Несторовић, Зорица

Link to this page

Authority KeyName Variants
2c78b65e-f7c7-4d47-9602-36680b49199a
 • Несторовић, Зорица (8)
Projects

Author's Bibliography

Однос античке и народне књижевности у поетикама стилских праваца српске књижевности XIX века

Несторовић, Зорица

(Београд : Српска академија наука и уметности, 2020)

TY - CONF
AU - Несторовић, Зорица
PY - 2020
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/12028
AB - The relationship between ancient tradition and oral literature, which marked 
the development of nineteenth-century Serbian literature, was very dynamic, 
intense and lasting. We have singled out (1) simultaneousism, (2) paradox and (3) 
development as its basic features. The history of Serbian literature from Baroque 
to Romanticism bears witness to how oral literature gained the status that ancient 
literature had in the development of national cultures. By looking into the 
development of that relationship, we singled out the phases of simultaneousism, 
subordination and equivalence (ideological and aesthetic).
AB - Симултаност стилских праваца у српској књижевности прве 
половине XIX века довео је до занимљивог и готово парадоксалног сусрета 
две традиције у ‘певању и мишљењу’ – оне античке и оне народне. Док је прва 
положена у темеље српског класицизма али на посебан начин обликује и књижевна дела српског сентиментализма и предромантизма, друга је први показатељ наступања новог културолошког обрасца који доноси српски романтизам али на специфичан начин обликује поетички хоризонт остварења српског 
класицизма, сентиментализма и предромантизма. Наша намера је да – уважавајући оне резултате досадашњих књижевноисторијских истраживања српске 
књижевности који су у вези са нашом темом – предочимо природу њиховог 
односа на основу истраживања експлицитнопоетичких текстова (оригиналних и преводних), имплицитних поетика аутора и тумачења њихових остварења који припадају српској књижевности до средине прве половине XIX века.
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
C3 - Развој поетике српске књижевности: теорија књижевности код Срба
T1 - Однос античке и народне књижевности у поетикама стилских праваца српске књижевности XIX века
T1 - The relationship between ancient and folk literature in the poetics of the style directions of nineteenth-century Serbian literature
SP - 81
EP - 92
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12028
ER - 
@conference{
author = "Несторовић, Зорица",
year = "2020",
abstract = "The relationship between ancient tradition and oral literature, which marked 
the development of nineteenth-century Serbian literature, was very dynamic, 
intense and lasting. We have singled out (1) simultaneousism, (2) paradox and (3) 
development as its basic features. The history of Serbian literature from Baroque 
to Romanticism bears witness to how oral literature gained the status that ancient 
literature had in the development of national cultures. By looking into the 
development of that relationship, we singled out the phases of simultaneousism, 
subordination and equivalence (ideological and aesthetic)., Симултаност стилских праваца у српској књижевности прве 
половине XIX века довео је до занимљивог и готово парадоксалног сусрета 
две традиције у ‘певању и мишљењу’ – оне античке и оне народне. Док је прва 
положена у темеље српског класицизма али на посебан начин обликује и књижевна дела српског сентиментализма и предромантизма, друга је први показатељ наступања новог културолошког обрасца који доноси српски романтизам али на специфичан начин обликује поетички хоризонт остварења српског 
класицизма, сентиментализма и предромантизма. Наша намера је да – уважавајући оне резултате досадашњих књижевноисторијских истраживања српске 
књижевности који су у вези са нашом темом – предочимо природу њиховог 
односа на основу истраживања експлицитнопоетичких текстова (оригиналних и преводних), имплицитних поетика аутора и тумачења њихових остварења који припадају српској књижевности до средине прве половине XIX века.",
publisher = "Београд : Српска академија наука и уметности",
journal = "Развој поетике српске књижевности: теорија књижевности код Срба",
title = "Однос античке и народне књижевности у поетикама стилских праваца српске књижевности XIX века, The relationship between ancient and folk literature in the poetics of the style directions of nineteenth-century Serbian literature",
pages = "81-92",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12028"
}
Несторовић, З.. (2020). Однос античке и народне књижевности у поетикама стилских праваца српске књижевности XIX века. in Развој поетике српске књижевности: теорија књижевности код Срба
Београд : Српска академија наука и уметности., 81-92.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12028
Несторовић З. Однос античке и народне књижевности у поетикама стилских праваца српске књижевности XIX века. in Развој поетике српске књижевности: теорија књижевности код Срба. 2020;:81-92.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12028 .
Несторовић, Зорица, "Однос античке и народне књижевности у поетикама стилских праваца српске књижевности XIX века" in Развој поетике српске књижевности: теорија књижевности код Срба (2020):81-92,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12028 .

