Антонић, Ивана

Link to this page

Authority KeyName Variants
d66842b2-35d2-4b94-8a90-ab73bfac516c
 • Антонић, Ивана (7)
Projects

Author's Bibliography

Један реченични модел с предлошким акузативом као пролептичким субјектом

Антонић, Ивана

(Београд : Институт за српски језик САНУ, 2010)

TY - JOUR
AU - Антонић, Ивана
PY - 2010
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/6184
AB - У раду се представља један двопредикатски реченични модел
са акузативом с предлогом ЗА као пролептичким субјектом и пропозиционим објектом у форми комплементне клаузе с везником ДА уз
сентенцијално-транзитивни глагол у основној реченици. Анализирају
се његове особености на више релевантних равни. Пре свега се ова реченична структура анализира на синтаксичком и синтаксичко-семантичком, а потом и на семантичком и прагматичком нивоу. Глаголи који
се појављују као носиоци такве структуре разматрају се с обзиром на
обележје фактивности, а сложена пропозиција и с обзиром на позитивну/негативну карактеризацију референта, аниматног: људског, или
апстрактног, предлошког акузатива пролептичког субјекта.
PB - Београд : Институт за српски језик САНУ
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
T2 - Јужнословенски филолог
T1 - Један реченични модел с предлошким акузативом као пролептичким субјектом
T1 - One Sententional Model with the Prepositional Ассusativ as Proleptic Subject
SP - 109
EP - 121
VL - 66
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6184
ER - 
@article{
author = "Антонић, Ивана",
year = "2010",
abstract = "У раду се представља један двопредикатски реченични модел
са акузативом с предлогом ЗА као пролептичким субјектом и пропозиционим објектом у форми комплементне клаузе с везником ДА уз
сентенцијално-транзитивни глагол у основној реченици. Анализирају
се његове особености на више релевантних равни. Пре свега се ова реченична структура анализира на синтаксичком и синтаксичко-семантичком, а потом и на семантичком и прагматичком нивоу. Глаголи који
се појављују као носиоци такве структуре разматрају се с обзиром на
обележје фактивности, а сложена пропозиција и с обзиром на позитивну/негативну карактеризацију референта, аниматног: људског, или
апстрактног, предлошког акузатива пролептичког субјекта.",
publisher = "Београд : Институт за српски језик САНУ, Београд : Српска академија наука и уметности",
journal = "Јужнословенски филолог",
title = "Један реченични модел с предлошким акузативом као пролептичким субјектом, One Sententional Model with the Prepositional Ассusativ as Proleptic Subject",
pages = "109-121",
volume = "66",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6184"
}
Антонић, И.. (2010). Један реченични модел с предлошким акузативом као пролептичким субјектом. in Јужнословенски филолог
Београд : Институт за српски језик САНУ., 66, 109-121.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6184
Антонић И. Један реченични модел с предлошким акузативом као пролептичким субјектом. in Јужнословенски филолог. 2010;66:109-121.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6184 .
Антонић, Ивана, "Један реченични модел с предлошким акузативом као пролептичким субјектом" in Јужнословенски филолог, 66 (2010):109-121,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6184 .

On a syntactic-semantic model with the locative case

Антонић, Ивана

(2008)

