Белић, Александар

Link to this page

Authority KeyName Variants
77fd9579-fc09-4f42-9344-1a81911cd9d8
 • Белић, Александар (82)
Projects
No records found.

Author's Bibliography

Белић о „Нашем језику“ и нашим задацима (Уз стогодишњицу рођења Александра Белића, оснивача и првог уредника часописа „Наш језик“)

Гортан-Премк, Даринка; Белић, Александар

(Београд : Иститут за српскохрватски језик, 1976)

TY - JOUR
AU - Гортан-Премк, Даринка
AU - Белић, Александар
PY - 1976
PB - Београд : Иститут за српскохрватски језик
T2 - Наш језик
T1 - Белић о „Нашем језику“ и нашим задацима (Уз стогодишњицу рођења Александра Белића, оснивача и првог уредника часописа „Наш језик“)
SP - 3
EP - 7
VL - 22
IS - 1-2
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8075
ER - 
@article{
author = "Гортан-Премк, Даринка and Белић, Александар",
year = "1976",
publisher = "Београд : Иститут за српскохрватски језик",
journal = "Наш језик",
title = "Белић о „Нашем језику“ и нашим задацима (Уз стогодишњицу рођења Александра Белића, оснивача и првог уредника часописа „Наш језик“)",
pages = "3-7",
volume = "22",
number = "1-2",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8075"
}
Гортан-Премк, Д.,& Белић, А. (1976). Белић о „Нашем језику“ и нашим задацима (Уз стогодишњицу рођења Александра Белића, оснивача и првог уредника часописа „Наш језик“).
Наш језик
Београд : Иститут за српскохрватски језик., 22(1-2), 3-7.
Гортан-Премк Д, Белић А. Белић о „Нашем језику“ и нашим задацима (Уз стогодишњицу рођења Александра Белића, оснивача и првог уредника часописа „Наш језик“). Наш језик. 1976;22(1-2):3-7.
Гортан-Премк Даринка, Белић Александар, "Белић о „Нашем језику“ и нашим задацима (Уз стогодишњицу рођења Александра Белића, оснивача и првог уредника часописа „Наш језик“)" Наш језик, 22, no. 1-2 (1976):3-7

Поводом Ракићева језика

Белић, Александар

(Београд : Иститут за српски језик, 1959)

TY - JOUR
AU - Белић, Александар
PY - 1959
PB - Београд : Иститут за српски језик
PB - Београд : Српска академија наука
T2 - Наш језик
T1 - Поводом Ракићева језика
SP - 217
EP - 219
VL - 9
IS - 7-10
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8435
ER - 
@article{
author = "Белић, Александар",
year = "1959",
publisher = "Београд : Иститут за српски језик, Београд : Српска академија наука",
journal = "Наш језик",
title = "Поводом Ракићева језика",
pages = "217-219",
volume = "9",
number = "7-10",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8435"
}
Белић, А. (1959). Поводом Ракићева језика.
Наш језик
Београд : Српска академија наука., 9(7-10), 217-219.
Белић А. Поводом Ракићева језика. Наш језик. 1959;9(7-10):217-219.
Белић Александар, "Поводом Ракићева језика" Наш језик, 9, no. 7-10 (1959):217-219

Јединство новог правописа

Белић, Александар

(Београд : Иститут за српски језик, 1958)

TY - JOUR
AU - Белић, Александар
PY - 1958
PB - Београд : Иститут за српски језик
PB - Београд : Српска академија наука
T2 - Наш језик
T1 - Јединство новог правописа
SP - 145
EP - 147
VL - 9
IS - 5-6
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8431
ER - 
@article{
author = "Белић, Александар",
year = "1958",
publisher = "Београд : Иститут за српски језик, Београд : Српска академија наука",
journal = "Наш језик",
title = "Јединство новог правописа",
pages = "145-147",
volume = "9",
number = "5-6",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8431"
}
Белић, А. (1958). Јединство новог правописа.
Наш језик
Београд : Српска академија наука., 9(5-6), 145-147.
Белић А. Јединство новог правописа. Наш језик. 1958;9(5-6):145-147.
Белић Александар, "Јединство новог правописа" Наш језик, 9, no. 5-6 (1958):145-147

Два значајна подухвата словенске науке

Белић, Александар

(Београд : Иститут за српски језик, 1958)

