Маринковић, Ивана

Link to this page

Authority KeyName Variants
9106b8ff-5e81-4010-bbf5-d93d9aea8ff8
 • Маринковић, Ивана (5)
Projects

Author's Bibliography

Семантичка вредност суфикса -ота , -оћа и –ост у деривацији апстрактних именица из домена човекових физичких и духовних особина

Ранђеловић, Ана; Маринковић, Ивана; Јовановић, Јована

(Niš : Filozofski fakultet, 2013)

TY - CONF
AU - Ранђеловић, Ана
AU - Маринковић, Ивана
AU - Јовановић, Јована
PY - 2013
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/12473
AB - The paper is dealing with the formational and semantic analysis of the nouns with suffixes
-ota, -oća and -ost in Serbian language. Our research aims to explore whether the meaning
of the nouns denoting human physical and spiritual characteristics depends on their
form. The questionnaire which is used in this research points out that the native speakers
do not specify affixes -ota, -oća and -ost to mark these characteristic. We are also trying
to examine the frequency of using these affixes in our modern language.
AB - У раду се испитује условљеност семантичке вредности апстрактних
именица на -ота, -оћа и -ост творбеним наставком који их гради. Уједно се
истражују конкурентност и продуктивна вредност ових трију суфикса у савременом
српском језику. На основу материјала из Речника српскохрватског књижевног и
народног језика САНУ и Речника српскохрватскога књижевног језика Матице
српске, као и резултата добијених анкетирањем, утврђује се да ли се суфикс -ота
у савременом српском језику специјализовао за апстрактна значења, односно
за човекове духовне особине, а суфикс -оћа за материјална својства, односно за
човекове физичке особине.
PB - Niš : Filozofski fakultet
C3 - Jezik, književnost, vrednosti : zbornik radova. Jezička istraživanja
T1 - Семантичка вредност суфикса -ота , -оћа и –ост у деривацији апстрактних именица из домена човекових физичких и духовних особина
T1 - Semantic Value of the Suffixes -ota, -oća And –ost in Deriving Abstract Nouns Denoting Human Psysical and Spiritual Characteristics
SP - 99
EP - 111
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12473
ER - 
@conference{
author = "Ранђеловић, Ана and Маринковић, Ивана and Јовановић, Јована",
year = "2013",
abstract = "The paper is dealing with the formational and semantic analysis of the nouns with suffixes
-ota, -oća and -ost in Serbian language. Our research aims to explore whether the meaning
of the nouns denoting human physical and spiritual characteristics depends on their
form. The questionnaire which is used in this research points out that the native speakers
do not specify affixes -ota, -oća and -ost to mark these characteristic. We are also trying
to examine the frequency of using these affixes in our modern language., У раду се испитује условљеност семантичке вредности апстрактних
именица на -ота, -оћа и -ост творбеним наставком који их гради. Уједно се
истражују конкурентност и продуктивна вредност ових трију суфикса у савременом
српском језику. На основу материјала из Речника српскохрватског књижевног и
народног језика САНУ и Речника српскохрватскога књижевног језика Матице
српске, као и резултата добијених анкетирањем, утврђује се да ли се суфикс -ота
у савременом српском језику специјализовао за апстрактна значења, односно
за човекове духовне особине, а суфикс -оћа за материјална својства, односно за
човекове физичке особине.",
publisher = "Niš : Filozofski fakultet",
journal = "Jezik, književnost, vrednosti : zbornik radova. Jezička istraživanja",
title = "Семантичка вредност суфикса -ота , -оћа и –ост у деривацији апстрактних именица из домена човекових физичких и духовних особина, Semantic Value of the Suffixes -ota, -oća And –ost in Deriving Abstract Nouns Denoting Human Psysical and Spiritual Characteristics",
pages = "99-111",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12473"
}
Ранђеловић, А., Маринковић, И.,& Јовановић, Ј.. (2013). Семантичка вредност суфикса -ота , -оћа и –ост у деривацији апстрактних именица из домена човекових физичких и духовних особина. in Jezik, književnost, vrednosti : zbornik radova. Jezička istraživanja
Niš : Filozofski fakultet., 99-111.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12473
Ранђеловић А, Маринковић И, Јовановић Ј. Семантичка вредност суфикса -ота , -оћа и –ост у деривацији апстрактних именица из домена човекових физичких и духовних особина. in Jezik, književnost, vrednosti : zbornik radova. Jezička istraživanja. 2013;:99-111.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12473 .
Ранђеловић, Ана, Маринковић, Ивана, Јовановић, Јована, "Семантичка вредност суфикса -ота , -оћа и –ост у деривацији апстрактних именица из домена човекових физичких и духовних особина" in Jezik, književnost, vrednosti : zbornik radova. Jezička istraživanja (2013):99-111,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12473 .

