Терзић, Славенко

Link to this page

Authority KeyName Variants
024a2277-99c2-4e93-8d5c-8c46f303a129
 • Терзић, Славенко (6)
Projects
No records found.

Author's Bibliography

Велика народна скупштина српског народа у Црној Гори 1918. године

Терзић, Славенко

(Београд : Српска академија наука и уметности, 2021)

TY - CONF
AU - Терзић, Славенко
PY - 2021
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/13100
AB - Чланак садржи кратак осврт на политичке прилике, 
које су претходиле Великој народној скупштини српског народа у Црној Гори 
1918. године и детаљнији приказ припрема и одржавања саме скупштине. У 
раду се истиче да је тзв. Подгоричка скупштина била део широког покрета 
националних већа крајем Првог светског рата широм Европе, али и сличних 
српских одбора и већа у Банату, Бачкој, Барањи, Срему, Босни и Херцеговини, 
Далмацији и Боки Которској. Тежњи за уједињењем српског народа у једну 
државу, која је доминирала у свим српским крајевима током XIX и почетком 
XX века супротстављена је империјална политика великих сила, пре свега 
Аустро-Угарске и Немачке. Припремама за одржавање Подгоричке скупшти не, претходила је акција трупа савезничких армија за ослобођење Црне Горе 
од аустроугарске окупације. Ослобођење од аустроугарске окупације ство рило је предуслове за слободан израз политичке воље апсолутне већине срп ског народа у Црној Гори, предвођене малобројном интелигенцијом. Одлуку 
о уједињењу Црне Горе са Србијом, од 26. новембра 1918. потписало је 165 
посланика Велике народне скупштине српског народа у Црној Гори, углавном 
православних Срба, али и известан број муслимана и Албанаца.
AB - Th is work provides synthetic overview of the Great National Assembly of 
the Serb People in Montenegro in 1918, as one of the more important events in 
the process of Serbian, and then Yugoslav unifi cation. Th is event, also known 
in historiography as Podgorica Assembly, was part of a broad movement of 
national councils at the end of the World War I throughout Europe. Th e idea of 
unifi cation of the Serb people into one national state was dominant in Serbia and 
in Montenegro during the 19th and at the beginning of the 20th century, in spite 
of more or less visible dynastic rivalry and envy, which were especially present in 
the attitude of Montenegrin prince Nikola. Main, but not the only, opponent of the 
unifi cation was Austria-Hungary, which was obvious already during the second 
half of the 19th century, and even more so at the beginning of the 20th century. 
With victories of the Entente armies on European fronts towards the end of the 
World War I, as well as with the beginning of breakthrough on the Macedonian 
front in September 1918, situation was developing towards collapse of Austro Hungarian imperial ideas and affi rmation of Serbian and Yugoslav idea. Part of 
these events was Great National Assembly of the Serb People in Montenegro held 
in Podgorica from November 24-29, 1918. Th e decisions made by the Assembly 
on November 26, 1918, about dethroning king Nikola Petrović and Montenegro’s 
unifi cation with Serbia were undoubtedly a democratic expression of political will 
of majority of the Serb people in Montenegro. Unlike the vast majority of the 
people, who supported the Assembly’s decisions, king Nikola’s supporters tried, 
with help from Italy, to deny decisions of the Podgorica Assembly via an armed 
rebellion in the so-called Christmas Rebellion in 1919. In the last few decades, 
with the attempts of radical national and political recomposition of the South East Europe, there was an ideological revision of scientifi c knowledge about 
history of the Balkans, including Montenegro. Historical meaning and progressive 
importance of the decisions made during Great National Assembly of the Serb 
People in Montenegro is especially disputed.
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
C3 - Крај рата, Срби и стварање Југославије : зборник радова са међународног научног скупа одржаног 29-30. новембра 2018.
T1 - Велика народна скупштина српског народа у Црној Гори 1918. године
T1 - Great national assembly of the Serb people in Montenegro in 1918
SP - 33
EP - 41
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_13100
ER - 
@conference{
author = "Терзић, Славенко",
year = "2021",
abstract = "Чланак садржи кратак осврт на политичке прилике, 
које су претходиле Великој народној скупштини српског народа у Црној Гори 
1918. године и детаљнији приказ припрема и одржавања саме скупштине. У 
