Мићић-Кандијаш, Софија Ј.

Link to this page

Authority KeyName Variants
9a6b32d2-50b0-4c6e-acf0-21cd058eed3f
 • Мићић-Кандијаш, Софија Ј. (1)
Projects

Author's Bibliography

Лексиколошки и лексикографски аспекти превођења енглеских медицинских израза на српски

Мићић-Кандијаш, Софија Ј.

(Београд : Српска академија наука и уметности, 2017)

TY - CONF
AU - Мићић-Кандијаш, Софија Ј.
PY - 2017
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/9493
AB - Савремени научно-технолошки развој медицинске области условио је на-
станак многобројних термина, како лексема тако и сложених израза, у енглеском
језику медицинске науке и струке. Српски језик тешко прати тај развој, јер је језик
у коме не постоји могућност, с једне стране, адекватног превођења најсавреме-
нијих енглеских медицинских термина, као ни изградње сложених синтагми, с
друге стране. Због тога се често прибегава или задржавању посрбљених страних
термина или њиховом описном превођењу. Циљ рада је да се укаже на проблем
превођења енглеских медицинских израза и сложених фраза на српски. Дати су
примери употребе англицизама који су најчешће буквални и неадекватни пре-
водни еквиваленти у српском језику. Резултати анализе примера преузети су из
говора и писања лекара као и студената медицинске групације, али и лаика. За-
кључује се да је веома важно обучити говорнике српског језика како да правил-
но разумеју и преводе енглеске медицинске термине на српски.
AB - Numerous lexemes and complex phrases in English for Medical Purposes (EMP) have been
influenced by the development of medicine. In the Serbian language, lexemes, particularly complex
phrases, are descriptively translated. The purpose of this paper is to point out the problem of translating
English medical lexemes and complex phrases into Serbian. Examples of anglicisms, most
frequently literal, inadequate translation equivalents are offered. The samples for analysis were taken
from the speech and writing of physicians, medical students, as well as lay persons. It is important
to train Serbian speakers how to properly understand and translate lexemes and complex phrases.
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
PB - Београд : Институт за српски језик САНУ
C3 - Словенска терминологија данас
T1 - Лексиколошки и лексикографски аспекти превођења енглеских медицинских израза на српски
SP - 626
EP - 636
ER - 
@conference{
author = "Мићић-Кандијаш, Софија Ј.",
year = "2017",
url = "https://dais.sanu.ac.rs/123456789/9493",
abstract = "Савремени научно-технолошки развој медицинске области условио је на-
станак многобројних термина, како лексема тако и сложених израза, у енглеском
језику медицинске науке и струке. Српски језик тешко прати тај развој, јер је језик
у коме не постоји могућност, с једне стране, адекватног превођења најсавреме-
нијих енглеских медицинских термина, као ни изградње сложених синтагми, с
друге стране. Због тога се често прибегава или задржавању посрбљених страних
термина или њиховом описном превођењу. Циљ рада је да се укаже на проблем
превођења енглеских медицинских израза и сложених фраза на српски. Дати су
примери употребе англицизама који су најчешће буквални и неадекватни пре-
водни еквиваленти у српском језику. Резултати анализе примера преузети су из
говора и писања лекара као и студената медицинске групације, али и лаика. За-
кључује се да је веома важно обучити говорнике српског језика како да правил-
но разумеју и преводе енглеске медицинске термине на српски., Numerous lexemes and complex phrases in English for Medical Purposes (EMP) have been
influenced by the development of medicine. In the Serbian language, lexemes, particularly complex
phrases, are descriptively translated. The purpose of this paper is to point out the problem of translating
English medical lexemes and complex phrases into Serbian. Examples of anglicisms, most
frequently literal, inadequate translation equivalents are offered. The samples for analysis were taken
from the speech and writing of physicians, medical students, as well as lay persons. It is important
to train Serbian speakers how to properly understand and translate lexemes and complex phrases.",
publisher = "Београд : Српска академија наука и уметности, Београд : Институт за српски језик САНУ",
journal = "Словенска терминологија данас",
title = "Лексиколошки и лексикографски аспекти превођења енглеских медицинских израза на српски",
pages = "626-636"
}
Мићић-Кандијаш, С. Ј. (2017). Лексиколошки и лексикографски аспекти превођења енглеских медицинских израза на српски.
Словенска терминологија данас
Београд : Институт за српски језик САНУ., 626-636.
Мићић-Кандијаш СЈ. Лексиколошки и лексикографски аспекти превођења енглеских медицинских израза на српски. Словенска терминологија данас. 2017;:626-636
Мићић-Кандијаш Софија Ј., "Лексиколошки и лексикографски аспекти превођења енглеских медицинских израза на српски" Словенска терминологија данас (2017):626-636