Када је разлика знак аутентичности: Слободан Јовановић о Лази Костићу

Несторовић, Зорица

(Београд : Српска академија наука и уметности, 2020)

TY - CONF
AU - Несторовић, Зорица
PY - 2020
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/12198
AB - Начин на који је Слободан Јовановић тумачио особине стваралаштва
Лазе Костића примарно је осветљен на основу ауторових текстова посвећених овом великом
песнику српског романтизма: „Максим Црнојевић“, трагедија Лазе Костића (1895), Лазар Кос-
тић о Јовану Јовановићу Змају (1905), Лазе Костића „Самсон и Делила“ (1931) и Лаза Костић
као сарадник „Брке“ (1938). Упоришна тачка Јовановићевог погледа на Лазу Костићу је фигура
разлике. Јер, увиђајући разлику као обликотворно начело Костићеве поетике и то како на плану
његовог стваралаштва, тако и на плану његовог рецепцијског хоризонта, Јовановић највише
пажње у својим анализама посвећује управо разликама као обележју (1) Костићевог односа
према традицији од које полази у обликовању својих дела и (2) његовог односа према другом
песничком хабитусу што је видљиво у односу према Јовану Јовановићу Змају. Захваљујући овом
другом обележју Јовановићево разумевање природе дела и стварања Лазе Костића разоткрива и
његово вредновање Змајевог дела. Да је Костићева поетика препозната као аутентична управо
захваљујући својој различитости, али и да је истовремено аутентичност вредност по себи која
нужно не мора бити праћена и уметничком вредношћу, показују управо Јовановићеви увиди у
наведеним радовима о Лази Костићу. Но, с друге стране Јовановићева свест о томе да је феномен
разлике обележје нечије аутентичности, показује његов напор да се она препозна као обележје
нечије личности, као нешто што отвара и поља произвољности и слабог уметничког домета,
као извор унутрашње амбиваленције самог Лазе Костића. На тај начин Јовановић прати када
је разлика ознака успешно уметничког одговора на одређену тему која притиче из традиције, а
када је залог потребе да се буде другачији по сваку цену.
AB - The work analyzes corpus of Slobodan Jovanović’s works on Laza Kostić’s character
and creation. Jovanović’s method in literary criticism and his thought about Laza Kostić
we’re discussing through three-way relationship. The first one is marked by three personality
which Jovanović brings in direct connection – Ljubomir Nedić, Jovan Jovanović Zmaj and
Laza Kostić. This triangle – determinate by one critic and two poets – generates the new one
which shows Jovanović’s view on their relationships and demonstrates his understanding
the meaning and importance of Kostić’s works. This triangle is marked by Kostić’s work,
the reception of Kostić’s poems, tragedy and essay and Jovanović’s thoughts about culture
and literature. From this triangle we derivate the third one marked by dialog, dramatic and
language as the basics of Jovanović’ critical technique and style. By analyzing these categories
from the triangles that we establish in our research, we are trying to reveal the specifics of
Jovanović’s thoughts about Kostić and the role that literature has in some culture.
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
C3 - Слободан Јовановић : поводом 150 година од рођења
T1 - Када је разлика знак аутентичности: Слободан Јовановић о Лази Костићу
T1 - When the difference is the sign of authenticity: Slobodan Jovanović on Laza Kostić
SP - 375
EP - 390
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12198
ER - 
@conference{
author = "Несторовић, Зорица",
year = "2020",
abstract = "Начин на који је Слободан Јовановић тумачио особине стваралаштва
Лазе Костића примарно је осветљен на основу ауторових текстова посвећених овом великом
