Булат, Петар

Link to this page

Authority KeyName Variants
ebbe9b9f-6645-4398-aac9-021ed0b4e7a0
 • Булат, Петар (4)
 • Булат, Петар К. (4)
Projects

Author's Bibliography

Етно-села и сеоске амбијенталне целине у Републици Србији и Републици Српској ; Водоснабдевање становника брдско планинских предела : [представљање књигa на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 19. фебруар 2019. године]

Шкорић, Драган; Митровић, Милован М.; Булат, Петар; Вуксановић, Миро

(Београд : Српска академија наука и уметности, 2020)

TY - GEN
AU - Шкорић, Драган
AU - Митровић, Милован М.
AU - Булат, Петар
AU - Вуксановић, Миро
PY - 2020
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10812
AB - Етно-села и сеоске амбијенталне целине у Републици Србији и Републици Српској : зборник радова са научног скупа одржаног 11. aприла 2017. године / уредник Драган Шкорић. – Београд : САНУ, 2018. и
Водоснабдевање становника брдско-планинских предела : [зборник радова са научно-стручног скупа одржаног 4. октобра 2016. године] / уредник Драган Шкорић. – Београд : САНУ, 2018.
Говорили: академик Драган Шкорић, проф. др Милован М. Митровић, проф. др Петар Булат.
У Београду, уторак 19. фебруар 2019. у 13 часова.
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
T2 - Трибина Библиотеке САНУ
T1 - Етно-села и сеоске амбијенталне целине у Републици Србији и Републици Српској ; Водоснабдевање становника брдско планинских предела : [представљање књигa на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 19. фебруар 2019. године]
SP - 29
EP - 44
VL - 8
IS - 8
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10812
ER - 
@misc{
author = "Шкорић, Драган and Митровић, Милован М. and Булат, Петар and Вуксановић, Миро",
year = "2020",
abstract = "Етно-села и сеоске амбијенталне целине у Републици Србији и Републици Српској : зборник радова са научног скупа одржаног 11. aприла 2017. године / уредник Драган Шкорић. – Београд : САНУ, 2018. и
Водоснабдевање становника брдско-планинских предела : [зборник радова са научно-стручног скупа одржаног 4. октобра 2016. године] / уредник Драган Шкорић. – Београд : САНУ, 2018.
Говорили: академик Драган Шкорић, проф. др Милован М. Митровић, проф. др Петар Булат.
У Београду, уторак 19. фебруар 2019. у 13 часова.",
publisher = "Београд : Српска академија наука и уметности",
journal = "Трибина Библиотеке САНУ",
title = "Етно-села и сеоске амбијенталне целине у Републици Србији и Републици Српској ; Водоснабдевање становника брдско планинских предела : [представљање књигa на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 19. фебруар 2019. године]",
pages = "29-44",
volume = "8",
number = "8",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10812"
}
Шкорић, Д., Митровић, М. М., Булат, П.,& Вуксановић, М.. (2020). Етно-села и сеоске амбијенталне целине у Републици Србији и Републици Српској ; Водоснабдевање становника брдско планинских предела : [представљање књигa на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 19. фебруар 2019. године]. in Трибина Библиотеке САНУ
Београд : Српска академија наука и уметности., 8(8), 29-44.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10812
Шкорић Д, Митровић ММ, Булат П, Вуксановић М. Етно-села и сеоске амбијенталне целине у Републици Србији и Републици Српској ; Водоснабдевање становника брдско планинских предела : [представљање књигa на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 19. фебруар 2019. године]. in Трибина Библиотеке САНУ. 2020;8(8):29-44.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10812 .
Шкорић, Драган, Митровић, Милован М., Булат, Петар, Вуксановић, Миро, "Етно-села и сеоске амбијенталне целине у Републици Србији и Републици Српској ; Водоснабдевање становника брдско планинских предела : [представљање књигa на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 19. фебруар 2019. године]" in Трибина Библиотеке САНУ, 8, no. 8 (2020):29-44,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10812 .