TY - JOUR
AU - Белић, Александар
PY - 1958
PB - Београд : Иститут за српски језик
PB - Београд : Српска академија наука
T2 - Наш језик
T1 - Два значајна подухвата словенске науке
SP - 81
EP - 85
VL - 9
IS - 3-4
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8423
ER - 
@article{
author = "Белић, Александар",
year = "1958",
publisher = "Београд : Иститут за српски језик, Београд : Српска академија наука",
journal = "Наш језик",
title = "Два значајна подухвата словенске науке",
pages = "81-85",
volume = "9",
number = "3-4",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8423"
}
Белић, А. (1958). Два значајна подухвата словенске науке.
Наш језик
Београд : Српска академија наука., 9(3-4), 81-85.
Белић А. Два значајна подухвата словенске науке. Наш језик. 1958;9(3-4):81-85.
Белић Александар, "Два значајна подухвата словенске науке" Наш језик, 9, no. 3-4 (1958):81-85

Поводом језичких испитивања и излажења нашег часописа

Белић, Александар

(Београд : Иститут за српски језик, 1958)

TY - JOUR
AU - Белић, Александар
PY - 1958
PB - Београд : Иститут за српски језик
PB - Београд : Српска академија наука
T2 - Наш језик
T1 - Поводом језичких испитивања и излажења нашег часописа
SP - 1
EP - 4
VL - 9
IS - 1-2
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8413
ER - 
@article{
author = "Белић, Александар",
year = "1958",
publisher = "Београд : Иститут за српски језик, Београд : Српска академија наука",
journal = "Наш језик",
title = "Поводом језичких испитивања и излажења нашег часописа",
pages = "1-4",
volume = "9",
number = "1-2",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8413"
}
Белић, А. (1958). Поводом језичких испитивања и излажења нашег часописа.
Наш језик
Београд : Српска академија наука., 9(1-2), 1-4.
Белић А. Поводом језичких испитивања и излажења нашег часописа. Наш језик. 1958;9(1-2):1-4.
Белић Александар, "Поводом језичких испитивања и излажења нашег часописа" Наш језик, 9, no. 1-2 (1958):1-4

О значају западног штокавског говора за историју српскохрватског језика

Белић, Александар

(Београд : Српска академија наука, 1958)

TY - JOUR
AU - Белић, Александар
PY - 1958
PB - Београд : Српска академија наука
PB - Београд : Институт за српски језик
T2 - Јужнословенски филолог
T1 - О значају западног штокавског говора за историју српскохрватског језика
T1 - О значении западного штокавского говора для истории сербскохорватского язика
SP - 69
EP - 75
VL - 23
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_5409
ER - 
@article{
author = "Белић, Александар",
year = "1958",
publisher = "Београд : Српска академија наука, Београд : Институт за српски језик",
journal = "Јужнословенски филолог",
title = "О значају западног штокавског говора за историју српскохрватског језика, О значении западного штокавского говора для истории сербскохорватского язика",
pages = "69-75",
volume = "23",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_5409"
}
Белић, А. (1958). О значении западного штокавского говора для истории сербскохорватского язика.
Јужнословенски филолог
Београд : Институт за српски језик., 23, 69-75.
Белић А. О значении западного штокавского говора для истории сербскохорватского язика. Јужнословенски филолог. 1958;23:69-75.
Белић Александар, "О значении западного штокавского говора для истории сербскохорватского язика" Јужнословенски филолог, 23 (1958):69-75

Периодизација српскохрватског језика

Белић, Александар

(Београд : Институт за српски језик, 1958)

TY - JOUR
AU - Белић, Александар
PY - 1958
PB - Београд : Институт за српски језик
PB - Београд : Српска академија наука
T2 - Јужнословенски филолог
T1 - Периодизација српскохрватског језика
T1 - Периодизация сербскохорватского языка
SP - 3
EP - 15
VL - 23
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_5408
ER - 
@article{
author = "Белић, Александар",
year = "1958",
publisher = "Београд : Институт за српски језик, Београд : Српска академија наука",
journal = "Јужнословенски филолог",
title = "Периодизација српскохрватског језика, Периодизация сербскохорватского языка",
pages = "3-15",
volume = "23",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_5408"
}
Белић, А. (1958). Периодизация сербскохорватского языка.
Јужнословенски филолог
Београд : Српска академија наука., 23, 3-15.
Белић А. Периодизация сербскохорватского языка. Јужнословенски филолог. 1958;23:3-15.
Белић Александар, "Периодизация сербскохорватского языка" Јужнословенски филолог, 23 (1958):3-15

