Лазић Коњик, Ивана

Link to this page

Authority KeyName Variants
e4831c32-df8a-494a-b541-634c89268b3b
 • Лазић Коњик, Ивана (3)
 • Лазић-Коњик, Ивана (3)
 • Коњик Лазић, Ивана (1)
 • Коњик-Лазић, Ивана В. (1)
Projects

Author's Bibliography

Метајезик лексикографске дефиниције у дескриптивном речнику (на материјалу речника српског језика)

Ивановић, Ненад Б.; Коњик Лазић, Ивана; Ристић, Стана

(Београд : Институт за српски језик САНУ, 2018)

TY - JOUR
AU - Ивановић, Ненад Б.
AU - Коњик Лазић, Ивана
AU - Ристић, Стана
PY - 2018
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/4904
AB - У раду представљамо континуирану хијерархијску уређеност лексема које припадају тематском пољу ’кућа, грађевински објекат’ засновану на анализи вертикалног уланчавања концепата присутних у њихо вим лексикографским дефиницијама.
AB - In this paper we present the continuous hierarchical ordering of the first part of the definition of lexemes from the thematic group ‘buildings’ by analyzing the vertical organization of superordination of concepts in the lexicographical definition. We demonstrate that the vertical sequence mounts from a higher level of conceptual categorization, ‘localizer,’ in the form of complex and simple primitives (PLACE> SPAE [WHERE], SPACE> EXPANSE [SOMETHING THAT IS (BOUNDLESSLY) SPREADING IN EVERY DIRECTION]) and descends toward a lower hyperonimic level of ‘buildings’. The suggested model links meanings systematically, on a micro level of meaning within the polysemicstructure, and on a macro level of meanings of lexemes belonging to a thematic group/class, which is significant for the descriptive lexicography and for the modeling of semantic description in the electronic dictionary of the contemporary Serbian language. Such description could facilitate the cross-referencing of lexemes and advanced search, which is essential both for linguists and dictionary users.
PB - Београд : Институт за српски језик САНУ
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
T2 - Јужнословенски филолог
T1 - Метајезик лексикографске дефиниције у дескриптивном речнику (на материјалу речника српског језика)
T1 - The Meta Language of a Lexicographic Definition in the Descriptive Dictionary (Based on the Dictionaries of the Serbian Language)
SP - 81
EP - 96
VL - 74
IS - 1
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4904
ER - 
@article{
author = "Ивановић, Ненад Б. and Коњик Лазић, Ивана and Ристић, Стана",
year = "2018",
abstract = "У раду представљамо континуирану хијерархијску уређеност лексема које припадају тематском пољу ’кућа, грађевински објекат’ засновану на анализи вертикалног уланчавања концепата присутних у њихо вим лексикографским дефиницијама., In this paper we present the continuous hierarchical ordering of the first part of the definition of lexemes from the thematic group ‘buildings’ by analyzing the vertical organization of superordination of concepts in the lexicographical definition. We demonstrate that the vertical sequence mounts from a higher level of conceptual categorization, ‘localizer,’ in the form of complex and simple primitives (PLACE> SPAE [WHERE], SPACE> EXPANSE [SOMETHING THAT IS (BOUNDLESSLY) SPREADING IN EVERY DIRECTION]) and descends toward a lower hyperonimic level of ‘buildings’. The suggested model links meanings systematically, on a micro level of meaning within the polysemicstructure, and on a macro level of meanings of lexemes belonging to a thematic group/class, which is significant for the descriptive lexicography and for the modeling of semantic description in the electronic dictionary of the contemporary Serbian language. Such description could facilitate the cross-referencing of lexemes and advanced search, which is essential both for linguists and dictionary users.",
publisher = "Београд : Институт за српски језик САНУ, Београд : Српска академија наука и уметности",
journal = "Јужнословенски филолог",
title = "Метајезик лексикографске дефиниције у дескриптивном речнику (на материјалу речника српског језика), The Meta Language of a Lexicographic Definition in the Descriptive Dictionary (Based on the Dictionaries of the Serbian Language)",
pages = "81-96",
volume = "74",
number = "1",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4904"
}
Ивановић, Н. Б., Коњик Лазић, И.,& Ристић, С.. (2018). Метајезик лексикографске дефиниције у дескриптивном речнику (на материјалу речника српског језика). in Јужнословенски филолог
Београд : Институт за српски језик САНУ., 74(1), 81-96.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4904
Ивановић НБ, Коњик Лазић И, Ристић С. Метајезик лексикографске дефиниције у дескриптивном речнику (на материјалу речника српског језика). in Јужнословенски филолог. 2018;74(1):81-96.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4904 .
Ивановић, Ненад Б., Коњик Лазић, Ивана, Ристић, Стана, "Метајезик лексикографске дефиниције у дескриптивном речнику (на материјалу речника српског језика)" in Јужнословенски филолог, 74, no. 1 (2018):81-96,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4904 .

