Николић, Марина

Link to this page

Authority KeyName Variants
abf00628-ec5a-4e95-880b-e6c7c23b1c1d
 • Николић, Марина (4)
 • Николић (1)
Projects

Author's Bibliography

Терминолошке синтагме које конституише именица менаџмент

Николић, Марина; Одбор за стандардизацију српског језика

(Београд : Институт за српски језик САНУ, 2020)

TY - JOUR
AU - Николић, Марина
AU - Одбор за стандардизацију српског језика
PY - 2020
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10694
PB - Београд : Институт за српски језик САНУ
T2 - Наш језик
T1 - Терминолошке синтагме које конституише именица менаџмент
SP - 97
EP - 99
VL - 51
IS - 2
ER - 
@article{
author = "Николић, Марина and Одбор за стандардизацију српског језика",
year = "2020",
url = "https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10694",
publisher = "Београд : Институт за српски језик САНУ",
journal = "Наш језик",
title = "Терминолошке синтагме које конституише именица менаџмент",
pages = "97-99",
volume = "51",
number = "2"
}
Николић, М.,& Одбор за стандардизацију српског језика (2020). Терминолошке синтагме које конституише именица менаџмент.
Наш језик
Београд : Институт за српски језик САНУ., 51(2), 97-99.
Николић М, Одбор за стандардизацију српског језика. Терминолошке синтагме које конституише именица менаџмент. Наш језик. 2020;51(2):97-99
Николић Марина, Одбор за стандардизацију српског језика, "Терминолошке синтагме које конституише именица менаџмент" Наш језик, 51, no. 2 (2020):97-99

Марина Спасојевић, Глаголи на -(ј)ети, -•м у корелацији са глаголима на -ити, -•м у савременом српском језику (нормативни и лексикографски аспект)

Николић, Марина

(Београд : Институт за српски језик САНУ, 2014)

TY - JOUR
AU - Николић, Марина
PY - 2014
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/11518
AB - У науци о српском језику стална је потреба за студијама и
приручницима који се баве нормом стандардног језика. Обимна
студија Марине Спасојевић једним делом ту празнину употпуњава.
Млада и перспективна лингвисткиња Марина Спасојевић за тему,
прво магистарског рада, а потом и монографије, изабрала је с нор-
мативног аспекта „проблематичну“ групу глагола, а то су они гла-
голи који испред инфинитивног
наставка -ти имају рефлекс јата
– -е-, -(и)је-, тј. они који се у инфинитиву
завршавају на -(ј)ети, a у
првом лицу једнине презента на -•м (волети, волим; желети, желим;
старети, старим; белети, белим итд.).
PB - Београд : Институт за српски језик САНУ
T2 - Наш језик
T1 - Марина Спасојевић, Глаголи на -(ј)ети, -•м у корелацији са глаголима на -ити, -•м у савременом српском језику (нормативни и лексикографски аспект)
SP - 105
EP - 111
VL - 45
IS - 1-2
ER - 
@article{
author = "Николић, Марина",
year = "2014",
url = "https://dais.sanu.ac.rs/123456789/11518",
abstract = "У науци о српском језику стална је потреба за студијама и
приручницима који се баве нормом стандардног језика. Обимна
студија Марине Спасојевић једним делом ту празнину употпуњава.
Млада и перспективна лингвисткиња Марина Спасојевић за тему,
прво магистарског рада, а потом и монографије, изабрала је с нор-
мативног аспекта „проблематичну“ групу глагола, а то су они гла-
голи који испред инфинитивног
наставка -ти имају рефлекс јата
– -е-, -(и)је-, тј. они који се у инфинитиву
завршавају на -(ј)ети, a у
првом лицу једнине презента на -•м (волети, волим; желети, желим;
старети, старим; белети, белим итд.).",
publisher = "Београд : Институт за српски језик САНУ",
journal = "Наш језик",
title = "Марина Спасојевић, Глаголи на -(ј)ети, -•м у корелацији са глаголима на -ити, -•м у савременом српском језику (нормативни и лексикографски аспект)",
pages = "105-111",
volume = "45",
number = "1-2"
}
Николић, М. (2014). Марина Спасојевић, Глаголи на -(ј)ети, -•м у корелацији са глаголима на -ити, -•м у савременом српском језику (нормативни и лексикографски аспект).
Наш језик
Београд : Институт за српски језик САНУ., 45(1-2), 105-111.
Николић М. Марина Спасојевић, Глаголи на -(ј)ети, -•м у корелацији са глаголима на -ити, -•м у савременом српском језику (нормативни и лексикографски аспект). Наш језик. 2014;45(1-2):105-111
Николић Марина, "Марина Спасојевић, Глаголи на -(ј)ети, -•м у корелацији са глаголима на -ити, -•м у савременом српском језику (нормативни и лексикографски аспект)" Наш језик, 45, no. 1-2 (2014):105-111