раду се истиче да је тзв. Подгоричка скупштина била део широког покрета 
националних већа крајем Првог светског рата широм Европе, али и сличних 
српских одбора и већа у Банату, Бачкој, Барањи, Срему, Босни и Херцеговини, 
Далмацији и Боки Которској. Тежњи за уједињењем српског народа у једну 
државу, која је доминирала у свим српским крајевима током XIX и почетком 
XX века супротстављена је империјална политика великих сила, пре свега 
Аустро-Угарске и Немачке. Припремама за одржавање Подгоричке скупшти не, претходила је акција трупа савезничких армија за ослобођење Црне Горе 
од аустроугарске окупације. Ослобођење од аустроугарске окупације ство рило је предуслове за слободан израз политичке воље апсолутне већине срп ског народа у Црној Гори, предвођене малобројном интелигенцијом. Одлуку 
о уједињењу Црне Горе са Србијом, од 26. новембра 1918. потписало је 165 
посланика Велике народне скупштине српског народа у Црној Гори, углавном 
православних Срба, али и известан број муслимана и Албанаца., Th is work provides synthetic overview of the Great National Assembly of 
the Serb People in Montenegro in 1918, as one of the more important events in 
the process of Serbian, and then Yugoslav unifi cation. Th is event, also known 
in historiography as Podgorica Assembly, was part of a broad movement of 
national councils at the end of the World War I throughout Europe. Th e idea of 
unifi cation of the Serb people into one national state was dominant in Serbia and 
in Montenegro during the 19th and at the beginning of the 20th century, in spite 
of more or less visible dynastic rivalry and envy, which were especially present in 
the attitude of Montenegrin prince Nikola. Main, but not the only, opponent of the 
unifi cation was Austria-Hungary, which was obvious already during the second 
half of the 19th century, and even more so at the beginning of the 20th century. 
With victories of the Entente armies on European fronts towards the end of the 
World War I, as well as with the beginning of breakthrough on the Macedonian 
front in September 1918, situation was developing towards collapse of Austro Hungarian imperial ideas and affi rmation of Serbian and Yugoslav idea. Part of 
these events was Great National Assembly of the Serb People in Montenegro held 
in Podgorica from November 24-29, 1918. Th e decisions made by the Assembly 
on November 26, 1918, about dethroning king Nikola Petrović and Montenegro’s 
unifi cation with Serbia were undoubtedly a democratic expression of political will 
of majority of the Serb people in Montenegro. Unlike the vast majority of the 
people, who supported the Assembly’s decisions, king Nikola’s supporters tried, 
with help from Italy, to deny decisions of the Podgorica Assembly via an armed 
rebellion in the so-called Christmas Rebellion in 1919. In the last few decades, 
with the attempts of radical national and political recomposition of the South East Europe, there was an ideological revision of scientifi c knowledge about 
history of the Balkans, including Montenegro. Historical meaning and progressive 
importance of the decisions made during Great National Assembly of the Serb 
People in Montenegro is especially disputed.",
publisher = "Београд : Српска академија наука и уметности",
journal = "Крај рата, Срби и стварање Југославије : зборник радова са међународног научног скупа одржаног 29-30. новембра 2018.",
title = "Велика народна скупштина српског народа у Црној Гори 1918. године, Great national assembly of the Serb people in Montenegro in 1918",
pages = "33-41",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_13100"
}
Терзић, С.. (2021). Велика народна скупштина српског народа у Црној Гори 1918. године. in Крај рата, Срби и стварање Југославије : зборник радова са међународног научног скупа одржаног 29-30. новембра 2018.
Београд : Српска академија наука и уметности., 33-41.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_13100
Терзић С. Велика народна скупштина српског народа у Црној Гори 1918. године. in Крај рата, Срби и стварање Југославије : зборник радова са међународног научног скупа одржаног 29-30. новембра 2018.. 2021;:33-41.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_13100 .
Терзић, Славенко, "Велика народна скупштина српског народа у Црној Гори 1918. године" in Крај рата, Срби и стварање Југославије : зборник радова са међународног научног скупа одржаног 29-30. новембра 2018. (2021):33-41,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_13100 .

