Pašti, Igor A.

Link to this page

Authority KeyName Variants
392b110b-9f34-4288-b135-cc9868b652d5
 • Pašti, Igor A. (1)
Projects

Author's Bibliography

Modelling and simulations of nanostructures

Pašti, Igor A.; Dobrota, Ana S.; Mentus, Slavko V.

(Belgrade : SASA, 2020)

TY - CONF
AU - Pašti, Igor A.
AU - Dobrota, Ana S.
AU - Mentus, Slavko V.
PY - 2020
AB - Напредак савремених технологија захтева фундаментално разумевање везе између структуре и својстава нових материјала. Методе
прорачуна и симулације показале су се као моћно средство у испитивању
ових веза, омогућавајући анализу система различитих нивоа сложености,
на различитим просторним и временским скалама, са жељеним саставом
и без икаквог ризика од контаминације. Штавише, константно повећање
рачунарских ресурса омогућило је примену неких од најнапреднијих метода
прорачуна на скали која превазилази суб-нанометарску (мали молекули и
кластери атома), која се обично сматра границом за ab initio прорачуне. Иако
се тачност таквих израчунавања приближава грешкама експеримента, овај
приступ такође омогућава (теоријску) претрагу великог броја система, што
није експериментално изводљиво, као и разумевање општих трендова који
су од великог значаја, како за теоретичаре тако и за експериментаторе. Овo
поглавље приказује искуства аутора у моделирању и симулацијама система
нанометарских димензија различите сложености, укључујући оксиде метала,
метале, угљеничне материјале, молекулске мреже и сложене каталитичке
системе.
AB - Advancements in contemporary technologies require deep
understanding of the link between the structure and properties of novel materials. Computational methods have been proven as a powerful tool in that quest,
allowing investigation of systems of various complexity and at different spatial and
temporal scales, with a desired composition and without any risk of contamination.
Moreover, constant increase of computational power allowed the application of
some of the most advanced computational methods at the scales which overcome
sub-nanometers (small molecules and clusters of atoms), usually considered as a
limit for first principles calculations. While the accuracy of such calculations reaches the experimental one, this approach also allows for the screening of a large number of systems, which is not experimentally feasible, and also the understanding of
general trends which is of great importance for both theoreticians and experimentalists. This text will cover author’s recent experiences in modelling and simulation
of nanoscale systems of different complexity, including metal oxides, metals, carbon
materials, molecular networks and complex catalytic systems.
PB - Belgrade : SASA
C3 - Fascinating world of nanoscience and nanotechnology
T1 - Modelling and simulations of nanostructures
T1 - Моделирање и симулација наноструктура
SP - 251
EP - 282
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9252
ER - 
@conference{
author = "Pašti, Igor A. and Dobrota, Ana S. and Mentus, Slavko V.",
year = "2020",
abstract = "Напредак савремених технологија захтева фундаментално разумевање везе између структуре и својстава нових материјала. Методе
прорачуна и симулације показале су се као моћно средство у испитивању
ових веза, омогућавајући анализу система различитих нивоа сложености,
на различитим просторним и временским скалама, са жељеним саставом
и без икаквог ризика од контаминације. Штавише, константно повећање
рачунарских ресурса омогућило је примену неких од најнапреднијих метода
прорачуна на скали која превазилази суб-нанометарску (мали молекули и
кластери атома), која се обично сматра границом за ab initio прорачуне. Иако
се тачност таквих израчунавања приближава грешкама експеримента, овај
приступ такође омогућава (теоријску) претрагу великог броја система, што
није експериментално изводљиво, као и разумевање општих трендова који
су од великог значаја, како за теоретичаре тако и за експериментаторе. Овo
поглавље приказује искуства аутора у моделирању и симулацијама система
нанометарских димензија различите сложености, укључујући оксиде метала,
метале, угљеничне материјале, молекулске мреже и сложене каталитичке
системе., Advancements in contemporary technologies require deep
understanding of the link between the structure and properties of novel materials. Computational methods have been proven as a powerful tool in that quest,
allowing investigation of systems of various complexity and at different spatial and
temporal scales, with a desired composition and without any risk of contamination.
Moreover, constant increase of computational power allowed the application of
some of the most advanced computational methods at the scales which overcome
sub-nanometers (small molecules and clusters of atoms), usually considered as a
limit for first principles calculations. While the accuracy of such calculations reaches the experimental one, this approach also allows for the screening of a large number of systems, which is not experimentally feasible, and also the understanding of
general trends which is of great importance for both theoreticians and experimentalists. This text will cover author’s recent experiences in modelling and simulation
of nanoscale systems of different complexity, including metal oxides, metals, carbon
materials, molecular networks and complex catalytic systems.",
publisher = "Belgrade : SASA",
journal = "Fascinating world of nanoscience and nanotechnology",
title = "Modelling and simulations of nanostructures, Моделирање и симулација наноструктура",
pages = "251-282",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9252"
}
Pašti, I. A., Dobrota, A. S.,& Mentus, S. V. (2020). Моделирање и симулација наноструктура.
Fascinating world of nanoscience and nanotechnology
Belgrade : SASA., 251-282.
Pašti IA, Dobrota AS, Mentus SV. Моделирање и симулација наноструктура. Fascinating world of nanoscience and nanotechnology. 2020;:251-282.
Pašti Igor A., Dobrota Ana S., Mentus Slavko V., "Моделирање и симулација наноструктура" Fascinating world of nanoscience and nanotechnology (2020):251-282