Вуксановић-Мацура, Злата

Link to this page

Authority KeyName Variants
orcid::0000-0003-4256-41496519
 • Вуксановић-Мацура, Злата (9)
Projects

Author's Bibliography

Улога урбанистичких планова у обезбеђивању социјалног становања у Србији

Вуксановић-Мацура, Злата; Јевтић, Александар

(Београд : Удружење урбаниста Србије, 2024-05-09)

TY - CONF
AU - Вуксановић-Мацура, Злата
AU - Јевтић, Александар
PY - 2024-05-09
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/16584
AB - У раду истражујемо улогу урбанистичког планирања у Србији у обезбеђивању социјалног становања. Социјално становање је један од кључних инструмената у обезбеђивању приступачних и одрживих стамбених решења за особе и породице са ниским примањима. Питање социјалног становања данас постаје све важније јер се градови широм света суочавају са растућим ценама станова и све већим бројем особа која се налазе у стању бескућништва. Урбано планирање, између осталог, обухвата развој градова и заједница ради стварања окружења које је функционално, одрживо и погодно за квалитетан живот. Кроз прописе о планирању и коришћењу земљишта, као и планирање саобраћаја и инфраструктуре, урбанизам има за циљ да допринесе формирању и развоју насеља која су добро повезана, економски одржива и друштвено инклузивна. У том контексту, третман социјалног становање у урбанистичким плановима повезано је са обезбеђивањем приступа основним услугама и садржајима и може да допринесе стварању инклузивнијих и одрживијих заједница. У овом раду сагледавамо однос закона који регулише планирање и изградњу према савременом концепту социјалног становања. На примеру генералних планова четири велика града – Београда, Крагујевца, Новог Сада и Ниша – сагледавамо домет и улогу урбанистичких планова у обезбеђивању социјалног становања у Србији у последње две деценије.
AB - In this paper, we investigate the role of urban planning in providing social housing in Serbia. Social housing is essential in providing affordable and sustainable housing options for low-income individuals and families. In recent years, the issue of social housing has gained traction as cities around the world face rising housing prices and a growing number of individuals experiencing homelessness. Urban planning encompasses the design and development of cities and communities to create environments that are functional, sustainable, and conducive to quality of life. Through land use regulations, transportation planning, and infrastructure development, urban planning aims at creating neighborhoods that are well-connected, economically viable, and socially inclusive. Furthermore, the position of social housing within urban plans is critical in ensuring access to essential services and amenities. This paper explores the intersection between planning and construction laws and the contemporary notion of social housing. By analyzing the general plans of the major cities Belgrade, Kragujevac, Novi Sad, and Niš, we investigate the extent to which urban planning has influenced the provision of social housing in Serbia over the past twenty years.
PB - Београд : Удружење урбаниста Србије
C3 - 20. Научно-стручна конференција са међународним учешћем "Урбанизам и одрживи развој"
T1 - Улога урбанистичких планова у обезбеђивању социјалног становања у Србији
T1 - The role of urban plans in social housing provision in Serbia
SP - 217
EP - 223
DO - 10.46793/Urbanizam24.217VM
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16584
ER - 
@conference{
author = "Вуксановић-Мацура, Злата and Јевтић, Александар",
year = "2024-05-09",
abstract = "У раду истражујемо улогу урбанистичког планирања у Србији у обезбеђивању социјалног становања. Социјално становање је један од кључних инструмената у обезбеђивању приступачних и одрживих стамбених решења за особе и породице са ниским примањима. Питање социјалног становања данас постаје све важније јер се градови широм света суочавају са растућим ценама станова и све већим бројем особа која се налазе у стању бескућништва. Урбано планирање, између осталог, обухвата развој градова и заједница ради стварања окружења које је функционално, одрживо и погодно за квалитетан живот. Кроз прописе о планирању и коришћењу земљишта, као и планирање саобраћаја и инфраструктуре, урбанизам има за циљ да допринесе формирању и развоју насеља која су добро повезана, економски одржива и друштвено инклузивна. У том контексту, третман социјалног становање у урбанистичким плановима повезано је са обезбеђивањем приступа основним услугама и садржајима и може да допринесе стварању инклузивнијих и одрживијих заједница. У овом раду сагледавамо однос закона који регулише планирање и изградњу према савременом концепту социјалног становања. На примеру генералних планова четири велика града – Београда, Крагујевца, Новог Сада и Ниша – сагледавамо домет и улогу урбанистичких планова у обезбеђивању социјалног становања у Србији у последње две деценије., In this paper, we investigate the role of urban planning in providing social housing in Serbia. Social housing is essential in providing affordable and sustainable housing options for low-income individuals and families. In recent years, the issue of social housing has gained traction as cities around the world face rising housing prices and a growing number of individuals experiencing homelessness. Urban planning encompasses the design and development of cities and communities to create environments that are functional, sustainable, and conducive to quality of life. Through land use regulations, transportation planning, and infrastructure development, urban planning aims at creating neighborhoods that are well-connected, economically viable, and socially inclusive. Furthermore, the position of social housing within urban plans is critical in ensuring access to essential services and amenities. This paper explores the intersection between planning and construction laws and the contemporary notion of social housing. By analyzing the general plans of the major cities Belgrade, Kragujevac, Novi Sad, and Niš, we investigate the extent to which urban planning has influenced the provision of social housing in Serbia over the past twenty years.",
publisher = "Београд : Удружење урбаниста Србије",
journal = "20. Научно-стручна конференција са међународним учешћем "Урбанизам и одрживи развој"",
title = "Улога урбанистичких планова у обезбеђивању социјалног становања у Србији, The role of urban plans in social housing provision in Serbia",
pages = "217-223",
doi = "10.46793/Urbanizam24.217VM",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16584"
}
Вуксановић-Мацура, З.,& Јевтић, А.. (2024-05-09). Улога урбанистичких планова у обезбеђивању социјалног становања у Србији. in 20. Научно-стручна конференција са међународним учешћем "Урбанизам и одрживи развој"
Београд : Удружење урбаниста Србије., 217-223.
https://doi.org/10.46793/Urbanizam24.217VM
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16584
Вуксановић-Мацура З, Јевтић А. Улога урбанистичких планова у обезбеђивању социјалног становања у Србији. in 20. Научно-стручна конференција са међународним учешћем "Урбанизам и одрживи развој". 2024;:217-223.
doi:10.46793/Urbanizam24.217VM
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16584 .
Вуксановић-Мацура, Злата, Јевтић, Александар, "Улога урбанистичких планова у обезбеђивању социјалног становања у Србији" in 20. Научно-стручна конференција са међународним учешћем "Урбанизам и одрживи развој" (2024-05-09):217-223,
https://doi.org/10.46793/Urbanizam24.217VM .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16584 .