Балкански хоризонти Владана Ђорђевића

Терзић, Славенко

(Београд : Српска академија наука и уметности, 2020)

TY - CONF
AU - Терзић, Славенко
PY - 2020
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/12066
AB - Рад садржи анализу историографско-мемоарског дела Владана Ђорђевића 
које се тиче историје Балкана и његових главних цивилизацијских токова. Изнет је синтетички 
преглед мањих и већих Ђорђевићевих студија и прилога са посебним освртом на његова виђења 
балканских прилика за време посланичке дужности у Атини и Цариграду. Рад такође доноси 
кратак преглед неколицине Ђорђевићевих студија из оквира планираног вишетомног дела под 
насловом Европа и Балкан – дипломатска историја балканских хришћанских држава у XVIII и XIX 
веку. Ђорђевићева сведочанства из времена боравка у Атини и Цариграду у последњој деценији 
19. века пружају уверљиву слику политичких, друштвених и културних прилика на Балкану, 
али и преглед најважнијих питања која су стајала пред Краљевином Србијом крајем 19. века.
AB - Vladan Đorđević belongs to the circle of Serbian historical figures from the second half 
of the 19th and the early 20th century, who left behind a visible trace in the political, social and 
cultural history of Serbia. Being very engaged in the first period of his life until 1903, in a num ber of fields, from medicine and literature to politics and diplomacy, Đorđević dedicated the 
second part of his life up to 1930 to writing historical and memoir works. He wrote a number of 
useful works that belonged to a broadly planned corpus entitled Evropa i Balkan – diplomatska 
istorija balkanskih hrišćanskih država u XVIII i XIX veku (Europe and the Balkans – A Diplomatic 
History of the Balkan Christian States in the 18th and the 19th Century). To this corpus belong the 
works Evropa i Rumunija (Europe and Romania) and three volumes of the book Evropa i Crna 
Gora (Europe and Montenegro). The main goal of Đorđević’s analyses is to show how inciting 
and destructive role the great powers had in various historical eras. He held that the answer to 
the imperial policy of the great powers should be unity and alliance among the Balkan states –
Serbia, Montenegro, Bulgaria, Greece, Romania and Turkey. According to him, Constantinople 
was supposed to be the capital of that alliance. Đorđević’s testimonies from Athens and Constantinople are very valuable. In Athens, he tried to conclude an agreement with Greece on the 
spheres of interest of the two countries in Macedonia. He pointed to the fact that the Serbs were 
lagging far behind their rivals, the Greeks and the Bulgarians, in terms of educational, cultural 
and national work in Old Serbia and Macedonia. He emphasized the narrow-mindedness of 
the Patriarchate of Constantinople towards the Serbian demands for the appointment of Serbs 
as bishops in Prizren and Skopje, believing that a possible way out could be the renewal of the 
Patriarchate of Peć. During his stay in Athens and Constantinople Vladan Đorđević studied the 
political, social, and cultural life of the countries in which he resided. His view of those circum stances is a valuable contribution to the perception of Balkan society and the Balkan political 
space. Either as a participant or as a witness, Vladan Đorđević reacted to some important events 
that largely determined the history of Serbia and the Balkans. Such are his contributions on the 
Berlin Congress, Serbian-Turkish War, Austro-Hungarian policy in the Balkans, and the Albanian 
Question. Vladan Đorđević’s historical and memoir works constitute a very useful contribution 
to the study of Serbian history and the history of the Balkans.
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
C3 - Владан Ђорђевић : поводом сто седамдесет шест година од рођења = Vladan Đorđević : on the occasion of the 176th anniversary of his birth
T1 - Балкански хоризонти Владана Ђорђевића
T1 - Balkan Horizons of Vladan Đorđević
SP - 271
EP - 292
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12066
ER - 
@conference{
author = "Терзић, Славенко",
year = "2020",
abstract = "Рад садржи анализу историографско-мемоарског дела Владана Ђорђевића 
које се тиче историје Балкана и његових главних цивилизацијских токова. Изнет је синтетички 
преглед мањих и већих Ђорђевићевих студија и прилога са посебним освртом на његова виђења 