Лексика традиционалне културе према тематским пољима

Коњик-Лазић, Ивана В.

(Београд : Српска академија наука и уметности, 2017)

TY - CHAP
AU - Коњик-Лазић, Ивана В.
PY - 2017
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/3281
AB - Рад представља покушај да се на одабраном материјалу српских лирских народних песама прикаже лексика ових песама и традиционалне културе према заступљеним тематским (семантичким) пољима. Полази се од уобичајених принципа семантичке класификације у етнологији и етнолингвистици према којима се издвајају тематска поља, с циљем систематског представљања лексичког, предметног и појмовног света традиционалне културе. Издвојене су три основне појмовне категорије: ’Човек’, ’Природа’ и ’Особине света’, које су даље сегментиране на тематске групе. Посебна пажња је посвећена истицању значаја оваквог начина представљања традиционалне лексике с апекта њеног лингвокултуролошког, семантичког и појмовног проучавања, и с аспекта лингвокултуролошког лексикографског представљања.
AB - В статье представлена лексика сербских устных народных песень (лирический жанр) и традиционной культуры, на основе тематической классификации, на выбраном языковом материале. Выделены три главных группы, понятийных категорий: ’Человек’, ’Природа’ и ’Характеристики мира’, которые дальше разделены на более узкие тематические группы. Этот способ представления традиционной лексики имеет важное значение для семантических и лингвокультурологических исследований и особенно для лексикографической обработки. Установленные концептуальные категории (тематические группы) можно считать адекватными висшими понятиями с точки зрения семантической идентификации этих лексем в словаре.
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
T2 - Словенска терминологија данас
T1 - Лексика традиционалне културе према тематским пољима
T1 - Тематические группы лексики традиционной культуры
SP - 613
EP - 623
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3281
ER - 
@inbook{
author = "Коњик-Лазић, Ивана В.",
year = "2017",
abstract = "Рад представља покушај да се на одабраном материјалу српских лирских народних песама прикаже лексика ових песама и традиционалне културе према заступљеним тематским (семантичким) пољима. Полази се од уобичајених принципа семантичке класификације у етнологији и етнолингвистици према којима се издвајају тематска поља, с циљем систематског представљања лексичког, предметног и појмовног света традиционалне културе. Издвојене су три основне појмовне категорије: ’Човек’, ’Природа’ и ’Особине света’, које су даље сегментиране на тематске групе. Посебна пажња је посвећена истицању значаја оваквог начина представљања традиционалне лексике с апекта њеног лингвокултуролошког, семантичког и појмовног проучавања, и с аспекта лингвокултуролошког лексикографског представљања., В статье представлена лексика сербских устных народных песень (лирический жанр) и традиционной культуры, на основе тематической классификации, на выбраном языковом материале. Выделены три главных группы, понятийных категорий: ’Человек’, ’Природа’ и ’Характеристики мира’, которые дальше разделены на более узкие тематические группы. Этот способ представления традиционной лексики имеет важное значение для семантических и лингвокультурологических исследований и особенно для лексикографической обработки. Установленные концептуальные категории (тематические группы) можно считать адекватными висшими понятиями с точки зрения семантической идентификации этих лексем в словаре.",
publisher = "Београд : Српска академија наука и уметности",
journal = "Словенска терминологија данас",
booktitle = "Лексика традиционалне културе према тематским пољима, Тематические группы лексики традиционной культуры",
pages = "613-623",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3281"
}
Коњик-Лазић, И. В.. (2017). Лексика традиционалне културе према тематским пољима. in Словенска терминологија данас
Београд : Српска академија наука и уметности., 613-623.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3281
Коњик-Лазић ИВ. Лексика традиционалне културе према тематским пољима. in Словенска терминологија данас. 2017;:613-623.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3281 .
Коњик-Лазић, Ивана В., "Лексика традиционалне културе према тематским пољима" in Словенска терминологија данас (2017):613-623,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3281 .