песнику српског романтизма: „Максим Црнојевић“, трагедија Лазе Костића (1895), Лазар Кос-
тић о Јовану Јовановићу Змају (1905), Лазе Костића „Самсон и Делила“ (1931) и Лаза Костић
као сарадник „Брке“ (1938). Упоришна тачка Јовановићевог погледа на Лазу Костићу је фигура
разлике. Јер, увиђајући разлику као обликотворно начело Костићеве поетике и то како на плану
његовог стваралаштва, тако и на плану његовог рецепцијског хоризонта, Јовановић највише
пажње у својим анализама посвећује управо разликама као обележју (1) Костићевог односа
према традицији од које полази у обликовању својих дела и (2) његовог односа према другом
песничком хабитусу што је видљиво у односу према Јовану Јовановићу Змају. Захваљујући овом
другом обележју Јовановићево разумевање природе дела и стварања Лазе Костића разоткрива и
његово вредновање Змајевог дела. Да је Костићева поетика препозната као аутентична управо
захваљујући својој различитости, али и да је истовремено аутентичност вредност по себи која
нужно не мора бити праћена и уметничком вредношћу, показују управо Јовановићеви увиди у
наведеним радовима о Лази Костићу. Но, с друге стране Јовановићева свест о томе да је феномен
разлике обележје нечије аутентичности, показује његов напор да се она препозна као обележје
нечије личности, као нешто што отвара и поља произвољности и слабог уметничког домета,
као извор унутрашње амбиваленције самог Лазе Костића. На тај начин Јовановић прати када
је разлика ознака успешно уметничког одговора на одређену тему која притиче из традиције, а
када је залог потребе да се буде другачији по сваку цену., The work analyzes corpus of Slobodan Jovanović’s works on Laza Kostić’s character
and creation. Jovanović’s method in literary criticism and his thought about Laza Kostić
we’re discussing through three-way relationship. The first one is marked by three personality
which Jovanović brings in direct connection – Ljubomir Nedić, Jovan Jovanović Zmaj and
Laza Kostić. This triangle – determinate by one critic and two poets – generates the new one
which shows Jovanović’s view on their relationships and demonstrates his understanding
the meaning and importance of Kostić’s works. This triangle is marked by Kostić’s work,
the reception of Kostić’s poems, tragedy and essay and Jovanović’s thoughts about culture
and literature. From this triangle we derivate the third one marked by dialog, dramatic and
language as the basics of Jovanović’ critical technique and style. By analyzing these categories
from the triangles that we establish in our research, we are trying to reveal the specifics of
Jovanović’s thoughts about Kostić and the role that literature has in some culture.",
publisher = "Београд : Српска академија наука и уметности",
journal = "Слободан Јовановић : поводом 150 година од рођења",
title = "Када је разлика знак аутентичности: Слободан Јовановић о Лази Костићу, When the difference is the sign of authenticity: Slobodan Jovanović on Laza Kostić",
pages = "375-390",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12198"
}
Несторовић, З.. (2020). Када је разлика знак аутентичности: Слободан Јовановић о Лази Костићу. in Слободан Јовановић : поводом 150 година од рођења
Београд : Српска академија наука и уметности., 375-390.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12198
Несторовић З. Када је разлика знак аутентичности: Слободан Јовановић о Лази Костићу. in Слободан Јовановић : поводом 150 година од рођења. 2020;:375-390.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12198 .
Несторовић, Зорица, "Када је разлика знак аутентичности: Слободан Јовановић о Лази Костићу" in Слободан Јовановић : поводом 150 година од рођења (2020):375-390,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12198 .