балканских прилика за време посланичке дужности у Атини и Цариграду. Рад такође доноси 
кратак преглед неколицине Ђорђевићевих студија из оквира планираног вишетомног дела под 
насловом Европа и Балкан – дипломатска историја балканских хришћанских држава у XVIII и XIX 
веку. Ђорђевићева сведочанства из времена боравка у Атини и Цариграду у последњој деценији 
19. века пружају уверљиву слику политичких, друштвених и културних прилика на Балкану, 
али и преглед најважнијих питања која су стајала пред Краљевином Србијом крајем 19. века., Vladan Đorđević belongs to the circle of Serbian historical figures from the second half 
of the 19th and the early 20th century, who left behind a visible trace in the political, social and 
cultural history of Serbia. Being very engaged in the first period of his life until 1903, in a num ber of fields, from medicine and literature to politics and diplomacy, Đorđević dedicated the 
second part of his life up to 1930 to writing historical and memoir works. He wrote a number of 
useful works that belonged to a broadly planned corpus entitled Evropa i Balkan – diplomatska 
istorija balkanskih hrišćanskih država u XVIII i XIX veku (Europe and the Balkans – A Diplomatic 
History of the Balkan Christian States in the 18th and the 19th Century). To this corpus belong the 
works Evropa i Rumunija (Europe and Romania) and three volumes of the book Evropa i Crna 
Gora (Europe and Montenegro). The main goal of Đorđević’s analyses is to show how inciting 
and destructive role the great powers had in various historical eras. He held that the answer to 
the imperial policy of the great powers should be unity and alliance among the Balkan states –
Serbia, Montenegro, Bulgaria, Greece, Romania and Turkey. According to him, Constantinople 
was supposed to be the capital of that alliance. Đorđević’s testimonies from Athens and Constantinople are very valuable. In Athens, he tried to conclude an agreement with Greece on the 
spheres of interest of the two countries in Macedonia. He pointed to the fact that the Serbs were 
lagging far behind their rivals, the Greeks and the Bulgarians, in terms of educational, cultural 
and national work in Old Serbia and Macedonia. He emphasized the narrow-mindedness of 
the Patriarchate of Constantinople towards the Serbian demands for the appointment of Serbs 
as bishops in Prizren and Skopje, believing that a possible way out could be the renewal of the 
Patriarchate of Peć. During his stay in Athens and Constantinople Vladan Đorđević studied the 
political, social, and cultural life of the countries in which he resided. His view of those circum stances is a valuable contribution to the perception of Balkan society and the Balkan political 
space. Either as a participant or as a witness, Vladan Đorđević reacted to some important events 
that largely determined the history of Serbia and the Balkans. Such are his contributions on the 
Berlin Congress, Serbian-Turkish War, Austro-Hungarian policy in the Balkans, and the Albanian 
Question. Vladan Đorđević’s historical and memoir works constitute a very useful contribution 
to the study of Serbian history and the history of the Balkans.",
publisher = "Београд : Српска академија наука и уметности",
journal = "Владан Ђорђевић : поводом сто седамдесет шест година од рођења = Vladan Đorđević : on the occasion of the 176th anniversary of his birth",
title = "Балкански хоризонти Владана Ђорђевића, Balkan Horizons of Vladan Đorđević",
pages = "271-292",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12066"
}
Терзић, С.. (2020). Балкански хоризонти Владана Ђорђевића. in Владан Ђорђевић : поводом сто седамдесет шест година од рођења = Vladan Đorđević : on the occasion of the 176th anniversary of his birth
Београд : Српска академија наука и уметности., 271-292.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12066
Терзић С. Балкански хоризонти Владана Ђорђевића. in Владан Ђорђевић : поводом сто седамдесет шест година од рођења = Vladan Đorđević : on the occasion of the 176th anniversary of his birth. 2020;:271-292.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12066 .
Терзић, Славенко, "Балкански хоризонти Владана Ђорђевића" in Владан Ђорђевић : поводом сто седамдесет шест година од рођења = Vladan Đorđević : on the occasion of the 176th anniversary of his birth (2020):271-292,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12066 .