Уводни и завршни поздрави у имејловима на српском језику

Лазић-Коњик, Ивана

(Poznan : Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu., 2017)

TY - JOUR
AU - Лазић-Коњик, Ивана
PY - 2017
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/2462
AB - In this paper we consider opening greetings and complementary closes (farewells) in emails written
in Serbian language that make relatively independent communication entities with the most
general purpose of initiating and concluding a correspondence as the form of phatic language
function and in the same time with metalinguistic discourse function of indicating the beginning
and the end. We examine their structure and lexical, semantic and pragmatic properties, and also
stress the occurrence of new characteristics or tendencies in their use caused by this new medium
of communication, i.e. email, as compared to traditional letter correspondence. Those are: higher
degree of linguistic individualization, expression of creativity in communication, resorting to economy,
linguistic reductions and omissions.
PB - Poznan : Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
T2 - Poznańskie studia slawistyczne
T1 - Уводни и завршни поздрави у имејловима на српском језику
T1 - Greetings and Farewells in Emails in Serbian Language
SP - 209
EP - 227
VL - 13
DO - 10.14746/pss.2017.13.13
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2462
ER - 
@article{
author = "Лазић-Коњик, Ивана",
year = "2017",
abstract = "In this paper we consider opening greetings and complementary closes (farewells) in emails written
in Serbian language that make relatively independent communication entities with the most
general purpose of initiating and concluding a correspondence as the form of phatic language
function and in the same time with metalinguistic discourse function of indicating the beginning
and the end. We examine their structure and lexical, semantic and pragmatic properties, and also
stress the occurrence of new characteristics or tendencies in their use caused by this new medium
of communication, i.e. email, as compared to traditional letter correspondence. Those are: higher
degree of linguistic individualization, expression of creativity in communication, resorting to economy,
linguistic reductions and omissions.",
publisher = "Poznan : Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.",
journal = "Poznańskie studia slawistyczne",
title = "Уводни и завршни поздрави у имејловима на српском језику, Greetings and Farewells in Emails in Serbian Language",
pages = "209-227",
volume = "13",
doi = "10.14746/pss.2017.13.13",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2462"
}
Лазић-Коњик, И.. (2017). Уводни и завршни поздрави у имејловима на српском језику. in Poznańskie studia slawistyczne
Poznan : Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.., 13, 209-227.
https://doi.org/10.14746/pss.2017.13.13
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2462
Лазић-Коњик И. Уводни и завршни поздрави у имејловима на српском језику. in Poznańskie studia slawistyczne. 2017;13:209-227.
doi:10.14746/pss.2017.13.13
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2462 .
Лазић-Коњик, Ивана, "Уводни и завршни поздрави у имејловима на српском језику" in Poznańskie studia slawistyczne, 13 (2017):209-227,
https://doi.org/10.14746/pss.2017.13.13 .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2462 .

Грађа речника САНУ – потребе и могућности дигитализације у светлу савремених приступа

Ристић, Стана; Ивановић, Ненад Б.; Јакић, Милена М.; Лазић Коњик, Ивана

(Београд : Институт за српски језик САНУ, 2016)