Рад Владана Ђорђевића у области драме

Несторовић, Зорица

(Београд : Српска академија наука и уметности, 2020)

TY - CONF
AU - Несторовић, Зорица
PY - 2020
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/12082
AB - Предочавајући основне домене рада Владана Ђорђевића у области српске 
драме и позоришта (оригинално драмско стваралаштво, позоришна критика, преводилачки рад, 
рад у позоришту), аутор указује на дефинишуће елементе Ђорђевићеве мисли о драми и позоришту јер су управо они показатељ његовог удела у развоју ових уметности у српској култури.
AB - The paper looks into Vladan Đorđević’s determination to work in the field of drama and 
theatre arts in the light of his love for these arts and the national-educational role that art played 
in Serbian culture in the 19th century. Starting from his intention to overcome larpurlartism 
with tendency in art, the paper analyses his theoretical, poetic and autopoetic statements about 
drama and theater scattered in his memoirs and critiques of dramas and theater plays. In addition, the paper includes an overview of his original body of work, his theatrical experience and 
his work in the field of translation. At the same time, on the basis of these elements, his view of 
drama and theater is reconstructed, whereas the status of history in drama, the issue of drama 
genres, relations between the epic and dramatic forms, the stage nature of the work, the issue 
of a tragic hero and the phenomenon of tragic guilt are set as his strongholds. The author also 
defines the nature of his critique – its methodology, composition and style.
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
C3 - Владан Ђорђевић : поводом сто седамдесет шест година од рођења = Vladan Đorđević : on the occasion of the 176th anniversary of his birth
T1 - Рад Владана Ђорђевића у области драме
T1 - Vladan Đorđević’s Work in the Field of Drama
SP - 469
EP - 484
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12082
ER - 
@conference{
author = "Несторовић, Зорица",
year = "2020",
abstract = "Предочавајући основне домене рада Владана Ђорђевића у области српске 
драме и позоришта (оригинално драмско стваралаштво, позоришна критика, преводилачки рад, 
рад у позоришту), аутор указује на дефинишуће елементе Ђорђевићеве мисли о драми и позоришту јер су управо они показатељ његовог удела у развоју ових уметности у српској култури., The paper looks into Vladan Đorđević’s determination to work in the field of drama and 
theatre arts in the light of his love for these arts and the national-educational role that art played 
in Serbian culture in the 19th century. Starting from his intention to overcome larpurlartism 
with tendency in art, the paper analyses his theoretical, poetic and autopoetic statements about 
drama and theater scattered in his memoirs and critiques of dramas and theater plays. In addition, the paper includes an overview of his original body of work, his theatrical experience and 
his work in the field of translation. At the same time, on the basis of these elements, his view of 
drama and theater is reconstructed, whereas the status of history in drama, the issue of drama 
genres, relations between the epic and dramatic forms, the stage nature of the work, the issue 
of a tragic hero and the phenomenon of tragic guilt are set as his strongholds. The author also 
defines the nature of his critique – its methodology, composition and style.",
publisher = "Београд : Српска академија наука и уметности",
journal = "Владан Ђорђевић : поводом сто седамдесет шест година од рођења = Vladan Đorđević : on the occasion of the 176th anniversary of his birth",
title = "Рад Владана Ђорђевића у области драме, Vladan Đorđević’s Work in the Field of Drama",
pages = "469-484",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12082"
}
Несторовић, З.. (2020). Рад Владана Ђорђевића у области драме. in Владан Ђорђевић : поводом сто седамдесет шест година од рођења = Vladan Đorđević : on the occasion of the 176th anniversary of his birth
Београд : Српска академија наука и уметности., 469-484.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12082
Несторовић З. Рад Владана Ђорђевића у области драме. in Владан Ђорђевић : поводом сто седамдесет шест година од рођења = Vladan Đorđević : on the occasion of the 176th anniversary of his birth. 2020;:469-484.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12082 .
Несторовић, Зорица, "Рад Владана Ђорђевића у области драме" in Владан Ђорђевић : поводом сто седамдесет шест година од рођења = Vladan Đorđević : on the occasion of the 176th anniversary of his birth (2020):469-484,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12082 .

Стојан Новаковић : [представљање књигa на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 26. март 2019. године]

Војводић, Михаило; Димић, Љубодраг; Растовић, Александар; Несторовић, Зорица; Вуксановић, Миро

(Београд : Српска академија наука и уметности, 2020)