Грађа о српскохрватским односима и Србима у Хрватској : (1848-1914) : [представљање књигe на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 29. октобар 2019. године]

Крестић, Василије Ђ.; Терзић, Славенко; Божић, Софија; Вуксановић, Миро

(Београд : Српска академија наука и уметности, 2020)

TY - GEN
AU - Крестић, Василије Ђ.
AU - Терзић, Славенко
AU - Божић, Софија
AU - Вуксановић, Миро
PY - 2020
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10828
AB - Грађа о српскохрватским односима и Србима у Хрватској : (1848–1914) / Василије Ђ. Крестић ; уредник Михаило Војводић. – Београд : САНУ : Архив Србије, 2019.
Говорили: академик Василије Ђ. Крестић, дописни члан САНУ Славенко Терзић, др Софија Божић. У Београду, уторак, 29. октобар 2019. у 13 часова.
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
T2 - Трибина Библиотеке САНУ
T1 - Грађа о српскохрватским односима и Србима у Хрватској : (1848-1914) : [представљање књигe на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 29. октобар 2019. године]
SP - 273
EP - 288
VL - 8
IS - 8
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10828
ER - 
@misc{
author = "Крестић, Василије Ђ. and Терзић, Славенко and Божић, Софија and Вуксановић, Миро",
year = "2020",
abstract = "Грађа о српскохрватским односима и Србима у Хрватској : (1848–1914) / Василије Ђ. Крестић ; уредник Михаило Војводић. – Београд : САНУ : Архив Србије, 2019.
Говорили: академик Василије Ђ. Крестић, дописни члан САНУ Славенко Терзић, др Софија Божић. У Београду, уторак, 29. октобар 2019. у 13 часова.",
publisher = "Београд : Српска академија наука и уметности",
journal = "Трибина Библиотеке САНУ",
title = "Грађа о српскохрватским односима и Србима у Хрватској : (1848-1914) : [представљање књигe на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 29. октобар 2019. године]",
pages = "273-288",
volume = "8",
number = "8",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10828"
}
Крестић, В. Ђ., Терзић, С., Божић, С.,& Вуксановић, М.. (2020). Грађа о српскохрватским односима и Србима у Хрватској : (1848-1914) : [представљање књигe на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 29. октобар 2019. године]. in Трибина Библиотеке САНУ
Београд : Српска академија наука и уметности., 8(8), 273-288.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10828
Крестић ВЂ, Терзић С, Божић С, Вуксановић М. Грађа о српскохрватским односима и Србима у Хрватској : (1848-1914) : [представљање књигe на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 29. октобар 2019. године]. in Трибина Библиотеке САНУ. 2020;8(8):273-288.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10828 .
Крестић, Василије Ђ., Терзић, Славенко, Божић, Софија, Вуксановић, Миро, "Грађа о српскохрватским односима и Србима у Хрватској : (1848-1914) : [представљање књигe на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 29. октобар 2019. године]" in Трибина Библиотеке САНУ, 8, no. 8 (2020):273-288,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10828 .

Писмо Симе Андрејевића Игуманова руском амбасадору у Цариграду Николају Павловичу Игнатијеву

Терзић, Славенко

(Београд : Српска академија наука и уметности, 2019)

TY - JOUR
AU - Терзић, Славенко
PY - 2019
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10660
AB - Српски добротвор Сима Андрејевић Игуманов обратио се 1868. писмом руском амбасадору у Цариграду Николају Павловичу Игнатијеву поводом вести о затварању руског вицеконзулата у Призрену. Вицеконзулат је отворен
две године пре тога, 1866. У писму се указује на тежак положај српског народа у Старој Србији, који је изложен терору и насиљима од стране Албанаца
и Турака, али и небризи представника Цариградске патријаршије у Старој
Србији. Игуманов обавештава Игнатијева и о свом личном доприносу. Без
