Радан, Михај Н.

Link to this page

Authority KeyName Variants
2aa34a98-8ed0-4722-9072-c0d66f90e17e
 • Радан, Михај Н. (4)
Projects

Author's Bibliography

Центар за научна истраживања културе Срба у Румунији (ЦНИКСР) : циљеви, пројекти, досадашњи резултати, перспективе

Радан, Михај Н.

(Београд : Српска академија наука и уметности, 2021)

TY - CONF
AU - Радан, Михај Н.
PY - 2021
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/13213
AB - У раду је најпре истакнут мотив који je стајао у основи оснивања Центра и главни његов циљ – планско истраживање културног 
блага Срба у Румунији. У наставку су приказани Центрови пројекти који се 
одвијају као и они који су планирани да се убудуће реализују, затим конкретни 
остварени резултати до данас, и, на крају рада, износе се перспективе и нови 
циљеви даљег деловања и развоја Центра за научна истраживања културе 
Срба у Румунији и његов значај за конзервацију културне ризнице и етничког 
идентитета Срба у румунском Банату (и, уопште, у Румунији).
AB - Le travail présente d’abord le motif de la création et le principal objectif du Centre – la 
recherche planifiée du trésor culturel des Serbes dans le Banat roumain (et en Roumanie), 
après quoi sont brièvement présentés les projets en cours ou à mettre en œuvre, les résultats 
concrets obtenus jusqu’à présent, ainsi que les perspectives de poursuite de l’activité et du 
développement du Centre et son importance pour la préservation du trésor culturel et de 
l’identité des Serbes dans le Banat roumain (et en Roumanie en général).
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
C3 - Срби у Румунији : садашње стање и перспективе : зборник радова са округлог стола одржаног 6. децембра 2019.
T1 - Центар за научна истраживања културе Срба у Румунији (ЦНИКСР) : циљеви, пројекти, досадашњи резултати, перспективе
T1 - Centre de recherches scientifiques sur la culture serbe en Roumanie : objectifs, projets, résultats obtenus et perspectives du Centre
SP - 19
EP - 50
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_13213
ER - 
@conference{
author = "Радан, Михај Н.",
year = "2021",
abstract = "У раду је најпре истакнут мотив који je стајао у основи оснивања Центра и главни његов циљ – планско истраживање културног 
блага Срба у Румунији. У наставку су приказани Центрови пројекти који се 
одвијају као и они који су планирани да се убудуће реализују, затим конкретни 
остварени резултати до данас, и, на крају рада, износе се перспективе и нови 
циљеви даљег деловања и развоја Центра за научна истраживања културе 
Срба у Румунији и његов значај за конзервацију културне ризнице и етничког 
идентитета Срба у румунском Банату (и, уопште, у Румунији)., Le travail présente d’abord le motif de la création et le principal objectif du Centre – la 
recherche planifiée du trésor culturel des Serbes dans le Banat roumain (et en Roumanie), 
après quoi sont brièvement présentés les projets en cours ou à mettre en œuvre, les résultats 
concrets obtenus jusqu’à présent, ainsi que les perspectives de poursuite de l’activité et du 
développement du Centre et son importance pour la préservation du trésor culturel et de 
l’identité des Serbes dans le Banat roumain (et en Roumanie en général).",
publisher = "Београд : Српска академија наука и уметности",
journal = "Срби у Румунији : садашње стање и перспективе : зборник радова са округлог стола одржаног 6. децембра 2019.",
title = "Центар за научна истраживања културе Срба у Румунији (ЦНИКСР) : циљеви, пројекти, досадашњи резултати, перспективе, Centre de recherches scientifiques sur la culture serbe en Roumanie : objectifs, projets, résultats obtenus et perspectives du Centre",
pages = "19-50",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_13213"
}
Радан, М. Н.. (2021). Центар за научна истраживања културе Срба у Румунији (ЦНИКСР) : циљеви, пројекти, досадашњи резултати, перспективе. in Срби у Румунији : садашње стање и перспективе : зборник радова са округлог стола одржаног 6. децембра 2019.
Београд : Српска академија наука и уметности., 19-50.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_13213
Радан МН. Центар за научна истраживања културе Срба у Румунији (ЦНИКСР) : циљеви, пројекти, досадашњи резултати, перспективе. in Срби у Румунији : садашње стање и перспективе : зборник радова са округлог стола одржаног 6. децембра 2019.. 2021;:19-50.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_13213 .
Радан, Михај Н., "Центар за научна истраживања културе Срба у Румунији (ЦНИКСР) : циљеви, пројекти, досадашњи резултати, перспективе" in Срби у Румунији : садашње стање и перспективе : зборник радова са округлог стола одржаног 6. децембра 2019. (2021):19-50,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_13213 .

Предговор

Радан, Михај Н.

