Ружин, Татјана

Link to this page

Authority KeyName Variants
e77be27a-e288-494d-88b8-4c2fa8f1b817
 • Ружин, Татјана (3)
 • Ружин Ивановић, Татјана (2)
Projects

Author's Bibliography

Почеци савремене српске двојезичне лексикографије (историјско-концепцијски преглед)

Ивановић, Ненад; Ружин Ивановић, Татјана

(Beograd : Udruženje naučnih i stručnih prevodilaca SR Srbije, 2017)

TY - JOUR
AU - Ивановић, Ненад
AU - Ружин Ивановић, Татјана
PY - 2017
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/11224
AB - У раду се излаже историјско-концепцијски преглед српске
двојезичне лексикографије у периоду од краја 18. до прве половине 20. века.
Преглед се даје кроз опис речника чија појава обележава преломне тачке у развоју
лексикографске методологије. У посебном делу рада разматрају се статистички
подаци о времену штампања првих издања двојезичних речника, као и о њиховом
броју у српској лексикографији. У закључку се разматра статус српске двојезичне
лексикографије као примењенолингвистичке дисциплине која има богату и
развијену историју метода.
AB - This paper presents a historical and conceptual outline of Serbian bilingual lexicography
spanning the period from the end of 18th to the first half of 20th century. The outline includes a
description of dictionaries representing milestones in the development of lexicographic methodology.
The latter part of the paper contains an account of statistical data according to the year
of the first edition of bilingual dictionaries, as well according to the second language presented
in combination with Serbian.
PB - Beograd : Udruženje naučnih i stručnih prevodilaca SR Srbije
T2 - Prevodilac
T1 - Почеци савремене српске двојезичне лексикографије (историјско-концепцијски преглед)
T1 - Tracing the Contemporary Serbian Bilingual Lexicography (Historical and Conceptual Outline)
SP - 32
EP - 49
VL - 36
IS - 1-2
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11224
ER - 
@article{
author = "Ивановић, Ненад and Ружин Ивановић, Татјана",
year = "2017",
abstract = "У раду се излаже историјско-концепцијски преглед српске
двојезичне лексикографије у периоду од краја 18. до прве половине 20. века.
Преглед се даје кроз опис речника чија појава обележава преломне тачке у развоју
лексикографске методологије. У посебном делу рада разматрају се статистички
подаци о времену штампања првих издања двојезичних речника, као и о њиховом
броју у српској лексикографији. У закључку се разматра статус српске двојезичне
лексикографије као примењенолингвистичке дисциплине која има богату и
развијену историју метода., This paper presents a historical and conceptual outline of Serbian bilingual lexicography
spanning the period from the end of 18th to the first half of 20th century. The outline includes a
description of dictionaries representing milestones in the development of lexicographic methodology.
The latter part of the paper contains an account of statistical data according to the year
of the first edition of bilingual dictionaries, as well according to the second language presented
in combination with Serbian.",
publisher = "Beograd : Udruženje naučnih i stručnih prevodilaca SR Srbije",
journal = "Prevodilac",
title = "Почеци савремене српске двојезичне лексикографије (историјско-концепцијски преглед), Tracing the Contemporary Serbian Bilingual Lexicography (Historical and Conceptual Outline)",
pages = "32-49",
volume = "36",
number = "1-2",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11224"
}
Ивановић, Н.,& Ружин Ивановић, Т.. (2017). Почеци савремене српске двојезичне лексикографије (историјско-концепцијски преглед). in Prevodilac
Beograd : Udruženje naučnih i stručnih prevodilaca SR Srbije., 36(1-2), 32-49.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11224
Ивановић Н, Ружин Ивановић Т. Почеци савремене српске двојезичне лексикографије (историјско-концепцијски преглед). in Prevodilac. 2017;36(1-2):32-49.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11224 .
Ивановић, Ненад, Ружин Ивановић, Татјана, "Почеци савремене српске двојезичне лексикографије (историјско-концепцијски преглед)" in Prevodilac, 36, no. 1-2 (2017):32-49,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11224 .