Здравствени ризици услед примене пестицида

Булат, Петар; Мандић-Рајчевић, Стефан

(Београд : Српска академија наука и уметности, 2019)

TY - CONF
AU - Булат, Петар
AU - Мандић-Рајчевић, Стефан
PY - 2019
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10060
AB - Пестициди представљају широку групу хемијских
супстанци које се користе да униште или смање негативно дејство инсеката,
гљива, нежељених биљака, као и глодара. Ове супстанце су у широкој упо-
треби – од стамбеног простора, где се користе за борбу против комараца, до
обала река, њива, али и болница и других јавних установа. Њихова употреба
у модерној пољопривреди у порасту је последњих деценија, примарно због
пораста броја становника, а самим тим и све веће потребе за храном, затим
промене начина исхране, на пример становништва у Азији, али и због одре-
ђених климатских промена. Опште је познато и прихваћено да пестициди, у
високим дозама, могу изазвати акутно тровање, које се манифестује тешком
клиничком сликом, а може довести и до смрти. Међутим, и хронично излага-
ње пестицидима може довести до појаве различитих обољења.
Циљ овог рада је да представи најзначајније здравствене ризике код
људи који могу настати услед примене пестицида, као и да укаже на битне ка-
рактеристике неопходне за боље разумевање и превенцију ових ризика. Људи
су изложени пестицидима на различите начине, а ова изложеност разликује
се и по интензитету, трајању, типу супстанце, па и по самим карактеристика-
ма субјеката који су изложени. Ефекти по здравље који се најчешће помињу
у вези са изложеношћу пестицидима су лимфоми (Хоџкин и нон-Хоџкин),
Паркинсонова болест, и поремећај функције ендокриног система. Поједини
аутори довели су изложеност пестицидима и у везу са настајањем рака дојке,
простате, као и тумора мозга. Верује се да је основни механизам токсично-
сти већине пестицида оксидативни стрес, а који може изазвати и оштећења
генетског материјала ћелија и на тај начин довести до појаве и развоја разли-
читих ефеката.
Правилна употреба пестицида од стране обучених особа, уз пошто-
вање принципа заштите на раду, као и заштите животне средине, једини је
начин да се ризик по здравље, услед употребе ових токсичних супстанци,
сведе на минимум.
AB - Pesticides are a wide group of chemical substances which are used to destroy
or reduce the negative effects of insects, fungi, plants, as well as rodents.
These substances are widely used – from agricultural fields to hospitals or even
homes. Modern agriculture is difficult to imagine without pesticides, as the growing
population, the increase in the use of meat in Asia and Africa, and climate
changes, push for higher production of agricultural products. It is well known that
exposure to high doses of pesticides can cause acute poisoning, and even result in
death. On the other hand, even chronic exposure to low doses can have various health effects. The aim of this paper is to present the most studied human health
risks due to the use of pesticides, and to underline the important characteristics
necessary for better understanding yyand preventing these effects.
Humans can be exposed to pesticides in various ways, and their exposure
varies in the level, duration, type of active substance, as well as the characteristics
of the exposed subject. Most common potential effects of pesticide exposure are
lymphomas, Parkinson’s disease, endocrine disruption, and immunotoxicity. Some
authors have connected pesticide exposure with breast, prostate, and brain cancer.
The main mechanism of toxicity of pesticides is believed to be oxidative stress,
leading to the damage of genetic material in the cells and causing various effects.
Proper use of pesticides, following the principles of occupational health and
safety, as well as environmental protection, is the only way to reduce the risk of
adverse health effects of pesticides.
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
C3 - Коришћење пестицида у биљној производњи и заштита животне средине
T1 - Здравствени ризици услед примене пестицида
T1 - Health risks of pesticide use
SP - 217
EP - 227
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10060
ER - 
@conference{
author = "Булат, Петар and Мандић-Рајчевић, Стефан",
year = "2019",
abstract = "Пестициди представљају широку групу хемијских
супстанци које се користе да униште или смање негативно дејство инсеката,
гљива, нежељених биљака, као и глодара. Ове супстанце су у широкој упо-
