Миланов, Наташа М.

Link to this page

Authority KeyName Variants
9ea765f1-b73c-46b4-b88b-250f9be8b214
 • Миланов, Наташа М. (4)
Projects

Author's Bibliography

Зборник Матице српске за филологију и лингвистику LXIII/2

Миланов, Наташа М.

(Београд : Институт за српски језик САНУ, 2021)

TY - JOUR
AU - Миланов, Наташа М.
PY - 2021
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/11856
AB - Најновија свеска 63. годишта часописа Зборник Матице српске
за филологију и лингвистику, по традицији, обрађује актуелне језичке
теме настале из пера лингвистичких стручњака различитих области.
У часопису се уочавају три тематске целине – прву, најобимнију, чини
девет оригиналних научних радова, у рубрици Хроника објављен је некролог академику Милораду Радовановићу, док су у делу Прикази описане неке од најновијих лингвистичких публикација.
PB - Београд : Институт за српски језик САНУ
T2 - Наш језик
T1 - Зборник Матице српске за филологију и лингвистику LXIII/2
SP - 129
EP - 132
VL - 52
IS - 1
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11856
ER - 
@article{
author = "Миланов, Наташа М.",
year = "2021",
abstract = "Најновија свеска 63. годишта часописа Зборник Матице српске
за филологију и лингвистику, по традицији, обрађује актуелне језичке
теме настале из пера лингвистичких стручњака различитих области.
У часопису се уочавају три тематске целине – прву, најобимнију, чини
девет оригиналних научних радова, у рубрици Хроника објављен је некролог академику Милораду Радовановићу, док су у делу Прикази описане неке од најновијих лингвистичких публикација.",
publisher = "Београд : Институт за српски језик САНУ",
journal = "Наш језик",
title = "Зборник Матице српске за филологију и лингвистику LXIII/2",
pages = "129-132",
volume = "52",
number = "1",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11856"
}
Миланов, Н. М.. (2021). Зборник Матице српске за филологију и лингвистику LXIII/2. in Наш језик
Београд : Институт за српски језик САНУ., 52(1), 129-132.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11856
Миланов НМ. Зборник Матице српске за филологију и лингвистику LXIII/2. in Наш језик. 2021;52(1):129-132.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11856 .
Миланов, Наташа М., "Зборник Матице српске за филологију и лингвистику LXIII/2" in Наш језик, 52, no. 1 (2021):129-132,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11856 .

О квантитативним својствима везаним за полисемију лексема у тезаурусном речнику српског језика

Миланов, Наташа М.

(Никшић : Филолошки факултет, 2020)