Интегративни преглед радова о становању и насељима Рома објављених у оквиру истраживачких активности Одбора САНУ за проучавање живота и обичаја Рома

Вуксановић-Мацура, Злата; Мацура, Владимир; Вујовић, Сретен

(Београд : Српска академија наука и уметности, 2019)

TY - CHAP
AU - Вуксановић-Мацура, Злата
AU - Мацура, Владимир
AU - Вујовић, Сретен
PY - 2019
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/15524
AB - Предмет овог рада су научни текстови са темом становања и насеља Рома који су настали у оквиру истраживачких активности Комисије, касније Одбора за проучавање живота и обичаја Рома Одељења друштвених наука САНУ.1 Oвде ћемо, стога, говорити о литератури која разматра ту материју, а не о самој проблематици ромских насеља и становања. Но, да би се поједине литерарне јединице разумеле потребно је да се дотакне суштина ромског становања и насеља. Тема становања и насеља Рома препозната је као изузетно значајна и заузела је важно место од самих почетака рада Одбора. Истовремено, иницирана је у доба крупних промена у држави и друштву, као и системских преокрета у стамбеној сфери који су се дешавали раних 1990-их, када је право на стан престало да буде део јавног интереса, опште друштвене бриге и обавеза, прешавши у домен приватног и личног, што се посебно негативно одражавало на угрожене друштвене групе, међу којима су се налазили и Роми.
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
T2 - Тридесет година рада одбора за проучавање живота и обичаја Рома : 1989-2019
T1 - Интегративни преглед радова о становању и насељима Рома објављених у оквиру истраживачких активности Одбора САНУ за проучавање живота и обичаја Рома
SP - 89
EP - 105
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_15524
ER - 
@inbook{
author = "Вуксановић-Мацура, Злата and Мацура, Владимир and Вујовић, Сретен",
year = "2019",
abstract = "Предмет овог рада су научни текстови са темом становања и насеља Рома који су настали у оквиру истраживачких активности Комисије, касније Одбора за проучавање живота и обичаја Рома Одељења друштвених наука САНУ.1 Oвде ћемо, стога, говорити о литератури која разматра ту материју, а не о самој проблематици ромских насеља и становања. Но, да би се поједине литерарне јединице разумеле потребно је да се дотакне суштина ромског становања и насеља. Тема становања и насеља Рома препозната је као изузетно значајна и заузела је важно место од самих почетака рада Одбора. Истовремено, иницирана је у доба крупних промена у држави и друштву, као и системских преокрета у стамбеној сфери који су се дешавали раних 1990-их, када је право на стан престало да буде део јавног интереса, опште друштвене бриге и обавеза, прешавши у домен приватног и личног, што се посебно негативно одражавало на угрожене друштвене групе, међу којима су се налазили и Роми.",
publisher = "Београд : Српска академија наука и уметности",
journal = "Тридесет година рада одбора за проучавање живота и обичаја Рома : 1989-2019",
booktitle = "Интегративни преглед радова о становању и насељима Рома објављених у оквиру истраживачких активности Одбора САНУ за проучавање живота и обичаја Рома",
pages = "89-105",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_15524"
}
Вуксановић-Мацура, З., Мацура, В.,& Вујовић, С.. (2019). Интегративни преглед радова о становању и насељима Рома објављених у оквиру истраживачких активности Одбора САНУ за проучавање живота и обичаја Рома. in Тридесет година рада одбора за проучавање живота и обичаја Рома : 1989-2019
Београд : Српска академија наука и уметности., 89-105.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_15524
Вуксановић-Мацура З, Мацура В, Вујовић С. Интегративни преглед радова о становању и насељима Рома објављених у оквиру истраживачких активности Одбора САНУ за проучавање живота и обичаја Рома. in Тридесет година рада одбора за проучавање живота и обичаја Рома : 1989-2019. 2019;:89-105.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_15524 .
Вуксановић-Мацура, Злата, Мацура, Владимир, Вујовић, Сретен, "Интегративни преглед радова о становању и насељима Рома објављених у оквиру истраживачких активности Одбора САНУ за проучавање живота и обичаја Рома" in Тридесет година рада одбора за проучавање живота и обичаја Рома : 1989-2019 (2019):89-105,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_15524 .

