Томановић, Жељко

Link to this page

Authority KeyName Variants
d2b3b3cd-ea04-400e-8fc2-e211eef1cc6f
 • Томановић, Жељко (2)
Projects

Author's Bibliography

Еколошки и економски значај фауне Србије : зборник радова са научног скупа одржаног 17. новембра 2016. : [представљање књиге на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 4. децембар 2018. године]

Петановић, Радмила; Томановић, Жељко; Васић, Воислав; Вуксановић, Миро

(Београд : Српска академија наука и уметности, 2019)

TY - GEN
AU - Петановић, Радмила
AU - Томановић, Жељко
AU - Васић, Воислав
AU - Вуксановић, Миро
PY - 2019
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/11255
AB - Еколошки и економски значај фауне Србије : зборник радова са научног скупа одржаног 17. новембра 2016. / уредник Радмила Петановић. – Београд : САНУ, 2018.
Говорили: академик Радмила Петановић, проф. др Жељко Томановић, др Воислав Васић.
У Београду, уторак 4. децембар у 13 часова.
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
T2 - Трибина Библиотеке САНУ
T1 - Еколошки и економски значај фауне Србије : зборник радова са научног скупа одржаног 17. новембра 2016. : [представљање књиге на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 4. децембар 2018. године]
SP - 251
EP - 268
VL - 7
IS - 7
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11255
ER - 
@misc{
author = "Петановић, Радмила and Томановић, Жељко and Васић, Воислав and Вуксановић, Миро",
year = "2019",
abstract = "Еколошки и економски значај фауне Србије : зборник радова са научног скупа одржаног 17. новембра 2016. / уредник Радмила Петановић. – Београд : САНУ, 2018.
Говорили: академик Радмила Петановић, проф. др Жељко Томановић, др Воислав Васић.
У Београду, уторак 4. децембар у 13 часова.",
publisher = "Београд : Српска академија наука и уметности",
journal = "Трибина Библиотеке САНУ",
title = "Еколошки и економски значај фауне Србије : зборник радова са научног скупа одржаног 17. новембра 2016. : [представљање књиге на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 4. децембар 2018. године]",
pages = "251-268",
volume = "7",
number = "7",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11255"
}
Петановић, Р., Томановић, Ж., Васић, В.,& Вуксановић, М.. (2019). Еколошки и економски значај фауне Србије : зборник радова са научног скупа одржаног 17. новембра 2016. : [представљање књиге на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 4. децембар 2018. године]. in Трибина Библиотеке САНУ
Београд : Српска академија наука и уметности., 7(7), 251-268.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11255
Петановић Р, Томановић Ж, Васић В, Вуксановић М. Еколошки и економски значај фауне Србије : зборник радова са научног скупа одржаног 17. новембра 2016. : [представљање књиге на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 4. децембар 2018. године]. in Трибина Библиотеке САНУ. 2019;7(7):251-268.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11255 .
Петановић, Радмила, Томановић, Жељко, Васић, Воислав, Вуксановић, Миро, "Еколошки и економски значај фауне Србије : зборник радова са научног скупа одржаног 17. новембра 2016. : [представљање књиге на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 4. децембар 2018. године]" in Трибина Библиотеке САНУ, 7, no. 7 (2019):251-268,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11255 .

Комплекси браконидних оса (Hymenoptera,Ichneumonoidea, Braconidae) у Србији и њихов значај у биолошкој контроли

Томановић, Жељко; Жикић, Владимир

(Београд : Српска академија наука и уметности, 2018)