TY - CHAP
AU - Ристић, Стана
AU - Ивановић, Ненад Б.
AU - Јакић, Милена М.
AU - Лазић Коњик, Ивана
PY - 2016
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/907
AB - У раду се, у три засебна дела, даје опис структуре грађе Речника САНУ и процеса његове израде у светлу планирања дигитализације и аутоматизације рада на овом речнику. У првом делу говори се о месту Речника САНУ у европској академијској лексикографији, како у смислу његовог обима и темпа израде, тако и у смислу репрезентативности његове грађе за опис савременог српског књижевног језика. Други део рада говори о потребама и оптималним начинима дигитализације различитих типова грађе за Речник САНУ, имајући у виду чињеницу да грађа тренутно постоји у папирном формату. У трећем делу говори се о елементима корисничког окружења за израду Речника САНУ, али и о другим могућностима експлоатације дигитализоване грађе.
AB - In this paper we describe the significance of the DSASA in Serbian and European lexicography. We have reached the following conclusions: 1) The language corpus for the DSASA was collated according to specific set of principles. 2) The dynamics of the production of the DSASA resembles the dynamics of the production of other dictionaries of similar scope and correlates the number of its entries. 3) Digitizing procedures need to take into account the physical state of the material, its significance and function in the compilation of the dictionary, as well as the other possibilities that open up. 4) The most important benefits from the digitization are: the preservation of cultural heritage, greater availability of the material, increased speed of production, more efficient use of the collated material and its presentation aimed at a wider circle of users.
PB - Београд : Институт за српски језик САНУ
T2 - Лексикологија и лексикографија у светлу савремених приступа - Зборник научних радова
T1 - Грађа речника САНУ – потребе и могућности дигитализације у светлу савремених приступа
SP - 133
EP - 154
DO - 10.5281/zenodo.437537
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_907
ER - 
@inbook{
author = "Ристић, Стана and Ивановић, Ненад Б. and Јакић, Милена М. and Лазић Коњик, Ивана",
year = "2016",
abstract = "У раду се, у три засебна дела, даје опис структуре грађе Речника САНУ и процеса његове израде у светлу планирања дигитализације и аутоматизације рада на овом речнику. У првом делу говори се о месту Речника САНУ у европској академијској лексикографији, како у смислу његовог обима и темпа израде, тако и у смислу репрезентативности његове грађе за опис савременог српског књижевног језика. Други део рада говори о потребама и оптималним начинима дигитализације различитих типова грађе за Речник САНУ, имајући у виду чињеницу да грађа тренутно постоји у папирном формату. У трећем делу говори се о елементима корисничког окружења за израду Речника САНУ, али и о другим могућностима експлоатације дигитализоване грађе., In this paper we describe the significance of the DSASA in Serbian and European lexicography. We have reached the following conclusions: 1) The language corpus for the DSASA was collated according to specific set of principles. 2) The dynamics of the production of the DSASA resembles the dynamics of the production of other dictionaries of similar scope and correlates the number of its entries. 3) Digitizing procedures need to take into account the physical state of the material, its significance and function in the compilation of the dictionary, as well as the other possibilities that open up. 4) The most important benefits from the digitization are: the preservation of cultural heritage, greater availability of the material, increased speed of production, more efficient use of the collated material and its presentation aimed at a wider circle of users.",
publisher = "Београд : Институт за српски језик САНУ",
journal = "Лексикологија и лексикографија у светлу савремених приступа - Зборник научних радова",
booktitle = "Грађа речника САНУ – потребе и могућности дигитализације у светлу савремених приступа",
pages = "133-154",
doi = "10.5281/zenodo.437537",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_907"
}
Ристић, С., Ивановић, Н. Б., Јакић, М. М.,& Лазић Коњик, И.. (2016). Грађа речника САНУ – потребе и могућности дигитализације у светлу савремених приступа. in Лексикологија и лексикографија у светлу савремених приступа - Зборник научних радова
Београд : Институт за српски језик САНУ., 133-154.
https://doi.org/10.5281/zenodo.437537
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_907
Ристић С, Ивановић НБ, Јакић ММ, Лазић Коњик И. Грађа речника САНУ – потребе и могућности дигитализације у светлу савремених приступа. in Лексикологија и лексикографија у светлу савремених приступа - Зборник научних радова. 2016;:133-154.
doi:10.5281/zenodo.437537
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_907 .
Ристић, Стана, Ивановић, Ненад Б., Јакић, Милена М., Лазић Коњик, Ивана, "Грађа речника САНУ – потребе и могућности дигитализације у светлу савремених приступа" in Лексикологија и лексикографија у светлу савремених приступа - Зборник научних радова (2016):133-154,
https://doi.org/10.5281/zenodo.437537 .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_907 .