TY - JOUR
AU - Миланов, Наташа М.
PY - 2020
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/9933
AB - In this paper, we examined the quantitative characteristics of lexemes in the largest
descriptive dictionary of the Serbian language, The Dictionary of the Serbian Academy. As
extremely polysemic we considered lexemes that realized at least 15 meanings (primary
and secondary). In order to estimate the number of monosemic lexemes, we examined three
selected volumes of The Dictionary of the Serbian Academy (IV, XV and XX) and found
that the vast majority of lexemes in the Serbian language are monosemic. Furthermore, the
analysis showed that only about 0.4% of Serbian lexemes are highly polysemic. One of our
tasks was to determine the distribution of such lexemes according to the published volumes
of the Dictionary. It has been shown that it varies in different dictionary volumes, but also
that the result has to do with the structure of the lexemes that are processed in a given volume.
A large number of highly polysemic lexemes are contained in volumes in which the
lexemes are formed by the productive prefixes za-, na-, o-, od-, po-. Also, we have found
that, when it comes to the number of extremely polysemic lexemes, there’s a similar condition
in other languages.
AB - Предмет рада је да се истражи удео лексема које имају изразито велики
број значења у укупном фонду лексема забележених у највећем дескриптивном
речнику српског језика, Речнику САНУ. Изузетно полисемичним сматраћемо
оне лексеме које су у овом речнику реализовале најмање 15 значења или нијанси
значења, те ћемо утврдити дистрибуцију овако издвојених лексема по објављеним томовима Речника. Циљ рада је да се на основу података о броју изузетно
полисемичних лексема и њихових значења у највећем дескриптивном речнику
српског језика допринесе осветљавању питања анализе квантитативих карактеристика лексичког система српског језика.
PB - Никшић : Филолошки факултет
PB - Београд : Научно друштво за неговање и проучавање српског језика
PB - Београд : Филолошки факултет
T2 - Српски језик
T1 - О квантитативним својствима везаним за полисемију лексема у тезаурусном речнику српског језика
T1 - The Quantitative Properties of Polyse Mic Lexemes in the Thesaurus Dictionary of Serbian Language
VL - 25
DO - 10.18485/sj.2020.25.1.21
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9933
ER - 
@article{
author = "Миланов, Наташа М.",
year = "2020",
abstract = "In this paper, we examined the quantitative characteristics of lexemes in the largest
descriptive dictionary of the Serbian language, The Dictionary of the Serbian Academy. As
extremely polysemic we considered lexemes that realized at least 15 meanings (primary
and secondary). In order to estimate the number of monosemic lexemes, we examined three
selected volumes of The Dictionary of the Serbian Academy (IV, XV and XX) and found
that the vast majority of lexemes in the Serbian language are monosemic. Furthermore, the
analysis showed that only about 0.4% of Serbian lexemes are highly polysemic. One of our
tasks was to determine the distribution of such lexemes according to the published volumes
of the Dictionary. It has been shown that it varies in different dictionary volumes, but also
that the result has to do with the structure of the lexemes that are processed in a given volume.
A large number of highly polysemic lexemes are contained in volumes in which the
lexemes are formed by the productive prefixes za-, na-, o-, od-, po-. Also, we have found
that, when it comes to the number of extremely polysemic lexemes, there’s a similar condition
in other languages., Предмет рада је да се истражи удео лексема које имају изразито велики
број значења у укупном фонду лексема забележених у највећем дескриптивном
речнику српског језика, Речнику САНУ. Изузетно полисемичним сматраћемо
оне лексеме које су у овом речнику реализовале најмање 15 значења или нијанси
значења, те ћемо утврдити дистрибуцију овако издвојених лексема по објављеним томовима Речника. Циљ рада је да се на основу података о броју изузетно
полисемичних лексема и њихових значења у највећем дескриптивном речнику
српског језика допринесе осветљавању питања анализе квантитативих карактеристика лексичког система српског језика.",
publisher = "Никшић : Филолошки факултет, Београд : Научно друштво за неговање и проучавање српског језика, Београд : Филолошки факултет",
journal = "Српски језик",
title = "О квантитативним својствима везаним за полисемију лексема у тезаурусном речнику српског језика, The Quantitative Properties of Polyse Mic Lexemes in the Thesaurus Dictionary of Serbian Language",
volume = "25",
doi = "10.18485/sj.2020.25.1.21",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9933"
}
Миланов, Н. М.. (2020). О квантитативним својствима везаним за полисемију лексема у тезаурусном речнику српског језика. in Српски језик
Никшић : Филолошки факултет., 25.
https://doi.org/10.18485/sj.2020.25.1.21
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9933
Миланов НМ. О квантитативним својствима везаним за полисемију лексема у тезаурусном речнику српског језика. in Српски језик. 2020;25.
doi:10.18485/sj.2020.25.1.21
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9933 .
Миланов, Наташа М., "О квантитативним својствима везаним за полисемију лексема у тезаурусном речнику српског језика" in Српски језик, 25 (2020),
https://doi.org/10.18485/sj.2020.25.1.21 .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9933 .

Прилог опису семантике придева празан

Миланов, Наташа М.

(Београд : Институт за српски језик САНУ, 2019)

TY - JOUR
AU - Миланов, Наташа М.
PY - 2019
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10279
AB - Работа занимается описанием некоторых семантических свойств
прилагательного празан. Это прилагательное по данным в литературе
относится к каритивным лексемам, выражающим отсутствие, недостаток чего-н, в чем-н. В работе указывается на весьма развитую семантику этого прилагательного и на некоторые словообразовательно
самые продуктивные значения – значение нежелательного духовного свойства человека и его социального статуса. Примеры употребления
подобраны из материала РСАНУ. Анализ так же показывает, что прилагательное празан в сербском языке представляет собой каритив par
excellence, и что численность синонимов, между прочим, подтверждается его предельной многозначностью.
AB - У раду се указује на неке семантичке карактеристике придева празан.
Овај придев се сврстава у групу лексема којима се означава одсуство, недостатак нечега, а за које се у литератури среће назив каритивне лексеме. Циљ
рада је да се укаже на изузетно разуђену семантику овог придева и на нека
творбено најпродуктивнија значења (а то су она којима се описује духовно
својство човека или његов социјални статус), на примерима које даје обимна грађа за РСАНУ. У тексту се указује и на неке деривате и синониме овог
придева.
PB - Београд : Институт за српски језик САНУ
T2 - Наш језик
T1 - Прилог опису семантике придева празан
T1 - К вопросу об описании семантики прилагательного празан
SP - 449
EP - 456
VL - 50
IS - 2
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10279
ER - 
@article{
author = "Миланов, Наташа М.",
year = "2019",
abstract = "Работа занимается описанием некоторых семантических свойств
прилагательного празан. Это прилагательное по данным в литературе
относится к каритивным лексемам, выражающим отсутствие, недостаток чего-н, в чем-н. В работе указывается на весьма развитую семантику этого прилагательного и на некоторые словообразовательно
самые продуктивные значения – значение нежелательного духовного свойства человека и его социального статуса. Примеры употребления
подобраны из материала РСАНУ. Анализ так же показывает, что прилагательное празан в сербском языке представляет собой каритив par
excellence, и что численность синонимов, между прочим, подтверждается его предельной многозначностью., У раду се указује на неке семантичке карактеристике придева празан.
Овај придев се сврстава у групу лексема којима се означава одсуство, недостатак нечега, а за које се у литератури среће назив каритивне лексеме. Циљ
рада је да се укаже на изузетно разуђену семантику овог придева и на нека
творбено најпродуктивнија значења (а то су она којима се описује духовно
својство човека или његов социјални статус), на примерима које даје обимна грађа за РСАНУ. У тексту се указује и на неке деривате и синониме овог
придева.",
publisher = "Београд : Институт за српски језик САНУ",
journal = "Наш језик",
title = "Прилог опису семантике придева празан, К вопросу об описании семантики прилагательного празан",
pages = "449-456",
volume = "50",
number = "2",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10279"
}
Миланов, Н. М.. (2019). Прилог опису семантике придева празан. in Наш језик
Београд : Институт за српски језик САНУ., 50(2), 449-456.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10279
Миланов НМ. Прилог опису семантике придева празан. in Наш језик. 2019;50(2):449-456.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10279 .
Миланов, Наташа М., "Прилог опису семантике придева празан" in Наш језик, 50, no. 2 (2019):449-456,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10279 .