треби – од стамбеног простора, где се користе за борбу против комараца, до
обала река, њива, али и болница и других јавних установа. Њихова употреба
у модерној пољопривреди у порасту је последњих деценија, примарно због
пораста броја становника, а самим тим и све веће потребе за храном, затим
промене начина исхране, на пример становништва у Азији, али и због одре-
ђених климатских промена. Опште је познато и прихваћено да пестициди, у
високим дозама, могу изазвати акутно тровање, које се манифестује тешком
клиничком сликом, а може довести и до смрти. Међутим, и хронично излага-
ње пестицидима може довести до појаве различитих обољења.
Циљ овог рада је да представи најзначајније здравствене ризике код
људи који могу настати услед примене пестицида, као и да укаже на битне ка-
рактеристике неопходне за боље разумевање и превенцију ових ризика. Људи
су изложени пестицидима на различите начине, а ова изложеност разликује
се и по интензитету, трајању, типу супстанце, па и по самим карактеристика-
ма субјеката који су изложени. Ефекти по здравље који се најчешће помињу
у вези са изложеношћу пестицидима су лимфоми (Хоџкин и нон-Хоџкин),
Паркинсонова болест, и поремећај функције ендокриног система. Поједини
аутори довели су изложеност пестицидима и у везу са настајањем рака дојке,
простате, као и тумора мозга. Верује се да је основни механизам токсично-
сти већине пестицида оксидативни стрес, а који може изазвати и оштећења
генетског материјала ћелија и на тај начин довести до појаве и развоја разли-
читих ефеката.
Правилна употреба пестицида од стране обучених особа, уз пошто-
вање принципа заштите на раду, као и заштите животне средине, једини је
начин да се ризик по здравље, услед употребе ових токсичних супстанци,
сведе на минимум., Pesticides are a wide group of chemical substances which are used to destroy
or reduce the negative effects of insects, fungi, plants, as well as rodents.
These substances are widely used – from agricultural fields to hospitals or even
homes. Modern agriculture is difficult to imagine without pesticides, as the growing
population, the increase in the use of meat in Asia and Africa, and climate
changes, push for higher production of agricultural products. It is well known that
exposure to high doses of pesticides can cause acute poisoning, and even result in
death. On the other hand, even chronic exposure to low doses can have various health effects. The aim of this paper is to present the most studied human health
risks due to the use of pesticides, and to underline the important characteristics
necessary for better understanding yyand preventing these effects.
Humans can be exposed to pesticides in various ways, and their exposure
varies in the level, duration, type of active substance, as well as the characteristics
of the exposed subject. Most common potential effects of pesticide exposure are
lymphomas, Parkinson’s disease, endocrine disruption, and immunotoxicity. Some
authors have connected pesticide exposure with breast, prostate, and brain cancer.
The main mechanism of toxicity of pesticides is believed to be oxidative stress,
leading to the damage of genetic material in the cells and causing various effects.
Proper use of pesticides, following the principles of occupational health and
safety, as well as environmental protection, is the only way to reduce the risk of
adverse health effects of pesticides.",
publisher = "Београд : Српска академија наука и уметности",
journal = "Коришћење пестицида у биљној производњи и заштита животне средине",
title = "Здравствени ризици услед примене пестицида, Health risks of pesticide use",
pages = "217-227",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10060"
}
Булат, П.,& Мандић-Рајчевић, С.. (2019). Здравствени ризици услед примене пестицида. in Коришћење пестицида у биљној производњи и заштита животне средине
Београд : Српска академија наука и уметности., 217-227.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10060
Булат П, Мандић-Рајчевић С. Здравствени ризици услед примене пестицида. in Коришћење пестицида у биљној производњи и заштита животне средине. 2019;:217-227.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10060 .
Булат, Петар, Мандић-Рајчевић, Стефан, "Здравствени ризици услед примене пестицида" in Коришћење пестицида у биљној производњи и заштита животне средине (2019):217-227,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10060 .