Књижевни превод као израз језичких и културних вредности: 1001 ноћ у верзији Станислава Винавера

Ивановић, Ненад Б.; Ружин Ивановић, Татјана

(Ниш : Филозофски факултет, 2013)

TY - JOUR
AU - Ивановић, Ненад Б.
AU - Ружин Ивановић, Татјана
PY - 2013
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/4899
AB - У раду се анализирају лингвистички аспекти преводилачке технике по-
знатог авангардног писца и преводиоца Станислава Винавера. На основу Винаве-
ровог превода 1001 ноћи, који је објављен 1950. године, указује се на разноврсне
граматичке, лексичке и стилске интервенције којима се преводилац служи како би
престилизовао текст изворног дела у оквиру специфичних кодова културе језика-
примаоца. У основи овог процеса стоји креативна заиграност, „задовољство у текс-
ту“, које подразумева да преводилац, поред доброг владања историјом матерњег
језика и његовим семантичким потенцијалима, познаје и рецепцију верзија пре-
вођеног текста у другим културама
PB - Ниш : Филозофски факултет
T2 - Jezik, književnost, vrednosti : zbornik radova. Jezička istraživanja
T1 - Књижевни превод као израз језичких и културних вредности: 1001 ноћ у верзији Станислава Винавера
SP - 429
EP - 439
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4899
ER - 
@article{
author = "Ивановић, Ненад Б. and Ружин Ивановић, Татјана",
year = "2013",
abstract = "У раду се анализирају лингвистички аспекти преводилачке технике по-
знатог авангардног писца и преводиоца Станислава Винавера. На основу Винаве-
ровог превода 1001 ноћи, који је објављен 1950. године, указује се на разноврсне
граматичке, лексичке и стилске интервенције којима се преводилац служи како би
престилизовао текст изворног дела у оквиру специфичних кодова културе језика-
примаоца. У основи овог процеса стоји креативна заиграност, „задовољство у текс-
ту“, које подразумева да преводилац, поред доброг владања историјом матерњег
језика и његовим семантичким потенцијалима, познаје и рецепцију верзија пре-
вођеног текста у другим културама",
publisher = "Ниш : Филозофски факултет",
journal = "Jezik, književnost, vrednosti : zbornik radova. Jezička istraživanja",
title = "Књижевни превод као израз језичких и културних вредности: 1001 ноћ у верзији Станислава Винавера",
pages = "429-439",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4899"
}
Ивановић, Н. Б.,& Ружин Ивановић, Т.. (2013). Књижевни превод као израз језичких и културних вредности: 1001 ноћ у верзији Станислава Винавера. in Jezik, književnost, vrednosti : zbornik radova. Jezička istraživanja
Ниш : Филозофски факултет., 429-439.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4899
Ивановић НБ, Ружин Ивановић Т. Књижевни превод као израз језичких и културних вредности: 1001 ноћ у верзији Станислава Винавера. in Jezik, književnost, vrednosti : zbornik radova. Jezička istraživanja. 2013;:429-439.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4899 .
Ивановић, Ненад Б., Ружин Ивановић, Татјана, "Књижевни превод као израз језичких и културних вредности: 1001 ноћ у верзији Станислава Винавера" in Jezik, književnost, vrednosti : zbornik radova. Jezička istraživanja (2013):429-439,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4899 .

Крилатице у драмским делима Душана Ковачевића и њихова употреба у комуникативном дискурсу савременог српског језика

Ивановић, Ненад Б.; Ружин, Татјана

(Ниш : Филозофски факултет, 2012)