О семантичким дијалектизмима на примеру фитонима

Миланов, Наташа М.

(Лесковац : Лесковачки културни центар, 2016)

TY - JOUR
AU - Миланов, Наташа М.
PY - 2016
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/9508
AB - The paper describes the development of the secondary semantic realizations of ambiguous
lexemes which are usually refered to as phytonyms in literary language, but have a
similar or different meaning in colloquial speech. The analysis shows that lexemes which
primarily refer to parts of plants or plant species, in colloquial speech have rich semantics
and a developed polysemantic structure. The most productive seeds for the emergence of
new meanings from the basic semantic content are the ones related to the shape, color and
position of the original idea.
AB - У раду ће на одабраним примерима бити анализиран развој секундарних семантичких реализација вишезначних лексема којима се у књижевном језику примарно именују фитоними, док у народним говорима имају слично или другачије значење. Циљ
је да се представи разгранатост полисемантичке структуре анализираних лексема у
народним говорима.
PB - Лесковац : Лесковачки културни центар
PB - Врање : Педагошки факултет
PB - Ниш : Универзитет у Нишу
T2 - Дијалекти српскога језика : истраживања, настава, књижевност 1
T1 - О семантичким дијалектизмима на примеру фитонима
T1 - About Semantic Dialecticism on the Example of Phytonyms
SP - 447
VL - 456
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9508
ER - 
@article{
author = "Миланов, Наташа М.",
year = "2016",
abstract = "The paper describes the development of the secondary semantic realizations of ambiguous
lexemes which are usually refered to as phytonyms in literary language, but have a
similar or different meaning in colloquial speech. The analysis shows that lexemes which
primarily refer to parts of plants or plant species, in colloquial speech have rich semantics
and a developed polysemantic structure. The most productive seeds for the emergence of
new meanings from the basic semantic content are the ones related to the shape, color and
position of the original idea., У раду ће на одабраним примерима бити анализиран развој секундарних семантичких реализација вишезначних лексема којима се у књижевном језику примарно именују фитоними, док у народним говорима имају слично или другачије значење. Циљ
је да се представи разгранатост полисемантичке структуре анализираних лексема у
народним говорима.",
publisher = "Лесковац : Лесковачки културни центар, Врање : Педагошки факултет, Ниш : Универзитет у Нишу",
journal = "Дијалекти српскога језика : истраживања, настава, књижевност 1",
title = "О семантичким дијалектизмима на примеру фитонима, About Semantic Dialecticism on the Example of Phytonyms",
pages = "447",
volume = "456",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9508"
}
Миланов, Н. М.. (2016). О семантичким дијалектизмима на примеру фитонима. in Дијалекти српскога језика : истраживања, настава, књижевност 1
Лесковац : Лесковачки културни центар., 456, 447.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9508
Миланов НМ. О семантичким дијалектизмима на примеру фитонима. in Дијалекти српскога језика : истраживања, настава, књижевност 1. 2016;456:447.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9508 .
Миланов, Наташа М., "О семантичким дијалектизмима на примеру фитонима" in Дијалекти српскога језика : истраживања, настава, књижевност 1, 456 (2016):447,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9508 .