Старословенски језик

Белић, Александар

(Београд : Иститут за српски језик, 1957)

TY - JOUR
AU - Белић, Александар
PY - 1957
PB - Београд : Иститут за српски језик
PB - Београд : Српска академија наука
T2 - Наш језик
T1 - Старословенски језик
SP - 125
EP - 127
VL - 8
IS - 5-6
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8467
ER - 
@article{
author = "Белић, Александар",
year = "1957",
publisher = "Београд : Иститут за српски језик, Београд : Српска академија наука",
journal = "Наш језик",
title = "Старословенски језик",
pages = "125-127",
volume = "8",
number = "5-6",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8467"
}
Белић, А. (1957). Старословенски језик.
Наш језик
Београд : Српска академија наука., 8(5-6), 125-127.
Белић А. Старословенски језик. Наш језик. 1957;8(5-6):125-127.
Белић Александар, "Старословенски језик" Наш језик, 8, no. 5-6 (1957):125-127

Једна научна и практична потреба

Белић, Александар

(Београд : Српска академија наука, 1957)

TY - JOUR
AU - Белић, Александар
PY - 1957
PB - Београд : Српска академија наука
PB - Београд : Иститут за српски језик
T2 - Наш језик
T1 - Једна научна и практична потреба
SP - 201
EP - 204
VL - 8
IS - 7-10
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8453
ER - 
@article{
author = "Белић, Александар",
year = "1957",
publisher = "Београд : Српска академија наука, Београд : Иститут за српски језик",
journal = "Наш језик",
title = "Једна научна и практична потреба",
pages = "201-204",
volume = "8",
number = "7-10",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8453"
}
Белић, А. (1957). Једна научна и практична потреба.
Наш језик
Београд : Иститут за српски језик., 8(7-10), 201-204.
Белић А. Једна научна и практична потреба. Наш језик. 1957;8(7-10):201-204.
Белић Александар, "Једна научна и практична потреба" Наш језик, 8, no. 7-10 (1957):201-204

Природа и происхождение сущeствительных субъективнои оценки

Белић, Александар

(Београд : Српска академија наука, 1957)

TY - JOUR
AU - Белић, Александар
PY - 1957
AB - Писац утврђује разлику у образовању изведених именица
уопште и именица субјективне оцене (деминутивних, амплификативних, пејоративних и сл.). Док је код првих именица први
део (основа или корен) увек детерминативан (и као придевска,
глаголска или чак и именичка основа), а други део наставак
којим се обележава предметност, дотле је у именица субјективне
оцене први део именица која ни у изведеној именици не губи своје значење, а други део је деминутивни, амплификативни или
сличан наставак. Тој разлици по саставу одговора и разлика по
пореклу. Обичне изведене именице постају поименичавањем придевске, глаголске и именичке основе (са функцијом придева), док
се именице субјективне оцене граде од готових именица које
добијају емоционални наставак као готов од других именица у
којима се он развио природним односом првог и другог дела.
То могу бити именице, постале од придевске или глаголске
основе, а могу бити и поименичени придеви или глаголи са
емоционалним наставцима. Према томе, именице субјективне оцене
постају од именица које од других добијају по аналогији већ
готове наставке. Као тачну илустрацију овога процеса можемо
навести наст. -е у српскохрватском језику који од
именице типа "дете" прелази и на животиње, напр. јагње,
ирасс и сл., а затим и на ствари, лднче: лднац (мали лонац).
Због свога друкчијег порекла ове именице имају и друкчији
састав и други начин образовања него све друге изведене име-
нице (исп. бeлац, црнац, хитац и сл. према бео, црн, хитнути и сл.).
PB - Београд : Српска академија наука
PB - Београд : Институт за српски језик
T2 - Јужнословенски филолог
T1 - Природа и происхождение сущeствительных субъективнои оценки
SP - 131
EP - 139
VL - 22
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_5406
ER - 
@article{
author = "Белић, Александар",
year = "1957",
abstract = "Писац утврђује разлику у образовању изведених именица
уопште и именица субјективне оцене (деминутивних, амплификативних, пејоративних и сл.). Док је код првих именица први
део (основа или корен) увек детерминативан (и као придевска,
глаголска или чак и именичка основа), а други део наставак
којим се обележава предметност, дотле је у именица субјективне
оцене први део именица која ни у изведеној именици не губи своје значење, а други део је деминутивни, амплификативни или
сличан наставак. Тој разлици по саставу одговора и разлика по
пореклу. Обичне изведене именице постају поименичавањем придевске, глаголске и именичке основе (са функцијом придева), док
се именице субјективне оцене граде од готових именица које
добијају емоционални наставак као готов од других именица у
којима се он развио природним односом првог и другог дела.
То могу бити именице, постале од придевске или глаголске
основе, а могу бити и поименичени придеви или глаголи са
емоционалним наставцима. Према томе, именице субјективне оцене
постају од именица које од других добијају по аналогији већ
готове наставке. Као тачну илустрацију овога процеса можемо
навести наст. -е у српскохрватском језику који од
именице типа "дете" прелази и на животиње, напр. јагње,
ирасс и сл., а затим и на ствари, лднче: лднац (мали лонац).
Због свога друкчијег порекла ове именице имају и друкчији
састав и други начин образовања него све друге изведене име-
нице (исп. бeлац, црнац, хитац и сл. према бео, црн, хитнути и сл.).",
publisher = "Београд : Српска академија наука, Београд : Институт за српски језик",
journal = "Јужнословенски филолог",
title = "Природа и происхождение сущeствительных субъективнои оценки",
pages = "131-139",
volume = "22",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_5406"
}
Белић, А. (1957). Природа и происхождение сущeствительных субъективнои оценки.
Јужнословенски филолог
Београд : Институт за српски језик., 22, 131-139.
Белић А. Природа и происхождение сущeствительных субъективнои оценки. Јужнословенски филолог. 1957;22:131-139.
Белић Александар, "Природа и происхождение сущeствительных субъективнои оценки" Јужнословенски филолог, 22 (1957):131-139

