Џукић, Георг

Link to this page

Authority KeyName Variants
79eb34fe-d5c6-480c-b691-d078d4d4be33
 • Џукић, Георг (2)
Projects
No records found.

Author's Bibliography

Милутин М. Радовановић : (1900-1968) : неуморни истраживач тајни природе

Џукић, Георг

(Београд : Српска академија наука и уметности, 2019)

TY - CONF
AU - Џукић, Георг
PY - 2019
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/9313
AB - Milutin Radovanović, the great Serbian name in the science on living world,
was born on March 2, 1900, in well-provided farmer´s family in Tabanović, near
Šabac. He finished elementary school in his native village, and Gymnasium, after
a longer interruption. in his education, in Šabac. He obtained the highest education at the Faculty of Philosophy, Institute for phyletic studies, of the Thuringhishe
University at Jena, Germany, and at Leopold-Franzen Faculty of Philosophy at
Insbruck, Austria. He completed his studies by obtaining his Ph.D. in 1928, in Jena.
On the return to his country he worked as suplent at a few high schools in
the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenians, then, as an assistant, at the University
of King Alexander in Ljubljana, and later on he transferred to Zemaljski Museum
in the Kingdom of Yugoslavia, in Sarajevo. For a short period of time, just before
the Second World War, he worked at the Museum of Serbian Lands in Belgrade
and then at the Faculty of Agriculture in Sarajevo, where he was the first professor.
During the war, he was appointed associate professor at the Faculty oa Agriculture
and Forestry, University of Belgrade, then was degraded to assistant professor at
the Faculty of Philosophy.
Political situation after the war was not inclined to professor Radovanović. In spite
of all the misfortunes, he become full professor at the Faculty of Natural Sciences and
Mathematics, a corresponding then full member of the Serbian Academy of Sciences
and Arts in 1958 and 1968 respectively. From 1954 he was an honorary member of
the Academy of Zoology in Agra, India. Besides, he was a member of many foreign
and Yugoslav scientific societies. He acquired world renown in the field of evolution
biology, systematics, faunistics, comparative morphology of amphibians, reptiles and
Trichoptera. He was the author of many scientific papers and monographs published
in the most recognized foreign journals and academic institutions. He described over
20 taxa of lizards (Podarcis melisellensis, P. siculus), of newts (Ichthyosaura alpestris,
Triturus cristatus) and Trichoptera (Wormaldia). Some life forms, in honor of professor Radovanović, are called after him. His works are cited today as they were during
his life, and as curiosity, his doctoral dissertation defended in 1928 is still referred to
by many scientists. He wrote many books and text-books.
He was tireless researcher of nature – not only of European but also of
those of distant countries. In one of such international field expeditions in the
south of Africa, he tragically lost his life in April 1968, in an air accident at the
Ondakaremba airport in Namibia. Few months later his remains were berried at
the New Cemetery in Belgrade.
AB - Пре педесет година у далекој Намибији на југу Африке у
авионском удесу погинуо је академик Милутин Радовановић. На подстицај и
у организацији Српске академије наука и уметности, тј. њеног Академијског
oдбора за проучавање фауне Србије, одржан је меморијални скуп на коме је
овај рад презентиран. По мом мишљењу, рад није посвећен само сећању на
академика Радовановића, нити омажу истакнутом ствараоцу, па ни доказивању да се не ради о једном од заборaвљених умова Србије, већ првенствено
успостављању веза између истраживања којима се Радовановић бавио и савремених из истих области, тј. циљ је био одговорити на питање да ли се још
увек иде путевима на које је он закорачио или које је утро. Уз то, у раду су,
уз биографију, осветљени поједини моменти из његовг живота који су били
непознати или недоречени.
Милутин Радовановић био је велико име српскена науке о живом свету.
Рођен је 2. марта 1900. године у имућној сеоској породици у Табановићу поред
Шапца. Четвороразредну основну школу завршио је у родном селу, а гимназију, после дужег прекида у школовању, у Шапцу. Највише образовање стекао
је на Филозофском факултету (Инситут за филетичке студије) Тирингијског
државног универзитета у Јени (Немачка) и Филозофском факултету ЛеополдФранзенс универзитета у Инсбруку (Аустрија). У Јени је окончао студије
докторатом 1928. године.
По повратку у домовину, радио је као суплент, односно професор, у
неколико гимназија широм Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца. Касније
прелази, као асистент, на Универзитет краља Александра у Љубљани, а потом
у Земаљски музеј Краљевине Југославије у Сарајеву. Пред II светски рат кратко