Значај обезбеђивања хигијенски исправне воде за пиће

Булат, Петар

(Београд : Српска академија наука и уметности, 2018)

TY - CONF
AU - Булат, Петар
PY - 2018
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/11514
AB - Снабдевање хигијенски исправном водом за пиће и санитацију припада корпусу основних људских права и има суштински значај у остваривању свих људских права. Право на воду за пиће, према препорукама Уједињених нација, подразумева да водоснабдевање треба да континуирано обезбеди довољну количину воде по становнику, и то не само воду за пиће, већ и воду за остале потребе у домаћинству. При томе вода мора бити и физички лако доступна потрошачима па се препоручује да извор воде за пиће не сме бити на удаљености већој од 1000 метара од куће или да време допремања воде до куће буде до 30 минута. Обезбеђивање адекватног водоснабдевања у сеоским срединама представља изазов у свим земљама европског региона у погледу управљања, техничког одржавања, кадрова и финансијских средстава. Међу уоченим проблемима убрајају се и недостатак редовног праћења здравствене исправности воде за пиће у брдско-планинским пределима, неадекватна решења одвођења санитарних отпадних вода, која не одговарају локалним потребама.
У циљу решавања уочених проблема у водоснабдевању и диспозицији отпадних вода у сеоским срединама потребно је на националном нивоу креирати специфичне регулаторне одредбе, које би се односиле искључиво на водоснабдевање у руралним срединама. У сарадњи са локалном самоуправом потребно је решити имовинско-правне односе који се тичу водних објеката у сеоским срединама, чиме би се обезбедио јавни надзор од стране стручних лица и комуналних предузећа над њима. Такође, неопходно је обезбедити финансијска средства за одржавање водних објеката и унапредити методологију за санитарни надзор водних објеката у сеоским срединама. Веома је значајно радити на едукацији становништва и подизању свести о значају водоснабдевања и санитације као и могућих ризика по здравље људи који они носе. Коначно, треба укључити целу друштвену заједницу у очување природних водних ресурса како би они били погодни, доступни и издашни за водоснабдевање и за будуће генерације.
AB - Supplying hygienically safe drinking water and sanitation belongs to the corpus of fundamental human rights and is essential to the realization of all human rights. The right to drinking water, according to the recommendations of the United Nations, implies that a sufficient amount of water per capita should be continuously provided, not only drinking water, but also water for other household needs. Water must be physically easily accessible to consumers and it is recommended that the source of drinking water should not be at a distance greater than 1000 meters from the house nor water delivery time to house more than 30 minutes. Providing adequate water supply in rural areas is a challenge in all countries of the European region in terms of management, technical maintenance, personnel and financial resources. Among the identified problems the most important ones are lack of regular monitoring of the health and safety of drinking water in mountainous areas, inadequate drainage solutions for sanitary wastewater which does not correspond to local needs.
In order to address the identified problems in water supply and wastewater disposal in rural areas it is necessary, at the national level, to create specific regulatory provisions that would relate exclusively to the water supply in rural areas. In cooperation with the local
government is necessary to solve the property-legal relations concerning water facilities in rural areas, to ensure public scrutiny by experts and communal services over them. Also, it is necessary to provide funds for the maintenance of water facilities and to improve the methodology for monitoring water facilities in rural areas. It is very important to work on education of rural population and raising awareness about the importance of water supply and sanitation as well as possible health risks that improper water handling might cause. Finally, we should involve the whole population in the preservation of natural water resources so that they will be suitable, available and sufficient for future generations.
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
C3 - Водоснабдевање становника брдско-планинских предела
T1 - Значај обезбеђивања хигијенски исправне воде за пиће
T1 - The importance of supplying hygienically safe drinking water to inhabitans of mountainous areas
SP - 11
EP - 18
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11514
ER - 
@conference{
author = "Булат, Петар",
year = "2018",