Репрезентативност речника САНУ за етнолингвистичка истраживања: од лексикографске ка когнитивној дефиницији

Лазић Коњик, Ивана; Ристић, Стана

(Београд : Институт за српски језик САНУ, 2016)

TY - JOUR
AU - Лазић Коњик, Ивана
AU - Ристић, Стана
PY - 2016
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/1720
PB - Београд : Институт за српски језик САНУ
T2 - Лексикологија и лексикографија у светлу савремених приступа
T1 - Репрезентативност речника САНУ за етнолингвистичка истраживања: од лексикографске ка когнитивној дефиницији
SP - 377
EP - 394
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_1720
ER - 
@article{
author = "Лазић Коњик, Ивана and Ристић, Стана",
year = "2016",
publisher = "Београд : Институт за српски језик САНУ",
journal = "Лексикологија и лексикографија у светлу савремених приступа",
title = "Репрезентативност речника САНУ за етнолингвистичка истраживања: од лексикографске ка когнитивној дефиницији",
pages = "377-394",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_1720"
}
Лазић Коњик, И.,& Ристић, С.. (2016). Репрезентативност речника САНУ за етнолингвистичка истраживања: од лексикографске ка когнитивној дефиницији. in Лексикологија и лексикографија у светлу савремених приступа
Београд : Институт за српски језик САНУ., 377-394.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_1720
Лазић Коњик И, Ристић С. Репрезентативност речника САНУ за етнолингвистичка истраживања: од лексикографске ка когнитивној дефиницији. in Лексикологија и лексикографија у светлу савремених приступа. 2016;:377-394.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_1720 .
Лазић Коњик, Ивана, Ристић, Стана, "Репрезентативност речника САНУ за етнолингвистичка истраживања: од лексикографске ка когнитивној дефиницији" in Лексикологија и лексикографија у светлу савремених приступа (2016):377-394,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_1720 .

Лингвистички аспекти назива јавно односно народно здравље

Ристић, Стана; Лазић Коњик, Ивана

(Београд : Институт за српски језик САНУ, 2012)

TY - JOUR
AU - Ристић, Стана
AU - Лазић Коњик, Ивана
PY - 2012
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/2031
AB - У раду се са становишта језичке компетенције и србистичке лингвистке, у светлу системских језичких чињеница, разматра мотивисаност назива народно здравље у односу према јавно здравље и јавно здравство, који су по диктату политике уведени у званичну, институционалну употребу у току прве деценије XIX века. Називи јавно здравље и народно здравље, конкурентни у медицинској терминологији, размотрени су у контексту лексичког система српског језика, пре свега на семантичком потенцијалу придева народни, -а, -о и јаван, -вна, -вно, и то с обзиром на њихов међусобни однос, као и на њихове међулексем-ске односе у синтагматским спојевима и парадигматским низовима, а нарочито у односу са именицама здравље и здравство. Образложена је неоправданост увођења нових термина и установљен одговарајући регуларан термин који је у складу са нормативним принципима савременог српског језика.
PB - Београд : Институт за српски језик САНУ
T2 - Наш језик
T1 - Лингвистички аспекти назива јавно односно народно здравље
SP - 21
EP - 25
VL - 43
IS - 3-4
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2031
ER - 
@article{
author = "Ристић, Стана and Лазић Коњик, Ивана",
year = "2012",
abstract = "У раду се са становишта језичке компетенције и србистичке лингвистке, у светлу системских језичких чињеница, разматра мотивисаност назива народно здравље у односу према јавно здравље и јавно здравство, који су по диктату политике уведени у званичну, институционалну употребу у току прве деценије XIX века. Називи јавно здравље и народно здравље, конкурентни у медицинској терминологији, размотрени су у контексту лексичког система српског језика, пре свега на семантичком потенцијалу придева народни, -а, -о и јаван, -вна, -вно, и то с обзиром на њихов међусобни однос, као и на њихове међулексем-ске односе у синтагматским спојевима и парадигматским низовима, а нарочито у односу са именицама здравље и здравство. Образложена је неоправданост увођења нових термина и установљен одговарајући регуларан термин који је у складу са нормативним принципима савременог српског језика.",
publisher = "Београд : Институт за српски језик САНУ",
journal = "Наш језик",
title = "Лингвистички аспекти назива јавно односно народно здравље",
pages = "21-25",
volume = "43",
number = "3-4",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2031"
}
Ристић, С.,& Лазић Коњик, И.. (2012). Лингвистички аспекти назива јавно односно народно здравље. in Наш језик
Београд : Институт за српски језик САНУ., 43(3-4), 21-25.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2031
Ристић С, Лазић Коњик И. Лингвистички аспекти назива јавно односно народно здравље. in Наш језик. 2012;43(3-4):21-25.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2031 .
Ристић, Стана, Лазић Коњик, Ивана, "Лингвистички аспекти назива јавно односно народно здравље" in Наш језик, 43, no. 3-4 (2012):21-25,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2031 .

