Радовић-Тешић, Милица

Link to this page

Authority KeyName Variants
1499b50e-d12f-4225-bd84-585754379107
 • Радовић-Тешић, Милица (3)
 • Радовић Тешић, Милица Н. (1)
Projects
No records found.

Author's Bibliography

Интеракција дијалекта и књижевног језика у Црној Гори двјеста година након Вукова Рјечника

Радовић Тешић, Милица Н.

(Подгорица : Матица српска - Друштво чланова у Црној Гори, 2019)

TY - CONF
AU - Радовић Тешић, Милица Н.
PY - 2019
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/7318
AB - У раду се указује на међусобну континуирану испреплетеност
дијалекта и књижевног језика у Црној Гори од Вука до данас. У првом дијелу рада ауторка се осврће на промјену имена и стандарда књижевног језика и његову службену регулацију на државном нивоу, што за посљедицу има
раслојавање језика на два идиома - српски и црногорски и могуће штете по
народ и његову културну политику које ће неминовно проистећи. У другом
дијелу рада анализира се улога говорног језика у функцији књижевноумјетничког стила у роману Кукавичја пилад Лабуда Драгића и, знатно мање, у
прозном дјелу Вријеме одрастања Мироја Вуковића. Издвајају се битније

дијалекатске црте у језику тих дјела.
AB - In this paper it is asserted that the literary language in Montenegro, from the times
of Vuk Karadžić up to the present (regardless of its name), has always been based
upon the dialect fund of Montenegrin Stokavian idioms. In the author's opinion,
all the orthographic manuals of the Serbian (and Serbo-Croatian) language are in
compliance with this idea to a required degree. In the first part of the paper, the
author gives a critical treatment of the change of the name and standard of the
literary language in Montenegro, which will inevitably lead to the stratification of
the people and their cultural policy. The second part of the paper is dedicated to
an analysis of dialect features functioning within the literary style based on specific
examples taken from the works Cuckoo’ Chicks (Kukavicja pilad) by Labud Dragić
and The Period of Growing Up (Vrijeme odrastanja) by Miroje Vuković.
PB - Подгорица : Матица српска - Друштво чланова у Црној Гори
PB - Нови Сад : Матица српска
PB - Бања Лука : Матица српска - Друштво чланова Матице српске у Републици Српској
C3 - Српско језичко насљеђе на простору данашње Црне Горе
T1 - Интеракција дијалекта и књижевног језика у Црној Гори двјеста година након Вукова Рјечника
T1 - Interaction between Dialect and Literary Language in Montenegro 200 Years after Vuk’s Dictionary
SP - 189
EP - 198
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7318
ER - 
@conference{
author = "Радовић Тешић, Милица Н.",
year = "2019",
abstract = "У раду се указује на међусобну континуирану испреплетеност
дијалекта и књижевног језика у Црној Гори од Вука до данас. У првом дијелу рада ауторка се осврће на промјену имена и стандарда књижевног језика и његову службену регулацију на државном нивоу, што за посљедицу има
раслојавање језика на два идиома - српски и црногорски и могуће штете по
народ и његову културну политику које ће неминовно проистећи. У другом
дијелу рада анализира се улога говорног језика у функцији књижевноумјетничког стила у роману Кукавичја пилад Лабуда Драгића и, знатно мање, у
прозном дјелу Вријеме одрастања Мироја Вуковића. Издвајају се битније

дијалекатске црте у језику тих дјела., In this paper it is asserted that the literary language in Montenegro, from the times
of Vuk Karadžić up to the present (regardless of its name), has always been based
upon the dialect fund of Montenegrin Stokavian idioms. In the author's opinion,
all the orthographic manuals of the Serbian (and Serbo-Croatian) language are in
compliance with this idea to a required degree. In the first part of the paper, the
author gives a critical treatment of the change of the name and standard of the
literary language in Montenegro, which will inevitably lead to the stratification of
the people and their cultural policy. The second part of the paper is dedicated to
an analysis of dialect features functioning within the literary style based on specific
examples taken from the works Cuckoo’ Chicks (Kukavicja pilad) by Labud Dragić
and The Period of Growing Up (Vrijeme odrastanja) by Miroje Vuković.",
publisher = "Подгорица : Матица српска - Друштво чланова у Црној Гори, Нови Сад : Матица српска, Бања Лука : Матица српска - Друштво чланова Матице српске у Републици Српској",
journal = "Српско језичко насљеђе на простору данашње Црне Горе",
title = "Интеракција дијалекта и књижевног језика у Црној Гори двјеста година након Вукова Рјечника, Interaction between Dialect and Literary Language in Montenegro 200 Years after Vuk’s Dictionary",
pages = "189-198",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7318"
}
Радовић Тешић, М. Н.. (2019). Интеракција дијалекта и књижевног језика у Црној Гори двјеста година након Вукова Рјечника. in Српско језичко насљеђе на простору данашње Црне Горе
Подгорица : Матица српска - Друштво чланова у Црној Гори., 189-198.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7318
Радовић Тешић МН. Интеракција дијалекта и књижевног језика у Црној Гори двјеста година након Вукова Рјечника. in Српско језичко насљеђе на простору данашње Црне Горе. 2019;:189-198.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7318 .
Радовић Тешић, Милица Н., "Интеракција дијалекта и књижевног језика у Црној Гори двјеста година након Вукова Рјечника" in Српско језичко насљеђе на простору данашње Црне Горе (2019):189-198,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7318 .