(Београд : Српска академија наука и уметности, 2021)

TY - GEN
AU - Радан, Михај Н.
PY - 2021
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/13211
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
T2 - Срби у Румунији : садашње стање и перспективе : зборник радова са округлог стола одржаног 6. децембра 2019.
T1 - Предговор
SP - 7
EP - 9
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_13211
ER - 
@misc{
author = "Радан, Михај Н.",
year = "2021",
publisher = "Београд : Српска академија наука и уметности",
journal = "Срби у Румунији : садашње стање и перспективе : зборник радова са округлог стола одржаног 6. децембра 2019.",
title = "Предговор",
pages = "7-9",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_13211"
}
Радан, М. Н.. (2021). Предговор. in Срби у Румунији : садашње стање и перспективе : зборник радова са округлог стола одржаног 6. децембра 2019.
Београд : Српска академија наука и уметности., 7-9.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_13211
Радан МН. Предговор. in Срби у Румунији : садашње стање и перспективе : зборник радова са округлог стола одржаног 6. децембра 2019.. 2021;:7-9.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_13211 .
Радан, Михај Н., "Предговор" in Срби у Румунији : садашње стање и перспективе : зборник радова са округлог стола одржаног 6. децембра 2019. (2021):7-9,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_13211 .

Неке позајмљенице у коларској терминологији говора Карашева

Радан, Михај Н.; Ускату, Миљана-Радмила M.

(Београд : Институт за српски језик САНУ, 2019)

TY - JOUR
AU - Радан, Михај Н.
AU - Ускату, Миљана-Радмила M.
PY - 2019
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10344
AB - The present study is the result of the authors’ pursuits in the context of
a more ample project concerning the various aspects of rural life, in particular
the traditional crafts, in the Carasovan villages (the south-western area
of the Romanian Banat), a research project that has already resulted in the
publication of several scientifi c articles related to the terminology of various
crafts – shepherding, furriery, blacksmithing  crafts that are gradually
dying out or have already disappeared).
In this study we focus on elements of the wheel thrown pottery terminology,
recorded in Caraşova (the largest of the 7 Carasovan villages) in
the period 20042018. What the authors aimed at in this terminology study,
was, on the one hand, recording and thus preserving the specifi c terms, and
on the other, pursuing the origin of the lexical loans and the strength of other
languages impact upon this segment of the Carasovan vocabulary.
AB - Рад је настао у оквиру нашег пројекта о испитивању разних области
сеоског живота карашевске енклаве у југозападном делу румунског Баната, у оквиру којега смо већ објавили неке радове о терминологијама разних занимања и домена активности (ковачка, пастирска, кожухарска, кућа
и покућство и др.).1 Основни циљ овога рада, као и претходно наведених
радова, јесте да се прибележи и, на тај начин, конзервише терминолошка
лексика разних заната који су при издисају или су већ нестали. У раду је
приказан и анализиран један део, наиме, позајмљени термини у коларској
терминологији прибележени у Карашеву 2004. године. Поред основног
циља да се запише и спасе од заборава коларска карашевска терминологија,
аутори су у овом раду имали за циљ да установе порекло позајмљеница и
интензитет утицаја других језика у овом сегменту карашевске лексике.
PB - Београд : Институт за српски језик САНУ
T2 - Наш језик
T1 - Неке позајмљенице у коларској терминологији говора Карашева
T1 - Loans in the Wheel Thrown Pottery Terminology from the Serbian Dialect of Caraşova
SP - 615
EP - 626
VL - 50
IS - 2
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10344
ER - 
@article{
author = "Радан, Михај Н. and Ускату, Миљана-Радмила M.",
year = "2019",
abstract = "The present study is the result of the authors’ pursuits in the context of
a more ample project concerning the various aspects of rural life, in particular
the traditional crafts, in the Carasovan villages (the south-western area
of the Romanian Banat), a research project that has already resulted in the
publication of several scientifi c articles related to the terminology of various
crafts – shepherding, furriery, blacksmithing  crafts that are gradually
dying out or have already disappeared).
In this study we focus on elements of the wheel thrown pottery terminology,
recorded in Caraşova (the largest of the 7 Carasovan villages) in
the period 20042018. What the authors aimed at in this terminology study,
was, on the one hand, recording and thus preserving the specifi c terms, and
on the other, pursuing the origin of the lexical loans and the strength of other
languages impact upon this segment of the Carasovan vocabulary., Рад је настао у оквиру нашег пројекта о испитивању разних области
сеоског живота карашевске енклаве у југозападном делу румунског Баната, у оквиру којега смо већ објавили неке радове о терминологијама разних занимања и домена активности (ковачка, пастирска, кожухарска, кућа
и покућство и др.).1 Основни циљ овога рада, као и претходно наведених
радова, јесте да се прибележи и, на тај начин, конзервише терминолошка
лексика разних заната који су при издисају или су већ нестали. У раду је
приказан и анализиран један део, наиме, позајмљени термини у коларској
терминологији прибележени у Карашеву 2004. године. Поред основног
циља да се запише и спасе од заборава коларска карашевска терминологија,
аутори су у овом раду имали за циљ да установе порекло позајмљеница и
интензитет утицаја других језика у овом сегменту карашевске лексике.",
publisher = "Београд : Институт за српски језик САНУ",
journal = "Наш језик",
title = "Неке позајмљенице у коларској терминологији говора Карашева, Loans in the Wheel Thrown Pottery Terminology from the Serbian Dialect of Caraşova",
pages = "615-626",
volume = "50",
number = "2",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10344"
}
Радан, М. Н.,& Ускату, М. M.. (2019). Неке позајмљенице у коларској терминологији говора Карашева. in Наш језик
Београд : Институт за српски језик САНУ., 50(2), 615-626.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10344
Радан МН, Ускату МM. Неке позајмљенице у коларској терминологији говора Карашева. in Наш језик. 2019;50(2):615-626.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10344 .
Радан, Михај Н., Ускату, Миљана-Радмила M., "Неке позајмљенице у коларској терминологији говора Карашева" in Наш језик, 50, no. 2 (2019):615-626,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10344 .