Падежная система и происхождение предлогов

Белић, Александар

(Београд : Српска академија наука, 1957)

TY - JOUR
AU - Белић, Александар
PY - 1957
AB - Цело је испитивање у томе да се докаже да су се предлози
развили на тај начин што су извесни прилози добили и значење
неког зависног падежа и модификације тога значења (напр. предл.
из има и аблативно значење и значење „из унутрашњости нечег").
Писац утврђује да су првобитна значења зависних падежа одношајна, дакле апстрактна (уколико нису, то значи да је од
реализације тих падежа стварно значење ушло и у опште датог
зависног падежа); значење пак предлога је увек стварно. Он то
и показује на примерима старословенског језика, што вреди и за
друге словенске језике.
Предлози су постали од прилога: то показује и њихова употреба уз глаголе као префиксе. Они су могли срасти са глаголима
само тако што врше модификацију њихова значења, а то је функција прилога. Затим предлози имају у ст. слов. и већу слободу
места него у доцнијим словенским језицима. И, најзад, као предлози употребљавају се и у ст. слов. и другим словенским језицима прилози (од придева и именица) и прилошке синтагме
(ни . . . мѢсто и сл.). Прилошке синтагме у различним словенским
језицима постају или сложени прилози (нарочито у руск. јсз,),
или се цело значење синтагме усретсређује на ииеницу која је
саставни део синтагме, и тако у неким словенским језицима само
та именица и врши функцију предлога. И тако, ма с које стране
пошли, увек је исто: или прилози који већ значе и општи зависни падеж (исп. Па иогледа ПуШ сунца = у правцу сунца, према
сунцу) са њиховом модификацијом или они који ту функцију добијају у реченици — развијају се у предлоге који, на тај начин,
претстављају историску творевину у језицима.
Предлози постају од прилога или прилошких синтагми поменуте врсте на тај начин што се одвајају од глагола и прилазе
виеници са којом се слажу у значењу општег зависног падежа
и чнји зависни падеж почињу одређивати. Тиме они прелазе у
предлоге и предлошке изразе.
PB - Београд : Српска академија наука
PB - Београд : Институт за српски језик
T2 - Јужнословенски филолог
T1 - Падежная система и происхождение предлогов
SP - 1
EP - 17
VL - 22
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_5407
ER - 
@article{
author = "Белић, Александар",
year = "1957",
abstract = "Цело је испитивање у томе да се докаже да су се предлози
развили на тај начин што су извесни прилози добили и значење
неког зависног падежа и модификације тога значења (напр. предл.
из има и аблативно значење и значење „из унутрашњости нечег").
Писац утврђује да су првобитна значења зависних падежа одношајна, дакле апстрактна (уколико нису, то значи да је од
реализације тих падежа стварно значење ушло и у опште датог
зависног падежа); значење пак предлога је увек стварно. Он то
и показује на примерима старословенског језика, што вреди и за
друге словенске језике.
Предлози су постали од прилога: то показује и њихова употреба уз глаголе као префиксе. Они су могли срасти са глаголима
само тако што врше модификацију њихова значења, а то је функција прилога. Затим предлози имају у ст. слов. и већу слободу
места него у доцнијим словенским језицима. И, најзад, као предлози употребљавају се и у ст. слов. и другим словенским језицима прилози (од придева и именица) и прилошке синтагме