TY - GEN
AU - Војводић, Михаило
AU - Димић, Љубодраг
AU - Растовић, Александар
AU - Несторовић, Зорица
AU - Вуксановић, Миро
PY - 2020
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10814
AB - Стојан Новаковић : поводом сто седамдесет пет година од рођења : научни скуп са међународним учешћем одржан у Српској академији наука и уметности, 1. и 2. новембра 2017. године / уредници Михаило , Војводић, Александар Костић. – Београд : САНУ, 2018.
Говорили: академик Михаило Војводић, академик Љубодраг Димић, проф. др Александар Растовић, проф. др Зорица Несторовић. У Београду, уторак 26. март 2019. у 13 часова.
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
T2 - Трибина Библиотеке САНУ
T1 - Стојан Новаковић : [представљање књигa на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 26. март 2019. године]
SP - 59
EP - 74
VL - 8
IS - 8
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10814
ER - 
@misc{
author = "Војводић, Михаило and Димић, Љубодраг and Растовић, Александар and Несторовић, Зорица and Вуксановић, Миро",
year = "2020",
abstract = "Стојан Новаковић : поводом сто седамдесет пет година од рођења : научни скуп са међународним учешћем одржан у Српској академији наука и уметности, 1. и 2. новембра 2017. године / уредници Михаило , Војводић, Александар Костић. – Београд : САНУ, 2018.
Говорили: академик Михаило Војводић, академик Љубодраг Димић, проф. др Александар Растовић, проф. др Зорица Несторовић. У Београду, уторак 26. март 2019. у 13 часова.",
publisher = "Београд : Српска академија наука и уметности",
journal = "Трибина Библиотеке САНУ",
title = "Стојан Новаковић : [представљање књигa на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 26. март 2019. године]",
pages = "59-74",
volume = "8",
number = "8",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10814"
}
Војводић, М., Димић, Љ., Растовић, А., Несторовић, З.,& Вуксановић, М.. (2020). Стојан Новаковић : [представљање књигa на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 26. март 2019. године]. in Трибина Библиотеке САНУ
Београд : Српска академија наука и уметности., 8(8), 59-74.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10814
Војводић М, Димић Љ, Растовић А, Несторовић З, Вуксановић М. Стојан Новаковић : [представљање књигa на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 26. март 2019. године]. in Трибина Библиотеке САНУ. 2020;8(8):59-74.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10814 .
Војводић, Михаило, Димић, Љубодраг, Растовић, Александар, Несторовић, Зорица, Вуксановић, Миро, "Стојан Новаковић : [представљање књигa на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 26. март 2019. године]" in Трибина Библиотеке САНУ, 8, no. 8 (2020):59-74,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10814 .

Критичко издање дела Иве Андрића. Коло 1, књ. 1–5 : [представљање књига на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 3. април 2018. године]

Костић, Владимир С.; Вуксановић, Миро; Микић, Радивоје; Несторовић, Зорица

(Београд : Српска академија наука и уметности, 2019)