подршке вицеконзулата српски народ ће, према Игуманову, бити лак плен
исламизације или покатоличавања.
AB - In 1868 the Serbian philanthropist Sima Andrejević Igumanov sent a letter to the
Russian ambassador in Constantinople Nikolay Pavlovich Ignatyev in response to
reports of the closing down of the Russian vice-consulate in Prizren. The viceconsulate
had been opened two years before, in 1866. The letter highlights the diffi
cult position of the Serbian people in Old Serbia, who were suffering terror and
violence at the hands of the Albanians and Turks as well as the negligence of the
representatives of the Ecumenical Patriarchate in Old Serbia. Igumanov also informed
Ignatyev of his own personal contribution. Without the vice-consulate’s
support, Igumanov claimed, the Serbian people would easily fall prey to Islamization
or Catholic conversion.
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
T2 - Косовско-метохијски зборник
T1 - Писмо Симе Андрејевића Игуманова руском амбасадору у Цариграду Николају Павловичу Игнатијеву
T1 - The Letter of Sima Andrejević Igumanov to the Russian Ambassador in Constantinople Nikolay Pavlovich Ignatyev
SP - 113
EP - 124
IS - 8
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10660
ER - 
@article{
author = "Терзић, Славенко",
year = "2019",
abstract = "Српски добротвор Сима Андрејевић Игуманов обратио се 1868. писмом руском амбасадору у Цариграду Николају Павловичу Игнатијеву поводом вести о затварању руског вицеконзулата у Призрену. Вицеконзулат је отворен
две године пре тога, 1866. У писму се указује на тежак положај српског народа у Старој Србији, који је изложен терору и насиљима од стране Албанаца
и Турака, али и небризи представника Цариградске патријаршије у Старој
Србији. Игуманов обавештава Игнатијева и о свом личном доприносу. Без
подршке вицеконзулата српски народ ће, према Игуманову, бити лак плен
исламизације или покатоличавања., In 1868 the Serbian philanthropist Sima Andrejević Igumanov sent a letter to the
Russian ambassador in Constantinople Nikolay Pavlovich Ignatyev in response to
reports of the closing down of the Russian vice-consulate in Prizren. The viceconsulate
had been opened two years before, in 1866. The letter highlights the diffi
cult position of the Serbian people in Old Serbia, who were suffering terror and
violence at the hands of the Albanians and Turks as well as the negligence of the
representatives of the Ecumenical Patriarchate in Old Serbia. Igumanov also informed
Ignatyev of his own personal contribution. Without the vice-consulate’s
support, Igumanov claimed, the Serbian people would easily fall prey to Islamization
or Catholic conversion.",
publisher = "Београд : Српска академија наука и уметности",
journal = "Косовско-метохијски зборник",
title = "Писмо Симе Андрејевића Игуманова руском амбасадору у Цариграду Николају Павловичу Игнатијеву, The Letter of Sima Andrejević Igumanov to the Russian Ambassador in Constantinople Nikolay Pavlovich Ignatyev",
pages = "113-124",
number = "8",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10660"
}
Терзић, С.. (2019). Писмо Симе Андрејевића Игуманова руском амбасадору у Цариграду Николају Павловичу Игнатијеву. in Косовско-метохијски зборник
Београд : Српска академија наука и уметности.(8), 113-124.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10660
Терзић С. Писмо Симе Андрејевића Игуманова руском амбасадору у Цариграду Николају Павловичу Игнатијеву. in Косовско-метохијски зборник. 2019;(8):113-124.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10660 .
Терзић, Славенко, "Писмо Симе Андрејевића Игуманова руском амбасадору у Цариграду Николају Павловичу Игнатијеву" in Косовско-метохијски зборник, no. 8 (2019):113-124,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10660 .