Досадашња истраживања утицаја румунског језика на лексику српских говора у румунском делу Баната

Бошњаковић, Жарко; Радан, Михај Н.

(Београд : Институт за српски језик САНУ, 2010)

TY - JOUR
AU - Бошњаковић, Жарко
AU - Радан, Михај Н.
PY - 2010
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/6186
AB - У раду се даје синтетички преглед литературе о српским говоpима у Румунији с посебним освртом на лексичку интерференцију
с румунским језиком и његовим банатским дијалектом. Аутори указују на семантичка поља у којима се срећу стране лексеме, као и на
њихову инкорпорираност у српске говоре. Посебан аспект анализе
представља статус стране лексике у идиолекту.
AB - The authors present the synthetic review of literature about the Serbian
vernaculars in Romania with the special emphasis on the lexical interference
with the Romanian language and its Banat dialect. The paper also points to
the semantic fields in which foreign lexemes apper, as well to the periods of
their incorporation in the Serbian vernaculars. A special aspect of the analysis
represents a status of foreign lexical items in the idiolect. At the end, the autors
plead for the elaboration of the contactological Romanian-Serbian dictionary.
PB - Београд : Институт за српски језик САНУ
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
T2 - Јужнословенски филолог
T1 - Досадашња истраживања утицаја румунског језика на лексику српских говора у румунском делу Баната
T1 - All Researches Conducted so far the Influence of the Romanian Language on the Lexicon of the Serbian Vernaculars in the Romanian Banat
SP - 135
EP - 161
VL - 66
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6186
ER - 
@article{
author = "Бошњаковић, Жарко and Радан, Михај Н.",
year = "2010",
abstract = "У раду се даје синтетички преглед литературе о српским говоpима у Румунији с посебним освртом на лексичку интерференцију
с румунским језиком и његовим банатским дијалектом. Аутори указују на семантичка поља у којима се срећу стране лексеме, као и на
њихову инкорпорираност у српске говоре. Посебан аспект анализе
представља статус стране лексике у идиолекту., The authors present the synthetic review of literature about the Serbian
vernaculars in Romania with the special emphasis on the lexical interference
with the Romanian language and its Banat dialect. The paper also points to
the semantic fields in which foreign lexemes apper, as well to the periods of
their incorporation in the Serbian vernaculars. A special aspect of the analysis
represents a status of foreign lexical items in the idiolect. At the end, the autors
plead for the elaboration of the contactological Romanian-Serbian dictionary.",
publisher = "Београд : Институт за српски језик САНУ, Београд : Српска академија наука и уметности",
journal = "Јужнословенски филолог",
title = "Досадашња истраживања утицаја румунског језика на лексику српских говора у румунском делу Баната, All Researches Conducted so far the Influence of the Romanian Language on the Lexicon of the Serbian Vernaculars in the Romanian Banat",
pages = "135-161",
volume = "66",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6186"
}
Бошњаковић, Ж.,& Радан, М. Н.. (2010). Досадашња истраживања утицаја румунског језика на лексику српских говора у румунском делу Баната. in Јужнословенски филолог
Београд : Институт за српски језик САНУ., 66, 135-161.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6186
Бошњаковић Ж, Радан МН. Досадашња истраживања утицаја румунског језика на лексику српских говора у румунском делу Баната. in Јужнословенски филолог. 2010;66:135-161.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6186 .
Бошњаковић, Жарко, Радан, Михај Н., "Досадашња истраживања утицаја румунског језика на лексику српских говора у румунском делу Баната" in Јужнословенски филолог, 66 (2010):135-161,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6186 .