TY - JOUR
AU - Ивановић, Ненад Б.
AU - Ружин, Татјана
PY - 2012
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/4898
AB - Рад садржи попис и анализу крилатица (популарних реплика) из три драме Душана Ковачевића: „Маратонци трче почасни круг“, „Радован трећи“ и „Балкански шпијун“. На основу приказа њиховог значења и употребе у (раз)говорном језику, језику Интернет-ћаскаоница, као и у језику штампе, у раду се анализирају и описују својства крилатица као засебних лингвистичких ентитета који своју реализацију налазе у комуникативном дискурсу савременог српског језика. На основу изложеног, разматра се статус крилатица у фразеолошком систему, наглашава њихова специфична функција, и указује на могућности даљих лингвистичких истраживања ове појаве у контексту веза између драмског текста, рецепције извођења (у позоришту, као и на филму), и њене актуелне језичке реализације
PB - Ниш : Филозофски факултет
T2 - Jezik, književnost, komunikacija : jezička istraživanja : zbornik radova
T1 - Крилатице у драмским делима Душана Ковачевића и њихова употреба у комуникативном дискурсу савременог српског језика
SP - 396
EP - 408
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4898
ER - 
@article{
author = "Ивановић, Ненад Б. and Ружин, Татјана",
year = "2012",
abstract = "Рад садржи попис и анализу крилатица (популарних реплика) из три драме Душана Ковачевића: „Маратонци трче почасни круг“, „Радован трећи“ и „Балкански шпијун“. На основу приказа њиховог значења и употребе у (раз)говорном језику, језику Интернет-ћаскаоница, као и у језику штампе, у раду се анализирају и описују својства крилатица као засебних лингвистичких ентитета који своју реализацију налазе у комуникативном дискурсу савременог српског језика. На основу изложеног, разматра се статус крилатица у фразеолошком систему, наглашава њихова специфична функција, и указује на могућности даљих лингвистичких истраживања ове појаве у контексту веза између драмског текста, рецепције извођења (у позоришту, као и на филму), и њене актуелне језичке реализације",
publisher = "Ниш : Филозофски факултет",
journal = "Jezik, književnost, komunikacija : jezička istraživanja : zbornik radova",
title = "Крилатице у драмским делима Душана Ковачевића и њихова употреба у комуникативном дискурсу савременог српског језика",
pages = "396-408",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4898"
}
Ивановић, Н. Б.,& Ружин, Т.. (2012). Крилатице у драмским делима Душана Ковачевића и њихова употреба у комуникативном дискурсу савременог српског језика. in Jezik, književnost, komunikacija : jezička istraživanja : zbornik radova
Ниш : Филозофски факултет., 396-408.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4898
Ивановић НБ, Ружин Т. Крилатице у драмским делима Душана Ковачевића и њихова употреба у комуникативном дискурсу савременог српског језика. in Jezik, književnost, komunikacija : jezička istraživanja : zbornik radova. 2012;:396-408.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4898 .
Ивановић, Ненад Б., Ружин, Татјана, "Крилатице у драмским делима Душана Ковачевића и њихова употреба у комуникативном дискурсу савременог српског језика" in Jezik, književnost, komunikacija : jezička istraživanja : zbornik radova (2012):396-408,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4898 .

Лексика енглеског порекла у Речнику српскохрватског књижевног и народног језика САНУ

Ивановић, Ненад Б.; Ружин, Татјана

(Ниш : Филозофски факултет, 2010)

