Оташевић, Ђорђе Р.

Link to this page

Authority KeyName Variants
73cd3dcf-5ad8-4d27-9197-09455ce0c78e
 • Оташевић, Ђорђе Р. (4)
Projects

Author's Bibliography

Нова лексика у области туризма у савременом српском језику

Оташевић, Ђорђе Р.

(Београд : Институт за српски језик САНУ, 2019)

TY - JOUR
AU - Оташевић, Ђорђе Р.
PY - 2019
AB - В работе анализируется новая лексика в области туризма, возникшая в сербском языке после 2000-го года.
Неологизмы подразделяются на четыре группы: вид туризма,
способ путешествия, развлечение, лечебные процедуры в туристических объектах.
Многие неологизмы имеют развитые словообразовательные
гнезда: кајтинг – кајт (сущ.), кајт (прил.), кајташ, кајташица,
кајтер, кајтерка, кајтерски, -а, -о, кајтинг (прил. нескл.), кајтовање,
кајтовати. Фемининумы многочисленны.Эксцерпированный материал показывает значительные языковые перемены в течение последних шести-семи лет – оба члена моционной пары в большом количестве случаев встречаются одновременно: скајболаш – скајболашица,
скајболер – скајболерка, геокешер – геокешерка.
Большинство лексем составляют заимствования. Несомненно самые многочисленные англицизмы Между неологизмами туристического дискурса преобладают
существительные и именные словосочетания – 145 (78,8%). Прилагательных гораздо меньше – 34 (18,47%). Глаголы и наречия редки– 4
(2,17 %) и 1 (0,54 %).
В эксцерпированных источниках, наряду с большим количеством
неологизмов, встречаются металингвистические параметры, которые
показывают, что эти лексемы все еще не приспособились в стандарт-
ном сербском языке.
AB - У раду се анализира нова лексика у области туризма која се у српском
језику појавила после 2000. године. Неологизми су подељени у четири
групе: видови туризма, начини путовања, забава и разонода, медицински
третмани који се спроводе у туристичким објектима. Многи неологизми
имају развијена творбена гнезда. Фемининуми су бројни. Већина лексема
су позајмљенице, а највише је англицизама. У ексцерпираним изворима уз
велики број неологизама срећу се металингвистички маркери, што показује
да ове лексеме још увек нису одомаћене у стандардном српском језику.
PB - Београд : Институт за српски језик САНУ
T2 - Наш језик
T1 - Нова лексика у области туризма у савременом српском језику
T1 - Новая лексика в области туризма в современном сербском языке
SP - 387
EP - 397
VL - 50
IS - 2
ER - 
@article{
author = "Оташевић, Ђорђе Р.",
year = "2019",
abstract = "В работе анализируется новая лексика в области туризма, возникшая в сербском языке после 2000-го года.
Неологизмы подразделяются на четыре группы: вид туризма,
способ путешествия, развлечение, лечебные процедуры в туристических объектах.
Многие неологизмы имеют развитые словообразовательные
гнезда: кајтинг – кајт (сущ.), кајт (прил.), кајташ, кајташица,
кајтер, кајтерка, кајтерски, -а, -о, кајтинг (прил. нескл.), кајтовање,
кајтовати. Фемининумы многочисленны.Эксцерпированный материал показывает значительные языковые перемены в течение последних шести-семи лет – оба члена моционной пары в большом количестве случаев встречаются одновременно: скајболаш – скајболашица,
скајболер – скајболерка, геокешер – геокешерка.
Большинство лексем составляют заимствования. Несомненно самые многочисленные англицизмы Между неологизмами туристического дискурса преобладают
существительные и именные словосочетания – 145 (78,8%). Прилагательных гораздо меньше – 34 (18,47%). Глаголы и наречия редки– 4
(2,17 %) и 1 (0,54 %).
В эксцерпированных источниках, наряду с большим количеством
неологизмов, встречаются металингвистические параметры, которые
показывают, что эти лексемы все еще не приспособились в стандарт-
ном сербском языке., У раду се анализира нова лексика у области туризма која се у српском
језику појавила после 2000. године. Неологизми су подељени у четири
групе: видови туризма, начини путовања, забава и разонода, медицински
третмани који се спроводе у туристичким објектима. Многи неологизми
имају развијена творбена гнезда. Фемининуми су бројни. Већина лексема
су позајмљенице, а највише је англицизама. У ексцерпираним изворима уз
велики број неологизама срећу се металингвистички маркери, што показује
да ове лексеме још увек нису одомаћене у стандардном српском језику.",
publisher = "Београд : Институт за српски језик САНУ",
journal = "Наш језик",
title = "Нова лексика у области туризма у савременом српском језику, Новая лексика в области туризма в современном сербском языке",
pages = "387-397",
volume = "50",
number = "2"
}
Оташевић, Ђ. Р. (2019). Новая лексика в области туризма в современном сербском языке.
Наш језик
Београд : Институт за српски језик САНУ., 50(2), 387-397.
Оташевић ЂР. Новая лексика в области туризма в современном сербском языке. Наш језик. 2019;50(2):387-397.
Оташевић Ђорђе Р., "Новая лексика в области туризма в современном сербском языке" Наш језик, 50, no. 2 (2019):387-397