Интегративни преглед радова о становању и насељима Рома објављених у оквиру истраживачких активности Одбора САНУ за проучавање живота и обичаја Рома

Вуксановић-Мацура, Злата; Мацура, Владимир; Вујовић, Сретен

(Београд: САНУ, 2019)

TY - CHAP
AU - Вуксановић-Мацура, Злата
AU - Мацура, Владимир
AU - Вујовић, Сретен
PY - 2019
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/6609
AB - Текст садржи интегративни преглед радова о становању и насељима Рома који су израђени у оквиру истраживачких активности Одбора за проучавање живота и обичаја Рома Одељења друштвених Српске академије наука и уметности. Настао је поводом обележавања три деценије рада Одбора и део је целине од четири прилога који обрађују кључне теме којима се бавио Одбор у том периоду. У овом прилогу је приказано и анализирано 40 радова, што су чланци објављени у зборницима Одбора и две изложбе које је Одбор организовао, а сви су посвећени проблематици становања и насеља Рома. Сагледан је допринос тих радова за научна истраживања проблематике становања и насеља Рома у Србији и шире, у Европи, затим је истакнуто богатство специфичних тема које су обрађивали аутори текстова, те указано на могуће правце даљег рада и истраживања Одбора на овој проблематици.
PB - Београд: САНУ
T2 - Тридесет година рада Одбора за проучавање живота и обичаја Рома: 1989–2019
T1 - Интегративни преглед радова о становању и насељима Рома објављених у оквиру истраживачких активности Одбора САНУ за проучавање живота и обичаја Рома
SP - 90
EP - 106
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6609
ER - 
@inbook{
author = "Вуксановић-Мацура, Злата and Мацура, Владимир and Вујовић, Сретен",
year = "2019",
abstract = "Текст садржи интегративни преглед радова о становању и насељима Рома који су израђени у оквиру истраживачких активности Одбора за проучавање живота и обичаја Рома Одељења друштвених Српске академије наука и уметности. Настао је поводом обележавања три деценије рада Одбора и део је целине од четири прилога који обрађују кључне теме којима се бавио Одбор у том периоду. У овом прилогу је приказано и анализирано 40 радова, што су чланци објављени у зборницима Одбора и две изложбе које је Одбор организовао, а сви су посвећени проблематици становања и насеља Рома. Сагледан је допринос тих радова за научна истраживања проблематике становања и насеља Рома у Србији и шире, у Европи, затим је истакнуто богатство специфичних тема које су обрађивали аутори текстова, те указано на могуће правце даљег рада и истраживања Одбора на овој проблематици.",
publisher = "Београд: САНУ",
journal = "Тридесет година рада Одбора за проучавање живота и обичаја Рома: 1989–2019",
booktitle = "Интегративни преглед радова о становању и насељима Рома објављених у оквиру истраживачких активности Одбора САНУ за проучавање живота и обичаја Рома",
pages = "90-106",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6609"
}
Вуксановић-Мацура, З., Мацура, В.,& Вујовић, С.. (2019). Интегративни преглед радова о становању и насељима Рома објављених у оквиру истраживачких активности Одбора САНУ за проучавање живота и обичаја Рома. in Тридесет година рада Одбора за проучавање живота и обичаја Рома: 1989–2019
Београд: САНУ., 90-106.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6609
Вуксановић-Мацура З, Мацура В, Вујовић С. Интегративни преглед радова о становању и насељима Рома објављених у оквиру истраживачких активности Одбора САНУ за проучавање живота и обичаја Рома. in Тридесет година рада Одбора за проучавање живота и обичаја Рома: 1989–2019. 2019;:90-106.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6609 .
Вуксановић-Мацура, Злата, Мацура, Владимир, Вујовић, Сретен, "Интегративни преглед радова о становању и насељима Рома објављених у оквиру истраживачких активности Одбора САНУ за проучавање живота и обичаја Рома" in Тридесет година рада Одбора за проучавање живота и обичаја Рома: 1989–2019 (2019):90-106,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6609 .

Интегративни преглед радова о становању и насељима Рома објављених у оквиру истраживачких активности Одбора САНУ за проучавање живота и обичаја Рома

Вуксановић-Мацура, Злата; Мацура, Владимир; Вујовић, Сретен

(Београд : Српска академија наука и уметности, 2019)

TY - CONF
AU - Вуксановић-Мацура, Злата
AU - Мацура, Владимир
AU - Вујовић, Сретен
PY - 2019
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/9397
AB - Предмет овог рада су научни текстови са темом становања и насеља Рома
који су настали у оквиру истраживачких активности Комисије, касније Одбора
за проучавање живота и обичаја Рома Одељења друштвених наука САНУ.1
 Oвде
ћемо, стога, говорити о литератури која разматра ту материју, а не о самој проблематици ромских насеља и становања. Но, да би се поједине литерарне
јединице разумеле потребно је да се дотакне суштина ромског становања и
насеља. Тема становања и насеља Рома препозната је као изузетно значајна и
заузела је важно место од самих почетака рада Одбора. Истовремено, иницирана
је у доба крупних промена у држави и друштву, као и системских преокрета у
стамбеној сфери који су се дешавали раних 1990-их, када је право на стан
престало да буде део јавног интереса, опште друштвене бриге и обавеза,
прешавши у домен приватног и личног, што се посебно негативно одражавало на
угрожене друштвене групе, међу којима су се налазили и Роми.
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
C3 - Тридесет година рада одбора за проучавање живота и обичаја Рома : 1989-2019
T1 - Интегративни преглед радова о становању и насељима Рома објављених у оквиру истраживачких активности Одбора САНУ за проучавање живота и обичаја Рома
SP - 89
EP - 105
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9397
ER - 
@conference{
author = "Вуксановић-Мацура, Злата and Мацура, Владимир and Вујовић, Сретен",
year = "2019",
abstract = "Предмет овог рада су научни текстови са темом становања и насеља Рома
који су настали у оквиру истраживачких активности Комисије, касније Одбора
за проучавање живота и обичаја Рома Одељења друштвених наука САНУ.1
 Oвде
ћемо, стога, говорити о литератури која разматра ту материју, а не о самој проблематици ромских насеља и становања. Но, да би се поједине литерарне
јединице разумеле потребно је да се дотакне суштина ромског становања и
насеља. Тема становања и насеља Рома препозната је као изузетно значајна и
заузела је важно место од самих почетака рада Одбора. Истовремено, иницирана
је у доба крупних промена у држави и друштву, као и системских преокрета у
стамбеној сфери који су се дешавали раних 1990-их, када је право на стан
престало да буде део јавног интереса, опште друштвене бриге и обавеза,
прешавши у домен приватног и личног, што се посебно негативно одражавало на
угрожене друштвене групе, међу којима су се налазили и Роми.",
publisher = "Београд : Српска академија наука и уметности",
journal = "Тридесет година рада одбора за проучавање живота и обичаја Рома : 1989-2019",
title = "Интегративни преглед радова о становању и насељима Рома објављених у оквиру истраживачких активности Одбора САНУ за проучавање живота и обичаја Рома",
pages = "89-105",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9397"
}
Вуксановић-Мацура, З., Мацура, В.,& Вујовић, С.. (2019). Интегративни преглед радова о становању и насељима Рома објављених у оквиру истраживачких активности Одбора САНУ за проучавање живота и обичаја Рома. in Тридесет година рада одбора за проучавање живота и обичаја Рома : 1989-2019
Београд : Српска академија наука и уметности., 89-105.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9397
Вуксановић-Мацура З, Мацура В, Вујовић С. Интегративни преглед радова о становању и насељима Рома објављених у оквиру истраживачких активности Одбора САНУ за проучавање живота и обичаја Рома. in Тридесет година рада одбора за проучавање живота и обичаја Рома : 1989-2019. 2019;:89-105.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9397 .
Вуксановић-Мацура, Злата, Мацура, Владимир, Вујовић, Сретен, "Интегративни преглед радова о становању и насељима Рома објављених у оквиру истраживачких активности Одбора САНУ за проучавање живота и обичаја Рома" in Тридесет година рада одбора за проучавање живота и обичаја Рома : 1989-2019 (2019):89-105,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9397 .