Србистика на петроградском универзитету данас

Николић, Марина

(Београд : Иститут за српски језик САНУ, 2013)

TY - JOUR
AU - Николић, Марина
PY - 2013
UR - http://dais.sanu.ac.rs/123456789/7543
AB - Работа посвящена вопросу изучения сербского языка на кафедре славянской филологии Филологического факультета Санкт-Петербургского Государственного университета. Статья содержит краткий исторический очерк развития славистики и сербистики в СанктПетербургском университете. Также внимание уделяется современному изучению сербского языка и состоянию сербистики в Санкт-
Петербурге после распада сербохорватского языкового стандарта,
новой программе преподавания, работе лекторов по сербскому языку, как и сотрудничеству и перспективам сотрудничества кафедры
Славянской филологии СПбГУ с университетами Сербии, Черногории и Республики Сербской.
PB - Београд : Иститут за српски језик САНУ
T2 - Наш језик
T1 - Србистика на петроградском универзитету данас
T1 - Сербистика в санкт-петербургском университете сегодня
SP - 59
EP - 69
VL - 44
IS - 3-4
ER - 
@article{
author = "Николић, Марина",
year = "2013",
url = "http://dais.sanu.ac.rs/123456789/7543",
abstract = "Работа посвящена вопросу изучения сербского языка на кафедре славянской филологии Филологического факультета Санкт-Петербургского Государственного университета. Статья содержит краткий исторический очерк развития славистики и сербистики в СанктПетербургском университете. Также внимание уделяется современному изучению сербского языка и состоянию сербистики в Санкт-
Петербурге после распада сербохорватского языкового стандарта,
новой программе преподавания, работе лекторов по сербскому языку, как и сотрудничеству и перспективам сотрудничества кафедры
Славянской филологии СПбГУ с университетами Сербии, Черногории и Республики Сербской.",
publisher = "Београд : Иститут за српски језик САНУ",
journal = "Наш језик",
title = "Србистика на петроградском универзитету данас, Сербистика в санкт-петербургском университете сегодня",
pages = "59-69",
volume = "44",
number = "3-4"
}
Николић, М. (2013). Сербистика в санкт-петербургском университете сегодня.
Наш језик
Београд : Иститут за српски језик САНУ., 44(3-4), 59-69.
Николић М. Сербистика в санкт-петербургском университете сегодня. Наш језик. 2013;44(3-4):59-69
Николић Марина, "Сербистика в санкт-петербургском университете сегодня" Наш језик, 44, no. 3-4 (2013):59-69

Диферентивно степеновање у сложеним реченицама савременог српског језика

Николић, Марина

(Sarajevo : Slavistički komitet, 2012)