Балканске студије Стојана Новаковића

Терзић, Славенко

(Београд : Српска академија наука и уметности, 2018)

TY - CONF
AU - Терзић, Славенко
PY - 2018
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/11583
AB - Рад се бави политичким, културним и књижевно-историјским проблемима
историје Балкана у научном делу Стојана Новаковића. Хронолошки обухвата период
XIX и почетка XX века, али и неким временски удаљеније историјске феномене. Балканске
прилике Новаковић је сагледавао пре свега као научник енциклопедијског образовања, али
и као државник и дипломата који је вршио важне државне послове последњих деценија XIX
и почетком XX века. Посебну пажњу Новаковић је посветио грчким и бугарским студијама.
Широка историјска знања омогућила су му да као државник дубље и шире разуме савремене
политичке и друштвене појаве. Међу српским научницима и државницима, Стојан Новаковић
се истиче изузетним познавањем балканских питања. При свој сложености политичких
и националних спорова, Новаковић је остао у оквирима разумних и трезвених судова о балканским
проблемима.
AB - As one of the leading Serbian scholars and statesmen, Stojan Novaković, both because of his
official duty and because of his scholarly curiosity, was carefully monitoring historical processes
in the Balkans during previous centuries, and especially during the 19th and the beginning of
the 20th century. In several of his works, Novaković was criticizing nearsightedness of Serbian
statesmen, who were not paying attention to position of Serbs in their ancient, native regions. In
his numerous historical-political and travelogue studies, Novaković was focusing on confrontation
of Serbian, Greek and Bulgarian national programs in the second half of the 19th century and the
beginning of the 20th century. By analyzing this complex Balkan knot, Novaković came to the
conclusion that Bulgarians were the main Serbian rival in Macedonia, and that Greeks could be
Serbian allies if they reduced their aspirations to a reasonable level. Although in Greeks he saw
Serbs’ natural ally in the Balkans, Novaković was still very critical of their national aspirations and
their ideological basis. In spite of great complexity of political and national disputes, Novaković remained within limits of reasonable and sober judgements on Balkan issues. Even during his first
tenure in Istanbul (1886–1891), Novaković noticed the role of the Albanian factor in the Balkans,
pointing out that ˝there are planned activities on destroying the Serbian element in the Old Serbia,
with the aim of having purely Albanian population there˝. Novaković disliked the possibility of
Albanian autonomy on the territory of Old Serbia, which would greatly jeopardize Serbian national
aspirations towards South. In Novaković’s shorter or longer historical-travelogue studies, one can
notice frequent parallels between events of the late Middle Ages and of the 19th century. His broad
historical knowledge helped him recognize traces and sings of the past times in some modern
aspects of folk tradition of the Balkan people. In those studies, there are some interesting points
of ethnographical nature. The analysis of the Balkan political mentality, deep understanding of
character of the Balkan nations. Stojan Novaković understood historical background and modern
characteristics of complex Balkan issues better than any other Serbian scholar or statesman. In
these studies interesting facts of ethnographic character can be found, analysis of Balkan political
mentality and getting through the character traits of the people.
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
C3 - Стојан Новаковић : поводом сто седамдесет пет година од рођења
T1 - Балканске студије Стојана Новаковића
T1 - Stojan Novaković's Balkan studies
SP - 23
EP - 35
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11583
ER - 
@conference{
author = "Терзић, Славенко",
year = "2018",
abstract = "Рад се бави политичким, културним и књижевно-историјским проблемима
историје Балкана у научном делу Стојана Новаковића. Хронолошки обухвата период
XIX и почетка XX века, али и неким временски удаљеније историјске феномене. Балканске
прилике Новаковић је сагледавао пре свега као научник енциклопедијског образовања, али
и као државник и дипломата који је вршио важне државне послове последњих деценија XIX
и почетком XX века. Посебну пажњу Новаковић је посветио грчким и бугарским студијама.
Широка историјска знања омогућила су му да као државник дубље и шире разуме савремене
политичке и друштвене појаве. Међу српским научницима и државницима, Стојан Новаковић
се истиче изузетним познавањем балканских питања. При свој сложености политичких
и националних спорова, Новаковић је остао у оквирима разумних и трезвених судова о балканским
проблемима., As one of the leading Serbian scholars and statesmen, Stojan Novaković, both because of his
official duty and because of his scholarly curiosity, was carefully monitoring historical processes
in the Balkans during previous centuries, and especially during the 19th and the beginning of
the 20th century. In several of his works, Novaković was criticizing nearsightedness of Serbian
statesmen, who were not paying attention to position of Serbs in their ancient, native regions. In
his numerous historical-political and travelogue studies, Novaković was focusing on confrontation
of Serbian, Greek and Bulgarian national programs in the second half of the 19th century and the
beginning of the 20th century. By analyzing this complex Balkan knot, Novaković came to the
conclusion that Bulgarians were the main Serbian rival in Macedonia, and that Greeks could be
Serbian allies if they reduced their aspirations to a reasonable level. Although in Greeks he saw
Serbs’ natural ally in the Balkans, Novaković was still very critical of their national aspirations and
their ideological basis. In spite of great complexity of political and national disputes, Novaković remained within limits of reasonable and sober judgements on Balkan issues. Even during his first
tenure in Istanbul (1886–1891), Novaković noticed the role of the Albanian factor in the Balkans,
pointing out that ˝there are planned activities on destroying the Serbian element in the Old Serbia,
with the aim of having purely Albanian population there˝. Novaković disliked the possibility of
Albanian autonomy on the territory of Old Serbia, which would greatly jeopardize Serbian national
aspirations towards South. In Novaković’s shorter or longer historical-travelogue studies, one can
notice frequent parallels between events of the late Middle Ages and of the 19th century. His broad
historical knowledge helped him recognize traces and sings of the past times in some modern
aspects of folk tradition of the Balkan people. In those studies, there are some interesting points
of ethnographical nature. The analysis of the Balkan political mentality, deep understanding of
character of the Balkan nations. Stojan Novaković understood historical background and modern
characteristics of complex Balkan issues better than any other Serbian scholar or statesman. In
these studies interesting facts of ethnographic character can be found, analysis of Balkan political
mentality and getting through the character traits of the people.",
publisher = "Београд : Српска академија наука и уметности",
journal = "Стојан Новаковић : поводом сто седамдесет пет година од рођења",
title = "Балканске студије Стојана Новаковића, Stojan Novaković's Balkan studies",
pages = "23-35",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11583"
}
Терзић, С.. (2018). Балканске студије Стојана Новаковића. in Стојан Новаковић : поводом сто седамдесет пет година од рођења
Београд : Српска академија наука и уметности., 23-35.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11583
Терзић С. Балканске студије Стојана Новаковића. in Стојан Новаковић : поводом сто седамдесет пет година од рођења. 2018;:23-35.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11583 .
Терзић, Славенко, "Балканске студије Стојана Новаковића" in Стојан Новаковић : поводом сто седамдесет пет година од рођења (2018):23-35,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11583 .