(ни . . . мѢсто и сл.). Прилошке синтагме у различним словенским
језицима постају или сложени прилози (нарочито у руск. јсз,),
или се цело значење синтагме усретсређује на ииеницу која је
саставни део синтагме, и тако у неким словенским језицима само
та именица и врши функцију предлога. И тако, ма с које стране
пошли, увек је исто: или прилози који већ значе и општи зависни падеж (исп. Па иогледа ПуШ сунца = у правцу сунца, према
сунцу) са њиховом модификацијом или они који ту функцију добијају у реченици — развијају се у предлоге који, на тај начин,
претстављају историску творевину у језицима.
Предлози постају од прилога или прилошких синтагми поменуте врсте на тај начин што се одвајају од глагола и прилазе
виеници са којом се слажу у значењу општег зависног падежа
и чнји зависни падеж почињу одређивати. Тиме они прелазе у
предлоге и предлошке изразе.",
publisher = "Београд : Српска академија наука, Београд : Институт за српски језик",
journal = "Јужнословенски филолог",
title = "Падежная система и происхождение предлогов",
pages = "1-17",
volume = "22",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_5407"
}
Белић, А. (1957). Падежная система и происхождение предлогов.
Јужнословенски филолог
Београд : Институт за српски језик., 22, 1-17.
Белић А. Падежная система и происхождение предлогов. Јужнословенски филолог. 1957;22:1-17.
Белић Александар, "Падежная система и происхождение предлогов" Јужнословенски филолог, 22 (1957):1-17

Летење, седење

Белић, Александар

(Београд : Српска академија наука, 1956)

TY - JOUR
AU - Белић, Александар
PY - 1956
PB - Београд : Српска академија наука
PB - Београд : Иститут за српски језик
T2 - Наш језик
T1 - Летење, седење
SP - 217
EP - 222
VL - 7
IS - 7-10
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8488
ER - 
@article{
author = "Белић, Александар",
year = "1956",
publisher = "Београд : Српска академија наука, Београд : Иститут за српски језик",
journal = "Наш језик",
title = "Летење, седење",
pages = "217-222",
volume = "7",
number = "7-10",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8488"
}
Белић, А. (1956). Летење, седење.
Наш језик
Београд : Иститут за српски језик., 7(7-10), 217-222.
Белић А. Летење, седење. Наш језик. 1956;7(7-10):217-222.
Белић Александар, "Летење, седење" Наш језик, 7, no. 7-10 (1956):217-222

Значај рада Комисије за уједначење правописа

Белић, Александар

(Београд : Српска академија наука, 1956)

TY - JOUR
AU - Белић, Александар
PY - 1956
PB - Београд : Српска академија наука
PB - Београд : Иститут за српски језик
T2 - Наш језик
T1 - Значај рада Комисије за уједначење правописа
SP - 197
EP - 204
VL - 7
IS - 7-10
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8487
ER - 
@article{
author = "Белић, Александар",
year = "1956",
publisher = "Београд : Српска академија наука, Београд : Иститут за српски језик",
journal = "Наш језик",
title = "Значај рада Комисије за уједначење правописа",
pages = "197-204",
volume = "7",
number = "7-10",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8487"
}
Белић, А. (1956). Значај рада Комисије за уједначење правописа.
Наш језик
Београд : Иститут за српски језик., 7(7-10), 197-204.
Белић А. Значај рада Комисије за уједначење правописа. Наш језик. 1956;7(7-10):197-204.
Белић Александар, "Значај рада Комисије за уједначење правописа" Наш језик, 7, no. 7-10 (1956):197-204