Концепција и структура општих једнојезичних школских речника српског као матерњег језика

Оташевић, Ђорђе Р.

(Београд : Иститут за српски језик САНУ, 2016)

TY - JOUR
AU - Оташевић, Ђорђе Р.
PY - 2016
AB - У раду се истиче да само један школски речник не може да задовољи потребе свих ученика, а и немогуће је саставити речник који би
био примерен свим узрастима, због чега је неопходно урадити серију
од три или четири речника, базирану на принципима поступности и
концентричности. Описује се структура ових речника, а она је у великој мери одређена узрастом корисника. Укратко се говори о одабиру
одредница, структури речничког чланка, типовима семантичких дефиниција, илустрацијама и електронској верзији речника.
AB - Поскольку один словарь не может удовлетворить потребности
всех учеников, неободимо сделать серию из трех или четырех общих
одноязычных школьных словарей сербского языка как родного, базируемую на принципах постепенности и концентричности.
Структура этих словарей в высокой степени зависит от возраста пользователей. В состав школьных словарей для старшего возраста входило бы несколько приложений (иллюстрированные указатели, список этников и ктетиков, список нестандартных форм слов, перечень самых частотных префиксоидов, небольшие словари синони-
мов, антонимов, омонимов, гиперонимов и гипонимов, паронимов).
Словарная статья должна быть ясной, систематичной и привле-
кательной, в словарях для младшего возраста она должна быть и бо-
лее простой.
Самое большое количество иллюстраций предназначается сло-
варям для младшего возраста, но они необходимы и в других школь-
ных словарях.
Существование электонной версии школьного словаря наряду
с печатной версией является обязательным на данный момент.
PB - Београд : Иститут за српски језик САНУ
T2 - Наш језик
T1 - Концепција и структура општих једнојезичних школских речника српског као матерњег језика
T1 - Концепция и структура общих одноязычных школьных словарей сербского языка как родного
SP - 45
EP - 57
VL - 47
IS - 1-2
ER - 
@article{
author = "Оташевић, Ђорђе Р.",
year = "2016",
abstract = "У раду се истиче да само један школски речник не може да задовољи потребе свих ученика, а и немогуће је саставити речник који би
био примерен свим узрастима, због чега је неопходно урадити серију
од три или четири речника, базирану на принципима поступности и
концентричности. Описује се структура ових речника, а она је у великој мери одређена узрастом корисника. Укратко се говори о одабиру
одредница, структури речничког чланка, типовима семантичких дефиниција, илустрацијама и електронској верзији речника., Поскольку один словарь не может удовлетворить потребности
всех учеников, неободимо сделать серию из трех или четырех общих
одноязычных школьных словарей сербского языка как родного, базируемую на принципах постепенности и концентричности.
Структура этих словарей в высокой степени зависит от возраста пользователей. В состав школьных словарей для старшего возраста входило бы несколько приложений (иллюстрированные указатели, список этников и ктетиков, список нестандартных форм слов, перечень самых частотных префиксоидов, небольшие словари синони-
мов, антонимов, омонимов, гиперонимов и гипонимов, паронимов).
Словарная статья должна быть ясной, систематичной и привле-
кательной, в словарях для младшего возраста она должна быть и бо-
лее простой.
Самое большое количество иллюстраций предназначается сло-
варям для младшего возраста, но они необходимы и в других школь-
ных словарях.
Существование электонной версии школьного словаря наряду
с печатной версией является обязательным на данный момент.",
publisher = "Београд : Иститут за српски језик САНУ",
journal = "Наш језик",
title = "Концепција и структура општих једнојезичних школских речника српског као матерњег језика, Концепция и структура общих одноязычных школьных словарей сербского языка как родного",
pages = "45-57",
volume = "47",
number = "1-2"
}
Оташевић, Ђ. Р. (2016). Концепция и структура общих одноязычных школьных словарей сербского языка как родного.
Наш језик
Београд : Иститут за српски језик САНУ., 47(1-2), 45-57.
Оташевић ЂР. Концепция и структура общих одноязычных школьных словарей сербского языка как родного. Наш језик. 2016;47(1-2):45-57.
Оташевић Ђорђе Р., "Концепция и структура общих одноязычных школьных словарей сербского языка как родного" Наш језик, 47, no. 1-2 (2016):45-57