Скадарски вилајет у другој половини XIX века : опис руског конзулата у Скадру 1876. године

Терзић, Славенко

(Београд : Српска академија наука и уметности, 2018)

TY - JOUR
AU - Терзић, Славенко
PY - 2018
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/9056
AB - This paper contains the description of circumstances in the vilayet of Skadar in the
second half of the 19th century by A. N. Spaier, who headed the Russian consulate in Skadar. The introductory part contains the basic information about the establishment of the
consulate in 1857 and the first consul Alexey Jegorovich Suchenkov, who remained on this
duty for almost ten years. In their instruction to the consul, minister A. Gorchakov and
envoy to Constantinople A. P. Butenjev presented the complexity of circumstances in that
part of the Ottoman Empire, pointing to the need to be prudent and cautious. In addition to
reporting about the local circumstances, the consuls were instructed to help and protect the
Orthodox Church and its cultural heritage, particularly the Dečani monastery. The description of the vilayet of Skadar with the proposal of reforms, created in November 1876, was
sent to the Russian ambassador to Constantinople N. P. Ignatiev in the context of preparations for the Constantinople Conference of the Great Powers in late December 1876. The
aim of the Conference was to find a peaceful solution to the Great Eastern Crisis. The
description contains a plenty of precious information about political, social, cultural and
ethnographic circumstances in the vilayet of Skadar. It gives a particularly credible picture
of the tribal society, patriarchal mentality and the manner of functioning of Ottoman rule
in the parts of the Empire that were distant and difficult to access. The Russian consulate
also proposed to ambassador Ignatiev the reforms to be implemented to improve the situation in the vilayet.
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
T2 - Глас САНУ
T1 - Скадарски вилајет у другој половини XIX века : опис руског конзулата у Скадру 1876. године
T1 - Vilayet of Skadar in the second half of the 19th century : description of the Russian consulate in Skadar in 1876
SP - 97
EP - 110
VL - 428
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9056
ER - 
@article{
author = "Терзић, Славенко",
year = "2018",
abstract = "This paper contains the description of circumstances in the vilayet of Skadar in the
second half of the 19th century by A. N. Spaier, who headed the Russian consulate in Skadar. The introductory part contains the basic information about the establishment of the
consulate in 1857 and the first consul Alexey Jegorovich Suchenkov, who remained on this
duty for almost ten years. In their instruction to the consul, minister A. Gorchakov and
envoy to Constantinople A. P. Butenjev presented the complexity of circumstances in that
part of the Ottoman Empire, pointing to the need to be prudent and cautious. In addition to
reporting about the local circumstances, the consuls were instructed to help and protect the
Orthodox Church and its cultural heritage, particularly the Dečani monastery. The description of the vilayet of Skadar with the proposal of reforms, created in November 1876, was
sent to the Russian ambassador to Constantinople N. P. Ignatiev in the context of preparations for the Constantinople Conference of the Great Powers in late December 1876. The
aim of the Conference was to find a peaceful solution to the Great Eastern Crisis. The
description contains a plenty of precious information about political, social, cultural and
ethnographic circumstances in the vilayet of Skadar. It gives a particularly credible picture
of the tribal society, patriarchal mentality and the manner of functioning of Ottoman rule
in the parts of the Empire that were distant and difficult to access. The Russian consulate
also proposed to ambassador Ignatiev the reforms to be implemented to improve the situation in the vilayet.",
publisher = "Београд : Српска академија наука и уметности",
journal = "Глас САНУ",
title = "Скадарски вилајет у другој половини XIX века : опис руског конзулата у Скадру 1876. године, Vilayet of Skadar in the second half of the 19th century : description of the Russian consulate in Skadar in 1876",
pages = "97-110",
volume = "428",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9056"
}
Терзић, С.. (2018). Скадарски вилајет у другој половини XIX века : опис руског конзулата у Скадру 1876. године. in Глас САНУ
Београд : Српска академија наука и уметности., 428, 97-110.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9056
Терзић С. Скадарски вилајет у другој половини XIX века : опис руског конзулата у Скадру 1876. године. in Глас САНУ. 2018;428:97-110.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9056 .
Терзић, Славенко, "Скадарски вилајет у другој половини XIX века : опис руског конзулата у Скадру 1876. године" in Глас САНУ, 428 (2018):97-110,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9056 .