О функционално-семантичкој категорији егзистенције у српском језику

Лазић-Коњик, Ивана

(2009)

TY - JOUR
AU - Лазић-Коњик, Ивана
PY - 2009
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/3200
AB - V nastojaščej rabote rassmatrivajutsja osnovnye voprosy, svjazannye s funkcional'no-semantičeskoj kategoriej ëkzistencii v serbskom jazyke. Kategorija ëkzistencii javljaetsja universal'noj semantičeskoj kategoriej bol'šogo ob''ema, s nedostatočno jasno opredelennymi granicami. Ona ohvatyvaet različnye vidy i fazy suščestvovanija. Buduči organizovannoj kak funkcional'no-semantičeskoe pole, ona obladaet složnoj, ierarhičeski ustroennoj strukturoj. Centr FSP ëkzistencii v serbskom jazyke sostavljajut leksičeskie i sintaksičeskie jazykovye sredstva: leksičeskij centr konstituirujut ëkzistencial'nye glagoly (napr. biti, bivati, postojati egzistirati, živeti, prisustvovati), sintaksičeskij - predloženija, imejuščie v kačestve predikata ëti ëkzistencial'nye glagoly v svoem osnovnom značenii. K periferii polja otnosatsja ostal'nye sredstva dlja vyraženija ëkzistencial'nogo značenija: bliže k centru raspoloženy glagoly imati i nalaziti se, a takže predloženija, imejuščie v svoem sostave dannye glagoly v kačestve predikata; tut imejutsja i nominativnye predloženija, a zatem sledujut različnye polnoznačnye glagoly, kotorye mogut vystupat' v kačestve ëkzistencial'nyh glagolov, oboznačaja odnovremenno i ëkzistenciju i sposob ili fazu ëkzistencii.
AB - U radu se, u skladu sa funkcionalno-semantičkim pristupom izučavanju osnovnih misaonih i jezičkih kategorija, pažnja posvećuje funkcionalno-semantičkoj kategoriji egzistencije u srpskom jeziku. Uz sažet osvrt na dosadašnja izučavanja ove kategorije u drugim jezicima, razmatraju se osnovna pitanja u vezi sa obimom, sadržajem i granicama kategorije egzistencije u srpskom jeziku, utvrđuje struktura (organizovanost kategorije kao funkcionalno-semantičkog polja), te osnovna sredstva njenog jezičkog izražavanja.
T2 - Јужнословенски филолог
T1 - О функционално-семантичкој категорији егзистенције у српском језику
SP - 359
EP - 374
IS - 65
DO - 10.2298/JFI0965359L
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3200
ER - 
@article{
author = "Лазић-Коњик, Ивана",
year = "2009",
abstract = "V nastojaščej rabote rassmatrivajutsja osnovnye voprosy, svjazannye s funkcional'no-semantičeskoj kategoriej ëkzistencii v serbskom jazyke. Kategorija ëkzistencii javljaetsja universal'noj semantičeskoj kategoriej bol'šogo ob''ema, s nedostatočno jasno opredelennymi granicami. Ona ohvatyvaet različnye vidy i fazy suščestvovanija. Buduči organizovannoj kak funkcional'no-semantičeskoe pole, ona obladaet složnoj, ierarhičeski ustroennoj strukturoj. Centr FSP ëkzistencii v serbskom jazyke sostavljajut leksičeskie i sintaksičeskie jazykovye sredstva: leksičeskij centr konstituirujut ëkzistencial'nye glagoly (napr. biti, bivati, postojati egzistirati, živeti, prisustvovati), sintaksičeskij - predloženija, imejuščie v kačestve predikata ëti ëkzistencial'nye glagoly v svoem osnovnom značenii. K periferii polja otnosatsja ostal'nye sredstva dlja vyraženija ëkzistencial'nogo značenija: bliže k centru raspoloženy glagoly imati i nalaziti se, a takže predloženija, imejuščie v svoem sostave dannye glagoly v kačestve predikata; tut imejutsja i nominativnye predloženija, a zatem sledujut različnye polnoznačnye glagoly, kotorye mogut vystupat' v kačestve ëkzistencial'nyh glagolov, oboznačaja odnovremenno i ëkzistenciju i sposob ili fazu ëkzistencii., U radu se, u skladu sa funkcionalno-semantičkim pristupom izučavanju osnovnih misaonih i jezičkih kategorija, pažnja posvećuje funkcionalno-semantičkoj kategoriji egzistencije u srpskom jeziku. Uz sažet osvrt na dosadašnja izučavanja ove kategorije u drugim jezicima, razmatraju se osnovna pitanja u vezi sa obimom, sadržajem i granicama kategorije egzistencije u srpskom jeziku, utvrđuje struktura (organizovanost kategorije kao funkcionalno-semantičkog polja), te osnovna sredstva njenog jezičkog izražavanja.",
journal = "Јужнословенски филолог",
title = "О функционално-семантичкој категорији егзистенције у српском језику",
pages = "359-374",
number = "65",
doi = "10.2298/JFI0965359L",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3200"
}
Лазић-Коњик, И.. (2009). О функционално-семантичкој категорији егзистенције у српском језику. in Јужнословенски филолог(65), 359-374.
https://doi.org/10.2298/JFI0965359L
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3200
Лазић-Коњик И. О функционално-семантичкој категорији егзистенције у српском језику. in Јужнословенски филолог. 2009;(65):359-374.
doi:10.2298/JFI0965359L
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3200 .
Лазић-Коњик, Ивана, "О функционално-семантичкој категорији егзистенције у српском језику" in Јужнословенски филолог, no. 65 (2009):359-374,
https://doi.org/10.2298/JFI0965359L .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3200 .

