Гудурић, Снежана

Link to this page

Authority KeyName Variants
d4d5ed91-f184-4090-9d31-5be76ee87e89
 • Гудурић, Снежана (4)
Projects

Author's Bibliography

Акустичке особености фрикатива /ш/ и/ж/ у Батањи (Мађарска) и Наћфали (Румунија)

Радовановић, Драгана; Гудурић, Снежана

(Ниш : Филозофски факултет, 2021)

TY - JOUR
AU - Радовановић, Драгана
AU - Гудурић, Снежана
PY - 2021
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/12968
AB - This paper deals with the acoustic nature of fricative palatal consonants [ʃ], [ʒ] in
the speech of Batanja and Nacfala.
The obtained results were compared with the acoustic nature of the equivalent
consonants in standard Serbian and in the speech of Novi Sad. The results show
that the fricatives [ʃ] and [ʒ] of Batanja and Nacfala speeches differ from standard
Serbian and Novi Sad speech, but also they differ between themselves.
This research also represents an introduction of the acoustic analysis of the speech
of Batanja and Nacfala.
AB - У раду ће се испитати акустичке особености фрикатива /ж/ и /ш/ на корпусу поморишких говора из два пункта, једног у Румунији (Наћфала) и једног
у Мађарској (Батања). На основу акустичких параметара одредиће се сличности и разлике у артикулацији ових гласова у посматраним говорима, при
чему ће се дати релације према ранијим публикованим налазима сродих говорних типова.
PB - Ниш : Филозофски факултет
T2 - Исходишта
T1 - Акустичке особености фрикатива /ш/ и/ж/ у Батањи (Мађарска) и Наћфали (Румунија)
T1 - Fricatives [ʃ] and [ʒ] in the Speech of Batanja and Nacfala
SP - 369
EP - 383
VL - 7
DO - 10.46630/ish.7.2021.25
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12968
ER - 
@article{
author = "Радовановић, Драгана and Гудурић, Снежана",
year = "2021",
abstract = "This paper deals with the acoustic nature of fricative palatal consonants [ʃ], [ʒ] in
the speech of Batanja and Nacfala.
The obtained results were compared with the acoustic nature of the equivalent
consonants in standard Serbian and in the speech of Novi Sad. The results show
that the fricatives [ʃ] and [ʒ] of Batanja and Nacfala speeches differ from standard
Serbian and Novi Sad speech, but also they differ between themselves.
This research also represents an introduction of the acoustic analysis of the speech
of Batanja and Nacfala., У раду ће се испитати акустичке особености фрикатива /ж/ и /ш/ на корпусу поморишких говора из два пункта, једног у Румунији (Наћфала) и једног
у Мађарској (Батања). На основу акустичких параметара одредиће се сличности и разлике у артикулацији ових гласова у посматраним говорима, при
чему ће се дати релације према ранијим публикованим налазима сродих говорних типова.",
publisher = "Ниш : Филозофски факултет",
journal = "Исходишта",
title = "Акустичке особености фрикатива /ш/ и/ж/ у Батањи (Мађарска) и Наћфали (Румунија), Fricatives [ʃ] and [ʒ] in the Speech of Batanja and Nacfala",
pages = "369-383",
volume = "7",
doi = "10.46630/ish.7.2021.25",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12968"
}
Радовановић, Д.,& Гудурић, С.. (2021). Акустичке особености фрикатива /ш/ и/ж/ у Батањи (Мађарска) и Наћфали (Румунија). in Исходишта
Ниш : Филозофски факултет., 7, 369-383.
https://doi.org/10.46630/ish.7.2021.25
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12968
Радовановић Д, Гудурић С. Акустичке особености фрикатива /ш/ и/ж/ у Батањи (Мађарска) и Наћфали (Румунија). in Исходишта. 2021;7:369-383.
doi:10.46630/ish.7.2021.25
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12968 .
Радовановић, Драгана, Гудурић, Снежана, "Акустичке особености фрикатива /ш/ и/ж/ у Батањи (Мађарска) и Наћфали (Румунија)" in Исходишта, 7 (2021):369-383,
https://doi.org/10.46630/ish.7.2021.25 .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12968 .