TY - GEN
AU - Костић, Владимир С.
AU - Вуксановић, Миро
AU - Микић, Радивоје
AU - Несторовић, Зорица
PY - 2019
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/11220
AB - Критичко издање дела Иве Андрића. Коло 1, књ. 1–5 / уредник Зо рица Несторовић. – Београд : Задужбина Иве Андрића, 2017.
Књ. 1, Приповетке : Српска књижевна задруга, Београд, 1924. / Иво Андрић ; приредио Милан Алексић.
Књ. 2, Приповетке : Српска књижевна задруга, Београд, 1931. / Иво Андрић ; приредила Зорица Несторовић.
Књ. 3, Приповетке 2 : Српска књижевна задруга, Београд, 1936. / Иво Андрић ; приредила Драгана Грбић.
Књ. 4, Нове приповетке : Култура, Београд, 1948. / Иво Андрић ; приредила Марија Благојевић. 
Књ. 5, Лица : Младост, Загреб, 1960. / Иво Андрић ; приредила Слађана Јаћимовић.
Поздравна реч: академик Владимир С. Костић, председник САНУ.
Говорили: академик Миро Вуксановић, председник Уређивачког одбора, проф. др Радивоје Микић, потпредседник Уређивачког одбора, проф. др Зорица Несторовић, руководилац пројекта и уредник. У Београду, уторак 3. април 2018. у 13 часова.
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
T2 - Трибина Библиотеке САНУ
T1 - Критичко издање дела Иве Андрића. Коло 1, књ. 1–5 : [представљање књига на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 3. април 2018. године]
SP - 79
EP - 95
VL - 7
IS - 7
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11220
ER - 
@misc{
author = "Костић, Владимир С. and Вуксановић, Миро and Микић, Радивоје and Несторовић, Зорица",
year = "2019",
abstract = "Критичко издање дела Иве Андрића. Коло 1, књ. 1–5 / уредник Зо рица Несторовић. – Београд : Задужбина Иве Андрића, 2017.
Књ. 1, Приповетке : Српска књижевна задруга, Београд, 1924. / Иво Андрић ; приредио Милан Алексић.
Књ. 2, Приповетке : Српска књижевна задруга, Београд, 1931. / Иво Андрић ; приредила Зорица Несторовић.
Књ. 3, Приповетке 2 : Српска књижевна задруга, Београд, 1936. / Иво Андрић ; приредила Драгана Грбић.
Књ. 4, Нове приповетке : Култура, Београд, 1948. / Иво Андрић ; приредила Марија Благојевић. 
Књ. 5, Лица : Младост, Загреб, 1960. / Иво Андрић ; приредила Слађана Јаћимовић.
Поздравна реч: академик Владимир С. Костић, председник САНУ.
Говорили: академик Миро Вуксановић, председник Уређивачког одбора, проф. др Радивоје Микић, потпредседник Уређивачког одбора, проф. др Зорица Несторовић, руководилац пројекта и уредник. У Београду, уторак 3. април 2018. у 13 часова.",
publisher = "Београд : Српска академија наука и уметности",
journal = "Трибина Библиотеке САНУ",
title = "Критичко издање дела Иве Андрића. Коло 1, књ. 1–5 : [представљање књига на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 3. април 2018. године]",
pages = "79-95",
volume = "7",
number = "7",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11220"
}
Костић, В. С., Вуксановић, М., Микић, Р.,& Несторовић, З.. (2019). Критичко издање дела Иве Андрића. Коло 1, књ. 1–5 : [представљање књига на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 3. април 2018. године]. in Трибина Библиотеке САНУ
Београд : Српска академија наука и уметности., 7(7), 79-95.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11220
Костић ВС, Вуксановић М, Микић Р, Несторовић З. Критичко издање дела Иве Андрића. Коло 1, књ. 1–5 : [представљање књига на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 3. април 2018. године]. in Трибина Библиотеке САНУ. 2019;7(7):79-95.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11220 .
Костић, Владимир С., Вуксановић, Миро, Микић, Радивоје, Несторовић, Зорица, "Критичко издање дела Иве Андрића. Коло 1, књ. 1–5 : [представљање књига на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 3. април 2018. године]" in Трибина Библиотеке САНУ, 7, no. 7 (2019):79-95,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11220 .

Однос приповедања и смрти у Причи о везировом слону Иве Андрића : генеза

Несторовић, Зорица

(Београд : Српска академија наука и уметности, 2019)