Когнитивнолингвистичка проучавања српског језика, Зборник радова, уредник Предраг Пипер, Српски језик у светлу савремених лингвистичких теорија - књига 1, Одељење језика и књижевности САНУ, Београд, 2006

Лазић-Коњик, Ивана

(2007)

TY - JOUR
AU - Лазић-Коњик, Ивана
PY - 2007
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/2840
T2 - Јужнословенски филолог
T1 - Когнитивнолингвистичка проучавања српског језика, Зборник радова, уредник Предраг Пипер, Српски језик у светлу савремених лингвистичких теорија - књига 1, Одељење језика и књижевности САНУ, Београд, 2006
SP - 251
EP - 260
IS - 63
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2840
ER - 
@article{
author = "Лазић-Коњик, Ивана",
year = "2007",
journal = "Јужнословенски филолог",
title = "Когнитивнолингвистичка проучавања српског језика, Зборник радова, уредник Предраг Пипер, Српски језик у светлу савремених лингвистичких теорија - књига 1, Одељење језика и књижевности САНУ, Београд, 2006",
pages = "251-260",
number = "63",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2840"
}
Лазић-Коњик, И.. (2007). Когнитивнолингвистичка проучавања српског језика, Зборник радова, уредник Предраг Пипер, Српски језик у светлу савремених лингвистичких теорија - књига 1, Одељење језика и књижевности САНУ, Београд, 2006. in Јужнословенски филолог(63), 251-260.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2840
Лазић-Коњик И. Когнитивнолингвистичка проучавања српског језика, Зборник радова, уредник Предраг Пипер, Српски језик у светлу савремених лингвистичких теорија - књига 1, Одељење језика и књижевности САНУ, Београд, 2006. in Јужнословенски филолог. 2007;(63):251-260.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2840 .
Лазић-Коњик, Ивана, "Когнитивнолингвистичка проучавања српског језика, Зборник радова, уредник Предраг Пипер, Српски језик у светлу савремених лингвистичких теорија - књига 1, Одељење језика и књижевности САНУ, Београд, 2006" in Јужнословенски филолог, no. 63 (2007):251-260,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2840 .