Оташевић, Ђорђе Р.

Link to this page

Authority KeyName Variants
f39ef630-c0e5-4bad-936d-38393cd1f4e5
 • Оташевић, Ђорђе Р. (3)
Projects

Author's Bibliography

Рад на српској слободнозидарској терминологији

Оташевић, Ђорђе Р.

(Београд : Српска академија наука и уметности, 2017)

TY - CHAP
AU - Оташевић, Ђорђе Р.
PY - 2017
AB - У чланку се говори о досадашњем раду на српској слободнозидарској терминологији, о пословима који су у току те о ономе што тек треба урадити. До сада је урађено мало тога. Појединим терминима посвећено је неколико мањихв чланака, а у неколико чланака се, мање или више узгредно, говори о неком термину, обично у пар реченица. Најзначајнији посао је превођење два речника на српски језик. Један је Речник масона, езотеризма, херметизма, религија, митова и симбола Луиђија Троизија (1998), а други Речник слободног зидарства Данијела Лигуа (2001). У току је рад на два речника: Грађи за речник слободног зидарства и Малом речнику слободнозидарских термина. До сада као засебна публикација није објављен ниједан двојезични речник српских слободнозидарских термина. Пошто српска слободнозидарска терминологија до сада, колико нам је познато, није била предмет лингвистичких изучавања, нема сврхе наводити шта је још остало да се уради већ чему би требало дати предност. Сматра мо да се издвајају две теме: синонимија и амбисемија. Лингвистичких радова о српској слободнозидарској терминологији вероватно до сада није било. Предност би требало дати изучавању синонимије и амбисемије.
AB - В статье речь идет о работе в области масонской терминологии – как той, которая уже проделана до настоящего времени, так и той работе, которая идет сейчас и которую еще предстоит сделать. На данный момент сделано немного. Некоторым терминам посвящено несколько небольших статей, а также в небольшом числе статей мимоходом говорится о каком-либо термине, обычно в нескольких предложениях. Наиболее важной работой можно считать перевод двух словарей на сербский язык. Один из них – Словарь масонов, эзотеризмa, герметизмa, религии, мифов и символов Луиджи Троизи (1998), а второй – Словарь масоноства Даниела Лигуа (2001). Сейчас идет работа над двумя словарями: Грађа за речник слободног зидарства и Мали речник слободнозидарских термина. До сих пор не опубликован ни один двуязычный словарь сербских масонских терминов. Так как сербская масонская терминология, как нам известно, не была предметом лингвистических исследований, необходимо говорить не о том, что еще предстоит сделать, а о том, чему надо уделить приоритетное внимание. Мы считаем, что здесь выделяются две темы: синонимия и амбисемия.
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
PB - Београд : Институт за српски језик САНУ
T2 - Словенска терминологија данас
T1 - Рад на српској слободнозидарској терминологији
T1 - Работа над сербской масонской терминологией
SP - 461
EP - 467
ER - 
@article{
author = "Оташевић, Ђорђе Р.",
year = "2017",
abstract = "У чланку се говори о досадашњем раду на српској слободнозидарској терминологији, о пословима који су у току те о ономе што тек треба урадити. До сада је урађено мало тога. Појединим терминима посвећено је неколико мањихв чланака, а у неколико чланака се, мање или више узгредно, говори о неком термину, обично у пар реченица. Најзначајнији посао је превођење два речника на српски језик. Један је Речник масона, езотеризма, херметизма, религија, митова и симбола Луиђија Троизија (1998), а други Речник слободног зидарства Данијела Лигуа (2001). У току је рад на два речника: Грађи за речник слободног зидарства и Малом речнику слободнозидарских термина. До сада као засебна публикација није објављен ниједан двојезични речник српских слободнозидарских термина. Пошто српска слободнозидарска терминологија до сада, колико нам је познато, није била предмет лингвистичких изучавања, нема сврхе наводити шта је још остало да се уради већ чему би требало дати предност. Сматра мо да се издвајају две теме: синонимија и амбисемија. Лингвистичких радова о српској слободнозидарској терминологији вероватно до сада није било. Предност би требало дати изучавању синонимије и амбисемије., В статье речь идет о работе в области масонской терминологии – как той, которая уже проделана до настоящего времени, так и той работе, которая идет сейчас и которую еще предстоит сделать. На данный момент сделано немного. Некоторым терминам посвящено несколько небольших статей, а также в небольшом числе статей мимоходом говорится о каком-либо термине, обычно в нескольких предложениях. Наиболее важной работой можно считать перевод двух словарей на сербский язык. Один из них – Словарь масонов, эзотеризмa, герметизмa, религии, мифов и символов Луиджи Троизи (1998), а второй – Словарь масоноства Даниела Лигуа (2001). Сейчас идет работа над двумя словарями: Грађа за речник слободног зидарства и Мали речник слободнозидарских термина. До сих пор не опубликован ни один двуязычный словарь сербских масонских терминов. Так как сербская масонская терминология, как нам известно, не была предметом лингвистических исследований, необходимо говорить не о том, что еще предстоит сделать, а о том, чему надо уделить приоритетное внимание. Мы считаем, что здесь выделяются две темы: синонимия и амбисемия.",
publisher = "Београд : Српска академија наука и уметности, Београд : Институт за српски језик САНУ",
journal = "Словенска терминологија данас",
title = "Рад на српској слободнозидарској терминологији, Работа над сербской масонской терминологией",
pages = "461-467"
}
Оташевић, Ђ. Р. (2017). Работа над сербской масонской терминологией.
Словенска терминологија данас
Београд : Институт за српски језик САНУ., 461-467.
Оташевић ЂР. Работа над сербской масонской терминологией. Словенска терминологија данас. 2017;:461-467.
Оташевић Ђорђе Р., "Работа над сербской масонской терминологией" Словенска терминологија данас (2017):461-467