TY - JOUR
AU - Несторовић, Зорица
PY - 2019
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10179
AB - На основу архивске грађе из Личног фонда Иве
Андрића који се чува у Архиву Српске академије наука и уметности, разматра
се значај сачуваног пишчевог аутографа верзије одломка Приче о везировом
слону за постављање тематске окоснице ове приповетке Иве Андрића, начин
обликовања лика Аље Казаза и његово позиционирање у наративној структури приповетке. Уз уважавање резултата постојећих тумачења Андрићеве
приче о Аљи, филу, Џелалудин-везиру и травничкој чаршији, али и онога што
проистиче из наших истраживања рукописне грађе која је са њом у вези, расветљавају се поступци пишчевог уобличавања категорија страха, стрепње,
зла, смрти и слободе на плану карактеризације ликова и фигуре приповедача.
AB - In this paper we analysed the significance of autograph version of one part in
Andrić’s story Priča o vezirovom slonu in genesis of its first printed edition. Correspondingly,
we reconstruct of connection between Andrić’s autograph version, his notebooks and first
printed edition of story. The semantical potentials of that version include the question about
narrative strategies in characterisation and position of narrator, and thematic basically the
category of fear, evil, death and freedom.
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
T2 - Глас САНУ
T1 - Однос приповедања и смрти у Причи о везировом слону Иве Андрића : генеза
T1 - Relation between storytelling and death in Priča o vezirovom slonu by Ivo Andrić : genesis
SP - 133
EP - 154
IS - 429
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10179
ER - 
@article{
author = "Несторовић, Зорица",
year = "2019",
abstract = "На основу архивске грађе из Личног фонда Иве
Андрића који се чува у Архиву Српске академије наука и уметности, разматра
се значај сачуваног пишчевог аутографа верзије одломка Приче о везировом
слону за постављање тематске окоснице ове приповетке Иве Андрића, начин
обликовања лика Аље Казаза и његово позиционирање у наративној структури приповетке. Уз уважавање резултата постојећих тумачења Андрићеве
приче о Аљи, филу, Џелалудин-везиру и травничкој чаршији, али и онога што
проистиче из наших истраживања рукописне грађе која је са њом у вези, расветљавају се поступци пишчевог уобличавања категорија страха, стрепње,
зла, смрти и слободе на плану карактеризације ликова и фигуре приповедача., In this paper we analysed the significance of autograph version of one part in
Andrić’s story Priča o vezirovom slonu in genesis of its first printed edition. Correspondingly,
we reconstruct of connection between Andrić’s autograph version, his notebooks and first
printed edition of story. The semantical potentials of that version include the question about
narrative strategies in characterisation and position of narrator, and thematic basically the
category of fear, evil, death and freedom.",
publisher = "Београд : Српска академија наука и уметности",
journal = "Глас САНУ",
title = "Однос приповедања и смрти у Причи о везировом слону Иве Андрића : генеза, Relation between storytelling and death in Priča o vezirovom slonu by Ivo Andrić : genesis",
pages = "133-154",
number = "429",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10179"
}
Несторовић, З.. (2019). Однос приповедања и смрти у Причи о везировом слону Иве Андрића : генеза. in Глас САНУ
Београд : Српска академија наука и уметности.(429), 133-154.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10179
Несторовић З. Однос приповедања и смрти у Причи о везировом слону Иве Андрића : генеза. in Глас САНУ. 2019;(429):133-154.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10179 .
Несторовић, Зорица, "Однос приповедања и смрти у Причи о везировом слону Иве Андрића : генеза" in Глас САНУ, no. 429 (2019):133-154,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10179 .

Грађа у збирци приповедака Иве Андрића из 1931. године

Несторовић, Зорица

(Београд : Српска академија наука и уметности, 2018)

TY - CONF
AU - Несторовић, Зорица
PY - 2018
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/12160
AB - У раду се описује и класификује архивска грађа која 
се чува у Личном фонду Иве Андрића у Архиву Српске академије наука и 
уметности која се (ин)директно може довести у везу са приповеткама Иве 
Андрића објављеним 1931. у збирци Приповетке. Истражују се начини на 
који су одређени записи из историографске литературе које је писац правио 
током рада на својој докторској дисертацији укључени у наративну структуру његових приповедака „Мара милосница“, „Мост на Жепи“ и „Аникина 
времена“.
AB - Paper represent result of studying archive material connected with 
genesis of Andrić’s stories “Mara milosnica”, “Most na Žepi” and “Anikina 
vremena”. We explore the way of interpolation these elements in narrative 
structure of this stories with intention to illuminated Andrić’s understanding 
situation of man in history.
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
C3 - Дело Иве Андрића
T1 - Грађа у збирци приповедака Иве Андрића из 1931. године
T1 - Structure in the collection of Ivo Andrić’s short stories from 1931
SP - 331
EP - 343
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12160
ER - 
@conference{
author = "Несторовић, Зорица",
year = "2018",
abstract = "У раду се описује и класификује архивска грађа која 
се чува у Личном фонду Иве Андрића у Архиву Српске академије наука и 
уметности која се (ин)директно може довести у везу са приповеткама Иве 
Андрића објављеним 1931. у збирци Приповетке. Истражују се начини на 
који су одређени записи из историографске литературе које је писац правио 
током рада на својој докторској дисертацији укључени у наративну структуру његових приповедака „Мара милосница“, „Мост на Жепи“ и „Аникина 
времена“., Paper represent result of studying archive material connected with 
genesis of Andrić’s stories “Mara milosnica”, “Most na Žepi” and “Anikina 
vremena”. We explore the way of interpolation these elements in narrative 
structure of this stories with intention to illuminated Andrić’s understanding 
situation of man in history.",
publisher = "Београд : Српска академија наука и уметности",
journal = "Дело Иве Андрића",
title = "Грађа у збирци приповедака Иве Андрића из 1931. године, Structure in the collection of Ivo Andrić’s short stories from 1931",
pages = "331-343",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12160"
}
Несторовић, З.. (2018). Грађа у збирци приповедака Иве Андрића из 1931. године. in Дело Иве Андрића
Београд : Српска академија наука и уметности., 331-343.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12160
Несторовић З. Грађа у збирци приповедака Иве Андрића из 1931. године. in Дело Иве Андрића. 2018;:331-343.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12160 .
Несторовић, Зорица, "Грађа у збирци приповедака Иве Андрића из 1931. године" in Дело Иве Андрића (2018):331-343,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12160 .