Предговор

Вуксановић-Мацура, Злата

(Београд : Српска академија наука и уметности, 2017, 2017)

TY - JOUR
AU - Вуксановић-Мацура, Злата
PY - 2017
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/9140
AB - Унапређење услова становања један је од предуслова за побољшање општег положаја и друштвене укључености Рома. Одбор (раније Комисија) за проучавање живота и обичаја Рома Одељења друштвених наука Српске академије наука и уметности (САНУ), од свог оснивања 1989. године, велику пажњу посвећује и проблематици становања ове националне мањине.1 Тема становања и насеља Рома обрађивана је и у већем броју радова излаганих на научним скуповима током 90-их година 20. века и потом објављених у зборницима које је приредио Одбор.2 Ови радови су представљали пионирски допринос научном проучавању услова становања и ромских насеља, како у Србији тако и шире у тадашњој Југославији и Европи. У њима су пред научну јавност изношене чињенице о настанку, историјату и условима живота и становања у ромским насељима у појединим градовима у Србији (Нишу, Београду, Зрењанину, Лесковцу и др.)3, те су представљани резултати теренских и акционих истраживања усмерених на побољшање стамбених услова у ромским насељима, попут одрживе обнове Орловског насеља у Београду.4 Зборник насловљен „Становање Рома у Србији: стање и изазови“ је први зборник у целости посвећен проблематици становања који приређује Одбор. Радови сабрани у овом тематском зборнику доносе нова сазнања, податке и чињенице о условима становања Рома у Београду и Србији, анализирајући их и тумачећи у контексту историјских и актуелних догађаја и процеса. Ови оригинални научни радови су претходно били изложени у оквиру два циклуса предавања одржана током две изложбе које је организовао Одбор у галерији науке и технике САНУ
PB - Београд : Српска академија наука и уметности, 2017
T2 - Становање Рома у Србији : стање и изазови
T1 - Предговор
SP - 7
EP - 14
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9140
ER - 
@article{
author = "Вуксановић-Мацура, Злата",
year = "2017",
abstract = "Унапређење услова становања један је од предуслова за побољшање општег положаја и друштвене укључености Рома. Одбор (раније Комисија) за проучавање живота и обичаја Рома Одељења друштвених наука Српске академије наука и уметности (САНУ), од свог оснивања 1989. године, велику пажњу посвећује и проблематици становања ове националне мањине.1 Тема становања и насеља Рома обрађивана је и у већем броју радова излаганих на научним скуповима током 90-их година 20. века и потом објављених у зборницима које је приредио Одбор.2 Ови радови су представљали пионирски допринос научном проучавању услова становања и ромских насеља, како у Србији тако и шире у тадашњој Југославији и Европи. У њима су пред научну јавност изношене чињенице о настанку, историјату и условима живота и становања у ромским насељима у појединим градовима у Србији (Нишу, Београду, Зрењанину, Лесковцу и др.)3, те су представљани резултати теренских и акционих истраживања усмерених на побољшање стамбених услова у ромским насељима, попут одрживе обнове Орловског насеља у Београду.4 Зборник насловљен „Становање Рома у Србији: стање и изазови“ је први зборник у целости посвећен проблематици становања који приређује Одбор. Радови сабрани у овом тематском зборнику доносе нова сазнања, податке и чињенице о условима становања Рома у Београду и Србији, анализирајући их и тумачећи у контексту историјских и актуелних догађаја и процеса. Ови оригинални научни радови су претходно били изложени у оквиру два циклуса предавања одржана током две изложбе које је организовао Одбор у галерији науке и технике САНУ",
publisher = "Београд : Српска академија наука и уметности, 2017",
journal = "Становање Рома у Србији : стање и изазови",
title = "Предговор",
pages = "7-14",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9140"
}
Вуксановић-Мацура, З.. (2017). Предговор. in Становање Рома у Србији : стање и изазови
Београд : Српска академија наука и уметности, 2017., 7-14.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9140
Вуксановић-Мацура З. Предговор. in Становање Рома у Србији : стање и изазови. 2017;:7-14.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9140 .
Вуксановић-Мацура, Злата, "Предговор" in Становање Рома у Србији : стање и изазови (2017):7-14,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9140 .