Говор и језик

Белић, Александар

(Београд : Иститут за српски језик, 1956)

TY - JOUR
AU - Белић, Александар
PY - 1956
PB - Београд : Иститут за српски језик
PB - Београд : Српска академија наука
T1 - Говор и језик
SP - 131
EP - 139
VL - 7
IS - 5-6
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8483
ER - 
@article{
author = "Белић, Александар",
year = "1956",
publisher = "Београд : Иститут за српски језик, Београд : Српска академија наука",
title = "Говор и језик",
pages = "131-139",
volume = "7",
number = "5-6",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8483"
}
Белић, А. (1956). Говор и језик.

Београд : Српска академија наука., 7(5-6), 131-139.
Белић А. Говор и језик. 1956;7(5-6):131-139.
Белић Александар, "Говор и језик", 7, no. 5-6 (1956):131-139

Значај новог правописа

Белић, Александар

(Београд : Српска академија наука, 1956)

TY - JOUR
AU - Белић, Александар
PY - 1956
PB - Београд : Српска академија наука
PB - Београд : Иститут за српски језик
T2 - Наш језик
T1 - Значај новог правописа
SP - 86
EP - 88
VL - 8
IS - 3-4
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8464
ER - 
@article{
author = "Белић, Александар",
year = "1956",
publisher = "Београд : Српска академија наука, Београд : Иститут за српски језик",
journal = "Наш језик",
title = "Значај новог правописа",
pages = "86-88",
volume = "8",
number = "3-4",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8464"
}
Белић, А. (1956). Значај новог правописа.
Наш језик
Београд : Иститут за српски језик., 8(3-4), 86-88.
Белић А. Значај новог правописа. Наш језик. 1956;8(3-4):86-88.
Белић Александар, "Значај новог правописа" Наш језик, 8, no. 3-4 (1956):86-88

Наш правопис у новој обради

Белић, Александар

(Београд : Иститут за српски језик, 1956)

TY - JOUR
AU - Белић, Александар
PY - 1956
PB - Београд : Иститут за српски језик
PB - Београд : Српска академија наука
T2 - Наш језик
T1 - Наш правопис у новој обради
SP - 65
EP - 70
VL - 8
IS - 3-4
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8463
ER - 
@article{
author = "Белић, Александар",
year = "1956",
publisher = "Београд : Иститут за српски језик, Београд : Српска академија наука",
journal = "Наш језик",
title = "Наш правопис у новој обради",
pages = "65-70",
volume = "8",
number = "3-4",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8463"
}
Белић, А. (1956). Наш правопис у новој обради.
Наш језик
Београд : Српска академија наука., 8(3-4), 65-70.
Белић А. Наш правопис у новој обради. Наш језик. 1956;8(3-4):65-70.
Белић Александар, "Наш правопис у новој обради" Наш језик, 8, no. 3-4 (1956):65-70

Друштвени утицаји на развитак српскохрватског књижевног језика

Белић, Александар

(Београд : Иститут за српски језик, 1955)

TY - JOUR
AU - Белић, Александар
PY - 1955
PB - Београд : Иститут за српски језик
PB - Београд : Српска академија наука
T2 - Наш језик
T1 - Друштвени утицаји на развитак српскохрватског књижевног језика
SP - 1
EP - 13
VL - 1-2
VL - 7
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8473
ER - 
@article{
author = "Белић, Александар",
year = "1955",
publisher = "Београд : Иститут за српски језик, Београд : Српска академија наука",
journal = "Наш језик",
title = "Друштвени утицаји на развитак српскохрватског књижевног језика",
pages = "1-13",
volume = "1-2, 7",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8473"
}
Белић, А. (1955). Друштвени утицаји на развитак српскохрватског књижевног језика.
Наш језик
Београд : Српска академија наука., 7, 1-13.
Белић А. Друштвени утицаји на развитак српскохрватског књижевног језика. Наш језик. 1955;7:1-13.
Белић Александар, "Друштвени утицаји на развитак српскохрватског књижевног језика" Наш језик, 7 (1955):1-13

О значају посматрања властитог језика за познавање језика уопште

Белић, Александар

(Београд : Иститут за српски језик, 1955)