TY - CHAP
AU - Ивановић, Ненад Б.
AU - Ружин, Татјана
PY - 2010
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/4897
AB - У раду се анализира лексика енглеског порекла која је забележена у Речнику српскохрватског књижевног и народног језика САНУ (слова: А О). Анализа садржи историјско-филолошки преглед ове лексике, затим преглед њене дистрибуције према тематским пољима, као и опис семантичке адаптације изворних речи у језику примаоцу.
PB - Ниш : Филозофски факултет
T2 - Jezik, književnost, promene : jezička istraživanja
T1 - Лексика енглеског порекла у Речнику српскохрватског књижевног и народног језика САНУ
T1 - Serbian Words of English Origin in SASA Dictionary of the Serbo-Croat Standard and Vernacular Language
SP - 416
EP - 429
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4897
ER - 
@inbook{
author = "Ивановић, Ненад Б. and Ружин, Татјана",
year = "2010",
abstract = "У раду се анализира лексика енглеског порекла која је забележена у Речнику српскохрватског књижевног и народног језика САНУ (слова: А О). Анализа садржи историјско-филолошки преглед ове лексике, затим преглед њене дистрибуције према тематским пољима, као и опис семантичке адаптације изворних речи у језику примаоцу.",
publisher = "Ниш : Филозофски факултет",
journal = "Jezik, književnost, promene : jezička istraživanja",
booktitle = "Лексика енглеског порекла у Речнику српскохрватског књижевног и народног језика САНУ, Serbian Words of English Origin in SASA Dictionary of the Serbo-Croat Standard and Vernacular Language",
pages = "416-429",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4897"
}
Ивановић, Н. Б.,& Ружин, Т.. (2010). Лексика енглеског порекла у Речнику српскохрватског књижевног и народног језика САНУ. in Jezik, književnost, promene : jezička istraživanja
Ниш : Филозофски факултет., 416-429.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4897
Ивановић НБ, Ружин Т. Лексика енглеског порекла у Речнику српскохрватског књижевног и народног језика САНУ. in Jezik, književnost, promene : jezička istraživanja. 2010;:416-429.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4897 .
Ивановић, Ненад Б., Ружин, Татјана, "Лексика енглеског порекла у Речнику српскохрватског књижевног и народног језика САНУ" in Jezik, književnost, promene : jezička istraživanja (2010):416-429,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4897 .

Језик као средство преосмишљавања идентитета књижевног дела (анализа лексике првог српског превода Књиге о џунгли из 1924. године)

Ружин, Татјана; Ивановић, Ненад Б.

(Ниш : Филозофски факултет, 2009)