TY - JOUR
AU - Антонић, Ивана
PY - 2008
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/2874
AB - The topic of this paper is a syntactic-semantic model whose distinctive element is the locative case with the preposition U (IN) and the relevant feature (+) human being. This model is realized in three different variants - with the intransitive (A) or transitive verb (B), where the nominative in the function of subject and the locative indicate different (B1) or the same (B2) referents. Furthermore, the verb belongs to a semantic class which denotes emerging, stimulation, duration, fading away, diminishing or change in the intensity, in principle, of any phenomenon, and concretely in this model such verbs appear in the collocational link with the nouns implying man's psychological, physiological or mental states, feelings or mood. With an adequate analytic procedure, all the three variants of this model are approached from the syntactic-semantic and pragmatic perspective. The paper points to the causative semantics of these structures, reduced to the metalinguistic formula 'make that X V', which confirms that the semantics of these verb-noun collocational links, syntactically speaking, condenses a complex two-member sentential structure represented by the semantically deficient verb (= causative component) in the basic, matrix structure, and the complement clause with the conjunction DA (THAT) and the basic verb. And precisely from this semantic feature there follows that the notion in the locative case semantically, actually, represents the BEARER of a physiological, physiological or mental state, feeling, mood, so that it represents the GRAMMATICAL SUBJECT of the corresponding basic subordinated predication whose exponent, actually, is the grammatical subject in the structure with the intransitive verb (or with the syntactically-semantically intransitive verb structure), that is the object in the structure with the transitive verb. Two possible semantic interpretations of this model are presented: the one related to the referential pointing to the situation (a) and the other when the sentential proposition also includes the corresponding presupposition (b).
AB - Predmet rada je jedan sintaksičko-semantički model, čiji je distinktivni element lokativ s predlogom U i relevantnim obeležjem živo (+): ljudsko biće. Ovaj model se ostvaruje u tri različite varijante - s intranzitivnim ili tranzitivnim glagolom određene semantičke klase i u kolokacijskoj vezi s imenicom / zamenicom određene semantičke klase. Odgovarajućim analitičkim postupkom, sve tri varijante ovoga modela osvetljavaju se iz sintaksičko-semantičke i pragmatičke perspektive.
T2 - Јужнословенски филолог
T1 - On a syntactic-semantic model with the locative case
T1 - О једном синтаксичко-семантичком моделу с локативом
SP - 7
EP - 14
IS - 64
DO - 10.2298/JFI0864007A
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2874
ER - 
@article{
author = "Антонић, Ивана",
year = "2008",
abstract = "The topic of this paper is a syntactic-semantic model whose distinctive element is the locative case with the preposition U (IN) and the relevant feature (+) human being. This model is realized in three different variants - with the intransitive (A) or transitive verb (B), where the nominative in the function of subject and the locative indicate different (B1) or the same (B2) referents. Furthermore, the verb belongs to a semantic class which denotes emerging, stimulation, duration, fading away, diminishing or change in the intensity, in principle, of any phenomenon, and concretely in this model such verbs appear in the collocational link with the nouns implying man's psychological, physiological or mental states, feelings or mood. With an adequate analytic procedure, all the three variants of this model are approached from the syntactic-semantic and pragmatic perspective. The paper points to the causative semantics of these structures, reduced to the metalinguistic formula 'make that X V', which confirms that the semantics of these verb-noun collocational links, syntactically speaking, condenses a complex two-member sentential structure represented by the semantically deficient verb (= causative component) in the basic, matrix structure, and the complement clause with the conjunction DA (THAT) and the basic verb. And precisely from this semantic feature there follows that the notion in the locative case semantically, actually, represents the BEARER of a physiological, physiological or mental state, feeling, mood, so that it represents the GRAMMATICAL SUBJECT of the corresponding basic subordinated predication whose exponent, actually, is the grammatical subject in the structure with the intransitive verb (or with the syntactically-semantically intransitive verb structure), that is the object in the structure with the transitive verb. Two possible semantic interpretations of this model are presented: the one related to the referential pointing to the situation (a) and the other when the sentential proposition also includes the corresponding presupposition (b)., Predmet rada je jedan sintaksičko-semantički model, čiji je distinktivni element lokativ s predlogom U i relevantnim obeležjem živo (+): ljudsko biće. Ovaj model se ostvaruje u tri različite varijante - s intranzitivnim ili tranzitivnim glagolom određene semantičke klase i u kolokacijskoj vezi s imenicom / zamenicom određene semantičke klase. Odgovarajućim analitičkim postupkom, sve tri varijante ovoga modela osvetljavaju se iz sintaksičko-semantičke i pragmatičke perspektive.",
journal = "Јужнословенски филолог",
title = "On a syntactic-semantic model with the locative case, О једном синтаксичко-семантичком моделу с локативом",
pages = "7-14",
number = "64",
doi = "10.2298/JFI0864007A",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2874"
}
Антонић, И.. (2008). On a syntactic-semantic model with the locative case. in Јужнословенски филолог(64), 7-14.
https://doi.org/10.2298/JFI0864007A
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2874
Антонић И. On a syntactic-semantic model with the locative case. in Јужнословенски филолог. 2008;(64):7-14.
doi:10.2298/JFI0864007A
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2874 .
Антонић, Ивана, "On a syntactic-semantic model with the locative case" in Јужнословенски филолог, no. 64 (2008):7-14,
https://doi.org/10.2298/JFI0864007A .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2874 .