abstract = "Снабдевање хигијенски исправном водом за пиће и санитацију припада корпусу основних људских права и има суштински значај у остваривању свих људских права. Право на воду за пиће, према препорукама Уједињених нација, подразумева да водоснабдевање треба да континуирано обезбеди довољну количину воде по становнику, и то не само воду за пиће, већ и воду за остале потребе у домаћинству. При томе вода мора бити и физички лако доступна потрошачима па се препоручује да извор воде за пиће не сме бити на удаљености већој од 1000 метара од куће или да време допремања воде до куће буде до 30 минута. Обезбеђивање адекватног водоснабдевања у сеоским срединама представља изазов у свим земљама европског региона у погледу управљања, техничког одржавања, кадрова и финансијских средстава. Међу уоченим проблемима убрајају се и недостатак редовног праћења здравствене исправности воде за пиће у брдско-планинским пределима, неадекватна решења одвођења санитарних отпадних вода, која не одговарају локалним потребама.
У циљу решавања уочених проблема у водоснабдевању и диспозицији отпадних вода у сеоским срединама потребно је на националном нивоу креирати специфичне регулаторне одредбе, које би се односиле искључиво на водоснабдевање у руралним срединама. У сарадњи са локалном самоуправом потребно је решити имовинско-правне односе који се тичу водних објеката у сеоским срединама, чиме би се обезбедио јавни надзор од стране стручних лица и комуналних предузећа над њима. Такође, неопходно је обезбедити финансијска средства за одржавање водних објеката и унапредити методологију за санитарни надзор водних објеката у сеоским срединама. Веома је значајно радити на едукацији становништва и подизању свести о значају водоснабдевања и санитације као и могућих ризика по здравље људи који они носе. Коначно, треба укључити целу друштвену заједницу у очување природних водних ресурса како би они били погодни, доступни и издашни за водоснабдевање и за будуће генерације., Supplying hygienically safe drinking water and sanitation belongs to the corpus of fundamental human rights and is essential to the realization of all human rights. The right to drinking water, according to the recommendations of the United Nations, implies that a sufficient amount of water per capita should be continuously provided, not only drinking water, but also water for other household needs. Water must be physically easily accessible to consumers and it is recommended that the source of drinking water should not be at a distance greater than 1000 meters from the house nor water delivery time to house more than 30 minutes. Providing adequate water supply in rural areas is a challenge in all countries of the European region in terms of management, technical maintenance, personnel and financial resources. Among the identified problems the most important ones are lack of regular monitoring of the health and safety of drinking water in mountainous areas, inadequate drainage solutions for sanitary wastewater which does not correspond to local needs.
In order to address the identified problems in water supply and wastewater disposal in rural areas it is necessary, at the national level, to create specific regulatory provisions that would relate exclusively to the water supply in rural areas. In cooperation with the local
government is necessary to solve the property-legal relations concerning water facilities in rural areas, to ensure public scrutiny by experts and communal services over them. Also, it is necessary to provide funds for the maintenance of water facilities and to improve the methodology for monitoring water facilities in rural areas. It is very important to work on education of rural population and raising awareness about the importance of water supply and sanitation as well as possible health risks that improper water handling might cause. Finally, we should involve the whole population in the preservation of natural water resources so that they will be suitable, available and sufficient for future generations.",
publisher = "Београд : Српска академија наука и уметности",
journal = "Водоснабдевање становника брдско-планинских предела",
title = "Значај обезбеђивања хигијенски исправне воде за пиће, The importance of supplying hygienically safe drinking water to inhabitans of mountainous areas",
pages = "11-18",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11514"
}
Булат, П.. (2018). Значај обезбеђивања хигијенски исправне воде за пиће. in Водоснабдевање становника брдско-планинских предела
Београд : Српска академија наука и уметности., 11-18.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11514
Булат П. Значај обезбеђивања хигијенски исправне воде за пиће. in Водоснабдевање становника брдско-планинских предела. 2018;:11-18.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11514 .
Булат, Петар, "Значај обезбеђивања хигијенски исправне воде за пиће" in Водоснабдевање становника брдско-планинских предела (2018):11-18,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11514 .

