Весић Павловић, Тијана

Link to this page

Authority KeyName Variants
533bcecb-b822-44c9-b196-40667e82f4a6
 • Весић Павловић, Тијана (1)
Projects

Author's Bibliography

Значењска супротност придева српског језика у реченичном контексту

Јакић Шимшић, Милена; Весић Павловић, Тијана

(Нови Сад : Матица Српска, 2020)

TY - JOUR
AU - Јакић Шимшић, Милена
AU - Весић Павловић, Тијана
PY - 2020
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/9940
AB - Циљ истраживања
је да емпиријски
испитамо
статус
антонимије
једног
скупа
полисемичних
придева
српског
језика,
приказаних
у реченичном
контексту
који
активира
одређенa значења
(примарно
и два секундарна).
Показује
се да се испитаници
око
избора
антонима
највише
слажу
у случају
активирања
примарног
значења,
док најслабије
слагање
постоји
за секундарно
апстрактно
значење.
Лексички
антоним
поклапа
се
са правим,
у највећем
броју
случајева
и са антонимом
за секундарно
конкретно
значење,
а у једном
броју
случајева
разликује
се од доминантног
антонима
за секундарно
апстрактно
значење.
Просечан
број различитих
наведених
антонима
варира
у зависности
од активираног
значења.
Добијени
резултати
интерпретирају
се у складу
са теоријским
приступима
антонимији.
AB - This research
is aimed
at empirically
exploring
the status
of antonymy
of one set of
polysemous
adjectives
of the Serbian
language,
shown in the context
of a sentence
that activates
certain
adjective
meanings
(the primary
and two secondary
meanings).
The agreement
in respondents’
choice
of antonymsis
the highest
when it comes
to primary
meaning,
and the
lowest
in the case
of secondary
abstract
meaning.
The lexical
antonym
is the same
as the antonym
given
for the primary
meaning
and, in the majority
of cases,
the antonym
for the secondary
concrete
meaning.
However,
it is frequently
different
from the dominant
antonym
for the secondary
abstract
meaning.
The average
number
of different
antonymsvaries,
depending
on
the activated
meaning.
The findings
obtained
are discussed
in the light of the theoretical
approaches
to antonymy.
PB - Нови Сад : Матица Српска
T2 - Зборник Матице српске за филологију и лингвистику
T1 - Значењска супротност придева српског језика у реченичном контексту
T1 - Oppositeness of Meaning of Serbian Adjectives IN the Context of a Sentence
SP - 55
EP - 74
VL - 63
IS - 1
DO - 10.18485/ms_zmsfil.2020.63.2.3
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9940
ER - 
@article{
author = "Јакић Шимшић, Милена and Весић Павловић, Тијана",
year = "2020",
abstract = "Циљ истраживања
је да емпиријски
испитамо
статус
антонимије
једног
скупа
полисемичних
придева
српског
језика,
приказаних
у реченичном
контексту
који
активира
одређенa значења
(примарно
и два секундарна).
Показује
се да се испитаници
око
избора
антонима
највише
слажу
у случају
активирања
примарног
значења,
док најслабије
слагање
постоји
за секундарно
апстрактно
значење.
Лексички
антоним
поклапа
се
са правим,
у највећем
броју
случајева
и са антонимом
за секундарно
конкретно
значење,
а у једном
броју
случајева
разликује
се од доминантног
антонима
за секундарно
апстрактно
значење.
Просечан
број различитих
наведених
антонима
варира
у зависности
од активираног
значења.
Добијени
резултати
интерпретирају
се у складу
са теоријским
приступима
антонимији., This research
is aimed
at empirically
exploring
the status
of antonymy
of one set of
polysemous
adjectives
of the Serbian
language,
shown in the context
of a sentence
that activates
certain
adjective
meanings
(the primary
and two secondary
meanings).
The agreement
in respondents’
choice
of antonymsis
the highest
when it comes
to primary
meaning,
and the
lowest
in the case
of secondary
abstract
meaning.
The lexical
antonym
is the same
as the antonym
given
for the primary
meaning
and, in the majority
of cases,
the antonym
for the secondary
concrete
meaning.
However,
it is frequently
different
from the dominant
antonym
for the secondary
abstract
meaning.
The average
number
of different
antonymsvaries,
depending
on
the activated
meaning.
The findings
obtained
are discussed
in the light of the theoretical
approaches
to antonymy.",
publisher = "Нови Сад : Матица Српска",
journal = "Зборник Матице српске за филологију и лингвистику",
title = "Значењска супротност придева српског језика у реченичном контексту, Oppositeness of Meaning of Serbian Adjectives IN the Context of a Sentence",
pages = "55-74",
volume = "63",
number = "1",
doi = "10.18485/ms_zmsfil.2020.63.2.3",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9940"
}
Јакић Шимшић, М.,& Весић Павловић, Т.. (2020). Значењска супротност придева српског језика у реченичном контексту. in Зборник Матице српске за филологију и лингвистику
Нови Сад : Матица Српска., 63(1), 55-74.
https://doi.org/10.18485/ms_zmsfil.2020.63.2.3
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9940
Јакић Шимшић М, Весић Павловић Т. Значењска супротност придева српског језика у реченичном контексту. in Зборник Матице српске за филологију и лингвистику. 2020;63(1):55-74.
doi:10.18485/ms_zmsfil.2020.63.2.3
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9940 .
Јакић Шимшић, Милена, Весић Павловић, Тијана, "Значењска супротност придева српског језика у реченичном контексту" in Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, 63, no. 1 (2020):55-74,
https://doi.org/10.18485/ms_zmsfil.2020.63.2.3 .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9940 .