Српско-румунски језички, културни и историјски контакти кроз призму пројекта МПНТР РС "Језици и културе у времену и простору"

Гудурић, Снежана

(Београд : Српска академија наука и уметности, 2021)

TY - CONF
AU - Гудурић, Снежана
PY - 2021
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/13217
AB - У раду се даје приказ резултата истраживања српско-
-румунских језичких, културних и историјских контаката вршених у оквиру 
пројекта Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике 
Србије бр. 178002 Језици и културе у времену и простору или презентованих 
на истоименом пројектном научном скупу и потом штампаних у пројектном 
тематском зборнику. О важности рада на тематици везаној за српско-румунске 
језичке, културне и историјске односе у оквиру поменутог Пројекта најбоље 
говори чињеница да су међу члановима тима, поред истраживача са три универзитета у Србији, била и два истраживача са Западног и један са Банатског 
универзитета из Темишвара. Сви радови везани за поменуту област а настали 
у оквиру Пројекта (монографија Михаја Н. Радана о карашевским говорима, 
текстови истраживача публиковани у серији тематских зборника Језици и 
културе у времену и простору) доступни су кроз Дигиталну библиотеку 
Филозофског факултета у Новом Саду.
AB - L’article présente les résultats de la recherche des contacts linguistiques, 
culturels et historiques serbo-roumains menée dans le cadre du projet du Мinistère 
de l’Éducation, des Sciences et du Développement technologique de la République 
de Serbie no. 178002 Langues et cultures dans le temps et l’espace ou ceux présentés 
aux conférences organisées dans le cadre dudit Projet et ensuite publiés dans la 
collection thématique du projet.
L’équipe de recherche du Projet était composée des chercheurs de trois universités de Serbie ainsi que des trois chercheurs des deux universités de Timişoara 
(Roumanie), dont deux de l’Univiersité d’Ouest et un de l’Université de Banat de. 
Au cours de la période de recherche de neuf ans, un nombre important 
d’articles a été publiés dans la série de collections thématiques Langues et culture 
dans le temps et l’espace. L’œuvre qui a marqué le Projet dans le domaine portant 
sur la présence de la langue et de la culture serbe en Roumanie est sûrement la 
monographie de Mihai N. Radan Phonétique et phonologie des parlers de Karasevo 
aujourd’hui. Une contribution à l’étude des parlers serbes en Roumanie.
Toutes les publications répertoriées dans ce document sont disponibles 
en ligne via la bibliothèque numérique de la Faculté de philosophie de Novi Sad 
(http://digitalna.ff.uns.ac.rs/).
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
C3 - Срби у Румунији : садашње стање и перспективе : зборник радова са округлог стола одржаног 6. децембра 2019.
T1 - Српско-румунски језички, културни и историјски контакти кроз призму пројекта МПНТР РС "Језици и културе у времену и простору"
T1 - Les contacts linguistiques, culturels et historiques serbo-roumanis dans le cadre du projet "Langues et cultures dans le temps et l'espace"
SP - 93
EP - 108
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_13217
ER - 
@conference{
author = "Гудурић, Снежана",
year = "2021",
abstract = "У раду се даје приказ резултата истраживања српско-
-румунских језичких, културних и историјских контаката вршених у оквиру 
пројекта Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике 
Србије бр. 178002 Језици и културе у времену и простору или презентованих 
на истоименом пројектном научном скупу и потом штампаних у пројектном 
тематском зборнику. О важности рада на тематици везаној за српско-румунске 
језичке, културне и историјске односе у оквиру поменутог Пројекта најбоље 
говори чињеница да су међу члановима тима, поред истраживача са три универзитета у Србији, била и два истраживача са Западног и један са Банатског 
универзитета из Темишвара. Сви радови везани за поменуту област а настали 
у оквиру Пројекта (монографија Михаја Н. Радана о карашевским говорима, 
текстови истраживача публиковани у серији тематских зборника Језици и 
културе у времену и простору) доступни су кроз Дигиталну библиотеку 
Филозофског факултета у Новом Саду., L’article présente les résultats de la recherche des contacts linguistiques, 
culturels et historiques serbo-roumains menée dans le cadre du projet du Мinistère 
de l’Éducation, des Sciences et du Développement technologique de la République 
de Serbie no. 178002 Langues et cultures dans le temps et l’espace ou ceux présentés 
aux conférences organisées dans le cadre dudit Projet et ensuite publiés dans la 
collection thématique du projet.
L’équipe de recherche du Projet était composée des chercheurs de trois universités de Serbie ainsi que des trois chercheurs des deux universités de Timişoara 
(Roumanie), dont deux de l’Univiersité d’Ouest et un de l’Université de Banat de. 
Au cours de la période de recherche de neuf ans, un nombre important 
d’articles a été publiés dans la série de collections thématiques Langues et culture 
dans le temps et l’espace. L’œuvre qui a marqué le Projet dans le domaine portant 
sur la présence de la langue et de la culture serbe en Roumanie est sûrement la 
monographie de Mihai N. Radan Phonétique et phonologie des parlers de Karasevo 
aujourd’hui. Une contribution à l’étude des parlers serbes en Roumanie.
Toutes les publications répertoriées dans ce document sont disponibles 
en ligne via la bibliothèque numérique de la Faculté de philosophie de Novi Sad 
(http://digitalna.ff.uns.ac.rs/).",
publisher = "Београд : Српска академија наука и уметности",
journal = "Срби у Румунији : садашње стање и перспективе : зборник радова са округлог стола одржаног 6. децембра 2019.",
title = "Српско-румунски језички, културни и историјски контакти кроз призму пројекта МПНТР РС "Језици и културе у времену и простору", Les contacts linguistiques, culturels et historiques serbo-roumanis dans le cadre du projet "Langues et cultures dans le temps et l'espace"",
pages = "93-108",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_13217"
}
Гудурић, С.. (2021). Српско-румунски језички, културни и историјски контакти кроз призму пројекта МПНТР РС "Језици и културе у времену и простору". in Срби у Румунији : садашње стање и перспективе : зборник радова са округлог стола одржаног 6. децембра 2019.
Београд : Српска академија наука и уметности., 93-108.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_13217
Гудурић С. Српско-румунски језички, културни и историјски контакти кроз призму пројекта МПНТР РС "Језици и културе у времену и простору". in Срби у Румунији : садашње стање и перспективе : зборник радова са округлог стола одржаног 6. децембра 2019.. 2021;:93-108.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_13217 .
Гудурић, Снежана, "Српско-румунски језички, културни и историјски контакти кроз призму пројекта МПНТР РС "Језици и културе у времену и простору"" in Срби у Румунији : садашње стање и перспективе : зборник радова са округлог стола одржаног 6. децембра 2019. (2021):93-108,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_13217 .