TY - JOUR
AU - Николић, Марина
PY - 2012
UR - http://dais.sanu.ac.rs/123456789/8501
AB - Циљ рада јесте да се утврди и покаже како су организоване сложене реченице којима се изражава степеновање као разлика, односно да се опишу реченице са значењем диферентивног степена у систему сложених реченица савременог српског
језика. Због бројности врста и подврста таквих реченица пажња је усмерена пре
свега на њихова главна значења и основне облике њиховог изражавања.
AB - General criteria of a gradation in a language concerns the differentiation of phenomena
which are the same (equation) from those which are not (differentiability). Phenomena
which are graded as different (e. i. not the same) can be more precisely graded according
to the abstract scale position (below/above), and/or according to the distance level that
one phenomenon has in relation to another (proximity/distance). Gradation based on
universal quantification (total difference in gradation) reveals itself as a difference. These
criteria apply to different language phenomena and subsystems that more or less directly
represent the meaning of gradation including the subsystem of compound sentences,
which is the main subject of this project. The main aim of the project is to establish and
show the organization of compound sentences which define the gradation as a difference,
e. i. to describe deferential sentences in the system of compound sentences of contemporary
Serbian language. The attention is directed primarily to their main meaning
(and basic forms of their expression), bearing the length of the scientific article in mind.
PB - Sarajevo : Slavistički komitet
T2 - Bosanskohercegovački slavistički kongres I: Zbornik radova (knjiga 1)
T1 - Диферентивно степеновање у сложеним реченицама савременог српског језика
T1 - Differential gradation in compound sentences in the contemporary Serbian language
SP - 547
EP - 555
VL - 1
ER - 
@article{
author = "Николић, Марина",
year = "2012",
url = "http://dais.sanu.ac.rs/123456789/8501",
abstract = "Циљ рада јесте да се утврди и покаже како су организоване сложене реченице којима се изражава степеновање као разлика, односно да се опишу реченице са значењем диферентивног степена у систему сложених реченица савременог српског
језика. Због бројности врста и подврста таквих реченица пажња је усмерена пре
свега на њихова главна значења и основне облике њиховог изражавања., General criteria of a gradation in a language concerns the differentiation of phenomena
which are the same (equation) from those which are not (differentiability). Phenomena
which are graded as different (e. i. not the same) can be more precisely graded according
to the abstract scale position (below/above), and/or according to the distance level that
one phenomenon has in relation to another (proximity/distance). Gradation based on
universal quantification (total difference in gradation) reveals itself as a difference. These
criteria apply to different language phenomena and subsystems that more or less directly
represent the meaning of gradation including the subsystem of compound sentences,
which is the main subject of this project. The main aim of the project is to establish and
show the organization of compound sentences which define the gradation as a difference,
e. i. to describe deferential sentences in the system of compound sentences of contemporary
Serbian language. The attention is directed primarily to their main meaning
(and basic forms of their expression), bearing the length of the scientific article in mind.",
publisher = "Sarajevo : Slavistički komitet",
journal = "Bosanskohercegovački slavistički kongres I: Zbornik radova (knjiga 1)",
title = "Диферентивно степеновање у сложеним реченицама савременог српског језика, Differential gradation in compound sentences in the contemporary Serbian language",
pages = "547-555",
volume = "1"
}
Николић, М. (2012). Differential gradation in compound sentences in the contemporary Serbian language.
Bosanskohercegovački slavistički kongres I: Zbornik radova (knjiga 1)
Sarajevo : Slavistički komitet., 1, 547-555.
Николић М. Differential gradation in compound sentences in the contemporary Serbian language. Bosanskohercegovački slavistički kongres I: Zbornik radova (knjiga 1). 2012;1:547-555
Николић Марина, "Differential gradation in compound sentences in the contemporary Serbian language" Bosanskohercegovački slavistički kongres I: Zbornik radova (knjiga 1), 1 (2012):547-555

Прилози упознавању живота и рада Александра Белића

Николић; Николић, Милоје Р.

(Београд : Иститут за српскохрватски језик, 1961)

TY - JOUR
AU - Николић
AU - Николић, Милоје Р.
PY - 1961
UR - http://dais.sanu.ac.rs/123456789/8353
PB - Београд : Иститут за српскохрватски језик
T2 - Наш језик
T1 - Прилози упознавању живота и рада Александра Белића
SP - 273
EP - 304
VL - 11
IS - 7-10
ER - 
@article{
author = "Николић and Николић, Милоје Р.",
year = "1961",
url = "http://dais.sanu.ac.rs/123456789/8353",
publisher = "Београд : Иститут за српскохрватски језик",
journal = "Наш језик",
title = "Прилози упознавању живота и рада Александра Белића",
pages = "273-304",
volume = "11",
number = "7-10"
}
Николић,& Николић, М. Р. (1961). Прилози упознавању живота и рада Александра Белића.
Наш језик
Београд : Иститут за српскохрватски језик., 11(7-10), 273-304.
Николић, Николић МР. Прилози упознавању живота и рада Александра Белића. Наш језик. 1961;11(7-10):273-304
Николић, Николић Милоје Р., "Прилози упознавању живота и рада Александра Белића" Наш језик, 11, no. 7-10 (1961):273-304