Творбена анализа неких именица из класе етника у српском језику

Маринковић, Ивана; Јовановић, Јована

(Крагујевац : Филолошко-уметнички факултет, 2012)

TY - CONF
AU - Маринковић, Ивана
AU - Јовановић, Јована
PY - 2012
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/12301
AB - The paper is dealing with the formational and semantic analysis of the nouns meaning ethnicity in
Serbian language. In linguistics ethnicity is a word denoting country, city or region citizen. This research,
based on the material excerpted from the two of MS dictionaries and also from the SANU dictionary, aims
to describe methods in derivation of these words in Serbian language, as well as to confirm suffication as
the most common one. Accordingly, the paper also presents the most productive sufficses which derivate
masculine and feminine gender-pairs.
AB - У раду ћемо са творбено-сематичког становишта анализирати неке именице из класе
етника у српском језику. У оквиру проблема творбе етника, на корпусу нормативних речника, посматраћемо творбене начине којима ове лексеме настају у савременом српском
језику, затим најпродуктивније творбене моделе, као и моционе суфиксе који учествују у
творби женских етника.
PB - Крагујевац : Филолошко-уметнички факултет
C3 - Савремена проучавања језика и књижевности : зборник радова са III научног скупа младих филолога Србије одржаног 12. марта 2011. године на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу : год. 3. Књ. 1
T1 - Творбена анализа неких именица из класе етника у српском језику
T1 - Formational and Semantic Analyses of Some Nouns Denoting Ethnicity in Serbian Language
SP - 55
EP - 64
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12301
ER - 
@conference{
author = "Маринковић, Ивана and Јовановић, Јована",
year = "2012",
abstract = "The paper is dealing with the formational and semantic analysis of the nouns meaning ethnicity in
Serbian language. In linguistics ethnicity is a word denoting country, city or region citizen. This research,
based on the material excerpted from the two of MS dictionaries and also from the SANU dictionary, aims
to describe methods in derivation of these words in Serbian language, as well as to confirm suffication as
the most common one. Accordingly, the paper also presents the most productive sufficses which derivate
masculine and feminine gender-pairs., У раду ћемо са творбено-сематичког становишта анализирати неке именице из класе
етника у српском језику. У оквиру проблема творбе етника, на корпусу нормативних речника, посматраћемо творбене начине којима ове лексеме настају у савременом српском
језику, затим најпродуктивније творбене моделе, као и моционе суфиксе који учествују у
творби женских етника.",
publisher = "Крагујевац : Филолошко-уметнички факултет",
journal = "Савремена проучавања језика и књижевности : зборник радова са III научног скупа младих филолога Србије одржаног 12. марта 2011. године на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу : год. 3. Књ. 1",
title = "Творбена анализа неких именица из класе етника у српском језику, Formational and Semantic Analyses of Some Nouns Denoting Ethnicity in Serbian Language",
pages = "55-64",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12301"
}
Маринковић, И.,& Јовановић, Ј.. (2012). Творбена анализа неких именица из класе етника у српском језику. in Савремена проучавања језика и књижевности : зборник радова са III научног скупа младих филолога Србије одржаног 12. марта 2011. године на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу : год. 3. Књ. 1
Крагујевац : Филолошко-уметнички факултет., 55-64.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12301
Маринковић И, Јовановић Ј. Творбена анализа неких именица из класе етника у српском језику. in Савремена проучавања језика и књижевности : зборник радова са III научног скупа младих филолога Србије одржаног 12. марта 2011. године на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу : год. 3. Књ. 1. 2012;:55-64.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12301 .
Маринковић, Ивана, Јовановић, Јована, "Творбена анализа неких именица из класе етника у српском језику" in Савремена проучавања језика и књижевности : зборник радова са III научног скупа младих филолога Србије одржаног 12. марта 2011. године на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу : год. 3. Књ. 1 (2012):55-64,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12301 .

О глаголима чија семантика обухвата емоције из домена туге

Маринковић, Ивана

(Београд : Иститут за српски језик САНУ, 2012)

