Марушиак, Јурај

Link to this page

Authority KeyName Variants
7c4f7b9a-3b93-4163-a845-bb84231ceb93
 • Марушиак, Јурај (1)
Projects

Author's Bibliography

Истраживање миграција у централној и југоисточној Европи : увод у темат

Златановић, Сања; Марушиак, Јурај

(Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA, 2019)

TY - JOUR
AU - Златановић, Сања
AU - Марушиак, Јурај
PY - 2019
UR - http://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/835/750
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/7549
AB - Овај тематски број састоји се од једанаест радова посвећених миграционим кретањима
појединаца и/или заједница у југоисточној и централној Европи. Темат је конципиран
интердисциплинарно – сачињавају га радови који феномен миграција разматрају
комбинујући истраживачке приступе етнологије и социјалне антропологије,
социологије, историје и политикологије. У темату се разматрају разнородни типови
миграција, али значајан број радова посвећен је миграцијама које су на различите
начине, непосредно или посредно, повезане с ратом (првих шест радова). Економски
разлози су такође у основи многих миграција, и могу бити, али не обавезно, повезани
с ратом и кризом која карактерише послератна подручја. Миграције могу бити
покренуте и сасвим личним разлозима, како то показује неколико радова темата.
AB - This issue consists of eleven papers dedicated to migrations of individuals and/or
communities in Southeast and Central Europe. The concept of its topic is interdisciplinary –
it is comprised of papers which examine the migration phenomenon, combining research
methods of ethnology and social anthropology, sociology, history and political science.
Despite the immense diversity of migration types researched, a significant number of them is, in their different ways, directly or indirectly, connected to the war (the first six papers).
Economic reasons are also at the core of many migrations, and can be, but not necessarily so,
connected to the war and the crisis common in post-war regions. In addition, personal
reasons represent a possible motive for initiating migration, as shown in several papers.
PB - Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA
T2 - Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
T1 - Истраживање миграција у централној и југоисточној Европи : увод у темат
T1 - Research of Migrations in Central and Southeast Europe: Introduction
SP - 493
EP - 499
VL - 67
IS - 3
DO - 10.2298/GEI1903493Z
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7549
ER - 
@article{
author = "Златановић, Сања and Марушиак, Јурај",
year = "2019",
abstract = "Овај тематски број састоји се од једанаест радова посвећених миграционим кретањима
појединаца и/или заједница у југоисточној и централној Европи. Темат је конципиран
интердисциплинарно – сачињавају га радови који феномен миграција разматрају
комбинујући истраживачке приступе етнологије и социјалне антропологије,
социологије, историје и политикологије. У темату се разматрају разнородни типови
миграција, али значајан број радова посвећен је миграцијама које су на различите
начине, непосредно или посредно, повезане с ратом (првих шест радова). Економски
разлози су такође у основи многих миграција, и могу бити, али не обавезно, повезани
с ратом и кризом која карактерише послератна подручја. Миграције могу бити
покренуте и сасвим личним разлозима, како то показује неколико радова темата., This issue consists of eleven papers dedicated to migrations of individuals and/or
communities in Southeast and Central Europe. The concept of its topic is interdisciplinary –
it is comprised of papers which examine the migration phenomenon, combining research
methods of ethnology and social anthropology, sociology, history and political science.
Despite the immense diversity of migration types researched, a significant number of them is, in their different ways, directly or indirectly, connected to the war (the first six papers).
Economic reasons are also at the core of many migrations, and can be, but not necessarily so,
connected to the war and the crisis common in post-war regions. In addition, personal
reasons represent a possible motive for initiating migration, as shown in several papers.",
publisher = "Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA",
journal = "Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA",
title = "Истраживање миграција у централној и југоисточној Европи : увод у темат, Research of Migrations in Central and Southeast Europe: Introduction",
pages = "493-499",
volume = "67",
number = "3",
doi = "10.2298/GEI1903493Z",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7549"
}
Златановић, С.,& Марушиак, Ј.. (2019). Истраживање миграција у централној и југоисточној Европи : увод у темат. in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA., 67(3), 493-499.
https://doi.org/10.2298/GEI1903493Z
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7549
Златановић С, Марушиак Ј. Истраживање миграција у централној и југоисточној Европи : увод у темат. in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA. 2019;67(3):493-499.
doi:10.2298/GEI1903493Z
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7549 .
Златановић, Сања, Марушиак, Јурај, "Истраживање миграција у централној и југоисточној Европи : увод у темат" in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA, 67, no. 3 (2019):493-499,
https://doi.org/10.2298/GEI1903493Z .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7549 .