ради у Музеју српске земље у Београду, а још краће на Пољопривредном факултету у Сарајеву, на коме је био први професор. Током рата бива постављен за
ванредног професора на Пољопривредно-шумарском факултету Београдског
универзитета, па деградиран у звање доцента на Филозофском факултету.
Политичке прилике после рата нису му биле наклоњене. Ипак, уздигао
се до редовног професора на Природно-математичком факултету и дописног
(1958) и редовног (1968) члана Српске академије наука и уметности. Од 1954
год. био је и почасни члан Академије за зоологију у Агри (Индија). Сем тога,
био је члан већег броја иностраних и домаћих научних друштава. Био је
светски признати стручњак из области еволуционе биологије, систематике,
фаунистике и упоредне морфологије водоземаца, гмизаваца и Trichoptera.
Аутор је више десетина научних радова и монографија, углавном објављених
у угледним страним часописима или академским кућама. Описао је више од двадесет таксона гуштера (Podarcis melisellensis, P. siculus), мрмољака (Ichthyosaurа
alpestris, T. cristatus supervsta) и водених мољаца (Trichoptera: Wormaldia). Опет,
у част професора Радовановића, поједини животињски облици носе његово
име. Радови му се и сада учестало цитирају, као и у време највеће научне активности, а куриозитет је често позивање на његову докторску дисертацију
из 1928. године. Написао је већи број књига и уџбеника за студенте.
Био је неуморни истраживач природе, не само европских предела,
већ и далеких земаља. У једној таквој мисији, у међународној истраживачкој
експедицији по југу Африке, трагично је окончао живот, априла месеца 1968.
године у авионској несрећи на аеродрому Ондакаремба у Намибији. Земни
остаци сахрањени су који месец касније на Новом гробљу у Београду.
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
C3 - Зборник са научног скупа поводом педесет година од смрти академика Милутина Радовановића
T1 - Милутин М. Радовановић : (1900-1968) : неуморни истраживач тајни природе
T1 - Milutin Radovanović (1900–1968) : a tireless explorer of the secrets of nature
SP - 19
EP - 133
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9313
ER - 
@conference{
author = "Џукић, Георг",
year = "2019",
abstract = "Milutin Radovanović, the great Serbian name in the science on living world,
was born on March 2, 1900, in well-provided farmer´s family in Tabanović, near
Šabac. He finished elementary school in his native village, and Gymnasium, after
a longer interruption. in his education, in Šabac. He obtained the highest education at the Faculty of Philosophy, Institute for phyletic studies, of the Thuringhishe
University at Jena, Germany, and at Leopold-Franzen Faculty of Philosophy at
Insbruck, Austria. He completed his studies by obtaining his Ph.D. in 1928, in Jena.
On the return to his country he worked as suplent at a few high schools in
the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenians, then, as an assistant, at the University
of King Alexander in Ljubljana, and later on he transferred to Zemaljski Museum
in the Kingdom of Yugoslavia, in Sarajevo. For a short period of time, just before
the Second World War, he worked at the Museum of Serbian Lands in Belgrade
and then at the Faculty of Agriculture in Sarajevo, where he was the first professor.
During the war, he was appointed associate professor at the Faculty oa Agriculture
and Forestry, University of Belgrade, then was degraded to assistant professor at
the Faculty of Philosophy.
Political situation after the war was not inclined to professor Radovanović. In spite
of all the misfortunes, he become full professor at the Faculty of Natural Sciences and
Mathematics, a corresponding then full member of the Serbian Academy of Sciences
and Arts in 1958 and 1968 respectively. From 1954 he was an honorary member of
the Academy of Zoology in Agra, India. Besides, he was a member of many foreign
and Yugoslav scientific societies. He acquired world renown in the field of evolution
biology, systematics, faunistics, comparative morphology of amphibians, reptiles and
Trichoptera. He was the author of many scientific papers and monographs published
in the most recognized foreign journals and academic institutions. He described over
20 taxa of lizards (Podarcis melisellensis, P. siculus), of newts (Ichthyosaura alpestris,
Triturus cristatus) and Trichoptera (Wormaldia). Some life forms, in honor of professor Radovanović, are called after him. His works are cited today as they were during
his life, and as curiosity, his doctoral dissertation defended in 1928 is still referred to
by many scientists. He wrote many books and text-books.
He was tireless researcher of nature – not only of European but also of
those of distant countries. In one of such international field expeditions in the