Une contribution à l'étude de la nature phonétique des sons en langue Serbe: Sons fricatifs

Гудурић, Снежана; Петровић, Драгољуб

(2008)

TY - JOUR
AU - Гудурић, Снежана
AU - Петровић, Драгољуб
PY - 2008
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/2909
AB - Ce texte porte sur la nature phonétique des sons fricatifs, en particulier sur les modifications de leur nature en vu de leur position dans les chaînes sonores concrètes. On propose un nouveau classement de consonnes en langue serbe qui consiste en ajout des sons [j] et [v] dans la classe de fricatifs, ayant en vu la nature acoustico-articulatioire de ces deux sons dans la langue moderne.
AB - U radu se razmatra fonetska priroda strujnih suglasnika, sa posebnim naglaskom na modifikacije njihove prirode u zavisnosti od položaja i konkretnog glasovnog okruženja. Daje se osvrt i na fonološki status ovih glasova u srpskom jeziku.
T2 - Јужнословенски филолог
T1 - Une contribution à l'étude de la nature phonétique des sons en langue Serbe: Sons fricatifs
T1 - Прилог проучавању фонетске природе гласова српског језика - струјни сугласници
SP - 73
EP - 108
IS - 64
DO - 10.2298/JFI0864073G
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2909
ER - 
@article{
author = "Гудурић, Снежана and Петровић, Драгољуб",
year = "2008",
abstract = "Ce texte porte sur la nature phonétique des sons fricatifs, en particulier sur les modifications de leur nature en vu de leur position dans les chaînes sonores concrètes. On propose un nouveau classement de consonnes en langue serbe qui consiste en ajout des sons [j] et [v] dans la classe de fricatifs, ayant en vu la nature acoustico-articulatioire de ces deux sons dans la langue moderne., U radu se razmatra fonetska priroda strujnih suglasnika, sa posebnim naglaskom na modifikacije njihove prirode u zavisnosti od položaja i konkretnog glasovnog okruženja. Daje se osvrt i na fonološki status ovih glasova u srpskom jeziku.",
journal = "Јужнословенски филолог",
title = "Une contribution à l'étude de la nature phonétique des sons en langue Serbe: Sons fricatifs, Прилог проучавању фонетске природе гласова српског језика - струјни сугласници",
pages = "73-108",
number = "64",
doi = "10.2298/JFI0864073G",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2909"
}
Гудурић, С.,& Петровић, Д.. (2008). Une contribution à l'étude de la nature phonétique des sons en langue Serbe: Sons fricatifs. in Јужнословенски филолог(64), 73-108.
https://doi.org/10.2298/JFI0864073G
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2909
Гудурић С, Петровић Д. Une contribution à l'étude de la nature phonétique des sons en langue Serbe: Sons fricatifs. in Јужнословенски филолог. 2008;(64):73-108.
doi:10.2298/JFI0864073G
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2909 .
Гудурић, Снежана, Петровић, Драгољуб, "Une contribution à l'étude de la nature phonétique des sons en langue Serbe: Sons fricatifs" in Јужнословенски филолог, no. 64 (2008):73-108,
https://doi.org/10.2298/JFI0864073G .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2909 .