Минерални ресурси никла у Србији и утицај на животну средину ; Фауна репатих водоземаца Србије : [представљање књига на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 28. март 2017. године]

Јовић, Видојко; Петановић, Радмила; Булат, Петар; Џукић, Георг; Вуксановић, Миро

(Београд : Српска академија наука и уметности, 2018)

TY - GEN
AU - Јовић, Видојко
AU - Петановић, Радмила
AU - Булат, Петар
AU - Џукић, Георг
AU - Вуксановић, Миро
PY - 2018
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/11190
AB - Минерални ресурси никла у Србији и утицај на животну средину / уредник Видојко Јовић. – Београд : САНУ, 2016.
и
Фауна репатих водоземаца Србије / Георг Џукић, Тања Д. Вуков, Милош Л. Калезић ; уредник Радмила Петановић. – Београд : САНУ, 2016.
Говорили: академик Видојко Јовић, дописни члан Радмила Петановић, проф. др Петар Булат
др Георг Џукић. У Београду, уторак 28. март 2017. у 13 часова.
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
T2 - Трибина Библиотеке САНУ
T1 - Минерални ресурси никла у Србији и утицај на животну средину ; Фауна репатих водоземаца Србије : [представљање књига на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 28. март 2017. године]
SP - 81
EP - 93
VL - 6
IS - 6
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11190
ER - 
@misc{
author = "Јовић, Видојко and Петановић, Радмила and Булат, Петар and Џукић, Георг and Вуксановић, Миро",
year = "2018",
abstract = "Минерални ресурси никла у Србији и утицај на животну средину / уредник Видојко Јовић. – Београд : САНУ, 2016.
и
Фауна репатих водоземаца Србије / Георг Џукић, Тања Д. Вуков, Милош Л. Калезић ; уредник Радмила Петановић. – Београд : САНУ, 2016.
Говорили: академик Видојко Јовић, дописни члан Радмила Петановић, проф. др Петар Булат
др Георг Џукић. У Београду, уторак 28. март 2017. у 13 часова.",
publisher = "Београд : Српска академија наука и уметности",
journal = "Трибина Библиотеке САНУ",
title = "Минерални ресурси никла у Србији и утицај на животну средину ; Фауна репатих водоземаца Србије : [представљање књига на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 28. март 2017. године]",
pages = "81-93",
volume = "6",
number = "6",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11190"
}
Јовић, В., Петановић, Р., Булат, П., Џукић, Г.,& Вуксановић, М.. (2018). Минерални ресурси никла у Србији и утицај на животну средину ; Фауна репатих водоземаца Србије : [представљање књига на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 28. март 2017. године]. in Трибина Библиотеке САНУ
Београд : Српска академија наука и уметности., 6(6), 81-93.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11190
Јовић В, Петановић Р, Булат П, Џукић Г, Вуксановић М. Минерални ресурси никла у Србији и утицај на животну средину ; Фауна репатих водоземаца Србије : [представљање књига на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 28. март 2017. године]. in Трибина Библиотеке САНУ. 2018;6(6):81-93.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11190 .
Јовић, Видојко, Петановић, Радмила, Булат, Петар, Џукић, Георг, Вуксановић, Миро, "Минерални ресурси никла у Србији и утицај на животну средину ; Фауна репатих водоземаца Србије : [представљање књига на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 28. март 2017. године]" in Трибина Библиотеке САНУ, 6, no. 6 (2018):81-93,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11190 .

Из живота речи

Булат, Петар К.