О српском правопису и језичкој култури

Радовић-Тешић, Милица; Пешикан, Митар

(Београд : Иститут за српски језик САНУ, 2016)

TY - JOUR
AU - Радовић-Тешић, Милица
AU - Пешикан, Митар
PY - 2016
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/7478
PB - Београд : Иститут за српски језик САНУ
T2 - Наш језик
T1 - О српском правопису и језичкој култури
SP - 99
EP - 111
VL - 47
IS - 1-2
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7478
ER - 
@article{
author = "Радовић-Тешић, Милица and Пешикан, Митар",
year = "2016",
publisher = "Београд : Иститут за српски језик САНУ",
journal = "Наш језик",
title = "О српском правопису и језичкој култури",
pages = "99-111",
volume = "47",
number = "1-2",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7478"
}
Радовић-Тешић, М.,& Пешикан, М.. (2016). О српском правопису и језичкој култури. in Наш језик
Београд : Иститут за српски језик САНУ., 47(1-2), 99-111.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7478
Радовић-Тешић М, Пешикан М. О српском правопису и језичкој култури. in Наш језик. 2016;47(1-2):99-111.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7478 .
Радовић-Тешић, Милица, Пешикан, Митар, "О српском правопису и језичкој култури" in Наш језик, 47, no. 1-2 (2016):99-111,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7478 .

Разговор с академиком Иреном Грицкат

Радовић-Тешић, Милица

(Београд : Иститут за српски језик САНУ, 2009)

TY - JOUR
AU - Радовић-Тешић, Милица
PY - 2009
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/7640
PB - Београд : Иститут за српски језик САНУ
T2 - Наш језик
T1 - Разговор с академиком Иреном Грицкат
SP - 127
EP - 130
VL - 40
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7640
ER - 
@article{
author = "Радовић-Тешић, Милица",
year = "2009",
publisher = "Београд : Иститут за српски језик САНУ",
journal = "Наш језик",
title = "Разговор с академиком Иреном Грицкат",
pages = "127-130",
volume = "40",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7640"
}
Радовић-Тешић, М.. (2009). Разговор с академиком Иреном Грицкат. in Наш језик
Београд : Иститут за српски језик САНУ., 40, 127-130.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7640
Радовић-Тешић М. Разговор с академиком Иреном Грицкат. in Наш језик. 2009;40:127-130.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7640 .
Радовић-Тешић, Милица, "Разговор с академиком Иреном Грицкат" in Наш језик, 40 (2009):127-130,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7640 .

Раслојавање језика и његов утицај на стандардизацију лексичких дублетизама

Радовић-Тешић, Милица

(Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2003)

TY - CHAP
AU - Радовић-Тешић, Милица
PY - 2003
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10008
PB - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности
T2 - Пети лингвистички скуп "Бошковићеви дани"
T1 - Раслојавање језика и његов утицај на стандардизацију лексичких дублетизама
SP - 57
EP - 62
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10008
ER - 
@inbook{
author = "Радовић-Тешић, Милица",
year = "2003",
publisher = "Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности",
journal = "Пети лингвистички скуп "Бошковићеви дани"",
booktitle = "Раслојавање језика и његов утицај на стандардизацију лексичких дублетизама",
pages = "57-62",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10008"
}
Радовић-Тешић, М.. (2003). Раслојавање језика и његов утицај на стандардизацију лексичких дублетизама. in Пети лингвистички скуп "Бошковићеви дани"
Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности., 57-62.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10008
Радовић-Тешић М. Раслојавање језика и његов утицај на стандардизацију лексичких дублетизама. in Пети лингвистички скуп "Бошковићеви дани". 2003;:57-62.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10008 .
Радовић-Тешић, Милица, "Раслојавање језика и његов утицај на стандардизацију лексичких дублетизама" in Пети лингвистички скуп "Бошковићеви дани" (2003):57-62,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10008 .