О књизи и поводом књиге: Предраг Новаков: Глаголски вид и тип глаголске ситуације у енглеском и српском језику: Футура публикације, Нови Сад, 2005

Антонић, Ивана

(2006)

TY - JOUR
AU - Антонић, Ивана
PY - 2006
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/2892
T2 - Јужнословенски филолог
T1 - О књизи и поводом књиге: Предраг Новаков: Глаголски вид и тип глаголске ситуације у енглеском и српском језику: Футура публикације, Нови Сад, 2005
SP - 376
EP - 390
IS - 62
DO - 10.2298/JFI0662390A
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2892
ER - 
@article{
author = "Антонић, Ивана",
year = "2006",
journal = "Јужнословенски филолог",
title = "О књизи и поводом књиге: Предраг Новаков: Глаголски вид и тип глаголске ситуације у енглеском и српском језику: Футура публикације, Нови Сад, 2005",
pages = "376-390",
number = "62",
doi = "10.2298/JFI0662390A",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2892"
}
Антонић, И.. (2006). О књизи и поводом књиге: Предраг Новаков: Глаголски вид и тип глаголске ситуације у енглеском и српском језику: Футура публикације, Нови Сад, 2005. in Јужнословенски филолог(62), 376-390.
https://doi.org/10.2298/JFI0662390A
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2892
Антонић И. О књизи и поводом књиге: Предраг Новаков: Глаголски вид и тип глаголске ситуације у енглеском и српском језику: Футура публикације, Нови Сад, 2005. in Јужнословенски филолог. 2006;(62):376-390.
doi:10.2298/JFI0662390A
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2892 .
Антонић, Ивана, "О књизи и поводом књиге: Предраг Новаков: Глаголски вид и тип глаголске ситуације у енглеском и српском језику: Футура публикације, Нови Сад, 2005" in Јужнословенски филолог, no. 62 (2006):376-390,
https://doi.org/10.2298/JFI0662390A .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2892 .

Синтакса савременога српског језика : проста реченица

Пипер, Предраг; Антонић, Ивана; Ружић, Владислава; Танасић, Срето; Поповић, Људмила; Тошовић, Бранко

(Београд : Институт за српски језик САНУ, 2005)

TY - BOOK
AU - Пипер, Предраг
AU - Антонић, Ивана
AU - Ружић, Владислава
AU - Танасић, Срето
AU - Поповић, Људмила
AU - Тошовић, Бранко
PY - 2005
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/1231
PB - Београд : Институт за српски језик САНУ
PB - Београд : Београдска књига
PB - Нови Сад : Матица српска
T1 - Синтакса савременога српског језика : проста реченица
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_1231
ER - 
@book{
author = "Пипер, Предраг and Антонић, Ивана and Ружић, Владислава and Танасић, Срето and Поповић, Људмила and Тошовић, Бранко",
year = "2005",
publisher = "Београд : Институт за српски језик САНУ, Београд : Београдска књига, Нови Сад : Матица српска",
title = "Синтакса савременога српског језика : проста реченица",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_1231"
}
Пипер, П., Антонић, И., Ружић, В., Танасић, С., Поповић, Љ.,& Тошовић, Б.. (2005). Синтакса савременога српског језика : проста реченица. 
Београд : Институт за српски језик САНУ..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_1231
Пипер П, Антонић И, Ружић В, Танасић С, Поповић Љ, Тошовић Б. Синтакса савременога српског језика : проста реченица. 2005;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_1231 .
Пипер, Предраг, Антонић, Ивана, Ружић, Владислава, Танасић, Срето, Поповић, Људмила, Тошовић, Бранко, "Синтакса савременога српског језика : проста реченица" (2005),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_1231 .