TY - JOUR
AU - Белић, Александар
PY - 1955
PB - Београд : Иститут за српски језик
PB - Београд : Српска академија наука
T2 - Наш језик
T1 - О значају посматрања властитог језика за познавање језика уопште
SP - 197
EP - 208
VL - 6
IS - 7-10
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8557
ER - 
@article{
author = "Белић, Александар",
year = "1955",
publisher = "Београд : Иститут за српски језик, Београд : Српска академија наука",
journal = "Наш језик",
title = "О значају посматрања властитог језика за познавање језика уопште",
pages = "197-208",
volume = "6",
number = "7-10",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8557"
}
Белић, А. (1955). О значају посматрања властитог језика за познавање језика уопште.
Наш језик
Београд : Српска академија наука., 6(7-10), 197-208.
Белић А. О значају посматрања властитог језика за познавање језика уопште. Наш језик. 1955;6(7-10):197-208.
Белић Александар, "О значају посматрања властитог језика за познавање језика уопште" Наш језик, 6, no. 7-10 (1955):197-208

О стручним терминологијама

Белић, Александар

(Београд : Иститут за српски језик, 1955)

TY - JOUR
AU - Белић, Александар
PY - 1955
PB - Београд : Иститут за српски језик
PB - Београд : Српска академија наука
T2 - Наш језик
T1 - О стручним терминологијама
SP - 133
EP - 137
VL - 6
IS - 5-6
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8550
ER - 
@article{
author = "Белић, Александар",
year = "1955",
publisher = "Београд : Иститут за српски језик, Београд : Српска академија наука",
journal = "Наш језик",
title = "О стручним терминологијама",
pages = "133-137",
volume = "6",
number = "5-6",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8550"
}
Белић, А. (1955). О стручним терминологијама.
Наш језик
Београд : Српска академија наука., 6(5-6), 133-137.
Белић А. О стручним терминологијама. Наш језик. 1955;6(5-6):133-137.
Белић Александар, "О стручним терминологијама" Наш језик, 6, no. 5-6 (1955):133-137

Значај лингвистичких студија за опште језичко образовање

Белић, Александар

(Београд : Иститут за српски језик, 1955)

TY - JOUR
AU - Белић, Александар
PY - 1955
PB - Београд : Иститут за српски језик
PB - Београд : Српска академија наука
T2 - Наш језик
T1 - Значај лингвистичких студија за опште језичко образовање
SP - 65
EP - 68
VL - 7
IS - 3-4
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8477
ER - 
@article{
author = "Белић, Александар",
year = "1955",
publisher = "Београд : Иститут за српски језик, Београд : Српска академија наука",
journal = "Наш језик",
title = "Значај лингвистичких студија за опште језичко образовање",
pages = "65-68",
volume = "7",
number = "3-4",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8477"
}
Белић, А. (1955). Значај лингвистичких студија за опште језичко образовање.
Наш језик
Београд : Српска академија наука., 7(3-4), 65-68.
Белић А. Значај лингвистичких студија за опште језичко образовање. Наш језик. 1955;7(3-4):65-68.
Белић Александар, "Значај лингвистичких студија за опште језичко образовање" Наш језик, 7, no. 3-4 (1955):65-68

О глаголима са два вида

Белић, Александар

(Београд : Српска академија наука, 1955)

TY - JOUR
AU - Белић, Александар
PY - 1955
PB - Београд : Српска академија наука
PB - Београд : Институт за српски језик
T2 - Јужнословенски филолог
T1 - О глаголима са два вида
T1 - О глаголах имеющих два вида
SP - 1
EP - 13
VL - 21
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_5405
ER - 
@article{
author = "Белић, Александар",
year = "1955",
publisher = "Београд : Српска академија наука, Београд : Институт за српски језик",
journal = "Јужнословенски филолог",
title = "О глаголима са два вида, О глаголах имеющих два вида",
pages = "1-13",
volume = "21",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_5405"
}
Белић, А. (1955). О глаголах имеющих два вида.
Јужнословенски филолог
Београд : Институт за српски језик., 21, 1-13.
Белић А. О глаголах имеющих два вида. Јужнословенски филолог. 1955;21:1-13.
Белић Александар, "О глаголах имеющих два вида" Јужнословенски филолог, 21 (1955):1-13

