Богдановић, Маријана

Link to this page

Authority KeyName Variants
ae518dae-51ba-40ba-8705-093e2e8e55d7
 • Богдановић, Маријана (2)
Projects

Author's Bibliography

Лингвокултуролошка слика Eвропе у савременом српском језику

Богдановић, Маријана

(Крагујевац : Филолошко-уметнички факултет, 2015)

TY - JOUR
AU - Богдановић, Маријана
PY - 2015
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/12241
AB - В работе, основанной на анализе трёх типов данных: системные, анкетные и текстуальные, реконструирован языковой образ Европы в современном сербском языке. Европа оказалась многослойным и сложным термином, который в сознании носителей сербского языка профилируется поразному, но всегда в соответствии со их наклонностями, предпочтениями и ценностями.
AB - У раду се на основу анализе три типа података: системских, анкетних и текстуалних
реконструише језичка слика Европе у савременом српском језику. Показано је да Европа
у српској лингвокултури није само ознака одређеног географског простора већ је и носилац различитих конотативних вредности. За Европу, тачније за њен западни део, традиционално су везани одређени стереотипи као што су култура, богатство и развијеност.
Савремене друштвене и политичке прилике пак условиле су перцепцију Европе искључиво кроз политичке категорије, због чега се она у свести нашег народа јавља као прилично аморфан појам. Европа као политички феномен обележена је изразито супротним
вредносним ознакама.
PB - Крагујевац : Филолошко-уметнички факултет
T2 - Савремена проучавања језика и књижевности : зборник радова са VI научног скупа младих филолога Србије одржаног 22. марта 2014. године на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу. Књ. 1
T1 - Лингвокултуролошка слика Eвропе у савременом српском језику
T1 - Лингвокультурологический образ Eвропы в современном сербском языке
SP - 465
EP - 477
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12241
ER - 
@article{
author = "Богдановић, Маријана",
year = "2015",
abstract = "В работе, основанной на анализе трёх типов данных: системные, анкетные и текстуальные, реконструирован языковой образ Европы в современном сербском языке. Европа оказалась многослойным и сложным термином, который в сознании носителей сербского языка профилируется поразному, но всегда в соответствии со их наклонностями, предпочтениями и ценностями., У раду се на основу анализе три типа података: системских, анкетних и текстуалних
реконструише језичка слика Европе у савременом српском језику. Показано је да Европа
у српској лингвокултури није само ознака одређеног географског простора већ је и носилац различитих конотативних вредности. За Европу, тачније за њен западни део, традиционално су везани одређени стереотипи као што су култура, богатство и развијеност.
Савремене друштвене и политичке прилике пак условиле су перцепцију Европе искључиво кроз политичке категорије, због чега се она у свести нашег народа јавља као прилично аморфан појам. Европа као политички феномен обележена је изразито супротним
вредносним ознакама.",
publisher = "Крагујевац : Филолошко-уметнички факултет",
journal = "Савремена проучавања језика и књижевности : зборник радова са VI научног скупа младих филолога Србије одржаног 22. марта 2014. године на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу. Књ. 1",
title = "Лингвокултуролошка слика Eвропе у савременом српском језику, Лингвокультурологический образ Eвропы в современном сербском языке",
pages = "465-477",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12241"
}
Богдановић, М.. (2015). Лингвокултуролошка слика Eвропе у савременом српском језику. in Савремена проучавања језика и књижевности : зборник радова са VI научног скупа младих филолога Србије одржаног 22. марта 2014. године на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу. Књ. 1
Крагујевац : Филолошко-уметнички факултет., 465-477.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12241
Богдановић М. Лингвокултуролошка слика Eвропе у савременом српском језику. in Савремена проучавања језика и књижевности : зборник радова са VI научног скупа младих филолога Србије одржаног 22. марта 2014. године на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу. Књ. 1. 2015;:465-477.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12241 .
Богдановић, Маријана, "Лингвокултуролошка слика Eвропе у савременом српском језику" in Савремена проучавања језика и књижевности : зборник радова са VI научног скупа младих филолога Србије одржаног 22. марта 2014. године на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу. Књ. 1 (2015):465-477,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12241 .

Примена Речника САНУ у средњошколској настави српског језика и књижевности

Новокмет, Слободан; Богдановић, Маријана

(Београд : Друштво за српски језик и књижевност Србије, 2015)

TY - JOUR
AU - Новокмет, Слободан
AU - Богдановић, Маријана
PY - 2015
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/2168
AB - Предмет рада јесте анализа примене Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ као активног приручног средства у средњошколској настави српског језика и књижевности. У првом делу рада дат је тематски и садржајни приказ Речника САНУ, а потом су представљени начини инкорпорирања речничких података, изражених лексикографским метајезиком, у обради конкретних наставних јединица из српског језика и књижевности. Водећи се актуелним програмским садржајим за средњошколски ниво образовања, разматрана је употреба Речника САНУ у настави књижевности, настави историје српског језика, акцентологије и морфологије.
PB - Београд : Друштво за српски језик и књижевност Србије
T2 - Књижевност и језик
T1 - Примена Речника САНУ у средњошколској настави српског језика и књижевности
T1 - Use of Dictionary of the Serbian Academy in teaching practice of Serbian Language and Literature
SP - 173
EP - 189
VL - 52
IS - 1-2
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2168
ER - 
@article{
author = "Новокмет, Слободан and Богдановић, Маријана",
year = "2015",
abstract = "Предмет рада јесте анализа примене Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ као активног приручног средства у средњошколској настави српског језика и књижевности. У првом делу рада дат је тематски и садржајни приказ Речника САНУ, а потом су представљени начини инкорпорирања речничких података, изражених лексикографским метајезиком, у обради конкретних наставних јединица из српског језика и књижевности. Водећи се актуелним програмским садржајим за средњошколски ниво образовања, разматрана је употреба Речника САНУ у настави књижевности, настави историје српског језика, акцентологије и морфологије.",
publisher = "Београд : Друштво за српски језик и књижевност Србије",
journal = "Књижевност и језик",
title = "Примена Речника САНУ у средњошколској настави српског језика и књижевности, Use of Dictionary of the Serbian Academy in teaching practice of Serbian Language and Literature",
pages = "173-189",
volume = "52",
number = "1-2",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2168"
}
Новокмет, С.,& Богдановић, М.. (2015). Примена Речника САНУ у средњошколској настави српског језика и књижевности. in Књижевност и језик
Београд : Друштво за српски језик и књижевност Србије., 52(1-2), 173-189.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2168
Новокмет С, Богдановић М. Примена Речника САНУ у средњошколској настави српског језика и књижевности. in Књижевност и језик. 2015;52(1-2):173-189.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2168 .
Новокмет, Слободан, Богдановић, Маријана, "Примена Речника САНУ у средњошколској настави српског језика и књижевности" in Књижевност и језик, 52, no. 1-2 (2015):173-189,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2168 .