Школски речници српског језика

Оташевић, Ђорђе Р.

(Београд : Институт за српски језик САНУ, 2016)

TY - CHAP
AU - Оташевић, Ђорђе Р.
PY - 2016
AB - У раду се описују основни типови школских речника српског језика и њихове особине. Наводи се који нам школски речници недостају и којим би врстама школских речника требало дати предност у планирању лексикографског рада.
AB - The term školski rečnik includes several diff erent types of dictionaries. The Serbian term školski rečnik covers the meaning of two Russian terms – школьный словарь and учебный словарь, as well as at least two еnglish terms – school dictionary and learner’s dictionary.
The number of school dictionaries of Serbian language published so far is relatively small. Most of them are bilingual dictionaries of Serbian combined with Russian, English, German and French language. Among the monolingual school dictionaries, far most signifi cant, most ambitious and of highest quality is The School Dictionary of the Standard Serbo-Croatian – Croatian-Serbian Language written by Mirjana Jocić and Vera Vasić. The dictionaries of literary and language terms make the majority of monolingual school terminological dictionaries.
The largest defi ciency is notable among the monolingual school dictionaries, both universal and specialized. Considering the current available lexicographical strength and fi nancial possibilities, it is most probable that creating of the universal monolingual school dictionary of Serbian as a mother tongue would be the most expedient solution.
PB - Београд : Институт за српски језик САНУ
T2 - Лексикологија и лексикографија у светлу савремених приступа
T1 - Школски речници српског језика
T1 - The school dictionaries of Serbian language
SP - 289
EP - 304
DO - 10.5281/zenodo.437435
ER - 
@article{
author = "Оташевић, Ђорђе Р.",
year = "2016",
abstract = "У раду се описују основни типови школских речника српског језика и њихове особине. Наводи се који нам школски речници недостају и којим би врстама школских речника требало дати предност у планирању лексикографског рада., The term školski rečnik includes several diff erent types of dictionaries. The Serbian term školski rečnik covers the meaning of two Russian terms – школьный словарь and учебный словарь, as well as at least two еnglish terms – school dictionary and learner’s dictionary.
The number of school dictionaries of Serbian language published so far is relatively small. Most of them are bilingual dictionaries of Serbian combined with Russian, English, German and French language. Among the monolingual school dictionaries, far most signifi cant, most ambitious and of highest quality is The School Dictionary of the Standard Serbo-Croatian – Croatian-Serbian Language written by Mirjana Jocić and Vera Vasić. The dictionaries of literary and language terms make the majority of monolingual school terminological dictionaries.
The largest defi ciency is notable among the monolingual school dictionaries, both universal and specialized. Considering the current available lexicographical strength and fi nancial possibilities, it is most probable that creating of the universal monolingual school dictionary of Serbian as a mother tongue would be the most expedient solution.",
publisher = "Београд : Институт за српски језик САНУ",
journal = "Лексикологија и лексикографија у светлу савремених приступа",
title = "Школски речници српског језика, The school dictionaries of Serbian language",
pages = "289-304",
doi = "10.5281/zenodo.437435"
}
Оташевић, Ђ. Р. (2016). The school dictionaries of Serbian language.
Лексикологија и лексикографија у светлу савремених приступа
Београд : Институт за српски језик САНУ., 289-304.
https://doi.org/10.5281/zenodo.437435
Оташевић ЂР. The school dictionaries of Serbian language. Лексикологија и лексикографија у светлу савремених приступа. 2016;:289-304.
doi:10.5281/zenodo.437435.
Оташевић Ђорђе Р., "The school dictionaries of Serbian language" Лексикологија и лексикографија у светлу савремених приступа (2016):289-304,
https://doi.org/10.5281/zenodo.437435 .