Социјално становање у Србији и Роми

Вуксановић-Мацура, Злата

(Београд : Српска академија наука и уметности, 2017)

TY - CHAP
AU - Вуксановић-Мацура, Злата
PY - 2017
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/9147
AB - У раду је разматрано у којој мери програми социјалног становања који се спроводе у Србији у последњих петнаест година обухватају Роме и да ли одговарају на потребе ове стамбено и социјално најугроженије групе. Анализирано је на који начин законска и стратешка решења из области социјалног становања третирају стамбено питање Рома и каква је њихова примена у пракси. генерално говорећи, данас у Србији постоје два основна модела социјалног становања: социјално становање за давање у закуп и социјално становање у заштићеним условима. Анализа показује да је заступљеност Рома у овим програмима веома мала у односу на друге кориснике. Међутим, све чешће се спроводе програми социјалног становања у којима су Роми једини корисници, што доприноси њиховој још већој просторној сегрегацији, док су неке праксе критиковане као дискриминаторске, попут расељавања некадашњих становника неформалних насеља газела и Белвил у новоформиране групације нестамбених контејнера смештених на периферији Београда. У закључку рада су сумирана постигнућа и препреке у реализацији програма социјалног становања у Србији и наглашена неопходност спровођења усмерених истраживања која би допринела целовитом сагледавању досадашњих ефеката ових програма, а у циљу стварања нових и одрживих модела социјалног становања доступних и најугроженијој популацији.
AB - The paper discusses the degree of Roma inclusion in the social housing programmes carried out in Serbia in the past fifteen years and seeks to establish whether these programmes have been able to meet the needs of this residentially and socially highly vulnerable group. An analysis is made of how Roma’s housing problems are addressed by legal and strategic solutions relating to social housing and how these solutions are implemented in practice. Generally speaking, there are two basic models of social housing in Serbia today: rental social housing and social housing in a supportive environment. The analysis shows that the Roma’s share in these programs is very small compared to other users. Furthermore, social housing programmes targeting solely the Roma are being increasingly implemented, thereby contributing to their ever greater residential segregation. Some actions are criticized as discriminatory, such as resettling former residents of the Gazela and Belvil informal settlements in newly formed groupings of non-residential containers located on Belgrade’s outskirts. The conclusion summarizes the achievements of social housing programmes and obstacles to their implementation in Serbia, emphasizing the need to carry out targeted research that would help gain comprehensive insight into these programmes’ impact, with the goal of creating new and sustainable models of social housing affordable to the most vulnerable population.
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
T2 - Становање Рома у Србији : стање и изазови
T1 - Социјално становање у Србији и Роми
T1 - Social Housing in Serbia and Roma
SP - 65
EP - 88
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9147
ER - 
@inbook{
author = "Вуксановић-Мацура, Злата",
year = "2017",
abstract = "У раду је разматрано у којој мери програми социјалног становања који се спроводе у Србији у последњих петнаест година обухватају Роме и да ли одговарају на потребе ове стамбено и социјално најугроженије групе. Анализирано је на који начин законска и стратешка решења из области социјалног становања третирају стамбено питање Рома и каква је њихова примена у пракси. генерално говорећи, данас у Србији постоје два основна модела социјалног становања: социјално становање за давање у закуп и социјално становање у заштићеним условима. Анализа показује да је заступљеност Рома у овим програмима веома мала у односу на друге кориснике. Међутим, све чешће се спроводе програми социјалног становања у којима су Роми једини корисници, што доприноси њиховој још већој просторној сегрегацији, док су неке праксе критиковане као дискриминаторске, попут расељавања некадашњих становника неформалних насеља газела и Белвил у новоформиране групације нестамбених контејнера смештених на периферији Београда. У закључку рада су сумирана постигнућа и препреке у реализацији програма социјалног становања у Србији и наглашена неопходност спровођења усмерених истраживања која би допринела целовитом сагледавању досадашњих ефеката ових програма, а у циљу стварања нових и одрживих модела социјалног становања доступних и најугроженијој популацији., The paper discusses the degree of Roma inclusion in the social housing programmes carried out in Serbia in the past fifteen years and seeks to establish whether these programmes have been able to meet the needs of this residentially and socially highly vulnerable group. An analysis is made of how Roma’s housing problems are addressed by legal and strategic solutions relating to social housing and how these solutions are implemented in practice. Generally speaking, there are two basic models of social housing in Serbia today: rental social housing and social housing in a supportive environment. The analysis shows that the Roma’s share in these programs is very small compared to other users. Furthermore, social housing programmes targeting solely the Roma are being increasingly implemented, thereby contributing to their ever greater residential segregation. Some actions are criticized as discriminatory, such as resettling former residents of the Gazela and Belvil informal settlements in newly formed groupings of non-residential containers located on Belgrade’s outskirts. The conclusion summarizes the achievements of social housing programmes and obstacles to their implementation in Serbia, emphasizing the need to carry out targeted research that would help gain comprehensive insight into these programmes’ impact, with the goal of creating new and sustainable models of social housing affordable to the most vulnerable population.",
publisher = "Београд : Српска академија наука и уметности",
journal = "Становање Рома у Србији : стање и изазови",
booktitle = "Социјално становање у Србији и Роми, Social Housing in Serbia and Roma",
pages = "65-88",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9147"
}
Вуксановић-Мацура, З.. (2017). Социјално становање у Србији и Роми. in Становање Рома у Србији : стање и изазови
Београд : Српска академија наука и уметности., 65-88.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9147
Вуксановић-Мацура З. Социјално становање у Србији и Роми. in Становање Рома у Србији : стање и изазови. 2017;:65-88.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9147 .
Вуксановић-Мацура, Злата, "Социјално становање у Србији и Роми" in Становање Рома у Србији : стање и изазови (2017):65-88,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9147 .

