Трнавац, Радослава M.

Link to this page

Authority KeyName Variants
96978f43-fdb5-40de-a2cd-a9ec8dbf5622
 • Трнавац, Радослава M. (2)
Projects

Author's Bibliography

Реторичка структурална теорија и реализација елементарних јединица дискурса на примеру онлајн коментара у српском и руском језику

Трнавац, Радослава M.

(Београд : Институт за српски језик САНУ, 2019)

TY - JOUR
AU - Трнавац, Радослава M.
PY - 2019
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10364
AB - In this paper, we develop the analysis of discourse relations on the
basis of Rehtorical Structure Theory (MannThompson 1988) on the corpus
of online news comments which are published in the Serbian broadsheet
Politika Online and the Russian site Russia Today. We look at the way and
the frequency discourse relations are signalized in Serbian and Russian. The
analysis shows that signalization of discourse relations in both languages is
relatively frequent, while discourse markers are by far not the only signals
that annouce them.
AB - У раду се врши анализа дискурсивних односа на бази реторичке
структуралне теорије Мана и Томсонове (1988) на корпусу онлајн коментара новинских чланака публикованих у оквиру онлајн издања дневних новина Политика и руске верзије онлајн сајта Russia Today. Анализа разматра
начине којима се реализује сигнализација дискурсивних односа и фреквентност сигнализације у поменутом корпусу у српском и руском језику.
PB - Београд : Институт за српски језик САНУ
T2 - Наш језик
T1 - Реторичка структурална теорија и реализација елементарних јединица дискурса на примеру онлајн коментара у српском и руском језику
T1 - Rhetorical Structure Theory and Realization of Elementary Discourse Units in the Serbian and Russian Online Comments
SP - 551
EP - 570
VL - 50
IS - 2
ER - 
@article{
author = "Трнавац, Радослава M.",
year = "2019",
url = "https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10364",
abstract = "In this paper, we develop the analysis of discourse relations on the
basis of Rehtorical Structure Theory (MannThompson 1988) on the corpus
of online news comments which are published in the Serbian broadsheet
Politika Online and the Russian site Russia Today. We look at the way and
the frequency discourse relations are signalized in Serbian and Russian. The
analysis shows that signalization of discourse relations in both languages is
relatively frequent, while discourse markers are by far not the only signals
that annouce them., У раду се врши анализа дискурсивних односа на бази реторичке
структуралне теорије Мана и Томсонове (1988) на корпусу онлајн коментара новинских чланака публикованих у оквиру онлајн издања дневних новина Политика и руске верзије онлајн сајта Russia Today. Анализа разматра
начине којима се реализује сигнализација дискурсивних односа и фреквентност сигнализације у поменутом корпусу у српском и руском језику.",
publisher = "Београд : Институт за српски језик САНУ",
journal = "Наш језик",
title = "Реторичка структурална теорија и реализација елементарних јединица дискурса на примеру онлајн коментара у српском и руском језику, Rhetorical Structure Theory and Realization of Elementary Discourse Units in the Serbian and Russian Online Comments",
pages = "551-570",
volume = "50",
number = "2"
}
Трнавац, Р. M. (2019). Rhetorical Structure Theory and Realization of Elementary Discourse Units in the Serbian and Russian Online Comments.
Наш језик
Београд : Институт за српски језик САНУ., 50(2), 551-570.
Трнавац РM. Rhetorical Structure Theory and Realization of Elementary Discourse Units in the Serbian and Russian Online Comments. Наш језик. 2019;50(2):551-570
Трнавац Радослава M., "Rhetorical Structure Theory and Realization of Elementary Discourse Units in the Serbian and Russian Online Comments" Наш језик, 50, no. 2 (2019):551-570

Aнализа сентимента: систем оцене и природни семантички метајезик

Трнавац, Радослава M.

(Београд : Институт за српски језик САНУ, 2016)

TY - JOUR
AU - Трнавац, Радослава M.
PY - 2016
UR - http://dais.sanu.ac.rs/123456789/1717
PB - Београд : Институт за српски језик САНУ
T2 - Лексикологија и лексикографија у светлу савремених приступа
T1 - Aнализа сентимента: систем оцене и природни семантички метајезик
SP - 435
EP - 454
ER - 
@article{
author = "Трнавац, Радослава M.",
year = "2016",
url = "http://dais.sanu.ac.rs/123456789/1717",
publisher = "Београд : Институт за српски језик САНУ",
journal = "Лексикологија и лексикографија у светлу савремених приступа",
title = "Aнализа сентимента: систем оцене и природни семантички метајезик",
pages = "435-454"
}
Трнавац, Р. M. (2016). Aнализа сентимента: систем оцене и природни семантички метајезик.
Лексикологија и лексикографија у светлу савремених приступа
Београд : Институт за српски језик САНУ., 435-454.
Трнавац РM. Aнализа сентимента: систем оцене и природни семантички метајезик. Лексикологија и лексикографија у светлу савремених приступа. 2016;:435-454
Трнавац Радослава M., "Aнализа сентимента: систем оцене и природни семантички метајезик" Лексикологија и лексикографија у светлу савремених приступа (2016):435-454