Типологија речника српског језика III

Оташевић, Ђорђе Р.

(Београд : Иститут за српски језик САНУ, 2015)

TY - JOUR
AU - Оташевић, Ђорђе Р.
PY - 2015
AB - У раду су наведени неки од ванлингвистичких параметара како би
се стекла потпунија слика о постојећим речницима српског језика
(медијум, број аутора, финансирање, тираж, број издања, број боја).
AB - В данной работе приводятся некоторые из внелингвистических
параметров для того, чтобы дать более полное представление об имеющихся словарях сербского языка (форма издания, число авторов,
финансирование, тираж, число изданий, количество цветов).
PB - Београд : Иститут за српски језик САНУ
T2 - Наш језик
T1 - Типологија речника српског језика III
T1 - Типология словарей сербского языка III (Внелингвистические параметры)
SP - 11
EP - 22
VL - 46
IS - 3-4
ER - 
@article{
author = "Оташевић, Ђорђе Р.",
year = "2015",
abstract = "У раду су наведени неки од ванлингвистичких параметара како би
се стекла потпунија слика о постојећим речницима српског језика
(медијум, број аутора, финансирање, тираж, број издања, број боја)., В данной работе приводятся некоторые из внелингвистических
параметров для того, чтобы дать более полное представление об имеющихся словарях сербского языка (форма издания, число авторов,
финансирование, тираж, число изданий, количество цветов).",
publisher = "Београд : Иститут за српски језик САНУ",
journal = "Наш језик",
title = "Типологија речника српског језика III, Типология словарей сербского языка III (Внелингвистические параметры)",
pages = "11-22",
volume = "46",
number = "3-4"
}
Оташевић, Ђ. Р. (2015). Типология словарей сербского языка III (Внелингвистические параметры).
Наш језик
Београд : Иститут за српски језик САНУ., 46(3-4), 11-22.
Оташевић ЂР. Типология словарей сербского языка III (Внелингвистические параметры). Наш језик. 2015;46(3-4):11-22.
Оташевић Ђорђе Р., "Типология словарей сербского языка III (Внелингвистические параметры)" Наш језик, 46, no. 3-4 (2015):11-22

Типологија речника српског језика I (теоријски оквир)

Оташевић, Ђорђе Р.

(Београд : Иститут за српски језик САНУ, 2014)

TY - JOUR
AU - Оташевић, Ђорђе Р.
PY - 2014
AB - У раду се указује на значај типологизације речника. Даје се кратак преглед досадашњих истраживања.
Типологија речника српског језика није хијерархијска и не претендује
на универзалност. Параметри су подељени у две групе: лингвистички параметри и ванлингвистички параметри. Један од циљева овога рада јесте
инвентаризација различитих типова речника српског језика који у овом
тренутку постоје.
PB - Београд : Иститут за српски језик САНУ
T2 - Наш језик
T1 - Типологија речника српског језика I (теоријски оквир)
T1 - Типология словарей сербского языка I (теоретические рамки)
SP - 29
EP - 48
VL - 45
IS - 1-2
ER - 
@article{
author = "Оташевић, Ђорђе Р.",
year = "2014",
abstract = "У раду се указује на значај типологизације речника. Даје се кратак преглед досадашњих истраживања.
Типологија речника српског језика није хијерархијска и не претендује
на универзалност. Параметри су подељени у две групе: лингвистички параметри и ванлингвистички параметри. Један од циљева овога рада јесте
инвентаризација различитих типова речника српског језика који у овом
тренутку постоје.",
publisher = "Београд : Иститут за српски језик САНУ",
journal = "Наш језик",
title = "Типологија речника српског језика I (теоријски оквир), Типология словарей сербского языка I (теоретические рамки)",
pages = "29-48",
volume = "45",
number = "1-2"
}
Оташевић, Ђ. Р. (2014). Типология словарей сербского языка I (теоретические рамки).
Наш језик
Београд : Иститут за српски језик САНУ., 45(1-2), 29-48.
Оташевић ЂР. Типология словарей сербского языка I (теоретические рамки). Наш језик. 2014;45(1-2):29-48.
Оташевић Ђорђе Р., "Типология словарей сербского языка I (теоретические рамки)" Наш језик, 45, no. 1-2 (2014):29-48