Пиштољ-мала: најзаосталије нехигијенско насеље међуратног Београда

Вуксановић-Мацура, Злата

(Београд : Музеј града Београда, 2012)

TY - JOUR
AU - Вуксановић-Мацура, Злата
PY - 2012
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/14285
AB - Пиштољ-мала је била једно од неколико познатих нехигијенских и нелегално подигнутих насеља у Београду између два светска рата. Насељена највећом сиротињом, која је живела у неусловним становима или импровизованим склоништима, остала је изван фокуса у већини радова у којима је обрађивана урбана историја међуратног Београда. Знало се да се налазила негде у Дорћолском крају, иза старе Електричне централе, али је прецизно место овог насеља остало енигма. Циљ аутора овог рада је да, користећи архивску грађу, геодетске и авионске снимке, планове града, фотографије и текстове из тог периода, одреди локацију Пиштољ-мале и прикаже њену урбану структуру, куће и станове. Такође, намера је да се расветле околности под којима је насеље настало и порушено, и то у контексту односа различитих актера према њему – Општине града Београда и њених служби, рентијера који су ту поседовали знатан број кућа, као и становника према сопственом стамбеном проблему. Закључак до кога смо дошли јесте да Пиштољ-мала није била континуирано и компактно насеље, већ су је чиниле три групације са различитом урбаном структуром.
AB - Pištolj-Mala was one of several unsanitary and illegally constructed neighbourhoods in Belgrade between the two world wars. As an area mostly populated by extremely poor people who lived in unwholesome dwellings or improvised shelters, it remained beyond the focus of the most papers dealing with Belgrade’s urban history between the two world wars. It has been known that Pištolj-Mala was located somewhere in Dorćol, behind the old Electric Power Station, but its precise location remains unknown. The author of the paper seeks to determine the location of Pištolj-Mala based on archival materials, land survey maps and aerial photographs, as well as to describe its urban structure, homes and dwellings. Furthermore, the author also intends to throw light on the circumstances surrounding the formation and destruction of the neighbourhood in a context determined by the attitudes of various stakeholders – the Belgrade municipal authorities and their services and rental landlords who owned a significant number of houses – towards it, as well as the attitude of its inhabitants towards their own housing problem. We have come to the conclusion that Pištolj-Mala was not continuous and compact settlement but consisted of three sections with different urban structures.
PB - Београд : Музеј града Београда
T2 - Годишњак града Београда
T1 - Пиштољ-мала: најзаосталије нехигијенско насеље међуратног Београда
T1 - Pištolj-Mala: Belgrade’s Most Underdeveloped Unsanitary Neighbourhood between the Two World Wars
SP - 129
EP - 152
VL - 59
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_14285
ER - 
@article{
author = "Вуксановић-Мацура, Злата",
year = "2012",
abstract = "Пиштољ-мала је била једно од неколико познатих нехигијенских и нелегално подигнутих насеља у Београду између два светска рата. Насељена највећом сиротињом, која је живела у неусловним становима или импровизованим склоништима, остала је изван фокуса у већини радова у којима је обрађивана урбана историја међуратног Београда. Знало се да се налазила негде у Дорћолском крају, иза старе Електричне централе, али је прецизно место овог насеља остало енигма. Циљ аутора овог рада је да, користећи архивску грађу, геодетске и авионске снимке, планове града, фотографије и текстове из тог периода, одреди локацију Пиштољ-мале и прикаже њену урбану структуру, куће и станове. Такође, намера је да се расветле околности под којима је насеље настало и порушено, и то у контексту односа различитих актера према њему – Општине града Београда и њених служби, рентијера који су ту поседовали знатан број кућа, као и становника према сопственом стамбеном проблему. Закључак до кога смо дошли јесте да Пиштољ-мала није била континуирано и компактно насеље, већ су је чиниле три групације са различитом урбаном структуром., Pištolj-Mala was one of several unsanitary and illegally constructed neighbourhoods in Belgrade between the two world wars. As an area mostly populated by extremely poor people who lived in unwholesome dwellings or improvised shelters, it remained beyond the focus of the most papers dealing with Belgrade’s urban history between the two world wars. It has been known that Pištolj-Mala was located somewhere in Dorćol, behind the old Electric Power Station, but its precise location remains unknown. The author of the paper seeks to determine the location of Pištolj-Mala based on archival materials, land survey maps and aerial photographs, as well as to describe its urban structure, homes and dwellings. Furthermore, the author also intends to throw light on the circumstances surrounding the formation and destruction of the neighbourhood in a context determined by the attitudes of various stakeholders – the Belgrade municipal authorities and their services and rental landlords who owned a significant number of houses – towards it, as well as the attitude of its inhabitants towards their own housing problem. We have come to the conclusion that Pištolj-Mala was not continuous and compact settlement but consisted of three sections with different urban structures.",
publisher = "Београд : Музеј града Београда",
journal = "Годишњак града Београда",
title = "Пиштољ-мала: најзаосталије нехигијенско насеље међуратног Београда, Pištolj-Mala: Belgrade’s Most Underdeveloped Unsanitary Neighbourhood between the Two World Wars",
pages = "129-152",
volume = "59",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_14285"
}
Вуксановић-Мацура, З.. (2012). Пиштољ-мала: најзаосталије нехигијенско насеље међуратног Београда. in Годишњак града Београда
Београд : Музеј града Београда., 59, 129-152.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_14285
Вуксановић-Мацура З. Пиштољ-мала: најзаосталије нехигијенско насеље међуратног Београда. in Годишњак града Београда. 2012;59:129-152.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_14285 .
Вуксановић-Мацура, Злата, "Пиштољ-мала: најзаосталије нехигијенско насеље међуратног Београда" in Годишњак града Београда, 59 (2012):129-152,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_14285 .