Une contribution a l’étude de la nature phonétique des sons en langue Serbe: Sons latéraux

Гудурић, Снежана; Петровић, Драгољуб

(2007)

TY - JOUR
AU - Гудурић, Снежана
AU - Петровић, Драгољуб
PY - 2007
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/2898
AB - Ce texte porte sur la nature des sons latéraux en langue serbe sur leurs points convergents et divergents, et en particulier sur leur distribution. En dépit de leur mode de prononciation presque identique (passage latéral de l’air des deux cote de l’obstacle fait dans le résonateur buccal), les deux sons montrent des différences importantes concernant tout autre caractéristique. Le son dit palatal, par son image acoustique ressemble plus au son transitoire [j] ou au son nasal [n] qu’a sa paire latérale. C’est peut-être la raison pour laquelle on le substitue souvent par le [j] dans certains dialectes serbes. De même, nous montrons que la nature du [l] dit syllabique diffère de celle de la sonante non-syllabique, tout en considérant les deux sons phonologiquement identiques.
AB - U radu se razmatra fonetska priroda lateralnih glasova u srpskom jeziku, sa posebnim naglaskom na njihovom međusobnom odnosu, kao i na specifičnim distribucijama. Iako slični po načinu tvorbe koji se odnosi na lateralan prolaz vazdušne struje kroz usnu duplju uz postojanje prepreke, ova dva na prvi pogled veoma slična glasa pokazuju izrazite artikulaciono-akustičke razlike.
T2 - Јужнословенски филолог
T1 - Une contribution a l’étude de la nature phonétique des sons en langue Serbe: Sons latéraux
T1 - Прилог проучавању фонетске природе гласова у српском језику - латерални гласови
SP - 11
EP - 29
IS - 63
DO - 10.2298/JFI0763011G
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2898
ER - 
@article{
author = "Гудурић, Снежана and Петровић, Драгољуб",
year = "2007",
abstract = "Ce texte porte sur la nature des sons latéraux en langue serbe sur leurs points convergents et divergents, et en particulier sur leur distribution. En dépit de leur mode de prononciation presque identique (passage latéral de l’air des deux cote de l’obstacle fait dans le résonateur buccal), les deux sons montrent des différences importantes concernant tout autre caractéristique. Le son dit palatal, par son image acoustique ressemble plus au son transitoire [j] ou au son nasal [n] qu’a sa paire latérale. C’est peut-être la raison pour laquelle on le substitue souvent par le [j] dans certains dialectes serbes. De même, nous montrons que la nature du [l] dit syllabique diffère de celle de la sonante non-syllabique, tout en considérant les deux sons phonologiquement identiques., U radu se razmatra fonetska priroda lateralnih glasova u srpskom jeziku, sa posebnim naglaskom na njihovom međusobnom odnosu, kao i na specifičnim distribucijama. Iako slični po načinu tvorbe koji se odnosi na lateralan prolaz vazdušne struje kroz usnu duplju uz postojanje prepreke, ova dva na prvi pogled veoma slična glasa pokazuju izrazite artikulaciono-akustičke razlike.",
journal = "Јужнословенски филолог",
title = "Une contribution a l’étude de la nature phonétique des sons en langue Serbe: Sons latéraux, Прилог проучавању фонетске природе гласова у српском језику - латерални гласови",
pages = "11-29",
number = "63",
doi = "10.2298/JFI0763011G",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2898"
}
Гудурић, С.,& Петровић, Д.. (2007). Une contribution a l’étude de la nature phonétique des sons en langue Serbe: Sons latéraux. in Јужнословенски филолог(63), 11-29.
https://doi.org/10.2298/JFI0763011G
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2898
Гудурић С, Петровић Д. Une contribution a l’étude de la nature phonétique des sons en langue Serbe: Sons latéraux. in Јужнословенски филолог. 2007;(63):11-29.
doi:10.2298/JFI0763011G
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2898 .
Гудурић, Снежана, Петровић, Драгољуб, "Une contribution a l’étude de la nature phonétique des sons en langue Serbe: Sons latéraux" in Јужнословенски филолог, no. 63 (2007):11-29,
https://doi.org/10.2298/JFI0763011G .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2898 .