south of Africa, he tragically lost his life in April 1968, in an air accident at the
Ondakaremba airport in Namibia. Few months later his remains were berried at
the New Cemetery in Belgrade., Пре педесет година у далекој Намибији на југу Африке у
авионском удесу погинуо је академик Милутин Радовановић. На подстицај и
у организацији Српске академије наука и уметности, тј. њеног Академијског
oдбора за проучавање фауне Србије, одржан је меморијални скуп на коме је
овај рад презентиран. По мом мишљењу, рад није посвећен само сећању на
академика Радовановића, нити омажу истакнутом ствараоцу, па ни доказивању да се не ради о једном од заборaвљених умова Србије, већ првенствено
успостављању веза између истраживања којима се Радовановић бавио и савремених из истих области, тј. циљ је био одговорити на питање да ли се још
увек иде путевима на које је он закорачио или које је утро. Уз то, у раду су,
уз биографију, осветљени поједини моменти из његовг живота који су били
непознати или недоречени.
Милутин Радовановић био је велико име српскена науке о живом свету.
Рођен је 2. марта 1900. године у имућној сеоској породици у Табановићу поред
Шапца. Четвороразредну основну школу завршио је у родном селу, а гимназију, после дужег прекида у школовању, у Шапцу. Највише образовање стекао
је на Филозофском факултету (Инситут за филетичке студије) Тирингијског
државног универзитета у Јени (Немачка) и Филозофском факултету ЛеополдФранзенс универзитета у Инсбруку (Аустрија). У Јени је окончао студије
докторатом 1928. године.
По повратку у домовину, радио је као суплент, односно професор, у
неколико гимназија широм Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца. Касније
прелази, као асистент, на Универзитет краља Александра у Љубљани, а потом
у Земаљски музеј Краљевине Југославије у Сарајеву. Пред II светски рат кратко
ради у Музеју српске земље у Београду, а још краће на Пољопривредном факултету у Сарајеву, на коме је био први професор. Током рата бива постављен за
ванредног професора на Пољопривредно-шумарском факултету Београдског
универзитета, па деградиран у звање доцента на Филозофском факултету.
Политичке прилике после рата нису му биле наклоњене. Ипак, уздигао
се до редовног професора на Природно-математичком факултету и дописног
(1958) и редовног (1968) члана Српске академије наука и уметности. Од 1954
год. био је и почасни члан Академије за зоологију у Агри (Индија). Сем тога,
био је члан већег броја иностраних и домаћих научних друштава. Био је
светски признати стручњак из области еволуционе биологије, систематике,
фаунистике и упоредне морфологије водоземаца, гмизаваца и Trichoptera.
Аутор је више десетина научних радова и монографија, углавном објављених
у угледним страним часописима или академским кућама. Описао је више од двадесет таксона гуштера (Podarcis melisellensis, P. siculus), мрмољака (Ichthyosaurа
alpestris, T. cristatus supervsta) и водених мољаца (Trichoptera: Wormaldia). Опет,
у част професора Радовановића, поједини животињски облици носе његово
име. Радови му се и сада учестало цитирају, као и у време највеће научне активности, а куриозитет је често позивање на његову докторску дисертацију
из 1928. године. Написао је већи број књига и уџбеника за студенте.
Био је неуморни истраживач природе, не само европских предела,
већ и далеких земаља. У једној таквој мисији, у међународној истраживачкој
експедицији по југу Африке, трагично је окончао живот, априла месеца 1968.
године у авионској несрећи на аеродрому Ондакаремба у Намибији. Земни
остаци сахрањени су који месец касније на Новом гробљу у Београду.",
publisher = "Београд : Српска академија наука и уметности",
journal = "Зборник са научног скупа поводом педесет година од смрти академика Милутина Радовановића",
title = "Милутин М. Радовановић : (1900-1968) : неуморни истраживач тајни природе, Milutin Radovanović (1900–1968) : a tireless explorer of the secrets of nature",
pages = "19-133",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9313"
}
Џукић, Г.. (2019). Милутин М. Радовановић : (1900-1968) : неуморни истраживач тајни природе. in Зборник са научног скупа поводом педесет година од смрти академика Милутина Радовановића
Београд : Српска академија наука и уметности., 19-133.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9313
Џукић Г. Милутин М. Радовановић : (1900-1968) : неуморни истраживач тајни природе. in Зборник са научног скупа поводом педесет година од смрти академика Милутина Радовановића. 2019;:19-133.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9313 .
Џукић, Георг, "Милутин М. Радовановић : (1900-1968) : неуморни истраживач тајни природе" in Зборник са научног скупа поводом педесет година од смрти академика Милутина Радовановића (2019):19-133,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9313 .