(Београд : Српска академија наука, 1925)

TY - JOUR
AU - Булат, Петар К.
PY - 1925
UR - http://dais.sanu.ac.rs/123456789/5288
PB - Београд : Српска академија наука
T2 - Јужнословенски филолог
T1 - Из живота речи
SP - 130
EP - 149
VL - 5
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_5288
ER - 
@article{
author = "Булат, Петар К.",
year = "1925",
publisher = "Београд : Српска академија наука",
journal = "Јужнословенски филолог",
title = "Из живота речи",
pages = "130-149",
volume = "5",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_5288"
}
Булат, П. К.. (1925). Из живота речи. in Јужнословенски филолог
Београд : Српска академија наука., 5, 130-149.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_5288
Булат ПК. Из живота речи. in Јужнословенски филолог. 1925;5:130-149.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_5288 .
Булат, Петар К., "Из живота речи" in Јужнословенски филолог, 5 (1925):130-149,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_5288 .

Из живота речи

Булат, Петар К.

(Београд : Српска академија наука, 1924)

TY - JOUR
AU - Булат, Петар К.
PY - 1924
UR - http://dais.sanu.ac.rs/123456789/5620
PB - Београд : Српска академија наука
T2 - Јужнословенски филолог
T1 - Из живота речи
SP - 95
EP - 113
VL - 4
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_5620
ER - 
@article{
author = "Булат, Петар К.",
year = "1924",
publisher = "Београд : Српска академија наука",
journal = "Јужнословенски филолог",
title = "Из живота речи",
pages = "95-113",
volume = "4",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_5620"
}
Булат, П. К.. (1924). Из живота речи. in Јужнословенски филолог
Београд : Српска академија наука., 4, 95-113.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_5620
Булат ПК. Из живота речи. in Јужнословенски филолог. 1924;4:95-113.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_5620 .
Булат, Петар К., "Из живота речи" in Јужнословенски филолог, 4 (1924):95-113,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_5620 .

Из живота речи

Булат, Петар К.

(Београд : Српска академија наука, 1922)

TY - JOUR
AU - Булат, Петар К.
PY - 1922
UR - http://dais.sanu.ac.rs/123456789/5286
PB - Београд : Српска академија наука
T2 - Јужнословенски филолог
T1 - Из живота речи
SP - 41
EP - 47
VL - 3
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_5286
ER - 
@article{
author = "Булат, Петар К.",
year = "1922",
publisher = "Београд : Српска академија наука",
journal = "Јужнословенски филолог",
title = "Из живота речи",
pages = "41-47",
volume = "3",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_5286"
}
Булат, П. К.. (1922). Из живота речи. in Јужнословенски филолог
Београд : Српска академија наука., 3, 41-47.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_5286
Булат ПК. Из живота речи. in Јужнословенски филолог. 1922;3:41-47.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_5286 .
Булат, Петар К., "Из живота речи" in Јужнословенски филолог, 3 (1922):41-47,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_5286 .

Из живота речи

Булат, Петар К.

(Београд : Српска академија наука, 1921)

TY - JOUR
AU - Булат, Петар К.
PY - 1921
UR - http://dais.sanu.ac.rs/123456789/5285
PB - Београд : Српска академија наука
T2 - Јужнословенски филолог
T1 - Из живота речи
SP - 272
EP - 284
VL - 2
IS - 3-4
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_5285
ER - 
@article{
author = "Булат, Петар К.",
year = "1921",
publisher = "Београд : Српска академија наука",
journal = "Јужнословенски филолог",
title = "Из живота речи",
pages = "272-284",
volume = "2",
number = "3-4",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_5285"
}
Булат, П. К.. (1921). Из живота речи. in Јужнословенски филолог
Београд : Српска академија наука., 2(3-4), 272-284.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_5285
Булат ПК. Из живота речи. in Јужнословенски филолог. 1921;2(3-4):272-284.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_5285 .
Булат, Петар К., "Из живота речи" in Јужнословенски филолог, 2, no. 3-4 (1921):272-284,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_5285 .