстура сећања.
Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA., 63(1), 231-233.
Томашевић М. Архитекстура сећања. Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA. 2015;63(1):231-233.
Томашевић Милан, "Архитекстура сећања" Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA, 63, no. 1 (2015):231-233

Значење разарања. Одређење и контекстуализација филма катастрофе

Томашевић, Милан

(Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA, 2014)

TY - JOUR
AU - Томашевић, Милан
PY - 2014
AB - филм катастрофе представља једну од
најдуготрајнијих жанровских форми, која углавном
измиче аналитичкој пажњи, одређена као лака летња
забава. како би био схваћен као важан културни
документ епоха у којима се појављивао као значајан
жанр, неопходно је упознати се са његовим општим
одређењем, формулом и конвенцијама. такође,
неопходно је понудити једно од могућих схватања
извора његове популарности, која се у циклусима
обнавља из деценије у деценију. рад нуди одређење филма катастофе,
његове конвенције и формулу, а упућује и на схватање његовог значаја као
облика есхатолошких преокупација културе у којој живимо.
AB - The disaster movie is one of the most persistent
genres in cinematography, but it constantly escapes our
attention because it is presented as“easy summer fun”.
If we want to understand it as a cultural document of
an epoch in which the genre is important and popular,
we need to come up with a definition, formula and
conventions of a disaster movie. Also, we must propose
one of many possible comprehensions of its popularity
and religious heritage.
The paper uses definitions of genre, conventions and
formulae in the attempt to show a way of using popular
narratives in the transmission of a world view. Using a
narrative structure gives us a glimpse into the deeper
cultural, social and political context in which the disaster movie is created, popular or
rejected. The paper discusses disaster movies as cultural artifacts, as a ritual we are
practicing without remembering its purpose.
Also, paper is examining identifying apocalyptic and catastrophic as an product
of interposition of Apocalypse to Johan and Great Tribulation. Using apocalyptic
literature, end times narratives and disaster movies, the paper shows the fruitfulness
of destruction representations and imaginarium of terror. Using fear and shock, the
messages of disaster movies seems more urgent and relevant. Through the ideas
of Susan Sontag and Maurice Yacowar, the paper presents a way for analyzing the
contemporary disaster movie. Conventions and formulae of disaster movies help us to
understand the way modern cinematography is used for cultural and political means.
The popularity of disaster movies can be seen as a form of ”ritualization of
discontent” wherein the viewers experience some sort of catharsis. Also, disaster
movie gathers different interests and actualizes thirstness for transformation of order
or achieving justice.
PB - Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA
T2 - Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
T1 - Значење разарања. Одређење и контекстуализација филма катастрофе
T1 - The Meaning of Destruction – Definition and Contextualization of Disaster Movies
SP - 199
EP - 214
VL - 62
IS - 1
DO - 10.2298/GEI1401199T
ER - 
@article{
author = "Томашевић, Милан",
year = "2014",
abstract = "филм катастрофе представља једну од
најдуготрајнијих жанровских форми, која углавном
измиче аналитичкој пажњи, одређена као лака летња
забава. како би био схваћен као важан културни
документ епоха у којима се појављивао као значајан
жанр, неопходно је упознати се са његовим општим
одређењем, формулом и конвенцијама. такође,
неопходно је понудити једно од могућих схватања
извора његове популарности, која се у циклусима
обнавља из деценије у деценију. рад нуди одређење филма катастофе,
његове конвенције и формулу, а упућује и на схватање његовог значаја као
облика есхатолошких преокупација културе у којој живимо., The disaster movie is one of the most persistent
genres in cinematography, but it constantly escapes our
attention because it is presented as“easy summer fun”.
If we want to understand it as a cultural document of
an epoch in which the genre is important and popular,
we need to come up with a definition, formula and
conventions of a disaster movie. Also, we must propose
one of many possible comprehensions of its popularity
and religious heritage.
The paper uses definitions of genre, conventions and
formulae in the attempt to show a way of using popular
narratives in the transmission of a world view. Using a
narrative structure gives us a glimpse into the deeper
cultural, social and political context in which the disaster movie is created, popular or
rejected. The paper discusses disaster movies as cultural artifacts, as a ritual we are
practicing without remembering its purpose.
Also, paper is examining identifying apocalyptic and catastrophic as an product
of interposition of Apocalypse to Johan and Great Tribulation. Using apocalyptic
literature, end times narratives and disaster movies, the paper shows the fruitfulness
of destruction representations and imaginarium of terror. Using fear and shock, the
messages of disaster movies seems more urgent and relevant. Through the ideas
of Susan Sontag and Maurice Yacowar, the paper presents a way for analyzing the
contemporary disaster movie. Conventions and formulae of disaster movies help us to
understand the way modern cinematography is used for cultural and political means.
The popularity of disaster movies can be seen as a form of ”ritualization of
discontent” wherein the viewers experience some sort of catharsis. Also, disaster
movie gathers different interests and actualizes thirstness for transformation of order
or achieving justice.",
publisher = "Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA",
journal = "Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA",
title = "Значење разарања. Одређење и контекстуализација филма катастрофе, The Meaning of Destruction – Definition and Contextualization of Disaster Movies",
pages = "199-214",
volume = "62",
number = "1",
doi = "10.2298/GEI1401199T"
}
Томашевић, М. (2014). The Meaning of Destruction – Definition and Contextualization of Disaster Movies.
Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA., 62(1), 199-214.
https://doi.org/10.2298/GEI1401199T
Томашевић М. The Meaning of Destruction – Definition and Contextualization of Disaster Movies. Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA. 2014;62(1):199-214.
doi:10.2298/GEI1401199T.
Томашевић Милан, "The Meaning of Destruction – Definition and Contextualization of Disaster Movies" Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA, 62, no. 1 (2014):199-214,
https://doi.org/10.2298/GEI1401199T .