TY - JOUR
AU - Маринковић, Ивана
PY - 2012
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/7559
AB - The research is based on classification of verbs whose semantic is from the domain of sadness. Relying on the vocabulary definitions in dictionaries of Serbian language, we have classified these verbs using Lexical Constructional Model. These semantic analysis intends to show that there are hyponymies relations between verbs that denote sadness, as well as there are about forty typical verbs from the domain of sadness in Serbian language.
AB - Истраживање је засновано на класификацији глагола са семантиком из домена емоције туге према теорији модела лексичког конструисања. На основу дефиниција из речника српског језика глаголи су класификовани у хипонимске низове које формирају. Циљ рада је да се издвоје прототипични глаголи којима се именује емоција из домена туге у српском језику.
PB - Београд : Иститут за српски језик САНУ
T2 - Наш језик
T1 - О глаголима чија семантика обухвата емоције из домена туге
T1 - About Verbs Fromthe Domain of Sadness
SP - 45
EP - 61
VL - 43
IS - 1-2
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7559
ER - 
@article{
author = "Маринковић, Ивана",
year = "2012",
abstract = "The research is based on classification of verbs whose semantic is from the domain of sadness. Relying on the vocabulary definitions in dictionaries of Serbian language, we have classified these verbs using Lexical Constructional Model. These semantic analysis intends to show that there are hyponymies relations between verbs that denote sadness, as well as there are about forty typical verbs from the domain of sadness in Serbian language., Истраживање је засновано на класификацији глагола са семантиком из домена емоције туге према теорији модела лексичког конструисања. На основу дефиниција из речника српског језика глаголи су класификовани у хипонимске низове које формирају. Циљ рада је да се издвоје прототипични глаголи којима се именује емоција из домена туге у српском језику.",
publisher = "Београд : Иститут за српски језик САНУ",
journal = "Наш језик",
title = "О глаголима чија семантика обухвата емоције из домена туге, About Verbs Fromthe Domain of Sadness",
pages = "45-61",
volume = "43",
number = "1-2",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7559"
}
Маринковић, И.. (2012). О глаголима чија семантика обухвата емоције из домена туге. in Наш језик
Београд : Иститут за српски језик САНУ., 43(1-2), 45-61.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7559
Маринковић И. О глаголима чија семантика обухвата емоције из домена туге. in Наш језик. 2012;43(1-2):45-61.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7559 .
Маринковић, Ивана, "О глаголима чија семантика обухвата емоције из домена туге" in Наш језик, 43, no. 1-2 (2012):45-61,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7559 .

О неким лексичко-семантичким и синтаксичким карактеристикама језика саобраћајних приручника

Маринковић, Ивана

(Крагујевац : Филолошко-уметнички факултет, 2011)

TY - JOUR
AU - Маринковић, Ивана
PY - 2011
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/12302
AB - In this paper lexical and syntactic properties of the discourse of the driver's license exam handbooks
are analyzed. It is shown that there is high frequency of nominalized and decomposed constructions in this
kind of discourse, as well as some other features of birocratic language (e.g. explicit categorization), which
results in high degree of abstractness of these texts. Given the diff erent education of potential handbooks'
users, presenting this kind of content in such abstract manner is inappropriate, since it reduces the clearness
of the text.
AB - У овом раду анализираћемо лексичка средства и синтаксичке конструкције које се
јављају у језику саобраћајних прописа на примеру тестова и приручника за полагање возачког испита. На основу избора лексичких средстава којима се често остварује висок
ниво категоризације појмова (страна лексика, терминолошка лексика и сл.) и номинализованих и декомпонованих конструкција, као и неких других одлика бирократизације
језика, циљ нам је да укажемо на висок степен апстрактности ове врсте текстова. С обзиром на различито образовање и неистоветан профил примаоца поруке непримереним избором поменутих језичких средстава, мања је могућност функционалне употребе
оваквих приручника и правилног разумевања њиховог садржаја.
PB - Крагујевац : Филолошко-уметнички факултет
T2 - Савремена проучавања језика и књижевности : зборник радова са II научног скупа младих филолога Србије одржаног 6. марта 2010. године на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу : год. 2. Књ. 1
T1 - О неким лексичко-семантичким и синтаксичким карактеристикама језика саобраћајних приручника
T1 - On some Lexical-Semantic and Syntactic Features of the Language of Driver's Handbooks
SP - 117
EP - 126
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12302
ER - 
@article{
author = "Маринковић, Ивана",
year = "2011",
abstract = "In this paper lexical and syntactic properties of the discourse of the driver's license exam handbooks
are analyzed. It is shown that there is high frequency of nominalized and decomposed constructions in this
kind of discourse, as well as some other features of birocratic language (e.g. explicit categorization), which
results in high degree of abstractness of these texts. Given the diff erent education of potential handbooks'
users, presenting this kind of content in such abstract manner is inappropriate, since it reduces the clearness
of the text., У овом раду анализираћемо лексичка средства и синтаксичке конструкције које се
јављају у језику саобраћајних прописа на примеру тестова и приручника за полагање возачког испита. На основу избора лексичких средстава којима се често остварује висок
ниво категоризације појмова (страна лексика, терминолошка лексика и сл.) и номинализованих и декомпонованих конструкција, као и неких других одлика бирократизације
језика, циљ нам је да укажемо на висок степен апстрактности ове врсте текстова. С обзиром на различито образовање и неистоветан профил примаоца поруке непримереним избором поменутих језичких средстава, мања је могућност функционалне употребе
оваквих приручника и правилног разумевања њиховог садржаја.",
publisher = "Крагујевац : Филолошко-уметнички факултет",
journal = "Савремена проучавања језика и књижевности : зборник радова са II научног скупа младих филолога Србије одржаног 6. марта 2010. године на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу : год. 2. Књ. 1",
title = "О неким лексичко-семантичким и синтаксичким карактеристикама језика саобраћајних приручника, On some Lexical-Semantic and Syntactic Features of the Language of Driver's Handbooks",
pages = "117-126",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12302"
}
Маринковић, И.. (2011). О неким лексичко-семантичким и синтаксичким карактеристикама језика саобраћајних приручника. in Савремена проучавања језика и књижевности : зборник радова са II научног скупа младих филолога Србије одржаног 6. марта 2010. године на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу : год. 2. Књ. 1
Крагујевац : Филолошко-уметнички факултет., 117-126.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12302
Маринковић И. О неким лексичко-семантичким и синтаксичким карактеристикама језика саобраћајних приручника. in Савремена проучавања језика и књижевности : зборник радова са II научног скупа младих филолога Србије одржаног 6. марта 2010. године на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу : год. 2. Књ. 1. 2011;:117-126.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12302 .
Маринковић, Ивана, "О неким лексичко-семантичким и синтаксичким карактеристикама језика саобраћајних приручника" in Савремена проучавања језика и књижевности : зборник радова са II научног скупа младих филолога Србије одржаног 6. марта 2010. године на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу : год. 2. Књ. 1 (2011):117-126,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12302 .