Социјални станови Београда у првој половини 20. века

Вуксановић-Мацура, Злата

(Београд : Завод за заштиту споменика културе града Београда, 2011)

TY - JOUR
AU - Вуксановић-Мацура, Злата
PY - 2011
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/14286
AB - Изградњом станова у Раденичкој улици (данас Ванизелова) 1911. године, према пројеку архитекте Јелисавете Начић, Београд је започео подизање станова за сиромашне или онога што данас називамо изградњом станова за социјално угрожене групе. Стамбена несташица која се у Београду осећала већ почетком 20. века и која се интензивирала после Првог светског рата, навела је Општину града Београда да током међуратног периода гради станове претежно за своје сиромашне чиновнике и раднике. До Другог светског рата београдска општина је подигла нешто више од 520 станова. Ова изградња није била део неког ширег стамбеног програма, већ спорадични случајеви општинске или државне изградње, као и већих предузећа или једног добротворног удружења у тренуцима када је стамбена криза достизала свој врхунац. Стоји чињеница да је број ових станова у односу на број оних који су живели у стамбеној беди био недовољан. Недостатак јасне стамбене политике за сиромашне Београда одражавао се на архитектонски карактер и урбанистичку диспозицију ових зграда који су као појединачни објекти – павиљони или као мање групације били размештени по различитим, углавном периферним локацијама. Без обзира на претходно, искуства и примери изградње станова и склоништа за сиромашне које су подизали министарстава, општина или предузећа током прве половине 20. века могу бити релевантна и данас.
AB - By constructing the tenement building in Radenička (Workers) Street in 1911, after a project by the architect Jelisaveta Načić, Belgrade began to provide housing for the poor or, in modern-day terms, for socially disadvantaged groups. Housing shortages, which began to be felt in the early 20th century and soared after the First World War, led the interwar city governments to focus on creating housing mostly for low-income civil servants and workers. By the Second World War a little more than 520 city-provided flats were constructed. Rather than a result of a broader housing policy, the housing construction was a matter of unsystematic local- or national-level government initiative or was funded by larger companies and charities in response to the housing crisis. It is also a fact that the number of available homes was smaller than the number of people living in destitution. The lack of a clear-cut housing policy for Belgrade’s poor was reflected in the architectural character and locations of such buildings, scattered individually or in smaller groups in various, mostly peripheral, locations. Even though our times bring new challenges, the example of homes and shelters constructed by ministries, municipalities and industrial companies in the first half of the 20th century might prove useful. The interwar tenement buildings form part of our built heritage.
PB - Београд : Завод за заштиту споменика културе града Београда
T2 - Наслеђе
T1 - Социјални станови Београда у првој половини 20. века
T1 - Social housing in Belgrade in the first half of the 20th century
SP - 65
EP - 89
VL - 12
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_14286
ER - 
@article{
author = "Вуксановић-Мацура, Злата",
year = "2011",
abstract = "Изградњом станова у Раденичкој улици (данас Ванизелова) 1911. године, према пројеку архитекте Јелисавете Начић, Београд је започео подизање станова за сиромашне или онога што данас називамо изградњом станова за социјално угрожене групе. Стамбена несташица која се у Београду осећала већ почетком 20. века и која се интензивирала после Првог светског рата, навела је Општину града Београда да током међуратног периода гради станове претежно за своје сиромашне чиновнике и раднике. До Другог светског рата београдска општина је подигла нешто више од 520 станова. Ова изградња није била део неког ширег стамбеног програма, већ спорадични случајеви општинске или државне изградње, као и већих предузећа или једног добротворног удружења у тренуцима када је стамбена криза достизала свој врхунац. Стоји чињеница да је број ових станова у односу на број оних који су живели у стамбеној беди био недовољан. Недостатак јасне стамбене политике за сиромашне Београда одражавао се на архитектонски карактер и урбанистичку диспозицију ових зграда који су као појединачни објекти – павиљони или као мање групације били размештени по различитим, углавном периферним локацијама. Без обзира на претходно, искуства и примери изградње станова и склоништа за сиромашне које су подизали министарстава, општина или предузећа током прве половине 20. века могу бити релевантна и данас., By constructing the tenement building in Radenička (Workers) Street in 1911, after a project by the architect Jelisaveta Načić, Belgrade began to provide housing for the poor or, in modern-day terms, for socially disadvantaged groups. Housing shortages, which began to be felt in the early 20th century and soared after the First World War, led the interwar city governments to focus on creating housing mostly for low-income civil servants and workers. By the Second World War a little more than 520 city-provided flats were constructed. Rather than a result of a broader housing policy, the housing construction was a matter of unsystematic local- or national-level government initiative or was funded by larger companies and charities in response to the housing crisis. It is also a fact that the number of available homes was smaller than the number of people living in destitution. The lack of a clear-cut housing policy for Belgrade’s poor was reflected in the architectural character and locations of such buildings, scattered individually or in smaller groups in various, mostly peripheral, locations. Even though our times bring new challenges, the example of homes and shelters constructed by ministries, municipalities and industrial companies in the first half of the 20th century might prove useful. The interwar tenement buildings form part of our built heritage.",
publisher = "Београд : Завод за заштиту споменика културе града Београда",
journal = "Наслеђе",
title = "Социјални станови Београда у првој половини 20. века, Social housing in Belgrade in the first half of the 20th century",
pages = "65-89",
volume = "12",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_14286"
}
Вуксановић-Мацура, З.. (2011). Социјални станови Београда у првој половини 20. века. in Наслеђе
Београд : Завод за заштиту споменика културе града Београда., 12, 65-89.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_14286
Вуксановић-Мацура З. Социјални станови Београда у првој половини 20. века. in Наслеђе. 2011;12:65-89.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_14286 .
Вуксановић-Мацура, Злата, "Социјални станови Београда у првој половини 20. века" in Наслеђе, 12 (2011):65-89,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_14286 .