The subject genitive in the standard Serbian language

Антонић, Ивана

(2005)

TY - JOUR
AU - Антонић, Ивана
PY - 2005
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/2965
AB - The paper presents a review of syntactic-semantic structures with the so-called subject genitive, it describes and in a specific way compares all syntactic-semantic models with this type of genitive and discusses the necessary syntactic-semantic conditions which influence its appearance with the comment on the necessary pragmatic conditions where it is relevant. In comparison with the interpretations existing so far, this category is somewhat extended, and the appearance of genitive in specific models mentioned by other authors, too - is explicitly classified into this category, which has not been the case before. Subject genitive, as an exponent of the grammatical subject in the deep predication (full verbal lexeme [condensed by the deverbal noun] or copulative with the adjective as a semantic core [condensed by the deadjectival noun], or the predication of the reduced relative clause in the function of the restrictive identifier of the basic noun of the type nomina loci and nomina collectiva) or as a denotator of the semantic subject, in both cases with the meaning of agent - the direct performer of the activity or an intermediary, but also a pseudo-agent, e.g. the indicator of a characteristic, of existence, objects instrument, of the entity created in the process of the verb activity possessor, causer, indicator of a state or feeling, disponent (temporary possessor) - is realized equally in nominal and verbal structures, and in a particular instance also in the occasional variant of the sentence with one type of modal particles (evo, eto, eno, gle) in a specific pragmatic situation. In the Standard Serbian Language the subject genitive is the element of the secondary syntactic-semantic structures - generated from the basic deep, prototypical, structures (all models except the model with the personal and the model with the medial predication), or the element of the basic syntactic-semantic structures but so-called converse structures (the model with the personal and the model with the medial predication). The author also gives comment of the terminological solutions.
AB - U radu se daje pregled sintaksičko-semantičkih struktura sa tzv. subjekatskim genitivom, opisuju se i na određeni način sučeljavaju svi sintaksičko-semantički modeli sa ovim tipom genitiva i obrazlažu nužni sintaksičko-semantički uslovi koji utiču na njegovu pojavu, uz komentar neophodnih pragmatičkih uslova, tamo gde je to relevantno. U odnosu na dosadašnja tumačenja proširuje se ova kategorija, a pojava genitiva u određenim modelima koje su i drugi autori pominjali eksplicitno se svrstava u ovu kategoriju, što ranije nije bio slučaj. Subjekatski genitiv, kao eksponent gramatičkog subjekta dubinske predikacije ili predikacije redukovane relativne klauze, ili denotator semantičkog subjekta, u oba slučaja sa značenjem agensa - direktnog vršioca radnje ili posrednika, ali i pseudoagensa - npr. nosioca osobine, stanja ili osećanja, egzistenta kauzatora, posesora, disponenta..., ostvaruje se podjednako u nominalnim i verbalnim strukturama, a u posebnom slučaju i u okazionalnoj varijanti rečenice uz jedan tip modalnih partikula sa specifičnim pragmatičkim efektom.
T2 - Јужнословенски филолог
T1 - The subject genitive in the standard Serbian language
T1 - Субјекатски генитив у стандардном српском језику
SP - 125
EP - 143
IS - 61
DO - 10.2298/JFI0561125A
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2965
ER - 
@article{
author = "Антонић, Ивана",
year = "2005",