Антрополошка лексика у двама дијалекатским речницима

Цвијовић, Драгана; Маринковић, Ивана

(Лесковац : Лесковачки културни центар, 2011)

TY - JOUR
AU - Цвијовић, Драгана
AU - Маринковић, Ивана
PY - 2011
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/11621
AB - У овом раду се посматра однос антрополошке лексике у двама
речницима истог дијалекатског типа. У анализи грађе примењен је метод компаративне
анализе како би се што подробније указало на семантичку диференцираност и изнијансираност дијалекатског лексичког фонда који се тиче човека.
AB - Dans ce travail, nous avons analysé le lexique anthropologique commencant par la lettre
О dans les deux dictionnaires dialectiques: dans le Dictionnaire du Parler de Zagarač de Drago et
Zeljko Čupić et de Extrait du lexique des Vasojevié de Rada Stijović). C’est par l’intermédiaire de
l'analyse comparative que nous avons décomposé les lexèmes rassemblés à des composantes
sémantiques de leurs significations, établi et comparé la présence de ce type de lexique des

dictionnaires ci-mentionnés.
PB - Лесковац : Лесковачки културни центар
T2 - Дијалекат – дијалекатска књижевност 3
T1 - Антрополошка лексика у двама дијалекатским речницима
T1 - Lexique anthropologique dans les deux dictionnaires dialectaux
SP - 230
EP - 240
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11621
ER - 
@article{
author = "Цвијовић, Драгана and Маринковић, Ивана",
year = "2011",
abstract = "У овом раду се посматра однос антрополошке лексике у двама
речницима истог дијалекатског типа. У анализи грађе примењен је метод компаративне
анализе како би се што подробније указало на семантичку диференцираност и изнијансираност дијалекатског лексичког фонда који се тиче човека., Dans ce travail, nous avons analysé le lexique anthropologique commencant par la lettre
О dans les deux dictionnaires dialectiques: dans le Dictionnaire du Parler de Zagarač de Drago et
Zeljko Čupić et de Extrait du lexique des Vasojevié de Rada Stijović). C’est par l’intermédiaire de
l'analyse comparative que nous avons décomposé les lexèmes rassemblés à des composantes
sémantiques de leurs significations, établi et comparé la présence de ce type de lexique des

dictionnaires ci-mentionnés.",
publisher = "Лесковац : Лесковачки културни центар",
journal = "Дијалекат – дијалекатска књижевност 3",
title = "Антрополошка лексика у двама дијалекатским речницима, Lexique anthropologique dans les deux dictionnaires dialectaux",
pages = "230-240",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11621"
}
Цвијовић, Д.,& Маринковић, И.. (2011). Антрополошка лексика у двама дијалекатским речницима. in Дијалекат – дијалекатска књижевност 3
Лесковац : Лесковачки културни центар., 230-240.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11621
Цвијовић Д, Маринковић И. Антрополошка лексика у двама дијалекатским речницима. in Дијалекат – дијалекатска књижевност 3. 2011;:230-240.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11621 .
Цвијовић, Драгана, Маринковић, Ивана, "Антрополошка лексика у двама дијалекатским речницима" in Дијалекат – дијалекатска књижевност 3 (2011):230-240,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11621 .