О сложеним реченицама и сродним појавама

Белић, Александар

(Београд : Српска академија наука, 1954)

TY - JOUR
AU - Белић, Александар
PY - 1954
PB - Београд : Српска академија наука
PB - Београд : Иститут за српски језик
T2 - Наш језик
T1 - О сложеним реченицама и сродним појавама
SP - 297
EP - 305
VL - 5
IS - 9-10
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8606
ER - 
@article{
author = "Белић, Александар",
year = "1954",
publisher = "Београд : Српска академија наука, Београд : Иститут за српски језик",
journal = "Наш језик",
title = "О сложеним реченицама и сродним појавама",
pages = "297-305",
volume = "5",
number = "9-10",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8606"
}
Белић, А. (1954). О сложеним реченицама и сродним појавама.
Наш језик
Београд : Иститут за српски језик., 5(9-10), 297-305.
Белић А. О сложеним реченицама и сродним појавама. Наш језик. 1954;5(9-10):297-305.
Белић Александар, "О сложеним реченицама и сродним појавама" Наш језик, 5, no. 9-10 (1954):297-305

О расправи дра М. Московљевића

Белић, Александар

(Београд : Иститут за српски језик, 1954)

TY - JOUR
AU - Белић, Александар
PY - 1954
PB - Београд : Иститут за српски језик
PB - Београд : Српска академија наука
T2 - Наш језик
T1 - О расправи дра М. Московљевића
SP - 326
EP - 328
VL - 5
IS - 9-10
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8605
ER - 
@article{
author = "Белић, Александар",
year = "1954",
publisher = "Београд : Иститут за српски језик, Београд : Српска академија наука",
journal = "Наш језик",
title = "О расправи дра М. Московљевића",
pages = "326-328",
volume = "5",
number = "9-10",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8605"
}
Белић, А. (1954). О расправи дра М. Московљевића.
Наш језик
Београд : Српска академија наука., 5(9-10), 326-328.
Белић А. О расправи дра М. Московљевића. Наш језик. 1954;5(9-10):326-328.
Белић Александар, "О расправи дра М. Московљевића" Наш језик, 5, no. 9-10 (1954):326-328

О сложеним реченицама и сродним појавама

Белић, Александар

(Београд : Иститут за српски језик, 1954)

TY - JOUR
AU - Белић, Александар
PY - 1954
PB - Београд : Иститут за српски језик
PB - Београд : Српска академија наука
T2 - Наш језик
T1 - О сложеним реченицама и сродним појавама
SP - 227
EP - 234
VL - 5
IS - 7-8
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8600
ER - 
@article{
author = "Белић, Александар",
year = "1954",
publisher = "Београд : Иститут за српски језик, Београд : Српска академија наука",
journal = "Наш језик",
title = "О сложеним реченицама и сродним појавама",
pages = "227-234",
volume = "5",
number = "7-8",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8600"
}
Белић, А. (1954). О сложеним реченицама и сродним појавама.
Наш језик
Београд : Српска академија наука., 5(7-8), 227-234.
Белић А. О сложеним реченицама и сродним појавама. Наш језик. 1954;5(7-8):227-234.
Белић Александар, "О сложеним реченицама и сродним појавама" Наш језик, 5, no. 7-8 (1954):227-234

О упрошћавању поделе на слогове

Белић, Александар

(Београд : Иститут за српски језик, 1954)

TY - JOUR
AU - Белић, Александар
PY - 1954
PB - Београд : Иститут за српски језик
PB - Београд : Српска академија наука
T2 - Наш језик
T1 - О упрошћавању поделе на слогове
SP - 151
EP - 164
VL - 5
IS - 5-6
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8594
ER - 
@article{
author = "Белић, Александар",
year = "1954",
publisher = "Београд : Иститут за српски језик, Београд : Српска академија наука",
journal = "Наш језик",
title = "О упрошћавању поделе на слогове",
pages = "151-164",
volume = "5",
number = "5-6",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8594"
}
Белић, А. (1954). О упрошћавању поделе на слогове.
Наш језик
Београд : Српска академија наука., 5(5-6), 151-164.
Белић А. О упрошћавању поделе на слогове. Наш језик. 1954;5(5-6):151-164.
Белић Александар, "О упрошћавању поделе на слогове" Наш језик, 5, no. 5-6 (1954):151-164