TY - JOUR
AU - Ружин, Татјана
AU - Ивановић, Ненад Б.
PY - 2009
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/4896
AB - У раду се анализирају семантички, ономастички и стилски аспекти лексике првог српског превода Киплингове Књиге о џунгли, који је под насловом Голишан или Приче из Индије издат у Београду 1924. године. Текст овога превода, чији је аутор Никола Цвијановић, настао је у духу стваралачки ангажованог преводилаштва, којег је у савременој српској транслатологији успоставио Станислав Винавер. У складу са Винаверовом тезом о преводу књижевног дела као мосту између ауторовог наративног света и света сопствене духовне културе, идентитет изворног текста Књиге о џунгли темељно је језички преосмишљен тако да одговара циљној, српској, култури. Стога он врви од дијалектизама, неологизама, мотивисаних антропонима, стилских обрта у духу српске усмене традиције и сл.
Будући да се у процесу стваралачки ангажованог превођења идентитет изворног дела језички преосмишљава тако да одговара обрасцима циљне културе, аутори се у закључку рада окрећу питањима легитимности и оправданости оваквог преводилачког поступка.
AB - This paper deals with the linguistic and stylistic aspects in the analysis of the
first Serbian translation of Kipling’s The Jungle Book, which was published in 1924 in
Belgrade under the title Голишан или приче из Индије.
Pondering the issues pertaining to the origin, development and the reception of the
above-mentioned translation in the Serbian cultural climate, and analyzing the elements of
its idiosyncratic lexicon and stylistic framework, with the aim of improving the practice of
literary translation in general, the authors reached the conclusion that, in the process of
translating a literary text in Serbian, translators deploy various linguistic devices in order to
affect the dynamics of the narrative, its local colour, stylistic markedness, etc. In
accordance with that, the work on literary translation often requires a solid understanding of
the potential of applying the following linguistic devices:
- the levels of dialect lexicon from different regions in which Serbian is spoken,
including local specific personal names (appellatives), names of animals (zoonyms) and
names of places (toponyms); then, idioms (expressions) containing folklore motives, as
well as more complex idiomatic forms (proverbs, sayings, etc);
- the levels of expressive, phono-stylistic and word-formational potential of the
Serbian language, especially concerning their verbal units representing the process of
lexicalization of onomatopoeic forms contained in the source text.
PB - Ниш : Филозофски факултет
T2 - Jezik, književnost, identitet : zbornik radova. [1], Jezička istraživanja
T1 - Језик као средство преосмишљавања идентитета књижевног дела (анализа лексике првог српског превода Књиге о џунгли из 1924. године)
T1 - Language as the Means of Redesigning the Identity of a Literary Work (Analysis of First Serbian Translation of Kipling’s The Jungle Book from 1924)
SP - 109
EP - 122
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4896
ER - 
@article{
author = "Ружин, Татјана and Ивановић, Ненад Б.",
year = "2009",
abstract = "У раду се анализирају семантички, ономастички и стилски аспекти лексике првог српског превода Киплингове Књиге о џунгли, који је под насловом Голишан или Приче из Индије издат у Београду 1924. године. Текст овога превода, чији је аутор Никола Цвијановић, настао је у духу стваралачки ангажованог преводилаштва, којег је у савременој српској транслатологији успоставио Станислав Винавер. У складу са Винаверовом тезом о преводу књижевног дела као мосту између ауторовог наративног света и света сопствене духовне културе, идентитет изворног текста Књиге о џунгли темељно је језички преосмишљен тако да одговара циљној, српској, култури. Стога он врви од дијалектизама, неологизама, мотивисаних антропонима, стилских обрта у духу српске усмене традиције и сл.
Будући да се у процесу стваралачки ангажованог превођења идентитет изворног дела језички преосмишљава тако да одговара обрасцима циљне културе, аутори се у закључку рада окрећу питањима легитимности и оправданости оваквог преводилачког поступка., This paper deals with the linguistic and stylistic aspects in the analysis of the
first Serbian translation of Kipling’s The Jungle Book, which was published in 1924 in
Belgrade under the title Голишан или приче из Индије.
Pondering the issues pertaining to the origin, development and the reception of the
above-mentioned translation in the Serbian cultural climate, and analyzing the elements of
its idiosyncratic lexicon and stylistic framework, with the aim of improving the practice of
literary translation in general, the authors reached the conclusion that, in the process of
translating a literary text in Serbian, translators deploy various linguistic devices in order to
affect the dynamics of the narrative, its local colour, stylistic markedness, etc. In
accordance with that, the work on literary translation often requires a solid understanding of
the potential of applying the following linguistic devices:
- the levels of dialect lexicon from different regions in which Serbian is spoken,
including local specific personal names (appellatives), names of animals (zoonyms) and
names of places (toponyms); then, idioms (expressions) containing folklore motives, as
well as more complex idiomatic forms (proverbs, sayings, etc);
- the levels of expressive, phono-stylistic and word-formational potential of the
Serbian language, especially concerning their verbal units representing the process of
lexicalization of onomatopoeic forms contained in the source text.",
publisher = "Ниш : Филозофски факултет",
journal = "Jezik, književnost, identitet : zbornik radova. [1], Jezička istraživanja",
title = "Језик као средство преосмишљавања идентитета књижевног дела (анализа лексике првог српског превода Књиге о џунгли из 1924. године), Language as the Means of Redesigning the Identity of a Literary Work (Analysis of First Serbian Translation of Kipling’s The Jungle Book from 1924)",
pages = "109-122",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4896"
}
Ружин, Т.,& Ивановић, Н. Б.. (2009). Језик као средство преосмишљавања идентитета књижевног дела (анализа лексике првог српског превода Књиге о џунгли из 1924. године). in Jezik, književnost, identitet : zbornik radova. [1], Jezička istraživanja
Ниш : Филозофски факултет., 109-122.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4896
Ружин Т, Ивановић НБ. Језик као средство преосмишљавања идентитета књижевног дела (анализа лексике првог српског превода Књиге о џунгли из 1924. године). in Jezik, književnost, identitet : zbornik radova. [1], Jezička istraživanja. 2009;:109-122.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4896 .
Ружин, Татјана, Ивановић, Ненад Б., "Језик као средство преосмишљавања идентитета књижевног дела (анализа лексике првог српског превода Књиге о џунгли из 1924. године)" in Jezik, književnost, identitet : zbornik radova. [1], Jezička istraživanja (2009):109-122,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4896 .