TY - CONF
AU - Томановић, Жељко
AU - Жикић, Владимир
PY - 2018
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10700
AB - Као део трофичког ланца у којем учествују биљке, херби-
ворни домаћини и паразитоиди, Braconidae су врло значајни инсекти који успешно
контролишу њихову бројност. Њихов велики потенцијал као биолошких агенаса
се у блиској будућности може боље искористити, чиме би се смањила или чак за-
менила употреба класичних пестицида. Многе врсте браконида су већ тестиране у
лабораторијским и експериментима на терену, а један мањи број се комерцијално
производи у сврху биолошке контроле. За сада је најбоље савладана технологија
гајења паразитоида из подфамилије Aphidiinae, природних непријатеља биљних
ваши, на вештачкој подлози. Све се више ради и на производњи грегарних вр-
ста из подфамилије Microgastrinae које су значајни природни непријатељи многих
штетних гусеница у пољопривреди и шумарству. У овој студији дат је преглед по-
тенцијалних кандидата међу браконидним осама у Србији за програме биолошке
контроле. У Србији до данас није спроведен ни један програм биолошке контроле
на терену, осим неких покушаја у експерименталне сврхе.
AB - As part of the trophic chain: plant/herbivorous host/parasitoid, Braconidae
play very important role as biological control agents successfully decreasing
the abundance of many pest species. That great potential of these insects can
be use more frequently in future which would replace or at least reduce the
use of conventional pesticides. Many species of the family Braconidae have
been tested in laboratory and field experiments, and a small number of species
are already commercially produced for the purpose of biological control. For
now, the best-established technologies of growing parasitoids on artificial
medium are those referring to the subfamily Aphidiinae. The experiments on
the production of gregarious species of the subfamily were also begun on the
members of the subfamily Microgastrinae which are impotrant natural enemies
of caterpillars, the species having damages on crops and in forests. This study
provides an overview of potential candidates among braconid wasps in Serbia
which can be used in programmes of biological control. Until today, on the
territory of Serbia there were no organized biologcical control programs, except
some attempt for experimental purposes.
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
C3 - Eколошки и економски значај фауне Србије : зборник радова са научног скупа 17. новембар 2016.
T1 - Комплекси браконидних оса (Hymenoptera,Ichneumonoidea, Braconidae) у Србији и њихов значај у биолошкој контроли
T1 - Braconid complexes (Hymenoptera,Ichneumonoidea, Braconidae) in Serbia
SP - 302
EP - 312
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10700
ER - 
@conference{
author = "Томановић, Жељко and Жикић, Владимир",
year = "2018",
abstract = "Као део трофичког ланца у којем учествују биљке, херби-
ворни домаћини и паразитоиди, Braconidae су врло значајни инсекти који успешно
контролишу њихову бројност. Њихов велики потенцијал као биолошких агенаса
се у блиској будућности може боље искористити, чиме би се смањила или чак за-
менила употреба класичних пестицида. Многе врсте браконида су већ тестиране у
лабораторијским и експериментима на терену, а један мањи број се комерцијално
производи у сврху биолошке контроле. За сада је најбоље савладана технологија
гајења паразитоида из подфамилије Aphidiinae, природних непријатеља биљних
ваши, на вештачкој подлози. Све се више ради и на производњи грегарних вр-
ста из подфамилије Microgastrinae које су значајни природни непријатељи многих
штетних гусеница у пољопривреди и шумарству. У овој студији дат је преглед по-
тенцијалних кандидата међу браконидним осама у Србији за програме биолошке
контроле. У Србији до данас није спроведен ни један програм биолошке контроле
на терену, осим неких покушаја у експерименталне сврхе., As part of the trophic chain: plant/herbivorous host/parasitoid, Braconidae
play very important role as biological control agents successfully decreasing
the abundance of many pest species. That great potential of these insects can
be use more frequently in future which would replace or at least reduce the
use of conventional pesticides. Many species of the family Braconidae have
been tested in laboratory and field experiments, and a small number of species
are already commercially produced for the purpose of biological control. For
now, the best-established technologies of growing parasitoids on artificial
medium are those referring to the subfamily Aphidiinae. The experiments on
the production of gregarious species of the subfamily were also begun on the
members of the subfamily Microgastrinae which are impotrant natural enemies
of caterpillars, the species having damages on crops and in forests. This study
provides an overview of potential candidates among braconid wasps in Serbia
which can be used in programmes of biological control. Until today, on the
territory of Serbia there were no organized biologcical control programs, except
some attempt for experimental purposes.",
publisher = "Београд : Српска академија наука и уметности",
journal = "Eколошки и економски значај фауне Србије : зборник радова са научног скупа 17. новембар 2016.",
title = "Комплекси браконидних оса (Hymenoptera,Ichneumonoidea, Braconidae) у Србији и њихов значај у биолошкој контроли, Braconid complexes (Hymenoptera,Ichneumonoidea, Braconidae) in Serbia",
pages = "302-312",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10700"
}
Томановић, Ж.,& Жикић, В.. (2018). Комплекси браконидних оса (Hymenoptera,Ichneumonoidea, Braconidae) у Србији и њихов значај у биолошкој контроли. in Eколошки и економски значај фауне Србије : зборник радова са научног скупа 17. новембар 2016.
Београд : Српска академија наука и уметности., 302-312.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10700
Томановић Ж, Жикић В. Комплекси браконидних оса (Hymenoptera,Ichneumonoidea, Braconidae) у Србији и њихов значај у биолошкој контроли. in Eколошки и економски значај фауне Србије : зборник радова са научног скупа 17. новембар 2016.. 2018;:302-312.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10700 .
Томановић, Жељко, Жикић, Владимир, "Комплекси браконидних оса (Hymenoptera,Ichneumonoidea, Braconidae) у Србији и њихов значај у биолошкој контроли" in Eколошки и економски значај фауне Србије : зборник радова са научног скупа 17. новембар 2016. (2018):302-312,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10700 .