Друштво српске словесности и развој дисциплина српске науке о књижевности

Несторовић, Зорица

(Београд : Српска академија наука и уметности, 2017)

TY - CONF
AU - Несторовић, Зорица
PY - 2017
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/3373
AB - На основу архивске грађе о раду Друштва српске
словесности и прилога објављених на страницама Гласника Друштва српске словесности,реконструишу се обим и начини присуства дисциплина науке о књижевности у делатностима овог ученог друштва. Утврђује се однос према проучавању књижевности у контексту основних премиса делатности претече Српске академије наука и уметности.
AB - The author explores the status of disciplines in literary science among the activities of Society of Serbian Letters, bearing in mind the inseparability of literary science from language science, history science or pedagogy. This kind of subordination of Serbian literary science was derived from seeing the role of literature which as inherited by Serbian culture and science in the mid’ 19th century when it was seen as the foundation of education, an expression of folk spirit and customs and the guardian of historical memory. This understanding contributed to setting the boarders to the perspective of Serbian literary science within the activity of Society of Serbian Letters, and
limited its domains.
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
C3 - Књижевност и језик у Друштву српске словесности
C3 - Naučni skupovi = Scientific Meetings
T1 - Друштво српске словесности и развој дисциплина српске науке о књижевности
T1 - Society of Serbian Letters and the development of disciplines in Serbian literary science
SP - [175]
EP - 183
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3373
ER - 
@conference{
author = "Несторовић, Зорица",
year = "2017",
abstract = "На основу архивске грађе о раду Друштва српске
словесности и прилога објављених на страницама Гласника Друштва српске словесности,реконструишу се обим и начини присуства дисциплина науке о књижевности у делатностима овог ученог друштва. Утврђује се однос према проучавању књижевности у контексту основних премиса делатности претече Српске академије наука и уметности., The author explores the status of disciplines in literary science among the activities of Society of Serbian Letters, bearing in mind the inseparability of literary science from language science, history science or pedagogy. This kind of subordination of Serbian literary science was derived from seeing the role of literature which as inherited by Serbian culture and science in the mid’ 19th century when it was seen as the foundation of education, an expression of folk spirit and customs and the guardian of historical memory. This understanding contributed to setting the boarders to the perspective of Serbian literary science within the activity of Society of Serbian Letters, and
limited its domains.",
publisher = "Београд : Српска академија наука и уметности",
journal = "Књижевност и језик у Друштву српске словесности, Naučni skupovi = Scientific Meetings",
title = "Друштво српске словесности и развој дисциплина српске науке о књижевности, Society of Serbian Letters and the development of disciplines in Serbian literary science",
pages = "[175]-183",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3373"
}
Несторовић, З.. (2017). Друштво српске словесности и развој дисциплина српске науке о књижевности. in Књижевност и језик у Друштву српске словесности
Београд : Српска академија наука и уметности., [175]-183.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3373
Несторовић З. Друштво српске словесности и развој дисциплина српске науке о књижевности. in Књижевност и језик у Друштву српске словесности. 2017;:[175]-183.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3373 .
Несторовић, Зорица, "Друштво српске словесности и развој дисциплина српске науке о књижевности" in Књижевност и језик у Друштву српске словесности (2017):[175]-183,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3373 .