Јатаган-мала: настанак, развој и нестанак једног од најпознатијих београдских сиротињских насеља

Вуксановић-Мацура, Злата

(Београд : Музеј града Београда, 2010)

TY - JOUR
AU - Вуксановић-Мацура, Злата
PY - 2010
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/14284
AB - Јатаган-мала, нелегално насеље настало крајем 1919. године на празном општинском земљишту између Булевара Франше Д’Епереа и комплекса Државне болнице, током целог периода између два светска рата била је једна од честих политичких и стручних тема повезаних са развојем Београда и становањем у њему. Међутим, до данас није сагледана целовита слика о настанку овог насеља, као ни о развојним фазама кроз које је пролазило. Циљ аутора овог рада је уочавање друштвеног и урбаног контекста у коме је настала и развијала се Јатаган-мала, и то кроз однос Београдске општине према насељу, као и однос становника Јатаган-мале према свом стамбеном проблему. Главни методи којима је обезбеђена грађа за анализу насеља, кућа и структуре становника били су истраживање архивских и сродних извора и проучавање текстова. Важан закључак до кога смо дошли јесте да је Јатаган-мала, превасходно захваљујући ангажовању њених становника, постепено прерастала из насеља беде у типично насеље са београдске периферије.
AB - Jatagan-mala, an illegal settlement established late in 1919 on an empty municipal lot between Boulevard Franše D’Epere (Franchet d'Esperey) and the State Hospital complex, was an issue that was often raised in political and professional contexts in relation to Belgrade’s development and housing throughout the period between the two World Wars. However, a comprehensive overview of the genesis of this settlement and its development phases has not been presented yet. The author of the paper seeks to identify the social and urban context which gave rise to Jatagan-Mala and acted as the background for its development through an analysis of the attitude of the Belgrade Municipality to the settlement and the attitude of Jatagan-Mala’s inhabitants to their housing problem. The main methods applied in collecting data for the analysis of the settlement, its houses and the social structure of its inhabitants included the study of archives and similar sources and the investigation of relevant texts. We came to an important conclusion that Jatagan-Mala had been gradually transformed from a slum into a typical peripheral neighbourhood of Belgrade chiefly owing to the efforts of its inhabitants.
PB - Београд : Музеј града Београда
T2 - Годишњак града Београда
T1 - Јатаган-мала: настанак, развој и нестанак једног од најпознатијих београдских сиротињских насеља
SP - 151
EP - 173
VL - LVII
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_14284
ER - 
@article{
author = "Вуксановић-Мацура, Злата",
year = "2010",
abstract = "Јатаган-мала, нелегално насеље настало крајем 1919. године на празном општинском земљишту између Булевара Франше Д’Епереа и комплекса Државне болнице, током целог периода између два светска рата била је једна од честих политичких и стручних тема повезаних са развојем Београда и становањем у њему. Међутим, до данас није сагледана целовита слика о настанку овог насеља, као ни о развојним фазама кроз које је пролазило. Циљ аутора овог рада је уочавање друштвеног и урбаног контекста у коме је настала и развијала се Јатаган-мала, и то кроз однос Београдске општине према насељу, као и однос становника Јатаган-мале према свом стамбеном проблему. Главни методи којима је обезбеђена грађа за анализу насеља, кућа и структуре становника били су истраживање архивских и сродних извора и проучавање текстова. Важан закључак до кога смо дошли јесте да је Јатаган-мала, превасходно захваљујући ангажовању њених становника, постепено прерастала из насеља беде у типично насеље са београдске периферије., Jatagan-mala, an illegal settlement established late in 1919 on an empty municipal lot between Boulevard Franše D’Epere (Franchet d'Esperey) and the State Hospital complex, was an issue that was often raised in political and professional contexts in relation to Belgrade’s development and housing throughout the period between the two World Wars. However, a comprehensive overview of the genesis of this settlement and its development phases has not been presented yet. The author of the paper seeks to identify the social and urban context which gave rise to Jatagan-Mala and acted as the background for its development through an analysis of the attitude of the Belgrade Municipality to the settlement and the attitude of Jatagan-Mala’s inhabitants to their housing problem. The main methods applied in collecting data for the analysis of the settlement, its houses and the social structure of its inhabitants included the study of archives and similar sources and the investigation of relevant texts. We came to an important conclusion that Jatagan-Mala had been gradually transformed from a slum into a typical peripheral neighbourhood of Belgrade chiefly owing to the efforts of its inhabitants.",
publisher = "Београд : Музеј града Београда",
journal = "Годишњак града Београда",
title = "Јатаган-мала: настанак, развој и нестанак једног од најпознатијих београдских сиротињских насеља",
pages = "151-173",
volume = "LVII",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_14284"
}
Вуксановић-Мацура, З.. (2010). Јатаган-мала: настанак, развој и нестанак једног од најпознатијих београдских сиротињских насеља. in Годишњак града Београда
Београд : Музеј града Београда., LVII, 151-173.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_14284
Вуксановић-Мацура З. Јатаган-мала: настанак, развој и нестанак једног од најпознатијих београдских сиротињских насеља. in Годишњак града Београда. 2010;LVII:151-173.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_14284 .
Вуксановић-Мацура, Злата, "Јатаган-мала: настанак, развој и нестанак једног од најпознатијих београдских сиротињских насеља" in Годишњак града Београда, LVII (2010):151-173,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_14284 .