Типологија речника српског језика II

Оташевић, Ђорђе Р.

(Београд : Институт за српски језик САНУ, 2015)

TY - JOUR
AU - Оташевић, Ђорђе Р.
PY - 2015
AB - Главни циљ овога рада јесте инвентаризација различитих типова
речника српског језика који у овом тренутку постоје. Наведено је
осам лингвистичких параметара: број језика, временска димензија,
порекло лексике, редослед представљања лексичког материјала, обим
речника, исцрпност речничког чланка, извори, професионалност. Наведени лингвистички параметри нису хијерархизовани. Списак речника наведен у овом раду показује да је српска лексикографија веома
развијена, богата и озбиљна. Ипак, пред њом је још много посла.
AB - Главной целью данной работы является инвентаризация разнообразных типов словарей сербского языка, существующих в настоящий момент. В работе приведено восемь параметров: число языков,
временное измерение, происхождение лексики, порядок изложения
лексического материала, объем словарей, подробность словарной
статьи, источники, профессионализм. Лингвистические параметры не
приведены в иерархическом порядке. Приведенный список словарей
в настоящей работе показывает, что сербская лексикография очень
развита, богата и серьезна. Все-таки, перед сербской лексикографией
еще много работы.
PB - Београд : Институт за српски језик САНУ
T2 - Наш језик
T1 - Типологија речника српског језика II
T1 - Типология словарей сербского языка II (Лингвистические параметры)
SP - 17
EP - 33
VL - 46
IS - 1-2
ER - 
@article{
author = "Оташевић, Ђорђе Р.",
year = "2015",
abstract = "Главни циљ овога рада јесте инвентаризација различитих типова
речника српског језика који у овом тренутку постоје. Наведено је
осам лингвистичких параметара: број језика, временска димензија,
порекло лексике, редослед представљања лексичког материјала, обим
речника, исцрпност речничког чланка, извори, професионалност. Наведени лингвистички параметри нису хијерархизовани. Списак речника наведен у овом раду показује да је српска лексикографија веома
развијена, богата и озбиљна. Ипак, пред њом је још много посла., Главной целью данной работы является инвентаризация разнообразных типов словарей сербского языка, существующих в настоящий момент. В работе приведено восемь параметров: число языков,
временное измерение, происхождение лексики, порядок изложения
лексического материала, объем словарей, подробность словарной
статьи, источники, профессионализм. Лингвистические параметры не
приведены в иерархическом порядке. Приведенный список словарей
в настоящей работе показывает, что сербская лексикография очень
развита, богата и серьезна. Все-таки, перед сербской лексикографией
еще много работы.",
publisher = "Београд : Институт за српски језик САНУ",
journal = "Наш језик",
title = "Типологија речника српског језика II, Типология словарей сербского языка II (Лингвистические параметры)",
pages = "17-33",
volume = "46",
number = "1-2"
}
Оташевић, Ђ. Р. (2015). Типология словарей сербского языка II (Лингвистические параметры).
Наш језик
Београд : Институт за српски језик САНУ., 46(1-2), 17-33.
Оташевић ЂР. Типология словарей сербского языка II (Лингвистические параметры). Наш језик. 2015;46(1-2):17-33.
Оташевић Ђорђе Р., "Типология словарей сербского языка II (Лингвистические параметры)" Наш језик, 46, no. 1-2 (2015):17-33