abstract = "The paper presents a review of syntactic-semantic structures with the so-called subject genitive, it describes and in a specific way compares all syntactic-semantic models with this type of genitive and discusses the necessary syntactic-semantic conditions which influence its appearance with the comment on the necessary pragmatic conditions where it is relevant. In comparison with the interpretations existing so far, this category is somewhat extended, and the appearance of genitive in specific models mentioned by other authors, too - is explicitly classified into this category, which has not been the case before. Subject genitive, as an exponent of the grammatical subject in the deep predication (full verbal lexeme [condensed by the deverbal noun] or copulative with the adjective as a semantic core [condensed by the deadjectival noun], or the predication of the reduced relative clause in the function of the restrictive identifier of the basic noun of the type nomina loci and nomina collectiva) or as a denotator of the semantic subject, in both cases with the meaning of agent - the direct performer of the activity or an intermediary, but also a pseudo-agent, e.g. the indicator of a characteristic, of existence, objects instrument, of the entity created in the process of the verb activity possessor, causer, indicator of a state or feeling, disponent (temporary possessor) - is realized equally in nominal and verbal structures, and in a particular instance also in the occasional variant of the sentence with one type of modal particles (evo, eto, eno, gle) in a specific pragmatic situation. In the Standard Serbian Language the subject genitive is the element of the secondary syntactic-semantic structures - generated from the basic deep, prototypical, structures (all models except the model with the personal and the model with the medial predication), or the element of the basic syntactic-semantic structures but so-called converse structures (the model with the personal and the model with the medial predication). The author also gives comment of the terminological solutions., U radu se daje pregled sintaksičko-semantičkih struktura sa tzv. subjekatskim genitivom, opisuju se i na određeni način sučeljavaju svi sintaksičko-semantički modeli sa ovim tipom genitiva i obrazlažu nužni sintaksičko-semantički uslovi koji utiču na njegovu pojavu, uz komentar neophodnih pragmatičkih uslova, tamo gde je to relevantno. U odnosu na dosadašnja tumačenja proširuje se ova kategorija, a pojava genitiva u određenim modelima koje su i drugi autori pominjali eksplicitno se svrstava u ovu kategoriju, što ranije nije bio slučaj. Subjekatski genitiv, kao eksponent gramatičkog subjekta dubinske predikacije ili predikacije redukovane relativne klauze, ili denotator semantičkog subjekta, u oba slučaja sa značenjem agensa - direktnog vršioca radnje ili posrednika, ali i pseudoagensa - npr. nosioca osobine, stanja ili osećanja, egzistenta kauzatora, posesora, disponenta..., ostvaruje se podjednako u nominalnim i verbalnim strukturama, a u posebnom slučaju i u okazionalnoj varijanti rečenice uz jedan tip modalnih partikula sa specifičnim pragmatičkim efektom.",
journal = "Јужнословенски филолог",
title = "The subject genitive in the standard Serbian language, Субјекатски генитив у стандардном српском језику",
pages = "125-143",
number = "61",
doi = "10.2298/JFI0561125A",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2965"
}
Антонић, И.. (2005). The subject genitive in the standard Serbian language. in Јужнословенски филолог(61), 125-143.
https://doi.org/10.2298/JFI0561125A
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2965
Антонић И. The subject genitive in the standard Serbian language. in Јужнословенски филолог. 2005;(61):125-143.
doi:10.2298/JFI0561125A
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2965 .
Антонић, Ивана, "The subject genitive in the standard Serbian language" in Јужнословенски филолог, no. 61 (2005):125-143,
https://doi.org/10.2298/JFI0561125A .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2965 .