Минерални ресурси никла у Србији и утицај на животну средину ; Фауна репатих водоземаца Србије : [представљање књига на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 28. март 2017. године]

Јовић, Видојко; Петановић, Радмила; Булат, Петар; Џукић, Георг; Вуксановић, Миро

(Београд : Српска академија наука и уметности, 2018)

TY - GEN
AU - Јовић, Видојко
AU - Петановић, Радмила
AU - Булат, Петар
AU - Џукић, Георг
AU - Вуксановић, Миро
PY - 2018
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/11190
AB - Минерални ресурси никла у Србији и утицај на животну средину / уредник Видојко Јовић. – Београд : САНУ, 2016.
и
Фауна репатих водоземаца Србије / Георг Џукић, Тања Д. Вуков, Милош Л. Калезић ; уредник Радмила Петановић. – Београд : САНУ, 2016.
Говорили: академик Видојко Јовић, дописни члан Радмила Петановић, проф. др Петар Булат
др Георг Џукић. У Београду, уторак 28. март 2017. у 13 часова.
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
T2 - Трибина Библиотеке САНУ
T1 - Минерални ресурси никла у Србији и утицај на животну средину ; Фауна репатих водоземаца Србије : [представљање књига на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 28. март 2017. године]
SP - 81
EP - 93
VL - 6
IS - 6
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11190
ER - 
@misc{
author = "Јовић, Видојко and Петановић, Радмила and Булат, Петар and Џукић, Георг and Вуксановић, Миро",
year = "2018",
abstract = "Минерални ресурси никла у Србији и утицај на животну средину / уредник Видојко Јовић. – Београд : САНУ, 2016.
и
Фауна репатих водоземаца Србије / Георг Џукић, Тања Д. Вуков, Милош Л. Калезић ; уредник Радмила Петановић. – Београд : САНУ, 2016.
Говорили: академик Видојко Јовић, дописни члан Радмила Петановић, проф. др Петар Булат
др Георг Џукић. У Београду, уторак 28. март 2017. у 13 часова.",
publisher = "Београд : Српска академија наука и уметности",
journal = "Трибина Библиотеке САНУ",
title = "Минерални ресурси никла у Србији и утицај на животну средину ; Фауна репатих водоземаца Србије : [представљање књига на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 28. март 2017. године]",
pages = "81-93",
volume = "6",
number = "6",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11190"
}
Јовић, В., Петановић, Р., Булат, П., Џукић, Г.,& Вуксановић, М.. (2018). Минерални ресурси никла у Србији и утицај на животну средину ; Фауна репатих водоземаца Србије : [представљање књига на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 28. март 2017. године]. in Трибина Библиотеке САНУ
Београд : Српска академија наука и уметности., 6(6), 81-93.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11190
Јовић В, Петановић Р, Булат П, Џукић Г, Вуксановић М. Минерални ресурси никла у Србији и утицај на животну средину ; Фауна репатих водоземаца Србије : [представљање књига на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 28. март 2017. године]. in Трибина Библиотеке САНУ. 2018;6(6):81-93.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11190 .
Јовић, Видојко, Петановић, Радмила, Булат, Петар, Џукић, Георг, Вуксановић, Миро, "Минерални ресурси никла у Србији и утицај на животну средину ; Фауна репатих водоземаца Србије : [представљање књига на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 28. март 2017. године]" in Трибина Библиотеке САНУ, 6, no. 6 (2018):81-93,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11190 .