Аспекатска вредност предикације с фазним/модалним глаголом на примеру реченице с темпоралном клаузом

Антонић, Ивана

(2000)

TY - JOUR
AU - Антонић, Ивана
PY - 2000
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/2769
AB - U radu se razmatra aspekatska vrednost sintaksičko-semantički kompleksne predikacije sastavljene po modelu semikopulativni fazni / modalni glagol + punoznačni glagol. U dosadašnjoj literaturi nije bilo posebnog osvrta na ovu karakteristiku takve predikacije, a potreba da se posebno razmatra ovaj problem ukazala se tokom rada na analizi rečenice s temporalnom klauzom. Pošto je u sintaksičko-semantičkim strukturama takvoga tipa glagolski aspekt dve korelativne predikacije jedan od glavnih distinktivnih elemenata za realizaciju pojedinačnih semantičkih tipova, u svakom konkretnom primeru za obe korelativne predikacije nužno je bilo odrediti glagolski aspekt. Da bi to bilo moguće, prethodno je bilo potrebno ispitati, između ostalog, i ponašanje, u tom smislu, predikacija sastavljenih od dve glagolske lekseme. Ovde se iznose rezultati tog ispitivanja, s kratkim osvrtom i na njihovu potvrdu u celokupnom analiziranom korpusu. Dobijene rezultate svakako bi valjalo proveravati i u drugim sintaksičko-semantičkim strukturama. .
T2 - Јужнословенски филолог
T1 - Аспекатска вредност предикације с фазним/модалним глаголом на примеру реченице с темпоралном клаузом
SP - 93
EP - 101
VL - 56
IS - 1-2
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2769
ER - 
@article{
author = "Антонић, Ивана",
year = "2000",
abstract = "U radu se razmatra aspekatska vrednost sintaksičko-semantički kompleksne predikacije sastavljene po modelu semikopulativni fazni / modalni glagol + punoznačni glagol. U dosadašnjoj literaturi nije bilo posebnog osvrta na ovu karakteristiku takve predikacije, a potreba da se posebno razmatra ovaj problem ukazala se tokom rada na analizi rečenice s temporalnom klauzom. Pošto je u sintaksičko-semantičkim strukturama takvoga tipa glagolski aspekt dve korelativne predikacije jedan od glavnih distinktivnih elemenata za realizaciju pojedinačnih semantičkih tipova, u svakom konkretnom primeru za obe korelativne predikacije nužno je bilo odrediti glagolski aspekt. Da bi to bilo moguće, prethodno je bilo potrebno ispitati, između ostalog, i ponašanje, u tom smislu, predikacija sastavljenih od dve glagolske lekseme. Ovde se iznose rezultati tog ispitivanja, s kratkim osvrtom i na njihovu potvrdu u celokupnom analiziranom korpusu. Dobijene rezultate svakako bi valjalo proveravati i u drugim sintaksičko-semantičkim strukturama. .",
journal = "Јужнословенски филолог",
title = "Аспекатска вредност предикације с фазним/модалним глаголом на примеру реченице с темпоралном клаузом",
pages = "93-101",
volume = "56",
number = "1-2",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2769"
}
Антонић, И.. (2000). Аспекатска вредност предикације с фазним/модалним глаголом на примеру реченице с темпоралном клаузом. in Јужнословенски филолог, 56(1-2), 93-101.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2769
Антонић И. Аспекатска вредност предикације с фазним/модалним глаголом на примеру реченице с темпоралном клаузом. in Јужнословенски филолог. 2000;56(1-2):93-101.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2769 .
Антонић, Ивана, "Аспекатска вредност предикације с фазним/модалним глаголом на примеру реченице с темпоралном клаузом" in Јужнословенски филолог, 56, no. 1-2 (2000):93-101,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2769 .

Сњежана Кордић: Релативна реченица, Матица хрватска, Загреб, 1995

Антонић, Ивана

(1997)

TY - JOUR
AU - Антонић, Ивана
PY - 1997
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/2781
T2 - Јужнословенски филолог
T1 - Сњежана Кордић: Релативна реченица, Матица хрватска, Загреб, 1995
SP - 227
EP - 236
IS - 53
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2781
ER - 
@article{
author = "Антонић, Ивана",
year = "1997",
journal = "Јужнословенски филолог",
title = "Сњежана Кордић: Релативна реченица, Матица хрватска, Загреб, 1995",
pages = "227-236",
number = "53",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2781"
}
Антонић, И.. (1997). Сњежана Кордић: Релативна реченица, Матица хрватска, Загреб, 1995. in Јужнословенски филолог(53), 227-236.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2781
Антонић И. Сњежана Кордић: Релативна реченица, Матица хрватска, Загреб, 1995. in Јужнословенски филолог. 1997;(53):227-236.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2781 .
Антонић, Ивана, "Сњежана Кордић: Релативна реченица, Матица хрватска, Загреб, 1995" in Јужнословенски филолог, no. 53 (1997):227-236,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2781 .